N O S T R A D A M U S

DE MAN DIE ALLES WEET.

Wie was Nostradamus?

Michel Notredame werd geboren op 14 december 1503 in Saint-Rémy, op een boogscheut van Avignon.  Hij was de oudste van 17 kinderen uit een vooraanstaande, steenrijke familie.  

Hij bezat van jongsaf één opmerkelijke gave:  Michel hoefde slechts éénmaal een tekst te lezen om die voor de rest van zijn leven uit zijn hoofd te kennen.

Als arts en apotheker werd de strijd tegen de pest vanaf 1545 zijn grootste zorg én getuigenis.  Vanaf 1550 begon Nostradamus geschriften te publiceren met gezondheidstips en recepten voor afrodisiaca.

Ook werd hij stilaan als ziener bekend door de uitgave van de toendertijd erg populaire almanak.  Deze bevatte zowel prognoses over het weer, de oogst, oorlog en vrede als op handen zijnde komeetverschijningen voor het jaar erna.

Met deze jaarlijkse almanak bereikte Nostradamus  zo'n succes dat hij van 1547 tot 1559 als ziener en schrijver van profetieën aan de slag kon aan het Franse, koninklijke hof.

Nostradamus overleed op 2 juli 1566 en werd nog dezelfde dag tijdens een plechtige processie, samen met zijn geschriften begraven in het klooster van de Barmhartige Broeders.

Ongeveer 250 jaar kon de ziener in vrede rusten, totdat zijn graf tijdens de Franse Revolulie werd geopend.  Zijn documenten en boeken werden in 1946 door Amerikaanse officieren overgebracht naar de Verenigde Staten.

 

Het ligt zeker niet in mijn bedoeling om de lezers van deze pagina ook maar enige angst aan te jagen.  Ik vond het gewoon  interessant om te zien hoe iemand 500 jaar terug iets kan voorspellen.  ( Wist je, dat ook politiediensten bv. in sommige gevallen beroep doen op waarzeggers, zieners e.d.?)

Wat het ook boeiend maakt is het tijdsverschil door het overschakelen van de ene kalender naar de andere.  Ook daarom vond ik het passend om deze pagina in te lassen. Door het verschil in tijd komen ook de tijdstippen van de voorspellingen niet op hun juiste plaats.

Alvorens enkele voorspellingen aan te halen zou ik als inleiding even een lezersbrief uit de krant willen publiceren van iemand die het in het geheel niet eens is met NOSTRADAMUS.  Zo zie je maar! 

 

Moeten wij ons ongerust maken na de voorspellingen van Nostradamus?  Bij elke tragische gebeurtenis maakt deze 16de eeuwse Franse geneesheer en astroloog zijn opwachting.

Dit doet mij denken aan de vooruitzichten voor het nieuwe millenium.  Zo kon men vernemen dat Nostradamus voor september 1999 een groot oorlogsvoerder voorspelde.  Gelukkig kwam hier niets van in huis.

Jammer dat de zogenaamde experts steeds een aannemelijke verklaring proberen te vinden om hun interpretatie bij te schaven.

Toch heeft de omstreden ziener nog heel wat aanhang onder de hedendaagse doemdenkers.  Fantastisch toch wat hij allemaal zou voorspeld hebben: de moord op Kennedy, de aanslag op de paus...

De verzen van Nostradamus hebben echter veel weg van een helderziendentruc: formuleer uw voorspellingen zo vaag mogelijk.  Zo krijgt u vroeg of laat wel gelijk.   (Van - Herman Rillaerts uit Niel).

 

EN NU DE VOORSPELLINGEN (louter informatief)

 

11september 2001 - Nostramadus had het voorspeld.

Voorspelde Nostradamus vijf eeuwen geleden al de apocalypse in New York?  Hij schreef toen dat "in een jaar rond de eeuwwisseling een periode van grote angst zal aanbreken.".  Meer bepaald "in de zevende maand van het jaar 1999 zal een grote heerser van angst opstaan in het land van de Mongolen en Mars, de god van de oorlog, zal onder zijn gezag hoogtij vieren".  

Nostradamus had het over de zevende maand in het jaar 1999 omdat hij dacht vanuit de Juliaanse kalender..  Maar toen rond 1600 de Gregoriaanse kalender werd ingevoerd, werd de zevende maand... september.  Het verschil van twee jaar kan op diezelfde manier verklaard worden.  En het rijk van de Mongolen strekte zich in de tijd van Nostradamus uit van Azië tot in het huidige Midden-Oosten.

Nog meer teksten van Nostradamus zouden kunnen geïnterprenteerd worden als een verwijzing naar de aanslagen.  Zo had hij het over "holle bergen die naar beneden zouden gaan".  Volgens experten bedoelde hij met holle bergen, torens.

