Thesis

Departement Biotechnologische Wetenschappen, Landschapsbeheer en Landbouw

 

Academiejaar 2001-2002

 

 

In vitro-cultuur van Asimina triloba 

 

 

 

Eindwerk voorgedragen door

Hendrik Huys

tot het bekomen van de titel en de graad van

Industrieel Ingenieur in Landbouw en Biotechnologie

Optie Tuinbouw

 

 

Back