Geschiedenis  

Chronologisch overzicht 

Volgens sommige bronnen zou het Kasteel Van Namen ontstaan zijn door verbouwing van de afspanning "De Nachtegael", waarvan we reeds in 1770 een vermelding terugvinden. De naam "Kasteel Van Namen" zou dan een verwijzing de afkomst van de vele kooplieden die er vroeger verbleven. Vele handelaars trokken naar de markt in Antwerpen om daar goederen te kopen. Doordat deze tocht met paard en kar te lang was, moesten ze ergens een tussenstop inlassen. Aarschot was hiervoor de ideale stad en al vlug ontstond de naam Kasteel Van Namen, omdat er in deze herberg vele mensen van Namen verbleven. In archieven vindt men volgende verwijzingen naar het huidige "Kasteel Van Namen":

de 19de eeuw

??-??-1835: (begin kadaster Aarschot): Eerste gekende eigenaar: Josephus Verlinden, notaris te Herselt.

??-??-1842: Kasteel Van Namen door erfenis overgegaan naar Jan Baptist Van Den Bulck.

??-??-1848: Door een deling overgegaan naar Maria Josephina Van Den Bulck.

??-??-1856: Door verkoop overgegaan naar Jacobus Ludovicus Pelgrims.

21-04-1865: Stichting van de kruisboogmaatschappij "De Naamsche Schutters".

14-02-1875: Lijkrede namens de kruisboogmaatschappij "De Fakensvrienden" voor Jacobus Ludovicus Pelgrims(eigenaar Kasteel Van Namen).

14-02-1875: Burgerlijke Stand van 5 tot 12 Februari 1875; overlijden: Jacobus Ludovicus Pelgrims, lid der Bestiering der Borgerlijke Godshuizen, oud 52 jaren, echtgenoot van Maria Ludovica Lavaerts. Kasteel Van Namen gaat door erfenis over naar weduwe en kinderen.

14-03-1875: De weduwe Louis Pelgrims verkoopt: alle soorten kalk, houillie en schalien; genever en likeuren; en verhuurt ook rijtuigen.

11-07-1875: Mad. Wed. Louis Pelgrims, in het Nieuw Kasteel Van Namen.

16-07-1875: Openbare verkoop van een stokerij in het Nieuw Kasteel Van Namen(zie krant "De Arend").

11-02-1877: Gedurende de Vastenavonddagen is de toegang aan de gemaskeerden verboden in het Kasteel Van Namen, bij de Weduwe Louis Pelgrims, op het Schaluin (ook vermeld tijdens andere jaren).

16-09-1877: Vermelding van kruisboogmaatschappij "De Naamsche Schutters" (zie foto). Deze maatschappij nam deel aan de Kampstrijd met den Kleinen Kruisboog tussen 7 bestaande Aarschotse maatschappijen.

24-07-1881: Landbouwersbericht: als peerden en hoornvee zwellend het veld verlaten... Bewezen is het bij vele geneesheeren en bijzondere veeartsen, dat men slechts hoeft het lijdende dier een kwart of een derde liter echte Elixir d'Anvers van M.F.X. De Beukelaer van Antwerpen te geven om binnen de 10 minuten gansch genezen te zijn... Depot bij Mr. J. Verlinden, in 't Kasteel Van Namen, te Aarschot.

08-01-1882: Mad. Wed. Pelgrims in het Kasteel Van Namen.

05-08-1883: Opening der prijskamp met den Kleinen Kruisboog door de Maatschappij "De Naamsche Schutters" in haar lokaal bij de weduwe Louis Pelgrims op het Schaluin. Weerde der prijzen: 80 franken.

Kasteel Van Namen wordt verkocht en verdeeld in 2 huizen:

 1: Wed. Pelgrims-Lavaerts en Joseph Pelgrims

 2: Wed. Jan Baptist Verlinden-Pelgrims 

21-04-1890: Viering van het 25-jarig bestaan van "De Naamsche Schutters".

10-05-1891: Schaluintjeskermis

 Vrienden, gij moogt het niet vergeten,
 Dat er in 't Kasteeltje is te eten,
 Hesp en kalverenkop,
 want 't is kermis boven op!
 En het lekkere bruine bier
 Zal u doen dansen met plezier.

??-??-1894: Veloclub in het Kasteel Van Namen bij Joseph Urbain Pelgrims-Lambrechts.

de 20ste eeuw

??-??-1905: Het huis van Wed. Pelgrims-Lavaerts en Joseph Urbain Pelgrims wordt volledig aan Joseph Urbain Pelgrims-Lambrechts verkocht.

??-??-1907: Het huis komt in handen van:

					 
 1: Joannes Alfonsus Van Roosbroeck

 2: Isaac Theophiel Van Roosbroeck
					 
 3: Maria Theresia Van Roosbroeck. 

??-??-1922: Volledig in het bezit van Isaac Theophiel Van Roosbroeck-Van Hoey.

??-??-1938: Overlijden van Isaac Theophiel Van Roosbroeck-Van Hoey. Huizen door erfenis overgegaan naar weduwe Maria, Ludovica Van Roosbroeck-Van Hoey.

16-07-1951: Overlijden Maria, Ludovica Van Roosbroeck-Van Hoey. Kasteel Van Namen komt in handen van:

			
 1: Firmin Verbiest-Bergen voor 1/2

 2: Adrienne Bergen en Roger Bergen voor 1/2.

01-04-1954: Publieke verkoop Kasteel Van Namen, gekocht door Roger, Frans Bergen-De Peuter.

??-??-1969: Verandering van het interieur van de café. Margot, dochter van Roger en Paula Bergen-De Peuter, begint te helpen in de café.

??-??-1992: Café Kasteel Van Namen komt in handen van Margot Bergen, getrouwd met Ivo Beyens en dochter Ellen.

de 21de eeuw

2002-->????: Margot Bergen baat het café al enkele tientallen jaren uit.

hedendaags_zicht_cafe_foto

Hedendaags aanzicht van het caféTerug naar boven