A

 1. - 6658 - (Religion) Adriaensens s.j., Adriaan Eenen gheestelijcken berch, alle menschen profijtelijck
  - Eenen gheestelijcken berch, alle menschen profijtelijck. Int cort begrijpende veel poincten claerlijck wtgheleyt [...] Ghemaeckt bij den eerweerdighen heere ende meester Adriaen Adriaensens van Antwerpen, priester de societeyt Jesu . - De tweede editie, ghebetert ende vermeerdert [...]
  - Louvain: < Hieronymus Welle > , 1568; 2° ed.
  - 8° : [124] f., (other issue:) [132] f.
  Collaborators: Adriaensens s.j., Adriaan (author); Welleus, Hieronymus I (printer)
  Bibliography: DBS 1: 0057-58, 3; BCNI 3104; BT 23; NB 82; STCDutch 1 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 2. - 6332 - (Religion-Orders) Adriaensens s.j., Adriaan Van des cloostersen leven oorspronck ende voortganck [...]
  - Van des cloostersen leven oorspronck ende voortganck [...]
  - Louvain: < Hieronymus Welle > , 1570
  - 8° : 64 f.
  Collaborators: Adriaensens s.j., Adriaan (author); Welleus, Hieronymus I (printer)
  Bibliography: BCNI 3210; BT 26; BB A-65; MACHIELS (1979) A-55 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 3. - 6333 - (Religion-Orders) Adriaensens s.j., Adriaan Van ghehoorsaemheyt ende hoe een ondersaet hem tot zijn overste ende een overste tot zijn ondersaet
  - Van ghehoorsaemheyt ende hoe een ondersaet hem tot zijn overste ende een overste tot zijn ondersaet
  - Louvain: < Hieronymus Welle > , 1571
  - 8° : 80 f.
  Collaborators: Adriaensens s.j., Adriaan (author); Welleus, Hieronymus I (printer)
  Bibliography: BCNI 3276; BT 30; BB A-69; MACHIELS (1979) A-52; STCDutch 1 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 4. - 955 - (Antiquity) Aesopus Fabulae (trsl.) /Dene, Edewaerd de
  - De warachtighe fabulen der dieren
  - Bruges: Pieter de Clerck; Marcus. Geeraerds, 1567 (Saturday, 26 August 1567); [1° ed.]
  - 4° : 216, [8] p.
  Collaborators: Clerck, Pieter de (printer); Geeraerts, Marcus I (publisher); Aesopus (author); Dene, Edewaerd de (translator); Geeraerts, Marcus I (ill.-executor)
  Bibliography: Brunet 1: 0101-2; BT 838; FUNCK (1925) 303; MACHIELS (1979) A-123; STCDutch 2 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: BE/BR-RA/2001/03/16-17 n° 789 : Est. 650000-850000/BF. 570000 (€ 14133)
  Condition: blank Ee4 missing. Prov. Adriani de Müenicq pictoris; Prudens van Duyse; Anselmus vanden Bogaerde (book-plate). Binding: 19th c. gilt & blind-tooled calf.
  GE/H-HN/2002/05/22-23 n° 493 : Est. 8000/€ 6000
  Condition: Incomplete: 196 instead of 216 ll: 97 instead of 107 engravings.
  Other copies: Info by E-mail
 5. - 4 - (Antiquity) Aesopus Fabulae (trsl.) /Manutius, Paulus
  - Fabulae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574
  - 12° :
  Collaborators: Aesopus (author); Manutius, Paulus (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams A-289; BT 5004; MACHIELS (1979) A-100; STCDutch 2; PP 16
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: NL/DH-VS/2001/06/13-15 n° 1354 : Est. 600/NGl. 700 (€ 312)

 6. - 1740 - (Antiquity) Aesopus Fabulae
  - Aesopi Phrygis, & aliorum fabulae
  - Antwerp: < Joannes Latius > ; Other issue: < Johannes Withagius > , 1558
  - Sm-8° : [7], 90 f.
  Collaborators: Aesopus (author); Laet, Hans de (printer); Verwithagen, Jan I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; MACHIELS (1979); STCDutch
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 7. - 4500 - (Antiquity) Aesopus Fabulae
  - Aesopi Phrygis, & aliorum fabulae, iconibus illustratae, & latinius quam antehac interpretatae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565
  - 16° : 320 p.
  Collaborators: Aesopus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; 76 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Adams A-299; BT 41; NB 192; PP 12 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 8. - 4910 - (Antiquity) Aesopus Fabulae
  - Aesopi Phrygis, & aliorum fabulae. Quorum nomina, sequenti pagella videre licet
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1560
  - 8° : [16], 114, [6] f.
  Collaborators: Aesopus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 1: 0092; BT 40; BB A-191; PP 11 - Not in: Adams; MACHIELS (1979); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 9. - 6600 - (Antiquity) Aesopus Fabulae
  - Aesopi Phrygis et aliorum fabulae; elegantissimis iconibus illustratae, & diligentius quam antehac emendatae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567
  - 16° : 286 p.
  Collaborators: Aesopus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Jansen Van Campen, Gerard (ill.-executor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 73 pages with woodcut(s)
  Bibliography: NB 195; PP 14 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 10. - 5263 - (Antiquity) Aesopus Fabulae (3 pts.)
  - Fabulae Graece et Latine, cum aliis quibusdam opusculis [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567
  - 16° : 112 p.
  Collaborators: Aesopus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: NB 195-96; STCDutch 2; PP 15 - Not in: MACHIELS (1979); SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 16° : 142, [2] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  ¶Notes on the author / on the work /
  - Pt. 03 : 16° : 142 p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  ¶Notes on the author / on the work /
 11. - 583 - (History-Brabant) An. Dit is die afcoemste ende genealogie der hertoghen ende hertoghinnen
  - Dit is die afcoemste ende genalogie der hertoghen ende hertoghinnen van Brabant vande welcke de eerste was Salvius Brabon met zijn huysvrouwe Swana. Lj. jaer voor Christus gheboorte tot op onsen alderluchtichsten keyser Carolus de vijfde van dien name ende met zijnnen sone Philippus coninck van Spaengien. Anno M.D.xlvj.
  - Antwerp: Jan Mollyns, 1565; [1° ed.]
  - 2° : [38] f.
  Collaborators: Mollyns, Jan I (printer); Mollyns, Jan I (ill.-executor)
  Bibliography: BT 47; COURT (1960) 323; FUNCK (1925) 265; MACHIELS (1979) A-136; NB 5671-72; STCDutch 40 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-HG/2001/02/03 n° 150 : Est. 15000-18000/BF. 27000 (€ 669)

  BE/BR-RA/2002/06/14-15 n° 0720 : Est. 400-500/€ 350
  Bound with:
  GE/K-VH/2002/04/13 n° 0472 : Est. 90/€ 160
  Condition: Incomplete: 36ff.
  GE/KT-RS/2003/05/06-10 n° 1434 : Est. 2500/€ 1850
  Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 12. - 10501 - (Science) Albertus Magnus o.p. Liber secretorum [= Liber aggregationibus = De virtutibus herbarum] (trsl.) /An.
  - Dat boeck der Secreten < Albertus Magnus >, een prince onder alle den philosophen. Tracterende vander secreten ende crachten der cruyden, ghesteenten, ende sommighe beesten ende voghelen [...]
  - Antwerp: Jacob van Liesveldt, 1554
  - 8° : [44] f.
  Collaborators: Albertus Magnus o.p. (author); Ancxt, Marie (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; DURLING (1967A); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 13. - 469 - (Literature-Emblemata) Alciatus, Andreas Emblemata
  - Omnia < Andreas Alciatus > v.c. emblemata. Adiectis commentariis & scholiis, in quibus emblematum fermè omnium aperta origine, mens auctoris explicatur, & obscura omnia, dubiaque illustrantur; per < Claudius Minos Divionensis >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574
  - 8° : 559, [29] p.
  Collaborators: Alciatus, Andreas (author); Minos, Claudius (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams A-606; BT 65; FUNCK (1925) 266note; KNAPEN (1986) A-15?; PP 26 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: BE/A-VB/2002/12/19 n° 2535 : Est. 1400-1600/€ Unsold
  Condition: 169 wdcts.
  GE/KT-RS/2003/05/06-10 n° 1347 : Est. 1000/€ Unsold
  Condition: 212 wdcts.
  NL/A-VG/2001/03/20-21 n° 0419 : Est. 1800-2000/NGl. Unsold
  Condition: 168 wdcts.
  Other copies: Info by E-mail
 14. - 2157 - (Literature-Emblemata) Alciatus, Andreas Emblemata
  - Omnia < Andreas Alciatus > emblemata, adjectis commentariis et scholiis in quibus Emblematum ferme omnium aperta origine, mens auctoris explicatur, & obscura omnia dubiaque illustrantur, per < Claudius Minoeus >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1573
  - 16° : 559, [31] p.
  Collaborators: Alciatus, Andreas (author); Minos, Claudius (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 5022; FUNCK (1925) 266note; NB 474; PRAZ 251; STCDutch 4; SORGELOOS (1990) 4; PP 25 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: FR/A-AUE/2002/12/14 n° 001 : Est. 550/€ ?

  Other copies: Info by E-mail
 15. - 6802 - (Literature-Emblemata) Alciatus, Andreas Emblemata
  - Emblematum clarissimi viri d. < Andreas Alciatus > libri II. In eadem succincta commentariola, nunc multo, quam antea, castigatiora & longe locupletiora, Sebastiano Stockhamero Germano, auctore
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565
  - 16° : [8], 229, [3] p.
  Collaborators: Alciatus, Andreas (author); Stockhammer, Sebastian (commentator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 63; FUNCK (1925) 266; PP 22 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 16. - 11903 - (Literature-Emblemata) Alciatus, Andreas Emblemata
  - Emblematum clarissimi viri d. < Andreas Alcatus > libri II. Additae sunt aliquot in altero libro figurae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567
  - 16° : 158, [2] p.
  Collaborators: Alciatus, Andreas (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 134 pages with woodcut(s): 134 emblemata
  Bibliography: BT 64; FUNCK (1925) 266note; NB 473; PP 24 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); PRAZ; STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 17. - 2537 - (Topography-Travels-Ethiopia) Alvarez, Francisco Verdadeira informaçao das terras do Preste Joao das Indias [...] (trsl.) /Bellerus, Johannes
  - Historiale description de l'Ethiopie, contenant vraye relation des terres, & pais du grand Roy, & Empereur Prete-Ian, l'assiette de ses royaumes & provinces, leurs coutumes, loix & religion, avec les pourtraits de leurs temples & autres singularitez, cy devant non cogneues. Avec la table des choses memorables contenues en icelle
  - Antwerp: Christofle Plantin; Other issue: Jean Bellère, 1558
  - 8° : [16], 341, [3] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Bellerus, Johannes (seller); Alvarez, Francisco (author); Bellerus, Johannes (translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 1: 0205; NB 798; STCDutch 5; SORGELOOS (1990) 6 - Not in: COURT (1960); KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: GE/KT-RS/2003/05/06-10 n° 5006 (Plantin) : Est. 6000/€ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 18. - 12112 - (Topography-Travels-Ethiopia) Alvarez, Francisco Verdadeira informaçao das terras do Preste Joao das Indias [...] (trsl.) /Padilla, Thomas de
  - Historia de las cosas de Etiopia, en la qual se cuenta muy copiosamente, el estado y potencia del emperador della, (que es el que muchos an pensado ser el preste Juan) con otras infinitas particularidades, assi dela religion de aquella gente, como de sus cerimonias: Segun que de todo ello fue testigo de vista Francisco Alvarez, capellan del rey don Manuel de Portugal. Agora nuevamente traduzido de Portugues en Castellano, por el padre fray Thomas de Padilla
  - Antwerp: Juan Steelsio; (Juan Latio), 1557
  - 12° : [20], 207, [1] f.
  Collaborators: Alvarez, Francisco (author); Padilla, Thomas de (translator); Steelsius, Joannes (printer); Laet, Hans de (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams A-848; Brunet 1: 0205; BT 84; MACHIELS (1979) A-275; PEETERS 43; NB 797; STCDutch 5 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 19. - 1034 - (Chapbooks) An. Amadis de Gaula (trsl.) /Gohory, Jacques
  - Le trezieme livre d'Amadis de Gaule, traduit nouvellement d'espagnol en françois par I.G.P. [...]
  - Antwerp: Guillaume Silvius, 1572
  - Sm-4° : [8], 159, [5] p.
  Collaborators: Gohory, Jacques (translator); Silvius, Guillaume (printer); Nicolai, Arnold (ill.)
  Bibliography: Adams A-894; BT 5053 - Not in: MACHIELS (1979)
  Copies: GE/KT-RS/2002/04/24-27 n° 1878 : Est. 7500/€ 11000
  Lot: together with:
  Other copies: Info by E-mail
 20. - 6639 - (Chapbooks) An. Amadis de Gaula (trsl.) /Gohory, Jacques
  - Le trezieme livre d'Amadis de Gaule, traduit nouvellement d'espagnol en françois par I.G.P. [...]
  - Antwerp: Guillaume Silvius, 1573
  - 8° : [8], 159, [5] p.
  Collaborators: Gohory, Jacques (translator); Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: NB 861; STCDutch 6 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 21. - 12010 - (Chapbooks) An. Amadis de Gaula (trsl.) /Gohory, Jacques
  - Le trezieme livre d'Amadis de Gaule traitant les hauts faits d'armes du gentil chevalier Sylves de la Selve fils de l'empereur Amadis de Grece & de la Royne de Thebes [...]. Traduit nouvellement d'Espagnol en François par I.G.P. Adressé à madame la contesse de Retz
  - Antwerp: Guillaume Silvius, 1572
  - 12° : [12], 234 [= 222], [6] f.
  Collaborators: Gohory, Jacques (translator); Silvius, Guillaume (printer); Rodríguez Ordíñez de Montalvo, Garci (author)
  Bibliography: BT 90; NB 846 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 22. - 1032 - (Chapbooks) An. Amadis de Gaula (trsl.) /Herberay, Nicolas d' (12 pts.)
  - Amadis de Gaule, mis en François
  Part 1: Le premier livre d'Amadis de Gaule, mis en François par le seigneur des Essars Nicolas d' Herberay, commissaire ordinaire de l'artillerie du roi, & lieutenant en icelle, és païs & gouvernement de Picardie, de monsieur de Brissac, chevalier de l'ordre, grand maître & capitaine general d'icelle artillerie. Acuerdo Olvido
  - Antwerp: Christophe Plantin; Other issue: Jean Waesberghe; (Christophe Plantin), 1561 (1560)
  - Sm-4° : [4], 112 f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (publisher); Herberay, Nicolas d' (translator); Waesberghe, Jan I van (publisher); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams A-868, 870, 872, 874, 877-8, 880-1, 883-893; Brunet 1: 0216; BT 5035 [= 87]; STCDutch 6; PP 54 A-B - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979)
  Copies: GE/KT-RS/2002/04/24-27 n° 1878 : Est. 7500/€ 11000
  Condition: Only 4 pts of this edition: 2, 6, 9-10. Lot: together with:
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : Sm-4° : [2], 69, [1] f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 2 pages with woodcut(s)
  - Pt. 03 : Sm-4° : [2], 72 f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 9 pages with woodcut(s)
  - Pt. 04 : Sm-4° : [4], 74 f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 7 pages with woodcut(s)
  - Pt. 05 : Sm-4° : [4], 80 f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 8 pages with woodcut(s)
  - Pt. 06 : Sm-4° : [4], 88 f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 12 pages with woodcut(s)
  - , (Friday, 4 November 1560)
  - Pt. 07 : Sm-4° : [4], 82 f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 13 pages with woodcut(s)
  - Pt. 08 : Sm-4° : [4], 126 f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 28 pages with woodcut(s)
  - Part 9: Le neufième livre d'Amadis de Gaule, traduit d'Espagnol en François, par C. Colet Champenois. Auquel sont contenus les gestes de dom Florisel de Niquee, surnommée le chevalier de la Bergere, qui fut fils d'Amadis de Grece, & de la belle Niquee. Ensemble de deus autres fils & fille, engendrés insciemment par icelui Amadis, en l'excellente Roine Zahara de Caucase. Nec sorte nec morte
  - , (Sunday, 20 November 1560)
  - Pt. 09 : Sm-4° : [4], 142 f.
  Collaborators: Colet, Claude (pt. 09: translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 18 pages with woodcut(s)
  Copies: Info by E-mail
  - Part 10: Le diziéme livre d'Amadis de Gaule, traduit nouvellement d'Espagnol en François. Auquel continuant les hauts faits d'armes, & prouësses admirables de dom Florisel de Niquee, & des invincibles Anaxartes, & la pucelle Alastraxeree sa soeur et traité de la furieuse guerre qui fut entre les princes Gaulois & Grecs, pour le recouvrement de la belle Helene d'Apolonie. Et des aventures étranges, qui survindrent durant ce tems. Envie d'envie en vie
  - Pt. 10 : Sm-4° : [4], 93, [1] f.
  Collaborators: Gohory, Jacques (pt. 10: translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 27 pages with woodcut(s)
  - Part 11: Le onziéme livre d'Amadis de Gaule, traduit d'Espagnol en François. Continuant les entreprises chevalereuses, & aventures étranges, tant de lui que des princes dee son sang: où reluisent principalement les hauts faits d'armes de Rogel de Grece, & ceus d'Agesilan de Colchos, au long pourchas de l'amour de Diane, la plus belle princesse du monde. Envie d'envie en vie
  - Pt. 11 : Sm-4° : [4], 112 f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 14 pages with woodcut(s)
  - Part 12: Le douziéme livre d'Amadis de Gaule, traduit nouvellement d'Espagnol en François: contenant quelle fin prindrent les loyalles amours d'Agesilan de Colchos, & de la princesse Diane, & par quel moyen la roine Sidonie se rapaisa, après avoir longuement pourchassé la mort de don Florisel de Niquee, avecques plusieurs étranges avantures, non moins recreatives, que singulieres, & ingenieuses sus toutes celles qui ont été traitées és livres precedens
  - Pt. 12 : Sm-4° : [4], 176 f.
  Collaborators: Aubert, Guillaume (pt. 12: translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
 23. - 1033 - (Chapbooks) An. Amadis de Gaula (trsl.) /Herberay, Nicolas d' (12 pts.)
  - Amadis de Gaule, mis en François
  - Antwerp: Guillaume Silvius, 1573
  - Sm-4° : [8], 235, [1] p.
  Collaborators: Herberay, Nicolas d' (translator); Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: BT 89, 5037 (1), 5039 (2), 5042 (4), 5043 (5), 5045 (6),; STCDutch 5-6 - Not in: Adams; MACHIELS (1979)
  Copies: GE/M-ZK/2003/10/28-30 n° 0203 : Est. 1000/€ Unsold
  Condition: Only pts. I-IV; tp pt. II missing. Binding: vellum.
  GE/KT-RS/2002/04/24-27 n° 1878 : Est. 7500/€ 11000
  Condition: Pts 1 (might also be 1574-ed.), 3-4, 5 (might also be 1575-ed.), 7-8, 11 and 12. Lot: together with:
  GE/KT-RS/2002/10/15-18 n° 0781 : Est. 2500/€ Unsold
  Condition: 4 pts (I-IV) in 1 vol. title-p. pt. II missing.
  NL/DH-VS/2002/06/05-07 n° 1606 : Est. 1000/€ Unsold
  Condition: 4 pts (I-IV) in 1 vol.; title pt. 2 missing.
  NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 3697 : Est. 1500-2000/€ Unsold
  Condition: Pts I-IV in 1 vol.
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - , 1572
  - Pt. 02 : Sm-4° : [4], 139 [= 147], [1] p.
  Collaborators: Nicolai, Arnold (pt. 02: ill.)
  - Pt. 03 : Sm-4° : [4], 151, [1] p.
  - , 1573
  - Pt. 04 : Sm-4° : [4], 74 f.
  - , 1572
  - Pt. 05 : Sm-4° : [8], 159, [1] p.
  - Pt. 06 : Sm-4° : [8], 172 p.
  - , 1573
  - Pt. 07 : Sm-4° : [8], 158, [2] p.
  - , 1572
  - Pt. 08 : Sm-4° : [8], 249, [1] p.
  - , 1573
  - Pt. 09 : Sm-4° : [8], 285, [3] p.
  Collaborators: Colet, Claude (pt. 09: translator)
  - Pt. 10 : Sm-4° : [8], 189, [3] p.
  Collaborators: Gohory, Jacques (pt. 10: translator)
  - Pt. 11 : Sm-4° : [8], 219, [1] p.
  - Pt. 12 : Sm-4° : [8], 355, [7] p.
  Collaborators: Aubert, Guillaume (pt. 12: translator)
 24. - 1035 - (Chapbooks) An. Amadis de Gaula (trsl.) /Tiron, Antoine
  - Le quatorzieme livre d'Amadis de Gaule [...] Nouvellement mis en françois [...]
  - Antwerp: Jan van Waesberghe, 1574
  - Sm-4° : [4], 107, [1] f.
  Collaborators: Waesberghe, Jan I van (printer); Tiron, Antoine (translator); Nicolai, Arnold (ill.)
  Bibliography: Adams A-895; BT 91 - Not in: BB; MACHIELS (1979)
  Copies: GE/KT-RS/2002/04/24-27 n° 1878 : Est. 7500/€ 11000
  Lot: together with:
  Other copies: Info by E-mail
 25. - 1722 - (Religion-Patristic) Ambrosius De officiis ministrorum
  - De officiis ministrorum
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1561
  - 12° : 165, [7] f.
  Collaborators: Ambrosius (author); Coster o.e.s.a., Jan de (editor); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; BT; MACHIELS (1979)
  ¶Notes on the author /
  Copies: GE/P-PK/2002/10/04-05 n° 0004 : Est. 80/€ 70

 26. - 7471 - (Law) Angelus a Sancto Joanne Antiparadoxorum iuris civilis, adversus Alciatum
  - < Angelus a Sancto Joanne >, iurisconsulti, militis, Antiparadoxorum iuris civilis, adversus aevi nostri colophonem d. Andream Alciatum monomachia, paradoxis expedita. Ad cardinales. Eiusdem consiliorum opus, ad senatum Mehliniensem
  - Antwerp: < Aegidius Coppenius Diesthensis > , 1563
  - 2° : [176] f.
  Collaborators: Angelus a Sancto Joanne (author); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Subjects: Alciatus, Andreas
  Copies: Info by E-mail
 27. - 5656 - (Science-Medicine) An. El Ricettario dell'arte, et universita de Medici, et Spetiali della citta di Firenze (trsl.) /Clusius, Carolus
  - Antidotarium, sive de exacta componendorum miscendorumque medicamentorum ratione libri tres, omnibus pharmacopaeis longe utilissimi, ex Graecorum, Arabum, & recentiorum medicorum scriptis maxima cura & diligentia collecti. Nunc vero primum ex Italico sermone Latini facti
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1561
  - 8° : 128, [4] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Clusius, Carolus (translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams A-1196; BT 114; DURLING (1967A) 3876; BB A-106; PP 57 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 28. - 449 - (Religion-Liturgy) An. Antiphonarium Romanum (2 pts.)
  - Antiphonarium iuxta Breviarium Romanum restitutum
  Part 1: Pars Hyemalis
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1573 (Monday, 1 May 1572)
  - 2° : [4], (539), [1] p., 92 f.
  Collaborators: Nicolai, Arnold (ill.-executor); Borcht, Pieter van der (ill.-designer); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: Adams L-864; BT 5074; NB 1154-55; STCDutch 120; PP 58 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: BE/BR-HG/2001/12/01 n° 088 : Est. 30000-35000/BF. 45000 (€ 1116)
  Condition: Incomplete: working copy with additions.
  BE/BR-VJ/2002/12/14-16 n° 0352 : Est. 1100-1200/€ Unsold

  BE/BR-RA/2001/11/23-24 n° 1107 : Est. 10000-14000/BF. Unsold
  Condition: Incomplete: only Pars aestivalis.
  BE/BG-AC/2002/11/02 n° 547 : Est. 150-200/€ ?
  Condition: Incomplete.
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Pars Aestivalis
  - Pt. 02 : 2° : [4], (541)-(846), [2] p., [1], 94-228 f.
  Illustrations: vignette on titlepage
 29. - 3021 - (Science-Astronomy) Apianus, Petrus Cosmographia (trsl.) /An.
  - La cosmographia [...] corregida y añadida [...]. La manera de descrivir y situar los lugares, con el uso del anillo astronomico [...] El sitio y descripcion delas Indias y Mundo Nuevo, facada dela Historia de F. Lopez de Gomara, y dela Cosmographia
  - Antwerp: Juan Bellero; Other issue: Juan Withagio, 1575; [2° ed.]
  - 4° : [2], 68, [14] f. 1 plate
  Collaborators: Gemma Frisius (editor); Apianus, Petrus (author); López de Gómara, Francisco (author); Girava, Jeronymo (author); Bellerus, Johannes (publisher); Verwithagen, Jan I (printer)
  Bibliography: BT 139; BB A-40; MACHIELS (1979) A-807
  Copies: GE/KT-RS/2003/10/21-24 n° 0584 (Bellerus) : Est. 7000/€ Unsold

 30. - 724 - (Science-Astronomy) Apianus, Petrus Cosmographia
  - Cosmographia < Petrus Apianus >, per < Gemma Frisius > apud Lovanienses medicum & mathematicum insignem, iam demum ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullis quoque locis aucta. Additis eiusdem argumenti libellis ipsius Gemmae Frisii
  - Antwerp: Arnoldi Birckmanni; < haeredes Arnoldi Birckmanni > ; Other issue: < Johannes Withagius > ; (Ae. Diest), 1564 (Wednesday, 4 March 1564)
  - 4° : [2], 64, [2] f. 1 plate
  Collaborators: Apianus, Petrus (author); Gemma Frisius (editor); Birckman, Arnold II (publisher); Birckman, Geoffroy (publisher); Birckman, Johann I (publisher); Verwithagen, Jan I (publisher); [Coppens van Diest, Gillis I] (printer)
  Illustrations: woodcut vignette on titlepage; woodcut(s) on 1 plate: 1 map/view
  Bibliography: - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-HG/2001/12/01 n° 217 (Birckman) : Est. 20000-25000/BF. 45000 (€ 1116)
  Condition: Incomplete: map missing, also moving parts.
  Other copies: Info by E-mail
 31. - 1193 - (Science-Astronomy) Apianus, Petrus Cosmographia
  - Cosmographia < Petrus Apianus >, per Gemmam Frisium apud Lovanienses medicum & mathematicum insignem, iam demum ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullis quoque loca aucta, & annotationibus marginalibus illustrata. Additis eiusdem argumenti libellis ipsius Gemmae Frisij
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > ; Other issue: < Christophorus Plantinus > ; Other issue: < Johannes Withagius > ; ( < Johannes Withagius > , 1574)
  - 4° : [2], 64, [2] f. 1 plate
  Collaborators: Apianus, Petrus (author); Gemma Frisius (editor); Bellerus, Johannes (publisher); Plantijn, Christoffel I (publisher); Verwithagen, Jan I (publisher); Verwithagen, Jan I (printer)
  Bibliography: Adams A1283-84 [Plantinus/Withagius]; Brunet 1: 0342; BT 131 [Bellerus/Withagius]; BT 132 [Plantinus/Withagius]; BT 5087 [Withagius]; BB A-38 [Bellerus/Withagius]; BB A-227 [Withagius]; MACHIELS (1979) A-800 [Bellerus/Withagius]; ORTROY (1920/R) 28; NB 2414-16; STCDutch 12 [Plantinus/Withagius]; PP 573 [Plantinus/Withagius] - Not in: KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: BE/BR-HG/2002/06/08 n° 370 (Bellerus/Withagius) : Est. 1800-1900/€ 2900
  Prov. Bibliothèque des capucins (Liège?). Binding: Contemp. vellum.
  BE/BR-RA/2003/11/21-22 n° 0829 (Withagius) : Est. 1500-2000/€ 3200
  Binding: vellum contemp. limp vellum.
  GE/KT-RS/2003/10/21-24 n° 0583 (Bellerus/Withagius) : Est. 4500/€ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 32. - 3020 - (Science-Astronomy) Apianus, Petrus Cosmographia
  - Cosmographia [...] iam demum ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullis quoque loca aucta,. Additis [...] argumenti libellis [...]
  - Antwerp: Gregorius de Bonte; ( < Aegidius Diesthemius > ), 1553
  - 4° : [2], 64, [2] f. 1 plate
  Collaborators: Apianus, Petrus (author); Gemma Frisius (editor); Bonte, Gregorius de (seller); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Bibliography: BT 129 - Not in: BB; MACHIELS (1979)
  Copies: GE/KT-RS/2003/10/21-24 n° 0582 : Est. 1200/€ 1400
  Condition: Only 2 of 4 woodcuts with moving pts.
 33. - 6601 - (Antiquity) Apollodorus van Athene Bibliotheca (trsl.) /Aegius Spoletinus, Benedictus
  - < Apollodorus Atheniensis > Bibliotheces, sive de deorum origine libri tres. < Benedictus Aegius Spoletinus > interprete. Quae in priori editione corrupta & mutila fuerant haec posterior sedulo castigavit & rectavit. Cum indice nominum ac rerum plenissimo
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , [1565]
  - 8° : 82, [16] f.
  Collaborators: Apollodorus van Athene (author); Aegius Spoletinus, Benedictus (translator); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: BT 5092 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 34. - 6664 - (Antiquity) Apollodorus van Athene Bibliotheca (trsl.) /Aegius Spoletinus, Benedictus
  - < Apollodorus Atheniensis > Bibliotheces, sive de deorum origine libri tres. < Benedictus Aegius Spoletinus > interprete. Quae in priori editione corrupta et mutila fuerant, haec posterior sedulo castigavit et restituit. Cum indice nominum ac rerum plenissimo
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1565
  - 8° : 82, [14] f.
  Collaborators: Apollodorus van Athene (author); Aegius Spoletinus, Benedictus (translator); Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams A-1307; BT 144; MATAGNE (1985) A-80; STCDutch 12 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 35. - 3665 - (Topography-Peru) Apollonius, Livinus De Peruviae, regionis inter Novi Orbis provincias celeberrimae, inventione & rebus in eadem gestis
  - < Levinus Apollonius Gandobruganus Mittelburgensis > De Peruviae, regionis, inter Novi Orbis provincias celeberrimae, inventione & rebus in eadem gestis, libri V. Ad Jacobum Claroutium Maldeghemmae ac Pittemiae dominum. [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > ; ( < Amatus Tavernerius > ), 1567
  - 8° : 236, [8] f. 1 plate
  Collaborators: Apollonius, Livinus (author); Claerhout, Jacob (dedicatee); Bellerus, Johannes (seller); Tavernier, Ameet I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; woodcut(s) on 1 plate: 1 map/view
  Bibliography: Adams A-1318; Brunet 1: 0353; BT 5093; MACHIELS (1979) A-814; NB 2435; STCDutch 12 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 36. - 5747 - (Science-Medicine) Arce, Francisco De recta curandorum vulnerum ratione, et aliis eius artis praeceptis libri II
  - De recta curandorum vulnerum ratione, et aliis eius artis praeceptis libri II < Franciscus Arcaeus Fraxinalensis >, doctore medico & chirurgo, auctore. Eiusdem de febrium curandarum ratione
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574 (Sunday, 4 November 1573) [[= pridie nonas]]; [1° ed.]
  - 8° : 285, [3] p.
  Collaborators: Arce, Francisco (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Arias Montanus, Benedictus (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 2 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Brunet 6: 0433 [7508]; BMN 306; BT 150; DURLING (1967A) 240; STCDutch 13; SORGELOOS (1990) 107; PP 576- Exhibitions: COCKX (1989) 63 - Not in: Adams; BB; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 37. - 1192 - (Topography) Arcoato, Antonio Prognosticon de eversione Europae, & alia quaedam, quorum catalogum sequens docebit pagina
  - < Antonius Torquatus > Prognosticon de eversione Europae, & alia quaedam, quorum catalogum sequens docebit pagina
  - Antwerp: < Martinus Nutius > , 1552
  - Sm-8° : 51, [1] f.
  Collaborators: Arcoato, Antonio (author); Nutius, Martinus (printer); Titelmans o.f.m., Frans (author); Góis, Damiao de (author); Laguna, Andrés de (author); Cella, Ancelmus (author); Cella, Christophorus (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams T-811; Adams T-811; BT 4543; BT 4543; BB T-11; BB T-11; MACHIELS (1979) T-263; MACHIELS (1979) T-263; STCDutch 199 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-HG/2002/06/08 n° 369 : Est. 800-900/€ Unsold
  Prov. William Salloch, Ossining N.Y.
  Other copies: Info by E-mail
 38. - 12413 - (Religion) Arias Montanus, Benedictus Aaron, sive, Sanctorum vestimentorum ornamentorumque summa descriptio
  - Aaron, sive, Sanctorum vestimentorum ornamentorumque summa descriptio: ad sacri apparatus instructionem: < Benedictus Arias Montanus Hispalensis >, expositore
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 2° : 6, [2] p., (other issue:) pp. 7+[1]
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams M-1628; NB 2484-85; PP 644.VIII.8.A-B
 39. - 5740 - (Religion-Bible) Arias Montanus, Benedictus Commentaria in duodecim prophetas
  - Commentaria in duodecim prophetas
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571 (December 1570)
  - 2° : [8], 983, [16] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 151; GUSTIN (1996) A-37; NB 2477; STCDutch 13; SORGELOOS (1990) 108; PP 577 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 40. - 12408 - (Linguistics) Arias Montanus, Benedictus Communes et familiares Hebraicae linguae idiotismi, omnibus bibliorum interpretationibus
  - Communes et familiares Hebraicae linguae idiotismi, omnibus bibliorum interpretationibus, ac praecipuè Latinae Santis Pagnini versioni accomodati, atque ex variis doctorum virorum laboribus & observationibus selecti & explicati, < Benedictus Arias Montanus Hispalensis > opera. Ad sacrorum bibliorum apparatum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 2° : 24 p.
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-1631; NB 2486-87; PP 644.VII.3.A-B - Not in: Brunet
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
  Copies: Info by E-mail
 41. - 12414 - (Religion) Arias Montanus, Benedictus Daniel, sive de saeculis codex integer
  - Daniel, sive de saeculis codex integer, a < Benedictus Arias Montanus Hispalensis > rationem, ex sacris nominibus subducente, conscriptus
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 2° : 11, [1] p., (other issue:) pp. 8
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author)
  Bibliography: Adams M-1634; NB 2488-89; PP 644.VIII.10.A-B
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
 42. - 12420 - (Religion) Arias Montanus, Benedictus De varia in Hebraicis libris lectione, ac de mazzoreth ratione atque usu
  - [Heading:] < Benedictus Arias Montanus Hispalensis > De varia in Hebraicis libris lectione, ac de mazzoreth ratione atque usu, praefatio ad lectorem
  - [Antwerp]: [ < Christophorus Plantinus > ], [1572]
  - 2° : [4] f.
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: PP 644.VIII.14.A-B
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
 43. - 1660 - (Religion) Arias Montanus, Benedictus Divinarum nuptiarum conventa et aucta (trsl.) /Heyns, Pieter (2 pts.)
  - Divinarum nuptiarum conventa et acta. Le traité & accord des nopces spirituelles, gravées en cuivre [...],; chantées [...]; & expliquées en rithme françoise [...]
  - Antwerp: Ant. Diest; < Philippus Gallaeus > , 1574; [1° ed.]
  - Obl.-4° : 28 plates
  Collaborators: Galle, Filips I (ill.-executor); Groenning, Gerard (ill.-designer); Arias Montanus, Benedictus (author); Heyns, Pieter (translator); Coppens van Diest, Anthonis (printer); Galle, Filips I (publisher)
  Illustrations: Engraved titlepage
  Bibliography: FUNCK (1925) 365 - Not in: Adams; BT; MACHIELS (1979)
  ¶Edition: Part II was intended to be put between plate 16 and plate 17 of the first part.
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Christi Iesu vitae admirabiliumque actionum speculum. Le miroir de la vie & passion de Iesus Christ; gravée en cuivre [...]; chantée [...]; & expliquée en rithme françoise [...]
  - Pt. 02 : Obl.-4° : 50 plates
  Collaborators: Wierix, Jan (pt. 02: ill.-executor)
  Illustrations: Engraved titlepage; 50 pages with copper engraving(s)
 44. - 35 - (Religion) Arias Montanus, Benedictus Divinarum nuptiarum conventa et aucta
  - Divinarum nuptiarum conventa et aucta, ad piorum admonitionem a Philippo Gallaeo Aereis tabul. incisa. < Bened. Ar. Mont. > accimente Antverpiae
  - [Antwerp]: < Philippus Gallaeus > ; ( < Anthonius Coppenius Diesthensis > ), 1573
  - Obl.-8° : 26 plates
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Galle, Filips I (ill.-executor); Galle, Filips I (publisher); Coppens van Diest, Anthonis (printer); Groenning, Gerard (ill.-designer); Wierix, Jan (ill.-executor); Wierix, Hieronymus (ill.-executor)
  Illustrations: Engraved titlepage; copper engraving(s) on 26 plates
  Bibliography: BT 1207-8; FUNCK (1925) 365 - Not in: BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2003/06/13-14 n° 0783 : Est. 3000-5000/€ 2400
  Bound with:
  GE/M-HH/2001/05/15-17 n° 1131 : Est. 6000/DM. Unsold
  Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 45. - 8700 - (Religion-Theology) Arias Montanus, Benedictus Elucidationes in quatuor evangelia, Matthaei, Marci, Lucae & Johannis
  - < Benedictus Arias Montanus > Elucidationes in quatuor evangelia, Matthaei, Marci, Lucae & Johannis. Quibus accedunt eiusdem elucidationes in Acta Apostolorum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 4° : [16], 461, [3] p.
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-1819; BT 158; NB 2512; SORGELOOS (1990) 109; PP 582 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books [Madrid]; Google Books [Wenen]; Google Books [Madrid]; Google Books [Madrid]; Google Books [Madrid]
  Copies: Info by E-mail
 46. - 12407 - (Religion) Arias Montanus, Benedictus Exemplar sive, De sacris fabricis liber
  - Exemplar sive, De sacris fabricis liber, < Benedictus Arias Montanus Hispalensis > auctore
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 2° : 18, [2] p.
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-164344; BT 5190; KNAPEN (1986) B-60.VIII.2; MACHIELS (1979) B-387; NB 2492-93; PP 644.VIII.7 A-B
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
  Copies: Info by E-mail
 47. - 2224 - (Religion-Devotion) Arias Montanus, Benedictus Humanae salutatis monumenta
  - Humanae salutatis monumenta
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571
  - 8° : [152], 30, [2] p.
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Borcht, Pieter van der (ill.-designer); Wierix, Jan (ill.-executor); Wierix, Hieronymus (ill.-executor)
  Illustrations: Engraved titlepage; 71 pages with copper engraving(s)
  Bibliography: Adams M-1646; Brunet 1: 0421-422; BT 159, 5099; FUNCK (1925) 364; MACHIELS (1979) M-565?; MATAGNE (1985) A-110; NB 2478-79; PRAZ 259; STCDutch 13; PP 588 - Not in: KNAPEN (1986); BB; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 48. - 12415 - (Religion) Arias Montanus, Benedictus In librum Chaleb, sive De terrae promissae partitione, ad christianos lectores, praefatio
  - [Heading:] < Benedictus Arias Montanus Hispalensis > In librum Chaleb, sive De terrae promissae partitione, ad christianos lectores, praefatio
  - [Antwerp]: [ < Christophorus Plantinus > ], [1572]
  - 2° : 10, [2] p., (other issue:) pp. 10+[6]
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author)
  Bibliography: PP 644.VIII.6.A-B
 49. - 12410 - (Religion) Arias Montanus, Benedictus Liber Jeremiae, sive De actione
  - Liber Jeremiae, sive De actione [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1573
  - 2° : 21 [= 25], [3] p.
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams M-1656; KNAPEN (1986) B-60.VIII.3; MACHIELS (1979) B-387; NB 2507; PP 644.VIII.2.B
  Copies: Info by E-mail
 50. - 6166 - (Religion-Theology) Arias Montanus, Benedictus Liber Joseph, sive, De arcano sermone, ad sacri apparatus instructionem
  - Liber Joseph, sive, de arcano sermone, ad sacri apparatus instructionem [= Apparatus vol. III]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571
  - 2° : [8], 118, [10] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Arias Montanus, Benedictus (author); Arias Montanus, Benedictus (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-1657; Brunet 1: 0851; NB 2483; STCDutch 22; PP 644.VIII.1.A - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979)
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
  Copies: Info by E-mail
 51. - 12409 - (Religion-Theology) Arias Montanus, Benedictus Liber Joseph, sive, De arcano sermone, ad sacri apparatus instructionem
  - Liber Joseph, sive, de arcano sermone, ad sacri apparatus instructionem [= Apparatus vol. III]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 2° : 122, [6] p.
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams M-1658; NB 2498; PP 644.VIII.1.B
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
  Copies: Info by E-mail
 52. - 12412 - (Religion) Arias Montanus, Benedictus Librum Chanaan, sive De duodecim gentibus praefatio
  - [Heading:] < Benedictus Arias Montanus Hispalensis > Librum Chanaan, sive De duodecim gentibus praefatio
  - [Antwerp]: [ < Christophorus Plantinus > ], [1572]
  - 2° : 7, [1] p.
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: NB 2496, 2500; PP 644.VIII.5.A-B
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
  Copies: Info by E-mail
 53. - 12416 - (Religion) Arias Montanus, Benedictus Nehemias, sive, De antiquae Jerusalem situ, volumen
  - Nehemias, sive, De antiquae Jerusalem situ, volumen: a < Benedictus Arias Montanus Hispalensis > descriptum
  - [Antwerp]: [ < Christophorus Plantinus > ], [1572]
  - 2° : [2] f.
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author)
  Bibliography: PP 644.VIII.9.A-B
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
 54. - 12411 - (Religion) Arias Montanus, Benedictus Phaleg, sive, De gentium sedibus primis, orbisque terrae situ, liber
  - Phaleg, sive, De gentium sedibus primis, orbisque terrae situ, liber
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 2° : 14, [2] p., (other issue:) pp. 13+[3]
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams M-1659; NB 2497, 02499; PP 644.VIII.4.A-B
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
  Copies: Info by E-mail
 55. - 8561 - (Antiquity) Arias Montanus, Benedictus Thubalcian, sive de mensuris sacris liber, tribus voluminibus distinctus
  - Thubal-cain, sive de mensuris sacris liber, tribus voluminibus distinctus. De cubito De satho, De siclo. < Benedictus Arias Montanus Hispalensis > autore. [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 2° : 23 [= 19], [1] p., (other issue:) 19, [1] p.
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-1662; KNAPEN (1986) B-60.VIII.4; NB 2502; SORGELOOS (1990) 128; PP 644.VIII.3.A-B - Not in: Brunet; BB
  ¶Edition: Part of the Polyglot Bible. 2 issues, one with, ands one without an illustration.
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
  Copies: Info by E-mail
 56. - 1661 - (Religion) Arias Montanus, Benedictus Virtutis exercitatissimae probatum Deo speculum, ex David pastoris militis regis exulis ac prophetae
  - David, hoc est, Virtutis exercitatissimae probatum Deo speculum, ex David pastoris militis, ducis/Regis exulis ac prophetae exemplis
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575; [1° ed.]
  - Obl.-4° : [6] f. 48 plates
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Galle, Filips I (ill.-executor); Plantijn, Christoffel I (printer); Groenning, Gerard (ill.-executor)
  Illustrations: Engraved titlepage; title in border; copper engraving(s) on 48 plates
  Bibliography: BT 1205, 5832; SELLINK (1997) 1: 022, 88, 91-2; STCDutch 81 [s.v. Galle]; PP 580 - Not in: Adams; FUNCK (1925); MACHIELS (1979); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 57. - 8940 - (Literature) Ariosto, Ludovico Orlando Furioso (trsl.) /Giménez, Gerónimo
  - La primera parte de Orlando Furioso dirigido al principe don Philipe nuestro señor: traduzido en romance Castellano por don Jeronimo de Urrea . - Corregido segunda vez por el mismo
  - Antwerp: Martin Nucio, 1558
  - 4° : 260, [2] f.
  Collaborators: Philip II of Spain (dedicatee); Giménez, Gerónimo (translator); Borrewater, Marie (printer); Ariosto, Ludovico (author)
  Illustrations: pages with woodcut(s)
  Bibliography: Brunet 1: 0443; BT 166; PEETERS 69; STCDutch 13 - Not in: Adams; COURT (1960); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 58. - 11199 - (Antiquity) Aristaenetus Epistolai eroticai
  - [GREEK] < Aristainetos > Epistolai erotikai. [...] [GREEK] E Bibliotheca C.V. < Johannes Sambucus >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566
  - 4° : 95, [1] p.
  Collaborators: Aristaenetus (author); Sambucus, Johannes (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams A-1692; Brunet 1: 0448; BT 168; NB 2552; STCDutch 13; PP 593 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 59. - 6583 - (Antiquity) Aristoteles Peplos (trsl.) /Canterus, Gulielmus
  - Pepli fragmentum, sive heroum Homericum epitaphia, fideliter auctori suo restituta, Latinè versa, & annotationibus illustrata per < Gulielmus Canterus >. His adiecta sunt propter argumenti similitudinem, Ausonii Epitaphia heroum, qui bello Troiano interfuerunt, aliquot locis ab eodem emendata. Editio secunda, cum alijs, tum integra tabula recens aucta
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571
  - 8° : 31 [= 54], [2] p.
  Collaborators: Aristoteles (author); Canterus, Gulielmus (translator); Ausonius, Decimus Magnus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams A-1967; Brunet 1: 0479; BT 171; STCDutch 14; PP 594 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 60. - 11905 - (Religion-Patristic) Augustinus Confessiones
  - Confessionum libri tredecim [...] eiusdem confessio theologica tripartita
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > ; (Stephanus Valerius), 1563
  - 12° : 219, 72 f.
  Collaborators: Augustinus (author); Welleus, Hieronymus I (printer); Valerius, Stephanus (printer)
  Bibliography: Adams A-2188; BT 87; NB 2851 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 61. - 1124 - (Religion-Patristic) Augustinus Confessiones (2 pts.)
  - Confessionum libri tredecim [...] eiusdem confessio theologica tripartita
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > ; ( < Johannes Masius > ), 1573
  - 16° : [2], 257, [1] f.
  Collaborators: Augustinus (author); Welleus, Hieronymus I (publisher); Maes, Jan I (printer)
  Bibliography: BT 5117
  ¶Notes on the author /
  Copies: US/NY-S/2002/04/25 n° 016 : Est. 400-600/$ 300 (€ 333)

