Interessante websites :

  1. http://www.vitruvio.ch/arc/roman/colosseum.htm
  2. http://www.copi.org/janene/belgium/pictures/images/Rome/Colosseum_Ruins/Colosseum_Ruins.html
  3. http://home.planet.nl/~hanswitt/colos.htm
Doorsneden grondplan

Het Colosseum werd gebouwd op de plaats waar het kunstmeer lag dat de kern was van het paleis van Nero. Dit meer werd speciaal voor de bouw van het Flavisch Theater (later Colosseum genoemd) drooggelegd.Met de bouw werd begonnen in 79 n.Chr. onder keizer Vespasianus en de opening was in 80 n.Chr.

Het bouwwerk heeft een elliptische vorm en meet 188 x 156 m. aan de buitenkant en 86 x 54 m. aan de binnenzijde,terwijl de hoogte bijna 49 m. bedraagt.De buitengevel bestaat uit travertijnmarmer en heeft vier verdiepingen waarvan de eerste drie uit tachtig bogen bestaan,omsloten door pilasters en halfzuilen,die respectievelijk van onder naar boven Dorisch,Ionisch en Corintisch zijn.De vierde verdieping fungeert als kroonlijst en Corintische hoekpilaren waartussen afwisselend vierkante vensters en blinde ruimten liggen die thans leeg zijn maar waarop vroeger vergulde schilden waren aangebracht. De draagsteunen van de zuilen droegen masten waaraan banen textiel (het velarium)waren bevestigd die de toeschouwers moesten beschermen tegen de zon.De ingangen op de begane grondwaren genummerd zodat men gemakkelijk toegang had tot de verschillende caveae.Er waren vier gereserveerde hoofdingangen die niet genummerd waren en die bestemd waren voor de persoonlijkheden.De caveae was van de arena gescheiden door een bijna 4 m. hoog podium,waarachter zich de erelogen bevonden. Zij was horizontaal in drie orden verdeeld (maeniana) die van elkaar gescheiden waren door muurtjes (baltei). De eerste twee maeniana hadden marmeren tribunes en waren verticaal onderbroken door hieropuitkomende ingangen (vomitoria) en trappen; zodoende vormden zich cirkelsektoren die cunei werden genoemd.De derde maenianum, of maenianum summum,had daarentegen houten tribunes gescheiden van de onderliggende maenianum door een hoge muur.

Ga terug naar: Rome

Klik hier voor meer foto's

Het Colosseum

Ionisch
Dorisch

 

 

 

Corintisch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikale doorsnede
Reconstructiedoorsnede van de ruimten onder de arena.Hokken met tralies zijn voorzien voor dieren en takels om zware lasten naar de arena te hijsen.
home
Voor de bouw is 100.000 kubieke meter travertijn,een poreus soort kalksteen uit Tivoli gebruikt,6000 ton caementum ("Romeins" cement) en 300 ton ijzer voor de klampen om de stenen bijeen te verankeren.Het Flavisch Amphitheater heeft de vorm van een ellips met een omtrek van 537 m.Tijdens de bouw waren er vier sectoren,noord,oost,zuid en west, die voor zich zelf werkten, dit om de bouw te versnellen.Het bouwwerk bood plaats aan 50.000 tot 70.000 toeschouwers.

Theoretische voorstelling van het Velarium

Voor meer technische details ga naar website :http://home.planet.nl/~hanswitt/colos.htm