VSOA - Groep Proximus


Home
Intro
Who's who
HR Corner
Gepensioneerd
Argument
Voordelen
Mail us
Links
           

INFO VERTREKKEN

 
De Groep Proximus van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt vertegenwoordigt alle categoriën van personeelsleden die voor rekening werken van onze nationale telecomoperator.

Onze Groep die reeds sedert 1989 representatief is, telt momenteel twee vertegenwoordigers in het Nationaal Paritair Comité: onze Groep is dus in staat om de rechten van haar leden op het hoogste niveau te verdedigen.

Het VSOA, Groep Proximus, is ingedeeld in districten (naar analogie met de structuur
van Proximus zelf).

Deze structuur laat ons toe, via onze plaatselijke afgevaardigden, aanwezig te zijn daar waar de diensten van Proximus gevestigd zijn.

Indien U meer details wenst over onze structuur, stuur ons dan snel een e-mail

 
                Onze opdracht


De verdediging van de collectieve en individuele beroepsbelangen van de leden - en hun informatie - behoren tot de hoofdopdrachten van onze organisatie.
Het VSOA Groep Proximus, is een Representatieve Vakorganisatie. In deze hoedanigheid nemen onze mandatarissen deel aan alle onderhandelingen en overleg op alle niveaus, zowel nationaal als regionaal als lokaal.
Als voorstander van het overlegmodel geven we steeds voorrang aan de dialoog.

 Niettemin nemen we evenzeer onze verantwoordelijkheden wanneer actie het ultieme wapen lijkt te zijn om onze legitieme eisen kracht bij te zetten.
De openbare sector, en meer bepaald de Autonome Overheidsbedrijven, worden meer en meer meegezogen in de stroomversnelling die het gevolg is van de toegenomen roep naar rendabiliteit en flexibiliteit.

De dreigende privatisering van delen van de openbare sector is eveneens een steeds groeiend probleem.
Daarom streeft het VSOA Groep Proximus, naar het behoud van een dynamische en efficiënt werkende openbare dienst die ten dienste van de bevolking staat en die qua prestaties aan de hedendaagse noden beantwoordt.

Maar ook naar een Proximus die een volwaardige toekomstgerichte tewerkstelling aan zijn medewerkers biedt, met voldoende doorgroeimogelijkheden en een eerlijke marktgerichte verloning.

Zoals U kunt vaststellen biedt het VSOA Groep Proximus, U meer dan redenen genoeg om ons uw vertrouwen te schenken.

Aarzel niet om onze familie te vervoegen en om er rond u over te spreken!

Jean-Claude PHILIPPON
Nationaal Voorzitter


.

   

Enkele nuttige coordinaten :

Nationaal secretariaat

Nationaal voorzitter :

Jean-Claude PHILIPPON

Nationale permanente secretarissen

Nicole HERTOGHS
Linda HERREMANS

Permanent secretaris :
Roger DE TROEYE
Princes Elisabethplein, 12
1030 BRUSSEL
Tél. : 02 245 21 20

Regionaal secretariaat
Districts 1 en 2

Regionaal vrijgestelde :
Manu WEEMAES
ProximusTowers 1U50
Koning Albert ll laan, 27
1030 BRUSSEL
Tel. : 02 202 31 67
 

Regionaal secretariaat
District 3

Regionaal vrijgestelde :
Ariane GOYENS
Proximus Towers - 1U52
Koning Albert ll laan, 27
1030 BRUSSEL
Tél. : 02 202 32 74
 

Regionaal secretariaat
Districts 4 en 5

Regionaal vrijgestelde :
Stéphane DOSSI

Rue Marie -Henriette,
5000 NAMUR
 verdiep - 1 lokaal D 017
Tel. : 081 72 29 35
 

 

vsoa.proximus@skynet.be