  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 16° : 92, [1] f.
  ¶Notes on the author /
 62. - 9 - (Religion) Augustinus De doctrina christiana
  - De doctrina christiana
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1562
  - 8° : [1], 122, [3] f.
  Collaborators: Augustinus (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 7812bis - Not in: Adams; BB; MACHIELS (1979)
  ¶Notes on the author /
  Copies: NL/L-BN/2001/05/22-23 n° 1413 : Est. 350/NGl. 650 (€ 290)
  Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 63. - 10 - (Religion-Patristic) Augustinus De fide, spe et charitate enchiridion
  - De fide, spe et charitate enchiridion. Ad Laurentium urbis Romae primicerium. Et ejusdem libellus de fide, et operibus. Ex manuscripti codicibus per theologos Lovanienses emendati
  - Louvain: < Johannes Bogardus > ; (Stephanus Valerius), 1561
  - 8° : [1], 100, [7] f.
  Collaborators: Augustinus (author); Bogaert, Johannes I (seller); Valerius, Stephanus (printer)
  Illustrations: printer's mark
  Bibliography: BT 7813; NB 2845-46 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: NL/L-BN/2001/05/22-23 n° 1413 : Est. 350/NGl. 650 (€ 290)
  Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 64. - 1005 - (Religion-Patristic) Augustinus Liber de spiritu & litera, ad Mercellinum
  - Liber de spiritu & litera, ad Mercellinum. Eiusdem de natura & gratia ad Timasium & Iacobum contra Pelagionos
  - Antwerp: < Joannes Gymnicus > , 1556
  - 16° :
  Collaborators: Augustinus (author); Gymnicus, Joannes I (printer)
  Bibliography: BT 190 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: GE/M-ZK/2002/04/22-24 n° 0188 : Est. 200/€ 260

  Other copies: Info by E-mail
 65. - 11671 - (Religion-Devotion) Augustinus Meditationes (trsl.) /Hemert, Antonius van (4 pts.)
  - Vierighe meditacien oft aendachten. Ende die alleenspraken der siele tot God. Ende dat hantboecxken vande aenscouwingen Christi. Noch S. Bernardus devote aendachten. Ende een boeccken van S. Ancelmus ghenaemt Die Grale der Godlijcker liefden met sommighe van sinen ghebedene. Nu alle nyeu overgheset door < Antonius van Hemert > Regulier
  - Antwerp: Simon Cock, (Tuesday, 20 March 1551)
  - 8° : [58] f.
  Collaborators: Augustinus (author); Hemert, Antonius van (translator); Bernard de Clairvaux (author); Cantuariensis, Anselmus (author); Cock, Symon I (printer)
  Illustrations: woodcut vignette on titlepage
  Bibliography: BCNI 2271; NB 2833 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° : [47] f.
  ¶Notes on the author /
  - Pt. 03 : 8° : [28] f.
  ¶Notes on the author /
  - Pt. 04 : 8° : [52] f.
  ¶Notes on the author /
 66. - 7600 - (Religion-Patristic) Augustinus Sermones
  - Sermonum pars una, hactenus partim mutila, partim desiderata, & ex venerandae antiquitatis exemplaribus [...], cum indiculo [...]
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > ; (Stephanus Valerius), 1564
  - 4° : [8], (31), [5], (56), [4] p. 254 f.
  Collaborators: Augustinus (author); Welleus, Hieronymus I (publisher); Valerius, Stephanus (printer); Vlimmeren, Jan van (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 195 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 67. - 12151 - (Religion-Polemic) Aurelianensis, Jonas De cultu imaginum
  - < Jonas Aurelianensis > ecclesiae episcopi Libri III. de cultu imaginum. Ad Carolum Calvum adversus haeresin Claudij Praesulis Taurinensis, ante annos quidem D.CC. conscripti, nunc vero primum ab innumeris quibus scatebant mendis repurgati. Opus lectu dignissimum, in quo pulchre refelluntur universa pene < eikonomachoon > argumenta
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565
  - 16° : 208 p.
  Collaborators: Aurelianensis, Jonas (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams J-314; BT 6097; NB 17114; SORGELOOS (1990) 272; PP 1473 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 68. - 11909 - (Antiquity) Ausonius, Decimus Magnus Opera omnia
  - < D. Magnus Ausonius Burdigalensis > opera a < Theodorus Pulmannus Craneburgius > in meliorem ordinem restituta, correcta & scholiis illustrata
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1568 (November 1567)
  - 16° : [16], 359, [25] p.
  Collaborators: Ausonius, Decimus Magnus (author); Pulmannus, Theodorus (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 1: 0573; BT 203, 5130; NB 2905-6; SORGELOOS (1990) 118; PP 608 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 69. - 1446 - (Religion-Liturgy) Austria, Georgius I ab Liber sanctae ecclesiae Leodiensis, continens ritus, formulas & succinctas
  - Liber sanctae ecclesiae Leodiensis, continens ritus, formulas & succinctas quasdam instructiones
  - Louvain: < Servatius Sassenus > , August 1553
  - 4° : [44] f.
  Collaborators: Austria, Georgius I ab (author); Sassenus, Servatius I (printer)
  Bibliography: BT 6640; GUSTIN (1996) L-36
  Copies: BE/BR-MDW/2002/06/22 n° 456 : Est. 100/€ Unsold
  Condition: Incomplete: Last leaf (L4) missing.
 70. - 10518 - (Antiquity) Avianus Fabulae Aesopicarum liber
  - Avianus Aesopicarum fabularum liber, a < Theodorus Pulmannus Craneburgius > ex membranis in lucem editus
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 12° : 29, [5] p.
  Collaborators: Avianus (author); Pulmannus, Theodorus (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams A-2317; BT 213; MACHIELS (1979) A-1112; STCDutch 16; SORGELOOS (1990) 119; VERHELST (1997) 42; PP 609 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 71. - 9522 - (Religion-Theology) Azambuja, Jeronymo da Commentaria in Mósi Pentateuchum
  - Reverendi patris fratris < Hieronymus ab Oleastro Lusitanus > [...] Commentaria in Mósi Pentateuchum, iuxta M. Sanctis Pagnini Lucensis [...] interpretationem, quibus Hebraica veritas exactissimè explicatur [...] ex ipsius literae penetralibus seorsum annectuntur. Opus sanè, & doctis, & indoctis usui futurum
  - Antwerp: vidua Johannis Stelsii; ( < Joannes Grapheus > ), 1568
  - 2° : [292] f.
  Collaborators: Azambuja, Jeronymo da (author); Pagninus o.p., Sanctes (commentator); Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Grapheus, Joannes (printer)
  Bibliography: Adams O-148; BT 2246; GUSTIN (1996) O-5; NB 23130 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 72. - 6602 - (Religion-Theology) Azpilcueta, Martin de Enchiridion seu manuale confessariorum & poenitentium
  - Enchiridion sive manuale confessariorum & poenitentium. Complectens penè resolutionem omnium dubiorum, quae in sacris confessionibus occurrere solent, circa peccata, absolutiones, restitutiones, censuras & irregularitates: iampridem sermone Hispano compositum, & nunc Latinitate donatum, recognitum, decem praeludii, & quamplurimis aliis locupletatum, & reformatum, ab ipsomet autore < Martinus ab Azpilcueta > doctore Navarro. Ad S.D.N. Gregorium XIII. Materiam hoc volumine contentorum, decima quinta docet pagina
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 4° : [16], 827, [45] p.
  Collaborators: Azpilcueta, Martin de (author); Boncompagni, Ugo (dedicatee); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 229; GUSTIN (1996) M-16; KNAPEN (1986) A-99; NB 2956; PP 616 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail

  B

 73. - 8383 - (Religion-Devotion) Backere o.p., Pieter de Hortulus precationum dat is Het hofken der bedinghen
  - Hortulus precationum dat is Het Hofken der bedinghen, inhoudende vele schoone ghebeden, ghetrocken uut diversche heylighe ende gheleerde mannen. Met sommighe ghebeden op de evangelien vanden vastene. Door < Petrus Bacherius > predickere van Ghendt
  - Louvain: Jan Boogaerts, 1566
  - 8° : [4], 166 [= 164], [4] f.
  Collaborators: Backere o.p., Pieter de (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Illustrations: Title in border; 21 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BCNI 2986; BT 234, 7835; MACHIELS (1979) B-6; MATAGNE (1985) B-2 - Not in: Adams; Brunet; FUNCK (1925); KNAPEN (1986); BB; STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 74. - 586 - (History-Low Countries) Backere o.p., Pieter de Panicus tumultus, rebus in Belgio pacatis, ac mire tranquillis, quorundam improbate iniectus
  - Panicus tumultus, rebus in Belgio pacatis, ac mire tranquillis, quorundam improbate iniectus; auctore f. < Petrus Bacherius Gandensis >, sacrae theologiae licentiato
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1568; [1° ed.]
  - Sm-8° : 72 p.
  Collaborators: Backere o.p., Pieter de (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 238; KNUTTEL (1890/R) 155; MACHIELS (1979) B-12; NB 2973; STCDutch 17; SORGELOOS (1990) 121; PP 620 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: BE/BR-HG/2001/02/03 n° 160 : Est. 25000-30000/BF. 25000 (€ 620)
  Condition: . Bound with part III of Historiae ecclesiasticae (Louvain: Sassenus, 1569), ff. 223-316 (= Evagrius). Bound with: 1 other
  Other copies: Info by E-mail
 75. - 11593 - (History-Brabant) Baerle, Melchior van De vetustissima Brabanticae gentis origine, sive Brabantiados libri
  - < Melchior Barlaeus > De vetustissima Brabanticae gentis origine, sive Brabantiados libri V. Eiusdem, urbis Antverpiae encomium
  - (Antwerp: < Aegidius Diesthemius > , Friday, 12 January 1562)
  - 8° : [88] f.
  Bibliography: BT 252; GUSTIN (1996) B-10; MACHIELS (1979) B-99; NB 3124; STCDutch 17- Exhibitions: HISTORIOGRAPHIE (1935) 81 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 76. - 3128 - (Religion-Patristic) Bar Kepha, Moses [De paradiso commentarius] (trsl.) /Masius, Andreas
  - De Paradiso commentarius; scriptus ante annos prope septingentos à Mose Bar-Cepha Syro [...]. Adjecta est etiam Divi Basilii Caesariensis Episcopi (leitourgia) sive (anaphora) ex vetustissimo codice Syrica lingua scripto. Praeterea professiones fidei duae, altera Mosis Mardeni Jacobitae, Legati Patriarchae Antiocheni; altera Sulacae sive Siud Nestoriani, designati Patriarchae Nestorianorum. Ad haec duae epistolae populi Nestoriani ad Pontificem Rom. [...] Omnia ex Syrica lingua nuper tralata per < Andreas Masius >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569
  - 8° : 276, [4] p.
  Collaborators: Bar Kepha, Moses (author); Masius, Andreas (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-1863; BT 2167; GUSTIN (1996) J-23; MACHIELS (1979) M-621; NB 21730; STCDutch 136; SORGELOOS (1990) 122; PP 621 - Not in: Brunet; BB
  Copies: BE/BR-RA/2003/11/21-22 n° 0876 : Est. 250-350/€ 800
  Binding: Modern vellum.
  Other copies: Info by E-mail
 77. - 1981 - (History-Brabant) Barlandus, Hadrianus Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historia
  - Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historia [...] usque in annum vigesimum sextum, supra M.D. restitutae salutis. Imperante Carolo Quinto principe invictissimo. Catalogus insignium oppidorum Germaniae inferioris
  - Antwerp: < Joannes Gravius > , 1551
  - 8° : [4], 108 f.
  Collaborators: Barlandus, Hadrianus (author); Grave, Joannes de (printer)
  Bibliography: BT 257; BB B-277; MACHIELS (1979) B-114- Exhibitions: HISTORIOGRAPHIE (1935) 59 - Not in: Adams; STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2002/11/22-23 n° 0914 : Est. 350-600/€ 340
  Condition: 7 pts in 1 vol.
 78. - 7907 - (History-Brabant) Barlandus, Hadrianus Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historia
  - Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historia, conscripta usque in annum 1526. Authore < Hadrianus Barlandus > rhetore inclytae academiae Lovaniensis. Eiusdem < Hadrianus Barlandus > historiarum liber unus, quo res maxime memorabiles continentur à Christo nato usque ad annum 1632 . Et catalogus insignium oppidorum inferioris Germaniae
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > , 1566
  - 24° : [4], 176 f.
  Collaborators: Barlandus, Hadrianus (author); Welleus, Hieronymus I (printer)
  Bibliography: BT 258; BB B-278; MACHIELS (1979) B-115; NB 3039; VERHELST (1997) 45 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 79. - 9692 - (Biography) Barres, Anatholius Des Caroli V. caesaris immortalitas
  - Caroli V. caesaris, Romanorum imperatoris maximi & fortissimi immortalitas. Authore d. Anatholius Des Barres, Sequano, invictissimi Philippi Hispaniarum regis &c. nobili domestico
  - Louvain: < Bartholomaeus Gravius > , 1559
  - 8° : 97, [3] f.
  Collaborators: Barres, Anatholius Des (author); Graeve, Bartholomaeus De (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 864; MACHIELS (1979) D-90; STCDutch 61 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books
  Subjects: Charles V, emperor
  Copies: Info by E-mail
 80. - 4776 - (Religion-Patristic) Basilius Magnus Opera omnia (trsl.) /*Scriptores
  - Omnia quae in hunc diem Latino sermone donata sunt opera [...]
  - Antwerp: < Philippus Nutius > , 1568
  - 2° : [56], 1043, [1] p.
  Collaborators: Basilius Magnus (author); Nutius, Philippus (printer); Gillot, Jean (editor); Argyropulos, Johannes (translator); Erasmus o.e.s.a., Desiderius (translator); Budaeus, Gulielmus (translator)
  Bibliography: BT 5165 - Not in: Adams; MACHIELS (1979); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 81. - 5257 - (Philosophy) Baten, Barthélemy Vander kerstelijcker huyshoudinghe. Een dialogus
  - Vander kerstelijcker huyshoudinghe. Een dialogus [...] waer inne te rechte geleert wordt, hoe alle vrome huysvad(er)s haer huysgesinne en kindere leeren, regieren en castijden sullen [...]
  - (Antwerp: Jan Loe, 1557)
  - 8° : [8], (128), [12] f.
  Collaborators: Loe, Jan van der (printer); Baten, Barthélemy (author)
  Bibliography: - Not in: Adams; BT; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 82. - 11807 - (Religion) Bay, Michel de De meritis operum duo
  - < Michael Baius > sacrarum literarum in academia Lovaniensi, professore regii, De meritis operum libri duo. Eiusdem de prima homines iusticia & virtutibus impiorum, libri duo. Eiusdem de sacramentis in genere contra Calvinum tractatus unus. Item de verbis sine quibus non perficitur sacramentum baptismi, tractatus brevis
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1565
  - 8° : [1], 63 [= 65] f.
  Collaborators: Bay, Michel de (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-65; BT 242; GUSTIN (1996) B-1; MACHIELS (1979) B-42; NB 3279 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 83. - 1901 - (Science-Astronomy) Beausard, Pierre Annuli astronomici instrumenti cum certissimi tum commodissimi usus
  - Annuli astronomici instrumenti cum certissimi tum commodissimi usus < Petrus Beausardus > matheseos studioso auctore
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1553; [1° ed.]
  - 8° : 96, [8] p.
  Collaborators: Beausard, Pierre (author); Steelsius, Joannes (printer)
  Bibliography: BT 274; MACHIELS (1979) B-179; NB 3302; STCDutch 19 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: GE/M-ZK/2002/10/22-23 n° 0725 : Est. 500/€ ?
  Bound with: 2 others
  Other copies: Info by E-mail
 84. - 5544 - (Religion-Church History-United Kingdom) Beda Venerabilis Historia ecclesiastica gentis Anglorum (trsl.) /Stapleton, Thomas
  - The history of the church of Englande. Compiled by Venerable Bede, Englishman. Translated out of Latin in to English by Thomas Stapleton student in divinite. [...]
  - Antwerp: John Laet, 1565
  - 8° : [14], 192, [4] f.
  Collaborators: Beda Venerabilis (author); Stapleton, Thomas (translator); Laet, Hans de (printer); Nicolai, Arnold (ill.-executor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 4 pages with woodcut(s): 1 coat of arms
  Bibliography: Brunet 1: 0733; BT 4940, 5169; NB 3319; STCDutch 19 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 85. - 8767 - (Religion-Church History) Beda Venerabilis Historia ecclesiastica gentis Anglorum
  - Venerabilis < Beda presbyter > Ecclesiasticae historiae gentis Anglorum, libri V. Cum indice, qui materias insigniores ordine literarum per libros & capita demonstreat
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > ; (Stephanus Valerius), 1566
  - 12° : [4], 248, [14] f.
  Collaborators: Beda Venerabilis (author); Welleus, Hieronymus I (publisher); Valerius, Stephanus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage, printer's mark
  Bibliography: Adams B-453; BT 278; MACHIELS (1979) B-196; NB 3320; STCDutch 19 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books; Google Books
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 86. - 434 - (Religion-Hagiography) Beda Venerabilis Martyrologium
  - Martyrologium
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1564 (Friday, 20 November 1564)
  - 16° : 191, [1] p.
  Collaborators: Beda Venerabilis (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams B-459; BT 5170; MACHIELS (1979) B-197; PP 634 - Not in: BB; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author /
  Copies: BE/BR-RA/2001/11/23-24 n° 1092 : Est. 6000-8000/BF. 5000 (€ 124)

 87. - 1987 - (Topography) Belon, Pierre Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables, trouvés en Grece, Asie
  - Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables, trouvés en Grece, Asie, Iudée, Egypte, Arabie et autres pays estranges, Redigées en trois livres, par Pierre Belon du Mans. Reveuz de rechef, & augmentez de figures avec une nouvelle table de toutes les matieres traictées en iceux
  - Antwerp: Christophe Plantin; Other issue: Christophe Plantin; < Joannes Steelsius > , 1555; [3° ed.]
  - 8° : [8], 375, [33] f.
  Collaborators: Belon, Pierre (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Plantijn, Christoffel I (printer); Steelsius, Joannes (publisher); Nicolai, Arnold (ill.-executor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 1: 0762; BT 289; 5177; NB 3359-60; STCDutch 20; SORGELOOS (1990) 127; PP 637A-B- Exhibitions: NAVE (1993) n° 013 (Plantin) [J.Lemli]; NAVE (1993) n° 014 (Steelsius/Plantin) [E. Otte] - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB
  Copies: BE/BR-RA/2002/11/22-23 n° 0943 : Est. 6000-7000/€ 8500

  GE/M-ZK/2003/05/06-07 n° 0208 (Plantin) : Est. 3000/€ 3800

  Other copies: Info by E-mail
 88. - 3566 - (Almanac) Berchem, Walraven van Almanack ende prognosticatie vanden Jaere ons Heeren Jesu Christi
  - Almanack ende prognosticatie vanden Jaere ons Heeren Jesu Christi M.D.LXX.V
  - Antwerp: Jan van Ghelen, 1575
  - 16° : [16] f.
  Collaborators: Berchem, Walraven van (author); Ghelen, Jan II van (printer)
  Illustrations: printer's mark (B8v°). ; 1 page with woodcut(s)
  Bibliography: - Not in: Adams; BT; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 89. - 5946 - (Religion) Bernard de Clairvaux De consideratione ad Eugenium libri V
  - De consideratione ad Eugenium libri V. Eiusdem de praecepto, & dispensatione libellus: diligentia < Henricus Cuyckius > ad vetustissima exemplaria castigati & argumentis atque notis illustrati
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571
  - 16° : 347, [5] p.
  Collaborators: Bernard de Clairvaux (author); Cuyck, Henrick van (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 297; PP 642 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 90. - 2548 - (Antiquity) Berosus Antiquitatum Italiae ac totius orbis libri V
  - < Berosus sacerdos Chaldaicus > Antiquitatum Italiae ac totius orbis libri quinque, commentarijs < Joannes Annius Viterbensis >, theologiae professoris industriae, adiecto nunc primum indice locupletissimo, [...] . - Aeditio ultima, caeteris longe castigatior
  - Antwerp: < in aedibus Joannis Steelsii > ; ( < Joannes Grapheus > ), 1552; ult. [= 5] ed.
  - 8° : [48], 748, [44] p.
  Collaborators: Berosus (author); Nanni, Giovanni (editor); Steelsius, Joannes (publisher); Grapheus, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-789; Brunet 1: 0291 [s.v. Annius]; BT 307; MACHIELS (1979) B-341; NB 22133; STCDutch 21 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: GE/M-HH/2003/05/13-15 n° 0159 : Est. 200-300/€ 1000

  Other copies: Info by E-mail
 91. - 1000 - (Religion-Bible) An. Biblia (trsl.)
  - [Biblia] Den gheheelen bibel, inhoudende het oude en de nieuwe testament [...] nae dat Lovensche exemplaer. Met veel schoon figuere verciert, die inden iersten druck niet en waren
  - Louvain: Anthoni Maria Bergaigne; Bartholomaeus van Grave; Jan Waen, 1553
  - 2° : 508 f.
  Collaborators: Bergaigne, Anthoni Marie (printer); Bergaigne, Anthoni Marie (seller); Graeve, Bartholomaeus De (seller); Waen, Jan (seller)
  Illustrations: vignette on titlepage; title in border; 150 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 466; MACHIELS (1979) B-440; NB 3748; STCDutch 23 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-HG/2002/06/08 n° 421 : Est. 300-350/€ 550
  Condition: Incomplete working copy. Prov. Cateline Beernaerd; Bernard Dhave.
  BE/BR-AF/2001/03/24 n° 607 : Est. 8000-10000/BF. ?
  Condition: In the NT-pt some engravings, designed by J. Stradanus and engraved by Ph. Galle (from a later edition) were bound in.
  Other copies: Info by E-mail
 92. - 1201 - (Religion-Bible) An. Biblia (trsl.)
  - [Biblia] Den Bibel inhoudende het Oude ende Nieuwe Testament, met grooter neersticheyt overgesteldt ende ghecorrigeert na dat oprecht Latijnsch exemplaer. In den welcken dat toegedaen sijn die commentarien oft beduytselen der capittelen ende concordantien. Oock mede die tafel van den Epistelen ende Evangelien. Met veel schoone figueren verchiert
  - Antwerp: Jan de Laet, 1560
  - 2° : [484] f.
  Collaborators: Laet, Hans de (printer); Nicolai, Arnold (ill.-executor); Holbein, Hans I (ill.-designer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 468; FUNCK (1925) 277; STCDutch 23 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-HG/2002/06/08 n° 419 : Est. 1400-1500/€ 1550
  Prov. Bibliothecae Baud.
  Other copies: Info by E-mail
 93. - 11232 - (Religion-Bible) An. Biblia (trsl.)
  - [Biblia] Dat gheheel nieuwe Testament ons Heeren Jesu Christi [...] Hier sijn by geseydt die Epistelen uut den ouden Testamente [...]
  - Antwerp: Claes van den Wouwere, Tuesday, 1 February 1566
  - 12° : [384] f.
  Collaborators: Wouwere, Claes van den (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: NB 4693 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 94. - 6655 - (Religion-Bible) An. Biblia (trsl.) (2 pts.)
  - [Biblia] Den Bibel, inhoudend het oude ende nieuwe testament, met grooter neersticheyt overghesteldt ende ghecorrigeert na dat oprecht Latijnsch exemplaer [...]
  - Antwerp: Hans de Laet, 1565
  - 2° : [388] f.
  Collaborators: Laet, Hans de (printer)
  Illustrations: Title in border; pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 5205; MACHIELS (1979) B-445; NB 3777; STCDutch 23 - Not in: Adams; Brunet; DARLOW (1903/R); KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 2° : [94] f.
  Illustrations: pages with woodcut(s)
 95. - 3626 - (Religion-Bible) An. Biblia (trsl.) /Arias Montanus, Benedictus
  - [Biblia] Davidis Regis ac Prophetae aliorumque vatum psalmi ex Hebraica veritate in Latinum carmen [...] observatissime conversi. Cum argumentis & elucidationibus, quibus singulorum Psalmorum sententia plene exponitur, & orationis filium deducitur, eiusdem interpretis opera & studio adiunctis
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574
  - 4° : 319, [9] p.
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 486; MACHIELS (1979) B-504; PP 699
  Copies: Info by E-mail
 96. - 6126 - (Religion-Bible) An. Biblia (trsl.) /Benoist, René
  - Le nouveau testament de notre seigneur Jesus Christ, traduict du Latin en François par les théologiens de Louvain
  - Antwerp: Christofle Plantin, 1573 (1570) [= 1573]
  - 16° : 847, [49] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Nicolai, Arnold (ill.-executor); Muller, Cornelis Jansz (ill.-executor); Leest, Antoon van (ill.-executor); Ballain, Geoffroy (ill.-executor); Benoist, René (translator)
  Illustrations: 180 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BCNI 3431; BT 5249, 7921; STCDutch 32; SORGELOOS (1990) 154; PP 725 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 97. - 643 - (Religion-Bible) An. Biblia (trsl.) /Faber Stapulensis, Jacobus (2 pts.)
  - [Biblia] La saincte bible en françois, translatee selon la pure & entiere traduction de sainct Hierome [...]
  - Antwerp: Antoine de la Haye; ( < Antonius de Gois > ), 1551 (Friday, 12 January 1551)
  - 2° : [20], cccxcvj f.
  Collaborators: Haeghen, Anthonis II van der (publisher); Goinus, Antonius (printer); Faber Stapulensis, Jacobus (translator)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: Adams B-1130; BT 473; BB B-81; STCDutch 24 - Not in: DARLOW (1903/R); MACHIELS (1979)
  Copies: BE/BR-RA/2002/03/15-16 n° 0930 : Est. 6000-6500/€ Unsold
  Condition: 2 pts in 1 vol. Only [14] ll. instead of [20] in part 1.
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 2° : [6], (101), [1] f.
  Illustrations: Title in border
 98. - 1686 - (Religion-Bible) An. Biblia (trsl.) /Winghe, Nicolaus van
  - [Biblia] Den bibel inhoudende het Oudt ende Nieu Testament
  - Antwerp: Christoffel Plantijn; Other issue: Philips Nuyts; (Christoffel Plantyn), 1566 (Sunday, 8 May 1566)
  - Sm-2° : [508] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Nutius, Philippus (printer); Plantijn, Christoffel I (printer); Nicolai, Arnold (ill.-executor); Muller, Cornelis Jansz (ill.-executor); Winghe, Nicolaus van (translator)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 3040; DARLOW (1903/R) 3249; NB 3779-80 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: NL/A-VG/2002/09/17-18 n° 448 (Plantijn) : Est. 1200-1500/€ 1200

  NL/LE-DT/2002/11/13 n° 423 (Plantijn) : Est. 200-300/€ 300
  Condition: Some ll missing.
  Other copies: Info by E-mail
 99. - 2031 - (Religion-Bible) An. Biblia (trsl.) /Winghe, Nicolaus van
  - [Biblia] Den bibel inhoudende het oude ende nieuwe Testament, met grooter neersticheyt overghesteldt ende ghecorrigeert na dat oprecht Latijnsch exemplaer [...]
  - Antwerp: Hans de Laet, 1556
  - 2° : 483, [1] f.
  Collaborators: Laet, Hans de (printer); Winghe, Nicolaus van (translator); Holbein, Hans II (ill.-designer); Nicolai, Arnold (ill.-executor)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 467; MACHIELS (1979) B-441; NB 3750; STCDutch 23 - Not in: Adams; Brunet; DARLOW (1903/R); KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: GE/M-HH/2002/11/05-08 n° 0105 : Est. 2000/€ 1600

  Other copies: Info by E-mail
 100. - 8455 - (Religion-Bible) An. Biblia (trsl.) /Winghe, Nicolaus van (2 pts.)
  - [Biblia] Den bibel inhoudende het oude ende nyeuwe Testament [...]
  - Antwerp: Jacob van Liesveldt; (weduwe Henrick Peetersen); Other issue: (Symon Cock), 1560
  - 2° : [386] f.
  Collaborators: Ancxt, Marie (printer); Bars, Jacomyne (printer); Cock, Symon I (printer); Winghe, Nicolaus van (translator)
  Illustrations: Title in border; pages with woodcut(s): 1 map/view
  Bibliography: Adams B-1118; BT 469; DARLOW (1903/R) 3292; MACHIELS (1979) B-442 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 2° : [96] f.
  Illustrations: pages with woodcut(s)
 101. - 62 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Novum Jesu Christi testamentum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569
  - 16° : 236, [16] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5245; NB 4724; PP 706 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: BE/BR-RA/2001/11/23-24 n° 1097 : Est. 100000-120000/BF. 110000 (€ 2727)

  GE/M-ZK/2001/05/08-11 n° 0183 : Est. 6500/DM. Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 102. - 1334 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Prophetae, Isaias, Jeremias, Baruch, Ezechiel, Daniel, cum duodecim aliis minoribus
  - Antwerp: vidua Johannis Stelsii; ( < Amatus Tavernerius > ), 1569
  - 12° : 373, [1] f.
  Collaborators: Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Tavernier, Ameet I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 7908; MACHIELS (1979) B-564 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2002/06/14-15 n° 0719 : Est. 300-400/€ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 103. - 1425 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - Biblia sacra. Quid in hac editione à theologis Lovaniensibus praestitum sit, paulo post indicatur
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574
  - 8° : [16], 766, [2], 185, [7], 32 p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-1085; BT 451; GUSTIN (1996) B-55; KNAPEN (1986) B-88; NB 3807; PP 686 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: NL/U-JLB/2002/06/18-19 n° 0247 : Est. 90-110/€ 300

  Other copies: Info by E-mail
 104. - 1628 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Libri Regum, IIII. Paralipomenon, II. Esdrae, IIII. Tobiae, I. Iudith, I. Esther, I. Iob, I
  - Antwerp: Arnoldi Birckmanni; < haeredes Arnoldi Birckmanni > ; Other issue: haeredes Johannis Steelsii; ( < Amatus Tavernerius > ), 1569
  - 12° : 423, [1] f.
  Collaborators: Birckman, Arnold II (publisher); Birckman, Geoffroy (publisher); Birckman, Johann I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Tavernier, Ameet I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 7877; STCDutch 22 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  See also: Religion-Bible-1570 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 105. - 1677 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - Biblia ad vetustissima exemplaria castigata. [...] Pentateuchus Moysi, Josue, Liber Judicum, Ruth
  - Antwerp: vidua Johannis Steelsii; haeredes Johannis Steelsii; ( < Amatus Tavernerius > ), 1570 (1569)
  - 12° : [16], 319, [1] f.
  Collaborators: Ertborn, Anna van (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); [Tavernier, Ameet I] (printer)
  Bibliography: BT 448; BT 7877; STCDutch 22 - Not in: Adams; Adams; Brunet; Brunet; KNAPEN (1986); BB; BB; MACHIELS (1979); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  See also: Religion-Bible-1569 [other part]; Religion-Bible-1569 [other part]; Religion-Bible-1569 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 106. - 3078 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - Biblia ad vetustissima exemplaria castigata [...]
  - Antwerp: vidua Johannis Stelsii; < haeredes Johannis Stelsii > ; (Amati Tavernerii), 1572
  - 8° : [8], 426, [6] f.
  Collaborators: Ertborn, Anna van (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Berckmans, Elisabeth (printer)
  Illustrations: Engraved titlepage
  Bibliography: Adams B-1081; BT 450; STCDutch 22 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: UK/L-BBA/2003/11/06-07 n° 267 : Est. 200-300/£ 160 (€ 250)(pr. incl.)
  Binding: 17th c. gilt ruled calf.
  Other copies: Info by E-mail
 107. - 3332 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - Biblia, ad vestustissima exemplaria nunc recens castigata. In quibus praeter ea, quae subsequens praefatio indicat, capita singula ita versibus distincta sunt, ut numeri praefixi, lectorem non remorentur, & loca quaesita tanquam digito demonstrent
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; Other issue: < Christophorus Plantinus > ; ( < Christophorus Plantinus > ), 1559 (Monday, 1 June 1559)
  - 8° : [8], 424, 110, [22] f.
  Collaborators: Steelsius, Joannes (publisher); Plantijn, Christoffel I (publisher); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 5191, 7874; NB 3753-55; PP 679A-B - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Edition: Joint edition of Plantin and Steelsius. Some copies received the imprint of Plantin on the title-page, others that of Steelsius. Only copies with the Steelsius imprint on the title-page seem to have survived.
  Copies: Info by E-mail
 108. - 3439 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Novum domini nostri Iesu Christi testamentum Syriace
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 24° : 380, [20] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-1802; BT 520; STCDutch 32; PP 668 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 109. - 3745 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Iosuae imperatoris historia illustrata atq. explicata ab < Andreas Masius >. Quae hoc opere contineantur, proxima pagina ostendet
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574 (Thursday, 7 March 1574) [= non. mart.]; [1° ed.]
  - 2° : 154, [2], 350, [30] p.
  Collaborators: Masius, Andreas (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 1 page with woodcut(s): 1 map/view
  Bibliography: Adams B-1325; BT 481; DARLOW (1903/R) 1422; GUSTIN (1996) M-24; MACHIELS (1979) M-471; MATAGNE (1985) B-63; NB 3928; STCDutch 25; SORGELOOS (1990) 273; PP 1474 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 110. - 3964 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - Biblia, ad vetustissima exemplaria castigata. Quid in horum bibliorum castigatione praestitum sit, subsequens praefatio latiùs indicabit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567
  - 8° : [8], 303, [1], 74, [6] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 445, 446; DARLOW (1903/R) 6150; SORGELOOS (1990) 261; PP 683 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 111. - 4116 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Novum Testamentum [Greek]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574
  - 24° : 670, [2] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-1673; BT 504; DARLOW (1903/R) 4638; MACHIELS (1979) 580; STCDutch 29; SORGELOOS (1990) 137; PP 678 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 112. - 6143 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - Biblia Hebraica: O.T
  - Antwerp: ( < Christophorus Plantinus > ), 1566
  - 4° : 506, [2] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams B-1227; DARLOW (1903/R) 5099; STCDutch 25; SORGELOOS (1990) 134; PP 649 - Not in: Brunet; BT; BB; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 113. - 6191 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Psalterium Davidicum paraphrasibus et argumentis illustratum, iuxta veritatem vulgatae aeditionis Francisco Titelmanno Hasselensi authore
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1553
  - 8° : [16], 1189 [= 1186], [18] p.
  Collaborators: Titelmans o.f.m., Frans (editor); Steelsius, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 4538; MACHIELS (1979) B-489; STCDutch 26; TROEYER (1969) 560 - Not in: Adams; Brunet; BB
  Copies: Info by E-mail
 114. - 6679 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - Biblia ad vetustissima exemplaria castigata. In quibus praeter ea, quae subsequens praefatio indicat, capita singula ita versibus distincta sunt, ut numeri præfixi, lectorem nec remorentur, & loca quæsita, tanquam digito demonstrent [...]
  - Antwerp: vidua Johannis Stelsii; Arnoldi Birckmanni; < haeredes Arnoldi Birckmanni > ; (Ameet Tavernier), 1570 1571
  - 8° : [80], 498, [54] f.
  Collaborators: Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Birckman, Arnold II (publisher); Birckman, Geoffroy (publisher); Birckman, Johann I (publisher); [Tavernier, Ameet I] (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: DARLOW (1903/R) 6154 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 115. - 7365 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Novum Jesu Christi Testamentum. In quo praeter castigationes ad vetustissima exemplaria, & varias lectiones [...]
  - Antwerp: Arnoldi Birckmanni; < haeredes Arnoldi Birckmanni > ; ( < Johannes Withagius > ), 1563
  - 16° : 351, [21] f.
  Collaborators: Birckman, Arnold II (publisher); Birckman, Geoffroy (publisher); Birckman, Johann I (publisher); Verwithagen, Jan I (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; DARLOW (1903/R); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 116. - 7626 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Novum domini nostri Iesu Christi testamentum Syriace
  - [Antwerp]: [ < Christophorus Plantinus > ], [1575]
  - 8° : 121, [7] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams B-1801; Brunet 2: 0861; DARLOW (1903/R) 8951; STCDutch 32; PP 667 - Not in: BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  ¶Edition: No title-page
  Copies: Info by E-mail
 117. - 7974 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Novum Testamentum [Greek]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1573 [= 1574]
  - 8° : [2], 207, [1] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams B-1672; BT 5235, 7909; GUSTIN (1996) B-102; STCDutch 29; PP 677 - Not in: Brunet; DARLOW (1903/R); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  ¶Edition: This edition was primarily intended to go with the Hebrew OT of 1574 to form acomplete Bible in the original languages. For this reason it did not receive a separate tite-page. Later, it was decided to put this Greek NT separately on the market and to give it a title-page. Although the fact that the title-page bears the Greek equivalent of 'Apud Christophorum Plantinum' and the date 1573, the printer's mark indicates that it was printed by Franciscus Raphelengius or his successors after 1586. (Voet)
  Copies: Info by E-mail
 118. - 7975 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - Biblia - [Old Testament in Hebrew]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1573 (Monday, 19 August 1574) [[= 2nd day of Ellul]]
  - 8° : 389, [3] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: Adams B-1233; BT 7888; GUSTIN (1996) B-71; STCDutch 25; PP 652 - Not in: Brunet; DARLOW (1903/R); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 119. - 8054 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Novum domini nostri Iesu Christi testamentum Syriace
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , [1574-1575]
  - 8° : 121, [7] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Raphelengius, Franciscus (editor)
  Bibliography: Adams B-1801; BT 5268; DARLOW (1903/R) 8951; STCDutch 32; PP 667 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 120. - 10220 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Psalmorum liber
  - Antwerp: Arnoldi Birckmanni; < haeredes Arnoldi Birckmanni > ; ( < Amatus Tavernerius > ), 1569
  - 12° :
  Collaborators: Birckman, Arnold II (publisher); Birckman, Geoffroy (publisher); Birckman, Johann I (publisher); Tavernier, Ameet I (printer)
  Bibliography: BT 7877; STCDutch 22 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  See also: Religion-Bible-1570 [other part]
 121. - 10221 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Prophetae, Isaias, Jeremias, Baruch, Ezechiel, Daniel, cum duodecim aliis minoribus
  - Antwerp: Arnoldi Birckmanni; < haeredes Arnoldi Birckmanni > ; ( < Amatus Tavernerius > ), 1569
  - 12° : 373, [1] f.
  Collaborators: Birckman, Arnold II (publisher); Birckman, Geoffroy (publisher); Birckman, Johann I (publisher); Tavernier, Ameet I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 7907; NB 4391; STCDutch 22 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  See also: Religion-Bible-1570 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 122. - 11467 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Proverbia Salomonis, Ecclesiastes, et Cantica Canticorum. Liber Sapientiae. Ecclesiasticus
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1559
  - 24° : 134 [= 130], [1] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: NB 4371-72; PP 702-3 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 123. - 11824 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - [Biblia] Psalterium Davidicum vetus a sexcentis amplius scribarum mendis castigatum, argumentis Christum Jesum loquentibus, nova subinde ex Graeco versione, oratorio artificio, scholiisque geminis ornatum, & paraphrasi passim in texta illustratum, [...] diligentia [...] < Wilhelmus Damasus Lindanus >, episcopi s.d.e. Ruraemondensis
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1568
  - 8° : [32], 322, [6] p.
  Collaborators: Linden, Willem Vander (editor); Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-1451; BT 484; GUSTIN (1996) B-88; MACHIELS (1979) B-501; NB 4220; STCDutch 27 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 124. - 12037 - (Religion-Bible) An. Biblia
  - Biblia, ad vestustissima exemplaria nunc recens castigata. In quibus praeter ea, quae subsequens praefatio indicat, capita singula ita versibus distincta sunt, ut numeri praefixi, lectorem non remorentur, & loca quaesita tanquam digito demonstrent
  - Antwerp: < Joannes Stelsius > ; Other issue: < Arnoldus Birckmannus > ; ( < Johannes Withagius > ), 1563
  - 8° : [8], 529, [27] f.
  Collaborators: Steelsius, Joannes (publisher); Birckman, Arnold II (publisher); [Verwithagen, Jan I] (printer); Henten o.p., Jan (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 58 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 5192 [Steelsius]; BT 7875 [Birckmannus]; NB 3765-66; STCDutch 22 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 125. - 2092 - (Religion-Bible) An. Biblia (2 pts.)
  - [Biblia] Hebraicorum Bibliorum Veteris Testamenti Latina interpretatio, opera olim Xantis Pagnini Lucensis: nunc vero Benedicti Ariae Montani Hispale[n]sis, Francisci Raphelengii Alnetani, Guidonis, & Nicolai Fabriciorum Boderianorum fratrum collato studio, ad Hebraicam dictionem dilegentissimè expensa: Censorum Lovaniensium iudicio examinata; et academiae suffragio comprobata: ad regij sacri operis commoditatem & apparatum
  - [Antwerp]: < Christophorus Plantinus > , [1571 post ]
  - 2° : [8], 147, [1], 186, [2], 114, [2], 166, [2] p.
  Collaborators: Pagninus o.p., Sanctes (commentator); Arias Montanus, Benedictus (editor); Raphelengius, Franciscus (commentator); Fèvre de La Boderie, Guy Le (commentator); Fèvre de la Boderie, Nicolas Le (commentator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT ?; PP 645 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: BE/A-VB/2001/11/28 n° 584 : /BF. 95000 (€ 2355)
  all pts in 1 vol. Prov. Coll. Couvreur. Bound with: Lot: together with:
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: [Biblia] Novum Testamentum Graece. Cum vulgata interpretatione Latina Graeci contextus lineis inserta: [...]
  - , 1572
  - Pt. 02 : 2° : [8], 191, [1] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (pt. 02: printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
 126. - 5729 - (Religion-Bible) An. Biblia (2 pts.)
  - [Biblia] Novum Testamentum
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Latius > ), 1555
  - 16° :
  Collaborators: Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer)
  Bibliography: STCDutch 30 - Not in: Adams; BT; BB; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 16° :
 127. - 6164 - (Religion-Bible) An. Biblia (2 pts.)
  - [Biblia] Hebraicorum Bibliorum Veteris Testamenti Latina interpretatio, opera olim Xantis Pagnini Lucensis: nunc vero Benedicti Ariae Montani Hispale[n]sis, Francisci Raphelengii Alnetani, Guidonis, & Nicolai Fabriciorum Boderianorum fratrum collato studio, ad Hebraicam dictionem dilegentissimè expensa: Censorum Lovaniensium iudicio examinata; et academiae suffragio comprobata: ad regij sacri operis commoditatem & apparatum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , [1571 post ]
  - 2° : [8], 147, [1] p.
  Collaborators: Pagninus o.p., Sanctes (commentator); Arias Montanus, Benedictus (editor); Raphelengius, Franciscus (commentator); Fèvre de La Boderie, Guy Le (commentator); Fèvre de la Boderie, Nicolas Le (commentator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-970; Brunet 1: 0851; BT 5190; MACHIELS (1979) B-387; STCDutch 22; PP 644.VII.1-2 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: [Biblia] Novum Testamentum Graece. Cum vulgata interpretatione Latina Graeci contextus lineis inserta: [...]
  - Antwerp, 1572
  - Pt. 02 : 2° : [8], 191, [1] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
 128. - 6190 - (Religion-Bible) An. Biblia (2 pts.)
  - [Biblia] Novum Jesu Christi testamentum
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Latius > ), 1562
  - 8° : 248 f.
  Collaborators: Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer)
  Illustrations: pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 5243; STCDutch 30 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° : 176, [32] f.
  Illustrations: pages with woodcut(s)
 129. - 6805 - (Religion-Bible) An. Biblia (2 pts.)
  - Biblia ad vetustissima exemplaria castigata. Quid in horum Bibliorum castigatione praestitum sit, subsequens praefatio latius indicabit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565 (Monday, 1 February 1565)
  - 8° : [8], 392 f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-1069; BT 444; STCDutch 22; SORGELOOS (1990) 138; PP 681 - Not in: Brunet; DARLOW (1903/R); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° : 98, [22] f.
 130. - 8456 - (Religion-Bible) An. Biblia (2 pts.)
  - Biblia ad vetustissima exemplaria castigata. Quid in horum Bibliorum castigatione praestitum sit, subsequens praefatio latius indicabit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569
  - 8° : [8], 303, [1] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-1077; BT 447; PP 685 - Not in: Brunet; DARLOW (1903/R); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° : 74, [6] f.
 131. - 12123 - (Religion-Bible) An. Biblia (2 pts.)
  - Biblia ad vetustissima exemplaria castigata. Quid in horum Bibliorum castigatione praestitum sit, subsequens praefatio latius indicabit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565
  - 8° : [8], 392 f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams P-1069; BT 444; STCDutch 22; SORGELOOS (1990) 138; PP 681 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° : 98, [22] f.
 132. - 642 - (Religion-Bible) An. Biblia (3 pts.)
  - Biblia ad vetustissima exemplaria castigata. In quibus praeter ea, quae subsequens praefatio indicat, capita singula ita versibus distincta sunt, ut numeri præfixi, lectorem nec remorentur, & loca quæsita, tanquam digito demonstrent [...]
  - Antwerp: vidua Johannis Stelsii; Other issue: Arnoldi Birckmanni; < haeredes Arnoldi Birckmanni > ; (Ameet Tavernier), 1570 (1571)
  - 2° : [26], 327, [1] f.
  Collaborators: Solis, Virgil (ill.-designer); Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Birckman, Arnold II (publisher); Birckman, Geoffroy (publisher); Birckman, Johann I (publisher); Tavernier, Ameet I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5194; DARLOW (1903/R) 6155; NB 3794; STCDutch 22 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-RA/2002/03/15-16 n° 0929 : Est. 2000-2500/€ 2000
  all pts in 1 vol.
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : ° : 86 f.
  - Pt. 03 : ° : [32] f.
 133. - 42 - (Religion-Bible) An. Biblia (4 pts.)
  - Biblia Hebraica
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; Cornelis van Bomberghen, 1566
  - 16° : 511, [65] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Bomberghen, Cornelis II van (publisher)
  Bibliography: Adams B-1229; Brunet 1: 0857; STCDutch 25; PP 651 - Not in: BB; SORGELOOS (1990)
  Copies: BE/BR-RA/2001/06/15-16 n° 0836 : Est. 30000-40000/BF. Unsold
  Condition: Only pt. II.
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 16° : [448] f.
  - Pt. 03 : 16° : [516] f.
  - Pt. 04 : 16° : [476] f.
 134. - 5714 - (Religion-Bible) An. Biblia (4 pts.)
  - Biblia Hebraica
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; Corneille Bomberghen, 1566
  - 8° : 243, [1] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Bomberghen, Cornelis II van (publisher)
  Bibliography: Adams B-1228; Brunet 1: 0857; BT 477; PP 650 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° : 244 f.
  - Pt. 03 : 8° : 252, [4] f.
  - Pt. 04 : 8° : 238, [2] f.
  Illustrations: Title in border
 135. - 8644 - (Religion-Bible) An. Biblia (4 pts.)
  - Biblia - [Old Testament in Hebrew]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1573
  - 24° : 318, [2] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams B-1233; BT 479, 4945; DARLOW (1903/R) 5102; STCDutch 25; PP 654 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 24° : 271, [1] p.
  - , (Monday, 19 August 1574)
  - Pt. 03 : 24° : 352 p.
  - Pt. 04 : 24° : 271, [1] p.
 136. - 784 - (Religion-Bible) An. Biblia (5 pts.)
  OTHER PARTS
  - , [Wednesday, 8 October 1569]
  - Pt. 02 : 2° : [8], 720 [= 743], [1], 213, [3] p.
  - , [Wednesday, 8 July 1570]
  - Pt. 03 : 2° : [2], 83, [1], [28], 73-679, [1], [130], [2] p.
  - , [1570-Tuesday, 23 June 1570 post ]
  - Pt. 04 : 2° : [4], 919, [1], 141, [3] p.
  - , (Monday, 1 February 1571)
  - Pt. 05 : 2° : [16], 499 [= 501], [3], 566, [2] p.
 137. - 7161 - (Religion-Bible) An. Biblia (5 pts.)
  - Biblia sacra. Quid in hac editione à theologis Lovaniensibus praestitum sit, paulo post indicatur
  Part 1: [Pentateuchus, Josua, Liber Iudicum, Ruth]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574
  - 24° : [48], 621, [3] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams B-1248; BT 451, 5195; STCDutch 22; PP 688 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: [Biblia] Regum IIII, Paralipomenon II, Esdrae IIII, Tobiae I, Judith I, Esther I, Job I]
  - Pt. 02 : 24° : 800 p.
  - Part 3: [Biblia] Psalmorum liber
  - Pt. 03 : 24° : 187, [5] p.
  - Part 4: [Biblia] Proverbia, Ecclesiastes, et cantica canticorum Salomonis. Liber sapientiae. Ecclesiasticus Iesu filij Sirach
  - Pt. 04 : 24° : 231, [1] p.
  - Part 5: [Prophetae]
  - Pt. 05 : 24° : 703, [1] p.
 138. - 61 - (Religion-Bible) An. Biblia (6 pts.)
  - Biblia ad vetustissima exemplaria castigata [...]
  Part 1: Biblia ad vetustissima exemplaria castigata. [...] Pentateuchus Moysi, Josue, Liber Judicum, Ruth
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565 (Tuesday, 18 August 1564)
  - 16° : [16], 320 f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 1: 0877; BT 443; MACHIELS (1979) B-620; STCDutch 22; PP 682 I-VIbis - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: GE/KT-RS/2001/04/25-28 n° 0689 : Est. 1000/DM. 1000 (€ 510)
  Condition: Only Novum Testamentum. Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: [Biblia] Libri Regum, IIII. Paralipomenon, II. Esdrae, IIII. Tobiae, I. Iudith, I. Esther, I. Iob, I
  - , 1564 (Saturday, 3 October 1564)
  - Pt. 02 : 16° : 418 f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 3: [Biblia] Psalmorum liber
  - , (Monday, 19 October 1564)
  - Pt. 03 : 16° : 90 [= 92], [4] f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 4: [Biblia] Proverbia, Ecclesiastes, et cantica canticorum Salomonis. Liber sapientiae. Ecclesiasticus Iesu filij Sirach
  - Pt. 04 : 16° : 124 [= 116] f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 5: [Biblia] Prophetae, Isaias, Jeremias, Baruch, Ezechiel, Daniel, cum duodecim aliis minoribus
  - , 1564 (Sunday, 17 January 1565)
  - Pt. 05 : 16° : 364 f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 6: [Biblia] Novum Testamentum
  - , 1564 December 1564 (Friday, 29 January 1565)
  - Pt. 06 : 16° : 316, [12], [56] f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
 139. - 8109 - (Religion-Bible) An. Biblia (6 pts.)
  - Biblia ad vetustissima exemplaria castigata. Quid in horum Bibliorum castigatione praestitum sit, subsequens praefatio latius indicabit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567
  - 24° : [24], 240 f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 446; STCDutch 22; PP 684 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: [Biblia] Libri Regum, IIII. Paralipomenon, II. Esdrae, IIII. Tobiae, I. Iudith, I. Esther, I. Iob, I
  - , (Tuesday, 5 December 1567) [nonis decemb.]
  - Pt. 02 : 24° : 319, [1] f.
  - Part 3: [Biblia] Psalmorum liber
  - Pt. 03 : 24° : 75, [1] f.
  - Part 4: [Biblia] Proverbia, Ecclesiastes, et cantica canticorum Salomonis. Liber sapientiae. Ecclesiasticus Iesu filij Sirach
  - Pt. 04 : 24° : 92 f.
  - Part 5: [Biblia] Prophetae, Isaias, Jeremias, Baruch, Ezechiel, Daniel, cum duodecim aliis minoribus
  - Pt. 05 : 24° : 283, [1] f.
  - Part 6: [Biblia] Novum Jesu Christi testamentum
  - , (Saturday, 4 November 1567)
  - Pt. 06 : 24° : 244, [20] f.
 140. - 293 - (Religion-Bible) An. Biblia - Novum Testamentum (trsl.)
  - [Biblia] Dat gheheel nieuwe Testament van ons Heeren Jesu Christi
  - Antwerp: Johannes Gymnick, 1563
  - 8° : [488] f.
  Collaborators: Gymnicus, Joannes I (printer)
  Bibliography: BT 514 - Not in: MACHIELS (1979)
  Copies: BE/BR-RA/2001/11/23-24 n° 0840 : Est. 50000-70000/BF. 50000 (€ 1240)

