navigatie: vorige: uit

navigatie: volgende: uit

navigatie: menu: uit

navigatie: index

navigatie: visie

PROGRAMMA'S

Web Workshop Pro

Het programma vindt men op deze website: . Het is uiteraard beperkt in mogelijkheden, maar voor laatstejaars op de basisschool is het ruim voldoende. En alhoewel Engelstalig, is het heel eenvoudig in gebruik mede dank zij de gebruikte symbolen. Na een uur instructie kennen de leerlingen de basisprincipes. Daarbij genereert het programma een nette code zonder tierlantijntjes noch verdoken instructies wanneer de webpagina's omgezet worden in HTML.

Een werkstuk met tekst en plaatjes maken in Web Workshop Pro betekent een werkstuk maken dat later in HTML (de taal op het internet) op het web komt en gelezen wordt door een webbrowser. Zoiets vraagt hier en daar een specifieke aanpak.
Hieronder treft u een aantal algemene tips, maar eveneeens aanbevelingen die typisch zijn voor het programma.
Veel succes!

1.

Illustraties voorbereiden voor het web

- scannen:

op 100 dpi met descreening aan

- bewerken:

randen bijknippen
kleur en belichting verbeteren

- grootte:

punten

mm

dpi

560
480
400
320
240
160
80

142,24
121,96
101,60
81,26
60,96
40,64
30,32

96
96
96
96
96
96
96

- bewaren:

JPG op 80%

- bestand:

als basisregel: blijf onder de 150 kb
uitzondering: maximaal 200 kb

2.

Inhoud van de map webillustraties

Een standaardmap, vrij te gebruiken voor het onderwijs, zal in de toekomst via internet beschikbaar zijn.
Zodra dit zo is, wordt dit hier gemeld.

- knoppen:

waar:

webillustraties > navigatie

afstand:

rand
gelijksoortige
anderssoortige

16 p
8 p
16 p


horizontaal & verticaal

grootte:

onveranderd

- pictogram:

waar:

webillustraties > 'soort' > picto

afstand:

rand

16 p

grootte:

op titelblz.
op andere blz.

40 p
24 p

- logo:

waar:

webillustraties > school > 'schoollogo'
webillustraties > klas > L6 > lln.-foto's van zesdeklassers
webillustraties > klas > L6a > speurneuzen + lln.-foto's van 6a
webillustraties > klas > L6b > curieuzeneuzen + lln.-foto's van 6b
webillustraties > klas > L6bc > lln.-foto's van 6c

afstand:

rand

16 p

grootte:

altijd

40 p

- 'andere':

waar:

webillustraties > 'onderwerp' (geordend volgens het SISO)

afstand:

rand

16 p

grootte:

aan te passen naar believen
maak nooit groter dan de originele afmetingen

3.

Computer

-

werk niet via een netwerk; er komen dan nogal eens gebroken koppelingen voor

-
 

plaats zowel het programma als de map met de eigen website op de plaatselijke computer
zet gemakshalve de map van de eigen website in de programmamap
maak een map met webillustraties en zet ook die in de programmamap
download of kopieer uit de standaardmap de nodige illustraties in de map met webillustraties

-

gebruik steeds als schermresolutie 1024 x 768 anders kunnen geen volwaardige internetbladzijden (800 x 600) gemaakt worden.

4.

Werkstuk

- bewaren:

save as

gebruik dit (bewaar als) bij de eerste opslag en kies een passende naam

save

bewaar met regelmaat, het programma doet het niet voor jou

publish and preview

dit is een handige functie omdat je dan het echte resultaat kunt zien en zo gemakkelijker kunt bijsturen

- layout:

achtergrond

de achtergrond is voor de gehele website (max. 32 blz.) dezelfde
kies een rustige achtergrond met bleke pastelachtige webkleuren
naargelang het onderwerp, gebruik onderstaande
ze staan genoteerd in RGB (rood-groen-blauw) en in HEX (hexadecimaal)

titel
milieu
samenleving
economie
zingeving
leefwijze

grijs
groen
geel
rood
blauw
bruin

R

204
204
255
255
204
255

G

204
255
255
204
255
204

B

204
204
204
204
255
153

HEX

#CCCCCC
#CCFFCC
#FFFFCC
#FFCCCC
#CCFFFF
#FFCC99

bladschikking

grootte

titelblz.
andere blz.

B x L = 800 p x 600 p
B x L = 800 p x onbeperkt

navigatie

titelblz.

gewone blz.
eindblz.

picto

picto
picto

titel

onderwerp
onderwerpmenu
menu

vorige
index
vorige
vorige

volgende
menu
volgende
volgende

divider

kies een scheidingslijn waarvan het motief past bij het onderwerp
lengte: max. 800 p
zet die op elke blz. onder het navigatiegedeelte
zet die ook boven het logo-gedeelte van de titelblz.

logo e.a.

deze gegevens komen enkel onderaan de titelblz.
- plaats de lln-foto links
- plaats bij klaswerk het klaslogo en bij leerjaarwerk het schoollogo rechts
- noteer in het midden de namen van de auteurs

kader

zowel teksten als illustraties vormen kaders
- de oranje boord bovenaan tekstkaders dient om die te vast te grijpen maar hoort er niet bij
- die kaders kunnen vrij verzet worden,
- let op: bij tekstkaders moet je eerst op 'images' klikken
hoe verzetten:
- grofweg: grijpen en slepen
- nauwkeurig: de pijltjestoetsen
- met sprongen: de hoofdlettertoets ingedrukt + pijltjestoetsen
tekstkaderruimte inschatten:
- hou er rekening mee dat wat je intikt ± 20 % meer ruimte inneemt bij publicatie
- afhankelijk van de centrering moet je die witruimte links en/of rechts of onderaan voorzien
tekstkaders onder illustraties plaatsen:
- plaats het tekstkader onderaan met de oranje boord tegen het illustratiekader
- ga dan met de pijltjestoets 8 'stappen' naar boven
afstand tussen kaders/rand:
- min. 16 'stappen' met de pijltjestoetsen
- onderschriften bij illustraties: 8 'stappen' links, rechts of boven

- tekst:

lettertype

- titel
- auteur(s)
- tekst
- bijschrift

browser default 18 p
browser default 14 p
browser default 12 p
browser default 10 p

kleur naar keuze
zwart
zwart
zwart

stijl naar keuze
vet
gewoon en ...
vet

spelling

- zinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een '.' een '!' een '?' of '...'
- een leesteken komt steeds onmiddellijk na een woord, gevolgd door een spatie

schrijfwijze

- sommige lettertekens kun je niet zomaar maken in HTML
- enkel via de correcte code kunnen ze ingevoerd worden
- daarom hiernaast de belangrijkste met hun code
- gebruik de lettercode, de cijfercode werkt niet steeds correct
- wil je meer, kijk dan bij:

à
â
ç
é
è
ê
ë
ï
î
ö
ô
ü
kwadraat
kubiek

à
â
ç
é
è
ê
ë
ï
î
ö
ô
ü
²
³

vrije ruimte

inspringen

werk steeds met de tab-toets, nooit met de spatiebalk

lege lijn

zet steeds één spatie of tab

- illustratie:

- zorg voor een goed evenwicht tussen tekst en illustratie
- zet de illustraties steeds bij de meest passende tekst
- voorzie de illustratie altijd van een verduidelijkend bijschrift

 

zelfportret

 

familie

 

maatschappij

 

onderwijs

 

tijd & ruimte

 

technieken

 

MAC OS X

 

programma's

 

SISO

 

lessen

 

materiaal