Ga terug naar: Italië
Circus Maximus Maquette
Circus Maximus
Circus Maximus-ruines tribune op achtergrond
Basilica Maxentius en Constantine
Basilica Maxentius en Constantine
Triomfboog Constantine (306-313 n.Chr.)

Rome-Omgeving

Rome: Verschillende beelden

 

Basilica Maxentius en Constantine
Thermen Deocletianus
Thermen Diocletianus
Circus Maximus kon naargelang de berekeningen, 150.000 of 250.000 toeschouwers plaatsen.Het gebouw had pas na verloop van de eeuwen zijn definitief uitzicht gekregen,toen de houten tribunes door stenen werden vervangen en de aarden spina (die in de lengteas van de renbaan lag)werd vervangen door een stenen.De Circus Maximus bezat een arena van 370 m. op 83 m.die zich uitstrekte tussen twee lange en twee gebogen korte zijden bestemd voor de toeschouwers.Aan de noordelijke kant (de Palatijn) bevond zich ter hoogte van de eindmeet ,de keizerlijke loge die in directe verbinding stond met het paleis op de Palatijn.Aan de gebogen oostelijke kant was er een triomfboog waarlangs de plechtige optocht (pompa) voor de aanvang van de spelen binnenkwam.

Thermen van Diocletianus : de bouw werd begonnen in 299 n.Chr. en beeindigt in 306 n.Chr.De bouwheer is keizer Maximianus. Om dit gebouw zo snel te bouwen hebben er 40.000 dwangarbeiders meegewerkt.Deze arbeiders waren allen christenen . Het was het grootste thermencomplex in Rome,370 m. bij 390 m. groot. Er konden 3000 mensen tegelijk in.De thermen van Diocletianus bedekten een hele wijk. In het midden van de wijk lag dit thermencomplex omgeven door een park met veel fonteinen. Het hoofdgebouw van het badhuis lag in een groot gebied van sportvelden dat omgeven was door muren en gebouwen.Eerst kwam men in de voorruimten, daarna bij het grote overdekte zwembad met vestiaires, dan het frigidarium met 2 sportvelden en tribunes,dan het tepidarium,het caldarium en het sudatorium.

Basilica Maxentius en Constantine : Maxentius begon de bouw van 305 tot 312 n.Chr.en Constantine voltooide het werk van 312 tot 337 n.Chr.De tongewelde ramen overgenomen van de Romeinse thermen waren prachtig versierd met mozaïeken ,schilderingen en beeldhouwwerk.De afmetingen van de Basilica waren 110 m. lang,65 m. breed en 35 m. hoog. Acht zuilen,elk 14.5 m. hoog droegen het middengewelf.Het tongewelf bereikte zijn hoogste expressie in deze Basilica .Constantine bracht wel veel wijzigingen aan de oorspronkelijke Basilica van Maxtentius. De Basilica diende als een centrum van justitie en civiele zaken voor de Romeinen en diende later als model voor de Christelijke architectuur.

Interessante websites :

  1. http://gozips.uakron.edu/~tracy4/6ca.htm
  2. http://www.geocities.com/Athens/Pantheon/9013/Gallery.html
  3. http://itsa.ucsf.edu/~snlrc/encyclopaedia_romana/circusmaximus/circusmaximus.html
  4. http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/rome/circus_max/thumbnails_contents.html
  5. http://www.roman-empire.net/tours/rome/basilica-maxentius.html
  6. http://www2.siba.fi/~kkoskim//rooma/pages/FPALATIU.HTM-Site met totaal detail overzicht Rome !!
  7. http://arts-sciences.cua.edu/gl/department/Roman_Art.html