 141. - 3703 - (Religion-Bible) An. Biblia - Novum Testamentum (trsl.)
  - [Biblia] Het nieuwe testament ons heeren Jesu Christi. Met versen en ghetal tot de verwijsinghe der heyligher schriftueren dienende. [...]
  - Antwerp: Ameet Tavernier, 1570 (Friday, 20 March 1570)
  - 24° : [322] f.
  Collaborators: Tavernier, Ameet I (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BCNI 3262; BT 515; DARLOW (1903/R) 3297 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 142. - 7040 - (Religion) Biel, Gabriël Sacro-sancti canonis missae expositio pia & catholica
  - Sacrosancti canonis missae expositio pia & catholica a doctiss. viro M. < Gabriël Biel >, sacrae theologiae professore in epitomen contracta, ac recens explosis mendis enchiridii forma edita
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1556
  - 12° : 156 f.
  Collaborators: Biel, Gabriël (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Bibliography: BT 5269; GUSTIN (1996) G-2; NB 5093 - Not in: Adams; BCNI; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 143. - 11402 - (Religion) Biel, Gabriël Sacro-sancti canonis missae expositio pia & catholica
  - Sacrosancti canonis missae expositio pia & catholica a doctiss. viro M. < Gabriël Biel >, sacrae theologiae professore in epitomen contracta, ac recens explosis mendis enchiridii forma edita
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1555
  - 12° : 156 f.
  Collaborators: Biel, Gabriël (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-2024; BT 312; NB 5092 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 144. - 9698 - (Religion) Blosius, Ludovicus Opera omnia
  - < Ludovicus Blosius > variae eruditionis eximiaeque pietatis abbatis laetiensis Opera omnia, quorum elenchum octava pagina commostrabit [...]
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1568; [1° ed.]
  - 2° : [8], 817, [3] p.
  Collaborators: Blosius, Ludovicus (author); Bogaert, Johannes I (printer); Froye, Jacques (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-2111; BCNI 3110; BT 326; KNAPEN (1999) 1369; NB 5219 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 145. - 3215 - (Religion-Theology) Blosius, Ludovicus Psychagogia, hoc est animae recreatio quatuor libris distinctis
  - Psychagogia, hoc est animae recreatio quatuor libris distinctis
  - Antwerp: vidua Martini Nutii, 1560
  - 16° : 220 p.
  Collaborators: Blosius, Ludovicus (author); Borrewater, Marie (printer)
  Bibliography: BT 335 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 146. - 825 - (Art-Architecture) Blum, Hans Quinque columnarum. Exacta descriptio atque delineatio (trsl.) /Liefrinck, Hans I
  - Vande vijf colommen van architecture te weten Tuscana, Doricq, Jonica, Corinthia en Composita .... getrocken uut die antiquiteiten
  - Antwerp: Hans Liefrinck, 1572
  - 2° : [18] f.
  Collaborators: Blum, Hans (author); Liefrinck, Hans I (printer); Liefrinck, Hans I (translator)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: - Not in: BT; BB; MACHIELS (1979)
  Copies: BE/BG-AC/2001/04/14 n° 765 : Est. 4000-6000/BF. 11000 (€ 273)
  Binding: Without binding. Lot: together with: 1 other
 147. - 5827 - (Literature) Boaistuau, Pierre Theatrum mundi minoris (trsl.)
  - Le theatre du monde ou il est faict un ample discours des miseres humaines. Composé en latin par Pierre Boaystuau surnommé Launay, puis traduit par luy-mesme en françois. Avec un brief discours de l'excellence et dignité de l'homme
  - Antwerp: Christofle Plantin, 1573
  - 16° : 224 p.
  Collaborators: Boaistuau, Pierre (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-2122; BT 5282; MACHIELS (1979) B-745; PP 732 - Not in: Brunet; BB; STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 148. - 5899 - (Literature) Boaistuau, Pierre Theatrum mundi minoris (trsl.)
  - Le theatre du monde ou il est faict un ample discours des miseres humaines. Composé en latin par Pierre Boaistuau, puis traduit par luy-mesme en françois. Avec un brief discours de l'excellence et dignité de l'homme
  - Antwerp: Christofle Plantin, 1570
  - 16° : 224 p. 4 plates
  Collaborators: Boaistuau, Pierre (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; copper engraving(s) on 4 plates
  Bibliography: BT 5281; SORGELOOS (1990) 156; PP 731 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 149. - 8941 - (Literature) Boaistuau, Pierre Theatrum mundi minoris (trsl.)
  - Le theatre du monde ou il est faict un ample discours des miseres humaines. Composé en latin par Pierre Boaystuau surnommé Launay, puis traduit par luy-mesme en françois. Avec un brief discours de l'excellence et dignité de l'homme
  - Antwerp: Christofle Plantin, 1575
  - 8° : 223, [1] p.
  Collaborators: Boaistuau, Pierre (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5283; MACHIELS (1979) B-746; PP 733 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 150. - 11089 - (Literature) Boaistuau, Pierre Theatrum mundi minoris (trsl.)
  - Le theatre du monde ou il est faict un ample discours des miseres humaines. Composé en Latin par P. Boaystuau surnommé Launay, puis traduit par luy-mesme en François. Avec un brief discours de l'excellence et dignité de l'homme
  - Antwerp: Christophle Plantin, 1565
  - 12° : 271, [1] p.
  Collaborators: Boaistuau, Pierre (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: NB 5249; PP 730 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 151. - 8532 - (Topography-Travels) Boemus, Joannes Omnium gentium mores, leges & ritus
  - Omnium gentium mores, leges & ritus ex multis clarissimis rerum scriptoribus, a < Joannes Boemus > Teutonico nuper collecti [...]
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1562
  - 12° : 486, [42] p.
  Collaborators: Boemus, Joannes (author); Steelsius, Joannes (printer)
  Bibliography: BT 5288; MACHIELS (1979) B-802 - Not in: Adams; Brunet; BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 152. - 6853 - (Literature) Boileau de Buillon, Gilles La sphère des deux mondes, composée en françois
  - La sphere des deux mondes, composée en françois, par [...], avec un épithalame, que le mesme autheur ha faict, sur les nopces & mariage de très illustre & serenissime prince, don Philippe, roy d'Angleterre &c. Commenté, glosé, & enrichy de plusieurs fables poeticques, par G.B.D.B. C.C. de C. N.L. OVBLI [...] Amys lecteurs, achetez ce livret, si vous aymez cronicques & histoires, car l'achetant y trouverez au net, bien figurez pays & territores
  - Antwerp: Jan Richart, 1555
  - 4° : [4], 57 [= 58], [2] f. 1 plate
  Collaborators: Boileau de Buillon, Gilles (author); G.B.D.B. C.C. de C. N.L. OVBLI (commentator); Richard, Jean (printer)
  Bibliography: Brunet 2: 0523; BT 363; MACHIELS (1979) B-826; PEETERS 135; STCDutch 59 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Subjects: Filips II Habsburg; Mary Tudor
  Copies: Info by E-mail
 153. - 11706 - (Religion-Law) Boncompagni, Ugo Indictio sancti Jubilaei
  - S.D.N. < Gregorius XIII > Indictio sancti Jubilaei. De eodem epistola illustrissimi cardinalis Borromaei, archiepiscopi Mediolanensis, ad populum suum. Quibus accesserunt tres Quodlibeticae Quaestiones Henrici Cuyckii habitae Lovanij in scholis artium pridie calendas ianuarias jubilae 1575. Ad. s.d.n. Gregorium XIII. Pont Max.
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 8° : 8, [4], 9-79, [1] p.
  Collaborators: Boncompagni, Ugo (author); Cuyck, Henrick van (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5867; NB 137; PP 1260 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 154. - 12 - (Religion-Law) Bonifatius VIII Liber sextus Decretalium
  - Liber sextus decretalium, per < Bonifatius VIII > pontificem in concilio Lugdunensi editus, iam recens ad vetustissimorum exemplarium fidem quam accuratissime emendatus. Una cum gemino indice, altero titulos operis, altero capitula indicante
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569
  - 8° : [16], 493, [3] p.
  Collaborators: Bonifatius VIII (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-2445; BT 5490; GUSTIN (1996) D-17; KNAPEN (1986) G-51.01; NB 5474; STCDutch 178; PP 1030-III - Not in: BCNI; Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: NL/DH-VS/2001/06/13-15 n° 1357 : Est. 500/NGl. 475 (€ 212)

  Other copies: Info by E-mail
 155. - 9590 - (Religion-Law) Bonifatius VIII Liber sextus Decretalium
  - Sextus decretalium liber, < Aegidius Perrinus > opera, suae genuinae integritati restitutus, Jacobi Fontani, cura illustratus, & Joannis Andreae, Archidiaconi, Dominici, Ancharani, Philippi Franci, Dini, aliorumque non obscuri nominis virorum commentariis explicatior redditus
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; haeredes Johannis Steelsii; < Philippus Nutius > , 1573
  - 2° : [20] p., 886 cols., [17] p.
  Collaborators: Perrin, Gilles (editor); Fontaine, Jacques (commentator); Andreas, Johannes (commentator); Plantijn, Christoffel I (printer); Steelsius, Frans (printer); Bellerus, Petrus I (printer); Nutius, Philippus (printer); Bonifatius VIII (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 1 page with woodcut(s)
  Bibliography: BT 5491; STCDutch 178; PP 1031/III - Not in: Adams; Brunet; COURT (1960); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  ¶Edition: It is the only book with the specially designed combined publishers' mark by Pieter van der Borcht.
  See also: Religion-1573 [other part]; Religion-Law-1573 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 156. - 2926 - (Literature) Bouchet, Jean Les triumphes de la noble dame amoureuse, et l'art d'honnestement aimer
  - Les triumphes de la noble Dame Amoureuse, & l'art d'honnestement aimer, composés par le Traverseur des Voies périlleuses
  - Louvain: Jean Bogard, 1563
  - 8° : [8], 346 [= 345], [7] f.
  Collaborators: Bouchet, Jean (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: Adams B-2584; Brunet 1: 1162; BT 381; MACHIELS (1979) B-904; NB 5584; STCDutch 38 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 157. - 11413 - (Religion-Liturgy) An. Breviarium
  - Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti concillii Tridentini restitutum S. Pii V Pont. Max. iussu editum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571
  - 16° : [56], 939, [5], 111, [1] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage; 7 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 5311; PP 813 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 158. - 7047 - (Religion) Brouwer o.f.m., Cornelis De speghel der thien gheboden
  - De speghel der thien gheboden, huutgheleyt bij B. Cornelis van Dordrecht, predicant in 't convent vanden Minrebroeders binnen der stede van Brugghe
  - Bruges: Corijn van Belle; Jan Verbuere, [π post Friday, 30 April 1554]
  - 8° : [128] f.
  Collaborators: Brouwer o.f.m., Cornelis (author); Belle, Corijn van (printer); Verbuere, Jan (publisher)
  Bibliography: BT 717; MACHIELS (1979) C-690; TROEYER (1969) 98 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 159. - 1811 - (History) Bruto, Gian Michele De rebus a Carolo V gestis oratio
  - De rebus a Carolo V. Caesare Romanorum imperatore gestis oratio
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1555; [1° ed.]
  - 8° : [48] f.
  Collaborators: Bruto, Gian Michele (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 1: 1307; BT 425; MACHIELS (1979) B-1032; STCDutch 43 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Subjects: Charles V, emperor
  Copies: Info by E-mail
 160. - 6782 - (Pedagogy) Bruto, Gian Michele La institutione di una fanciulla nata nobilmente (trsl.) /Bellerus, Johannes
  - La institutione di una fanciulla nata nobilmente. L'institution d'une fille de noble maison, traduite de langue tuscane en françois
  - Antwerp: Jehan Bellére; Other issue: Christophle Plantin; (Chr. Plantain), 1555
  - 8° : [8], 51, [1] f.
  Collaborators: Bellerus, Johannes (publisher); Plantijn, Christoffel I (printer); Plantijn, Christoffel I (printer); Bruto, Gian Michele (author); Bellerus, Johannes (translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 1: 1306-7; BT 426; STCDutch 43; PP 842A-B - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  ¶Edition: First book, with the name of C. Plantin as printer.
  Copies: Info by E-mail
 161. - 2597 - (Religion-Literature) Buchanan, George Psalmorum Davidis paraphrasis poetica
  - Paraphrasis psalmorum Davidis poetica. Adnotata ubique diligenter carminum genera. Eiusdem tragoedia quae inscribitur Iephtes
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567
  - Sm-8° : 379, [5] p.
  Collaborators: Buchanan, George (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams B-1455; BT 428; PP 844 - Not in: MACHIELS (1979)
  Copies: GE/P-PK/2003/05/23-24 n° 0067 : Est. 270/€ 150

  Other copies: Info by E-mail
 162. - 3764 - (Religion-Literature) Buchanan, George Psalmorum Davidis paraphrasis poetica
  - Paraphrasis psalmorum Davidis poetica, multo quam antehac castigatior; Auctore < Georgius Buchananus Scotus > poetarum nostri seculi facilè principe. Adnotata ubique diligenter carminum genera. Eiusdem Buchanani tragoedia quae inscribitur Iephtes
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571 (August 1571); [3° ed.]
  - Sm-8° : 373, [3] p.
  Collaborators: Buchanan, George (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-1455; BT 5336; MACHIELS (1979) B-502; NB 6136; PP 845 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 163. - 786 - (Religion-Theology) Bullocus, Georgicus Oeconomia methodica concordantium scripturae sacrae
  - Oeconomia methodica concordantium scripturae sacrae: authore < Georgicus Bullocus > sacrae theologiae professore. In qua quid (praeter omnes hactenus impressas concordantiarum editiones) praestitum sit, ad omnium concionatorum, & s. theologiae studiosorum commoditatem, quilibet ex praefatione authoris facile intelliget [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 2° : [112], 1214, [2] p.
  Collaborators: Bullocus, Georgicus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams B-3266; Brunet 6: 0026; BT 5340; STCDutch 34 [s.v. Bible]; VERHELST (1997) 76; PP 849- Exhibitions: IMHOF (1994A) 126-127 n° 48 [Dirk Imhof] - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: BE/A-VB/2001/11/28 n° 584 : /BF. 95000 (€ 2355)
  Bound with: Lot: together with:
  BE/BG-AC/2002/03/16 n° 634 : Est. 100/€ ?
  Condition: 1 pt: Lexicon Graecum ... pp. 24+382.
 164. - 3107 - (Religion-Liturgy) Burchardus, Johannes Ordo Missae, secundum usum s. Romanae ecclesiae
  - Ordo Missae, secundum usum s. Romanae ecclesiae, antehac in istis regionibus typis nundum)excusus. Una cum Tractatu ad rite conficiendum & dispensandum eucharistiae sacramentum valde necessario. Accessit & alius Tractatus de defectibus in missa occurrentibus
  - Louvain: Joannes de Winghe, Wednesday, 15 September 1554
  - 12° : 200, [16] p.
  Collaborators: Winghe, Joannes de (printer); Burchardus, Johannes (author)
  Bibliography: BT 8855; STCDutch 122 - Not in: Adams; BCNI; Brunet; COURT (1960); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail

  C

 165. - 1958 - (Antiquity) Caesar, Caius Julius Commentarii
  - < Caius Julius Caesar > Commentarii, novis emendationibus illustrati. Eiusdem librorum, qui desiderantur, fragmenta. Ex bibliotheca < Fulvius Ursinus Romanus >. Quae praeterea in hoc libro contineantur, sequens pagina indicabit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1570 (Wednesday, 25 February 1570)
  - 8° : [24], 79, [1], 499, [29] p. 2 plates
  Collaborators: Caesar, Caius Julius (author); Ursinus, Fulvius (editor/bibliotheca); Plantijn, Christoffel I (printer); Jucundus o.f.m., Johannes (ill.-designer); Hirtius, Aulus (author); Parijs, Guillaem van (ill.-executor); Muller, Cornelis Jansz (ill.-executor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; woodcut(s) on 2 plates: 2 maps/views by Parijs, Guillaem van; 5 pages with woodcut(s) after Jucundus o.f.m., Johannes by Muller, Cornelis Jansz
  Bibliography: Adams C-53; BATTISTINI (1954) 47, noot 6; BIBLIOTHECA (1836) 17042; Brunet 1: 1454; BT 527; DIBDIN (1808) 226-7; NB 6304; PP 854 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: BE/BR-HG/2003/03/29 n° 302 : Est. 600-700/€ 1800

  GE/M-ZK/2002/10/22-25 n° 166 : Est. 150/€ 150
  Binding: Modern binding with stains. Bound with: 1 other
  Other copies: Info by E-mail
 166. - 3704 - (Antiquity) Caesar, Caius Julius Commentarii
  - Commentarii, novis emendationibus illustrati. Eiusdem librorum, qui desiderantur, fragmenta. Ex bibliotheca [...]. Scholia Aldi Manutij Paulli F. Aldi N. Ioannis Sambuci spicilegia. Quae praeterea in hoc libro contineantur, sequens pagina indicabit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > / [Louvain]: [ < Johannes Masius > ], 1574
  - 8° : [24], 79, [1], 487, [65] p. 2 plates
  Collaborators: Caesar, Caius Julius (author); Ursinus, Fulvius (editor/bibliotheca); Manutius, Aldus (commentator); Sambucus, Johannes (commentator); Plantijn, Christoffel I (printer); Hirtius, Aulus (author); Maes, Jan I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-59; BATTISTINI (1954) 47, noot 6; BIBLIOTHECA (1836) 17043; BT 528; DIBDIN (1808) 226-7; MACHIELS (1979) C-13; NATIONAL (1968) NC 0011061; STCDutch 44; PP 855 - Not in: SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 167. - 8948 - (Antiquity) Caesar, Caius Julius Commentarii
  - < Caius Julius Caesar > Rerum ab se gestarum commentarii quae in hac habeantur editione, sequent pagella docebit
  - Antwerp: < Johannes Loëus > , 1551
  - 8° : [32], 064 [= 460], [72] p. 2 plates
  Collaborators: Caesar, Caius Julius (author); Loe, Jan van der (printer); Hirtius, Aulus (author); Cicero, Marcus Tullius (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-40; BT 5347- Exhibitions: BOEKEN (1984) te verifiëren - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  See also: Antiquity-1551 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 168. - 3637 - (Science-Medicine) Caius, John Opera omnia
  - Opera aliquot et versiones
  - Louvain: Anthoni Marie Bergagne; Other issue: (Reinerus Velpius), 1556
  - 8° : 355, [1] p.
  Collaborators: Caius, John (author); Bergaigne, Anthoni Marie (publisher); Velpius, Reinerus I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; pages with woodcut(s): 1 portrait
  Bibliography: Adams C-117; STCDutch 45 - Not in: BT; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 169. - 5530 - (Religion-Devotion) Calentijn, Peeter Een tractaetken leerende hoemen mocht comen tot devotie [...]
  - Een tractaetken leerende hoemen mocht comen tot devotie [...]. Noch is hier by ghevoecht een devoet horologium op die passie Ons Heeren
  - Louvain: < Hieronymus Welle > , 1566
  - 4° : [24] f.
  Collaborators: Calentijn, Peeter (author); Welleus, Hieronymus I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 170. - 401 - (Ceremonies & Feasts) Calvete de Estrella, Juan Christoval El felicissimo viaie
  - El felicíssimo viaie d'el muy alto y muy poderoso príncipe don Phelippe, hijo d'el emperador don Carlos Quinto Máximo, desde España a sus tierras de la baxa Alemaña, con la descripción de todos los Estados de Brabante y Flandes. Escrito en quatro libros [...]
  - Antwerp: Martin Nucio, 1552 (Sunday, 25 May 1552); [1° ed.]
  - 2° : [8], 335, [19] f.
  Collaborators: Calvete de Estrella, Juan Christoval (author); Nutius, Martinus (printer); Nicolai, Arnold (illustrator)
  Illustrations: printer's mark (last leaf v°: M. Nutius).
  Bibliography: BT 539; LANDWEHR (1971) 14; MACHIELS (1979) C-46 - Not in: BB
  Subjects: Filips II Habsburg
  Copies: BE/BR-HG/2001/02/03 n° 135 : Est. 50000-60000/BF. 150000 (€ 3718)

  Other copies: Info by E-mail
 171. - 10890 - (Religion) Canisius s.j., Petrus Institutiones et exercitamenta christianae pietatis
  - Institutiones et exercitamenta christianae pietatis. Auctore d. < Petrus Canisius > societatis Jesu theologo. Qui nunc primum hoc opus recognovit, & auxit. Lectiones vero quae in templis recitari solent, ad usum s.r. ecclesiae accomodavit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574 (Saturday, 1 September 1573)
  - 16° : [32], 524, [4] p.
  Collaborators: Canisius s.j., Petrus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Borcht, Pieter van der (ill.-designer); Nicolai, Arnold (ill.-executor)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage; 5 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Adams C-522; DBS 2: 0668; BCNI 3468; BT 6530; NB 24081 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; PP
  Copies: Info by E-mail
 172. - 12400 - (Religion) Canisius s.j., Petrus Institutiones et exercitamenta christianae pietatis
  - Institutiones Christianae pietatis
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1573
  - 12° : [24], 48, [66] p.
  Collaborators: Canisius s.j., Petrus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Bibliography: DBS 2: 0617-88; BEGHEYN (2006A) - Not in: Adams; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 173. - 8517 - (Religion) Canisius s.j., Petrus Summa doctrinae christianae
  - Summa doctrinae Christianae. In usum Christianae pueritiae per quaestiones recens conscripta & nunc denuo edita
  - Antwerp: < Johannes Withagius > ; Other issue: Hans de Laet; Other issue: < Johannes Bellerus > ; ( < Johannes Withagius > ), 1562
  - 12° : 135, [8] f.
  Collaborators: Canisius s.j., Petrus (author); Verwithagen, Jan I (printer); Laet, Hans de (publisher); Bellerus, Johannes (publisher); Verwithagen, Jan I (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 174. - 11122 - (Religion) Canisius s.j., Petrus Summa doctrinae christianae
  - Summa doctrinae Christianae. In usum Christianae pueritiae per quaestiones recens conscripta & nunc denuo edita
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1565
  - 12° : [7], 122 [= 123], [8] f.
  Collaborators: Canisius s.j., Petrus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: DBS 2: 622; BEGHEYN (2006A) 87; BCNI 2962 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); NB; STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 175. - 12150 - (Religion-Law-Cologne) An. Canones concilii provincialis Coloniensis /*Keulen, bisdom
  - Canones concilii provincialis Coloniensis. Enchiridion Christianae institutionis [...] Reliqua sequens pagina indicabit . - Editio ultima
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1553
  - 8° : [8], 96 f.
  Collaborators: Steelsius, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 8012; GUSTIN (1996) S-70; NB 11131 [s.v. Enchiridion] - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 176. - 3659 - (Religion-Law) An. Trente- concilie; Canones et Decreta sacrosancti oecumenici, et generalis concilii Tridentini
  - Canones et decreta sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini sub Paolo III. Julio III. et Pio IV pontificibus max. Index dogmatum, & reformationis
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1566
  - 12° : 330 [= 332], [36] p.
  Collaborators: Farnese, Alessandro (collaborator); Julius III papa (collaborator); Medici, Giovanni Angelo de (collaborator); Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: BT 555; GUSTIN (1996) S-67; MACHIELS (1979) C-586 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 177. - 4259 - (Religion-Law) An. Trente- concilie; Canones et Decreta sacrosancti oecumenici, et generalis concilii Tridentini
  - Canones et decreta sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini sub Paolo III. Julio III. et Pio IV pontificibus max. Index dogmatum, & reformationis
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1565
  - 4° : 83 [= 93], [8] f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 554; MACHIELS (1979) C-585 - Not in: STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 178. - 10029 - (Religion-Law) An. Trente- concilie; Canones et Decreta sacrosancti oecumenici, et generalis concilii Tridentini
  - Canones et decreta sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini sub Paolo III. Julio III. et Pio IV pontificibus max. Index dogmatum, & reformationis
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1564
  - ° : 283 [= 293], [3] f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: Adams C-2799; BT 8014; STCDutch 200 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 179. - 10490 - (Religion-Law) An. Trente- concilie; Canones et Decreta sacrosancti oecumenici, et generalis concilii Tridentini
  - Canones et decreta sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini sub Paolo III. Julio III. et Pio IV pontificibus max. Index dogmatum, & reformationis
  - Antwerp: < Philippus Nutius > , 1565
  - 8° : 110, [16] f.
  Collaborators: Nutius, Philippus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 553; KNAPEN (1986) E-12.02 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 180. - 11390 - (Religion-Law) An. Trente- concilie; Canones et Decreta sacrosancti oecumenici, et generalis concilii Tridentini
  - Canones et decreta sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini sub Paolo III. Julio III. et Pio IV pontificibus max. Index dogmatum, & reformationis
  - Louvain: < Martinus Verhasselt > , 1564
  - 4° : 240, [8] p.
  Bibliography: BT 8016; MACHIELS (1979) C-584; NB 29628 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 181. - 11687 - (Religion-Law) An. Trente- concilie; Canones et Decreta sacrosancti oecumenici, et generalis concilii Tridentini
  - Canones et decreta Sacrosancti oecumenici et generalis Concilij Tridentini. Index Dogmatum & Reformationis
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > , 1570
  - 16° : 519 [= 520], [54] p.
  Collaborators: Welleus, Hieronymus I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5363; NB 29656 - Not in: Adams; BCNI; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 182. - 10086 - (Philology) Canterus, Gulielmus De ratione emendandi Graecos auctores syntagma
  - < Gulielmus Canterus > De ratione emendandi Graecos auctores, syntagma recens auctum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571
  - 8° : 64 p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 560 [s.v. Novarum]; STCDutch 46 [s.v. Novarum]; PP 910 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the work /
  ¶Edition: Although it is presented as a separate publication (and is sometimes found as a separate book), it formed an additional part of his Novarum lectionum libri octo, in which it is announced on the title-page.
  Copies: Info by E-mail
 183. - 6582 - (Antiquity) Canterus, Gulielmus Novarum lectionum libri octo
  - < Gulielmus Canterus Ultraiectinus > Novarum lectionum libri octo . - Editio tertia, recens aucta. Eiusdem De ratione emendandi Graecos auctores syntagma, recens item auctum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571; 3° ed.
  - 8° : 478, [2] p.
  Collaborators: Canterus, Gulielmus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-552; Brunet 6: 0973 [18179]; BT 560; NB 6525; STCDutch 46; PP 909 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 184. - 12421 - (Religion) Canterus, Gulielmus Variarum in Graecis bibliis lectionum libellus
  - Variarum in Graecis bibliis lectionum libellus, a < Gulielmus Canterus > concinnatus
  - [Antwerp]: [ < Christophorus Plantinus > ], [1572]
  - 2° : [8] f., (other issue:) [6] f.
  Collaborators: Canterus, Gulielmus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: PP 644.VIII.15.A-B
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
 185. - 13 - (Philology) Canterus, Theodorus Variarum lectionum libri duo
  - Variarum lectionum libri duo
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574; [1° ed.]
  - 8° :
  Collaborators: Canterus, Theodorus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-553; BT 561; MACHIELS (1979) C-92; STCDutch 46; PP 912 - Not in: BB
  Copies: GE/M-ZK/2001/05/08-11 n° 0198 : Est. 300/DM. 250 (€ 127)

 186. - 6671 - (Religion-Bible) Cantuariensis, Anselmus In Matthaeum evangelistam commentarius
  - In Matthaeum evangelistam commentarius perquam utilis, neque antehac typis excusus
  - Antwerp: < Joannes Gravius > , 1551
  - Sm-8° :
  Collaborators: Cantuariensis, Anselmus (author); Grave, Joannes de (printer)
  Bibliography: BT 113 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 187. - 487 - (Religion-Theology) Canus o.p., Franciscus Melchior De locis theologicis libri duodecim
  - Reverendissimi d. domini < Melchior Canus > episcopi Canariensis, ordinis praedicatorum, et sacrae theologiae professoris, ac primariae cathedrae in academia Salmanticensi olim praefecti, De locis theologicis libri duodecim. Cum indice copiosissimo atque locupletissi
  - Louvain: < Servatius Sassenus > / [Antwerp]: Arnoldi Byrckmanni; Other issue: haeredes Johannis Steelsii, 1564
  - 8° : [8], 902 [= 903], [49] p.
  Collaborators: Canus o.p., Franciscus Melchior (author); Sassen, Servaas II van (printer); Birckman, Arnold II (publisher); Birckman, Geoffroy (publisher); Birckman, Johann I (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-RA/2003/03/21-22 n° 800 (Steelsius) : Est. 200-300/€ 200
  Binding: panel stamp with i.a. Adam & Eve, Christ on the Cross, Death, dated 1559 and with monogram "NP".
  GE/K-VH/2001/09/21-22 n° 0234 (Steelsius) : Est. 450/DM. 320 (€ 163)

  Other copies: Info by E-mail
 188. - 7204 - (Religion-Polemic) Capite Fontium o.f.m., Christophorus a Le premier livre de la défense de la religion de noz ancetres (trsl.)
  - Fidei maiorum nostrorum defensio; qua haereticorum saeculi nostri actus ac stratagemata deteguntur; reverendiss. patre, fratre < Christophorus a Capite Fontium > ordinis fratrum minorum generali ministro auctore. Hieremiae VI [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 8° : [12], 378, [22] p.
  Collaborators: Capite Fontium o.f.m., Christophorus a (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-1427; BT 5374; GUSTIN (1996) C-43; NB 7943; STCDutch 51; TROEYER (1969) 772; PP 916 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 189. - 8950 - (History) Carion, Johannes Chronicon ab exordio mundi ad Carolum V imperatorem (trsl.) /An.
  - Een chronijcke van altghene datter geschiet is vant beginsel des werelts totten jaren MCCCCC ende xliii [...] Item een wonderlijcke prophecie [...] totten toecomenden jare van lx [...]
  - Antwerp: < Jan Grapheus > , 1553
  - 8° : (246) [= (248)] f.
  Collaborators: Carion, Johannes (author); Grapheus, Joannes (printer)
  Bibliography: BT 570 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 190. - 10034 - (Religion) Carranza o.p., Bartolomaeus Controversia de necessaria residentia episcoporum
  - Controversia de necessaria [...] residentia [...] episcoporum
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > ; ( < Johannes Withagius > ), 1554
  - 12° : 227, [1] p.
  Collaborators: Carranza o.p., Bartolomaeus (author); Bellerus, Johannes (publisher); Verwithagen, Jan I (printer)
  Bibliography: BT 7694; STCDutch 46 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 191. - 15 - (Religion-Law) Carranza o.p., Bartolomaeus Summa omnium conciliorum a Sancto Petro
  - Summa omnium conciliorum a sancto Petro usque ad Julium quartum pontificem
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1556
  - 8° :
  Collaborators: Carranza o.p., Bartolomaeus (author); Steelsius, Joannes (printer)
  Bibliography: BT 578 - Not in: MACHIELS (1979)
  Copies: GE/KT-RS/2001/04/25-28 n° 0933 : Est. 350/DM. 250 (€ 128)

 192. - 282 - (Religion-Law) Carranza o.p., Bartolomaeus Summa omnium conciliorum a Sancto Petro
  - Summa omnium conciliorum a sancto Petro usque ad Pium quartum pontificem, omnibus sacrae scripturae studiosis utillisma, authore f. < Bartolomaeus Carranza > instituti sancti Dominici, theologiae professore. [...]
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Johannes Withagius > ), 1559
  - 8° : [8], 410, [2] f.
  Collaborators: Carranza o.p., Bartolomaeus (author); Steelsius, Joannes (publisher); Verwithagen, Jan I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage, printer's mark (last leaf).
  Bibliography: Adams C-769; BT 5376; NB 6822-23 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: GE/M-ZK/2001/11/13-15 n° 0280 : Est. 300/DM. 150 (€ 77)

