Triomfboog Hadrianus(117-138 v.Chr.)

Rome en Hellenistische wereld:

De confrontatie van Rome met de Hellenistische wereld begon in 215 v.Chr.,toen de Macedonische konig Philippus V een coalitie aanging met Hannibal. In totaal hebben de Romeinen de eerste helft van de tweede eeuw v.Chr.vier Macedonische oorlogen gevoerd.Het resultaat was dat in 146 v.Chr. heel Macedonië en Griekenland bij het Romeinse rijk werden ingelijfd.In 133 v.Chr. kwam daar nog het gebied van Pergamum bij, dat door koning Attalus III per testament aan de Romeinen was vermaakt.De Romeinen maakten van dit voormalige koninkrijk de provincie Asia .In 64 v.Chr.werd het westen van het Seleucidenrijk onder de naam Syrië door Pompeius toegevoegd aan het Romeinse rijk.In 30 v.Chr. werd het rijk van de Ptolomaeën door keizer Augustus veroverd.Hij versloeg de laatste Egyptische koningin Cleopatra en haar man Antonius in een zeeslag bij het Griekse Actium waarna zij beiden zelfmoord pleegden.

Alle Hellenistische rijken werden dus provincies van het machtige Rome.In Rome onstond een Hellenistische "hype". De Romeinen namen veel Griekse gebruiken over.De Romeinen namen ook de Griekse goden over die zij hun eigen naam gaven( bv.:Aphrodite=Venus/Hermes=Mercurius/Ares=Mars/Zeus=Jupiter/Poseidon=Neptunus/Apollo blijft Apollo/Eros=Cupido/Hades=Pluto/Dionysus=Bacchus). Ook de bouwkunst werd afgekeken. Tempels in Griekenland en Rome zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

Als de boerse Romeinen voor het eerst in aanraking komen met de Grieken zijn ze erg onder de indruk. Ze treffen een volk met een hoog ontwikkelde cultuur.De Romeinen onderwierpen de Grieken, maar nemen veel van hun gebruiken en gedachtengoed over.Filosofie bijvoorbeeld is een discipline die de Romeinen niet kennen, omdat ze daar in hun praktische boerenbestaan niets aan hebben.Na de verovering van Griekenland gaan steeds meer belangrijke Romeinen zich verdiepen in de Griekse wijsbegeerte.Later zijn er ook wel Romeinen filosofen, maar die baseren hun theoriën helemaal op de vroegere Griekse.Ook kwamen aanzienlijke Romeinen als bestuurders of militaire leiders in Hellenistische gebieden en Griekse artsen en huisdienaren kwamen naar Rome.Ook de Griekse filisofie vond haar weg naar Rome. Vooral de leer van de Stoa en die van Epicurus zouden blijvende invloed uitoefenen op het denkbeeld van de bovenlagen van de Romeinse maatschappij.

Doordat de Griekse koningen de grote ondernemingen steunden, ontwikkelde zich een plantage-achtige vorming van grootgrondbezit. Er onstonden grote boerderijen met akkers die door vele slaven werden bewerkt. Ook deze boerderijen kopieerden de Romeinen later van de Grieken, bijvoorbeeld op Sicilië. Daar ging men ook reusachtige boerderijen bouwen die zij latifundia noemde.Hier werd vooral graan en olijfolie geproduceerd. Door deze grote Romeinse villae verdwenen langzamerhand de kleine boerenbedrijfjes.

 

Arena in Pula-(Pola)-Croatië
home

Griekenland - Balkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plovdiv Theater (2 zichten)

Hier onder:Kreta-Kourion-Theater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer gedetailleerde gegevens zie websites :

  1. http://csa.brynmawr.edu/lanterns/lrgimage/croatia/LX000665.html
  2. http://www.indiana.edu/~kglowack/athens/southslope.html
  3. http://www.greece.org/Romiosini/constple.html
  4. http://ic.ucsc.edu/~langdale/arth134/split.htm