Peeters
Bondgenotenlaan 153
3000 Leuven
Contact:
E-mail Website
Update: Tuesday, 24 January 2006

CODICIBUS (2004A) CODICIBUS (2004B) CODICIBUS (2004C) GIJSEN (2004) GISTELINCK (2004) KNAPEN (1999A) KNAPEN (1999) OOSTERMAN (2005) SMET (2002) VAECK (2003)

E Codicibus Impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege I: Bio-bibliografie - Handschriften - Incunabelen - Kalligrafie. - Leuven: Peeters, 2004. - x+538p. (Miscellanea Neerlandica; 018). ISBN 90-429-1421-1
Table of Contents Publisher
  : Elly Cockx-Indestege: een leven met mensen en boeken, p. 003-11
  Marcus de SCHEPPER: Bibliografie van Elly Cockx-Indestege, p. 013-80
  Noël GEIRNAERT: "Aultre naray - tant que je vive". De gebedscontext van twee beroemde Bourgondische lijfspreuken, p. 083-86
  Jos. M.M. HERMANS: Een 'Ordinarius'-kalender uit het klooster Groenendaal aan het einde van de vijftiende eeuw. Een bijdrage omtrent de Windesheimse heiligenkalender in de Zuidelijke Nederlanden, p. 087-128
  Gerard JASPERS: 'Memoriael'. Een onbekend rapiarium uit de traditie van de Moderne Devotie, p. 129-164
  E.A. OVERGAAUW: Johannes de Novo Domo de Moguntia und Suffridus de Nuremberga. Zwei freimütige Karmeliter als Bücherschreiber (1426-1438), p. 165-188
  Maurits SMEYERS: Verluchte handschriften versus gedrukte boeken. Vlaamse miniaturen voor koningen en burgers ten tijde van de opkomst der drukkunst, p. 189-217
  Christiane Van den BERGEN-PANTENS: L' Armorial universel' (Bruxelles, BR Ms. 18088-106), modèle de l' 'Armorial de Flandre' de Corneille Gaillard (Bruxelles, BR Ms. 5819-20), p. 219-232
  Koert van der HORST: Willem Heda en de uitgave van zijn 'Historia Episcoporum Ultrajectensium', p. 233-250
  Severin CORSTEN: Johann Veldener in Köln. Geschichte eines Problems, p. 253-267
  Pierre DUMON: Islam et Occident. A propos de la marque typographique de Arend de Keysere, p. 269-289
  Gisela GERRITSEN-GEYWITZ: Die Utrechter Drucker Ketelaer und De Leempt als Buchverkäufer?, p. 291-308
  Lotte HELLINGA: Marco Polo's Description of the Far East and the edition printed by Gheraert Leeu, p. 309-328
  Ina KOK: 'Magister cum discipulo'. Over de correspondentie tussen Henry Bradshaw en Wiliam Martin Conway, p. 329-354
  Robrecht LIEVENS: 'Mellibeus' en zijn inkunabel, p. 355-397
  Holger NICKEL: Ein Venizianer Letterschneider?, p. 399-403
  Anneliese SCHMITT: Der Bild-Text des 'Antichrist' im 15. Jahrhundert. Zum Abhängigkeitsverhältnis der Handschriften, Blockdrucke und Drucke und zu einer möglichen antiburgundischen Tendenz, p. 405-430
  Gerard van THIENEN: Papieronderzoek en de drukpers van de Broeders des gemenen levens in Brussel (1475-1485), p. 431-454
  Ton CROISET VAN UCHELEN: Jodocus Hondius' 'Theatrum artis scribendi'. Een nieuwe beschouwing, p. 457-490
  Claudine LEMAIRE: 'So lang' als Pen en Inckt doorwand'len t'witte velt'. Handgeschreven materieboeken en kalligrafische voorletterboekjes van de zestiende tot de achttiende eeuw in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, p. 491-511


More Info
Aan de wetenschappelijke studie van het boek zal de naam van mevrouw Elly Cockx-Indestege, recentelijk ere-conservator van de afdeling Kostbare Werken in de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel, voor altijd verbonden blijven. Als blijk van hun h oge waardering voor haar persoon en werk in wijde kring hebben tachtig auteurs - onder wie vele gerenommeerde onderzoekers op het gebied van de boekwetenschap - uit West- en Centraal-Europa, alsook uit de Verenigde Staten, met hun bijdragen de feestbunde l E Codicibus Impressisque samengesteld. Deze bestaat uit drie overvloedig geïllustreerde volumineuze delen. Het eerste deel bevat artikelen over handschriften, incunabelen en kalligrafie. Het tweede deel handelt over drukken van de zestiende tot de twin tigste eeuw. In het derde deel verschijnen studies over band en papier, verzamelaars en verzamelingen.
* * * * *

