Stadsplan Romeins Trier
nog meer foto 's
Basilica
Brug over Moezel Pijlers zijn nog in dienst
Thermen van Barbara
Keizerlijke Thermen-Zicht naar Aula
Porta Nigra
Porta Nigra
Forum

Korte Toelichting (bronvermelding" http://users.pandora.be/hugo.kempeneers/HomepageTrier.html")

De Romeinen,onder leiding van Julius Caesar, veroverden Trier in de Gallische oorlog (58-55 v.Chr.) en gaven de stad later een nieuwe organisatie in 16 v.Chr.Na een verblijf van keizer Augustus tussen 15-13 v.Chr. kreeg de stad de naam Augusta Treverorum en verwierf de status van "colonia" en werd aldus het stamgebied der Treveri.Dank zij haar gunstige ligging aan de Moezel breidde de stad zich snel uit.In de eerste eeuwen van onze jaartelling kreeg Trier het aanzien van een echte Romeinse stad,met daarbij alle publieke gebouwen.Vanaf 268 n.Chr. werd Trier zelfs de hoofdstad van heel Gallië. In 275 n.Chr. werd de stad verwoest door Germaanse volkeren,maar de energieke keizer Diocletianus wist het rijk opnieuw te organiseren.Trier kreeg zijn grootste politieke gebeurtenis in de 4e eeuw. Van 306 tot 312 n.Chr. resideerde er keizer Constantijn de Grote,die het rijk weer terug bracht in één hand en het Christendom officieel als godsdienst toeliet.Hij kreeg hier een waarachtig pronkbad, de keizerthermen, de gerechts- en audientiehal van de Basilica en ontving verder als geschenk twee reusachtige christelijke kerken : de Dom en de Liebfrauenkerk.In 314 n.Chr. verliet Constantijn de stad voor Byzantium. Nadien verbleven er nog de keizers Valentianus en Gratianus (367-383 n.Chr.

De Barbarathermen-Aande Decumanus maximus (de huidige Südallee) die het Romeinse Trier midden doorsneed van Oost naar West,lag een uitgestrekt rijk versierd badgebouw, ooit op één na het grootste badhuis van het Romeinse wereldrijk.Deze badinrichting stamt uit de tijd rond 150 n.Chr.en dus ouder dan de keizerthermen. Evenals bij de ander Romeinse bouwwerken in Trier werden de muren tot het einde van de 17e eeuw als steengroeve gebruikt.

De Basilica-De Basilica werd door Constantijn de Grote gebouwd in de 4e eeuw n.Chr.. Van het oorspronkelijk complex bleef alleen de machtige hal (aula) over-67 m. lang en 27 m. breed-.Waarschijnlijk was de aula palatina slechts een bijgebouw van een veel omvangrijker geheel.Na het Pantheon in Rome is deze Basilica de grootste Romeinse publieke zaal die de tand des tijds heeft overleefd.

De Keizerlijke Thermen- Wanneer Contantijn Trier tot zijn residentie maakt,schenkt hij de stad een nieuw bad,dat niet veel kleiner zou worden dan de Basilica. Zoals altijd bij grote gebouwen (250 m. lang)werd ook hier onder de grond een netwerk van gewelfde keldergangen aangelegd voor de verwarming en waterafvoer.Deze thermen zouden echter nooit als badhuis dienst hebben gedaan. Toen Constantijn verhuisde naar Byzantium bleef de bouwwerf braak liggen tot keizer Valentinianus (360 n.Chr.) er een nieuwe bestemming voor vond door de thermen te verkleinen tot de helft en de reusachtige westelijke hal liet afgebreken en volstorten. Het gewelf boven de oostelijke hal met zijn drie absissen, die ooit als warmwaterbaden (caldarium) bedoeld waren,bleef bewaard en ook de ronde koepelzaal.

Porta Nigra- De bouw dateert uit de 2e eeuw n.Chr.wanneer Trier ,tot dan open stad,omringd werd met muren met hun poorten en torens.Deze poort had een dubbel nut namelijk een stevig verdedigingsbastion maar ook een impressionant symbool van macht. Het gebouw is 30 m. hoog,22 m. breed met een 36 m. lange voorgevel. Er zijn twee inrijpoorten elk 7 m. hoog door een gesloten onderbouw zonder openingen of ramen.In het geheel zijn er 144 ramen met romeinse bogen op de eerste en tweede verdieping.Het gebouw is opgetrokken in grote zware zandsteen blokken op elkaar geplaatst en verbonden met metalen ankers zonder mortel.De benaming Porta Nigra komt voort van de vuilaanslag die in de loop der eeuwen zich heeft vastgezet op de zandsteen.Dit gebouw heeft zijn goede bewaring te danken aan het feit dat het in de middeleeuwen omgebouwd werd tot kerk.

De Dom-in Aken:Een belangrijk gedeelte van de Dom is van Romeinse oorsprong uit de 4e eeuw. Het begin van de bouw situeert zich in 326, later in de middeleeuwen werd dit gecombineerd met de Lieve- Vrouw kerk. Langs de oostzijde werd in 380 een romeinse vierkante kern toegevoegd.

Interessante website :

  1. http://www.emory.edu/HISTORY/tburns/Xanten/Xanten.html
  2. http://www.emory.edu/HISTORY/tburns/Trier/TrierPart1.html
Porta Nigra
Reconstructie voorstelling Romeins Trier

home

Duitsland