Korte toelichting

Romeins Gallië-Het hedendaagse Frankrijk komt overeen met het Romeinse Gallië,dat, samen met Spanje, een van de eerste niet-Italiaanse streken was die werden geromaniseerd. In de 1e eeuw v.Chr. door Julius Caesar verslagen in een reeks oorlogen waarvan hij de levendige beschrijving heeft nagelaten,aanvaardden de Galliërs spoedig de vreedzame Latijnse beschaving. De eenvoudige hoofdsteden van hun verschillende stammen worden steden met verworvenheden van de Romeinse beschaving. Ze worden door effectvolle aquaducten van water voorzien en door een indrukwekkend wegennet met elkaar verbonden.De vrede werd in Gallië verzekerd door de aanwezigheid van een Romeins leger dat de Rijn bewaakte tegen invallen uit het noorden door Germaanse stammen

Enkele geschiedkundige gegevens-Caesar overwon heel Frankrijk (58-50 v.Chr.) en schreef het boek "De Bello Gallico" over de Gallische oorlogen.Hij zij ook dat de Belgen de dappersten waren van alle Galliërs. In 57 en 56 v.Chr. veroverde hij heel Frankrijk en een paar delen van de Nederlanden ten zuiden van de Rijn. Deze gebieden werden ook Gallië genoemd.En het blijft een droom,in het jaar 55 v.Chr. stak Caesar met 80 schepen en 80.000 man het kanaal naar Engeland over. Het aanvallen ging moeilijk,maar het volgende jaar kwam hij terug met 800 schepen. Hij heeft Zuid-Engeland niet kunnen veroveren. Maar pas in 43 n.Chr. werd Engeland onder keizer Claudius veroverd.

  1. http://www.athenapub.com/gaularc.htm
  2. http://www.discoverfrance.net/France/Provinces/Provence-4.shtml

 

.

Aquaduct-Pont du Gard-Het Romeinse Nemausus (Nîmes) in het zuiden van Gallië was onder Romeins bewind maar het werd slechts florissant onder keizer Augustus. In 27 v.Chr. werd de stad verheven tot de status van colonia door Augustus, en in 20-19 v.Chr.werd Agrippa sterk geinteresseerd door de stad en haar omgeving; Het is in die periode,ca. 19 v.Chr.dat met de bouw van de Pont du Gard werd begonnen.Al had de stad Nîmes wel eigen waterbronnen toch was het nodig om een grotere water toevoer te voorzien,daarom werd een bron zo'n 50 km ten noorden van Nîmes gebruikt.Het grootste deel van het aquaduct is ondergronds en zorgvuldig gebouwd met een helling van 1 op 3000 constant over de ganse lengte met dus een natuurlijke vloed zodat geen speciale voorzieningen nodig zijn om het water over eventuele obstakels te leiden.Slechts een brug was nodig om over de rivier Gardon (of Gard) verder te kunnen. Het tracé van het aquaduct is te zien op bovenstaand plan. Het meandrisch verloop is het gevolg van een constante val van 1/3000.De overspanningsbogen boven de rivier, eerste een tweede niveau zijn 24.5 m. breed, en dus breder dan de andere aanpalende bogen. Er zijn 6 overspanningen over het laagste niveau, 11 op het daarboven niveau en 35 op het hoogste niveau.De bogen op het hoogste niveau zijn 3.6 m. dik,daaronder zijn de bogen gevormd door 3 achterelkaarstaande bogen met een totale dikte van 4.56 m.,en de bogen op het laagste niveau zijn gevormd door 4 achterelkaarstaande bogen met een totale dikte van 6.36 m.Het geheel is grotendeels gebouwd zonder mortel met stenen uit naburige steengroeven.Sommige stenen hebben een gewicht van 6 ton !.De totale lengte van het aquaduct is 50 km.met een hoogteverschil (val) van 17 m.en neemt water nabij het stadje Uzes

interessante website : http://www.lepontdugard.com/html/balade_aqueduc.html

Maison Carrée van Nîmes-Deze Romeinse Tempel in Corintische stijl werd opgericht door Agrippa ( de neef van keizer Augustus en Hoofdwethouder van Gallië) en opgedragen aan de cultus van Caius en Lucius (kleinzonen van Augustus en Agrippa).Beschouwd als de meest Grieksche Romeinse tempel is hij ook de best bewaard gebleven van Frankrijk

Orange-Het Romeins Theater gebouwd onder de regering van Augustus is uitzonderlijk door het feit dat de achtergevel van het podium :103 m. lang en 37 m. hoog zo goed bewaard is gebleven. De Triomfboog bij de inkom van de stad is een koninklijk portaal monument, opmerkelijk met zijn bas-reliefs waarin een reeks scenes de overwinningen van de Romeinse legers verheerlijken. Deze drievoudige Triomfboog is uniek in de regio.

Interessante websites :

  1. http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/France/Arles/section_contents.html
  2. http://www.athenapub.com/gaularc.htm
  3. http://www.beyond.fr/villages/orange.html
  4. http://www.ancientroute.com/cities/arles.htm

.

Arles - Arena
Tracé Aquaduct du Gard
Glanus-Triomfboog
komende uit de stad Uzes
Nîmes-Arena
Nîmes-Tempel Diana
Orange-Triomfboog
Theater Orange-Bovenzicht
Theater Orange-Buitengevel
Theater Orange

home

Frankrijk

Nîmes-Maison Carrée
Nîmes-Maison Carrée
Pont du Gard
naar Nîmes
Aquaduct-Pont du Gard
St. Chamas-Romeinse brug
Arles - Theater