Al zo oud en toch nog steeds brandend aktueel!

klassikaal onderwijs waar het kan
individueel onderwijs enkel waar het moet

FEYS, Raf/ Return to whole-class teaching: zorgverbreding en effectief onderwijs .- Onderwijskrant 99 (nov 1997)
 

Als een ‘stroming’ elders een fiasco is gebleken, is er hier altijd een flauwe plezante die die ‘stroming' moet invoeren en de verworvenheden van vroeger verkettert ... om alles dan na een tiental jaar tot zijn echte proporties terug te brengen. Denk maar aan de ‘moderne wiskunde’, het 'VSO', ...

En dat noemen ze dan vooruitgang ... want hun naam is geafficheerd geweest. De veldwerkers zijn die waanzin beu, maar ja, de top denkt het beter te weten. Hoe zegt men het ook: schoenmaker, blijf bij uw leest ... en ... de beste stuurlui staan aan wal. ‘t Zal nog wel even duren eer de beleidmakers het gesnapt hebben ... Ze staan ook niet in de onderwijspraktijk ...

Zijn er nu echt geen beleidmakers die beseffen dat wat bewezen heeft goed te zijn in het verleden kan uitgebreid of verbeterd worden met nieuwe inzichten ? En dat is heus wat anders dan het kind met het badwater weg te gooien. We zouden hen het aan de lijve kunnen laten voelen: tabula rasa met die politici en beleidmakers.


Het open of informeel onderwijs

lln.:
zelfontdekkende werkvormen: tenminste als die er zin in heeft
de tafel-groep is belangrijk, geen betrokkenheid bij de klasgroep
bepalen zelf wel waarmee ze bezig willen zijn
 
lkr.:
weinig leiding (instructie en begeleiding)
van lln. met achterstand telt vooral hun welbevinden, de rest is bijkomstig
werkt vooral aan de inrichting en aanblik van de klas
 
gevolg:
zo’n 40 % van de schooldag wordt verkwist
een tekort aan luisterbereidheid en betrokkenheid t.o.v. de lkr en de klasgroep met als gevolg: agressie en een gebrek aan discipline bij de lln. en veel stress bij de lkr.Het goede formeel onderwijs:

- jaarklassen met heterogene (zwakken leren van sterken en sterken helpen zwakken) groepen
- klassikale interactieve kernactiviteiten
- verlengde lkr-instructie voor de zwakkere lln.; individueel en/of heterogeen groepswerk voor de rest
- sterken helpen zwakken bij instructie; moeilijker opdrachten voor de sterken
- korte toetsen die bepalen of de lln. de basisleerstof beheersen
 
De gevolgen zijn:
- snellere en efficiëntere kennisoverdracht en betere resultaten
- betere relatie lkr-ll en minder leer- en gedragsproblemen
- minder tijdrovende lesvoorbereiding en lager stressniveau

 

Gelijke kansen voor elk kind = optimale kansen voor elk kind

Allerlei differentiatie en zorgverbredingssprookjes zijn ongeloofwaardig want onderwijs-op-maat van elke ll. is gewoon praktisch onmogelijk, onbetaalbaar en daarbij is het zeker niet wenselijk ego-trippers te vormen ...

Dit geeft te denken ... hoekenwerk - contractwerk - aanpassingsklas - ...
 

navigatie: vorige: uit

navigatie: volgende: uit

navmenu

navigatie: index

navigatie: visie

onderwijs

KLASSIKAAL OF INDIVIDUEEL ONDERWIJS

 

zelfportret

 

familie

 

maatschappij

 

onderwijs

 

tijd & ruimte

 

technieken

 

MAC OS X

 

programma's

 

SISO

 

lessen

 

materiaal