De Doelstelling van Werkgroep Natuurlijk Bevallen


Zich voortplanten is dat waar de mens al het langst mee bezig is … hij is er het eeuwenoud produkt van!

In principe is de vrouw er dus helemaal voor geschikt en toe in staat.Dit blijft ons uitgangspunt In meer dan 90 % van de bevallingen is een natuurlijk bevallingsproces dan ook mogelijk.Het is belangrijk voor het zelfvertrouwen van de vrouw, dat zij en haar omgeving zich bewust zijn van deze natuurlijke voorbestemdheid tot leven geven.

De bevalling behoort de vrouw toe.Rekening houdend met eventuele medische indicaties, heeft zij het recht ,in samenspraak met haar partner ,om zelf te kiezen hoe zij wenst te bevallen.Het is belangrijk dat ze goed geinformeerd is ,zich bewust is van wat er te gebeuren staat .Zo kan ze voor zichzelf uitmaken ,binnen een verantwoord medisch kader, wat er goed voor haar is en wat zij nodig heeft. Een goede medische begeleiding dringt zichzelf hierin niet op,maar respecteert de autonomie van de vrouw.Niet de verloskundigen of de verloskunde zelf zijn de hoofdrolspelers in dit gebeuren,maar wel de vrouw ,haar partner en hun baby.

Practisch houdt dit in dat we bevallingen begeleiden zowel thuis als in het ziekenhuis, polykinische bevallingen ,indien nodig in samenwerking met een gynecoloog…Dit naargelang de wensen en noden van de zwangere vrouw en haar partner.

Wat betreft de medische indicatielijst ,houden we ons aan de gekende Kloostermanlijst uit Nederland waar 50 % van de vrouwen nog thuis bevallen.Deze lijst is ook bepalend voor het al dan niet doorverwijzen naar een specialist.

 


Terug naar de index