frieda florizoone
schilderkunst

Frieda Florizoone is een schilder die in de figuratieve traditie eigen accenten legt. Haar schilderwerk balanceert op de grens van het figuratieve en het abstracte. Ze vertrekt hoofdzakelijk vanuit zelf genomen foto’s waarbij ze de nadruk legt op reflecties. Door het overvloeien van het ene beeld in het andere brengt ze twee werelden samen die dan op hun beurt voor vervreemding en abnormaliteit zorgen. Zo trekt ze de aandacht van de toeschouwer en zet hem er toe aan de realiteit achter de beelden te onderkennen. In haar werken vind je ook heel vaak motieven en prints geïnspireerd vanuit de modewereld.