HISTORICAL ARCHIVING  
FIELD DETECTING  
WHDP is a non-profit platform. All rights reserved to Museum HBFV - Huis van het Belgisch-Franse Verzet - 2020.
   De EMSA pulse prospectie uitgelicht
Back to HBFV homepage Contact us
Hoe en wat zoeken we ? De detectie van ontbonden of gedeeltelijk ontbonden organische materialen gebeurt op basis van een niet-invasieve analyse via het  “ dubbele spiegel principe “ , de enantiomerie die tot stand komt op het niveau van de vrijgekomen aminozuren tijdens hun ontbindingsproces van de proteïnen. Een procedure die zijn oorsprong in 1970 al vond, maar via het gebruik van het gepolariseerde nano-lichtspectrum . Dit liet echter geen niet-invasieve detectie toe. Een soortgelijke analyse, maar dan via het electromagnetisch gepolariseerde en grondpenetrerend spectrum werd proefondervindelijk gevonden in 2017, tijdens vele uren “trial & error” onderzoek en kreeg vanuit een privé project van het HBFV museum vorm ( War Heritage Detection Program ), in de zoektocht naar verloren paardengraven uit WOI.  Deze procedure is dus hoofdzakelijk van toepassing op restprocessen en gecombineerde residuen  van menselijke en dierlijke oorsprong, maar ook de invloed van hun ontbinding op de matrix waarin ze zich bevinden, of de cohesie van een samenstelling waar ze deel van uit maakten ( doorstroming van water, dierlijke excretie, … ) De enantiomerie van de chemische structuren die tijdens dit proces ontstaan, wordt gerefereerd aan een oscillerend gepolariseerd magnetisch veld, gelijk aan de spiegelfrequentie  van de “laevo-enantiomeren”, de L- aminozuren die in de fase van de levende proteïnen een constante waarde zijn en meetbaar in het spectrum onder invloed van gepolariseerde electromagnetische golven. Tijdens het ontbindingsproces gaan de L-aminozuren over in “dextro-enantomeren”, kortweg D-aminozuren. Een geleidelijk proces, dat eindigt in een constante. Via de EMSA wordt het verschil binnen het gegenereerde electro-magnetisch spectrum gelezen, tussen de geijkte spiegelfrequentie en de gereflecteerde waarden na de penetratie van de matrix of bodem.  Werking van het systeem Het  gegenereerde veld noemen we de L-puls, in de analogie van de laevo-enantomeren, afgestemd aan hun laagfrequente gepolariseerde spiegelplatform ( normalisatie ) en emissie gedeelte. Het ontvangen en gereflecteerde veld noemen we de D-puls, in analogie van de dextro-enantomeren, ontvangen via de horizontale bi-pool. De differentie tussen deze waarden, zijn de basis van de detectie. Voorwaarde is dat de survey gebeurd op een site waarvan de matrix in een vooronderzoek werd geverifieerd en  een constante geleidingsfactor vertoont, of maximum 15% fluctueert. Sterk verstoorde matrix en chemische vervuiling zijn pertinent storend en maken de detectie onbetrouwbaar (matrixblocker). Sterke gemineraliseerde matrix, waarin de dextro-enantomeren in hun eindfase gestabiliseerd worden, is een minder betrouwbare drager, waardoor dit milieu eveneens als onbetrouwbaarder kan geduid worden (partiële matrixblocker) . Dit dient per casus bekeken te worden. Een EMSA detectie zonder vooronderzoek van de matrix blockers en grondgeleidingsfactor is waardeloos ! De polarisatie van de L-puls wordt gegenereerd door een 90° X - Y platform, bestaande uit twee omni- directionele spoelen. Het oscillerend vermogen steunt op een sinusgolf , die transvers wordt gemanipuleerd door het X - Y platform, waarmee het signaal uitgezonden wordt. Het laagfrequente penetratievermogen levert een breed spectrum, waardoor verschillende bodemsamenstellingen geen probleem vormen ( buiten de “matrixblockers” eerder aangeduid ) en een breed raster aan spiegelfrequenties zijn mogelijk.  
De gereflecteerde D-puls kan op twee manieren geïnterpreteerd worden : Real-time auditieve uitgang : directe duiding op de site tijdens de uitvoering. Prospectie : survey of vooronderzoek met visualisatie, mapping en logging per GPS. De ontvanger bestaat uit een syncronisatie ( up en downlink via de VFC van de pulsegenerator ) en een compacte evenwijdige en horizontale bipool ontvanger, die secundair ook via een audio uitgang de frequentieshift  hoorbaar maakt voor de onderzoeker ( real-time onderzoek ). Het kruiselings overlappen van de antennes neutraliseert de versterking van het ontvangen signaal : tijdens het onderzoek kan zo een zwakke D- reflectie vanuit de -30 Db  hoorbaar gemaakt worden ter referentie. Het lage vermogen van de L-puls spiegelfrequentie laat een globale inzet toe.
- - - -
Voordelen : - De EMSA prospectie of real-time detectie kan een duidelijke structuur brengen tussen primaire en secundaire context. Verstoring van de matrix naar de secundaire fase door culturele of natuurlijke vormings- of formatieprocessen, kan weerlegd worden naar de primaire fase, door het vastleggen van  de initiële plaats van de enantomeren. De aanwezigheid van het broncorpus is dus niet primair. - Detectie van kenmerken en invloeden op een site ten gevolge van organische decompositie  (bv. vroegmiddeleeuwse funderingen bestaande uit de    mengeling van leemzand, steentjes en paardenmest of urine, ontbinding van bepaalde parasieten in houtstructuren, enz… ) - Stratificatie met organische componenten wordt zichtbaar, inclusief de culturele verstoringen (bv. organische dumps, ongekende begraafplaatsen, enz.. ) - Mede vormgeving en het in kaart brengen van oude sites, coherent met GPR en tomografie.
De typische veldopstelling van de EMSA : de mobiele pulsegenerator met L-vormige dubbelspoelige antenne, tijdens het afstellen van de D-puls ontvanger ( wordt gebalanceerd bij de aanvang ).
Duiding van een vergevorderde D-marker, net buitende de eerste proefsleuf op de site van een project te Waterloo. Deze was anders over het hoofd gezien.
EMSA en de service zijn eigendom van de onderneming Huis van het Belgisch-Franse Verzet – HBFV. Niets van deze inhoud mag gebruikt of gereproduceerd worden zonder schriftelijke of elektronische toestemming van HBFV.
Tijdens de prospectie op een privé-site te Halen, op de locatie waar zich op 12 augustus 1914 de achterste linie van de 2de Brigade Gidsen bevond, werd een proefput gemaakt op onze aanduiding. Op een diepte van 60 cm werden de resten duidelijk. We werkten met de pulsegenerator onder de 1.7kHz, door de zware kleigrond.