Met een beangstigende precisie had de ziener al de twee wereldoorlogen voorspeld.   (Bron: krant => Het Laatste Nieuws)

 

 Nostradamus' prediction on WW3:

 "In the year of the new century and nine months,
 From the sky will come a great King of Terror...
 The sky will burn at forty-five degrees.
 Fire approaches the great new city..."
 "In the city of york there will be a great collapse,
  2 twin brothers torn apart by chaos
  while the fortress falls the great leader will succumb
  third big war will begin when the big city is burning"

 NOSTRADAMUS

 He said this will be bigger than the previous two.
 2001 is the first year of the new century and this is the
 9th month.
 New York is located at the 41st degree Latitude.

( ergens gelezen)

 

2005 - 2015 => "Eerste Globale Oorlog" zal Europeanen en Islamieten zwaar treffen. 

Volgens Nostradamus is de eerste grote gebeurtenis die ons te wachten staat de vorming van een nieuw soort Verenigde Naties, waarin de Islamitische landen de handen in elkaar zullen slaan.  De vorming van een Islamitische Statenbond, versus een statenbond van alle niet -Islamitische staten.

Nostramadus verwacht die oprichting echter pas in het jaar 2005 en hamert op het feit dat die vereniging van het islamitische kamp tot een ongekend geloof in de overwinning zal leiden.

Verder profeteert Nostradamus dat het in deze periode toch onvermijdelijk zal komen tot een eerste globale oorlog, die twee derde van de Europeanen en drie kwart van de islamieten het leven zullen kosten.  Meer dan honderd staten zullen zwaar beproefd worden. ( Wie blijft er nog over? - Vraag van de pagina-opmaker )

Een andere mijlpaal is 2008, waarin een ernstig conflict tussen Frankrijk en Groot Brittannië uiteindelijk in 2010 zal uitmonden in bloedige aanslagen op vier regeringsleiders: de Britse premier, de Amerikaanse president, de Duitse Bondskanselier en de Franse president.

Opgelet!  Het is niet zo dat Nostrdamus in zijn verzen concreet over deze mensen en landen sprak.  ( Vroeg mij al af wie er kandidaat bij die verkiezingen ging zijn )

In de 16de eeuw was bijvoorbeeld immers nog geen sprake van dergelijke regeringsfuncties, laat staan Amerika.  Omdat Colombus pas 50 jaar voor de publicartie van Nostradamus profetiën West-Indië had ontdekt, stelt hij Indië nog altijd met Amerika gelijk.

 

2050  -  Einde van de veeteelt

De boodschap van Nostradamus' "Centurie X, vers 52", zijn profetie voor het jaar 2052 zal de huidige mens doen huiveren (?)  De vandaag nog steeds ontzette populaire vleesleveranciers als koeien, varkens, schapen en kippen zullen er tegen het jaar 2050 volgens Nostramasus niet meer zijn.  Vanaf het midden van de 21ste eeuw meent de ziener dat deze dieren niet langer zullen gefokt worden en dus praktisch uitsterven.

Een paar stuks vee zal nog te bewonderen zijn in verblijven die op de huidige dierentuinen lijken.  

De Franse ziener gaat ervan uit dat de mens er tegen die tijd in zal geslaagd zijn op vlees gelijkende producten van planten te halen.  Om kort te gaan: de boer zal zijn vlees zaaien en oogsten.

 

2060  -  Mens kan 500 jaar worden

Dat de mens niet langer moet sterven blijft een utopie, maar Nostradamus kondigt vanaf 2060 wel het begin van een bijzonder  gezondheidstijdperk aan.  Vanaf dan zal de medische wetenschap volledig in het teken komen te staan van de verlenging van het leven, totdat dit doel, dertig jaar later, in 2097, eindelijk bereikt wordt.

De triomf van de 21ste eeuw wordt de ontdekking van de oorzaak van het verouderen en vervolgens het stopzetten ervan.  Moeilijk,  maar leuk om aan te nemen dat het leven van uw nageslacht wellicht tot 500 jaar zal kunnen duren.

Hoewel, Nostradamus voorziet als gevolg van deze euforische ontdekking meteen ook een ingrijpende verandering van de maatschappelijke samenlevingsvormen en -normen.

Dank zij de gestegen levensverwachting is het vandaag al nauwelijks voorspelbaar dat men een heel leven lang samen is met één enkele partner.  Wat moet dat wel niet worden als een leven 400 tot 500 jaar duurt? 

 

2068 - Ontdekking van leven op een andere planeet

De ruimtevaart is volgens Nostradamus een thema dat uiterst belangrijke ontwikkelingen zal kennen in de 21ste eeuw.  Voor 2005 voorspelt hij een geslaagde expeditie naar en op Mars, in 2028 volgt Venus.  Daarna blijft het enkele jaren stil.  De jaren vijftig worden echter aangekondigd als het "gouden decennium van de ruimtevaart"

In 2068 zal de mens leven op een andere planeet ontdekken.  Niet alleen vegetatie en dieren, maar ook mensen.

De expeditie is volgens de ziener een denderend succes, want men slaagt in het koloniseren van die planeet die op de aarde lijkt.  Honderd deelnemers aan de missie blijven op de plaats van de betemming.