  Other copies: Info by E-mail
 193. - 3642 - (Religion-Law) Carranza o.p., Bartolomaeus Summa omnium conciliorum a Sancto Petro
  - Summa omnium conciliorum a sancto Petro usque ad Pium quartum pontificem, omnibus sacrae scripturae studiosis utillisma, authore f. < Bartolomaeus Carranza > instituti s. Dominici, theologiae professore. [...]
  - Antwerp: < in aedibus viduae et haeredum Joannis Stelsii > ; ( < Joannes Graphaeus > ), 1569
  - 8° : [8], 380 f.
  Collaborators: Carranza o.p., Bartolomaeus (author); Ertborn, Anna van (seller); Bellerus, Petrus I (seller); Steelsius, Frans (seller); Grapheus, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-771; BT 579; KNAPEN (1986) C-23; MACHIELS (1979) C-139; NB 6825 - Not in: Brunet; BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 194. - 6609 - (Religion-Law) Carranza o.p., Bartolomaeus Summa omnium conciliorum a Sancto Petro
  - Summa omnium conciliorum a sancto Petro usque ad Pium quartum pontificem, omnibus sacrae scripturae studiosis utillisma, authore f. < Bartolomaeus Carranza > instituti s. Dominici, theologiae professore. [...]
  - Antwerp: < in aedibus viduae et haeredum Joannis Stelsii > ; ( < Joannes Grapheus > ), 1564
  - 8° : [2], 404, [6] f.
  Collaborators: Carranza o.p., Bartolomaeus (author); Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Grapheus, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5377; GUSTIN (1996) C-31; KNAPEN (1986) C-22; NB 6824 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 195. - 5023 - (Antiquity) Carrio, Ludovicus Castigationes in Valerii Flacci Argonauticon
  - In Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon libros octo castigationes. Quibus tum emendationum ratio & varietas lectionum indicatur; tum aliorum auctorum, quorum indicem subiecimus, loci obiter castigantur
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566
  - 16° : [48] f.
  Collaborators: Carrio, Ludovicus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Pamele, Jacob van (dedicatus)
  Bibliography: Adams V-81 [s.v. Valerius Flaccus]; MACHIELS (1979) V-38 [s.v. Valerius Flaccus]; NB 6829; STCDutch 203 [s.v. Valerius Flaccus]; SORGELOOS (1990) 437; PP 921 - Not in: Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Subjects: Valerius Flaccus
  Copies: Info by E-mail
 196. - 5042 - (Religion) Carthusiensis o.cart., Dionysius De perfecto mundi contemptu opusculum
  - De perfecto mundi contemptu opusculum [...]
  - Antwerp: < Joannes Latius > , 1551
  - 16° : [8], 366, [2] f.
  Collaborators: Carthusiensis o.cart., Dionysius (author); Laet, Hans de (printer)
  Bibliography: BCNI 2280; BT 906; STCDutch 116 - Not in: Adams; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 197. - 3692 - (Religion-Devotion) Carthusiensis o.cart., Dionysius Liber utilissimus de quatuor hominis novissimis
  - Liber utilissimus de quatuor hominis novissimis, nempe I. Morte. II. Iudicio. III. Inferni poenis. IIII. Gaudiis coeli. Eiusdem colloquium de particulari animarum
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > , 1573
  - 12° : [10], 570, [8] p.
  Collaborators: Carthusiensis o.cart., Dionysius (author); Welleus, Hieronymus I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 3402; BT 907 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 198. - 6604 - (Religion-Theology) Carthusiensis o.cart., Dionysius Summa fidei orthodoxae tomi duo (2 pts.)
  - Summa fidei orthodoxae d. < Dionysius Carthusianus > Quae huic tomo continentur sequens pagella docebit. [...]
  - Antwerp: vidua Johannis Stelsii, 1569
  - 8° : [12], 239, [1] f.
  Collaborators: Carthusiensis o.cart., Dionysius (author); Ertborn, Anna van (printer); Steelsius, Frans (printer); Bellerus, Petrus I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams D-616; BT 5636; NB 9888 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books (pt. 2)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° : [12], 347, [1] f.
 199. - 2549 - (Religion-Patristic) Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius Institutionum divinarum lectionum liber I
  - Institutionum divinarum lectionum liber I. Opus utile sacrarum literarum, tum antiquitatis studiosis: conscriptum quidem ante annos milles, nunc vero primum typis evulgatum; per < Jacobus Pamelius Brugensis >. Catalogus commentariorum veterum selectiorum in universa Biblia, ab eodem Pamelio congestus
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566
  - 8° : 108, [4] p.
  Collaborators: Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius (author); Pamele, Jacob van (editor); Plantijn, Christoffel I (printer); Triverius o.s.b., Franciscus (liminarist)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-878; BT 584; GUSTIN (1996) C-35/36; MACHIELS (1979) C-172; NB 6872; PP 928 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: GE/M-HH/2003/05/13-15 n° 0185 : Est. 400/€ 420
  Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 200. - 5437 - (Topography-Travels-India) Castanheda, Ferñao Lopes de Historia do descobrimento y conquista da India per los Portugueses (trsl.) /Grouchy, Nicolas de
  - L'histoire des Indes de Portugal, contenant comment l'Inde a esté découverte, par le commandement du roy Emanuel [...], la guerre que les capitaines portugalois ont menée pour la conqueste d'icelles [...]
  - Antwerp: Jehan Steels, 1554
  - Sm-8° : [4], 211, [1] f.
  Collaborators: Castanheda, Ferñao Lopes de (author); Steelsius, Joannes (printer); Grouchy, Nicolas de (translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 1: 1621; BT 8672; STCDutch 124 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 201. - 9788 - (Literature-Tournai) Casteleyn, Matthijs de Ballade van Doornijcke
  - Baladen van Doornijcke ghemaect door h. Matthijs de Casteleyn priester ende excellent poete moderne [...]
  - Ghent: weduwe van Gheeraert van Salenson; Gillis vanden Rade, [1571 ca. ]
  - 8° : [16] f. 1 plate
  Collaborators: Casteleyn, Matthijs de (author); Leyden, Lievine vander (publisher); Rade, Gillis vanden (printer)
  Illustrations: woodcut vignette on titlepage with portrait
  Bibliography: BG 697b; BB C-156 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  See also: Literature-1571 [part]
  Copies: Info by E-mail
 202. - 9787 - (Literature) Casteleyn, Matthijs de De const van rhetoriken
  - De conste van rhetorijcken, allen ancommers ende beminders der zelver, een zonderlinghe exemplaer, ende leerende voorbeelt, niet alleen in allen soorten ende sneden van dichte, nemaer ooc, in alles dat der edelder const van Poësien competeert, ende aencleeft. Wtghestelt in dichte, bij wijlent h. Matthijs de Casteleyn, priester ende excellent poëte moderne
  - Ghent: Jan van Salenson, [1571 ca. ]
  - 8° : [16], 176 p.
  Collaborators: Casteleyn, Matthijs de (author); Salenson, Jan van (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BG 697a; BB C-156; NK /0269; NB 6885 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  See also: Literature-1571 [part]
  Copies: Info by E-mail
 203. - 12248 - (Literature) Castiglione, Baldassare Il cortegiano (trsl.) /Boscán Almogávar, Juan
  - El cortesano traduzido por Boscán en nuestro vulgar Castellano, nuevamente agora corregido
  - Antwerp: Philippo Nucio, 1574
  - 8° : 247, [3] f.
  Collaborators: Boscán Almogávar, Juan (translator); Nutius, Philippus (printer); Castiglione, Baldassare (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-943; BT 585; PEETERS 202; NB 6911 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 204. - 1918 - (Religion-Polemic) Castro o.f.m., Alfonso de Adversus omnes haereses, libri XIII
  - < Alfonsus a Castro Zamorensis >, ordinis Minorum regularis observantiae, provinciae sancti Jacobi, Adversus omnes haereses, libri XIII. Opus hoc nunc postremo ab authore recognitum est, et tam multis ab eo locis super omnes priores aeditiones auctum atque locupletatum est, ut merito novum opus censeri possit prout author ipse in epistola nuncupatoria apertè demonstrat: quae addita sunt, pagina septima per brevem epistolam reperies
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; Other issue: (Hans de Laet), 1556 (1557)
  - 2° : [32], 262 f.
  Collaborators: Castro o.f.m., Alfonso de (author); Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer)
  Bibliography: Adams C-969-70; Brunet 1: 1636note; BT 5385-5386; NB 6923-25 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: GE/B-JGH/2002/11/04-07 n° 0226 : Est. 600/€ 480
  Bound with: 1 other
  Other copies: Info by E-mail
 205. - 5118 - (Law) Castro o.f.m., Alfonso de De potestate legis poenalis, libri duo
  - De potestate legis poenalis, libri duo
  - Antwerp: vidua Johannis Steelsii, 1568
  - 8° : [20], 324 f.
  Collaborators: Castro o.f.m., Alfonso de (author); Ertborn, Anna van (printer); Bellerus, Petrus I (printer); Steelsius, Frans (printer)
  Bibliography: BT 8032; MACHIELS (1979) C-195; STCDutch 47
  Copies: Info by E-mail
 206. - 814 - (Religion) An. Catechismus romanus
  - Catechismus romanus, ex decreto concilii Tridentini, & Pii V. pontificis maximi iussu primum editus: nunc vero luculentis quaestionibus, quae mox rei propositae materiam oculis subjicant, distinctus, brevibusque annotatiunculis elucidatus, studio & industria < Andreas Fabricius Leodius >, illustrissimorum principum, Alberti & Ernesti, eius filii, comitum Palatinorum Rheni, ac utriusque Bavariae ducum consiliarii
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 8° : [32], 602, [6] p.
  Collaborators: Lefèvre, André (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 3218 [s.v. 1570 (error)]; BT 592; MATAGNE (1985) C-54; NB 29661; PP 1155 [s.v. Fabricius] - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 207. - 6216 - (Religion) An. Catechismus romanus
  - Catechismus, ex decreto concilii Tridentini ad parochos, Pii V pont. max. jussu editus. In hac editione praeter mendas plurimas correctas, adjecta etiam sunt passim in margine cum Scripturarum tum patrum loca in exemplaribus reliquis, praesertim romanis, omissa
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1567; [1° ed.]
  - 8° : [2], 578 [= 588], [38] p.
  Collaborators: Bogaert, Johannes I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-1060; BCNI 3055; BT 590 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Edition: First edition in the Netherlands
  Copies: Info by E-mail
 208. - 7648 - (Religion) An. Catechismus romanus
  - Catechismus, ex decreto concilii Tridentini ad parochos, Pii V pont. max. jussu editus. In hac editione praeter mendas plurimas correctas, adjecta etiam sunt passim in margine cum Scripturarum tum patrum loca in exemplaribus reliquis, praesertim romanis, omissa
  - Liege: < Henricus Hovius > ; ( < Gualterus Morberius > ), 1568
  - 8° : 633, [39] p.
  Collaborators: Hovius, Henricus I (publisher); [Morbiers, Walter] (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-1061; BT 591; KNAPEN (1986) C-37; THEUX (1867/R) 5 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 209. - 12153 - (Religion) An. Catechismus romanus
  - Catechismus romanus, ex decreto concilii Tridentini, & Pii V. pontificis maximi iussu primum editus: nunc vero luculentis quaestionibus, quae mox rei propositae materiam oculis subjicant, distinctus, brevibusque annotatiunculis elucidatus, studio & industria < Andreas Fabricius Leodius >, illustrissimorum principum, Alberti & Ernesti, eius filii, comitum Palatinorum Rheni, ac utriusque Bavariae ducum consiliarii
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574
  - 8° : [22], 470, [36] p.
  Collaborators: Lefèvre, André (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 593; NB 29662; PP 1156 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books; Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 210. - 8529 - (Antiquity) Cato Disticha moralia (trsl.) /An.
  - Disticha moralia, nomine Catonis inscripta cum Gallica interpretatione [...]
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1570
  - 8° : 132 p.
  Collaborators: Cato (author); Silvius, Guillaume (printer); Planudes, Maximus (translator); Agricola, Rodolphus (translator)
  Bibliography: BT 603 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 211. - 564 - (Antiquity) Catullus, Gaius Valerius Opera omnia
  - < Catullus >, Tibullus, Propertius
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569
  - 16° : 173, [3] p.
  Collaborators: Catullus, Gaius Valerius (author); Tibullus, Albius (author); Propertius, Sextus (author); Gallus, Gaius Cornelius (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Giselinus, Victor (editor); Pulmannus, Theodorus (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 1: 1679; BT 606; MATAGNE (1985) C-64; SORGELOOS (1990) 182; VERHELST (1997) 91; PP 934 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  See also: Antiquity-1569 [other part]
  Copies: NL/H-BK/2001/11/28-30 n° 4149 : Est. 150-250/NGl. 190 (€ 86)
  Condition: 2 pts in 1 vol. Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 212. - 10360 - (Antiquity) Catullus, Gaius Valerius Opera omnia
  - < Catullus >, Tibullus, Propertius, Cor. Galli fragmenta. Omnia ex vetust. exempl. multo quam antea emendatiora, additis annot
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1560
  - 12° : [2], 134 [= 146] p.
  Collaborators: Catullus, Gaius Valerius (author); Tibullus, Albius (author); Propertius, Sextus (author); Gallus, Gaius Cornelius (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-1148; Brunet 1: 1679; BT 605; STCDutch 48; SORGELOOS (1990) 181; VERHELST (1997) 92; PP 933 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 213. - 7908 - (Religion) Cazal, Gaspar do De sacrificio missae & sacrosanctae eucharistiae celebratione, per Christum in coena novissima
  - De sacrificio missae & sacrosanctae eucharistiae celebratione, per Christum in coena novissima, libri tres [...]
  - Antwerp: Libertus Malcotius, 1566
  - 8° : [2], 211, [9] f.
  Collaborators: Cazal, Gaspar do (author); Malcotius, Libertus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5381 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 214. - 6811 - (Literature-Fables) An. Centum fabulae ex antiquis auctoribus
  - Centum fabulae ex antiquis auctoribus delectae et a < Gabriel Faernus Cremonensis > carminibus explicatae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567 (June 1567)
  - 16° : 173, [3] p.
  Collaborators: Faernus, Gabriel (editor); Plantijn, Christoffel I (printer); Borcht, Pieter van der (ill.-designer); Jansen Van Campen, Gerard (ill.-executor); Nicolai, Arnold (ill.-executor)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage; 100 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Adams F-116; Brunet 2: 1160; BT 608; FUNCK (1925) 312; LANDWEHR (1988) F-96; PP 1163 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 215. - 18 - (Religion) An. Christi Iesu vitae admirabiliumque actionum speculum
  - Christi Jesu vitae admirabiliumque actionum speculum
  - Antwerp: < Philippus Gallaeus > ; ( < Anthonius Coppenius Diesthensis > ), 1573
  - Obl.-8° : 48 plates
  Collaborators: Galle, Filips I (printer); Coppens van Diest, Anthonis (printer); Groenning, Gerard (ill.-designer); Wierix, Jan (ill.-executor); Wierix, Hieronymus (ill.-executor)
  Illustrations: Engraved titlepage; copper engraving(s) on 48 plates
  Bibliography: BT 1207-8 - Not in: BB
  Copies: BE/BR-RA/2003/06/13-14 n° 0783 : Est. 3000-5000/€ 2400
  Bound with:
  GE/M-HH/2001/05/15-17 n° 1131 : Est. 6000/DM. Unsold
  Bound with:
 216. - 11934 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius De inventione
  - < Marcus Tullius Cicero > De inventione rhetorica lib. I
  - Louvain: < Martinus Rotarius > , 1551
  - 8° : [60] f.
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Raeymaker, Maarten de (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); NB; STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 217. - 11827 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius De officiis
  - < Cicero > De officiis libri III. Cato maior, vel de senectute. Laelius, vel de amicitia. Paradoxa Stoicorum sex. Somnium Scipionis, ex libro sexto de Republica. Cum annotationibus Pauli Manutij, in margine adscriptis. Index rerum, & verborum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565
  - 24° : 416, [80] p.
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Manutius, Paulus (commentator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: NB 8152; SORGELOOS (1990) 185; PP 964 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 218. - 1694 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius De oratore
  - Epitome librorum (...) de oratore ad Q. Fratrem
  - Louvain: < Bartholomaeus Gravius > , 1562
  - Sm-4° :
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Graeve, Bartholomaeus De (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; BT
  Copies: UK/L-BBA/2002/09/26 n° 118 : Est. 150-200/£ 700 (€ 1148)(pr. incl.)
  Prov. Donaueschingen. Bound with:
 219. - 10986 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius Epistolae
  - < Marcus Tullius Cicero > Selectarum epistolarum libri III. Institutioni puerili iam recens congesti [...] opera < Simon Verepaeus >. His accessit Compendiosa vitae M.T. Ciceronis historia [...].
  - Antwerp: < Anthonius Tilenus > ; ( < Aegidius Radaeus > ), 1575
  - 8° : 47, [9] f.
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Verepaeus, Simon (editor); Thielens, Antheunis (publisher); Rade, Gillis vanden (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); NB; STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 220. - 6457 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius Epistolarum ad familiares libri XVI
  - < Marcus Tullius Cicero > Epistolae familiares. < Paulus Manutius > annotationes breves in margine adscriptae. Eiusdem scholia. Verba Graeca Latinis expressa. Dionysij Lambini Monstroliensis viri doctiss. emendationes, & earum rationes. Guilielmi Canteri locorum aliquot explicationes & & emendationes,
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1568
  - 8° : [16], 528 p.
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Manutius, Paulus (editor); Lambinus, Dionysius (commentator); Canterus, Gulielmus (commentator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 8055; MATAGNE (1985) C-89; PP 943 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 221. - 6974 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius Epistolarum ad familiares libri XVI
  - Epistolae ad familiares. Eiusdem D. Lambini annotationes, seu emendationum rationes. Item Pauli Manutii annotationes brevissimae
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1568
  - 8° : [8], 467, [21] pp p.
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Lambinus, Dionysius (editor); Manutius, Paulus (commentator); Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 222. - 8952 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius Epistolarum ad familiares libri XVI
  - < Marcus Tullius Cicero > Epistolae familiares. < Paulus Manutius > annotationes brevissimae, in margine adscriptae. Eiusdem Manutii scholia. Verba Graeca Latinis expressa
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565 (Monday, 25 January 1565) [(VIII. Calend. Febr. MDLXV)]
  - 8° : [16], 488, [56] p.
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Manutius, Paulus (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: SORGELOOS (1990) 184; PP 940 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 223. - 1695 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius Oratio pro A. Licino Archia poeta
  - Oratio pro A. Licino Archia poeta
  - Louvain: < Bartholomaeus Gravius > , 1567
  - Sm-4° :
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Graeve, Bartholomaeus De (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; BT
  Copies: UK/L-BBA/2002/09/26 n° 118 : Est. 150-200/£ 700 (€ 1148)(pr. incl.)
  Prov. Donaueschingen. Bound with:
 224. - 1700 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius Oratio pro domo sua ad pontifices
  - Oratio pro domo sua ad pontifices
  - Louvain: < Servatius Sassenus > , 1571
  - Sm-4° :
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Sassen, Servaas II van (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; BT
  Copies: UK/L-BBA/2002/09/26 n° 118 : Est. 150-200/£ 700 (€ 1148)(pr. incl.)
  Prov. Donaueschingen. Bound with:
 225. - 1697 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius Oratio pro L. Murena
  - Oratio pro L. Murena
  - Louvain: < Servatius Sassenus > , 1555
  - Sm-4° :
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Sassenus, Servatius I (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; BT
  Copies: UK/L-BBA/2002/09/26 n° 118 : Est. 150-200/£ 700 (€ 1148)(pr. incl.)
  Prov. Donaueschingen. Bound with:
 226. - 1699 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius Oratio pro Quinto Ligario ad C. Caesarem
  - Pro Q. Ligario Oratio
  - Louvain: < Servatius Sassenus > , 1553
  - Sm-4° :
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Sassenus, Servatius I (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; BT
  Copies: UK/L-BBA/2002/09/26 n° 118 : Est. 150-200/£ 700 (€ 1148)(pr. incl.)
  Prov. Donaueschingen. Bound with:
 227. - 1698 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius Oratio pro Sexto Roscio Amerino
  - Oratio pro Sexto Roscio Amerino
  - Louvain: Servatii Sasseni, 1557
  - Sm-4° :
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Amersvoert, Anna van (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; BT
  Copies: UK/L-BBA/2002/09/26 n° 118 : Est. 150-200/£ 700 (€ 1148)(pr. incl.)
  Prov. Donaueschingen. Bound with:
 228. - 1696 - (Antiquity) Cicero, Marcus Tullius Oratio pro T. Annio Milone
  - Oratio pro T. Annio Milone
  - Louvain: < Servatius Sassenus > , 1557
  - Sm-4° :
  Collaborators: Cicero, Marcus Tullius (author); Sassenus, Servatius I (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; BT
  Copies: UK/L-BBA/2002/09/26 n° 118 : Est. 150-200/£ 700 (€ 1148)(pr. incl.)
  Prov. Donaueschingen. Bound with:
 229. - 4454 - (Topography-Travels-Peru) Cieza de León, Pedro La chronica del Peru
  - La chronica del Peru
  - Antwerp: Martin Nucio, 1554
  - Sm-8° : [8], 204 [= 196] f.
  Collaborators: Cieza de León, Pedro (author); Nutius, Martinus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 41 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Adams C-2021; Brunet 2: 0067; BT 637; BB C-16note; PEETERS 256; NB 8244; STCDutch 53- Exhibitions: Carolus 203 - Not in: KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 230. - 11594 - (Topography-Travels-Peru) Cieza de León, Pedro La chronica del Peru
  - Parte primera de la chronica del Peru que tracta la demarcacion de sus provincias, la descripcion dellas, las fundaciones de las nuevas ciudades, los ritos y costumbres delos Indios, y otras vosas estrañas dignas de ser sabidas. Hecha por Pedro Cieça de León, vezino de Sevilla. [...]
  - Antwerp: Juan Steelsio; (Juan Lacio), 1554
  - 8° : [8], 285, 11, [2] f.
  Collaborators: Cieza de León, Pedro (author); Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 41 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Adams C-2019; BT 8060; BB C-16; MACHIELS (1979) C-419; PEETERS 255; NB 8245; STCDutch 53 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 231. - 8986 - (Antiquity) Claudianus, Claudius Opera omnia
  - < Claudius Claudianus >, < Theodorus Pulmannus Craneburgius > diligentia & fide summa, è vetustis codicibus restitutus
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571 (1572)
  - 16° : 353, [7] p.
  Collaborators: Claudianus, Claudius (author); Pulmannus, Theodorus (editor/dedicator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-2077; Brunet 1: 0088; BT 640; MACHIELS (1979) C-435; STCDutch 54; SORGELOOS (1990) 193; VERHELST (1997) 104; PP 993 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 232. - 3216 - (Religion-Law) Clemens Romanus (Pseudo) Apostolicarum constitutionum & Catholicae doctrinae libri VIII
  - De constitutionibus apostolicis b. < Clemens Romanus > libri octo. Nunc primum e tenebris eruti, & ad orthodoxam fidem astruendam apprime utiles. < Joannes Carolus Bovius > episcopo Ostunensi interprete. Eiusdem scholia in loca, quae dubitationem aliquam habere videntur. Rerum & verborum memorabilium index
  - Antwerp: Libertus Malcotius, 1564
  - 16° : [25], 217 [= 219], [20] f.
  Collaborators: Clemens Romanus (author); Bovius, Joannes Carolus (editor); Malcotius, Libertus (printer)
  Bibliography: BT 5443; NB 8289 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 233. - 10229 - (Religion-Law) Clemens V Constitutiones cum apparatu J. Andreae
  - Clementinae seu < Clemens V > Pont. Max. Constitutiones, in Concilio Viennensi editae
  - Antwerp: < Philippus Nutius > , 1572
  - 2° : 368 cls., [6] f.
  Collaborators: Clemens V (author); Nutius, Philippus (printer)
  Bibliography: Adams B-2447 [s.v. Boniface VIII]; BT 5491; STCDutch 178 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 234. - 1154 - (Literature-Letters) Clenardus, Nicolaus Epistolarum libri duo
  - < Nicolaus Clenardus > Epistolarum libri duo. Quorum posterior iam primum in lucem prodit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566
  - 8° : 258 [= 242], [6] p.
  Collaborators: Clenardus, Nicolaus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Clusius, Carolus (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-2139; Brunet 2: 0099 [18741]; BT 651; MACHIELS (1979) C-455; MATAGNE (1985) C-111; STCDutch 54; SORGELOOS (1990) 194; PP 996 - Not in: KNAPEN (1986); BB
  Copies: Info by E-mail
 235. - 8831 - (Religion) Clichthove, Joost van Sermones (trsl.) /*Roermond o.cart., Kartuizers
  - Hier beginnen seer schoone Christelijcke ende evangelische sermoonen [...] genomen tot de sermoonen < Jodocus Clichthovaeus >. Nu eerst door den welgheleerde Heymeraen Schweller, capellaen der Roo. coninclijcke ma. kinder, uut den Latijne int hooch Duytsch overgeset. Ende daer na vanden Carthuysers tot Ruremunde in onse Nederlantsce sprake overgeset tot nut ende profijt der cristenen geloovige menschen seer profijtelijc te lesen.
  - (Antwerp: Jan Roelants, 1554)
  - 8° : 352 f.
  Collaborators: Clichthove, Joost van (author); Schweller, Heymeraen (collaborator); *Roermond o.cart., Kartuizers (translator); Roelants, Jan II (printer)
  Illustrations: Title in border; 44 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BCNI 2415; BT 5457; MACHIELS (1979) C-514 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 236. - 4083 - (Religion) An. Collectio divinarum et humanarum vere aurea
  - Collectio divinarum et humanarum vere aurea
  - Antwerp: (Ae. Diest), 1564
  - 8° : [68] f.
  Collaborators: Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 8074 - Not in: Adams; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 237. - 2330 - (Philosophy) An. Commentaria in Isagogen Porphyrii et in omnes libros Aristotelis de dialectica
  - Commentaria in Isagogen Porphyrii et in omnes libros Aristotelis de dialectica, olim [...] consilio [...] venerandae facultatis artium in inclita academia Lovaniensi per dialecticae ac totius philosophiae peritissimos viros composita
  - Louvain: Servatii Sasseni / [Antwerp]: Arnoldi Byrckmanni, October 1568; [3° ed.]
  - 2° : [12], 547, [1] p.
  Collaborators: Porphyrius, Johannes (collaborator); Aristoteles (collaborator); Amersvoert, Anna van (printer); Birckman, Arnold II (publisher)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; pages with woodcut(s)
  Bibliography: Adams P-1916; BT 5467; STCDutch 125 [s.v. Louvain - Academia Lovaniensis] - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Subjects: Porphyrius, Johannes; Aristoteles
  Copies: UK/L-BBA/2002/09/26 n° 134 : Est. 200-300/£ 240 (€ 393)(pr. incl.)
  Prov. Donaueschingen.
  Other copies: Info by E-mail
 238. - 6167 - (Philosophy) An. Commentaria in Isagogen Porphyrii et in omnes libros Aristotelis de dialectica
  - Commentaria in Isagogen Porphyrii et in omnes libros Aristotelis de dialectica, nuper maturo consilio, et gravissimis sumptibus venerandae facultatis artium in inclyta Academia Lovanensi [...] composita, et [...] diligenter recognita [...]
  - Louvain: < Servatius Sassenus > , October 1553
  - 2° : [12], 606 p.
  Collaborators: *Leuven, Artes-faculteit (collaborator); Sassenus, Servatius I (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: Adams P-1914; BT 5466 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Subjects: Porphyrius, Johannes; Aristoteles
  Copies: Info by E-mail
 239. - 9283 - (Religion-Law) An. Trente- concilie; Canones et Decreta sacrosancti oecumenici, et generalis concilii Tridentini (2 pts.)
  - Concilium tridentinum, hoc est, Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis concilij tridentini: sacrae scripturae et sanctorum canonum concordantijs illustrata. Christianorum principum ad sacrum concilium tridentinum literae et mandata. Legatorum ab ijsdem missorum habitaead S. synodum orationes. S: synodi ad easdem legatorum orationes, responsa. S: patrum et doctissimorum virorum tum ad S: synodum tum ad patres ibi congregatos, orationes et conciones elegantissimae. [...]
  - Louvain: < Petrus Zangrius Tiletanus > , 1567
  - 2° : [8], 606, [4] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-2808; BT 681; GUSTIN (1996) C-72; KNAPEN (1986) C-85; MACHIELS (1979) C-587; NB 29650 - Not in: Brunet; BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 2° : 8 p., 9-248 col., [24] p.
 240. - 1581 - (Religion-Bible) An. Concordantia bibliorum
  - Concordantiae Bibliorum utriusque Testamenti, Veteris et Novi, novae et integrae, quas re vera maiores appelare possis
  - Antwerp: Arnoldi Birckmanni; Other issue: vidua Johannis Steelsii; (Ameet Tavernier), 1567 (1566)
  - Sm-2° : [548] f.
  Collaborators: Birckman, Arnold II (seller); Birckman, Johann I (seller); Birckman, Geoffroy (seller); Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); [Tavernier, Ameet I] (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 682 [Steelsius]; BT 5472 [Birckman]; GUSTIN (1996) C-79; NB 4974, 4976 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 241. - 7206 - (Science-Medicine) An. Medicina Salernitana
  - De conservanda bona valetudine, opusculum scholae Salernitate, ad regem Anglie, cum enarrationibus utilissimis, novisissime recognitis & auctis per Joanem Curionem
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1557
  - 8° : [12], 276 f.
  Collaborators: Curio, Joannes (editor); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5557 - Not in: Adams; Brunet; BMN; DURLING (1967A); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 242. - 6779 - (Golden Fleece) An. Les ordonnances de l'ordre de la Toison d'or (trsl.) /Everardus alias Grudius, Nicolaus
  - Constitutiones clarissimi atque excellentissimi ordinis velleris aurei: e Gallico in Latinum conversae
  - [Antwerp]: [Willem Silvius], [1559]
  - 4° : [45] f., (other issue:) [8]+63+[1] p., (other issue:) [14]+91+[1] p.
  Collaborators: Everardus alias Grudius, Nicolaus (translator); Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: Brunet 2: 0239-40; BT 690; BB C-876; PP 1017 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Edition: BB describes 4 editions, all without addresses. One with 14 unn. pages and 91 nm. and 1 unn. was printed by B. Moretus in Antwerp in 1626 (BelEdiMar-n° 6780). The edn with 8 unn. pages and 63 nm. and 1 unn. was printed by W. Silvius in the officina of Plantin in 1560. Another edition with 14 unn. pages and 91 nm. differs in 4 unn. pages signed with instead of * and the engraving signed Serdanya Ex. 1709. The types of the edn with 45 unn. folios resemble those of the Moretus-edn.
  Copies: Info by E-mail
 243. - 5264 - (Law) Coorenhuys, Willem van Digestorum seu pandectarum iuris civilis, partitio et methodus. Ad D. Iodocum Courtewilium
  - Digestorum seu pandectarum iuris civilis, partitio et methodus. Ad D. Iodocum Courtewilium
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > /Other issue: Ghent: < Jacobus Vivarius > /Other issue: (Antwerp: < Christophorus Plantinus > ), 1565 (Saturday, 2 January 1565)
  - 8° : 139, [5] p.
  Collaborators: Coorenhuys, Willem van (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Vijver, Jacob van den (seller); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams V-2663; PP 1029 - Not in: BG; BB; STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 244. - 7201 - (History) An. Copie duchesse de Parme
  - [1566/04/05] Copie dela requeste presenté a la ducesse de Parme [...]. Par plusieurs gentilzhommes de pardeça. Sur le fait de l'inquisition & l'execution des placcars [...] l'apostille [...] sur ladicte requeste
  - Brussels: Michiel van Hamont, 1566
  - 4° : [4] f.
  Collaborators: Hamont, Michiel van (printer)
  Bibliography: BT 692; MACHIELS (1979) N-72 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 245. - 7202 - (History) An. Copie duchesse de Parme
  - [1566/08/25, Brussels] Copie des lettres patentes en forme d'asseurance que la ducesse de Parme, regente &c. [...] a donné aux gentilzhommes confederez [...] Ensemble des reversalles [...] et [...] des lettres closes [...] aux consaulx & villes de pardeça
  - Brussels: Michiel de Hamont, 1566
  - 4° : [6] f.
  Collaborators: Hamont, Michiel van (printer)
  Bibliography: BT 2490; MACHIELS (1979) N-77; STCDutch 143 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 246. - 5604 - (Religion-Law-Low Countries) An. Corpus juris canonici (3 pts.)
  - Corpus iuris canonici editum iussu Gregorii XIII. pont. max. et notis illustratum
  Part 1: Decretorum canonicorum collectanea: ex divite illa scriptorum ecclesiasticorum, summorum pontificum, conciliorumque oecumenicorum supellectile, Gratianus labore concinnata et in suas classes digesta. Praefixa sunt ab Antonio Demochare singulis fere distinctionibus & causarum quaestionibus [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1570
  - 8° : [134], 1279, [1] p.
  Collaborators: Gratianus (author); Mouchy, Antoine de (collaborator); Plantijn, Christoffel I (printer); Conte, Antoine Le (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 722; PP 1030-I - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Epistolae decretales summorum pontificum, a Gregorio nono pontifice maximo collectae. Quid hac editione praestitum sit, sequenti pagella indicatur
  - , (Wednesday, 17 September 1569)
  - Pt. 02 : 8° : [32], 911, [1] p.
  Collaborators: Gregorius IX (pt. 02: author)
  - Part 3: Liber sextus decretalium, per < Bonifatius VIII > pontificem in concilio Lugdunensi editus, iam recens ad vetustissimorum exemplarium fidem quam accuratissime emendatus. Una cum gemino indice, altero titulos operis, altero capitula indicante
  - , 1569
  - Pt. 03 : 8° : [16], 493, [3] p.
  Collaborators: Bonifatius VIII (pt. 03: author)
 247. - 6001 - Common Law / Courtray
  - [1557/12/00] Costumen der stede ende casselrije van Curtrijcke, bij der conijnglijke majesteit gheconfirmeert, in decemb anno LVII. Ten tijden van edele ende weerde heere mher Philips van Liedekercke, riddere, heere van Heestert, Everbeke, Zulte, Landeghem, &c. hooghbailliu der voornomder stede ende casselrie. Dher Pieter van der Gracht, heere van Geneure. Dher Jan van Berghe filius Mr. Cornelis ende andere shcepenen der voornomder stede
  - Ghent: Heinric van den Keere, 1558 (May 1558)
  - 4° : [8], 95, [1] p.
  Collaborators: Keere, Hendrik vanden (printer)
  Illustrations: Title in border, printer's mark (last leaf v°). ; 1 page with woodcut(s): 1 coat of arms
  Bibliography: BT 745; BG 186; MACHIELS (1979) K-292; STCDutch 58 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 248. - 4531 - Common Law / Ghent
  - [1563/12/23] Costumen der Stede ende Schependomme van Ghent, bi der coninghlicke m. gheconfirmeert, [...]. Ten tide van edele ende weerde heer mer Adolf van Bourgoingnen, riddere, heere van Wacken, Cappelle &c. Hooghbailliu der zelver stede. Mer Nicolas Triest, riddere, heere van Hauweghem. Dheere Ian van Hembyze, ende huerlieder medeghesellen schepenen van der Kuere. Ioncheer Iaques Beths, heere van Hangherelles. Gheeraert Triest, ende huerlieder medeghesellen, schepenen van ghedeele [...]
  - Ghent: Henrick van den Keere, 1564
  - 4° : [12], 222, [2] p.
  Collaborators: Keere, Hendrik vanden (printer)
  Illustrations: Title in border; 1 page with woodcut(s): 1 coat of arms
  Bibliography: BT 747; BG 192; MACHIELS (1979) G-177/178; MACHIELS (1994) 259; NB 13119; STCDutch 85- Exhibitions: GENT (1975A) 32 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 249. - 6546 - Common Law / Ghent (2 pts.)
  - [1563/12/23] Costumen der stede ende schependomme van Ghendt, by der c.m. gheconfirmeert den xxiij. dach van decemb. XVc.LXIII. Int schependom mher Nicolas Triest [...]: dheere Jan van Hembyze ende heurlieder medeghesellen: met een ample tafele vande principale saken daer inne ghetracteert, van nieuws daer toe gheaddeert. Hier zijn oock bij ghevoucht de ordonnantien op tbeleeden vande processen voor vinderen ende hal-heeren, ende de ordonnantie vande half-maertsche kuere, aengaende de visscheye, [...]
  - Ghent: weduwe van Gheeraert van Salenson, 1575
  - 4° : [44], 107, [13] p.
  Collaborators: Leyden, Lievine vander (printer)
  Bibliography: BT 748; BG 270ab; MACHIELS (1979) G-179 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: [1575/07/19] Ordinantie op tbeleeden van den processen, zoo wel voor hal-heeren, als voor vinderen vande vier principael prochien, beede de vleesschuysen, vischmaerct ende andere subalterne ofte smalle wetten, mitsgaders ooc op de costen, loon ende sallaris vanden voorseyden vinders, baillius, clercken ende procureurs al daer postulerende. Ghemaect ende ghestatueert bij heere ende wet der stede van Ghendt int schependom van edele ende weerde heere jonckheer Jan Damman, heere van Oomberghe, [...]
  - Ghent: (Gisleni Manilii)
  - Pt. 02 : 4° : [10] f.
  Collaborators: Teypins, Adriana (pt. 02: printer)
 250. - 2356 - Common Law / Mechelen
  - Costumen usancien ende stijl van procederen der stadt vrijheyt, ende jurisdictie van Mechelen met dye additien gheapprobeert ende geauctoriseert by keyserlijcke majesteyt als heere van Mechelen
  - (Antwerp: Jan Roelants, 1565)
  - 8° : [2], (58) [= (57)], [6] f.
  Collaborators: Roelants, Jan II (printer)
  Bibliography: BT 754; MACHIELS (1979) M-349 - Not in: Adams; STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2003/03/21-22 n° 805 : Est. 600-800/€ 550
  Condition: Incomplete: last leaf missing.
 251. - 12370 - Common Law / Mechelen
  - Coustumen, usancien ende stijl van procederen der stadt, vrijheyt, ende jurisdictie van Mechelen. Geapprobeert ende geauctorizeert by de Keyserlijcke Majesteyt, als heere van Mechelen in den jaere ons Heere M.D.XXXV [...]
  - (Antwerp: Jan van Ghelen, 1561)
  - 8° :
  Collaborators: ; Ghelen, Jan II van (printer)
  Bibliography: BT 753; NB 20894 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 252. - 9980 - Common Law
  - Les coustumes, stilz, et usaiges, de lesschevinaige dela ville, et cité de Tournay, pouoyr, et banlieu dicelle. Nouvellement revisitees, approuvées, auctorisées & decretées, par l'empereur en son conseil
  - Antwerp: Martin Nuyts / [Tournai]: Jean de La Forge, 1554
  - 4° : [36] f.
  Collaborators: Nutius, Martinus (printer); Forge, Jean de La (publisher)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: BT 760; DESMAZIERES (1882/R) 5; STCDutch 199 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 253. - 11825 - (Religion-Bible) Cumiranus, Seraphinus Conciliato locorum communium totius scripturae sacrae, qui inter se pugnare videntur
  - Conciliato locorum communium totius scripturae sacrae, qui inter se pugnare videntur. A < Seraphinus Cumiranus; Feltrensis Minoritanae familiae > nuper aedita
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Grapheus > ), 1557
  - 8° : [72], 590, [2] p.
  Collaborators: Cumiranus, Seraphinus (author); Steelsius, Joannes (publisher); Grapheus, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 767; NB 9189; STCDutch 58 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 254. - 1907 - (Religion-Patristic) Cyprianus Opera omnia
  - Opera d. < Caecilius Cyprianus Carthaginiensis episcopus > [...] collatione facta editionum Pauli Manutij & Guilielmi Morelij [...]. Adnotationes Iacobi Pamelij [...] toti operi sparsim interiectae [...]. Ab eodem recens adiecta D. Cypriani Vita [...].
  - Antwerp: vidua Johannis Stelsii, 1568
  - 2° : [112], 225, [6], 226-413, [8], 415-607, [3] p.
  Collaborators: Cyprianus (author); Pamele, Jacob van (commentator); Ertborn, Anna van (printer); Bellerus, Petrus I (printer); Steelsius, Frans (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-3164; BCNI 3116; BT 5541; KNAPEN (1986) C-111; STCDutch 59 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: GE/M-ZK/2002/10/22-25 n° 0172 : Est. 200/€ ?

  Other copies: Info by E-mail

  D

 255. - 1655 - (Religion-Law) Damasus Burchardica
  - Burchardica
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566
  - 8° :
  Collaborators: Damasus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams D-7; BT 787
  Copies: UK/L-BBA/2002/09/12 n° 047 : Est. 180-220/£ 259 (€ 425)(pr. incl.)
  Condition: Incomplete: lacking all after E8 (?8ff.). Bound with:
 256. - 3191 - (History-Bruges) Damhouderius, Jodocus De Magnificentia politiae amplissimae civitatis Brugarum
  - De Magnificentia Politiae amplissimae civitatis Brugarum
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1567
  - 4° :
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Bellerus, Johannes (printer); Geeraerts, Marcus I (ill.-designer)
  Illustrations: 1 page with woodcut(s): 1 map/view
  Bibliography: - Not in: BT; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 257. - 9927 - (Law) Damhouderius, Jodocus Enchiridion parium, aut similium utriusque iuris, omnibus praxeos studiosis
  - Enchiridion parium, aut similium utriusque iuris, omnibus praxeos studiosis, aut in foro publicam rerum administrationem assumentibus, admodum utile ac necessarium, industria clariss. viri dn. < Jodocus Damhouderius Brugensis >, equitis aurati, v.i. doctoris, quondam Caesarei, nunc vero Hispaniarum regis consiliarii, atque eiusdem regis Belgicarum finantiarum commissarii, elementario ordine dispositum. Elenchus thematum, rerum verborumque locupletissimus. Lectioni ingenia adsint
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1568
  - 4° : [12], 222, [2] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage; 4 pages with woodcut(s): 1 portrait, 2 coats of arms
  Bibliography: Adams D-9; BT 5544; BBJ 44 n° 6; BB D-64 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the work /
  Copies: Info by E-mail
 258. - 1983 - (Law) Damhouderius, Jodocus Enchiridion rerum criminalium, elegantibus aliquot figuris illustratus
  - Enchiridion rerum criminalium, elegantibus aliquot figuris illustratus praetoribus, propraetoribus, consulibus, proconsulibus, magistratibus, reliquisque id genus justitiariis ac officiariis, apprimè utile & necessarium, per d. < Jodocus Damhouderius Brugensis >, v.i. doctorem, ac imperatoris Caroli Qunti in sua inferioris Germaniae finantia, consiliarium & commissarium [...]
  - Louvain: Stephanus Gualtherus; Joannes Bathenius, 1554; [1° ed.]
  - 4° : [20], 524, [6] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Gualtherus, Stephanus (printer); Bathenius, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 789, 8124; BB D-29; MACHIELS (1979) D-29; NB 9316-17 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2002/11/22-23 n° 0934 : Est. 6000-7000/€ 7000

  Other copies: Info by E-mail
 259. - 3970 - (Law) Damhouderius, Jodocus Enchiridion rerum criminalium, elegantibus aliquot figuris illustratus (trsl.) /An.
  - Practijcke ende hantboeck in criminele saken, verciert met sommighe schoone figueren ende beelden totter materien dienende. Ghemaect ende vergadert by Joos de Damhoudere van Brugghe, doctor in de beyde rechten, raedt ende commissaris vanden demaine ende financien vander co. ma. Philippus van sijnen landen van herwaertsovere, allen souverains, bailliuus, schoutetens, meyers, borgemeesters, schepenen en anderen wethouderen en officieren seer profijtelijck ende nootsakelijck. Pythagoras [...]
  - Antwerp: Hans de Laet, 1561; [2° ed.]
  - 4° : [16], 272, [2] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Laet, Hans de (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 57 pages with copper engraving(s)
  Bibliography: BT 801; BB 2: 0028, D-43; NB 9328 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Edition: Reprint of the Dutch 1555-edn, with changes in the orthography.
  Copies: Info by E-mail
 260. - 3706 - (Religion-Theology) Damhouderius, Jodocus Paraeneses Christianae, sive loci communes ex utroque testamento
  - Paraeneses Christianae sive loci communes ad religionem et pietatem christianam pertinentes, ex utroque testamento desumpti, variis, iisque elegantissimis opusculis, tam moralibus, quam politicis, ad omnium cuiuscunque status hominum captum accomodis, tractati: quorum seriem paginae sequentes indicant. Auctore clariss. viro, domino < Jodocus Damhouderius >, Brugensi, equite aurato, i.u. doctore, quondam Caesareo, [...]. Additis, ut vocant, summariis & copiosis thematum, admonitionum, rerumque praecipuarum indicibus [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1571; [1° ed.]
  - 4° : [28], 464, [16] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: 11 pages with woodcut(s): 1 portrait of the author, 2 coats of arms
  Bibliography: Adams D-10; BCNI 3284; Brunet 2: 0480; BT 790; FUNCK (1925) 302; BB D-67; MACHIELS (1979) D-5; NB 9339 - Not in: KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books; Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 261. - 3452 - (Law) Damhouderius, Jodocus Praxis rerum civilium praetoribus, propraetoribus, consulibus, proconsulibus, magistratibus (2 pts.)
  - Praxis rerum civilium praetoribus, propraetoribus, consulibus, proconsulibus, magistratibus [...] Ejusdem enchiridion parium, aut similium utriusque juris [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1569
  - 4° : [64], 532, [36] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Bellerus, Johannes (printer); Muller, Cornelis Jansz (ill.-executor)
  Illustrations: 14 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 792; BBJ 44 n° 5; BB D-53; MACHIELS (1979) D-9; STCDutch 59
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 4° : [12], 222, [2] p.
  Illustrations: 1 page with woodcut(s)
 262. - 6586 - (Law) Damhouderius, Jodocus Praxis rerum civilium praetoribus, propraetoribus, consulibus, proconsulibus, magistratibus (trsl.)
  - Practique judiciaire es causes civiles très utile et nécessaire à tous baillis, prévosts, chastelains, sénéchaux, escoutettes , maires, drossarts, legistes, practiciens, & a tous autres justiciers, & officiers, ornée de quelques figures convenables a la matiere. Composée en Latin par Messire Josse de Damhoudere, chevalier, docteur és droits, jadis conseiller & commis des domaines & finances, tant du feu de treshaulte memoire l'empereur Charles cinquiesme, comme du roy catholique son fils, roy d'Espaigne &c. [...]
  - Antwerp: Jean Bellère; (Gérard Smits), 1572
  - 2° : [44], 331, [29] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Bellerus, Johannes (publisher); Smits, Gerard (printer)
  Illustrations: 18 pages with woodcut(s): 1 portrait of the author, 2 coats of arms
  Bibliography: Brunet 2: 0479; BT 794; BB D-56; MACHIELS (1979) D-10; NB 9340 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 263. - 8160 - (Law) Damhouderius, Jodocus Praxis rerum civilium praetoribus, propraetoribus, consulibus, proconsulibus, magistratibus
  - Praxis rerum civilium praetoribus, propraetoribus, consulibus, proconsulibus, magistratibus, reliquisque id genus iustitiariis ac officiariis, in quacunque republica forensem administrationem assumentibus, apprime utilis & necessaria, cum nonnullis iconibus materiae subiectae convenientibus. Auctore clariss. viro domino < Jodocus Damhouderius >, Brugensi, equite aurato, v.i. doctore, quondam Caesareo, nunc Hispaniarum regis Philippi consiliario, atque eiusdem regis per totam Belgiam financiarum commissario. [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1567
  - 8° : [64], 575 [= 557], [35] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: 16 pages with woodcut(s): 1 portrait, 1 coat of arms
  Bibliography: Adams D-11; BT 791; BB D-52; MATAGNE (1985) D-2; VERHELST (1997) 122 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 264. - 4212 - (Law) Damhouderius, Jodocus Praxis rerum criminalium (trsl.) /An.
  - Practique judiciaire es causes criminelles, trèsutile et necessaire à tous baillioz, prevostz, senechaux, escoutettes, maires, drossartz, & autres justiciers & officiers de toutes provinces. Autheur messire Josse de Damhoudere, chevalier, docteur es droitz, jadis conseiller & commis des domaines & finances de feu empereur Charles cinquisme, [...] Outre ce que la presente edition est decorée de plusieurs figures nouvelles, est aussi revue et augmentée de l'autheur & enrichie des ordonnances, statutz, & coustumes [...]
  - Antwerp: Jean Bellère, 1564
  - 4° : [8], 228, [44] f.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Bellerus, Johannes II (printer)
  Illustrations: 69 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Brunet 2: 0479; BT 799; BB 2: 0027, D-41; NB 9331; STCDutch 59 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 265. - 5831 - (Law) Damhouderius, Jodocus Praxis rerum criminalium (trsl.) /An.
  - La practique et enchiridion des causes criminelles, illustrée par plusieurs elegantes figures, redigée en escript par Josse de Damhoudere, docteur en droictz, conseillier & commis des demaine & finances de l'empereur Charles le V. fort utile & necessaire à tous souverains, baillifz, escoutestes, mayeurs, & aultres justiciers & officiers [...]
  - Louvain: Estienne Wauters; Jehan Bathen, 1555
  - 4° : [16], 365, [3] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Gualtherus, Stephanus (printer); Bathenius, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; pages with woodcut(s)
  Bibliography: Brunet 2: 0479; BT 798; BB D-85 - Not in: Adams; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 266. - 5856 - (Law) Damhouderius, Jodocus Praxis rerum criminalium (trsl.) /An.
  - Practijcke ende handbouck in criminele zaeken, verciert met zommeghe schoone figuren ende beilden ter materie dienende, ghemaect ende vergadert bij Joos de Damhoudere van Brugghe docteur in beede de rechten, raed ende commissaris vanden domaine ende financien van der k.m. Kaerleden vijfsten, van zijne landen van herrewaerts overe, allen souverains, baillius, scouteetins, meyers, burchmeesters, scepenen ende andere wethouderen ende officieren zeere proffytelick ende noodsakelick
  - Louvain: Steven Wouters; Jan Bathen /Other issue: Antwerp: Hans de Laet, 1555
  - 4° : [20], 291 [= 292], [4] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Gualtherus, Stephanus (printer); Bathenius, Joannes (printer); Laet, Hans de (seller)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 57 pages with woodcut(s): 1 portrait of the author
  Bibliography: Adams D-17; BB D-42; MACHIELS (1979) D-16, 17; NB 9322-23- Exhibitions: ROSSEM (2007B) 9; Carolus 109 - Not in: Brunet; FUNCK (1925); KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books (Louvain); Google Books (Louvain)
  Copies: Info by E-mail
 267. - 6882 - (Law) Damhouderius, Jodocus Praxis rerum criminalium (trsl.) /An.
  - La practique et enchiridion des causes criminelles, illustrée par plusieurs elegantes figures, redigée en escript par Josse de Damhoudere, docteur en droictz, conseillier & commis des demaine & finances de l'empereur Charles le V. fort utile & necessaire à tous souverains, baillifz, escoutestes, mayeurs, & aultres justiciers & officiers [...]
  - Louvain: Estienne Wauters; Jehan Bathen, 1554; [1° ed.]
  - 4° : [16], 365, [7] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Gualtherus, Stephanus (printer); Bathenius, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 56 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Brunet 2: 0479; BT 5548; BB D-39; STCDutch 59 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 268. - 488 - (Law) Damhouderius, Jodocus Praxis rerum criminalium
  - Praxis rerum criminalium iconibus materiae subiectae convenientibus, pulchrius quam unquam hactenus recognita atque illustrata [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1562
  - Sm-4° : [24], 467, [53] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Bibliography: Adams D-15; BT 796; BBJ 44; BB D-33- Exhibitions: SCHEPPER (2005) 11 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: GE/K-VH/2001/09/21-22 n° 0239 : Est. 2100/DM. 2700 (€ 1378)

  GE/KT-RS/2003/10/21-24 n° 0810 : Est. 3000/€ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 269. - 1797 - (Law) Damhouderius, Jodocus Praxis rerum criminalium
  - Praxis rerum criminalium, praetoribus, propraetoribus, consulibus , proconsulibus, magistratibus, reliquisque id genus justitiariis, ac officiariis, in quacunque republica forensem administrationem affumentibus, apprimè utilis & necessaria, cum nonnullis iconibus materiaesubiectae convenientibus. Autore clariss. viro, domino < Jodocus Damhouderius Brugensis >, equite aurato, i.v. doctore, quondam Caesaraeo, nunc Hispaniarum regis consiliario, atque eiusdem regis per totam Belgiam Financiarum commissario . - Editio ultima, ab autore pulchrius quam olim recognita, multisque doctissimis additionibus illustrata, adiectis capitum, titulorum & materiarum indicibus locupletissimis. [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1570; ult. ed.
  - 4° : [32], 508 [= 512], [62] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: 73 pages with woodcut(s): 1 portrait of the author, 2 coats of arms
  Bibliography: Adams D-16; BT 797; BBJ 44; BB D-34; MACHIELS (1979) D-13; NB 9338 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: GE/KT-RS/2002/10/15-18 n° 1291 : Est. 1000/€ 900
  Condition: Incomplete: 2 ll with 2 woodcuts missing.
  Other copies: Info by E-mail
 270. - 5628 - (Law) Damhouderius, Jodocus Praxis rerum criminalium
  - Praxis rerum criminalium, elegantissimis iconibus ad materiam accomodis illustrata, praetoribus, propraetoribus, consulibus, proconsulibus, magistratibus, reliquisque id genus iustitiariis ac officiariis, non modo utilis sed & necessaria. Authore clariss. viro d. < Jodocus Damhouderius >, Brugensi V.I. doctore, & Caroli V. Caesaris in sua inferioris Germaniae finantia consiliarij & commissarij. A iudicio candide lector tempera, dum universum opus attentius perlegeris. Pythagoras [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1554; [1° ed.]
  - 4° : [20], 524, [4] p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 56 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 5545; BBJ 44; BB D-30; MACHIELS (1979) D-13; STCDutch 59 - Not in: Adams; Brunet; FUNCK (1925); KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 271. - 7598 - (Law) Damhouderius, Jodocus Praxis rerum criminalium
  - Praxis rerum criminalium, elegantissimis iconibus ad materiam accomodis illustrata, praetoribus, propraetoribus, consulibus, proconsulibus, magistratibus, reliquisque id genus iustitiariis ac officiariis, non modo utilis sed & necessaria. Authore clariss. viro d. < Jodocus Damhouderius >, Brugensi V.I. doctore, & Caroli V. Caesaris in sua inferioris Germaniae finantia consiliario & commissario [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > ; Other issue: < Joannes Latius > , 1556
  - 8° : [10], 567, [99] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 56 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Brunet 2: 0479; FUNCK (1925) 301; NB 9325-26 - Not in: Adams; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 272. - 697 - (Law) Damhouderius, Jodocus Pupillorum patrocinium, legum et praxeos studiosis, non minus utile quam necessarium
  - Pupillorum patrocinium, legum et praxeos studiosis, non minus utile quam necessarium, iconibus materiae subiectae convenientibus illustratum, iam denuo vigili cura, & non poenitenda accessione locupletatum. Item. De magnificentia politiae amplissimae civitatis Brugarum , cum eiusdem topographia, & in laudem amplissimi senatus oratione. Subhastationum compendiosa exegesis, iterum recognita & locupletata. Authore clariss. viro d. < Jodocus Damhouderius > Brugen. equite aurato i.v. doctore, [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1564
  - 4° : [12], 180, [18] f.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Bellerus, Johannes (publisher); Geeraerts, Marcus I (ill.-designer)
  Illustrations: 12 pages with woodcut(s): 1 map/view, 1 coat of arms
  Bibliography: Adams D-19; Brunet 2: 0480; BT 803; BBJ 44; BB D-22; MACHIELS (1979) D-7; STCDutch 59 - Not in: KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  ¶Edition: 4 works of Damhouderius in this edition: a juridical treatise on orphans, a eulogy on the authorities of Bruges, a manual for auctions and a eulogy on the Spanish nation in Flanders.
  Copies: BE/BR-HG/2001/12/01 n° 097 : Est. 60000-70000/BF. 85000 (€ 2107)

