Bart Mesotten

Bart Mesotten  werd geboren in Diepenbeek op 19 maart 1923 en overleed te Averbode op 23 november 2012.

Op dit adres was jarenlang zijn website met zijn pennenvruchten te vinden.

Nu, ruim anderhalf jaar na zijn overlijden, is besloten om deze website offline te halen.

Op die manier willen we de privacy van derden, die vernoemd werden op de website, respecteren.

Wie op zoek is naar een specifieke tekst of afbeelding die op de website van onze confrater te vinden was, kan contact opnemen met de abdijgemeenschap van Averbode.

abdij @ abdijaverbode.be

namens de abdijgemeenschap,

fr. Vincent Ceulemans, o.praem.

7 mei 2014