E Codicibus Impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege II: Drukken van de zestiende tot de twintigste eeuw. - Leuven: Peeters, 2004. - x+716p. (Miscellanea Neerlandica; 019). ISBN 90-429-1422-X
Table of Contents Publisher
  Paul BOCKSTAELE: Meester Thomas Montis en de zondvloed voorspeld voor het jaar 1524, p. 003-18
  Gedeon BORSA: Druckwerke des 16. Jahrhunderts aus den Niederlanden in der Östereichischen Nationalbibliothek, p. 019-47
  Willy L. BRAEKMAN: Het oudste vechtboek uit de Nederlanden: 'La Noble Science des ioueurs despee' (1538), p. 049-65
  R. BREUGELMANS: Een onbekend Cicero-uitgaafje van F. Raphelengius uit het bezit van Arnoldus Buchellius. Met een opmerking over Leidse colleges en studieboeken voor 1587, p. 067-71
  Pierre COCKSHAW: Olivier Vredius, 'Sigilla Comitum Flandriae'. Problèmes de gravures que posent les éditions latine, néerlandaise et française de l'oeuvre, p. 073-82
  Chris COPPENS: Plantijns fondscatalogus uit 1572, p. 083-123
  Bob de GRAAF: Joachim Fortius Ringelberg (c. 1499-c. 1531). Aanzet tot een STC van zijn gedrukte werken, p. 125-148
  Johan GERRITSEN: 'Emblemata' Junii 1565, p. 149-159
  Jean-François GILMONT: La correction des épreuves à Genève autour de 1560, p. 161-173
  Gilbert HUYBENS: Liturgische zangboeken in Belgische bibliotheken. Bibliografie 1571-1904, p. 175-258
  Dirk IMHOF: Editions of classical authors published by Jan I Moretus (1589-1610), p. 259-272
  Marie-Thérèse ISAAC: Les troubles religieux du XVIe siècle à la Bibliothèque de l'Université de mons-Hainaut. Le témoignage des publications officielles de l'imprimeur bruxellois Michel van Hamont, p. 273-290
  Ria JANSEN-SIEBEN: Viskalenders, p. 291-300
  Hubert MEEUS: Titelbladen van toneeldrukken in de Nederlanden vóór 1700, p. 301-328
  Johanna J.M. MEIJERS: A censored copy of Desiderius Erasmus' 'Adagia' of 1540 in the City Library of Rotterdam. A formal-technical description, p. 329-340
  Dennis E. RHODES: A printer from Antwerp in Spain. The career of Adrianus de Anversa, p. 341-347
  Gilbert TOURNOY: De brieven van Juan Luis Vives uitgegeven door Simon Verepaeus, p. 349-361
  Paul VALKEMA BLOUW: Het eerste in de Lage Landen verboden boek: 'Summa der Godliker Scrifturen' (1523), p. 363-377
  Alexandre VANAUTGAERDEN: Erasme "nègre": l' 'Encomium medicinae'. Histoire d'un texte et de ses éditions conservées à Bruxelles dans la Bibliothèque royale de Belgique et au musée de la Maison d'Erasme, p. 379-405
  Leon VOET: Een 16de-eeuws drukker-uitgever op zoek naar de gunsten van de machtigen der aarde. Christoffel Plantijn als auteur van opdrachten, p. 407-424
  Werner WATERSCHOOT: Rond een convoluut van Jonker Jan van der Noot, p. 425-436
  P.J. BUIJNSTERS: De Amsterdamse uitgever Willem Houtgraaf (1763-1791) en het achttiende-eeuwse prentenboek voor kinderen. Een terreinverkenning, p. 439-460
  Wim De VOS: De 'Bibliothèque françoise' van Charles Sorel: een paradoxaal naslagwerk, p. 461-475
  Frans A. JANSSEN & José BOUMAN: Van rood, wit en Blaeu. De weduwe Moretus koopt een nieuwe letter via Ysbrand Vincent (1706), p. 477-490
  Albert LABARRE: Contrefaçons dans le Nord de la France en 1778, p. 491-509
  Anna E.C. SIMONI: The Antwerp editions of Flaminio della Croce, or Italian swords pressed in Belgian books, p. 511-538
  Godelieve SPIESSENS: Muziektypografische bedrijvigheid van de Antwerpse drukker Hendrik III Aertssens (1661-1741), p. 539-569
  Pieter Jozias VERKRUIJSSE: Wacht u voor de bladwachter! Custodering, signering en paginering in de handpersperiode, p. 571-594
  Hendrik D.L. VERVLIET: Een Iers letterspecimen, p. 595-598
  Fernand BAUDIN: L'Effet Johnston, p. 601-630
  Pierre-Jean FOULON: La collection de livres d'artistes du Musée royal de Mariemont. L'ambiguïté de la rencontre entre la bibliophilie et l'art contemporain, p. 631-640
  Raf Van LAERE: Plaatselijke drukkerijen in Limburg tijdens de 19de eeuw. Een verkenning, p. 641-678
* * * * *

