JEUGDCRIMINALITEIT 


 


                        Hoeveel jonge delinquenten zijn er? Cijfers en trends (update 22 september 2007: Jeugdcriminaliteit in België in 2005)

                        Stijgt de criminaliteit?
               
                        Jongeren die zware misdrijven plegen
                       
                        Psychosociale verklaringen van antisociaal gedrag (nieuw: 12.10.2007)

                        Verklaringstheorieën (deel 1): Risicofactoren en protectieve factoren; biologische verklaringen  
       
                        Verklaringstheorieën (deel 2): Persoonlijkheidskenmerken, sociale leerprocessen)  
            
                        Verklaringstheorieën (deel 3): Criminologische verklaringen, de casuïstische benadering en is criminaliteit een stoornis?  
                
 
                       Preventie (deel 1): Definitie en voorwaarden voor goede preventieprogramma's  
           
                        Preventie (deel 2): Een goed preventieprogramma: De Full Service Community School  

      
                 Behandeling
                   
TERUG

Hieronder de links naar andere teksten i.v.m. jeugdcriminaliteit die al eerder op mijn website stonden.

Ook kan ik verwijzen naar de volgende boeken die in de meeste bibliotheken voorhanden zijn:

Van Acker, J. (2006). Zorgenkinderen: Omgaan met opvoedingsproblemen. Amsterdam: Ambo (2de druk). ISBN 90 263 1714 X

zie in het bijzonder:

hoofdstuk 10: Justus, een toekomstige crimineel (blz. 280-311)
hoofdstuk 11: Gewelddadige, jonge criminelen (blz. 312-344)

Van Acker, J. (1998). Jeugdcriminaliteit: Feiten en mythen over een beperkt probleem. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 90 313 2480 9

Links op deze website:

1.  Een visie over jeugdcriminaliteit

2.  Harde kern-jongeren en veelplegers

3.  Aanpak overlast Marokkaanse en andere allochtone jongeren

4.  De criminalisering van allochtonen  

5.  Loverboys en geterroriseerde allochtone meisjes  

6.  Gastcollege universiteit Leiden (thema: beleid en aanpak jeugddelinquentie)  

7.  Cursus aan Marokkaanse vrijwilligers

8.  Gewelddadige jonge criminelen

9.  Open brief aan de minister van justitie

10. Verruwing en agressie in de samenleving (lezing 28.11.2006)HOME