  Other copies: Info by E-mail
 273. - 5461 - (Law) Damhouderius, Jodocus Pupillorum patrocinium, legum et praxeos studiosis, non minus utile quam necessarium (trsl.)
  - Le refuge et garand des pupilles, orphelins, et prodigues: traité fort utille et necessaire a tous les legistes, practiciens, justiciers & officiers, orné de figures convenables a la matiere. Autheur Messire < Jodocus Damhouderius >, chevalier, docteur es deux droicts, conseiller & commis des finances, tant de feu de treshaute memoire l'empereur Charles Cinquiesme, comme du roy catholique son fils, roy d'Espaigne, &c. Avec un indice ou repertoire des choses plus memorables contenu en iceluy
  - Antwerp: Jean Bellère, 1567
  - 4° : [14], 133, [19] f.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: 13 pages with woodcut(s): 1 portrait, 2 coats of arms
  Bibliography: Brunet 2: 0479-80 [2790]; BT 804; FUNCK (1925) 301; KNAPEN (1986) D-6; BB D-26; STCDutch 59 - Not in: Adams; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 274. - 11667 - (Law) Damhouderius, Jodocus Subhastationum compendiosa exegiis
  - Subhastationum compendiosa exegis iam recens ab ipso authore recognita, illustrata, atque locupletata, quae quidem cupidae legum, canonum, praxisque iuventuti, non modo sit utilis, sed quam maxime necessaria, per dominum, d. < Jodocus Damhouderius > equitem auratum. V.I. doctorem, quandam Caesarium, nunc vero regium consiliarium, atque eiusdem regis finantiae commissarium. In laudem Hispanicae nationis quae in Flandria nostra iam olim fixa sede celeberrimam negotiationem exercet, authoris declamatio panegyrica. [...]
  - Louvain: Stephanus Valerius, 1558
  - 16° : [8], 84 p.
  Collaborators: Damhouderius, Jodocus (author); Valerius, Stephanus (printer)
  Bibliography: BT 8214; BB D-76; MACHIELS (1979) D-18; NB 9327 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 275. - 2270 - (Religion-Bible) An. Biblia (trsl.) /Arias Montanus, Benedictus
  - [Biblia] Davidis Regis ac Prophetae aliorumque vatum psalmi ex Hebraica veritate in Latinum carmen [...] observatissime conversi. Cum argumentis & elucidationibus, quibus singulorum Psalmorum sententia plene exponitur, & orationis filium deducitur, eiusdem interpretis opera & studio adiunctis
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1573
  - 4° : 319, [9] p.
  Collaborators: Arias Montanus, Benedictus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 485; NB 4237; PP 698 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books [Madrid]; Google Books [Harvard]
  Copies: Info by E-mail
 276. - 1491 - (Religion-Law-Mechelen) An. Decreta et statuta [...] Mechliniensis /*Mechelen, Aartsbisdom
  - [1570/06/11] Decreta et statuta synodi provincialis Mechliniensis, die undecima mensis Junii anni millesimi quingentesimi septuagesimi [... ] praesidente [...] D. Martino Rythovio Episcopo Iprensi [...] nomine & loco [...] D. Antonii Perrenot [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571 (Sunday, 18 January 1570)
  - 8° : 79, [1] p.
  Collaborators: Rythovius, Martinus (author); Perrenot, Antoine de (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams M-298; BT 832, 833, 834; GUSTIN (1996) S-77; KNAPEN (1986) D-13; MATAGNE (1985) D-15/16; NB 20897-900; SORGELOOS (1990) 174; PP 1060 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Links: Google Books [Madrid]
  Copies: BE/A-VB/2002/06/19 n° 1410 : Est. 120-150/€ 130
  Bound with: Lot: together with: 1 other
  BE/A-VB/2003/06/25 n° 1428 : Est. 200-250/€ ?
  Bound with: Lot: together with:
  NL/DH-VS/2003/11/12-14 n° 1261 : Est. 120/€ 72
  Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 277. - 10445 - (Religion-Law-Bruges) An. Decreta primae synodi dioecesanae Brugensis /*Brugge, Bisdom
  - Decreta et statuta primae synodi dioecesanae Brugensis
  - Bruges: < Petrus Clericus > , 1571
  - 8° : 32 p.
  Collaborators: Clerck, Pieter de (printer)
  Bibliography: BT 830; MACHIELS (1979) B-993 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 278. - 10150 - (Science-Occultism) Dee, John Monas hieroglyphica
  - Monas hieroglyphica < Johannes Dee Londinensis >, ad Maximilianum dei gratia Romanorum, Bohemiae et Hungariae regem sapientissimum
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1564 (Friday, 31 May 1564) [as "31 April 1564"]; [1° ed.]
  - 4° : 28 f.
  Collaborators: Dee, John (author); Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: Title in border; pages with woodcut(s)
  Bibliography: Adams D-220; BT 839; STCDutch 60 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 279. - 2551 - (Religion) Defensor o.s.b. Scintillae, sive loci communes, ex omni fere sacra scriptura decerpta, pristinoque iam recens nitori
  - Scintillae, sive loci communes, ex omni fere sacra scriptura decerpta, pristinoque iam recens nitori restitutae
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1554
  - 16° : 176 f.
  Collaborators: Defensor o.s.b. (author); Steelsius, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; BT
  Copies: GE/M-HH/2003/05/13-15 n° 0203 : Est. 200/€ 230

 280. - 8987 - (Philology) Delrio s.j., Martinus Antonius Ad Cl. Claudiani opera notae
  - Ad Cl. Claudiani v.c. opera. < Martinus Antonius Del-rio > notae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 12° : 80, [4] p.
  Bibliography: Adams D-240; Brunet 2: 0088; BT 852; MACHIELS (1979) D-70; STCDutch 54 [s.v. Claudianus]; VERHELST (1997) 124; PP 1063 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Subjects: Claudianus, Claudius
  Copies: Info by E-mail
 281. - 3982 - (Antiquity) Delrio s.j., Martinus Antonius In C. Julii Solini polyhistorem emendationes
  - In C. Julii Solini polyhistorem emendationes
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 8° : 63, [1] p.
  Collaborators: Delrio s.j., Martinus Antonius (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams S-1396; BT 856; MACHIELS (1979) S-414 [s.v. Solinus]; STCDutch 177, 188; PP 1064 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Subjects: Solinus, Julius
  See also: Antiquity-1572 [part]
  Copies: Info by E-mail
 282. - 4159 - (Religion-Devotion) An. Hier begint een devoot boecxken van den bloetstortinghen ons heren Jhesu Christi
  - Hier begint een devoot boecxken van den bloetstortinghen ons heren Jhesu Christi, ghenaempt der sielen ghewin
  - Antwerp: Michiel van Hoochstraten, [1558 ante ]
  - 8° : [48] f.
  Collaborators: Hillen van Hoochstraten, Michiel (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: NK 434 - Not in: BT; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 283. - 25 - (Religion) Diadochus Capita centum (trsl.) /Turrianus s.j., Franciscus
  - Capita centum de perfectione spirituali
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 12° :
  Collaborators: Diadochus (author); Nilus Ancyranus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Turrianus s.j., Franciscus (translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: PP 1080 - Not in: BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: GE/M-HH/2001/05/15-17 n° 1115 : Est. 200/DM. 120 (€ 61)

 284. - 6202 - (Religion-Law) Diaz de Luco, Juan Bernal Practica criminalis canonica, in qua omnia flagitia, quae a clericis comitti possunt
  - Practica criminalis canonica, in qua omnia flagitia, quae a clericis committi possunt, cum eorum poenis describuntur, < Joannes Bernardus Diaz de Luco >, episcopo Calurritano, & Carolo V. Caesari à consilijs authore. Cum annotationibus D. Ioaniis Huetii i.c. officialis & sigilliferi Leodiensis
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1568
  - 12° : 484, [8] p.
  Collaborators: Diaz de Luco, Juan Bernal (author); Huet, Johannes (commentator); Bellerus, Johannes (printer)
  Bibliography: BT 899 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 285. - 2067 - (Antiquity) Diogenes Laertius De vitis philosophorum
  - De vita et moribus philosophorum libri X. Plus quam mille in locis restituti, & emendati ex fide dignis vetustis exemplaribus Graecis, ut inde Graecum exemplum etiam possit restituti; opera < Joannes Sambucus Tirnauiensis Pannonius >. Cum indice locupletissimo
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566 (Tuesday, 14 February 1567)
  - 8° : 456, [16] p.
  Collaborators: Diogenes Laertius (author); Sambucus, Johannes (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams D-488; BT 905; MACHIELS (1979) D-200; NB 9848; STCDutch 62; SORGELOOS (1990) 205; PP 1083 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: NL/H-BK/2002/11/26-29 n° 3005 : Est. 100-150/€ 180

  Other copies: Info by E-mail
 286. - 3251 - (Religion-Patristic) Dionysius Areopagita Opera omnia
  - Opera omnia quae extant. Eiusdem vita. Scholia incerti authoris in librum de Ecclesiastica hierarchia
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > , 1566
  - 8° : [14], 294 f.
  Collaborators: Dionysius Areopagita (author); Welleus, Hieronymus I (printer); Perionius o.s.b., Joachimus (editor)
  Bibliography: BT 5637; MACHIELS (1979) D-217 - Not in: Adams
  Copies: Info by E-mail
 287. - 698 - (Antiquity) Dionysius Periegetes Orbis descriptio (trsl.) /Papius, Andreas
  - De situ orbis liber
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575 [1574]
  - 8° : 189, [3] p.
  Collaborators: Dionysius Periegetes (author); Papius, Andreas (translator); Musaeus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams D-647; BT 911; MACHIELS (1979) D-234; SORGELOOS (1990) 206; PP 1084 - Not in: BB
  Copies: BE/BR-HG/2001/12/01 n° 098 : Est. 16000-20000/BF. 25000 (€ 620)

  BE/BR-HG/2002/06/08 n° 425 : Est. 400-500/€ 650
  Prov. Connecticut, Theological Institute.
  Other copies: Info by E-mail
 288. - 7305 - (Science-Botany) Dioscorides Pedianus Materia medica (trsl.) /Laguna, Andrés de
  - Acerca de la materia medicinal, y de los venemos mortiferos, traduzido de lengua Griega, en la vulgar Castellana [...] por el doctor Andrés de Laguna
  - Antwerp: Juan Lacio, 1555
  - 2° : [8], 616 [= 606], [28] p.
  Collaborators: Dioscorides Pedianus (author); Laguna, Andrés de (translator); Laet, Hans de (printer)
  Bibliography: Brunet 2: 0735; BT 912; MACHIELS (1979) D-248; STCDutch 63- Exhibitions: NAVE (1990D) 5 [C. Opsomer-Halleux]; NAVE (1993) n° 015 [L.J. Vandewiele] - Not in: Adams; DURLING (1967A); KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 289. - 672 - (Antiquity-Low Countries) Divaeus, Petrus De Galliae Belgicae antiquitatibus
  - De Galliae Belgicae antiquitatibus liber I. Statum eius quem sub Romanorum imperio habuit complectens
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566; [1° ed.]
  - 8° : 62, [10] p. 1 plate
  Collaborators: Divaeus, Petrus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Nicolai, Arnold (ill.-executor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; woodcut(s) on 1 plate: 1 map/view
  Bibliography: Adams D-696; BT 942; GUSTIN (1996) D-40; MACHIELS (1979) D-254; NB 9930; STCDutch 63; PP 1091- Exhibitions: HISTORIOGRAPHIE (1935) 83; MERCATOR (1994) 60 n° 41 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; SORGELOOS (1990)
  Copies: BE/BR-RA/2002/03/15-16 n° 1058 : Est. 400-600/€ Unsold
  Bound with:
  NL/H-BK/2002/11/26-29 n° 3006 : Est. 700-900/€ 750
  Bound with: 1 other
  Other copies: Info by E-mail
 290. - 26 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert Cruydeboeck (trsl.) /Clusius, Carolus
  - Histoire des plantes, en laquelle est contenue la description entiere des herbes, c'est à dire leurs especes, forme, noms, temperament, vertus & operations : non seulement de celles qui croissent en ce païs, mais aussi des autres estrangeres qui viennent en usage de medecine. Par Rembert Dodoens medecin de la ville de Malines. Nouvellement traduite de bas Aleman en François par Charles de L'Escluse
  - Antwerp: Jean Loë, 1557; [1° ed.]
  - 2° : [24], 584, [36] p.
  Collaborators: Dodoens, Rembert (author); Clusius, Carolus (translator); Loe, Jan van der (printer)
  Illustrations: Title in border, printer's mark
  Bibliography: Adams D-718; Brunet 2: 0786; BT 958; BB D-109; MACHIELS (1979) D-267; MATAGNE (1985) D-73; NB 9951; STCDutch 63- Exhibitions: NAVE (1993) n° 028 [H.Wille] - Not in: KNAPEN (1986)
  Links: Google Books [Universiteit Gent]
  Copies: BE/BR-RA/2001/06/15-16 n° 0591 : Est. 20000-250000/BF. 210000 (€ 5207)

  GE/KT-RS/2001/10/23-26 n° 1102 : Est. 5000/DM. 3500 (€ 1786)
  Condition: Incomplete: Title and last leaf missing.
  NL/L-BN/2001/11/20-21 n° 1326 : Est. 6000/NGl. 6500 (€ 2955)

  Other copies: Info by E-mail
 291. - 728 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert Cruydeboeck
  - Cruyde boeck. In den welcken die geheele historie dat es tgheslacht tfatsoen naer natuere, cracht ende werckinghe van den cruyden, niet alleen hier te lande wassende, maar oock van den anderen vremden [...] Duer d. Rembert Dodoens, medecijn van der stadt van Mechelen. Van nieuws oversien, ende met seer veel schoone nieuwe figueren vermeerdert
  - (Antwerp: Jan van der Loe, 1563); [2° ed.]
  - 2° : [40], (681) [= 582], [52] p.
  Collaborators: Dodoens, Rembert (author); Haeghen, Anna van der (printer); Borcht, Pieter van der (ill.-designer); Nicolai, Arnold (illustrator); Bosch, Antoon van den (ill.-executor)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 950; BB D-108; MACHIELS (1979) D-266; MATAGNE (1985) D-71; NB 9956; STCDutch 63- Exhibitions: NAVE (1993) n° 030 [H.Wille]; PRETIOSA (1988) 124 n° 079 [W. Waterschoot] - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986)
  Copies: BE/BR-HG/2001/12/01 n° 236 : Est. 500000-550000/BF. Unsold
  Prov. G. Limborg, 1894.
  Other copies: Info by E-mail
 292. - 6180 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert Cruydeboeck
  - Cruydeboeck
  - Antwerp: (Jan van der Loe), 1554; 1° ed.
  - 2° : [40], (818), [20] p.
  Bibliography: Brunet 2: 0786; BT 949; BB D-107; MATAGNE (1985) D-69; STCDutch 63- Exhibitions: A550 (1976) 369 [A. Louis]; COPPENS (2004A) 16; NAVE (1993) n° 027 [H.Wille]; ROSSEM (2007B) 10 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 293. - 465 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert Cruydeboeck (6 pts.)
  - Cruydeboeck
  - Antwerp: Jan van der Loe, 1552; [1° ed.]
  - 2° :
  Collaborators: Loe, Jan van der (printer); Dodoens, Rembert (author)
  Illustrations: printer's mark
  Bibliography: - Not in: BT; BB
  Copies: NL/L-BN/2001/11/20-21 n° 1324 (waf) : Est. 5000/NGl. 6500 (€ 2955)
  Condition: lacks titlepage. Lot: together with: 1 other
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : ° :
  - Pt. 03 : ° :
  - Pt. 04 : ° :
  - Pt. 05 : ° :
  - , 1554
  - Pt. 06 : ° :
 294. - 2652 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert De frugum historia liber unus
  - De frugum historia liber unus. Eiusdem epistolae duae, una de farre, chondro, trago, ptfina, crimno, & alica. Altera de zytho, & ceremisa
  - Antwerp: < Johannes Loëus > , 1552
  - 8° : 78, [1], 79-94, [2] f.
  Collaborators: Dodoens, Rembert (author); Loe, Jan van der (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 35 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 951; BT 8213; BB D-103, D-104; MACHIELS (1979) D-259; NISSEN (1951/RA) 506; STCDutch 63- Exhibitions: NAVE (1993) n° 024 [H.Wille] - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 3490 [1st edn] : Est. 700-900/€ 1200

  NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 3491 [2nd edn] : Est. 500-700/€ 500

  Other copies: Info by E-mail
 295. - 2655 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert De stirpium historia imagines (2 pts.)
  - De stirpium historia commentariorum, imagines, in duos tomos digestae, supra priorem editionem multarum novarium figurarum accessione locupletatae ac postremo recignitae [...]
  - Antwerp: < Johannes Loëus > , 1559
  - 8° : [48], 439, [9] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 2: 0786; BT 953; BB D-106- Exhibitions: NAVE (1993) n° 029 [H.Wille] - Not in: Adams; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 3493 : Est. 800-1000/€ 800

  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° : [32], 445, [1] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; pages with woodcut(s)
 296. - 466 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert Florum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum herbarum historia
  - Florum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum herbarum historia. < Rembertus Dodonaeus Mechliniensis > medico auctore . - Altera editio
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569; 2° ed.
  - Sm-8° : 309 (= 311), [9] p.
  Collaborators: Dodoens, Rembert (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Nicolai, Arnold (ill.-executor); Jansen Van Campen, Gerard (ill.-executor); Borcht, Pieter van der (ill.-designer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams D-715; BT 955; DURLING (1967A) 1175; BB D-114; MACHIELS (1979) D-261; STCDutch 63; SORGELOOS (1990) 209; PP 1098 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-RA/2002/03/15-16 n° 1059 : Est. 650-750/€ 900

  GE/M-HH/2001/11/06-07 n° 0154 : Est. 2600/DM. 3200 (€ 1633)
  Bound with:
  NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 3494 : Est. 750-850/€ 1600

  NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 3495 : Est. 600-700/€ 800

  NL/L-BN/2001/11/20-21 n° 1325 : Est. 2000/NGl. Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 297. - 2076 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert Florum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum herbarum historia
  - Florum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum herbarum historia. < Rembertus Dodonaeus > medico auctore
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1568; [1° ed.]
  - 8° : 307, [13] p.
  Collaborators: Dodoens, Rembert (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 108 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Adams D-714; BT 954; DURLING (1967A) 1174; BB D-113; NB 9958; STCDutch 63; PP 1097- Exhibitions: NAVE (1993) n° 032 [H.Wille] - Not in: KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: BE/BR-RA/2003/03/21-22 n° 813 : Est. 2000-2500/€ Unsold
  Prov. Henry Rschudy.
  NL/H-BK/2003/12/09-12 n° 3233 : Est. 1500-2000/€ 2100
  Binding: vellum.
  NL/LE-DT/2002/11/13 n° 493 : Est. 2800-3000/€ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 298. - 507 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert Historia frumentorum leguminum, palustrium et aquarilium herbarum
  - Historia frumentorum leguminum, palustrium et aquarilium herbarum, ac eorum, quae eo pertinent
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569; [2° ed.]
  - 8° : 293, [11] p.
  Collaborators: Dodoens, Rembert (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Borcht, Pieter van der (ill.-designer); Jansen Van Campen, Gerard (ill.-executor); Nicolai, Arnold (ill.-executor); Muller, Cornelis Jansz (ill.-executor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams D-717; Brunet 2: 0786; BT 957; BB D-112; STCDutch 63; PP 1096 - Not in: KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: GE/M-HH/2001/11/06-07 n° 0154 : Est. 2600/DM. 3200 (€ 1633)
  Bound with:
  NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 3496 : Est. 1200-1500/€ 1500

  Other copies: Info by E-mail
 299. - 729 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert Historia frumentorum leguminum, palustrium et aquarilium herbarum
  - Frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum, ac eorum, quae eo pertinent, historia. < Rembertus Dodonaeus Mechliniensis > medico auctore. Additae sunt imagines vivae, exactissimae, iam recens non absque haud vulgari diligentia & fide artificiosissime expressae, quarum pleraeque novae, & hactenus non editae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566; 1° ed.
  - 8° : 271, [9] p.
  Collaborators: Dodoens, Rembert (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Borcht, Pieter van der (ill.-designer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 84 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Adams D-716; Brunet 2: 0786; BT 956; DURLING (1967A) 1176; BB D-111; MACHIELS (1979) D-262; STCDutch 63; SORGELOOS (1990) 207; PP 1095- Exhibitions: NAVE (1993) n° 031 [H.Wille] - Not in: KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-HG/2001/12/01 n° 237 : Est. 60000-65000/BF. 85000 (€ 2107)

  BE/BR-HG/2002/06/08 n° 377 : Est. 700-800/€ 1500
  Condition: Incomplete: last 4 ll. missing.
  BE/BR-RA/2003/03/21-22 n° 814 : Est. 1200-1800/€ 1400

  NL/LE-DT/2002/11/13 n° 492 : Est. 2000-2500/€ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 300. - 2654 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert Posteriorum trium de stirpium historia
  - Posteriorum trium de stirpium historia commentariorum imagines ad vivum artificiossissime expressae
  - Antwerp: < Johannes Loëus > , 1554
  - 8° : [28], 302 [= 301], [3] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 960; BB D-105- Exhibitions: NAVE (1993) n° 026
  Copies: NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 3492 : Est. 1000-1500/€ 1900
  Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 301. - 2077 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert Purgantium aliarumque eo facientium, tum et radicum convolvulorum ac deleteriarum herbarum historiae
  - Purgantium aliarumque eo facientium, tum et radicum convolvulorum ac deleteriarum herbarum historiae libri IIII. < Rembertus Dodonaeus > Mechliniensi medico autore. Accessit appendix variarum nonnullarum stirpium ac florum quorundam peregrinorum, elegantissimorumque icones omnino novas nec antea editas, singulorumque breves descriptiones continens: cuius altera parte umbelligerae exhibentur non paucae, eodem auctore
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574
  - 8° : 505, [7] p.
  Collaborators: Dodoens, Rembert (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Jansen Van Campen, Gerard (ill.-executor); Borcht, Pieter van der (ill.-designer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage, printer's mark
  Bibliography: Adams D-721; Brunet 2: 0786; BT 961; DURLING (1967A) 1181; BB D-115; MATAGNE (1985) D-74; NB 9961; STCDutch 63; SORGELOOS (1990) 208; PP 1099- Exhibitions: NAVE (1993) n° 033 [H.Wille] - Not in: KNAPEN (1986); MACHIELS (1979)
  Links: Google Books [Munchen]; Google Books [Madrid]
  Copies: BE/BR-RA/2003/03/21-22 n° 815 : Est. 2000-2500/€ 2000

  NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 3502 : Est. 1000-1500/€ 1900

  NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 3503 : Est. 800-1000/€ 700

  NL/LE-DT/2002/11/13 n° 494 : Est. 3000-3500/€ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 302. - 2653 - (Science-Botany) Dodoens, Rembert Trium priorum de stirpium historia commentariorum imagines ad vivum expressae
  - < Rembertus Dodonaeus Mechliniensis > medici Trium priorum de stirpium historia commentariorum imagines ad vivum expressae. Una cum indicibus, Graeca, Latina, Officinarum, Germanica, Brabantica, Gallicaque nomina complectentibus
  - Antwerp: < Johannes Loëus > , 1553
  - 8° : [48], 439, [9] p.
  Collaborators: Dodoens, Rembert (author); Loe, Jan van der (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 440 pages with woodcut(s): 1 portrait of the author
  Bibliography: Adams D-723; BT 963; BB D-105; NB 9948; STCDutch 63- Exhibitions: NAVE (1993) n° 025 [H. Wille] - Not in: KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 3492 : Est. 1000-1500/€ 1900
  Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 303. - 1346 - (Economy) An. Muntordonnantie
  - Donghevalueerde gouden ende silueren munte van diveersche coninckrijcken, hertoochdommen [...] Ende oock eenighe penninghen [...]
  - Antwerp: Christoffel Plantijn; Guillaem van Parijs; (Gillis vanden Rade), 1575
  - 8° : [216] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (publisher); Parijs, Guillaem van (publisher); Rade, Gillis vanden (printer)
  Illustrations: woodcut vignette on titlepage with portrait
  Bibliography: BT 2248; BB M-202; MACHIELS (1979) E-802; NB 21863; STCDutch 138; SORGELOOS (1990) 375-376 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-RA/2002/06/14-15 n° 0787 : Est. 150-250/€ 280
  Condition: Used and incomplete copy.
  Other copies: Info by E-mail
 304. - 8799 - (Religion-Polemic) Dorman, Thomas A proufe of certeyne articles in religion, denied by M. Jewel
  - A proufe of certeyne articles in religion, denied by M. Iuell : sett furth in defence of the catholyke beleef therein, by Thomas Dorman, bachiler of divinitie. Whereunto is added in the end, a conclusion, conteinyng .xij. causes, whereby the author acknowlegeth hym self to have byn stayd in hys olde catholyke fayth that he was baptized in, wysshyng the same to be made common to many for the lyke stay in these perilouse tymes
  - Antwerp: John Latius, 1564
  - 4° : [4], 143, [1] f.
  Collaborators: Dorman, Thomas (author); Laet, Hans de (printer)
  Bibliography: STCDutch 64 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the work /
  Subjects: Jewel, John
  Copies: Info by E-mail
 305. - 11778 - (Religion) Driedo, Johannes Opera omnia
  - Tertius tomus Operum < Joannes Driedo a Turnhout > sacrarum literarum apud Lovanienses professoris; olim celeberrimi quo continentur, [...] . - Postrema aeditio, superioribus longè & fidelior & castigatior
  Part : De concordia liberi arbitrii & praedestinationis divinae, liber I. De gratia et libero arbitrio libri II [...]
  - Louvain: < Bartholomaeus Gravius > , 1566
  - 2° : [6], 178 f.
  Collaborators: Driedo, Johannes (author); Graeve, Bartholomaeus De (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams D-910; BT 5661; NB 10323 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  See also: Religion-1556 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 306. - 11779 - (Religion) Driedo, Johannes Opera omnia
  - Primus tomus Operum d. < Joannes Driedo a Turnhout > sacrae theologiae professoris apud Lovanienses [...] . - Mendis quam plurimis denuo sublatis, & prioribus in suum locum repositis, ad archetypi integritatem proxime restituti
  Part : De ecclesiasticis scripturis & dogmatibus libri quatuor
  - Louvain: < Bartholomaeus Gravius > , 1556; 2° ed.
  - 2° : [8], 269, [1] f.
  Collaborators: Driedo, Johannes (author); Graeve, Bartholomaeus De (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams D-905; BT 978, 5655; MACHIELS (1979) D-332; NB 10322 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books (pt. 1)
  See also: Religion-1566 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 307. - 11780 - (Religion) Driedo, Johannes Opera omnia
  - Secundus tomus Operum d. < Johannes Driedo > sacrae theologiae professoris apud Lovanienses olim professoris [...] . - Nunc tertio ab innumeris, quibus scatebat, mendis abstersus. Adiectus in marginibus, tum sententiarum quae tractantur, tum scripturarum, ac sacrorum doctorum, quae citantur, locis. Cum Indice rerum ac sententiarum hoc libro comprehensarum locupletissimo
  Part : De captivitate atque redemptione humani generis liber unus
  - Louvain: < Bartholomaeus Gravius > , 1552; 3° ed.
  - 2° : [14], 155, [2] f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams D-907; BT 978, 5657; NB 10317 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  See also: Religion-1556 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 308. - 11781 - (Religion) Driedo, Johannes Opera omnia
  - Tomus quartus Operum d. < Joannes Driedo a Turnhout > [...]
  Part : De libertate christiana libri tres [...]
  - Louvain: < Bartholomaeus Gravius > , 1553
  - 2° : [4], 113, [1] f.
  Collaborators: Driedo, Johannes (author); Graeve, Bartholomaeus De (printer)
  Bibliography: Adams D-912; BT 978, 5662; NB 10321 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 309. - 10504 - (Literature-Rotterdam) An. Drijderley refereynen ghepronuncieert opte rhetorijckfeest der blauwe Acoleyen van Rotterdam 1561
  - Drijderley refereynen ghepronuncieert opte rhetorijck-feest der blauwe Acoleyen van Rotterdam 1561
  - Antwerp: Willem Silvius, 1564
  - 8° : 44 f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: BT 5663; MACHIELS (1979) R-280; STCDutch 180 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 310. - 5668 - (Science-Medicine) Dubois, Jean Morbi populariter grassantis praeservatio, et curatio, ex maxime parabilibus remediis
  - Morbi populariter grassantis praeservatio, et curatio, ex maxime parabilibus remediis
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > ; ( < Johannes Masius > ), 1572
  - 8° : 88 p.
  Collaborators: Dubois, Jean (author); Welleus, Hieronymus I (publisher); Maes, Jan I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BMN 1: 207; BT 4451; STCDutch 195 - Not in: Adams; Brunet; DURLING (1967A); BB; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 311. - 6806 - (History-United Kingdom) Dudley, John Oratio, quum ad supplicum productus esset
  - Joannis Northumbriae nuper ducis in Anglia, quum ad supplicum productus esset, oratio
  - [Louvain ?], [1554? ]
  - 8° : 3, [1] p.
  Bibliography: STCDutch 66 [Louvain, Bergagne, 1553] - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 312. - 12091 - (Pedagogy-Schoolbook) Duncanus, Martinus Praetextata latinè loquendi ratio, per colloquiorum formulas
  - Praetextata latinè loquendi ratio, per colloquiorum formulas, nunc ioculariter, nunc seriò, studiosis pueris non modò benè loquendi, sed etiam benèvivendi modum praescribentis, pars prima, denuo recognita, & locupletata. Authore < Martinus Duncanus Quempenare >, Guormarianorum in Hollandia pastore
  - Antwerp: < Joannes Latius > , [1552]
  - 8° : 152 f.
  Collaborators: Duncanus, Martinus (author); Laet, Hans de (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 990; NB 10515 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 313. - 5044 - (Religion-Devotion) Duncanus, Martinus Van die verghiffenisse der sonden, ende van die rechtvaerdichmakinghe
  - Van die verghiffenisse der sonden, ende van die rechtvaerdichmakinghe
  - Antwerp: Peeter van Keerberghen, 1568
  - 8° : [8], 111, [1] f.
  Collaborators: Duncanus, Martinus (author); Keerberghen, Peeter van (printer)
  Bibliography: BCNI 3117; BT 996; STCDutch 64 - Not in: Adams; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 314. - 29 - (Religion) Duncanus, Martinus Van die warachtighe ghemeynte Christi (2 pts.)
  - Van die warachtighe ghemeynte Christi, d'welck is die heylige kerck oft die ecclesie godts, een eeuwige bruyt des bruydegoms Christi [PXXX]. Authore < Martinus Duncanus Quempenare > Delphensium pastore in divi Hippoluti. [...]
  - Antwerp: Peeter van Keerberghen, [1567? ]
  - Sm-8° : [216] f.
  Collaborators: Duncanus, Martinus (author); Keerberghen, Peeter van (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5683; NB 10521 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: NL/H-BK/2001/05/30-31 n° 4083 : Est. 300-500/NGl. 800 (€ 357)
  all pts in 1 vol.
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : Sm-8° :
 315. - 5045 - (Religion-Devotion) Duncanus, Martinus Van het rechte evangelische avondmaal Christi Jesu
  - Van het rechte evangelische avondmaal Christi Jesu
  - Antwerp: Peeter van Keerberghen, 1567
  - 8° : [108] f.
  Collaborators: Duncanus, Martinus (author); Keerberghen, Peeter van (printer)
  Bibliography: BT 995; MACHIELS (1979) D-292; STCDutch 64 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 316. - 10217 - (Religion-Theology) Durand de Saint-Pourcain, Guillaume In Sententias theologicas Petri Lombardi commentariorum libri quatuor emendati
  - D.N. < Durandus de Sancto Portiano > In Sententias theologicas Petri Lombardi commentariorum libri quatuor [...] emendati
  - Antwerp: vidua Johannis Stelsii; ( < Joannes Grapheus > ), 1566
  - 2° : [34], 423, [3] f.
  Collaborators: Durand de Saint-Pourcain, Guillaume (author); Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Grapheus, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Subjects: Lombardus, Petrus
  Copies: Info by E-mail

  E

 317. - 5208 - (Religion-Polemic) Eckius, Johannes Enchiridion locorum communium adversus Lutherum & alios hostes ecclesiae
  - Enchiridion locorum communium adversus Lutherum & alios hostes ecclesiae
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Latius > ), 1556 (1517) [= 1557?]
  - 16° : 379, [3] f.
  Collaborators: Eckius, Johannes (author); Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer)
  Bibliography: BT 5693 - Not in: Adams; MACHIELS (1979); STCDutch
  Subjects: Luther, Martin
  Copies: Info by E-mail
 318. - 1806 - (Religion-Law) An. Epistolae decretales summorum pontificum
  - Epistolae decretales summorum pontificum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1570 (October 1569)
  - 8° : [32], 911, [1] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 720; PP 1030 [pt of CJC]
  Copies: GE/B-B/2002/10/08-11 n° 0484 : Est. 350/€ 250
  Prov. 1572.
 319. - 284 - (Religion-Missionary) An. Epistolae Indicae et Japanicae de multarum gentium ad Christi fidem, per Societatem Jesu conversione (2 pts.)
  - Epistolae Indicae et Japanicae de multarum gentium ad Christi fidem, per Societatem Jesu conversione. Item de Tartarorum potentia, moribus, & totius penè Asiae religione . - Tertia editio cum indice castigatior & auctior
  - Louvain: < Rutgerus Velpius > , 1570; 3° ed.
  - 8° : [24], 361 [= 316], [20] p.
  Collaborators: Velpius, Rutger (printer)
  Illustrations: Title in border, printer's mark (last leaf v°). ; 3 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 5711; GUSTIN (1996) D-8; KNAPEN (1986) E-17; BB E-14; MACHIELS (1979) J-61 - Not in: Brunet; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books (pt. 1); Google Books (pt. 2)
  Copies: GE/M-ZK/2001/11/13-15 n° 0314 : Est. 14000/DM. 8500 (€ 4337)
  Condition: Only pt. 2.
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Epistolae Japanicae, de multorum in varijs insulis gentilium ad Christi fidem conversione. Illustrissimo principi domino d. Guilielmi Bavariae duco dicatae. Accessit demum rerum ac verborum index locupletissimus
  - Pt. 02 : 8° : 401 [= 399], [25] p.
  Illustrations: Title in border, printer's mark (last leaf v°).
 320. - 1760 - (Religion-Missionary) An. Epistolae Indicae et Japanicae de multarum gentium ad Christi fidem, per Societatem Jesu conversione
  - Epistolae Indicae de praeclaris et stupendis rebus, quas divina bonitas in India, & variis insulis per Societatem nominus Iesu operari dignata est, in tam copiosa gentium ad fidem conversione
  - Louvain: < Rutgerus Velpius > , 1566; 2° ed.
  - Sm-8° : [24], 418 [= 423], [21] p.
  Collaborators: Velpius, Rutger (printer)
  Illustrations: printer's mark
  Bibliography: Adams I-110; BT 5710; BB E-13; MACHIELS (1979) J-59; STCDutch 104
  Copies: Info by E-mail
 321. - 5422 - (Religion-Missionary) An. Epistolae Indicae et Japanicae de multarum gentium ad Christi fidem, per Societatem Jesu conversione
  - Epistolae Indicae de stupendis et praeclaris rebus, quas divina bonitas in India, & variis insulis per Societatem nominus Iesu operari dignata est [...]
  - Louvain: < Rutgerus Velpius > , 1566; [1° ed.]
  - 8° : [24], 496, [32] p.
  Collaborators: Velpius, Rutger (printer)
  Bibliography: BT 1017, 8249; BB E-12; MACHIELS (1979) J-58; STCDutch 104
  Copies: Info by E-mail
 322. - 1928 - (Topography) An. Epistolae Japanicae, de multorum in vatijs insulis gentilium (2 pts.)
  - Epistolae Japanicae de multorum gentilium in variis insulis ad Christi fidem per societatis nominis Jesu theologos conversione. In quibus etiam mores, leges, locorumque situs, luculenter describuntur
  - Louvain: < Rutgerus Velpius > , 1569
  - 8° : [60], 263, [1] p.
  Collaborators: Velpius, Rutger (printer); Gameren, Hannardus van (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1018; GUSTIN (1996) D-7; BB E-15; MACHIELS (1979) J-60; STCDutch 104 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: UK/L-BBA/2002/11/07 n° 500 : Est. 600-800/£ 705 (€ 1156)(pr. incl.)
  Condition: Only pt. II.
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Epistolae Japanicae de multorum gentilium ad Christi fidem conversione per societatis Jesu theologos. [...]
  - Pt. 02 : 8° : 310 p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage, printer's mark
 323. - 8155 - (Humanism) Erasmus o.e.s.a., Desiderius Adagiorum chiliades tres
  - Adagiorum chiliades tres, in Batavicum sermonem [...] et brevi ac perspicua interpretatione illustravit
  - Antwerp: < Johannes Loëus > , 1561
  - 8° : 324 [= 330], [28] f.
  Collaborators: Erasmus o.e.s.a., Desiderius (author); Sartorius, Johannes (translator); Loe, Jan van der (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 4258; BB E-206; MACHIELS (1979) E-137
  Copies: Info by E-mail
 324. - 3106 - (Antiquity) Erasmus o.e.s.a., Desiderius Adagiorum epitome
  - Adagiorum < D. Erasmus Roterodamus > epitome. Ex novissima chiliadum recognitione excerpta
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1564 (Friday, 26 June 1564)
  - 8° : 479, [37] p.
  Collaborators: Erasmus o.e.s.a., Desiderius (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams E-451; BT 1027; BB E-175a; MACHIELS (1979) E-139; SORGELOOS (1990) 216; PP 1128 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: NL/L-BN/2003/11/18-19 n° 1257 : Est. 400/€ 440
  Bound with: Humanism-1566
  Other copies: Info by E-mail
 325. - 2921 - (Humanism) Erasmus o.e.s.a., Desiderius Apophthegmatum libri octo
  - Apophtegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus, per < Desiderius Erasmus Roterodamus > collectorum, libri octo
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1564 (Sunday, 6 December 1564)
  - 8° : 604 [= 504], [24] p.
  Collaborators: Erasmus o.e.s.a., Desiderius (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams E-504; BT 1029; KNAPEN (1986) E-23; BB E-360; MACHIELS (1979) E-199; NB 11744; STCDutch 70; PP 1129 - Not in: Brunet; MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 326. - 11492 - (Humanism) Erasmus o.e.s.a., Desiderius Apophthegmatum libri octo
  - < D. Erasmus Roterodamus > Apophthegmatum libri octo cum primis frugiferi, denuo vigilanter ab ipso recogniti autore, non sine lucro novae accessionis
  - Antwerp: < Joannes Gymnicus > , 1554
  - 8° : [16], 705, [35] p.
  Collaborators: Erasmus o.e.s.a., Desiderius (author); Gymnicus, Joannes I (printer)
  Bibliography: BT 5715; BB E-346; MACHIELS (1979) E-192; NB 11689 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); REUCK (1993); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 327. - 7369 - (Humanism) Erasmus o.e.s.a., Desiderius De duplici copia verborum & rerum
  - De duplici copia verborum et rerum, commentarii duo. Additae sunt adnotatiunculae, et Epitome de verborum copia
  - Bruges: < Hubertus Goltzius > , 1565 (Wednesday, 21 July 1565)
  - 8° : 400, [32] p.
  Collaborators: Erasmus o.e.s.a., Desiderius (author); Goltzius, Hubertus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams E-588; BT 5724; MACHIELS (1979) E-372; STCDutch 70 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 328. - 6977 - (Literature-Letters) Erasmus o.e.s.a., Desiderius Epistolae
  - Epistolae familiares propter singularem elegantiam, & argumenti materiam scholis & adolescentium studijs, captuique accomodata [...]. Adiecimus [...] epistolas ad D. Erasmum [...] additionibus marginalibus [...]
  - Antwerp: < Johannes Loëus > , 1552
  - 8° : 288, [4] f.
  Collaborators: Erasmus o.e.s.a., Desiderius (author); Loe, Jan van der (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams E-865; BT 1046; MACHIELS (1979) E-465; MATAGNE (1985) E-30; NB 11681; REUCK (1993) 225; STCDutch 72 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 329. - 8939 - (Literature) Espinosa, Nicolás de La segunda parte de Orlando
  - La segunda parte de Orlando, con el verdadero sucesso de la famosa batalla de Roncesvalles, sin y muerte de los doze pares de Francia: dirigida al muy ilustre señor don Pedro de Centellas conde de Oliva, &c. por Nicolás Espinosa . - nuevamente corregida
  - Antwerp: Martin Nucio, 1556
  - 8° : [3], 180, [1] f.
  Collaborators: Centellas, Pedro de (dedicatee); Espinosa, Nicolás de (author); Nutius, Martinus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; pages with woodcut(s)
  Bibliography: Brunet 1: 0443; BT 167; PEETERS 398 - Not in: Adams; COURT (1960); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Edition: Additional part to the first part of the Orlando furioso, by Ariosto, printed by Nutius in 1554 and 1558.
  Copies: Info by E-mail
 330. - 33 - (Religion-Devotion) Essche, Nicolaus van Exercitia pia
  - Exercitia quaedam pia, quae compendio hominem ad vitam perfectam instituendam iuvare possunt: authore reverendo patre d. < Nicolaus Esschius >: iam primum ab ipso recognita, & elaboratorius in lucem edita. Christus Matth. v. Estote vos perfecti, sicut & pater vester caelestis perfectus est
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569
  - 8° : 164, [4] p.
  Collaborators: Essche, Nicolaus van (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: printer's mark
  Bibliography: Adams E-959; PP 1137 - Not in: Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Subjects: Esschius, Nicolaus
  Copies: GE/KT-RS/2001/04/25-28 n° 0979 : Est. 800/DM. 700 (€ 357)
  Bound with: 2 others
  NL/H-BK/2001/11/28-30 n° 4211 : Est. 250-350/NGl. 425 (€ 193)
  Bound with: 1 other Lot: together with: 7 others
  Other copies: Info by E-mail
 331. - 2068 - (Antiquity) Eunapius van Sardes De vitis philosophorum et sophistarum (trsl.) /Junius, Hadrianus (2 pts.)
  - < Eunapius Sardianus >, De vitis philosophorum et sophistarum: nunc primum Graece & Latine editus, interprete < Hadrianus Junius Hornanus >. Cum indice & Graeci exemplaris castigatione
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1568; [1° ed.]
  - 8° : 194, [6] p.
  Collaborators: Eunapius van Sardes (author); Junius, Hadrianus (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams E-1028; Brunet 2: 1094; BT 1074; STCDutch 73; SORGELOOS (1990) 218-219; PP 1142-1143 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Links: Google Books (pt. 1); Google Books (pt. 1-2); Google Books (pt. 1-2)
  Copies: NL/H-BK/2002/11/26-29 n° 3007 : Est. 200-300/€ 500

  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° : 213, [3] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
 332. - 1296 - (Antiquity) Euripides Opera omnia (trsl.) /Canterus, Gulielmus
  - Euripides Tragoediae XIX. In quibus praeter infinita menda sublata, carminum omnium ratio hactenus ignorata nunc primum proditur : opera < Gulielmus Canterus Ultraiectinus >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571; [1° ed.]
  - 16° : [32], 809, [39] p.
  Collaborators: Euripides (author); Canterus, Gulielmus (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams E-1028; Brunet 2: 1096; BT 1076; NB 11961; STCDutch 73; SORGELOOS (1990) 222; PP 1144 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Edition: Greek and Latin text
  Copies: Info by E-mail
 333. - 11822 - (Religion) Eusebius Emesenus Homilia in Evangelia
  - D. < Eusebius Emissenus > Homilia in Evangelia, quae cunctis diebus dominicis totius anni, ac feriis Quadragesimalibus legi solent, . - nunc primum in lucem aeditae. [...]
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Latius > ), 1555
  - 8° : 278, [6] f.
  Collaborators: Eusebius Emesenus (author); Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1078; NB 11972 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 334. - 3214 - (Religion-Patristic) Eusebius van Caesarea Homiliae in evangelia, quae cunctis diebus dominicis totius anni ac ferijs quadragesimalibus (trsl.) /An.
  - Homiliae in evangelia, quae cunctis diebus dominicis totius anni ac ferijs quadragesimalibus legi solent
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; (Hans de Laet), 1558
  - 8° : 278, [6] f.
  Collaborators: Eusebius van Caesarea (author); Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer)
  Bibliography: Adams E-1067; BT 1078 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 335. - 12258 - (Antiquity) Eutropius Breviarium ab urbe condita (trsl.) /Cordero y Oliver, Juan Martin
  - La historia de Eutropio varon consular: la qual contiene brevemente en diez libros quanto passó despues de fundada Roma hasta la vida de Valente emperador: con una suma breve de todas las dignidades, oficios, y tierras, que los Romanos posseyeron, traduzida por Juan Martin Cordero, y dirigida al muy magnifico señor Francisco de Soria Villoslada, &c.
  - Antwerp: biuda de Martin Nucio, 1561
  - 16° : [8], 144 f.
  Collaborators: Eutropius (author); Cordero y Oliver, Juan Martin (translator); Borrewater, Marie (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1079; MACHIELS (1979) E-780; PEETERS 407; NB 11988; STCDutch 73 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 336. - 8949 - (Antiquity) Eutropius Epitome belli Gallici
  - < Eutropius > Epitome belli Gallici ex Suetonii Tranquilli monumentis quae desiderantur
  - Antwerp: < Johannes Loëus > , 1551
  - 8° : 88, [18] p.
  Collaborators: Eutropius (author); Suetonius Tranquillus, Caius (collaborator); Glareanus, Henricus Loritus (commentator); Loe, Jan van der (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams E-1133; BT 5347 [s.v. Caesar] - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Subjects: Caesar, Caius Julius
  See also: Antiquity-1551 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 337. - 1979 - (Religion-Liturgy) An. Evangelia et epistolae
  - Evangelia et epistolae quibus in Leodiensi, Traiectensi, et Coloniensi ecclesia, dominicis et festis diebus utimur, pereruditis [...] scholijs illustrata
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1570
  - 8° : 198, [2] p.
  Collaborators: Torrentinus, Hermannus (commentator); Macropedius, Georgius (commentator); Silvius, Guillaume (printer); Nicolai, Arnold (ill.-executor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; BT; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2002/11/22-23 n° 0904 : Est. 1200-1500/€ 1900