E Codicibus Impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege III: Band - Papier - Verzamelaars en verzamelingen. - Leuven: Peeters, 2004. - x+636p. (Miscellanea Neerlandica; 020). ISBN 90-429-1423-8
Table of Contents Publisher
  Jos A.A.M. BIEMANS: Oortjes, hartstrookjes en rugbeleg. Over het gebruik van perkament uit middeleeuwse handschriften in boekbanden van de vijftiende tot de zeventiende eeuw, gedemonstreerd aan fragmenten van de 'Spiegel historiael', p. 003-24
  Georges COLIN: Boekband, taal en politiek: Jacques of Jaak Mössly, p. 025-32
  Annie De COSTER: Geheimen uit de kleurenkeuken van een boekbinder of 'Manieres de jasper et marbrer sur les livres', p. 033-78
  Mirjam M. FOOT: In praise of virtue. An early seventeenth-century panel-stamped binding, p. 079-84
  Anthony HOBSON: Some notes on bookbinding in Ascoli Piceno, p. 085-96
  Margriet HÜLSMANN: Met Prosper Verheyden op pad: Noord-Hollandse boekbanden opnieuw belicht. Lam Gods-paneelstempels versus penwerkdecoratie, p. 097-137
  René PLISNIER: Les reliures armoriées sur des livres du XVIe siècle conservés à Mons dans le fonds Puissant, p. 139-148
  Marianne ROZSONDAI: The bindings of books printed by Miklós Misztótfalusi Kis and the influence from the Netherlands on bookbindings in Hungary, p. 149-169
  Helma SCHAEFER: Zum Bewahren und Erkennen. Methodische Überlegungen zu einer Geschichte des deutschen Einbandschaffens im 20. Jahrhundert, p. 171-197
  Claude SORGELOOS: Wenceslas Cobergher, Théodore Galle, un reliure turque: l'album amicorum de Denis de Villers (+1620), chanoine de Tournai, p. 199-216
  Michel WITTOCK: Une reliure inédite pour Jeronimo Ruiz, p. 217-222
  Pierre DELSAERDT: 'Gleiche Waare wie von Aschaffenburg'. Les papiers décorés de la firme Brepols à Turnhout (Belgique), p. 225-246
  Henk PORCK: Karakterisering van brokaatpapieren omslagen. Het kleurvlekkenpatroon als vingerafdruk van de brokaatpapiermaker en het raadsel van de geruite sjablonen, p. 247-274
  Jan STORM VAN LEEUWEN: Sierpapieren schutbladen en omslagen in Nederland in de achttiende eeuw. Een bloemlezing in kleur en goud voor Elly, p. 275-316
  Francine de NAVE: Kanttekeningen bij de wordingsgeschiedenis en het belang van de bibliografie van drukken en edities van Jan I Moretus. Een bijdrage tot verder boekhistorisch onderzoek naar de productie van de Officina Plantiniana, p. 319-330
  Jan DESCHAMPS: Constant Philip Serrure, 1805-1872, p. 331-391
  J.A. GRUYS: Een Leidse veilingcatalogus in Brussel, of: De Amsterdamse Commelins te Leiden, p. 393-417
  P.G. HOFTIJZER: 'Boucken vande overledene'. De bibliotheek van Elisabeth Raphelengius, p. 419-446
  Luc KNAPEN: Des livres de Gaspar Le Charron, dit Auriga (c. 1570-1636), à la bibliothèque abbatiale de Saint-Hubert en Ardenne, p. 447-475
  Nati H. KRIVATSKY: Sixteenth- and seventeenth-century books, printed in the Netherlands, in Sir Edward Dering's library, p. 477-491
  Bart Op de BEECK: De verzameling gedrukte werken van Karel van Hulthem en de Koninklijke Bibliotheek van België. Een eerste kennismaking, p. 493-544
  J. ROEGIERS: The first Leuven University Library rules (1636 and 1655), p. 545-554
  Alfons K.L. THIJS: Loven en bieden. Antiquaren en bibliofielen rond de civilitédruk 'Die historie vanden ouden Tobias' (Ameet Tavernier, 1567), p. 555-568
  Philip E. WEBBER: 'Their kneadingtroughs ... upon their shoulders' (Exodus 12:34b). Bearing precious Dutch books to the American Midwest, p. 569-582
  Andries WELKENHUYSEN: Een boek uit Vondels bibliotheek teruggevonden: de 'Poetices septem' van Julius Caesar Scaliger, p. 583-598
* * * * *

GIJSEN, Annelies van, Joos Balbian en de steen der wijzen. De alchemistische nalatenschap van een zestiende-eeuwse arts. - Leuven: Peeters, 2004. - VIII-258p. (Antwerpse Studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis; 009). ISBN 90-429-1444-0
Table of Contents Publisher

