tempel van Venus
Luchtfoto
Zeer grote blokken natuursteen in opbouw muur
6 fiere 20 m. hoge Jupiter zuilen

Interessante websites :

  1. http://www.geocities.com/Athens/Agora/9951/
  2. http://www.nala.com/lebanon/BAAL1.html
  3. http://www.tracyanddale.50megs.com/baalbeck/baalbeck1.html
  4. http://www.unesco.org/whc/whreview/article8.html
Ga terug naar: Azië

Tijdens de Griekse periode (333-64 v.Chr.) werd de God Baalbeck door de grieken vereenzelfdigd met de zon en de stad werd toen Heliopolis of Stad van de Zon genoemd.In die periode werd de oude ommuurde esplanade vergroot en een podium gebouwd aan de westzijde om een tempel van het klassieke patroon te dragen,maar deze werd nooit gebouwd.Het zijn de Romeinen die boven de oude funderingen de huidige grote tempel van Jupiter bouwden.

De bouw van de tempel begon het laatste kwart van de 1e eeuw v.Chr.en was zo goed als voltooid de laatste jaren van Nero's regering (37-68 n.Chr.) Het grote Complex van de tempel van Jupiter, met de portieken,exedrae,altaren en bassins werd gebouwd de 2e eeuw n.Chr.De bouw van de zogenaamde tempel van Bacchus werd ook begonnen in die periode.Het Propylaea en het zeshoekige gebouw van de tempel van Jupiter werden bijgebouwd in de 3e eeuw onder de Severius dynastie (193-235 n.Chr.) Het kleine circulaire gebouw gekend als de tempel van Venus werd waarschijnlijk ook toen gebouwd.

Wanneer het Christendom werd erkend als de officiele godsdienst van het Romeinse Rijk in 313 n.Chr.werden de Baalbeck tempels gesloten door keizer Constantine.Op het einde van de 4e eeuw deed keizer Theodosius de altaren verdwijnen uit de grote Jupiter tempel en liet de Basilica bouwen met de stenen en architecturale elementen van de tempel.De ruines van de 3 apses van de Basilica kan men nog zien nabij de bovenkant van de trappen van Jupiter tempel.Dit is een reconstructietekening van hoe het Acropolis moet zijn geweest in de tijd der Romeinen.Het Acropolis van Baalbek is het grooste en het best bewaarde voorbeeld van de Romeinse Bouwkunst. Zes immense zuilen van 20 m.hoog tonen nog fier waar de tempel van Jupiter ooit stond.

 

tempel Bacchus
tempel Bacchus

Het mysterie van de Megalithen van Baalbek

Het is nog steeds een mysterie hoe de grote megalithe blokken natuursteen zijn kunnen ter plaatste gebracht op de manier zoals te zien op de bijgaande foto's. Er zijn er 3 waarvan elke meet tussen 19-20 m.bij 4,5 m. x 3,6 m.waarvan het gewicht rond 1200 ton is.Zie de proportie van de man onder aan de blok op de linkse foto.Men vraagt zich af waarom zulke immense blokken en hoe die zo juist op elkaar zijn kunnen gebracht.Ook de vierkante en rechthoekige blokken die de muur vormen boven deze enorme funderingsblokken zijn nog heel groot en moeilijk handelbaar.

Megalith blok van 1200 ton
Inkom Acropolis
Megalithe funderingsblokken

Libanon

Baalbek-Korte toelichting