 338. - 1950 - (Law) An. Translaet van de brieffen van gratie ende pardoen generael byder Co. maiesteyt
  - [1574/04/23]Exemplarys oft copie vande oepene brieffven onss heeren des conincx, byde welcke zijne maiesteyt gunt ende verleent absolute gratie ende generael pardoen, zoewel den staten vanden steden communiteyten oft ghemeynten als allen particuliere persoenen mitsgaders dick den ghenen die uyt dese nederlanden ghebannen zijn [...]
  - Brussels: Michiel van Hamont, 1574
  - 4° : [8] f.
  Collaborators: Hamont, Michiel van (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 2662, 2663; MACHIELS (1979) P-524, P-525; STCDutch 146 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: NL/DH-VS/2002/11/13-15 n° 1565 : Est. 100/€ 130
  Lot: together with: 2 others
  Other copies: Info by E-mail

  F

 339. - 12021 - (Religion) Fabri o.p., Joannes [De missa evangelica] (trsl.) /Surius o.cart., Laurentius
  - De missa evangelica, et de veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistie sacramento, itemque aliis nonnullis scitu admodum necessariis libri V. Editi Germanice a d. < Joannes Fabri Heilbrunen. > doctore theologo, iidemque iam recens Latine conversi per f. < Laurentius Surius > carthusianum [...]
  - Antwerp: < Johannes Withagius > , 1559
  - 12° : [24], 196, [8] f.
  Collaborators: Fabri o.p., Joannes (author); Surius o.cart., Laurentius (translator); Verwithagen, Jan I (printer)
  Bibliography: Adams F-49; BT 1107; NB 12043 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 340. - 2534 - (Topography-Travels) Favolius, Hugo Hodoeporici Byzantini libri III
  - Hodoeporici Byzantini libri III
  - Louvain: < Servatius Sassenus > , 1563
  - 8° : 106, [6] f.
  Collaborators: Perrenot, Antoine de (dedicatee); Favolius, Hugo (author); Sassen, Servaas II van (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1124; BB F-88 - Not in: MACHIELS (1979)
  Copies: GE/KT-RS/2003/05/06-10 n° 1477 : Est. 250/€ 650
  Lot: together with: 2 others
 341. - 7163 - (Religion-Devotion) Fermo, Serafino de [Obras espirituales] (trsl.) /Boudewijns, Catharina
  - Een schoon tractaet, sprekende vander excellente duecht der discretien, seer nootelijck ende profijtelijck voor alle menschen die begeeren te comen ofte te geraken totter christelijckere perfectien oft volmaectheyt. Gemaeckt bijden eerweerdighen vader in gode heere Seraphin de Fermo in sijnder tijt een excellent gheleert predicant. Ierst ghetranslateert wtden Italiaensche int Spaensche, ende nu corts ghetranslateert wten Spaensche in onser Nederlantsche tale
  - Brussels: Michiel van Hamont, 1568
  - 12° : [2], 42 [= 40], [2] f.
  Collaborators: Fermo, Serafino de (author); Hamont, Michiel van (printer); Boudewijns, Catharina (translator)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BCNI 4011 [s.v. 1588]; BT 4328; MACHIELS (1979) F-71 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 342. - 3971 - (Religion-Devotion) Fermo, Serafino de [Obras espirituales] (trsl.) /Morales, Bonaventura de
  - Las obras espirituales [...] En las quales se enseña maravillosamente el mejor, mas cierto y mas seguro camino de la vida espiritual. Trasladadas de lengua italiana en romance [...], y despues glosadas y declaradas en muchos lugares por el mismo
  - Antwerp: Martin Nucio, 1556; [3° ed.]
  - 8° : [16], 272 f.
  Collaborators: Fermo, Serafino de (author); Morales, Bonaventura de (translator); Nutius, Martinus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: PEETERS 425 - Not in: BT; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 343. - 12309 - (Religion) Ferrerius, Vincentius Sermones aestivales
  - < Vincentius natione Hispani; professione sacri praedicatorum ordinis >, theologiaeque doctoris, & evangelicae doctrinae praedicatoris celeberrimi, Sermones aestivales. Eiusdem denuo summa cura per d. < Damianus Diaz Lusitanus >, theologiae professorem, recognitis, luculentae adnotationes in marginae accesserunt
  - Antwerp: vidua Ioannis Stelsii; < haeredes Johannis Stelsii > ; (Daniel Vervliet), 1572
  - 8° : 935 p.
  Collaborators: Ferrerius, Vincentius (author); Diaz, Damianus (editor); Ertborn, Anna van (printer); Bellerus, Petrus I (printer); Steelsius, Frans (printer); Vervliet, Daniel (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: NB 30799 - Not in: Adams; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books; Google Books; Google Books; Google Books; Google Books
 344. - 1017 - (Religion) Ferrerius, Vincentius Sermones de sanctis
  - Beati < Vincentius > natione Hispani, professione sacri praedicatorum ordinis, theologiaeque doctoris, & evangelicae doctrinae praedicatoris celeberrimi Sermones de sanctis. Eisdem denuo summa cura per d. < Damianus Diaz Lusitanus > theologiae professorem recognitis, luculentae adnationes in margine accesserunt
  - Antwerp: < Philippus Nutius > , 1570
  - 8° : [20], 580 p.
  Collaborators: Ferrerius, Vincentius (author); Diaz, Damianus (editor); Nutius, Philippus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 7115; NB 30797 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  Copies: GE/M-ZK/2002/04/22-24 n° 0338 : Est. 200/€ 220

  Other copies: Info by E-mail
 345. - 9780 - (Religion) Ferrerius, Vincentius Sermones de sanctis
  - Sermones de sanctis. Eiusdem denuo cura per d. < Damianus Diaz >
  - Antwerp: vidua Johannis Stelsii; (Theodorus Lyndanus), 1573
  - 8° : [20], 580 p.
  Collaborators: Ferrerius, Vincentius (author); Diaz, Damianus (editor); Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Lyndanus, Theodorus (printer)
  Bibliography: BT 7116 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 346. - 12156 - (Religion) Ferrerius, Vincentius Sermones hyemales
  - Beati < Vincentius > natione Hispani, professione sacri praedicatorum ordinis, theologiaeque doctoris, & evangelicae doctrinae praedicatoris celeberrimi Sermones hyemales. Auctoris vitam, indicemque locupletissimum in fronte libri praefiximus. Eiusdem denuo summa cura d. < Damianus Diaz Lusitanus > theologiae professorem recognitis, luculentae adnationes in margine accesserunt
  - Antwerp: < Philippus Nutius > , 1570
  - 8° : [32], 752 p.
  Collaborators: Ferrerius, Vincentius (author); Diaz, Damianus (editor); Nutius, Philippus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: NB 30798 - Not in: Adams; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 347. - 11606 - (Religion-Devotion) Ferus, Johannes Epitome sermonum dominicalium (2 pts.)
  - Epitome sermonum reverendi d. < Johannes Ferus > dominicalium utriusque cum hyemalis tum aestivalis partis: conscripta, et diversis temporibus anno M.D.LVI. in cathedrali Vuormatiensi ecclesia maxima ex parte pro concione habita per Ioannem à Via doctorem theol. eiusdem concionatorem catholicum . - Nunc primum in lucem aedita [...]
  - Antwerp: < Arnoldus Birckmannus > , 1562; 1° ed.
  - 8° : [8], 156 f.
  Collaborators: Ferus, Johannes (author); Guntherus, Johannes (editor/medewerker); Birckman, Arnold II (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1133; NB 31549 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° : 255, [1] f.
 348. - 510 - (Religion-Theology) Ferus, Johannes In totam Genesim enarrationes
  - Reverendi patris d. < Johannes Ferus >, In totam Genesim, non minus eruditae, quàm catholicae enarrationes . - Nunquam antehac excusae
  - Louvain: < Servatius Sassenus > / [Antwerp]: < haeredes Arnoldi Birckmanni > / [Mainz]: < Franciscus Bohemus > , 1564; 1° ed.
  - 8° : [16], 728 p.
  Collaborators: Ferus, Johannes (author); Sassen, Servaas II van (printer); Birckman, Johann I (publisher); Birckman, Geoffroy (publisher); Birckman, Arnold II (publisher); Behem, Franz (publisher)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams F-344 cfr.; BT 4956; STCDutch 210 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: GE/M-HH/2001/11/06-07 n° 0277 : Est. 400/DM. 220 (€ 112)

  Other copies: Info by E-mail
 349. - 10817 - (Religion-Theology) Ferus, Johannes In totam Genesim enarrationes
  - Reverendi patris d. < Johannes Ferus >, in totam Genesim, non minus eruditae, quam catholicae enarrationes
  - Louvain: < Servatius Sassenus > / [Antwerp] / [Cologne]: Arnoldi Birckmanni; < haeredes Arnoldi Birckmanni > / [Mainz]: < Franciscus Bohemus > , 1565
  - 8° : [16], 728 p.
  Collaborators: Ferus, Johannes (author); Sassen, Servaas II van (printer); Birckman, Arnold II (publisher); Birckman, Johann I (publisher); Birckman, Geoffroy (publisher); Behem, Franz (publisher)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams F-344; BT 5788; NB 31556 - Not in: BCNI; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 350. - 3885 - (Religion-Devotion) Ferus, Johannes Postillae sive conciones à festo Pascae (trsl.) /Guntherus, Johannes
  - Postillae sive conciones [...] in epistolas et evangelia, quae à Pascha usque ad adventum, dominicis diebus in ecclesia [...] recitantur. Iam primum Latinitati donatae [...]. Pars tertia
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1560
  - 8° : [7], 384 f.
  Collaborators: Ferus, Johannes (author); Guntherus, Johannes (translator); Steelsius, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 351. - 7427 - (Religion) Ferus, Johannes Sacrosancta Passionis Salvatoris Nostri Jesu Christi historia [...]
  - Sacrosancta Passionis Salvatoris Nostri Jesu Christi historia, ex quatuor evangelistis [...] concinnata & in quatuor partes ritè distincta [...]
  - Antwerp: < Philippus Nutius > , 1565
  - 8° : 246, [2] p.
  Collaborators: Ferus, Johannes (author); Nutius, Philippus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 1 page with woodcut(s)
  Bibliography: Adams F-362; BT 8333 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 352. - 8565 - (Religion) Ferus, Johannes [Quadragesimalia duo] (trsl.) /Masson, Jacques II
  - Quadragesimalia duo: alterum, in duo postrema cap. I. lib. Esrae, & historiam evangelicam de muliere peccatrice; alterum, de filio prodigo
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > ; Other issue: < Joannes Steelsius > , 1554
  - 8° : [8], 229, [7] f.
  Collaborators: Ferus, Johannes (author); Masson, Jacques II (translator); Bellerus, Johannes (printer); Steelsius, Joannes (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 353. - 11968 - (Lexicon) Fèvre de La Boderie, Guy Le Dictionarium Syro-Chaldaicum
  - Dictionarium Syro-Chaldaicum < Guido Fabricius Boderianus > collectore et auctore
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 2° : [4], 12, 198, [2] p.
  Collaborators: Fèvre de La Boderie, Guy Le (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-970 [s.v. Bible]; BT 436 [s.v. Bijbel]; MACHIELS (1979) L-120; MATAGNE (1985) B-53.VII; NB 18272; STCDutch 22 [s.v. Bible]; PP 644.VI.4.A-B - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB
  See also: Religion-Theology-1572 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 354. - 12424 - (Religion) Fèvre de La Boderie, Guy Le In tabulam titulorum totius novi testamenti syriaci
  - [Heading:] Candido lectori < Guido Fabr. Bod. > In tabulam titulorum totius novi testamenti syriaci
  - [Antwerp]: [ < Christophorus Plantinus > ], [1572]
  - 2° : [8] f.
  Collaborators: Fèvre de La Boderie, Guy Le (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: PP 644.VIII.18.A-B
 355. - 5670 - (Pedagogy-Schoolbook) An. Figura seu exemplaris forma novellis scolasticis erudiendis apprime utilis ac fructuosa
  - Figura seu exemplaris forma novellis scolasticis erudiendis apprime utilis ac fructuosa, diligenti elucubratione denuo reuisa. Plus etiam perfectioratis prioribus modo compendioso complectens
  - Antwerp: Jan Verwithagen, 1553
  - 4° : [32] f.
  Collaborators: Verwithagen, Jan I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5796 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 356. - 3973 - (Literature) Flaminius, Marcus Antonius De rebus divinis carmina ad Margaritam Henrici Gallorum regis sororem
  - De rebus divinis carmina ad Margaritam Henrici Gallorum regis sororem
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1558
  - 16° :
  Collaborators: Flaminius, Marcus Antonius (author); Valois, Marguerite de (dedicatee); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams F-581; BT 1151; PP 1177 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 357. - 3972 - (Religion-Bible) Flaminius, Marcus Antonius In librum psalmorum brevis explanatio
  - Marcus Antonius Flaminius In librum Psalmorum brevis explanatio, ad Alexandrum Farnesium cardinalem amplissimum. Adiectae sunt in studiosorum usum eiusdem authoris in Psalmos aliquot, suo quaeque ordine & loco, Paraphrases. Item adiectae sunt in triginta Psalmos paraphra ses, carmine ab eodem conscriptae, & suo loco positae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1558
  - 16° : 365, [3] f.
  Collaborators: Flaminius, Marcus Antonius (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-1439; BCNI 2642; BT 1152; KNAPEN (1986) B-111; PP 1176 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 358. - 9467 - (Religion) Flaminius, Marcus Antonius Psalmi Davidis regis et vatis inclyti latinis versibus expressi /Spinula, Publius Franciscus
  - Psalmi Davidis regis et vatis inclyti, a < M. Antonius Flaminius > & P. Francisco Spinula poëtis elegantissimis, latinis versibus expressi. Hic accessere argumenta singulis Odis prefixa: Precatio filij Dei,& Canticum Mariae Virginis, ab eodem SPIN. carmine reditta
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Johannes Withagius > ), 1559
  - 8° : [208] f.
  Collaborators: Flaminius, Marcus Antonius (author); Spinula, Publius Franciscus (author); Steelsius, Joannes (publisher); Verwithagen, Jan I (printer)
  Bibliography: BT 5799 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 359. - 6499 - (Antiquity) Floccus, Andreas Dominicus De magistratibus sacerdotiisque Romanorum libellus
  - < Andreas Dominicus Floccus Florentinus > De potestatibus Romanorum, lib. II. Hactenus L. Fenestellae, & falso, & mutili adscripti, & nunc demum postliminio integritati, ac pristino nitori, & auctori restituti, studio ac industria < Aegidius Wijtsius >, I.C. Brugens. Pomponij Laeti, Raphaelis Volaterrani, & Henrici Bebelij, eiusdem argumenti libelli, ab eodem accurate castigati, adpressi sunt
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; Other issue: < Gulielmus Sylvius > ; ( < Christophorus Plantinus > ), 1561 (Wednesday, 27 September 1561)
  - 8° : [8], 85, [3] f.
  Collaborators: Floccus, Andreas Dominicus (author); Wijts, Gilles (editor); Pomponius Laetus, Julius (commentator); Regius, Raphael (commentator); Bebel, Heinrich (commentator); Plantijn, Christoffel I (publisher); Silvius, Guillaume (publisher); [Plantijn, Christoffel I] (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1128; BT 8327; BB F-1; NB 12257-58; PP 1178A-B - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 360. - 1332 - (Art) Floris, Jacob Veelderhande cierlijcke compertementen, geinventeert profitelijck voor schilders, goutsmeden
  - Veelderhande cierlijcke compertementen, geinventeert profitelijck voor schilders, goutsmeden, beeltsnijders ende ander constenaren, geinventeert
  - Antwerp: Hans Liefrinck, 1564
  - Sm-2° : [1] f. 12 plates
  Collaborators: Floris, Jacob (ill.-ontwerp; author); Muller, Herman Jansz (ill.-executor); Liefrinck, Hans I (printer)
  Illustrations: copper engraving(s) on 12 plates
  Bibliography: - Not in: FUNCK (1925)
  Copies: BE/BR-RA/2002/06/14-15 n° 0715 : Est. 8000-10000/€ 7500
  Condition: Incomplete: missing 2 plates. Bound with: 1 other
 361. - 9678 - (Literature) Fracco, Ambrosius Novidius Sacrorum fastorum libri XII. Ex eisdem mensium digestio
  - < Ambrosius Novidius Fraccus Ferentinatis > Sacrorum fastorum libri XII. Ex eisdem mensium digestio
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1559
  - 12° : [24], 174 f.
  Collaborators: Fracco, Ambrosius Novidius (author); Bellerus, Johannes (publisher)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 2: 1364; BT 1175; MACHIELS (1979) F-207; NB 12415; STCDutch 77 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 362. - 1621 - (Science-Medicine) Fridaevallius, Hugo De tuenda sanitate libri VI
  - < Hugo Fridaevallis Sampaulinus > De tuenda sanitate libri VI
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1568 (July 1568)
  - Sm-8° : 262, [10] p.
  Collaborators: Fridaevallius, Hugo (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams F-1038; BT 1188; DURLING (1967A) 1656; MACHIELS (1979) F-365; NB 12635; STCDutch 79; SORGELOOS (1990) 232; PP 1216 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 363. - 10429 - (Science-Botany) Fuchs, Leonhart De historia stirpium (trsl.) /Jarava, Juan
  - Historia de yerbas y plantas sacada de Dioscoride Anazarbeo y otres insignes authores [...] con los nombres Griecos, Latinos, y Españoles
  - Antwerp: Arnold Birckman; (Hans de Laet), 1557
  - 8° : [16], 520, [2] p.
  Collaborators: Fuchs, Leonhart (author); Dioscorides Pedianus (collaborator); Jarava, Juan (translator); Birckman, Geoffroy (seller); Birckman, Arnold II (seller); Birckman, Johann I (seller); [Laet, Hans de] (printer)
  Bibliography: BT 1192; STCDutch 79- Exhibitions: NAVE (1993) n° 016 [L.J. Vandewiele]
  Copies: Info by E-mail
 364. - 12257 - (History) Fuentes, Diego de Conquista de Africa
  - Conquista de Africa, donde se hallaran agora nuevamente recopiladas por Diego de Fuentes muchas y muy notables hazañas de particulares cavalleros. Dirigida al illustrissimo señor don Juan Ximenez de Urrea conde de Aranda y vizconde de Viota &c. mi señor
  - Antwerp: Philippo Nutio, 1570
  - 8° : 71 [= 72] f.
  Collaborators: Fuentes, Diego de (author); Nutius, Philippus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1194; PEETERS 1337 [s.v. Valles]; NB 30122 [s.v. Valles]; STCDutch 79 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books
  See also: History-1570 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 365. - 1153 - (Religion-Patristic) Fulgentius, Fabius Planciades De incarnatione et gratia domini nostri Jesu Christi
  - De incarnatione et gratia domini nostri Jesu Christi, seu de gratia et libero arbitrio, libri duo eruditissimi & ante annos mille actaginta conscripti, hactenus tamen nuquam excusi. [...]
  - Louvain: < Bartholomaeus Gravius > , 1555
  - 8° :
  Collaborators: Fulgentius, Fabius Planciades (author); Graeve, Bartholomaeus De (printer)
  Bibliography: Adams P-891 - Not in: BT
  Copies: Info by E-mail
 366. - 415 - (Religion) Fulgentius, Fabius Planciades Opera omnia
  - Opera divi < Fulgentius Afer; episcopus Ruspensis >. Librorum multorum accessione, quae versa pagina exprimuntur, locupletata
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > / (Louvain: < Johannes Masius > ), 1574 (1573)
  - 8° : 691, [3] p.
  Collaborators: Fulgentius, Fabius Planciades (author); Plantijn, Christoffel I (publisher); Maes, Jan I (printer); Vlimmeren, Jan van (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams F-1140; BT 1196; NB 12721; STCDutch 80; PP 1222 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books
  Copies: BE/BR-RA/2001/11/23-24 n° 1023 : Est. 14000-18000/BF. 16000 (€ 397)

  Other copies: Info by E-mail
 367. - 6606 - (Religion) Fulgentius, Fabius Planciades Opera omnia
  - Opera divi < Fulgentius Afer; episcopus Ruspensis >. Librorum multorum accessione, quae versa pagina exprimuntur, locupletata
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > / (Louvain: < Johannes Masius > ), 1573
  - 8° : 691, [1] p.
  Collaborators: Fulgentius, Fabius Planciades (author); Plantijn, Christoffel I (publisher); Maes, Jan I (printer); Vlimmeren, Jan van (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams F-1139; BT 1195; GUSTIN (1996) F-39; VERHELST (1997) 190; PP 1221 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 368. - 7624 - (History) Fulgosius, Baptista Factorum, dictorumque memorabilium libri IX
  - < Baptista Fulgosius > Factorum, dictorumque memorabilium libri IX. Aucti et restituti. Index copiosissimus omnium nominum de quibus passim in historia agitur
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1565
  - 8° : [48], 798, [2] p.
  Collaborators: Fulgosius, Baptista (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 2: 1422; BT 1197; MACHIELS (1979) F-404; NB 12624; STCDutch 79 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 369. - 11445 - (Religion-Theology) Fumus o.p., Bartholomaeus Summa aurea armilla
  - Summa, sive aurea armilla < Bartholomaeus Fumus Placentinus >, ordinis praedicatorum, ac haereticae pravitatis inquisitoris: breviter strictimque omnia continens, quae in iure canonico apud theologos, & omnes summas circa animarum curam diffusè disperseque tractantur
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; [ < Christophorus Plantinus > ], 1561
  - 8° : 302, [2] f.
  Collaborators: Fumus o.p., Bartholomaeus (author); Steelsius, Joannes (publisher); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 1198; NB 12722; PP 1223 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 370. - 1662 - (Literature-Emblemata) Furmerius, Bernardus Gerbrandi De rerum usu ac abusu
  - De rerum usu ac abusu, auctore < Bernardus Furmerus Phrysius >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; [ < Philippus Gallaeus > ], 1575; [1° ed.]
  - 4° : [28] f.
  Collaborators: Furmerius, Bernardus Gerbrandi (author); Plantijn, Christoffel I (printer/publisher); Wierix, Jan (ill.-executor); Groenning, Gerard (ill.-designer); Wierix, Hieronymus (ill.-executor); Galle, Filips I (publisher)
  Bibliography: Brunet 2: 1427; FUNCK (1925) 314; BB F-15; NB 2743; SELLINK (1997) 1: 096-97; STCDutch 80; PP 1228 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail

  G

 371. - 4321 - (Religion-Bible) Gaigny, Jean de Brevissima et facillima in omnes d. Pauli epistolas scholia
  - Brevissima et facillima in omnes D. Pauli epistolas scholia
  - Antwerp: vidua Johannis Steelsii, 1564
  - 8° : [8], 303, [1] f.
  Collaborators: Gaigny, Jean de (author); Ertborn, Anna van (printer); Bellerus, Petrus I (printer); Steelsius, Frans (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-1860; BT 1203 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 372. - 1012 - (Religion-Theology) Gaigny, Jean de In quatuor sacrosancta Jesu Christi evangelia, necnon actus apostolicos
  - In quatuor sacro sancta Iesu Christi evangelia, necnon actus apostolicos, facillima clarissimaque scholia, ex praecipuis Graecorum & Latinorum scriptis selecta
  - Antwerp: < Joannes Latius > , 1559
  - 8° : [8], 475 f.
  Collaborators: Gaigny, Jean de (author); Benoit, Jean (editor); Laet, Hans de (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5828
  Copies: GE/M-ZK/2002/04/22-24 n° 0247 : Est. 200/€ 110

 373. - 8899 - (Science-Medicine) Galenus, Claudius Libellus de theriaca ad Pisonem (trsl.) /Giovane, Giovanni
  - < Claudius Galenus Pergamenus > Libellus de theriaca ad Pisonem. Interprete & commentatore, < Joannes Juvenis >. Eiusdem de antidotis lib. II. ab Andrea Lacuna in epitomen redacti. Accessit epistola complectens medicamenta bezoardica, quorum usus à peste praeservat, auctore Ioanne Iuvene, medico
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > ; ( < Aegidius Radaeus > ), 1575
  - 8° : [6], 234 p.
  Collaborators: Galenus, Claudius (author); Giovane, Giovanni (translator); Laguna, Andrés de (commentator); Bellerus, Johannes (publisher); Rade, Gillis vanden (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: DURLING (1967A) 1941; STCDutch 80 - Not in: Adams; Brunet; Wellcome-I; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); WALLER
  Copies: Info by E-mail
 374. - 6200 - (Religion-Theology) Galenus, Matthaeus De sacrosancto missae sacrificio commentarius
  - De sacrosancto missae sacrificio commentarius
  - Antwerp: < haeredes Johannis Stelsii > , 1574
  - 8° : [32], 375 [= 377], [3] p.
  Collaborators: Galenus, Matthaeus (author); Bellerus, Petrus I (printer); Steelsius, Frans (printer)
  Bibliography: BT 8359 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 375. - 3770 - (Biography) Galle, Filips I Imagines L doctorum virorum, qui bene de studiis literarum mervere
  - Virorum Doctorum de disciplinis bene merentium effigies XLIV
  - Antwerp, 1572
  - 4° : [46] f.
  Collaborators: Galle, Filips I (author); Arias Montanus, Benedictus (collaborator)
  Illustrations: 44 pages with copper engraving(s): 44 portraits
  Bibliography: BT 1219; FUNCK (1925) 315; MACHIELS (1979) G-64; STCDutch 81 - Not in: BB
  Copies: Info by E-mail
 376. - 3024 - (Literature) Gambara, Lorenzo Poemata
  - Poemata
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569; [2° ed.]
  - 8° : 107, [6] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams G-185; BT 1224; MACHIELS (1979) G-74; STCDutch 81; PP 1232
  Copies: GE/KT-RS/2003/10/21-24 n° 0675 : Est. 3000/€ 2000
  Prov. Philippe Desportes (1545-1606). Binding: 18th cent. red morocco, spine richly gilt. Bound with:
 377. - 2933 - (Religion) Gambara, Lorenzo Rerum sacrarum liber
  - < Laurentius Gambara > Rerum sacrarum liber. Cum argumentis [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567; [1° ed.]
  - 4° :
  Collaborators: Gambara, Lorenzo (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Passeri, Bernardino (ill.-designer)
  Illustrations: Engraved titlepage
  Bibliography: FUNCK (1925) 316; PP 1235
  ¶Notes on the work /
  Copies: Info by E-mail
 378. - 6326 - (Religion) Garet o.e.s.a., Johannes De sanctorum invocatione liber: in quo orthodoxorum Patrum testimonijs asseritur, Apostolicam esse
  - De sanctorum invocatione liber: in quo orthodoxorum Patrum testimonijs asseritur, Apostolicam esse traditionem, Sanctorum animas post mortem in caelesti gloria Angelis esse similes, nostra non ignorare, pro nobis orare, a deo exaudiri, & a nobis invocandos. < Johannes Garetius > d. Augustini canonico, auctore longe diligentissimo. Ad reverendum in Christo patrem d. Gislenum, d. abbatem sancti Petri Gandavensis [...]
  - Ghent: < Gislenus Manilius > , 1570
  - 8° : [16], 103, [9] f.
  Collaborators: Garet o.e.s.a., Johannes (author); Temmerman, Guislain (dedicatee); Manilius, Gislenus (printer); Hauweel, Maarten (liminarist); Lummene van Marcke, Karel van (liminarist); Stoppelare, Filips (liminarist)
  Illustrations: Title in border, printer's mark (last leaf). ; 1 page with woodcut(s): 1 coat of arms
  Bibliography: Adams G-238; BCNI 3224; BT 1231; BG 238; MACHIELS (1979) G-87; MACHIELS (1979) G-306; NB 12890; STCDutch 81 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 379. - 4828 - (Religion) Garet o.e.s.a., Johannes Mortuos vivorum precibus adiuvari
  - Mortuos vivorum precibus adiuvari ex sanctis patribus assertio [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; Other issue: < Antonius Tilenius > , 1565
  - 16° : 301, [1], 12 p.
  Collaborators: Garet o.e.s.a., Johannes (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Thielens, Antheunis (publisher)
  Bibliography: BT 1232; PP 1237 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 380. - 9144 - (Religion-Theology) Garet o.e.s.a., Johannes Sacrificii missae, precum, caeremoniarumque
  - Sacrificii missae, precum, caeremoniarumque [...]
  - Antwerp: < Philippus Nutius > , 1569
  - 8° : [8], 62, [2] f.
  Collaborators: Garet o.e.s.a., Johannes (author); Nutius, Philippus (printer)
  Bibliography: BT 1234; MACHIELS (1979) G-91 - Not in: Adams; BCNI; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  See also: Religion-Theology-1569 [part]
  Copies: Info by E-mail
 381. - 5738 - (Religion-Theology) Garet o.e.s.a., Johannes Universalis et catholicae ecclesiae, de veritate corporis Christi in eucharistiae sacramento
  - Universalis et catholicae ecclesiae, de veritate corporis Christi in eucharistiae sacramento praesentis, consensus
  - Antwerp: < Martini Nutii > , 1563
  - 8° : [8], 227, [13] f.
  Collaborators: Garet o.e.s.a., Johannes (author); Borrewater, Marie (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-241; BT 1233; MACHIELS (1979) G-89 - Not in: Brunet; BB; STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 382. - 6978 - (Religion-Theology) Garet o.e.s.a., Johannes Universalis et catholicae ecclesiae, de veritate corporis Christi in eucharistiae sacramento
  - < Johannes Garetius Lovaniensis > De vera praesentia corporis Christi in sacramento eucharistiae, classes IX contra sacramentariam pestem ex omnibus fere ecclesiastici auctoribus summo studio collectae. Adiecta est ad calcem decima classis, Christum suae ecclesiae perpetuo adesse, eamque in fide nec errasse, nec errare posse ostendens [...]
  - Antwerp: < Martini Nutii > , 1561
  - 8° : 221, [11] f.
  Collaborators: Garet o.e.s.a., Johannes (author); Borrewater, Marie (printer); Snick, Jan van (dedicatee)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-239; BT 5834; GUSTIN (1996) G-5; MACHIELS (1979) G-88; NB 12882; STCDutch 81 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 383. - 9143 - (Religion-Theology) Garet o.e.s.a., Johannes Universalis et catholicae ecclesiae, de veritate corporis Christi in eucharistiae sacramento
  - Omnium aetatum, nationum ac provinciarum in veritatem corporis Christi in eucharistia, consensus, per XVI. annorum centenarios, collectus per < Johannes Garetius > . - Editio tertia. Sacrificii missae, precum, caeremoniarumque, necnon & epithetorum eius, ex s. patribus & universa antiquitate collecta assertio [...]
  - Antwerp: < Philippus Nutius > , 1569; 3° ed.
  - 8° : [12], 196, [12] f.
  Collaborators: Garet o.e.s.a., Johannes (author); Nutius, Philippus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1234; MACHIELS (1979) G-90 - Not in: Adams; BCNI; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  See also: Religion-Theology-1569 [part]
  Copies: Info by E-mail
 384. - 12172 - (History) Garibay y Zamalloa, Esteban de Compendio historial (4 pts.)
  - Compendio historial
  Part 1: Los XL. libros d'el Compendio historial de las chronicas y universal historia de todos los reynos de España. Compuestos por Estevan de Garibây y C;amálloa, de nacion Cantabro, vezino dela villa de Modrago, de la provincia de Guipuzcoa. Con licencia y privilegios [...]. Lo contenido en esta obra, se vera en la plana seguiente
  - Antwerp: Christophoro Plantino; [Jan Verwithagen]; [Dierick van der Linden], 1571
  - 2° : [28], 563 [= 559], [13] p.
  Collaborators: Garibay y Zamalloa, Esteban de (author); Plantijn, Christoffel I (publisher); Verwithagen, Jan I (printer); Lyndanus, Theodorus (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: Adams G-244; Brunet 2: 1485; BT 1235; PEETERS 499; NB 12893; STCDutch 81; PP 1238 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books (pt. 1); Google Books (pt. 2); Google Books (pt. 4)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Compendio historial de las chronicas y universal historia de todos los Reynos d'España, donde se escriven las vidas de los Reyes de Castilla, y Leon. Prosiguese tambien la sucesion de los emperadores occidentales y Orientales. Compuesto por Estevan de Garibây y C;amálloa , de nacion Cantabro, vezino dela villa de Modrago, de la provincia de Guipuzcoa
  - Pt. 02 : 2° : [2], 561-1530 [= 1526], [10] p.
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  - Part 3: Compendio historial de las chronicas y universal historia de todos los Reynos d'España, donde se escriven las vidas de los Reyes de Navarra. Escrive se tambien la sucession de todos los reyes de Francia, y obispos de la santa yglesia de Pamplona. Compuesto por Estevan de Garibây y C;amálloa , de nacion Cantabro, vezino dela villa de Modrago, de la provincia de Guipuzcoa
  - Pt. 03 : 2° : 659 [= 655], [13] p.
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  - Part 4: Compendio historial de las chronicas y universal historia de todos los Reynos d'España, donde se ponen en summa los condes, señores de Aragon, con los reyes d'el mesmo reyno: y condes de Barcelona, y reyes de Napoles y Sicilia. [...] Compuesto por Estevan de Garibây y C;amálloa , de nacion Cantabro, vezino dela villa de Modrago, de la provincia de Guipuzcoa
  - , (July 1571)
  - Pt. 04 : 2° : 657-1166, [12] p.
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
 385. - 83 - (Topography) Geldorp, Hendrik van Totius Belgicae urbium, abbatiarum, collegiorum divisio
  - Totius Belgicae urbium, abbatiarum, collegiorum diuisio [...]
  - [Antwerp], 1570
  - 8° :
  Collaborators: Sonnius, Franciscus (editor); [Geldorp, Hendrik van] (author)
  Bibliography: BT 1244; MACHIELS (1979) G-129; STCDutch 189 - Not in: Adams; BB
  Copies: BE/BR-RA/2001/06/15-16 n° 0642 : Est. 25000-35000/BF. Unsold

 386. - 4237 - (Science-Mathematics) Gemma Frisius Arithmeticae practicae methodus facilis
  - Arithmeticae practicae methodus facilis [...] iam recens ab ipso auctore emendata, & multis in locis insigniter aucta
  - Antwerp: < Gregorius Bontius > , 1552
  - 8° : [3], 79, [3] p.
  Collaborators: Gemma Frisius (author); Bonte, Gregorius de (printer)
  Illustrations: printer's mark (last leaf v°). ; pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 8372; ORTROY (1920/R) 60; STCDutch 82 - Not in: MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 387. - 9914 - (Science-Astronomy) Gemma Frisius De astrolabo catholico liber
  - < Gemma Frisius > medici ac mathematici De astrolabo catholico liber. Quo latissime patentis instrumenti multiplex usus explicatur, & quidquid uspiam rerum mathemathicarum tradi possit, continetur. Ad sereniss. Hispaniae, Angliae & Franciae regem, Phillippum Caroli V. Caesaris semper augusti filium
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1556
  - 16° : [16], 183, [1] f. 1 plate
  Collaborators: Gemma Frisius (author); Steelsius, Joannes (publisher); Grapheus, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 41 pages with woodcut(s): 1 coat of arms, 40 table/diagrams
  Bibliography: BT 1253; MACHIELS (1979) G-157; ORTROY (1920/R) 129; NB 13089; STCDutch 82 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 388. - 36 - (Science-Astronomy) Gemma Frisius De principiis astronomiae et cosmographiae
  - < Gemma Phrysius > medici ac mathematici. De principiis astronomiae et cosmographiae. Deque usu globi ab eodem editi. Item de orbis divisione, & insulis, rebusque nuper inventis. Opus nunc demum ab ipso auctore multis in locis auctum ac sublatis omnibus erratis integritati restitutum
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Graphaeus > ), 1553
  - 8° : 185, [47] p.
  Collaborators: Gemma Frisius (author); Steelsius, Joannes (printer); Grapheus, Joannes (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage; 1 page with woodcut(s)
  Bibliography: Adams G-388; BT 1257; ORTROY (1920/R) 41; NB 13088; STCDutch 83 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: NL/A-VG/2001/06/19 n° 0319 : Est. 2500-3000/NGl. 2600 (€ 1160)

  Other copies: Info by E-mail
 389. - 589 - (Science) Gemma, Cornelius De naturae divinis characterismis (2 pts.)
  - De naturae divinis characterismis; seu raris & admirandis spectaculae, causis, indiciis, proprietatibus rerum in artibus singulis universi, libri II. Auctore < Cornelius Gemma >, Lovaniensi, regio medicinae professore. Peculiarem partis utriusque materiem, vel argumentum sequens pagina planius explicabit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 12° : 229, [11] p.
  Collaborators: Leest, Antoon van (ill.-executor); Jansen Van Campen, Gerard (ill.-executor); Gemma, Cornelius (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-373; BMN 517; BT 1249; DURLING (1967A) 2042; MACHIELS (1979) G-148; ORTROY (1920/R) 199; NB 13103; STCDutch 82; SORGELOOS (1990) 234; PP 1243 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); WALLER
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: BE/BR-HG/2001/02/03 n° 171 : Est. 85000-90000/BF. 165000 (€ 4090)
  all pts in 1 vol. Prov. Derbaix, medical pract. in 1740.
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: De naturae divinis characterismis; seu raris, & admirandis spectaculis in universo, tomus secundus, quem Ianum Trifrontem placuit appellari
  - Pt. 02 : 12° : 284, [18] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  ¶Notes on the author / on the work /
 390. - 6970 - (Chapbooks) Geoffrey de la Tour Landrie Romand du roy Ponthus, fils du roy de Galice et de la belle Sidonie, fille du roy de (adapt.) /An.
  - Een schoone ende amoruese historie van Ponthus ende die schoone Sydonie, welcke waren beyde van coninclijcker afcoemsten, Ponthus des conincx Tybours sone Coninck van Galissien, ende Sidonie des Conincx Huguets dochter van Britanigen, seer ghenuechelijck om lesen, soo in amoreusheyt ende strijden [...]
  - Antwerp: Niclaes van den Wouwere, 1564
  - 2° : [50] f.
  Collaborators: Wouwere, Claes van den (printer); Geoffrey de la Tour Landrie (author)
  Illustrations: 60 pages with woodcut(s)
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; COURT (1960); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 391. - 7563 - (Religion-Patristic) Giselinus, Victor In Aurelii Prudentii Clementis opera, commentarius
  - < Victor Giselinus >, In Aurelii Prudentii Clementis v. cl. opera, commentarius
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1564 (Tuesday, 27 October 1564) [VI. kal. novemb.]
  - 8° : [84] f.
  Collaborators: Giselinus, Victor (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams P-2186 [s.v. Prudentius]; BT 4078 [s.v. Prudentius]; STCDutch 173; SORGELOOS (1990) 392; PP 1250 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Edition: Accompanying volume of the edition of the Opera omnia by Prudentius, printed in 1564 by Plantin.
  Subjects: Clemens Aurelius Prudentius
  Copies: Info by E-mail
 392. - 590 - (Law) Gobler, Justin Der Rechten Spigel aus den beschribenen geystlichen weltlichen und andern Rechten (trsl.) /An.
  - Den spieghele der rechte, uit den natuerlijcken, bescrevenen, gheestelijcken, wereltlijcken, ende anderen ghebruyckelijcken rechten, oock die ghemeyne inden heylighen rijck der Duytscher natien, insettinghen ende oeffeninghen daer toe ghesedt.
  - Antwerp: Symon Cock, (Sunday, 16 October 1560)
  - 4° : [4], (172) f.
  Collaborators: Gobler, Justin (author); Cock, Symon I (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: BT 1277; MACHIELS (1979) G-368; NB 13432; STCDutch 86 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-HG/2001/02/03 n° 173 : Est. 80000-100000/BF. 70000 (€ 1735)
  Prov. Peter van Dontheren.
  Other copies: Info by E-mail
 393. - 8194 - (Law) Goethals, Franciscus De dominii distinctione
  - De dominii distinctione
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1567
  - 8° : [4], 35 [=37], [1] f., (other issue:) [4], 36, [2] f.
  Collaborators: Goethals, Franciscus (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Bibliography: BT 1290; BB G-4; MACHIELS (1979) G-381; STCDutch 86 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 394. - 2196 - (Antiquity) Goltzius, Hubertus Caesar Augustus sive historiae imperatorum Caesarumque romanorum ex antiquis numismatibus
  - Caesar Augustus sive historiae imperatorum Caesarumque romanorum ex antiquis numismatibus restitutae liber secundus. Accessit Caesaris Augusti vita et res gestae
  - Bruges: ( < Hubertus Goltzius > ), 1574 (January 1574); [1° ed.]
  - 2° : [24], (83), [1], 284, [40] p.
  Collaborators: Goltzius, Hubertus (author); Goltzius, Hubertus (printer)
  Illustrations: Engraved titlepage, printer's mark (last leaf).
  Bibliography: Adams G-831; Brunet 2: 1653; BT 1295; FUNCK (1925) 323; BB G-387; MACHIELS (1979) G-392; STCDutch 87- Exhibitions: LOUP (1983) 136-8 n° 41 - Not in: KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: GE/B-B/2003/04/09-11 n° 0343 : Est. 1500/€ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 395. - 824 - (Antiquity) Goltzius, Hubertus C. Julius Caesar sive historiae imperatorum Caesarumque romanorum
  - C. Julius Caesar sive historiae imperatorum caesarumque Romanorum ex antiquis numismatibus restitutae liber primus. Accessit C. Iulii Caesaris vita et res gestae. < Hubertus Goltz Herbipolita Venlonianus > auctore et sculptore
  - Bruges: ( < Hubertus Goltzius > ), 1563 (September 1563); [1° ed.]
  - 2° : [34], (57), [7], 231, [49] p.
  Collaborators: Goltzius, Hubertus (author); Goltzius, Hubertus (printer); Goltzius, Hubertus (ill.-executor)
  Bibliography: Adams G-829/30; Brunet 2: 1653; BT 1294; FUNCK (1925) 323; BB G-385 [M. Hoc]; MACHIELS (1979) G-391; MATAGNE (1985) G-46; STCDutch 87- Exhibitions: LOUP (1983) 132-136 nr. 39 - Not in: KNAPEN (1986)
  Copies: BE/BR-RA/2002/06/14-15 n° 0776 : Est. 1250-1600/€ 1700
  Bound with:
  BE/BR-RA/2003/03/21-22 n° 808 : Est. 1000-1500/€ 1200

  BE/A-VB/2002/03/20 n° 1955 : Est. 1400-1500/€ Unsold
  Bound with:
  GE/KT-RS/2002/04/24-27 n° 1956 : Est. 1500/€ 1500

  GE/KT-RS/2002/10/15-18 n° 1187 : Est. 2500/€ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 396. - 37 - (Antiquity) Goltzius, Hubertus Fastos. Magistratuum et triumphorum Romanorum
  - Fastos. Magistratuum et triumphorum Romanorum ab urbe condita ad Augusti obitum ex antiquis tam numismatum quam marmorum monumentis restitutos S.P.Q.R. < Hubertus Goltzius Herbipolita Venlonianus > dedicavit
  - Bruges: ( < Hubertus Goltzius > ), 1566 (March 1566); [1° ed.]
  - 2° : [24], 288, [44] p.
  Collaborators: Goltzius, Hubertus (author); Goltzius, Hubertus (printer)
  Illustrations: Engraved titlepage, printer's mark (last leaf).
  Bibliography: Adams G-833; Brunet 2: 1653; BT 1296; FUNCK (1925) 323; Ornamentstich Bln 4251; BB G-386 [M. Hoc]; MATAGNE (1985) G-47; STCDutch 87- Exhibitions: LOUP (1983) 134-135 n° 40 - Not in: KNAPEN (1986); MACHIELS (1979)
  Copies: BE/BR-RA/2002/06/14-15 n° 0776 : Est. 1250-1600/€ 1700
  Bound with:
  BE/BR-RA/2003/03/21-22 n° 809 : Est. 1000-1500/€ 900

  BE/A-VB/2002/03/20 n° 1955 : Est. 1400-1500/€ Unsold
  Bound with:
  BE/BG-AC/2001/11/03 n° 670 : Est. 10000-15000/BF. ?