  Woord vooraf
   Leven en Kunst
    Biografie
     Ouders en kindertijd
     Studietijd
     Huwelijk en werk
     Calvinistisch engagement
     Naar het noorden
    Balbian en de Alchemie
     Inleiding
     Beeldvorming rond Balbian vanaf de zeventiende eeuw
     Balbians visie op de alchemie
     De eerbiedwaardige ouderdom van de alchemie
     Wat is alchemie?
     Ab uno omnia
     Ignis et azoch
     Solve congela
     De natuur en de kunst
     Het zaad en de desem
     Geest, ziel, lichaam
     Kleuren en fasen van het proces
     De hermetische verpakking
     Balbian en het paracelsisme
     Een kostbare gave Gods
     Christelijke alchemie
     Slotsom
    Balbians bronnen
     Balbian als auteur
     Handschriftelijke bronnen
     Drukken als bronnen
     Balbian als bewerker
     Balbian als vertaler
     Het handschrift
     Plaats in de Nederlandstalige traditie
     Besluit
    Nabeschouwing
     Een mercuriaal zelfbeeld?
     Feiten, interpretaties en vraag
    Bloemlezing
     Inleiding
    1. Georg Eckhart over de steen der wijzen
    2. Duistere illuminaties
    3. Wat een alchemist in huis moet hebben
    4. Een beeld van een transformatie
    5. Een fragment van de Zodiacus vitae
    6. Est quaedam ars nobilis
    7. Lorenzo Ventura over de pantheora
    8. De steen die geen steen is
    9. Een edel conste
    10. Aelia: het raadsel van de parthenogenese
    11. Sofisten in het morgenlicht
    12. De Azoth
    13. Van zaad tot vrucht, van vrucht tot zaad
    14. Dubieus Vlaams drukwerk
     Lutum sapietiae
    15. Een uitgekleed recept van Leonardo Fioravanti
     Een sigillum hermetis
    16. Drie curieuze recepten
     Het geheim van de gravin
     Een recept van Maximiliaan
     Pad naar de maan
    17. Plagiaat uit Parijs
     Nog een Haags experiment
    18. De Smaragden Tafel
    19. Het epistel van Johannes Pontanus
    20. Kostbare herinneringen
    21. Het voorwoord bij het Secretum van Greverus
    22. Het voorwoord bij de Dicta Alani
    23. De opdracht van de Tractus septem aan Gilles Borluyt
    24. Het voorwoord bij de Tractus septem
   Bijlagen
   1. Familie-aantekeningen
     Overlevering
     De aantekeningen van Jan Balbian
     Het verdwenen "hantbouckgen' van Joos
     De aantekeningen van Joos
   2. Het handschrift en de drukken
     Inleiding
     Het handschrift
     De gedrukte boekjes
     Ontsluiting
     Verkort inhoudsoverzicht handschrift
     Inhoudsoverzicht handschrift en drukken
  Registers op handschrift en drukken
   Registers van personen
   Registers van titels en opschriften
   Registers van incipits
  Bibliografie
  Register van personen en zaken


More Info
Joos Balbian (Aalst, 1453 - Gouda, 1616), bankier en arts van beroep, hield zich uit liefhebberij intensief bezig met de alchemie. In de loop van de jaren bracht hij een grote en veeltalige verzameling prozateksten, gedichten, recepten en afbeeldingen op dit gebied bijeen, waaruit hij twee in 1599 gedrukte bundeltjes samenstelde. Dit boek bevat een inleiding over Balbians leven en de alchemie van zijn tijd, gevolgd door een bloemlezing uit zijn alchemistische collecties.
* * * * *

GISTELINCK, Frans & KNAPEN, Luc, Early Sixteenth Century Printed Books 1501-1540 in the Library of the Leuven Faculty of Theology, edited by Frans Gistelinck & Maurits Sabbe (+) Supplement, Ten Years of Acquisitions 1994-2004. - Leuven/Dudley, MA: Peeters, 2004. - xvii+123p. (Documenta Libraria uitgegeven door de Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U. Leuven; 030). ISBN 90-429-1542-0
Table of Contents Publisher

  Preface
  Introduction
  Acknowledgements
  Bibliography
  Abbreviations
  Catalogue
  Index 1: Collaborators
  Index 2: Printers, Publishers and Booksellers
  Index 3: Places with Printers, Publishers and Booksellers
  Index 4: Chronology
  Index 5: Provenances
  List of Woodcut Reproductions
* * * * *

