De Historiek van Werkgroep Natuurlijk Bevallen


 

Hoe het allemaal begon .......

"Du choc des idees, jaillit la lumière" is een mooie spreuk in de taal van Molière en ze is zeer toepasselijk op het ontstaan van onze werkgroep. Zo kwamen op 9 november 84 een paar vroedvrouwen(Simonne Cromheecke en Christine Bekaert), een verpleegster (Cecile Verstappen) en twee huisartsen(Christine Verwimp en Koen Vandewalle) gezellig met een drankje rond de tafel zitten om te praten over de enorme waarde van de natuurlijke bevalling in onze supertechnisehe "beschaving". Deze bijeenkomst ging door in een huisje bij het Brugse Minnewater, en dat was nog een reden te meer om uit dit groepje enthousiastelingen ook hier de vonken van de aanstekelijkheid in het rond te zien spetteren.

Reeds die avond werden de funderingen gelegd voor de nieuwe studiegroep die de beloftevolle naam "natuurlijker bevallen" mee kreeg.

Nog enkele jaren en we hebben twee decennia vol gemaakt, en dit vooral in West-Vlaanderen, maar ook tot soms ver er buiten…

Diezelfde avond in november van 1984 was het vuur zo laaiend dat er zonder verpinken werd uitgepakt met een nationaal congres over zwanger zijn en bevallen: "Als de baby komt..."

De Werkgroep.

En zoals we eensgezind hadden gepland, zo geschiedde. De plechtige bevalling van het vers-geboren groepje ging door in Pittem weinig weken nadien. Met de regelmaat van de klok sloten zich nieuwe leden aan. De bijeenkomsten zijn tweemaandelijks. We steken dan telkens onze koppen en onze harten bij elkaar om de verloskunde tot in alle diepten te bestuderen, waarbij trachten we ons trachten in te leven in: "Hoe kunnen we zodanig aanmoedigend aanwezig zijn en toch zo deskundig mogelijk van de bevalling afblijven ,zodat het echt maximaal de onvergetelijke ervaring van het zwanger koppel kan zijn!"

Als de baby komt …

En na vele voorbereidingen stond ons eerste nationaal verloskundig congres op poten, mede dank zij de logistieke steun van de Brugse vereniging De Wijnstok.

Op 20 april 1985 was het dan zover: de poorten van de Brugse hallen draaiden open en vele honderden geinteresseerden stroomden vanaf 09h de grote zaal binnen. Zowel naar de professionelen als naar de bevolking toe werden lezingen gebracht die alle aspecten van zwangerschap, bevalling en post-partum belichtte. Vanuit Nederland kwam Prof Dr. Kloosterman, gynecoloog, ons wind in de zeilen blazen.

Het was een koude dag in het voorjaar, maar dank zij de charme van de sprekers, de inhoudelijke kwaliteit der lezingen en de gezellige en lekkere maaltijden konden we ons met z'n allen gemakkelijk verwarmen tot bij de sluiting om 22h.

Na dit grootse gebeuren was bet spreekwoordelijke hek van de dam en de vraag naar de natuurlijke bevalling thuis of in het ziekenhuis steeg gestadig. Zowat overal begonnen betreffende artikelen te verschjjnen in dames- en weekbladen.

 

Ons tweede verloskundig congres: "Vrij keuzes maken rondom bevallen."

Op 16/10/93 werd andermaal een congres georganiseerd waarbij diverse groepen die rond het natuurlijk bevallen aktief zjjn, werden betrokken in de info-verspreiding, zoals: vroedvrouwen, kinesisten, VZW borstvoeding, sofrologie, kraamcentra, etc .

Dit alles ging door in het congres-centrum Oud-St.Jan te Brugge

Dank zij de inzet van vele reeds hogergenoemde enthousiastelingen, van Maryse Dewilde, Nicole Vandeweghe, Mieke Lavaert, An Bogaert, Karin Van den Bulcke, Anne Dedry, Niek Vervaeck, Lut Van Woensel en Marianne Verhoustraete werd ook dit congres een geslaagde onderneming.

De vaderdag-optocht.

Een moeilijk moment voor natuurlijk bevallend Vlaanderen was het enorm optrekken van de verzekeringspremies, tot voorbij de grenzen van de redelijkheid voor verloskundigen, zowel vroedvrouwen als huisartsen. Dat werd als de strop rond de hals ervaren. Daarom mobiliseerde onze werkgroep in een minimum van tijd een protest-optocht op 1 juni 95, op vaderkensdag. Bij de start werd de pers uitvoerig over de doelstellingen ingelicht door Niek Vervaeck en enkele pas-bevallen vaders en moeders.

We konden ons verheugen in een massale opkomst van jonge ouders met hun kleine en grotere kinderen, waarvan wij ,werkgroepleden ,er een groot deel op de wereld geholpen hebben. Na een aanmoedigende en opwarmende toespraak zette de stoet zich in beweging, alweer vertrekkende van datzelfde Minnewater, want met de minne is het allemaal begonnen in dit leven... En zo trokken we met karren en kinderkoetsen, met toeters en bellen, kleurige linten en ballonnen, spandoeken en leuzen door de nauwe Brugse binnenstad. Ondertussen werd massaal gezongen en pamfletten uitgedeeld waarin jonge ouders het recht opeisten te bevallen hoe het hén bevalt. En om dit alles nog meer kracht bij te zetten werden door de mee optrekkende kinderen lekkere suikerbonen uitgedeeld aan de toestromende kjjklustigen.

Zo was Brugge een hele zondag zwanger van Vlaanderens meest reproductieve jeugd. Tegen de middag werd de lange stoet na een moeizame doortocht door de nauwe Brugse steegjes en straten als 't ware geboren op de open marktplaats van 't zand. Een tijd daarna werd met veel gezang en grote vreugde afgesloten . Een initiatief dat we telkens zouden moeten herhalen als natuurlijk bevallend Vlaanderen in gevaar is.

Wij houden je via deze website op de hoogte.

Kraamzorg, de Brugs Volkshogeschool en andere initiatieven

In die vroege jaren tachtig ontstonden ook overal kraamcentra in het Vlaamse land. De succesvolle avonden "Bewust bevallen natuurlijk" van de Brugse Volkshogeschool o.l.v. Jan Demuynck en later Hilde Demuynck zijn sinds ongeveer 20 jaar nog steeds de ideale info-verspreiding over dit onderwerp. Bovendien organiseerden vele leden van de werkgroep praatgroepen of prenatale oefeningen in groepsverband in hun eigen streek... Deze parallelle diensten werden door onze werking krachtig ondersteund en de onderlinge samenwerking werpt voortdurend verder haar vruchten af.

En zo blijven we als werkgroep Natuurlijker bevallen actief in Vlaanderen. Op deze wijze samen met zwangere en bevallende koppels creatief zijn, dat is samen mede-scheppen met de schepping.


Terug naar de index