  GE/H-HN/2001/05/22-23 n° 0448 : Est. 2000/DM. 2000 (€ 1017)

  GE/M-ZK/2001/11/13-15 n° 0304 : Est. 2000/DM. 2550 (€ 1301)

  GE/KT-RS/2002/10/15-18 n° 1188 : Est. 2500/€ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 397. - 1815 - (Antiquity) Goltzius, Hubertus Vivae omnium fere imperatorum imagines (trsl.) /An.
  - Los vivos retratos de todos los emperadores
  - Antwerp: (Egidio Copenio de Dist.) / [Bruges]: (Huberto Goltzio), 1560; [1° ed.]
  - 2° : [19], 155 [= 151], [6] f.
  Collaborators: Goltzius, Hubertus (author); Coppens van Diest, Gillis I (printer); Goltzius, Hubertus (publisher)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-680; BT 1305; FUNCK (1925) 322-323 n° 4; BB G-384; MACHIELS (1979) G-395; PEETERS 505; NB 13499- Exhibitions: LOUP (1983) 127 n° 36 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 398. - 3697 - (Antiquity) Goltzius, Hubertus Vivae omnium fere imperatorum imagines (trsl.) /An.
  - Lebendige Bilder gar nach aller Keysern, von C. Julio Caesare, bisz auff Carolum V. und Ferdinandum seinem Bruder, ausz den alten Medalien sorgfaltigklich, mit gleich vorzeit von andern, sunder warhaftiglich und getrawlich contrafhet, und derenselbigen Leben, beyde lobliche und lästerliche Thatten, mit dem historischen Pfinsel nach iren Farben gemalet [...]
  - (Antwerp: Hubertus Gholtz; < Aegidius Copenius Diesthemius > , 1557); [1° ed.]
  - 2° : [176] f.
  Collaborators: Goltzius, Hubertus (author/ill.); Goltzius, Hubertus (publisher); Coppens van Diest, Gillis I (printer); Gietleughen, Joos (ill.)
  Illustrations: Engraved titlepage; 133 pages with woodcut(s): 133 portraits
  Bibliography: BT 1301; BB G-381; NB 13494; STCDutch 87- Exhibitions: LOUP (1983) n° 33 [CDK & WLL] - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 399. - 5136 - (Antiquity) Goltzius, Hubertus Vivae omnium fere imperatorum imagines (trsl.) /An.
  - Le vive imagini di tutti quasi gl'imperadori, da C. Iulio Caesare, insino a Carlo V. et Ferdinando suo fratello, dalle vechie medaglie con grandissima solertia cavate [...]
  - Antwerp: (Huberto Goltz; Egidio Copenio Diesthemio), 1557; [1° ed.]
  - 2° : [18], 155, [3] f.
  Collaborators: Goltzius, Hubertus (author); Goltzius, Hubertus (publisher/printer); Coppens van Diest, Gillis I (seller); Gietleughen, Joos (ill.-executor); Goltzius, Hubertus (ill.-designer)
  Illustrations: Title in border; 134 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Brunet 2: 1654; BT 1304; FUNCK (1925) 322; BB G-382- Exhibitions: LOUP (1983) 34 [C.E. Dekesel & W.Le Loup]; SCHEPPER (2005) 10 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 400. - 7535 - (Antiquity) Goltzius, Hubertus Vivae omnium fere imperatorum imagines (trsl.) /An.
  - Le vive imagini di tutti quasi gl'imperadori, da C. Iulio Caesare, insino a Carlo V. et Ferdinando suo fratello, dalle vechie medaglie con grandissima solertia cavate, et al vero fidelissimamente, adumbrate, con le vite, atti, maniere, virtu, et vicii delli medesimi imperatori, secondo i proprii loro colori. Col historico penello depinte. Al potentissimo prencipe don Philippo re di Spagna, Dengliterra, di Franza, di Napoli, &c. Dedicate per Huberto Goltz Wirtzburgense pittore
  - Antwerp: (Egidio Copenio Diesthemio), 1557
  - 2° : [5], (140) [= (133)], [3], 1 (CXLI), [1], (142)-(155), [11] f.
  Collaborators: Goltzius, Hubertus (author); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Illustrations: Title in border; 134 pages with copper engraving(s): 134 portraits
  Bibliography: Brunet 2: 1653; BT 1304; FUNCK (1925) 322; BB G-382- Exhibitions: LOUP (1983) 34 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 401. - 8966 - (Antiquity) Goltzius, Hubertus Vivae omnium fere imperatorum imagines (trsl.) /An.
  - Les images presque de tous les empereurs depuis C. Julius Caesar jusques à Charles V et Ferdinandus son frère; pourtaites au vif, prinses des medailles anciennes: non comme elles ont esté évulgées par cy devant, ains au vrai et par tresgrande cure et diligence. Ensemble aussy leur vie et leurs faitz tant bons que mauvais, depaintz du pinceau historique. Dediées au puissant et 'tres-illustre Philippe roy d'Espaigne, Naples, &c. par Hubert Gholtz de Wirtzbourg paintre en Anvers. Anno M.D.LVII. Livre. I.
  - (Antwerp: Hubertus Goltz de Wirtzburg; Gilles Coppenius de Diest, 1559)
  - 2° : [176] f.
  Collaborators: Goltzius, Hubertus (author); Goltzius, Hubertus (publisher); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Illustrations: Title in border; 151 pages with woodcut(s): 151 portraits
  Bibliography: BT 1302; BB G-383- Exhibitions: LOUP (1983) 35 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 402. - 701 - (Antiquity) Goltzius, Hubertus Vivae omnium fere imperatorum imagines
  - Vivae omnium fere imperatorum imagines a C. Iulio Caes. usque ad Carolum V. et Ferdinandum eius fratrem, ex antiquis veterum numismatis solertissime, non ut olim ab aliis, sed vere ac fideliter adumbratae, nec non eorundem vitae, acta, mores, virtutes,vitia, suis coloribus historico penicillo delineatae, potentiss. principi Philippo, Hisp. Angl. Franc. et Neapol. regi etc. Dedic. per < Hubertus Goltz Wirtzburgensis pictor >
  - Antwerp: ( < Hubertus Goltz Wirtzburgensis pictor > ; < Aegidius Copenius Diesthemius > ), 1557
  - 2° : [176] f.
  Collaborators: Goltzius, Hubertus (author); Gietleughen, Joos (ill.-executor); Goltzius, Hubertus (publisher); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Illustrations: Engraved titlepage
  Bibliography: Adams G-838; Brunet 1654; BT 1300; DELEN (1924) 116; FUNCK (1925) 322; KRASNOPOLSKI (1925) ; BB G-380; NB 13496; STCDutch 87- Exhibitions: LOUP (1983) 123-130, nrs. 32-38 - Not in: KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: BE/BR-HG/2001/12/01 n° 105 : Est. 50000-60000/BF. 70000 (€ 1735)
  Condition: Incomplete: only 170 ff.
  Other copies: Info by E-mail
 403. - 6280 - (History-Antwerp) Gorp, Jan van Origines Antverpianae
  - < Johannes Goropius Becanus > Origines Antwerpianae, sive Cimmeriorum Becceselana novem libros complexa [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569
  - 2° : [36], 1058 [= 1066], [34] p.
  Collaborators: Gorp, Jan van (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-877; Brunet 1: 0728; BT 1317, 8407; MACHIELS (1979) B-410; MATAGNE (1985) G-50; NB 13563-65; STCDutch 87; SORGELOOS (1990) 236; PP 1254- Exhibitions: HISTORIOGRAPHIE (1935) 78; ROSSEM (2007B) 44; STOCK (1993) 32 [M. de Schepper] - Not in: KNAPEN (1986); BB
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 404. - 10815 - Government publication
  - De artijckelen ende besluyten der Inquisitie van Spaegnien om die vande Nederlanden te overvallen ende verhinderen
  - [Belgium], 1568
  - 4° : [2] f.
  Bibliography: BT 176; MACHIELS (1979) P-413; NB 16221, 23; STCDutch 101; VEKENE (1963) 49ab - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 405. - 2909 - Government publication
  - Philippi II. Regis Catholici edictum. De librorum prohibitorum catalogo observando
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1570
  - 8° : [8] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 2544, 7290; GUSTIN (1996) J-48; PP 1443
  Copies: Info by E-mail
 406. - 2910 - Government publication
  - Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per patres a Tridentia synodo delectos, auctoritate sanctiss. D.N. Pii IIII, pont. max. comprobatus; cum appendice in Belgio, ex mandato regiae cathol. maiestatis confecta
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1570
  - 8° : 119 [= 117], [3] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1559, 1560, 8548, 8549, 8550; GUSTIN (1996) I-7; NB 16192; PP 1445 - Not in: KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 407. - 12318 - Government publication
  - Philippi II. Regis Catholici edictum. De librorum prohibitorum catalogo observando
  - Liege: < Henricus Hovius > , 1570
  - 8° : [8] f.
  Collaborators: Philip II of Spain (author); Hovius, Henricus I (publisher)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 2545; NB 24546; STCDutch 190; THEUX (1867/R) 7- Exhibitions: TRIAILLE (1980) 12 n° 08 - Not in: KNAPEN (1986); MACHIELS (1979)
  Links: Google Books
  See also: Catalogue-1569 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 408. - 3811 - Government publication - Zeeland
  - Dit is die kuere vanden lande van Zeelandt
  - (Antwerp: Jan van Ghelen, 1554)
  - Sm-8° : [72] f.
  Collaborators: Ghelen, Jan II van (printer)
  Illustrations: printer's mark (last leaf v°).
  Bibliography: BT 1702 - Not in: BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 409. - 1796 - Government publication
  - Ordonnance et instruction [...] sur le fait de la levée & collectation du Xme & XXme. denier de la vente de tous bien meubles & immeubles
  - Antwerp: Christofle Plantin, (1571)
  - Sm-4° : 23, [1] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: PP 1996
  Copies: GE/KT-RS/2002/10/15-18 n° 1275 : Est. 300/€ 450

 410. - 1788 - Government publication - Low Countries /Philip II of Spain
  - Lettres de son excellence, touchant les moderations, faites sur la levée & collectation du Xme denier des biens meubles
  Part : [1591/11/05] Ordonnantie ende instructie daerop men van wegen der drye staeten des lants ende hertochdoms van Brabant [...]
  - Antwerp: Christophe Plantin, [1571]
  - Sm-4° : [4] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Alvarez de Toledo de Pimentel, Fernando (author)
  Bibliography: BT 2616; NB 42584; PP 50 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: GE/KT-RS/2002/10/15-18 n° 1075 : Est. 350/€ 450

  Other copies: Info by E-mail
 411. - 2612 - Government publication - Low Countries /Philip II of Spain
  - Ordonnance, edict et decret du roy nostre sire sur le faict de la justice criminelle es Pays Baz
  - Antwerp: Christofle Plantin, [1570]
  - 4° : 55, [1] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 2562-64; MACHIELS (1979) P-453-454; PP 1975
 412. - 2613 - Government publication - Low Countries /Philip II of Spain
  - Ordonnance du roy nostre sire sur le fait du stil general que se debura doresenavant observer es procedures des causes & matieres criminelles en ses pays baz
  - [Antwerp]: [ < Christophorus Plantinus > ], [1570]
  - ° : 21, [3] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
 413. - 5584 - Government publication - Low Countries /Philip II of Spain
  - [1571/02/24] Placcart et ordonnance du roy nostre sire, contenant le stil qu'on observera doresenavant pour proceder à l'execution du Xme denier
  - Antwerp: Christofle Plantin, [1572]
  - 4° : 11, [1] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 2611; MACHIELS (1979) P-491; STCDutch 144; PP 2000 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 414. - 5596 - Government publication - Low Countries /Philip II of Spain
  - [1571/00/00] Placcart du roy nostre sire, touchant la moderation & declaration sur le fait du Xme denier des biens meubles
  - Antwerp: Christoffel Plantijn, 1571
  - 4° : [4] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 2602 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990); PP
  Copies: Info by E-mail
 415. - 9815 - Government publication - Low Countries /Philip II of Spain
  - [1567/05/24] Ordonnance et édict provisional faict par Sa Majesté sur la pacification des troubles de la ville d'Anvers, au faict de la religion & ce qui en despend
  - Antwerp: Guillaume Silvius, 1567
  - 4° : [12] f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: BT 2505; MACHIELS (1979) P-396 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 416. - 11690 - Government publication - Low Countries /Philip II of Spain
  - [1557/07/27] Ordonnance du roy nostre sire suyvant l'instruction de l'imperialle Mae. quant aux dixiesme & vingtiesme deniers, accordez en l'an M.D.LIIII. selon laquelle on se riglera es deux dixiesmes, & un vingtiesme deniers [...]
  - Brussels: Michiel de Hamont, 1568
  - 4° : [8] f.
  Collaborators: Hamont, Michiel van (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); NB; STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 417. - 1667 - Government publication /Philip II of Spain
  - [1563/10/31] Ordonnancie vande zeevaert, beroerende: toerustinghe van schepen, die zeerechten, verzekeringhe ende assurancie
  - Antwerp: Willem Silvius, 1563; [1° ed.]
  - 4° : 38 f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: BT 2464; MACHIELS (1979) P-357; STCDutch 142 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 418. - 2114 - Government publication /Philip II of Spain
  - [1567/05/28] Ordonnancie ende ghebot provisionnael gedaen van weghen der Con. Maj. op de pacificatie appaisement ende stillinghe der onrusten ghebeurt binnen der stede van Antwerpen om t'feit der religien [...]
  - Antwerp: Willem Silvius, 1567
  - Sm-4° : [16] f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: BT 7279; MACHIELS (1979) P-397 - Not in: BB
  Copies: Info by E-mail
 419. - 3985 - Government publication /Philip II of Spain
  - [1569/09/09] Ordinantie, ende ghebot onssalderghenadichsten Heeren des Conincx, ghemaect op tstuck vander collectatie, opheve ende lichtinghe vanden hondersten penninc, vande ruerende ende onruerende goeden [...]
  - Brussels: Michiel van Hamont, 1569
  - 4° : [12] f.
  Collaborators: Hamont, Michiel van (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: BT 2531/34; 9504/06; MACHIELS (1979) P-431/434; NB 24517/23 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 420. - 5583 - Government publication /Philip II of Spain
  - [1565/09/15] Placcaet ende ordonnancie der conincklijcke maiesteyt, aengaende het coren ende andere granen, hoe die ghenoemt moghen wesen, in spetie oft ghemalen, met alle de puncten ende articulen daertoe dienende
  - Antwerp: Willem Silvius, [1565]
  - 4° : [4] f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: BT 2483; MACHIELS (1979) P-377 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 421. - 5595 - Government publication /Philip II of Spain
  - [1571/03/05] Ordinancie ende edict onssheeren des Conincx opt'stuck van creatie van renten in graene, ende diergelijcke contracten
  - Antwerp: Christoffel Plantijn, 1572
  - 4° : [4] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 2619; MACHIELS (1979) P-497; PP 2001 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 422. - 7703 - Government publication /Philip II of Spain
  - Placcaet ende ordinantie onss heeren des coninckx. Om voir te commen ende verhueden die frauden, bedroch ende abuysen die op tstuck end) transport vande Engelsche lakenen ende andere waren ende coopmanscepen uuyt Engelant, geschien ende voirtgestelt worden, ende anderssins
  - Brussels: Michiel van Hamont, 1570
  - 4° : [4] f.
  Collaborators: Hamont, Michiel van (printer)
  Bibliography: BT 2556; STCDutch 144 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 423. - 10515 - Government publication /Philip II of Spain
  - [1570/07/05 Brussel] Ordinancie, edict, ende gebot, onssheeren des Conincx, op tstuck vande criminele Iusticie in dese zyne Nederlanden
  - Antwerp: Christoffel Plantijn, 1570
  - 4° : 59, [1] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  Bibliography: BT 2565; MACHIELS (1979) P-456; STCDutch 144; SORGELOOS (1990) 371; PP 1970 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 424. - 10516 - Government publication /Philip II of Spain
  - [1571/07/31] Ordinancie, ende instructie onssheerendes Conincx, op tsuck vande collectatie vanden Xten ende XXten penninck vande vercoopinge van alle ruerende ende onruerende goeden
  - Antwerp: Christoffel Plantijn, 1571
  - 4° : 19, [1] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  Bibliography: BT 2595, 2597; MACHIELS (1979) P-481; NB 24613; STCDutch 145; SORGELOOS (1990) 373; PP 1994 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 425. - 11692 - Government publication /Philip II of Spain
  - [1571/02/26] Brieffven van ziinder excellencie, aengaende de moderatien geaccordeert opde opheve ende collectacie vanden Xen penninck, vande ruerende goeden
  - Antwerp: Christoffel Plantijn, 1571
  - 12° : [4] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Alvarez de Toledo de Pimentel, Fernando (author)
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  Bibliography: BT 2621-15; STCDutch 144; PP 49B - Not in: Brunet; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 426. - 12026 - Government publication /Philip II of Spain
  - [1572/01/29 Nijmegen] Placcaet ende ordinantie ons heeren des conincx, op tstuc van het crijchsvolck zoo wel te voete als te peerde, loopende den huysman afteeren, verdrucken ende oppresseren. Te Nyemeghen den xxix. dach van Januario xvc. Lxxij
  - Ghent: Ghileyn Manilius, 1573
  - 4° : [6] f.
  Collaborators: Philip II of Spain (); Manilius, Gislenus (printer)
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  Bibliography: BT 2650; BG 256; MACHIELS (1979) P-510; NB 24718 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 427. - 12199 - Government publication /Philip II of Spain
  - [1564/06/21] Ordinancie edict ende placcaet der co. ma. inhoudende generael ende eeuwich verbot van alle dalers. Ende oick continuatie vande moderatie van andere goude ende zilvere munte: Tot sint Jansmisse XVc vieren tsestich naestcomende
  - Louvain: Merten Verhasselt, 1563
  - 4° : [10] f.
  Collaborators: Verhasselt, Merten (printer)
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  Bibliography: BT 2462-63; BB O-159; MACHIELS (1979) P-348 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 428. - 12324 - Government publication /Philip II of Spain
  - [1560/02/26] Placcaet ons Heeren des Conincx, opt stuck vande beden in Brabant
  - Brussels: Michiel de Hamont, 1761 [= 1561]
  - 4° : [6] f.
  Collaborators: Philip II of Spain (translator); Hamont, Michiel van (printer)
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  Bibliography: BT 9458; MACHIELS (1979) P-336 - Not in: Adams; Brunet; BB; STCDutch
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 429. - 11456 - Government publication - Low Countries /Charles V, emperor
  - [1551/00/00] Decreta Caesareae Maiestatis, Ordinumque Imperii in Comitiis Augustanis. Anno Domini 1551
  - Louvain: < Martinus Rotarius > ; ( < Reynerus Velpius Deistensis > ), 1551
  - 4° : 33, [1] f.
  Collaborators: Raeymaker, Maarten de (seller); Velpius, Reinerus I (printer)
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  Bibliography: BT 1696, 8609; MACHIELS (1979) K-201; NB 7815-16; STCDutch 84 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 430. - 6545 - Government publication - Low Countries /Charles V, emperor
  - [1555/01/18, Brussels] Ordinantie ons Heeren des Keysers op die instructie vanden thienden ende twintichsten penninck
  - Antwerp: Wouter Bartholeyns, 1555
  - 4° : [8] f.
  Collaborators: Bartholeyns, Wouter (printer)
  Bibliography: BT 2406; MACHIELS (1979) K-225; STCDutch 141 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 431. - 6547 - Government publication - Low Countries /Charles V, emperor
  - [1551/04/13, Brussel] Ordonnantië statut ende edict der k.m. op tstuck van den ambachte van den gaudsmeden, ghepubliceert int Jaer XVc.LJ
  - Ghent: Joos Lambrecht, [1551]
  - 4° : [8] f.
  Collaborators: Lambrecht, Joos (printer)
  Bibliography: BT 2391; BG 107; MACHIELS (1979) K-203 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 432. - 11689 - Government publication - Low Countries /Charles V, emperor
  - [1555/01/18, Brussels] Ordinantie ons Heeren des Keysers op die instructie vanden thienden ende twintichsten penninck
  - (Louvain: Reynier van Diest, 1555)
  - 4° : [10] f.
  Collaborators: Velpius, Reinerus I (printer)
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  Bibliography: BT 2409; MACHIELS (1979) K-224; NB 7882 - Not in: Brunet; BB
  Copies: Info by E-mail
 433. - 423 - Government publication
  - Grace et pardon general, donné par le Roy nostre Sire, a cause des troubles passez
  - Brussels: Michiel de Hamont, 1570
  - 4° : [8] f.
  Collaborators: Hamont, Michiel van (printer)
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  Bibliography: BT 2538 - Not in: BB
  Copies: BE/BR-RA/2001/11/23-24 n° 1032 : Est. 6000-9000/BF. Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 434. - 7702 - Government publication
  - Ordonnance du roy nostre sire, sur le fait de creation des rentes en grains, & semblables contractz
  - Brussels: Michiel de Hamont, 1572
  - 4° : 4 f.
  Collaborators: Hamont, Michiel van (printer)
  Bibliography: BT 2618 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 435. - 782 - Government publication
  - Ordonnancien statuten, edicten ende placcaeten, gepubliceert in de landen van herwaerts-over, bijzonder in Vlaendren, van weghen der keyserlicker en conijnghlicker majesteyten, ende haerlieder edele voorsaten, graven ende graefneden van Vlaendren
  - Ghent: Jan van den Steene; (Henricus van den Keere), 1559
  - 2° : [4], 801, [3] p.
  Collaborators: Steene, Jan I van den (seller); Keere, Hendrik vanden (printer)
  Illustrations: Engraved titlepage
  Bibliography: BT 2269; BG 187; MACHIELS (1979) N-58; MACHIELS (1994) 222- Exhibitions: GENT (1975A) 31 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: BE/A-VB/2001/11/28 n° 568 : Est. 20000-25000/BF. 17000 (€ 421)

  BE/BG-AC/2003/02/01 n° 398 : Est. 200/€ ?

  Other copies: Info by E-mail
 436. - 3194 - Government publication
  - Ordonnancien statuten, edicten ende placcaeten, gepubliceert in de landen van herwaerts-over, bijzonder in Vlaendren, van weghen der keyserlicker en conijnghlicker majesteyten, ende haerlieder edele voorsaten, graven ende graefneden van Vlaendren
  - Ghent: Jan van den Steene; (Hendrik van den Keere), 1562
  - 2° : [4], 815 [= 819], [13] p.
  Collaborators: Steene, Jan I van den (seller); Keere, Hendrik vanden (printer)
  Bibliography: Adams 2270; BG 190; MACHIELS (1979) N-60 - Not in: STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 437. - 3898 - Government publication - Antwerp /*Antwerpen, burgemeester, schepenen, raad
  - [1564/03/27] Ordonnantien ende statuten opt beleyden vanden processen, administreren vander Iusticien, salarissen vanden officiers, ende t'ghene des daer aen cleeft [...] Int Jaer xv c.Lxiiij. den xxvij. dach Meert
  - Antwerp: Willem Silvius, 1564
  - 4° : 43, [1] f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 438. - 4814 - Government publication - Antwerp /*Antwerpen, burgemeester, schepenen, raad
  - Poincten daer naer hen hebben te reguleren die hen vinden inde Gaue oft peste
  - [Antwerp]: [ < Christophorus Plantinus > ], [1566 post ]
  - 1° : [1] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 7231; PP 72 - Not in: MACHIELS (1979); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 439. - 6544 - Government publication - Antwerp /*Antwerpen, burgemeester, schepenen, raad
  - [1575/07/30] Ordonnancie vander pesten. Geboden ende uutgheroepen by [...] Diericke vander Meeren [...] ende [...] der stadt Antwerpen [...]
  - Antwerp: Willem Silvius, 1575
  - 4° : [6] f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: BT 7321 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 440. - 2352 - Government publication - Bruges /*Brugge, City Council
  - Hordenanzas echas por los consules de la Nacion de Espanna residentes en esta Ciudad de Brujas, para los sotopuestos de dicha Nacion sobre los seguros y polizas de seguridad
  - Bruges: Pedro Clerico, 1568
  - 8° : [8], (39), [1] f.
  Collaborators: Clerck, Pieter de (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 2256; PEETERS 905bis - Not in: Adams; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2003/03/21-22 n° 780 : Est. 7000-9000/€ 8500

 441. - 4636 - Government publication
  - [1569/03/04] Placcaet ende ordinantie [...] des conincx. Inhoudende verbot in [...] vrempde universiteyten oft scholen (uuytgenomen Roeme) te gaen studeren oft resideren, &c.
  - Brussels: Michiel van Hamont, 1569 [1570]
  - 4° : [4] f.
  Collaborators: Hamont, Michiel van (printer)
  Bibliography: BT 2550; MACHIELS (1979) N-446; STCDutch 143 [1569/03/14]
  ¶Edition: Philip II restricting his subjects admission to the Catholic universities of Louvain, Douai and Rome.
  Copies: Info by E-mail
 442. - 6340 - (Linguistics) Goverts, Jan Orthographiae ratio
  - Orthographiae ratio, non levibus coniecturis, sed gravissimorum scriptorum auctoritate constans: Cui ut affinis accessit copiosissimus index, complectens Graecorum ac Latinorum vocabulorum rectam pronuntiationem: opera < Johannes Nemius >, apud Sylvamducis gymnasiarchae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 8° : 111, [1] p.
  Collaborators: Goverts, Jan (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 6383; MACHIELS (1979) N-624; NB 22202; PP 1729 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 443. - 9610 - (Religion) Granatensis o.p., Ludovicus Contemptus mundi, nuevamente romancado y corregido
  - Contemptus mundi, nuevamente romancado y corregido. Añadiose le un breve tratado de oraciones, y exercicios de devocion muy provechosos. Recopilados de diversos authores por el reverendo fray Luys de Granada, de la orden de sancto Domingo
  - Antwerp: Christophoro Plantino, 1572
  - 12° : 538, [14] p.
  Collaborators: Granatensis o.p., Ludovicus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BCNI 3386; PEETERS 1289; PP 1608-IV - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 444. - 7533 - (Religion) Granatensis o.p., Ludovicus Libro de la oracion y meditacion (3 pts.)
  - Libro de la oracion y meditacion: en el qual se tracta de la consideracion de los principales mysterios de nuestra fe. Con otros tres breves tractados de la excellencia de las principales obras penitenciales: que son, Lymosna, Ayuno, y Oracion: Compuesto por fray Luys de Granada, de la orden de Sancto Domingo. Este libro Christiano lector sale agora nuevamente añadido, y emendado y quasi hecho otro de nuevo, por el mismo author, con approbacion y licencia, y privilegio real de su magestad [...]
  - Antwerp: Christophoro Plantino, 1572
  - 12° : 1075, [5] p.
  Collaborators: Granatensis o.p., Ludovicus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 6251; PEETERS 732; PP 1608.I - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 12° : 687, [9] p.
  ¶Notes on the author /
  - Pt. 03 : 12° : 471, [9] p.
  ¶Notes on the author /
 445. - 6984 - (Religion) Granatensis o.p., Ludovicus Memorial de la vida Christiana (2 pts.)
  - Memorial de la vida Christiana: en el qual se enseña todo lo que un Christiano deve hazer dende el principio de su conversion, hasta el fin de la perfection: repartido en siete tratados: compuesto por el R.P.F. Luys de Granada de la orden de sancto Domingo
  Part 1: Primer volumen, donde se pone lo que pertenesce a la doctrina de bien vivir
  - Antwerp: Christophoro Plantino, 1572
  - 12° : [24], 407, [1], 417-905, [7] p.
  Collaborators: Granatensis o.p., Ludovicus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 3352; BT 6248; PEETERS 732; PP 1608 III - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Segundo volumen del memorial de la vida christiana: en el qual se contienen los tres tratados postreros que pertenescen a los exercicios de la devocion, y el del Amor de Dios, compuesto por el R.P. Fray Luys de Granada, de la orden de sancto Domingo
  - Pt. 02 : 12° : 1404, [4] p.
  ¶Notes on the author /
 446. - 9611 - (Religion) Granatensis o.p., Ludovicus Siguense unas oraciones y exercicios de devocion muy provechosos
  - Siguense unas oraciones y exercicios de devocion muy provechosos recopilados de diversos y fraves auctores. Por el reverendo padre fray Luys de Granada, provincial de la provincia de Portugal, de la orden de sancto Domingo
  - Antwerp: Christophoro Plantino, 1572
  - 12° : 124, [4] p.
  Collaborators: Granatensis o.p., Ludovicus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 6252; PP 1608-V - Not in: Adams; BCNI; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); PEETERS; STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 447. - 9589 - (Religion-Law) Gratianus Decretum
  - Decretum Gratianus: seu verius, decretorum canonicorum collectanea, an ipso auctore Gratiano primum inscripta, concordia discordantium canonum [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; haeredes Johannis Steelsii; < Philippus Nutius > , 1573
  - 2° : [68] p., 3044 cols., 220, [12] p.
  Collaborators: Gratianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Steelsius, Frans (printer); Bellerus, Petrus I (printer); Nutius, Philippus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-1058; BT 723; PP 1031-I - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  See also: Religion-1573 [other part]; Religion-Law-1573 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 448. - 3897 - (Literature-Antwerp) Grebner, Paul jr. Carmen elegiacum de laude celeberrimae urbis Antverpiae
  - Carmen elegiacum de laude celeberrimae urbis Antverpiae [...] Cui additum est Caput. LIII. Esaiae [...] carmine redditum
  - Antwerp: Ae. Diest, Wednesday, 27 June 1562
  - 4° : [16] f.
  Collaborators: Grebner, Paul jr. (author); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Illustrations: 6 pages with woodcut(s)
  Bibliography: - Not in: Adams; BT; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 449. - 2552 - (Religion) Gregorius IX Decretales
  - Epistolae decretales summorum pontificum, a Gregorio nono pontifice maximo collectae. Quid hac editione praestitum sit, sequenti pagella indicatur
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; [Johannis Steelsii] / [Paris]: [Jacques du Puis], 1570 (Wednesday, 17 September 1569)
  - 8° : [32], 911, [1] p.
  Collaborators: Gregorius IX (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Conte, Antoine Le (editor); Puis, Jacques du (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-1227; BT 720; KNAPEN (1986) G-51; PP 1030 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: BE/BR-RA/2003/11/21-22 n° 0871 : Est. 400-600/€ 850
  Binding: blindstamped pigskin over boards; front cover with panelstamped portrait of Charles V, lower cover with another nobleman's portrait.
  GE/M-HH/2003/05/13-15 n° 0250 : Est. 600/€ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 450. - 4322 - (Religion) Gregorius IX Decretales
  - Decretales < Gregorius IX > pont. max. suis commentariis illustratae: ab innumeris penè mendis repurgatae & pristino suo nitori ex antiquorum exemplarium collatione, tam in textu quàm in glossis optima fide feliciter restitutae. [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; < vidua Johannis Stelsii > ; < Philippus Nutius > , 1573
  - 2° : [14] f., 2136 cols., [5], 18, [5] f.
  Collaborators: Gregorius IX (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Ertborn, Anna van (printer); Nutius, Philippus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-1229; BT 721; SORGELOOS (1990) 198; PP 1031-II - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  See also: Religion-Law-1573 [other part]; Religion-Law-1573 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 451. - 6196 - (Religion) Gregorius Magnus Opera omnia (2 pts.)
  - Divi < Gregorius papa huius nominis primus; cognomento magnus > Omnia, quae extant, opera: accuratiore, quam unquam antea, recognitione, ac solerti diligentia à multis mendis repurgata & aucta: In quibus quid hac nostra editione ultra superiores omnes, praestitum sit, tum ex praefatione doctissimi viri d. < Jacobus Pamelius Brugensis >, tum ex operum catalogo, & adpendice non excusorum hactenus, lectori pio licebit cognoscere. Cum indice duplici, altero rerum & verborum: altero locorum sacrae scripturae explicatorum
  - Antwerp: < haeredes Arnoldi Birckmanni > ; Other issue: vidua Johannis Stelsii; < haeredes Johannis Stelsii > ; ( < Gerardus Smits > ; vidua Johannis Stelsii; < haeredes Johannis Stelsii > ), 1572
  - 2° : [28], 231, [1] f.
  Collaborators: Gregorius Magnus (author); Pamele, Jacob van (editor); Birckman, Arnold II (seller); Birckman, Geoffroy (seller); Birckman, Johann I (seller); Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Smits, Gerard (printer); Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-1173; BT 4958; NB 13739 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books (pt. 1-2: Steelsius)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 2° : 392, [56] f.
 452. - 5591 - (Religion-Patristic) Gregorius van Nyssa De virginitate liber (trsl.) /Lievens, Jan
  - του εν αγιοισ [...] De virginitate liber: Graece & Latine nunc primum editus, interprete < Janus Livinaeus >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574
  - 4° : 184 p.
  Collaborators: Gregorius van Nyssa (author); Lievens, Jan (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-1120; BT 1329; MACHIELS (1979) G-486; STCDutch 88; PP 1265 - Not in: Brunet; BB; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 453. - 1198 - (Science-Medicine) Grévin, Jacques Deux livres des vénins (trsl.) /Martius, Hieronimias
  - < Jacobus Grevinus Claromontanus Bellovacus > Parisiensis medici, et philosophi praestantissimi De venenis libri duo. Gallice primum ab eo scripti, et a multis hactenus Latini desiderati, & nunc tandem opera & labore Hieremiae Martij Augustanae Reipublicae medici, in Latinum sermonem, summa fide & dilligentia, in rei medicae studiosorum utitlitatem atque commodum conversi. Quibus adiunctus est praeterea eiusdem auctoris de antimonio tractatus, eodem interprete, una cum rerum memorabilium, praecipue ad operis calcem, indice
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571; [1° ed.]
  - 4° : [20], 332, [10] p.
  Collaborators: Grévin, Jacques (author); Martius, Hieronimias (translator); Plantijn, Christoffel I (printer); Gourmont, Jean II de (ill.-executor); Ballain, Geoffroy (ill.-designer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-1244; BT 1336; DURLING (1967A) 2174; STCDutch 88; PP 1267 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: BE/BR-HG/2002/06/08 n° 392 : Est. 1300-1400/€ 1200

  NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 3605 : Est. 1200-1500/€ 1700

  Other copies: Info by E-mail
 454. - 7458 - (Science-Medicine) Grévin, Jacques Deux livres des vénins
  - Deux livres des venins, ausquels il est amplement discouru des bestes venimeuses, thériaques, poisons & contrepoisons: par Jacques Grévin de Clermont en Beauvaisis; medecin à Paris. Ensemble les oeuvres de Nicandre, medecin & poëte Grec, traduictes en vers François
  - Antwerp: Christofle Plantin, 1568 (October 1567)
  - 4° : [8], 333, [7] p.
  Collaborators: Grévin, Jacques (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 52 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Adams G-1245; Brunet 2: 1737; BT 1337; NB 13799; STCDutch 88; PP 1266 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 455. - 11429 - (Science-Medicine) Grévin, Jacques Deux livres des vénins
  - Deux livres des venins, ausquels il est amplement discouru des bestes venimeuses, thériaques, poisons & contrepoisons: par Jacques Grévin de Clermont en Beauvaisis; medecin à Paris
  - Antwerp: Christophle Plantin, 1567
  - 4° : [8], 333, [7] p.
  Collaborators: Grévin, Jacques (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 52 pages with woodcut(s)
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); NB; STCDutch; SORGELOOS (1990); PP
  Copies: Info by E-mail
 456. - 12149 - (Religion) Gropper, Johann Enchiridion christianae, in concilio provinciali Coloniensi editum
  - Enchiridion christianae institutionis, in concilio provinciali Coloniensi editum: in quo haec continentur: Expositio symboli apostolici: Assertio et doctrina de septem ecclesiae sacramentis. De ratione ac modo orandi deum, cum expositione orationis dominicae. De natura, distinctione, vi, ac usu legis cum subjuncta explicatione decalogi . - Editio ultima, caeteris omnibus longe castigatior
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1553
  - 8° : [20], 322 [= 324] f.
  Collaborators: Steelsius, Joannes (printer); Gropper, Johann (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 8012; NB 11131 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 457. - 9002 - (Religion) Gropper, Johann Institutio catholica, elementa Christianae pietatis complectens
  - Institutio catholica, elementa Christianae pietatis complectens. Cui subiungitur Isagoge, ad pleniorem cognitionem, universae religionis catholicae. OMnibus ad sacros ordines et ecclesiastica ministeria provectis, & provehendis apprime necessaria. Per d. < Johannes Gropperus >
  - Antwerp: < Joannes Latius > , 1556
  - 24° : [48], 568, [4] p.
  Collaborators: Gropper, Johann (author); Laet, Hans de (printer)
  Bibliography: Adams G-1283; BCNI 2539; BT 5877 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 458. - 3667 - (Religion-Devotion) An. Die grote evangelische peerle
  - Die grote evangelische peerle, vol devoter ghebeden, goedlijker oeffeninghen. Wel gecorrigheert
  - Antwerp: Heyndrick Peetersen, 1556
  - 8° : [244] f.
  Collaborators: Bars, Jacomyne (printer); Essche, Nicolaus van (editor)
  Bibliography: BT 4637 - Not in: BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 459. - 9655 - (Topography) Grynaeus, Simon Novus orbis (trsl.) /Ablijn, Cornelis
  - Die Nieuwe Weerelt der landtschappen ende eylanden, die tot hier toe allen ouden weerelt bescrijvere onbekent geweest sijn. Maer nu onlancx vanden Poortugaloiseren en Hispaniere, inder nedergankelijcke zee ghevonden
  - Antwerp: Jan van der Loe / (Amsterdam): [Pieter Swertkens], 1563
  - 2° : [8], 818 [= 814] p.
  Collaborators: Ablijn, Cornelis (editor/vertaler); Loe, Jan van der (printer/seller); Betulius, Xystus (translator); Savorgnanus, Petrus (translator); Madrignanus, Archangelus (translator); Salconi, Nicolaus (translator); Grynaeus, Simon (author); Swertkens, Pieter (seller)
  Bibliography: Adams N-268; BT 2218; STCDutch 172 [s.v. Portuguese] - Not in: Brunet; COURT (1960); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 460. - 2550 - (Linguistics) Grzebski, Stanislaw De multiplici siclo et talento hebraico
  - De multiplici siclo et talento hebraico. Item, de mensuris hebraicis, tam aridorum quam liquidorum. His praemissa est epitome de ponderibus & mensuris, quae apud profanos leguntur auctores, ex Budeo potissimum desumpta. Invenies hic multa hactenus nostri saeculi hominibus incognita
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1568 (Sunday, 24 March 1568); [1° ed.]
  - 8° : 163, [5] p.
  Collaborators: Grzebski, Stanislaw (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-1304; BT 1339; MACHIELS (1979) G-518; STCDutch 89; PP 1268 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: GE/M-HH/2003/05/13-15 n° 0185 : Est. 400/€ 420
  Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 461. - 7960 - (Religion) Guerric d'Igny o.s.b. Sermones
  - Sermones d. < Guarricus abbas Igniacensis >, magni illius Vernardi olim discipuli, multa pietate et eruditione differti, iam recens ad veterum exemplarium collationem, à multis & crassis mendis per < Johannes Costerius > ordinis d. Augustini canonicum vindicati Lovanij. Accessit quoque sententiarum & scripturarum copiosus index, ut lectoris commodo omni ex parte foret consultum
  - Louvain: Joannes de Winghe, 1555
  - 8° : 03, [9] f.
  Collaborators: Guerric d'Igny o.s.b. (author); Coster o.e.s.a., Jan de (editor); Winghe, Joannes de (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-1478; BT 1342; STCDutch 89 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 462. - 3752 - (Philosophy) Guevara o.f.m., Antonio de Libro aureo de la vida y cartas de Marco Aurelio
  - Libro aureo, de la vida y cartas Marco Aurelio emperador y eloquentissimo orador, nuevamente corregido, y emendado. Añadiose de nuevo la tabla de todas las sentencias, y buenos dichos, que en el se contienen
  - Antwerp: vidua Johannis Steelsii; (Theodorus Lyndanus), 1574
  - Sm-8° : [24], 432, [10] p.
  Collaborators: Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Lyndanus, Theodorus (printer); Guevara o.f.m., Antonio de (author)
  Bibliography: BT 1351; PEETERS 569; STCDutch 89 - Not in: Adams; MACHIELS (1979)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 463. - 12254 - (Religion) Guevara o.f.m., Antonio de Libro llamado Monte Calvario (2 pts.)
  - Primera parte del libro llamado Monte Calvario, compuesto por el illustre señor don Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo, predicador y chronista, y del consejo de su magestad. Trata el autor en este libro todos los mysterios del monte Calvario, desde que Christo fue a muerte condenado por Pilato, hasta que por Joseph y Necodemos fue metido enel sepulchro
  - Antwerp: biuda de Martin Nucio, [1559]
  - 8° : [16], 272 f.
  Collaborators: Guevara o.f.m., Antonio de (author); Borrewater, Marie (printer)
  Bibliography: BCNI 2682; PEETERS 575; NB 13951 - Not in: Adams; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Segunda parte del Monte Calvario, compuesto por el reverendissime señor don Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo, predicador y chronista, y del consejo de su magestad. Trata el autor en este libro de las siete palabras, que nuestro redemptor Jesu Christo dixo enel arbol dela Cruz
  - , 1559
  - Pt. 02 : 8° : [8], 331, [5] f.
  ¶Notes on the author /
 464. - 12255 - (Religion) Guevara o.f.m., Antonio de Libro llamado Monte Calvario (2 pts.)
  - Primera parte. Del Monte Calvario, compuesto por el illustre señor don Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo, predicador y chronista, y del consejo de su magestad. Trata el autor en este libro todos los mysterios del monte Calvario, desde que Christo fue a muerte condenado por Pilato, hasta que por Joseph y Necodemos fue metido enel sepulchro
  - Antwerp: Philippo Nutio, 1571
  - 8° : [16], 272 f.
  Collaborators: Guevara o.f.m., Antonio de (author); Nutius, Philippus (printer)
  Bibliography: BCNI 3289; PEETERS 576; NB 13958; STCDutch 89 - Not in: Adams; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Segunda parte del Monte Calvario, compuesto por el reverendissime señor don Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo, predicador y chronista, y del consejo de su magestad. Trata el autor en este libro de las siete palabras, que nuestro redemptor Jesu Christo dixo enel arbol dela Cruz
  - Pt. 02 : 8° : [8], 331, [5] f.
  ¶Notes on the author /
 465. - 455 - (History-Low Countries) Guicciardini, Lodovico Comentarii ... delle cose piu memorabili ... specialmente in ... Paesi Bassi (trsl.) /Kerckhovius, Petrus Paulus
  - Commentariorum < Ludovicus Guicciardinus > de rebus memorabilibus, quae in Eurora [sic!], maxime vero in Belgio, ab undetricesimo usque in annum M.D.LX evenerint libri tres. < P.P. Kerckhovius Actiophanensis > interprete
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1566
  - 8° : [2], 451, [43] p.
  Collaborators: Guicciardini, Lodovico (author); Kerckhovius, Petrus Paulus (translator); Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-1536; BT 1359, 5890; GUSTIN (1996) G-56; MACHIELS (1979) G-562; MATAGNE (1985) G-76; NB 13991; STCDutch 90- Exhibitions: HISTORIOGRAPHIE (1935) 75 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB
  Copies: BE/BR-RA/2001/03/16-17 n° 819 : Est. 20000-25000/BF. 42000 (€ 1041)
  Lot: together with: 1 other
  NL/A-VG/2001/12/18-19 n° 0305 : Est. 300-400/NGl. 360 (€ 164)

  Other copies: Info by E-mail
 466. - 1092 - (History-Low Countries) Guicciardini, Lodovico Comentarii ... delle cose piu memorabili ... specialmente in ... Paesi Bassi
  - Comentarii [...] delle cose piu memorabili seguite in Europa; specialmente in questi Paesi Bassi, dalla pace di Cambrai: del M.D.XXIX. insino a tutto l'anno M.D.LX. Libri tre
  - Antwerp: Willem Silvius, 1565; [1° ed.]
  - 4° : 238 [= 264], [4] p.
  Collaborators: Guicciardini, Lodovico (author); Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: BT 1358; MACHIELS (1979) G-560; NB 13990; STCDutch 90 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 467. - 637 - (Topography-Low Countries) Guicciardini, Lodovico Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore
  - Descrittione di M. Lodovico Guicciardini patritio Fiorentino, di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiorre. Con piu carte de geographia del paese et con ritratto naturale di piu terre principali
  - Antwerp: Guglielmo Silvio, 1567; [1° ed.]
  - 2° : [20], 296 [= 339], [21] p. 2 plates
  Collaborators: Guicciardini, Lodovico (author); Silvius, Guillaume (printer); Hooghe, Cornelis de (ill.-executor); Peeters, Marten (ill.-executor); Muller, Cornelis Jansz (ill.-executor)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage; 2 plates
  Bibliography: Adams G-1540; Brunet 2: 1806; BT 1360; MACHIELS (1979) G-563; MATAGNE (1985) G-78; STCDutch 90; TOUWAIDE (1970) ; TOUWAIDE (1971) - Exhibitions: DELSAERDT (2004E) 43 [P. Delsaerdt]; PRETIOSA (1988) 102-103 n° 061 [W. Waterschoot]; STOCK (1993) 23 [A.-M. Van Passen] - Not in: KNAPEN (1986); BB
  ¶Edition: The book is illustrated with 17 woodcuts and 2 engravings. The engravings show the map of the Low Countries and the city hall of Antwerp. In the beginning of the book there are the coat of arms and the portrait of Philip II. Further on the illustration consists of 4 maps (Brabant, Holland and Utrecht, Flanders and Hainaut) and 11 views (Louvain, 's Hertogenbosch, Mechelen, Ypres, Brussels, Antwerp, Amsterdam, Ghent, Bruges and Liege, and Our Mary's at Antwerp). There are numerous printing errors.
  Copies: BE/BR-HG/2001/12/01 n° 036 : Est. 70000-75000/BF. 130000 (€ 3223)
  Binding: Contemp. blind-tooled vellum.
  BE/A-VB/2003/06/25 n° 1439 : Est. 5500-6000/€ ?