KNAPEN, Luc (ed.), La bibliothèque de l'abbaye de Saint-Hubert en Ardenne au dix-septième siècle Première partie: Vie intellectuelle et religieuse d'une communauté Bénédictine. - Leuven: Peeters, 1999. - xvi+485p. (Documenta Libraria uitgegeven door de Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U. Leuven; 020). ISBN 90-73683-29-7
Table of Contents Publisher
  Jacques CHARNEUX: L'abbaye bénédictine de Saint-Hubert au XVIIe siècle. Jalons et lignes de force, p. 2-15
  Jean-Marie DOUCET: Une ambitieuse stratégie éditoriale au service de culte. Les Histoires de saint Hubert publiées par l'abbaye ardennaise au XVIIe siècle, p. 17-34
  Daniel MISONNE: Les plus anciens manuscrits bibliques de Saint-Hubert, p. 35-49
  Pierre-Maurice BOGAERT: Le psautier triple de la bible de Saint-Hubert (Namur, Bibliothèque de la Société archéologique, Fonds de la Ville, Ms. 4, fol. 16v-64v), p. 50-59
  Jean-Pierre DELVILLE: Bibles, exégètes et prédicateurs à la bibliothèques de Saint-Hubert, p. 60-112
  Steven GYSENS: Libri sanctorum catholicorum patrum ... Les Pères de l'Eglise dans le bibliothèque de Saint-Hubert vers 1665, p. 113-137
  Toon Van HOUDT: Les ouvrages scolastiques et casuistiques dans la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Hubert. Un premier sondage, p. 138-161
  Lambert VOS: Observance, liturgie et spiritualité à Saint-Hubert au XVIIe siècle. Regard sur la bibliothèque, p. 162-174
  Louis DEMOULIN: Les rumeurs du monde: la polémique antiprotestante dans la bibliothèque de l'abbaye de Saint-HUbert, p. 175-203
  Claude VAEL: Ex libris iuris utriusque in monasterio Sancti Huberti: les ouvrages juridiques de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Hubert à la fin du XVIIe siècle, p. 204-236
  Marie-Sylvie DUPONT-BOUCHAT: Démonologie, démonomanie, démonolâtrie et procès de sorcellerie à Saint-Hubert au XVIIe siècle, p. 237-252
  Dries VANYSACKER & Jan PAPY: La collection de livres historiques à l'abbaye de Saint-Hubert en 1665, p. 253-280
  Claude SORGELOOS: Humanistae: des humanistes aux jésuites, p. 281-308
  Carmélia OPSOMER & Robert HALLEUX: Philosophes et politiques à la bibliothèque de Saint-Hubert au XVIIe siècle, p. 309-325
  Luc KNAPEN: L'emplacement de la bibliothèque dans les lieux réguliers de l'abbaye de Saint-Hubert, p. 326-338
  Luc KNAPEN: Organisation et gestion de la bibliothèque de Saint-Hubert au XVIIe siècle, p. 339-383
  Christian COPPENS: "L'ignorance a fait de terribles ravages". Le catalogue de la bibliothèque de Saint-Hubert (1665) dans son contexte, p. 384-401
  Luc KNAPEN: La dispersion de la bibliothèque de Saint-Hubert, p. 402-418
  Luc KNAPEN: Des livres de Pierre Lalleman (+1598), de Gaspar Le Charron, dit Auriga (+1636) et de Thomas Wyschart (+1649) présents dans la bibliothèque de Saint-Hubert. Trois cas intéressants d'étude de provenances de livres, p. 419-450
  Jean-François GILMONT: Une liste de 2230 éditions, p. 451-456
* * * * *

KNAPEN, Luc (ed.), La bibliothèque de l'abbaye de Saint-Hubert en Ardenne au dix-septième siècle Deuxième partie: Edition du Catalogus Monasterij S. Huberti in Ardenna, an° domini 1665 conscriptus. - Leuven: Peeters, 1999. - xlii+635p. (Documenta Libraria uitgegeven door de Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U. Leuven; 020). ISBN 90-73683-29-7
Table of Contents Publisher

  Prolégomènes
  Liste des bibliothèques citées
  Remerciements
  Bibliographie
  Abréviations
  Catalogus Librorum Monasterij S. Huberti in Ardenna, an° Domini 1665 conscriptus
   Scriptura sacra
   Concilia
   Ius canonicum
   Ius civile
   Patres
   Interpretes
   Scholastici
   Canonistae et Juristae
   Casuistae
   Historici
   Controversistae
   Concionatores
   Spirituales
   Regulares et meditationes
   Rituales et exorcistae
   Philosophi et politici
   Humanistae
   Manuscripti
  Annexe 1. Liste des autres livres de Saint-Hubert
  Annexe 2. Liste des autres manuscrits de Saint-Hubert
  Annexe 3. Catalogue partiel des livres de Saint-Hubert réunis en 1798 au couvent des Carmes à Namur
  Index des auteurs, des ouvrages anonymes, des éditeurs et des traducteurs
  Index des lieux d'édition, des imprimeurs et des libraires
  Index des imprimeurs, des libraires, des lieux et dates d'édition
  Index chronologique
  Index des marques d'appartenance
  Localisation des livres imprimés et des manuscrits de Saint-Hubert
* * * * *