 

Zo, dit waren dan enkele interessante profetieën op een rij uit één van de werken van Nostradamus.  Aan ieder voor zich om al of niet te geloven in voorspellingen.

Wat mij er toe aanzette deze pagina te publiceren was het contrast tussen de weerspreuken die onze voorouders op een bepaalde manier hebben opgeschreven door feiten die ze aan den lijve ondervonden of waarnamen in de natuur, dus op het ogenblik zelf; terwijl dit voorspellingen zijn van mensen die ongeveer 500 jaar geleden hebben geleefd en profetieën doen over een tijd die velen onder ons zelf niet meer zullen meemaken.

Is de catastofe in New York een profetie?

( Wat nu volgt is een eigen zienswijze, die door niemand als voor waarheid moet worden aanzien.  Wie er opmerkingen over heeft of het volledig oneens is mag het gerust melden - liefst met de vermelding of het in het GASTENBOEK mag komen - bk260689@skynet.be)

Eerst en vooral vraag ik me af hoe een voorspelling tot stand komt?  Er moeten in die tijd toch al bepaalde tekenen zijn geweest die sommige mensen aan het denken hebben gezet?  Ik denk dat het niet zo moeilijk moet zijn om iets te voorspellen; de vraag blijft alleen maar of het uitkomt.  Zo is b.v. de wereld al dikwijls vergaan.  De overgang naar het jaar 2000 ging een catastrofe worden, en zo zijn er ontelbare voorspellingen die nooit zijn uitgekomen.  Enkel wanneer er een ramp gebeurt en men vindt hier of daar een oude tekst terug die wel eens dé voorspelling ervan zou kunnen zijn wordt het in het lang en het breed uitgesmeerd.  Niet dat ik een oordeel ga vellen over alles wat met zieners en dergelijke te maken heeft, daarvoor voel ik mij totaal onbekwaam.

Toch zou ik iets willen zeggen over de terroristen die zich op 11 september 2001 met vliegtuigen op het WTC en het Pantagon hebben gegooid.  Dat dit een héél goed voorbereide actie was leidt geen enkele twijfel en het is zeker dat dit feit de geschiedenis heeft verandert.  Op die datum heeft de geschiedenis een bocht genomen en laat ons hopen, een bocht in de goede richting, alleen al ter nagedachtenis van die vele onschuldige slachtoffers die net als jij en ik die dag waarschijnlijk deden wat ze elke dag deden of misschien een dagje vrijaf hadden.

De tijd is gekomen om te vermijden om alles nog in termen van wit en zwart te denken!

Eerst en vooral dient men duidelijk een onderscheid te maken tussen de moslimgemeenschap en de terreurdaden.  Terreuraanslagen dienen verworpen als "misdaden tegen onschuldige burgers en tegen de menselijkheid, in strijd met alle religieuze, morele en menselijke waarden"

Hopelijk wordt er een bocht genomen naar wederzijdse verdraagzaamheid, wat ook betekent dat er "gezamelijk" dient opgetreden tegen het zogenaamde fundamentalisme met zijn religieuze maar ook politieke gedrevenheid.

De blinde haat tegen de Verenigde Staten  maar eigenlijk tegelijkertijd tegen de hele westerse samenleving behelst een complex geheel van factoren.  Godsdienst is er één van, maar vergeten we vooral niet de armoede, het gebrek aan kansen en de steeds weerkerende frustatie.  Wanneer men het gevoel heeft geen deel te hebben aan de snelheid waarmee de wereld voortraast en altijd aan de kant van de verliezer staat, dan valt er niets meer te verliezen.

Misschien is het van groot belang voor de Arabische wereld om een aanneembare oplossing te vinden voor de Palestijnse kwestie, om de onbestemde gevoelens van ongenoegen en wraak eens en voor altijd uit te roeien?

Zien wij in het Westen, niet te dikwijls alleen onze kant van de zaak?

Daartegenover wordt het hoog tijd voor een lange strijd.  Geen oorlog met klassieke wapens, maar het inzetten van middelen waarbij de diplomatie en het humanitair werk een grote rol dienen te spelen, zonder de daders uit het oog te verliezen!

Het nieuwe, moderne terrorisme, gefinancieerd door de georganiseerde misdaad ( zoals de drugkartels ) dient zo vlug mogelijk een halt toegeroepen!!  Hopelijk worden de gewone mensen niet OPNIEUW het slachtoffer?

Laat ons allen nog eens heel hard luidop dromen: Liefde, vriendschap, vrede en vrijheid aan ALLE mensen van goede wil!! 

WIE NIET MET ONS IS, IS TEGEN ONS!! 

Stop het onschuldige bloedvergieten en laat ons hopen dat de schuldigen gestraft worden.

Zoals de secreatis van Hoboken "Said Mdaouchi" in zijn brief aan de Amerikaanse ambassadeur schreef: 

" Het bloed van iedereen heeft dezelfde kleur"

( einde van deze  pagina )

TERUG