LIDMAATSCHAP

 

 

 

Iedereen die het wenst kan aansluiten bij DE LUSTIGE LIJNVISSERS van Schellebelle Het lidgeld voor de duur van één jaar is vastgesteld op € 45. Junioren (tot 16 jaar) betalen € 23 voor hun lidmaatschap. Hiervoor kan men onbeperkt vissen het ganse jaar door, kan men deelnemen aan de zes kampioenschapwedstrijden, de tien weekwedstrijden, aan alle open wedstrijden en ontvangt men vier keer per jaar het clubblad . Ook kunnen de leden deelnemen aan het jaarlijks feestmaal en de prijsuitreiking op het eind van het seizoen ( oktober). Gelet op het zeer groot aantal leden is het gewenst het lidgeld vereffenen voor 15 november. Wie nadien betaald heeft geen zekerheid voor deelname aan de wedstrijden in geval van plaatsgebrek.

Tevens kan men via internet, steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes in verband met uw club.

Het is wel van belang dat, alvorens aan te sluiten, men kennis neemt van de reglementering die men terug kan vinden onder reglementen.

 


TARIEVEN REKLAME EN PRIJZEN

 

REKLAME IN CLUBBLAD:

 

                                             1/2 blad = € 15 (1x)

                                                              € 60 (4x)
                      

                                                1 blad = € 30 (1x)

                                                               € 100 (4x)

 

SCHENKING VAN PRIJZEN:

 

Wedstrijden tellende voor het Kampioenschap en weekwedstrijden
                                                
   Grote Prijs = € 65
                                                  
Ere Prijs = € 40


Wedstrijden ook voor niet leden:
                                                Grote Prijs =  € 125
                                                    Ere Prijs = € 65

 

 

Bij het geven van een Grote Prijs of een Ere Prijs zal het geschonken bedrag (verminderd met € 15) verdeeld worden in de prijzenpot. € 15 worden gebruikt voor tussenkomst in de uitgavenkosten van het clubblad. De sponsors krijgen 4 X per jaar een reclame blok in het tijdschrift DE LUSTIGE LIJNVISSER en worden vanaf 1 april 2000 eveneens vermeld op het internet, op de webpagina van DE LUSTIGE LIJNVISSERS.