OOSTERMAN, Johan (red.), Stad van koopmanschap en vrede. Literatuur in Brugge tussen Middeleeuwen en Rederijkerstijd. - Leuven: Peeters, 2005. - 181p. (Antwerpse Studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis; 012). ISBN 90-429-1564-1
Table of Contents Publisher
  Johan OOSTERMAN: Stad van koopmanschap en vrede - een inleiding, p. 1-7
  Herman BRINKMAN: De Brugse pelgrims in het Gruuthuuse-handschrift, p. 9-39
  Frank WILLAERT: Melancholie doet mij zingen. Enkele aspecten van de poëtica van het Gruuthuuse-liedboek, p. 41-57
  Laurence DERYCKE & Anne-Laure Van BRUAENE: Sociale en literaire dynamiek in het vroeg vijftiende-eeuwse Brugge: de oprichting van de rederijkerskamer De Heilige Geest ca. 1428, p. 59-96
  B.A.M. RAMAKERS: Veelzijdig en meerduidig. De tableaux vivants in de Brugse intrede van 1440, p. 97-132
  Graeme SMALL: When indiciaires meet rederijkers: a contribution to the history of the Burgundian "Theatre State", p. 133-161
  Jelle KOOPMANS: Brugge als culturele draaischijf: de casus van de Spinrocken, p. 163-181


More Info
Brugge was het centrum van de wereld, mooier dan Venetië, oordeelde een Castiliaanse edelman die de stad in 1438 bezocht. Brugge floreerde economisch en cultureel. Op de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd kende de literatuur er een grote dynamiek . Er ontstonden belangrijke teksten en verzamelingen, de rederijkerij beleefde in Brugge haar eerste bloei, en het boekbedrijf maakte de stad tot draaischijf in een internationaal netwerk. In zes uitvoerige bijdragen leveren specialisten uit België, Nede rland en het Verenigd Koninkrijk bouwstenen voor de geschiedenis van de literatuur in Brugge en bieden ze nieuwe visies op het Gruuthuse-handschrift, vroege rederijkers, de cultuur van intochten en processies, en de belangrijke rol die de Franstalige lit eratuur speelde. Ze tonen een rijke literaire cultuur. Aan het einde van de Bourgondische periode kreeg de stad, die zo lang vrede en welvaart had gekend, te maken met de dreiging van oorlog. Brugge moest de kennis om zich te verdedigen van elders halen. De stad die zo uitblonk in handel en cultuur, had geen weet van militaire zaken. In de woorden van een tijdgenoot: 'Brugge is geen stad van oorlog, maar een stad van koopmanschap en vrede.'
* * * * *

SMET, Rudolf de (ed.), Les humanistes et leur bibliothèque - Humanists and their libraries. Actes du Colloque international - Proceedings of the International Conference Bruxelles, 26-28 août 1999. - Leuven: Peeters, 2002. - 286p. (Travaux de l'Institut Interuniversitaire pour l'Etude de la Renaissance et d'Humanisme de l'Université Libre de Bruxelles; 013). ISBN 90-429-1044-5
Table of Contents Publisher
  Rudolf De SMET: Opening Speech - Allocution d'ouverture, p. 009-015
  Thomas WALKER: The Web of Renaissance Humanists, their Libraries, and the Organization of Knowledge in Pre-Enlightenment Europe, p. 017-23
  Concetta BIANCA: Le Cardinal de Cuse en voyage avec ses livres, p. 025-36
  Albert DEROLEZ: Early Humanism in Flanders: New Data and Observations on the Library of Abbot Raphael de Mercatellis (+1508), p. 037-57
  Alexandre VANAUTGAERDEN: Item ein schöne Bibliothec mit eim Register: un deuxième inventaire de la bibliothèque d'Erasme (à propos du manuscrit C VIa71 de la bibliothèque universitaire de Bale), p. 059-111
  James HIRSTEIN: La bibliothèque de Beatus Rhenanus: une vue d'ensemble des livres imprimés, p. 113-142
  Gilbert TOURNOY & Michel OOSTERBOSCH: The library of Pieter Gillis, p. 143-158
  Paul NELLES: The Renaissance Ancient Library Tradition and Christian Antiquity, p. 159-173
  Jeanine De LANDTSHEER: The library of Bishop Laevinius Torrentius: a Mirror of Otium and Negotium, p. 175-191
  Thomas BERNS: Philosophie de la bibliothèque de Montaigne: Le difficile trajet des mots aux choses, p. 193-209
  Rudolf De SMET: La bibliothèque de Marnix de Ste. Aldegonde à travers sa correspondance, p. 211-230
  Frans BAUDOUIN: P.P. Rubens and his books, p. 231-246
  Cornelis S.M. RADEMAKER: A Famous Humanists's Library. Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) and his Books, p. 247-257
  Alain DIERKENS: Les humanistes et leur bibliothèque: quelques considérations générales, p. 259-267


