Hodgkin is een website waar je gratis leerpaden natuurwetenschappen vindt. De leerpaden zijn gebaseerd op de eindtermen natuurwetenschappen voor de eerste graad van het secundair onderwijs.

meteen naar de leerpaden

Welkom bij Hodgkin

Vanaf het schooljaar 2010-2011 zijn de nieuwe eindtermen natuurwetenschappen in de eerste graad van het secundair onderwijs van kracht. Deze nieuwe eindtermen werden vertaald in nieuwe leerplannen waarin het verband tussen de verschillende natuurwetenschappen (biologie, fysica en chemie) centraal staat.

De leerpaden op deze website kunnen een hulp zijn tijdens de lessen natuurwetenschappen. Ze zoeken actief de link tussen de levende en de niet-levende natuur; zodat leerlingen verbanden kunnen leggen tussen biologische, fysische en (in mindere mate) chemische onderwerpen.

Welkom bij Hodgkin

Wat is een leerpad? Wat is een leerpad?