Tiegemberg - ©2004 Frans Eggermont

VOORAF... Terug

Als aanvulling op het boekje van ons vader zaliger, Maurice Eggermont (alias Drees Danees), met als titel 'Dorpsromantiek Uit Vroeger Jaren', tracht ik via dit medium ook mijn steentje bij te dragen tot het behoud en het levendig houden van ons Zuid-Westvlaams streekdialect. Op deze webpagina vind je aldus een bloemlezing van woorden en uitdrukkingen in ons Zuid-Westvlaams dialect. Met Zuid-Westvlaams bedoel ik de streektaal tussen de Leie en Schelde, in het zuid-oostelijk gedeelte van West Vlaanderen. Het betreft hier dus het dialect gesproken in de gemeenten en deelgemeenten van Waregem, Anzegem, en Avelgem. Aangezien deze gemeenten dicht bij de Franse taalgrens aanleunen, is ons dialect dan ook doorspekt met bastaardwoorden uit deze taal. Ook leunt ons dialect sterker aan bij het Oostvlaams dan bij het eigenlijke Westvlaams dialect. Het is tevens de taal gebruikt door onze vlaamse conferanciers Jacques Vermeire in de sketch 'Mon Peeters, de verzorger van renner Johan Musseeuw', alsook door wijlen Gerard Vermeersch in zijn proza stukjes over 'Avelgem' en 'Bouwperikelen'. Het is dus duidelijk niet de taal van de liedjeszangers Willem Vermandere, Flip Kowlier, Karel Declercq, e.a. die eerder het rasechte Westvlaams hanteren in hun liedjes en sketches.

Deze lijst is ontsproten uit herinneringen uit mijn kinderjaren in Tiegem, nu een deelgemeente van Anzegem. De woorden en uitdrukkingen zijn neergepend zoals ik ze destijds als kind en tiener ervaren en uitgesproken heb - dus eigenlijk als reporter ter plaatse. Voor het uitschrijven van het dialect werd er bewust afgezien van de fonetische schrijfwijze, daar deze voor leken, waaronder ik mezelf ook reken, moeilijk te lezen is. Er werd gekozen voor een benaderende conventionele schrijfwijze welke een goed compromis vormt tussen leesbaarheid en uitspraak. Ook is deze schrijfwijze beter geschikt als input voor "Tekst naar Spraak" (Text-to-Speech) software. De woorden en uitdrukkingen zijn naar onderwerp en alfabetisch gerangschikt. Iedere uitdrukking wordt gevolgd door zijn betekenis in het Algemeen Nederlands(AN). Ik tracht deze lijst dan ook op regelmatige basis bij te werken. Mijn verontschuldigingen vooraf voor de publicatie van de soms ruwe en vulgaire uitdrukkingen, maar ze maken deel uit van ons dialect, zodoende ...

Bij wijze van illustratie hebben een beperkt aantal uitdrukkingen een link naar een MP3-geluidsfragment. Door met de muis te klikken op het [mp3] symbool, kan je de uitspraak horen via de luidsprekers van je computer. Hiervoor is het echter nodig dat er een MP3-speler op je computer is geļnstalleerd. Een snelle internetverbinding is eveneens gewenst voor het vlot beluisteren van deze geluidsfragmenten. Wegens de eerder grote omvang van deze geluidsfragmenten is het momenteel niet zinvol alle woorden en uitdrukkingen van een bijhorend geluidsfragment te voorzien. Indien er op je computer Text-To-Speech software is geinstalleerd, zie links, dan kan men eenvoudig de bewuste zin met de muis selecteren waardoor deze automatisch in het klemmenbord van windows wordt geplaatst en uitgesproken kan worden. Momenteel is enkel de Algemeen Nederlands taalmodule beschikbaar op de website van Microsoft. Misschien stel ik ooit nog eens een multi-mediale CD samen met de sappigste uitdrukkingen en gezegden ingesproken door een rasechte Tiegemnaar / Waregemnaar in MP3 formaat.

Veel lees (en luistergenot) !

Frans Eggermont - reporter ter plaatse.