More Info
Les livres étaient les principaux instruments des humanistes. Erasme, Lipse, Torrentius et tant d'autres y puisaient non seulement leur savoir universel, mais divulguaient aussi par cette voie leurs idées scientifiques, philosophiques, linguistiques et l ittéraires. Au début de la Renaissance cela se faisait toujours par des livres manuscrits, mais l'invention de l'imprimerie a déclenché une véritable explosion de la communication et partout en Europe nous voyons naître des bibliothèques privées importan tes.
Some of these private libraries are world-wide renowned because of their near-intact nature. Thus we can now still visit the libraries of Cusanus and Beatus Rhenanus. However, these are exceptions. The majority of libraries have become dispersed and can only be reconstructed after extensive investigations. This book aims to shed light on as many aspects of the humanist libraries as possible and in doing so demonstrate their importance for the functioning of networks of scholars from the 15th to the 17th century.
* * * * *

VAECK, Mark van BREMS, Hugo & CLAASSENS, Geert H.M. (eds.), De steen van Alciato : literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden: opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat / The stone of Alciato. Literature and Visual Culture in the Low Countries. Essays in Honour of Karel Porteman. - Leuven: Peeters, 2003. - xx+1131p. ISBN 90-429-1374-6
Table of Contents Publisher
  Marc van VAECK: Ter inleiding: 'Een porseleine kop vol alderhande druiven', p. 0000xiii-xx
  Flip G. DROSTE: De blinde dichter of de verbeelding van het ongeziene, p. 0003-21
  Bart WESTERWEEL: 'What's in a Name?' The Tetragrammaton at the Crossroads of Language, Thought and Visual Expression, p. 0023-54
  Robrecht LIEVENS: Middelnederlandse letter-allegorese, p. 0055-76
  Marcel JANSSENS: 'In Flanders Fields' in woord en beeld, p. 0079-89
  Johan van ISEGHEM: Driemaal Herman de Coninck over beeldende kunst, p. 0091-110
  Anne DECELLE: Lucht in lucht. Stefan Hertmans en Panamarenko, p. 0111-127
  Hugo BREMS: 'Binnen of buiten. Of het iets uitmaakt'. Over enkele beeldgedichten van Willem van Toorn, p. 0129-144
  Jan LENSEN: Ambivalent tweerichtingsverkeer. Beeld en woord in Oktober '43 van Hugo Claus, p. 0145-160
  Jochen BECKER: 'Hic ille est Bruegel'. Beobachtungen zum Bilde Bruegels und zu Raffaels Ruhm anhand des Blattes KDZ 11 949 im Berliner Kupferstichkabinett, p. 0161-190
  Jan MUYLLE: De levens van Adriaen Brouwer en Joos van Craesbeeck als modellen voor de levens van achttiende-eeuwse proto-bohémiens. Een bijdrage tot de geschiedenis van la vie de Bohème, p. 0191-209
  Jeroen JANSEN: Dichtkunst en schilderkunst als (stief)zusters. Iets over literair en picturaal realisme, p. 0211-227
  Henk DUITS: 'Een cieraadt zyner eeuwe'. Over Geeraardt Brandts karakterschets van zijn held in Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter (1687), p. 0229-248
  Jean WEISGERBER: Ut pictura poesis. Hugo Claus in het teken van Corneille, p. 0249-257
  Marcel de SMEDT: Het schildersoog van Streuvels, p. 0261-273
  Eveline VANFRAUSSEN: 'In het waarachtige licht der geloofswerkelijkheid'. Aanschouwelijkheid in Edward Vermeulens Verstervend Ras, p. 0275-294
  Koen RYMENANTS & Tom SINTOBIN: 'Twee schoendozen vol knipsels'. Visuele cultuur in het discours over Stijn Streuvels en Willem Elsschot, p. 0295-316
  Dirk de GEEST: Kijken en (niet) zien in Elias of het gevecht met de nachtegalen van Maurice Gilliams, p. 0317-331
  An FAEMS: 'Die bliket so claer, dat hi der sonne geliket'. Schitterende beschrijvingen uit de Middelnederlandse ridderepiek, p. 0333-349
  Joris REYNAERT: Hadewijchs Hemelvisioenen en de contemporaine iconografie, p. 0351-372
  Frank WILLAERT: 'Vrouwe Cupido'. De iconografische en literaire context van Potters Venus-voorstelling in Der minnen loep (bk. 1, v. 92-100), p. 0373-386
  Lia van GEMERT: Verreziende helden. Visualiteit in het Nederlandse epos, p. 0387-404
  Franco MUSARRA & Manuela CANIATO: De dialoog in de Italiaanse komedie van het begin van de zestiende eeuw, p. 0405-420
  Jan W.H. KONST: Wat de toeschouwers niet te zien krijgen. 'Verborgen handeling' in Vondels Maeghden (1639), p. 0421-438
  Hubert MEEUS: 'Ick die liefde ben'. Venus in het Nederlandse renaissancetoneel tot 1650, p. 0439-457
  Geert H.M. CLAASSENS: Schaken met de dood. Een rijmprent uit de late vijftiende eeuw, p. 0461-475
  Paulette CHONÉ: 'Après le flûtiau, le gluau' ou l'imposteur moraliste, p. 0477-494
  Marijke Meijer DREES: Kijken, lezen, oordelen. Prent en tekst van het pamflet Den Arminiaenschen Dreck-waghen (1618), p. 0495-513
  Stefaan TOP: Verbeelding van (volks)verhalen, p. 0515-534
  Paul J. SMITH: De titelprenten van Marcus Gheeraerts, p. 0535-57
  Hendrik van GORP: Het frontispice van de eerste editie van La pícara Justina (1605), p. 0559-578
  Mieke B. SMITS-VELDT: 'Habent sua fata picturae'. De prenten in Franciscus Martinius' Gedichten (Den Haag 1729), p. 0579-595
  Marijke SPIES: Catharina en de groten. Over de illustraties van Catharina Questiers, p. 0597-614
  Johan VERBERCKMOES: Immer kloekmoedig. Emoties van zeventiende-eeuwse Japanse christelijke martelaars, p. 0615-632
  Piet COUTTENIER: 'Verbeeld U'. Illustraties in de Vlaamse historische romans van de negentiende eeuw, p. 0633-653
  Werner WATERSCHOOT: Beeld breekt woord. Illustraties en tekst in Das Buch Extasis van Jonker Jan van der Noot, p. 0655-672
  Piet VERKRUIJSSE: Intrigerende letters bij plaatjes, p. 0673-689
  Daniel RUSSELL: Erasmus and Emblems, p. 0693-709
  Johannes KÖHLER: Alciatos Emblem der Siberpappel. Ein humanistisches Dokument der Freundschaft, p. 0711-727
  Karl ENENKEL: Ovid-Emblematik als Scherenschnitt und Montage. Aneaus Picta Poesis in Reusners Picta Poesis Ovidiana, p. 0729-749
  Alison ADAMS: The Dutch Version of Georgette de Mointenay's Emblemes ou Devises Chrestiennes in the 1619 Edition, p. 0751-766
  Sabine MÖDERSHEIM: Raphael Custos' Liebs Gemählde. Eine deutsche Adaption der Amorum Emblemata Otto van Veens, p. 0767-794
  Eddy GROOTES: Barbonius en Vaenius op later tijden en zeden gepast, p. 0795-820
  Judi LOACH: A Tale of Two Cities. The Town Halls of Lyons and Amsterdam, p. 0821-839
  Els STRONKS: Het embleem als pennenvrucht. De Brunes 'maniere van schrijven', p. 0841-859
  Toon van HOUDT & Marc van VAECK: In het licht van de eeuwigheid. Bezinning over tijd en onvergankelijkheid in de efemere emblematische constructies van het Brusselse jezuïetencollege (1682), p. 0861-899
  Arie Jan GELDERBLOM: Leerzaam huisraad, vol van vuur, p. 0901-921
  Elke BREMS: Een boek om traag te lezen. Over de Emblemata van Charlotte Mutsaers, p. 0923-943
  Ralph DEKONINCK: Beauté et émotion. Du statut incertain du plaisir dans la litérature spirituelle illustrée des seizième et dix-septième siècles, p. 0945-960
  Agnès GUIDERDONI BRUSLÉ: Discours mystique et 'Désimagination' (Entbildung) au début du six-septième siècle, p. 0961-978
  Riet SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN: Theologie en emblematiek. Het Lexicon hieroglyphicum Sacro-profanum (1722) van Martinus Koning in zijn Nederlandse context, p. 0979-998
  Alison SAUNDERS: Franco-Dutch publishing relations. The Case of Christopher Plantin, p. 0999-1017
  Herman PLEIJ: Marcus Gheeraerts als dichter?, p. 1019-1029
  Ilja M. VELDMAN: De Passe en de zusterkunsten. De visie van de prentenuitgever en zijn beroep, p. 1031-1044
  Peter M. DALY: The Printing History of Philip Ayres's Engraved Books of Love Emblems, and the Connection With the Low Countries, p. 1045-1062
  Stefan KIEDRON: Nederlandse Emblemata in de bibliotheken van Wroclaw, p. 1063-1083
  Marcus de SCHEPPER: 'Amblemata voor de uldinge'. Een zestigtal 'onbekende' Zuid-Nederlandse embleemdrukken in de Brusselse Koninklijke Bibliotheek, p. 1085-1118
  : Bibliografie van het werk van Karel Porteman 1967-2003, p. 1119-1131


More Info
This voluminous book, which is a Festschrift in honour of Prof. Dr. Karel Porteman, contains 56 articles on the relationship between literature and the visual arts in the Low Countries. Visual culture is interpreted in the largest possible sense to refle ct the wide range of topics and interests Karel Porteman specialized in. All sorts of bi-medial genres in the strictest sense (emblems, picture poems, frontispieces, illustrated broadsheets,...) allign with visual aspects of other literary genres, includ ing theater. The subjects of the articles are not restricted in time: they deal with seventeenth century culture as well as modern subjects.
* * * * *


Go to Home Page