  NL/LE-DT/2002/11/13 n° 477 : Est. 3000-3500/€ 3000

  Other copies: Info by E-mail
 468. - 1531 - (Topography) Guicciardini, Lodovico Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore (trsl.) /Belleforest, François de
  - Description de touts les Pais-Bas autrement appellés la Germanie Inférieure, ou Basse-Allemagne, par Messire Lodovico Guicciardini gentilhomme Florentin. Maintenant plus que de la moitié par le mesme autheur. Avec toutes les cartes géographicques desdicts pais & plusieurs poutraicts de villes tirés au naturel. Avec indice tresample des choses les plus memorables
  - Antwerp: Guillaume Silvius, 1568
  - 4° : [24], 389 [= 406], [22] p.
  Collaborators: Guicciardini, Lodovico (author); Silvius, Guillaume (printer); Belleforest, François de (translator)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage; 22 pages with woodcut(s): 20 maps/views, 1 portrait, 1 coat of arms
  Bibliography: Adams G-1538; Brunet 2: 1806; BT 1364; MACHIELS (1979) G-566; NB 13996 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: BE/A-VB/2002/06/19 n° 1500 : Est. 1250-1500/€ 1500
  Condition: Incomplete: first three leaves missing.
  Other copies: Info by E-mail
 469. - 6230 - (Topography) Guicciardini, Lodovico Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore (trsl.) /Belleforest, François de
  - Description de tout le Païs Bas, autrement dict la Germanie Inferieure, ou Basse Allemagne. Par Lodovico Guicciardini, patritio Florentino. Avec diverses cartes géographiques dudit païs. Aussi le pourtraict d'aucunes villes principales selon leur vray naturel, pour entendre plus facilement ladicte description. Grandement utile à toutes sortes de gens, soyent lettrez ou gentils hommes, marchants, ou aultres, pour la bonne instruction contenue en cest oeuvre, concernant le fait de la justice, police, loix, [...]
  - Antwerp: Guillaume Silvius, 1567
  - 2° : [24], 389 [= 405], [27] p.
  Collaborators: Guicciardini, Lodovico (author); Silvius, Guillaume (printer); Belleforest, François de (translator)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-1537; Brunet 2: 1806; BT 1363; MACHIELS (1979) G-565; TOUWAIDE (1970) - Exhibitions: STOCK (1991) 26 [A. Van Passen] - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 470. - 10403 - (Literature) Guicciardini, Lodovico L'hore di ricreatione
  - L'hore di ricreatione di M. Lodovico Guicciardini patritio Fiorentino
  - Antwerp: Guglielmo Silvio, 1569
  - 24° : 337, [43] p.
  Collaborators: Guicciardini, Lodovico (author); Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: MACHIELS (1979) G-572; NB 13998 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail

  H

 471. - 4837 - (Religion-Devotion) An. Hantboecxken der Christenen menschen lerende den cortsten wech
  - Hantboecxken der Christenen menschen. Leerende den cortsten wech alder duechden om te comen tot der liefden Gods en alle volmaectheyt des levens
  - Brussels: Michiel van Hamont, [1551]
  - 8° :
  Collaborators: Hamont, Michiel van (printer)
  Illustrations: pages with woodcut(s)
  Bibliography: - Not in: BT; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 472. - 5621 - (Religion) Harlemius s.j., Joannes Index biblicus, qui res eas de quibus in Sacris Bibliis agitur, ad certa capita, alphabeti ordine
  - Index biblicus, qui res eas de quibus in sacris bibliis agitur, ad certa capita, alphabeti ordine digesta, revocatas summa brevitate complectitur
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571; [2° ed.]
  - 16° : 109, [3] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Harlemius s.j., Joannes (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 3290; BT 5907; PP 1289 - Not in: Adams; Brunet; COURT (1960); BB; MACHIELS (1979); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 473. - 12417 - (Religion) Harlemius s.j., Joannes Index biblicus, qui res eas de quibus in Sacris Bibliis agitur, ad certa capita, alphabeti ordine
  - Index biblicus, qui res eas de quibus in sacris bibliis agitur, ad certa capita, alphabeti ordine digesta, revocatas summa brevitate complectitur
  - (Antwerp: < Christophorus Plantinus > , Sunday, 16 January 1572) [postridie calendarium ianuarii]
  - 2° : 22, [2] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Harlemius s.j., Joannes (author)
  Bibliography: PP 644.VIII.11.A-B - Not in: DBS
  See also: Religion-Bible-1573 [part]
 474. - 4088 - (Religion-Polemic) Harpsfield, Nicholas Dialogi sex contra summi pontificatus, monasticae vitae, sanctorum, sacrarum imaginum oppugnatores
  - Dialogi sex contra summi pontificatus, monasticae vitae, sanctorum, sacrarum imaginum oppugnatores et pseudomartyres: in quibus praeterquam quod nonnulla, quae alij hactenus vel attigerunt leviter, vel penitus omiserunt, paullo uberius & plenius explicantur [...] Nunc primum ad dei optimi maximi gloriam, & catholicae religionis confirmationem ab < Alanus Copus Anglus > editi. Cum triplici indice, primo auctorum, altero capitum, tertio rerum & verborum [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566
  - 4° : [32], 1002 [= 996], [48] p. 1 plate
  Collaborators: Cope, Alan (editor); Plantijn, Christoffel I (printer); Harpsfield, Nicholas (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; copper engraving(s) on 1 plate
  Bibliography: Adams H-70; Brunet 3: 0048; BT 1387; COURT (1960) 304; GUSTIN (1996) C-96; NB 14343; STCDutch 165; SORGELOOS (1990) 196; PP 1018- Exhibitions: IMHOF (1994A) 122-123 n° 44 [Jeanine De Landtsheer] - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 475. - 7802 - (Religion-Polemic) Harpsfield, Nicholas Dialogi sex contra summi pontificatus, monasticae vitae, sanctorum, sacrarum imaginum oppugnatores
  - Dialogi sex contra summi pontificatus, monasticae vitae, sanctorum, sacrarum imaginum oppugnatores et pseudomartyres: ab < Alanus Copus Londinensis > editi auctiores nonnullis in locis & castigatiores. In quibus praeterquam quod nonnulla, quae alij hactenus vel attigerunt leviter, vel penitus omiserunt, paullo uberius & plenius explicatur; Centurionum etiam Magdeburgensium, auctorum Apologiae Anglicanae, pseudomartyrologorum nostri temporis, maxime vero Joannis Foxi, & aliorum [...] Cum triplici indice [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1573
  - 8° : [24], 741, [35] p. 1 plate
  Collaborators: Cope, Alan (editor); Plantijn, Christoffel I (printer); Harpsfield, Nicholas (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; woodcut(s) on 1 plate
  Bibliography: Adams H-71; Brunet 3: 0048; BT 5912; COURT (1960) 304; MACHIELS (1979) H-35; NB 14344; STCDutch 165; PP 1019 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 476. - 2250 - (Religion-Theology) Hasselt, Jan van Sententia nuper facto Nectarii, Episcopi Constantinopolitani, circa sublationem confessionis
  - Sententia nuper facto Nectarii, Episcopi Constantinopolitani, circa sublationem confessionis, praesidentibus Concilii Tridentini, exhibita
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1564
  - 8° :
  Collaborators: Hasselt, Jan van (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage, printer's mark (last leaf).
  Bibliography: BT 5917; PP 1302 - Not in: BB; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 477. - 7272 - (Ceremonies & Feasts) An. Van het heerlijck ontvanghen vande conninghinne Isabelle, dochter vanden keyser Maximiliaen
  - Van het heerlijck ontvanghen vande conninghinne Isabelle, dochter vanden keyser Maximiliaen, ende triumphante bruyloftfeeste vanden coninck van Franckrijck Gehouden tot Mazieres.
  - Antwerp: Anthoni Thielens, 1571
  - 8° : [8] f.
  Collaborators: Thielens, Antheunis (printer)
  Bibliography: BT 9229; BB O-39; MACHIELS (1979) I-83 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Subjects: Elizabeth van Habsburg; Karel IX Valois
  Copies: Info by E-mail
 478. - 6330 - (Religion) Helding, Michael Sacri canonis missae paraphrastica explicatio cum declaratione ceremoniarum, & brevi ad populum
  - Sacri canonis missae paraphrastica explicatio cum declaratione ceremoniarum, & brevi ad populum exhortatione inter ipsum Sacrum habenda
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > ; ( < Johannes Withagius > ), 1559
  - 12° : 93 [= 83], [1] p.
  Collaborators: Bellerus, Johannes (publisher); Verwithagen, Jan I (printer); Helding, Michael (author)
  Bibliography: Adams H-169; BT 5930 - Not in: Brunet; COURT (1960); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 479. - 2912 - (Antiquity) Heliodorus Fabulator Aethiopica (trsl.) /An.
  - Historia Ethiopica [...] trasladada de Frances en vulgar Castellano, por un secreto amigo de su patria, y corrigida segun el Griego por el mismo
  - Antwerp: Martin Nucio, 1554; [1° ed.]
  - 12° : 292 f.
  Collaborators: Heliodorus Fabulator (author); Nutius, Martinus (printer)
  Bibliography: BT 8472-3; MACHIELS (1979) M-88; STCDutch 92
  Copies: Info by E-mail
 480. - 41 - (Antiquity) Heliodorus Fabulator Aethiopica (trsl.) /Warszewicki s.j., Stanislas
  - Aethopicae historiae libri decem
  - Antwerp: < Martinus Nutius > , 1556
  - 12° : 332, [22] p.
  Collaborators: Heliodorus Fabulator (author); Nutius, Martinus (printer); Warszewicki s.j., Stanislas (translator)
  Illustrations: printer's mark (last leaf).
  Bibliography: BT 1404; MACHIELS (1979) H-87 - Not in: Adams; STCDutch
  Copies: GE/M-ZK/2001/05/08-11 n° 0236 : Est. 500/DM. Unsold

  NL/H-BK/2001/11/28-30 n° 3951 : Est. 150-250/NGl. 180 (€ 82)

  Other copies: Info by E-mail
 481. - 11229 - (Religion-Devotion) Hemert, Antonius van Vertroosting in alle lijden en tegenspoed (trsl.)
  - Paracleseon sive Consolationum afflictarum mentium libri III. ijs qui ob aerumnas & calamitates moerore anguntur, certissima ad patientiam retinendam promentes remedia. < Antonius Hemertius > canonico reg. in Haga prope Endoviam authore. [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1560
  - 12° : 129, [3] f.
  Collaborators: Hemert, Antonius van (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams H-194; BCNI 2713; NB 14491 - Not in: Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 482. - 2940 - (Topography-Russia) Herberstein, Sigmund von Rerum Moscoviticarum commentarii. Russiae brevissima descriptio, & de religione eorum varia inserta
  - Rerum Moscoviticarum commentarii, < Sigismundus Liber > authore. Russiae brevissima descriptio, & de religione eorum varia inserta sunt. Chorographia totius imperij Moscici, & vicinorum quorundam mentio
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Latius > ), 1557
  - 8° : [8], 198, [2] f.
  Collaborators: Herberstein, Sigmund von (author); Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams H-301; Brunet 3: 0108; BT 1419; BB H-4; MACHIELS (1979) H-117 - Not in: KNAPEN (1986)
  Links: Google Books
  Copies: GE/M-ZK/2003/05/06-07 n° 1536 : Est. 1400/€ 1200
  Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 483. - 9521 - (Religion-Polemic) Heskyns, Thomas The parliament of Chryste avouching and declaring the trueth of the presence of the bodie
  - The parliament of Chryste: avouching and declaring the enacted and receaved trueth of the presence of his bodie and bloode in the blessed Sacrament, and of other articles concerning the same, impugned in a wicked sermon by M. Iuell, collected and seth-furth by Thomas Heskyns doctour of dyvinitie. Wherein the reader shall fynde all the scripturs commonlie alleaged oute of the newe Testament, touching the B. Sacrament, and some of the olde Testament, plainlie and truely expownded [...]
  - Antwerp: William Silvius, 1566
  - 2° : [12], (400), [8] f.
  Collaborators: Heskyns, Thomas (author); Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: BT 1427; STCDutch 94 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Subjects: Jewel, John
  Copies: Info by E-mail
 484. - 6969 - (Religion) Hessels, Joannes Brevis et catholica decalogi explicatio in tres partes
  - Brevis et catholica decalogi explicatio in tres partes, seu libros distincta. Autore < Joannes Hessels a Lovanio >, sacrae theologiae dum viveret regio professore
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1567
  - 8° : [5], 240 [= 238], [3] f.
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Bogaert, Johannes I (printer); Grave, Hendrik De (editor); Sotteallus Montiniensis, Johannes (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 3066; BT 1428; MATAGNE (1985) H-24; NB 14771 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 485. - 10431 - (Religion) Hessels, Joannes Brevis et catholica symboli apostolici explicatio
  - Brevis et catholica symboli apostolici explicatio. Autore < Joannes Hessels a Lovanio >, sacrae theologiae professore. [...] . - Secunda editio
  - Louvain: < Johannes Bogardus > ; (Stephanus Valerius), 1562; 2° ed.
  - 8° : [1], 68, [3] f.
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Bogaert, Johannes I (publisher); Valerius, Stephanus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams H-491; BT 5941; GUSTIN (1996) H-19; NB 14755 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 486. - 10690 - (Religion-Devotion) Hessels, Joannes Catechismus
  - Catechismus solidam & orthodoxam continens explicationem symboli Apostolici, orationes Dominicae, salutationes angelicae, praeceptorum decalogi. Sacramentorum baptismi, confirmationis & euchatistiae. Authore < Joannes Hesselius Lovaniensis >, sacrae theologiae, dum viveret, regio Lovanij professore
  - Louvain: < Johannes Bogardus > ; ( < Jacobus Heybergius > ), 1571 (1572)
  - 8° : 419, [11] f.
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Bogaert, Johannes I (publisher); Heyberghs, Jacob (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5942 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 487. - 6949 - (Religion-Polemic) Hessels, Joannes Confutatio haereticae confessionis
  - Confutatio cuiusdam haereticae confessionis Teutonicae nuper emissae, in qua inter caetera praecipuè ostenditur ex scripturis sanctis & veteribus ecclesiae doctoribus, eucharistiam esse sacrificium propitiatorium: Quandoquidem & ab ista confessione, & ab haereticus omnibus sacrificio missae summè detrabitur. Authore < Joannes Hesselius > a Lovanio, in academia Lovaniensi sacrae theologiae professore regio. [...] . - Secunda editio
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1567; 2° ed.
  - 8° : 23, [1] f.
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Bibliography: Adams A-493; BT 1430; NB 14772; STCDutch 94 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 488. - 410 - (Religion-Polemic) Hessels, Joannes Confutatio novitiae fidei, quam vocant specialem
  - Confutatio novitiae fidei, quam vocant specialem [...] Tractatus de perpetua cathedrae Petri firmitate
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1564; [2° ed.]
  - 8° : [1], 112, [7] f.
  Collaborators: Bogaert, Johannes I (printer); Hessels, Joannes (author)
  Bibliography: BT 1431 - Not in: Adams; BCNI; BB; MACHIELS (1979)
  Copies: BE/BR-RA/2001/11/23-24 n° 1019 : Est. 15000-20000/BF. 15000 (€ 372)
  Bound with:
 489. - 5585 - (Religion-Polemic) Hessels, Joannes Confutatio novitiae fidei, quam vocant specialem
  - Confutatio novitiae fidei, quam vocant specialem [...] Adjunctus est & tractatus cathedrae Petri [...] protectione [...] . - Tertia editio
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1568; 3° ed.
  - 8° : [1], 88, [7] f.
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Bibliography: Adams H-495; BT 1432; STCDutch 94 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 490. - 977 - (Religion) Hessels, Joannes De officio pii, et christianae pacis vere amantis viri, exurgente, aut vigente haeresi
  - De officio pii, et christianae pacis vere amantis viri, exurgente, aut vigente haeresi: cum refutatione sententiae cuiusdam falso hoc ipsum docere promittentis: authore < Joannes Hessels a Lovanio >, sacrae theologiae in academia Lovaniensi professore regio
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566
  - 8° : 140, [34] p., (other issue:) 140, [2] p.
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 1433, 8482; GUSTIN (1996) H-23; MACHIELS (1979) H-187; NB 14766-67; STCDutch 94; PP 1322 - Not in: Adams; Brunet; BB; SORGELOOS (1990)
  ¶Edition: The Oratio, qua ecclesiae causa defenditur (last 32 pp.) was a facultative addition which was only added in a limited number of copies, as stated in a cost-accounting note (Voet 1322).
  Copies: BE/BR-RA/2001/03/16-17 n° 893 : Est. 12000-14000/BF. 20000 (€ 496)

 491. - 6334 - (Religion) Hessels, Joannes Declaratio quod sumptio eucharistiae sub unica panis specie, neque Christi praecepto
  - Declaratio quod sumptio eucharistiae sub unica panis specie, neque Christi praecepto aut institutioni adversetur, neque minus fructuosa sit, quam communio sub utraque panis & vini specie: cum dissolutione eorum quae contra adferuntur. Authore < Joannes Hessels a Lovanio >, regio sacrae theologiae professore, in academia Lovaniensi
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1565
  - 8° : [8], 252 [= 244] f.
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5944; NB 14763 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 492. - 6948 - (Religion) Hessels, Joannes Declaratio quod sumptio eucharistiae sub unica panis specie, neque Christi praecepto
  - Declaratio quod sumptio eucharistiae sub unica panis specie, neque Christi praecepto aut institutioni adversetur, neque minus fructuosa sit, quam communio sub utraque panis & vini specie: cum dissolutione eorum quae contra adferuntur. Authore < Joannes Hesselius > à Lovanio, regio sacrae theologiae professore, in academia Lovaniensi. In hac secunda editione praeter caetera adiecta est capitum distictio, annotationes marginales, & index quam ante hac multo copiosior
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1572; 2° ed.
  - 8° : [8], 168 f.
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams H-497; BT 8483; NB 14784 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 493. - 8443 - (Religion-Theology) Hessels, Joannes In Jesu Christi evangelium secundum Matthaeum commentarius
  - In Sanctum Jesu Christi Evangelium secundum Matthaeum commentarius. Authore d. < Joannes Hesselius Lovaniensis > sacrae theologiae, dum viveret, regio Lovanii professore
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1572
  - 8° : [4], 286 f.
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams H-499; BT 5945; MACHIELS (1979) H-183 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 494. - 4825 - (Religion-Theology) Hessels, Joannes In primam b. Joannis epistolam absolutissimus commentarius
  - In primam b. Joannis [...] epistolam absolutissimus commentarius
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1568
  - 8° :
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Bibliography: BT 1437 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 495. - 4824 - (Religion-Theology) Hessels, Joannes In priorem b. Petri apostoli canonicam epistolam eruditissimus commentarius
  - In priorem b. Petri apostoli canonicam epistolam eruditissimus commentarius
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1568
  - 8° :
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Bibliography: BT 1438 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 496. - 5739 - (Religion-Theology) Hessels, Joannes Probatio corporalis praesentiae corporis et sanguinis dominici in eucharistia
  - Probatio corporalis praesentiae corporis et sanguinis dominici in eucharistia , cum dissolutione eorum quae contra obijciuntur. Authore Joannes Hessels à Lovanio sacra theologiae professore. In hac . - secunda editione praeter caetera adiectus est etiam copiosus & varius index
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1564; 2° ed.
  - 8° : 222 [= 223], [13] f.
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1439 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 497. - 411 - (Religion-Polemic) Hessels, Joannes Tractatus pro invocatione sanctorum contra Joannem Monhemium & eius defensorem Henricum Artopaeum
  - Tractatus pro invocatione sanctorum contra Ioannem Monhemium & eius defensorem Henricum Artopaeum. Autore Joannes Hessels [...] confutatio erroris [...]
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1564; [2° ed.]
  - 8° : [1], 105 f.
  Collaborators: Bogaert, Johannes I (printer); Hessels, Joannes (author)
  Bibliography: BT 1442 - Not in: Adams; BCNI; MACHIELS (1979)
  Subjects: Monhemius, Joannes; Artopaeus, Henricus
  Copies: BE/BR-RA/2001/11/23-24 n° 1019 : Est. 15000-20000/BF. 15000 (€ 372)
  Bound with:
 498. - 5586 - (Religion-Polemic) Hessels, Joannes Tractatus pro invocatione sanctorum contra Joannem Monhemium & eius defensorem Henricum Artopaeum
  - Tractatus pro invocatione sanctorum contra Ioannem Monhemium & eius defensorem Henricum Artopaeum. Autore < Joannes Hesselius > [...] confutatio erroris [...]
  - Louvain: Johannes Bogaert, 1568; 3° ed.
  - 8° : [1], 81, [2] f.
  Collaborators: Hessels, Joannes (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Bibliography: Adams H-503; BT 1443 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Subjects: Monhemius, Joannes; Artopaeus, Henricus
  Copies: Info by E-mail
 499. - 439 - (Antiquity) Hesychius Milesius Peri toon en paidaia dialampsantoon sofoon (2 pts.)
  - Peri toon en paidaia dialampsantoon sofoon. Ex bibliotheca Joannis Sambuci Pannonij Tirnaviensis
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 8° : 48 p.
  Collaborators: Hesychius Milesius (author); Sambucus, Johannes (collaborator); Plantijn, Christoffel I (printer); Junius, Hadrianus (editor/vertaler)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams H-512; BT 1444; MACHIELS (1979) H-192; STCDutch 94; SORGELOOS (1990) 221; PP 1323-1324 - Not in: Brunet; BB
  Copies: BE/BR-RA/2001/11/23-24 n° 1095 : Est. 14000-18000/BF. 13000 (€ 322)
  all pts in 1 vol.
  NL/H-BK/2002/05/28-31 n° 3530 : Est. 150-200/€ 350
  all pts in 1 vol.
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° : 78 p.
  Collaborators: Junius, Hadrianus (pt. 02: translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
 500. - 2225 - (Religion-Liturgy) An. Horae B.M.V. (trsl.)
  - Heures de Notre Dame, à l'usage de Romme en françois, avec plusieurs belles oraisons & instructions
  - Antwerp: Christofle Plantin, 1558
  - 12° : 150 [= 120] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: PP 1375 - Not in: Adams; BT; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 501. - 80 - (Religion) Hibernicus o.p., Thomas Flores bibliorum
  - Flores bibliorum sive loci communes omnium fere materiarum ex veteri ac novo testamento excerpti, atque alphabetico ordine digesti [...]
  - Antwerp: vidua Johannis Stelsii; (Joannes Latius), 1567
  - 8° : 552, [6] p.
  Collaborators: Hibernicus o.p., Thomas (author); Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Saen, Elizabeth (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 7880 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: GE/KT-RS/2001/04/25-28 n° 1057 : Est. 600/DM. 650 (€ 332)

  Other copies: Info by E-mail
 502. - 10383 - (Religion) Hibernicus o.p., Thomas Flores bibliorum
  - Flores bibliorum sive loci communes omnium fere materiarum ex veteri ac novo testamento excerpti, atque alphabetico ordine digesti nuncque demum castigati
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Latius > ), 1557
  - 8° : 552, [6] p.
  Collaborators: Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer); Hibernicus o.p., Thomas (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 457 - Not in: Adams; Brunet; COURT (1960); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 503. - 11104 - (Religion) Hibernicus o.p., Thomas Flores bibliorum
  - Flores bibliae, sive loci communes omnium fere materiarum ex veteri ac novo testamento excerpti, et alphabetico ordine digesti , à f. < Thomas Hibernicus >, nuncq demum castigati
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1568 (December 1567)
  - 8° : 698, [6] p.
  Collaborators: Hibernicus o.p., Thomas (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 458; NB 4998; PP 2319 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 504. - 7601 - (Religion) Hibernicus o.p., Thomas Flores doctorum insignium, tam Graecorum quàm Latinorum, qui in theologia ac philosophia claruerunt
  - Flores doctorum insignium, tam Graecorum quàm Latinorum, qui in theologia ac philosophia claruerunt, sedulo per < Thomas Hybernicus > alphabetico ordine collecti, & nova hac postrema editione a mendis quamplurimis vindicati. Authores, ex quibus loci communes deprompti sunt, sequentes pagellae indicabunt
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > ; ( < Johannes Withagius > ), 1558
  - 8° : 790, [2] p.
  Collaborators: Hibernicus o.p., Thomas (author); Bellerus, Johannes (publisher); Verwithagen, Jan I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1155; VERHELST (1997) 394 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 505. - 11627 - (Religion) Hibernicus o.p., Thomas Flores doctorum insignium, tam Graecorum quàm Latinorum, qui in theologia ac philosophia claruerunt
  - Flores doctorum insignium, tam Graecorum quàm Latinorum, qui in theologia ac philosophia claruerunt, sedulo per < Thomas Hibernicus > alphabetico ordine collecti. Accesserunt [...] exceptiones sanctorum patrum [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1563
  - 8° : 813, [1] p.
  Collaborators: Hibernicus o.p., Thomas (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 8339; VERHELST (1997) 395 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 506. - 8052 - (Literature) An. Flores et Blanchefleur (trsl.) /Vincent, Jacques
  - Histoire amoureuse, de Flores et Blanchefleur s'amye, avec la complainte que fait un amant contre amour, et sa dame. Le tout mis d'Espagnol en François, par maitre Jacques Vincent, aumonier de monsieur le comte d'Anguien
  - Antwerp: Jean Waesberghe, 1561
  - 4° : 24 [= 23], [19] f.
  Collaborators: Vincent, Jacques (translator); Waesberghe, Jan I van (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 8341; STCDutch 76 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 507. - 7701 - (Chapbooks) An. Histoire de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne
  - L'histoire de Pierre de Prouvence, & de la belle Maguelonne
  - Antwerp: Jean de Waesberghe, 1560
  - 4° : [22] f.
  Illustrations: Title in border, printer's mark (F02V).
  Bibliography: BT 3953; VIJFTIEN (1969) 361 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 508. - 6324 - (Chapbooks) An. [L'histoire de Palmerin d'Olive] (trsl.) /Maugin, Jean
  - L'histoire de Palmerin d'Olive, filz du roy Florendos de Macedone, & de la belle Griane, fille de Remicius Empereur de Constantinople: discours plaisant et de singuliere recreation, traduit jadis par un auteur incertain de Castellan en Francoys, mis en lumiere & en son entier, selon nostre vulgaire, par Jan Maugin; dit le Petit Angevin . - Reveu et emendé par le mesme auteur
  - Antwerp: Jan van Waesberghe, 1572
  - 4° : [8], 223, [1] f.
  Collaborators: Maugin, Jean (translator); Waesberghe, Jan I van (printer)
  Illustrations: Title in border; 37 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 3922; STCDutch 165 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 509. - 489 - (Religion-Church History) An. Historia ecclesiastica /Christophorson, John (3 pts.)
  - Historia ecclesiastica
  Part 1: Historiae ecclesiasticae pars prima qua continentur [...] lib. X [...] de vita Constantini magni lib. IV. Oratio Constanti magni ad sanctorus coetus. Oratio [...] in laudem Constantini magni [...], nunquam antehac nec Graece, nec Latine impressa
  - Louvain: < Servatius Sassenus > / [Antwerp]: Arnoldi Birckmanni, 1569
  - 8° : [32], 361 f.
  Collaborators: Eusebius van Caesarea (author); Constantinus, Flavius Valerius (author); Christophorson, John (translator); Sassen, Servaas II van (printer); Birckman, Arnold II (publisher); Birckman, Johann I (publisher); Birckman, Geoffroy (publisher); Godsalve, Edward (editor)
  Bibliography: STCDutch 52 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-RA/2003/03/21-22 n° 801 : Est. 100-150/€ 200
  Condition: Only pt. I.
  GE/K-VH/2001/09/21-22 n° 0241 : Est. 450/DM. 340 (€ 173)
  Condition: Only part III.
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Historiae ecclesiasticae pars secunda, qua continentur Socratis scolastici Constantinopolitani lib. VII. Theodorii Cyrenensis episcopi lib. V [...]
  - Pt. 02 : 8° : [22], 308 [= 314] f.
  Collaborators: Socrates Scholasticus (pt. 02: author); Theodoretus Cyrrhensis (pt. 02: author)
  - Part 3: Historiae ecclesiasticae pars tertia, qua continentur Hermiae Sozomeni [...] lib. IX. Evagrius [...] lib. VI [...]
  - Pt. 03 : 8° :
  Collaborators: Sozomenus, Salamanes Hermeias (pt. 03: author); Evagrius Antiochenus (pt. 03: author)
 510. - 1676 - (Religion-Bible) An. Historien & prophecien [uit O.T.]
  - Historien en prophetien uut der heyliger scriftueren verciert met suyverlike beeldinghen ende devote gebeden
  - Antwerp: Marie Anxt, (1555)
  - 16° : [184] f.
  Collaborators: Ancxt, Marie (printer)
  Illustrations: Title in border, printer's mark
  Bibliography: BCNI 2488; BT 5972 - Not in: BB; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 511. - 9608 - (Religion-Theology) Hoffmeister o.e.s.a., Johann Loci communes rerum theologicarum, quae hodie in controversia agitatur
  - Loci communes rerum theologicarum, quae hodie in controversia agitatur
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Grapheus > ), 1552
  - 16° : [16], 286, [2] f.
  Collaborators: Hoffmeister o.e.s.a., Johann (author); Steelsius, Joannes (publisher); Grapheus, Joannes (printer)
  Bibliography: Adams H-665 - Not in: Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 512. - 1749 - (Religion-Literature) Hologne, Gregorius Catharina. Tragodia de fortissimo S. Catharinae Virginis, doctoris & martyris certamine
  - < Gregorius Holonius Leodiensis > Catharina. Tragoedia de fortissimo S. Catharinae Virginis, doctoris & martyris certamine. Ad generosum puerum Lancelotum de Berlaymont
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > ; ( < Aegidius Diesthemius > ), 1556 (Thursday, 17 May 1556)
  - 8° : [40] f.
  Collaborators: Hologne, Gregorius (author); Berlaymont, Lancelot de (dedicatee); Bellerus, Johannes (publisher); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1476; BB H-167; MACHIELS (1979) H-286; STCDutch 97; THEUX (1867/R) 1315 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 513. - 961 - (Religion-Literature) Hologne, Gregorius Lambertias. Tragoedia de oppressione B. Lamberti Traiecten.
  - < Gregorius Holonius Leodiensis > Lambertias. Tragoedia de oppressione b. Lamberti Traiecten. quonda ecclesiae, quae nunc Leodium translata est, episcopi & martyri gloriosissimi. Generoso adolescenti Ioanni Protonotario de Berlaymont, . - nunc primum dicata & edita
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > ; (Gillis Coppens van Diest), 1556 (Thursday, 24 May 1556); 1° ed.
  - 8° : [40] f.
  Collaborators: Hologne, Gregorius (author); Berlaymont, Jean de (dedicatee); Bellerus, Johannes (publisher); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1477; BB H-164; MACHIELS (1979) H-287; STCDutch 97; THEUX (1867/R) 1315 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-RA/2001/03/16-17 n° 816 : Est. 14000-16000/BF. 32000 (€ 793)

  Other copies: Info by E-mail
 514. - 1748 - (Religion-Literature) Hologne, Gregorius Laurentius. Tragedia de martyrio constantissimi Levitae D. Laurentii
  - < Gregorius Holonius Leodiensis > Laurentias. Tragedia de Martyrio constantissimi Levitae D. Laurentii, Romae sub Decio passi. Ad generosum adolescentem Ludovicum de Berlaymont
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > ; ( < Aegidius Diesthemius > ), 1556 (Wednesday, 6 June 1556)
  - 8° : [36] f.
  Collaborators: Hologne, Gregorius (author); Berlaymont, Louis de (dedicatee); Bellerus, Johannes (publisher); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1478; KNAPEN (1986) H-38; BB H-165; MACHIELS (1979) H-288; STCDutch 97; THEUX (1867/R) 1315 - Not in: Adams; Brunet; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 515. - 9771 - (Antiquity) Homerus Odyssea (trsl.) /Pérez, Gonzalo
  - La Ulyxea de Homero, traduzida de Griego en lengua Castellana, por el secretario Gonçalo Pérez
  - Antwerp: Juan Steelsio, 1556
  - 8° : [8], 440 f.
  Collaborators: Homerus (author); Pérez, Gonzalo (translator); Steelsius, Joannes (printer)
  Bibliography: Adams H-800; Brunet 3: 0292; BT 1480; PEETERS 604; STCDutch 98 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 516. - 3304 - (Topography-Atlas) Honter, Johann Rudimentorum cosmographicorum libri III
  - Rudimentorum cosmographicorum [...] libri III [...] De variarum rerum nomenclaturis, per classes [...]
  - Antwerp: < Johannes Richardus > , (1554)
  - 12° :
  Collaborators: Richard, Jean (printer)
  Bibliography: BT 1484 - Not in: Adams; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 517. - 3974 - (Topography-Atlas) Honter, Johann Rudimentorum cosmographicorum libri III
  - Rudimentorum cosmographicorum [...] libri III [...] De variarum rerum nomenclaturis, per classes [...]
  - Antwerp: < Johannes Richardus > , (1560)
  - 12° : [36] f.
  Collaborators: Honter, Johann (author); Richard, Jean (printer)
  Illustrations: 15 pages with woodcut(s): 15 maps/views
  Bibliography: BT 1485; MACHIELS (1979) H-331 - Not in: BB; STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 518. - 10472 - (Topography-Atlas) Honter, Johann Rudimentorum cosmographicorum libri III (2 pts.)
  - Rudimentorum cosmographicorum [...] libri III [...]
  - Antwerp: < Johannes Richardus > ; (A. Coppens van Diest), 1552
  - 4° : [30] f.
  Collaborators: Honter, Johann (author); Richard, Jean (publisher); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Illustrations: 3 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Adams H-834; BT 1483 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 4° : [14] f.
  Illustrations: 13 pages with woodcut(s): 13 maps/views
 519. - 11650 - (Law) Hopperus, Joachimus De iuris arte libri tres eiusdem iuris pontificii et civilis liber singularis
  - < Joachimus Hopperus Phrisius > iurisconsulti De iuris arte libri tres. Eiusdem, Iuris civilis, sive ad Pandectas libri sex priores
  - Louvain: < Petrus Colonaeus > , 1555
  - 4° : [12], 505, [1] p.
  Collaborators: Hopperus, Joachimus (author); Colinaeus, Petrus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams H-837; BT 1487-88; NB 15596-97 [as "Petrus Hopperus"]; STCDutch 98 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 520. - 4762 - (Religion-Liturgy) An. Horae
  - Horae beatissimae virginis Mariae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565
  - 16° : [16], 355, [1] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 1491; PP 1352 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 521. - 6874 - (Religion-Liturgy) An. Horae
  - Horae beatissimae virginis Mariae, ad usum Romanum repurgatissimae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1570
  - 8° : [232] f., (other issue:) [232, [24]] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Wierix, Jan (ill.-executor); Wierix, Hieronymus (ill.-executor); Borcht, Pieter van der (ill.-designer)
  Illustrations: 17 pages with copper engraving(s)
  Bibliography: Brunet 3: 0304; BT 1492, 5992, 8512; STCDutch 121; PP 1365-1368 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  ¶Edition: 4 variants of this edition are known: one with the arms of the duke of Alva and an additional part of 24 ll., one with an engraving of the Holy Family on the tite-page, and two with the coat-of-arms of Philip II on the title-page. The difference between these last two is that in one of them all the pages, even the title-page and the blanks, are adorned with copper engraved borders. This is a super de luxe-edition (Voet)
  Copies: Info by E-mail
 522. - 3911 - (Antiquity) Horatius Flaccus, Quintus Ars Poetica
  - Ars poetica, et in eam paraphrasis, et parekbolai, sive Commentariolum [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , Sunday, 1 March 1564
  - 8° : 188, [4] p.
  Collaborators: Horatius Flaccus, Quintus (author); Sambucus, Johannes (commentator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams H-978; BT 1498; PP 1377 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 523. - 11113 - (Antiquity) Horatius Flaccus, Quintus Odarum seu carminum libri IV
  - < Quintus Horatius Flaccus > Carminum liber quartus, ex antiquiss. manuscriptis codicibus cum commentariis falso adhuc Porphyrioni & Acroni adscriptis. Opera < Jacobus Cruquius Messenius > apud Brugenses litterarum professoris publici editus. Eiusdem in eundem annotationes
  - Bruges: < Hubertus Goltzius > , 1565
  - 8° : 144 p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 8515; BB H-253; MACHIELS (1979) H-363; NB 15800; QVINTVS (1938) 178; SELM (1989) 321 nr. 21- Exhibitions: LOUP (1983) 149, nr. 51 - Not in: Adams; BIJKER (1996); Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 524. - 4610 - (Antiquity) Horatius Flaccus, Quintus Opera omnia
  - Opera omnia
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566
  - 16° : 288, [76] p.
  Collaborators: Horatius Flaccus, Quintus (author); Pulmannus, Theodorus (editor); Muretus, Marcus Antonius (collaborator-editor); Lambinus, Dionysius (collaborator-editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 1494; STCDutch 98; PP 1379 - Not in: Adams; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 525. - 10622 - (Antiquity) Horatius Flaccus, Quintus Opera omnia
  - < Quintus Horatius Flaccus Venusinus > lyricorum latinorum facile princeps Poemata omnia. Exactiori multo fide scholiisque [...] illustrata [...]
  - Antwerp: < Joannes Latius > ; Other issue: < Joannes Steelsius > , 1557
  - 8° : 277, [3] p.
  Collaborators: Horatius Flaccus, Quintus (author); Laet, Hans de (printer); Steelsius, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 526. - 12022 - (Antiquity) Horatius Flaccus, Quintus Opera omnia
  - < Q. Horatius Flaccus Venusinus > poetae lyrici Poemata omnia, doctissimis diversorum autorum scholiis illustrata
  - Antwerp: ( < A. D. > ; < Joannes Gymnicus > ), 1552
  - 8° : [148] f.
  Collaborators: Horatius Flaccus, Quintus (author); Coppens van Diest, Gillis I (printer); Gymnicus, Joannes I (publisher)
  Bibliography: BT 5997; MACHIELS (1979) H-353; NB 15787 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 527. - 2303 - (Religion-Devotion) An. Hortulus animae (trsl.)
  - Hortulus animae. Vol [...] ghebedekens [...] diemen inder kercken lesen sal onder den dienst Gods
  - Antwerp: Jan van Ghelen, 1573
  - 8° : [192] f.
  Collaborators: Ghelen, Jan II van (printer); Verbrugghen, Jan (editor); Borcht, Pieter van der (ill.-executor)
  Illustrations: Title in border; pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 1514; MACHIELS (1979) H-382 ? - Not in: Adams; BB
  Copies: NL/H-BK/2003/06/03-06 n° 4099 : Est. 600-800/€ 700
  Condition: Without final free endpaper.
  UK/L-BBA/2003/02/13 n° 008 : Est. 150-200/£ ?
  Condition: Lacking final leaf.
 528. - 12322 - (Religion-Devotion) An. Hortulus animae (trsl.) /Houte, Damianus vanden
  - Hortulus animae. Dat is, der sielen bogaert, met sonderlinge neersticheyt vernieut ende vermeerdert, overgheset ut den Hochduytsch in onse Nederlantsche tale
  - Antwerp: Gérard Smits, 1574
  - 8° : [10], (256 [= 257]), [3] f.
  Collaborators: Houte, Damianus vanden (translator); Smits, Gerard (printer); Nicolai, Arnold (ill.-executor)
  Illustrations: 52 pages with woodcut(s) by Nicolai, Arnold
  Bibliography: BCNI 3455; BT 4961; NB 15880 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 529. - 3225 - (Religion-Devotion) An. Hortulus animae
  - Hortulus anime recens editus multo nimi cum amenissimus [...]
  - Louvain: Anthoni Maria Bergaigne, 1551
  - 8° : (175), [1] f.
  Collaborators: Bergaigne, Anthoni Marie (printer)
  Illustrations: Title in border; 2 pages with woodcut(s)
  Bibliography: - Not in: BT; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: GE/M-ZK/2003/10/28-30 n° 0267 : Est. 200/€ 160
  Binding: Blindgepr. Ldr. d. Zt.
 530. - 7225 - (Religion) Hosius, Stanislaus Confessio catholicae fidei christiana: vel potius explicatio quaedam consessionis a patribus factae
  - Confessio catholicae fidei christiana: vel potius explicatio quaedam consessionis a patribus factae in synodo provinciali, quae habita est Petrikoviae, anno domini M.D.LI. mense maio congregatis
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1559
  - 8° : [8], 370, [42] f.
  Collaborators: Steelsius, Joannes (printer); Hosius, Stanislaus (author)
  Bibliography: BT 1516 - Not in: Adams; Brunet; COURT (1960); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 531. - 11538 - (Religion-Polemic) Hosius, Stanislaus Confutatio prolegomenom Brentii, quae primum scripsit adversus venerabilem virum Petrum
  - Confutatio prolegomenom Brentii, quae primum scripsit adversus venerabilem virum Petrum a Soto, deinde vero Petrus Paulus Vergerius apud Polonos temere defendenda suscepit . - Secunda aeditio, novis ab autore aucta accessionibus
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1561; 2° ed.
  - 8° : [8], 260, [16] f.
  Collaborators: Hosius, Stanislaus (author); Steelsius, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 6006; MACHIELS (1979) H-388; NB 16004 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 532. - 6197 - (Religion) Hosius, Stanislaus Opera omnia
  - Opera omnia. Opera haec nunc novissima ab ipso auctore diligenter recognita
  - Antwerp: vidua Johannis Stelsii; < haeredes Johannis Stelsii > ; (Theodorus Lyndanus), 1571
  - 2° : [6], 383 [= 382], [12] f.
  Collaborators: Hosius, Stanislaus (author); Ertborn, Anna van (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Lyndanus, Theodorus (printer); Dunghens, Henricus Sibertus (editor)
  Bibliography: Adams H-1023; BCNI 3294; Brunet 3: 0345; BT 1515; STCDutch 99 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 533. - 11776 - (Religion) Hosius, Stanislaus Opera omnia
  - D. < Stanislaus Hosius > cardinalis episcopi Varmiensis in concilio Tridentino praesidis, Opera quae hactenus extiterunt omnia, inprimis pia et erudita, atque in unum corpus iam primum collecta et excusa quorum catalogum pagella sequens indicabit. Opus hoc nunc postremo ab auctore recognitum, & innumeris supra omnes editiones auctum, cura & opera [...] < Henricus Dunghen > canonici Antuerpiensis [...]
  - Antwerp: < in aedibus viduae et haeredum Joannis Stelsii > , 1566
  - 2° : [6], 363, [15] f.
  Collaborators: Hosius, Stanislaus (author); Dunghens, Henricus Sibertus (editor); Ertborn, Anna van (printer); Bellerus, Petrus I (printer); Steelsius, Frans (printer)
  Bibliography: Adams H-1022; BT 6004; GUSTIN (1996) H-48; KNAPEN (1986) H-51; MATAGNE (1985) H-66; NB 16009; STCDutch 99 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 534. - 2354 - (Religion-Theology) Huens, Augustinus De sacramentis ecclesiae axiomata
  - De sacramentis ecclesiae axiomata. Quibus B. Thomae Aquinatis, totius Ecclesiae Catholicae, de sacramentis doctrina breviter atq. dilucide est comprehensa
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1570
  - 8° : 82, [6] p.
  Collaborators: Huens, Augustinus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: Adams H-1166; BT 1541; PP 1414 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2003/03/21-22 n° 784 : Est. 75-125/€ 300
  Bound with: 1 other
 535. - 7961 - (Pedagogy-Schoolbook) Huens, Augustinus Dialectica seu generalia logices praecepta omnia
  - < Augustinus Hunnaeus > Dialectica, seu generalia logices praecepta omnia, quaecunque ex toto Aristotelis organo ad ediscendum proponi consueverunt. [...] Diligenter ubique praeceptionum usu commonstrato
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > ; (Stephanus Valerius), 1562
  - 8° : 436, [4] p.
  Collaborators: Huens, Augustinus (author); Welleus, Hieronymus I (publisher); Valerius, Stephanus (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Subjects: Aristoteles
  Copies: Info by E-mail
 536. - 10916 - (Pedagogy-Schoolbook) Huens, Augustinus Dialectica seu generalia logices praecepta omnia
  - < Augustinus Hunaeus > Dialectica seu generalia logices praecepta omnia, quaecunque ex toto Aristotelis Organon, in academia Lovaniensi & Coloniensi, philosophiae tyronibus ad ediscendum proponi consueverant. [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566 (Friday, 18 February 1566) [[= 12. calend. martias]]
  - 8° : 399 p.
  Collaborators: Huens, Augustinus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 6016; NB 16080; PP 1419 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Subjects: Aristoteles
  Copies: Info by E-mail
 537. - 3839 - (Law) Hugen, Alexander Ars notariatus, oft, ortographie en formulaer duytsch dier ghelijcken noyt ghesien en is/bi na alle
  - Ars notariatus, oft, ortographie en formulaer duytsch dier ghelijcken noyt ghesien en is, bi na alle ghescriften aengaende, Van veelderley epistolen, Onder ende opscrifte tot alle gheestelijcke en weerlijcke persoone [...]
  - Antwerp: Simon Cock, Monday, 18 December 1561
  - Sm-2° : [2], 153, [9] f.
  Collaborators: Hugen, Alexander (author); Cock, Symon I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage, printer's mark
  Bibliography: BT 1538; BBJ 87; MACHIELS (1979) H-442 - Not in: Adams; STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 538. - 9155 - (Religion) Hulstius, Anthonius Stadium cursoris christiani [...]
  - Stadium cursoris christiani [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1556
  - 12° : [66] f.
  Collaborators: Hulstius, Anthonius (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Bibliography: BT 6012; KNAPEN (1986) F-39.0.1 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail

  I

 539. - 1299 - (Religion-Patristic) Ignatius Antiochenus Epistolae (trsl.) /Vairlenius, Hieronymus
  - Epistolae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 8° : 70, [2] p.
  Collaborators: Ignatius Antiochenus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Vairlenius, Hieronymus (translator)
  Bibliography: BT 6023; MACHIELS (1979) I-18; PP 1437
  Copies: Info by E-mail
 540. - 2553 - (Religion-Patristic) Ignatius Antiochenus Epistolae
  - [Greek] Sancti martyris < Ignatius Antiochenus > archiepiscopi Epistolae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566 (Monday, 8 August 1566)
  - 8° : 69, [3] p.
  Collaborators: Ignatius Antiochenus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 3102; BT 1547; GUSTIN (1996) H-1; NB 16168; PP 1435 - Not in: Adams
  See also: Religion-Patristic-1566 [other part]; Religion-Patristic-1566 [other part]
  Copies: GE/M-HH/2003/05/13-15 n° 0270 : Est. 200/€ 650
  Bound with: 1 other
 541. - 1300 - (Religion-Patristic) Ignatius Antiochenus Epistolae, prorsus Apostolicae (trsl.) /Vairlenius, Hieronymus
  - D. < Ignatius Antiochenus > Epistolae, prorsus Apostolicae: < Hieronymus Vairlenius > interprete, cum breviss. in easdem scholiis
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 8° : 79, [1] p.
  Collaborators: Ignatius Antiochenus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Vairlenius, Hieronymus (translator)
  Bibliography: BT 1548; MACHIELS (1979) I-18; STCDutch 100; SORGELOOS (1990) 264; PP 1438
  Copies: Info by E-mail
 542. - 2554 - (Religion-Patristic) Ignatius Antiochenus Epistolae, prorsus Apostolicae (trsl.) /Vairlenius, Hieronymus
  - D. < Ignatius archiepiscopus Antiochenus; & martyris > Epistolae, prorsus Apostolicae: < Hieronymus Vairlenius Sylvius > interprete, cum breviss. in easdem scholiis
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566
  - 8° : 78, [2] p.
  Collaborators: Ignatius Antiochenus (author); Vairlenius, Hieronymus (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1547note; GUSTIN (1996) H-2; NB 16167; PP 1436 - Not in: Adams
  Copies: GE/M-HH/2003/05/13-15 n° 0270 : Est. 200/€ 650
  Bound with: 1 other
 543. - 1737 - (Catalogue) An. Index librorum prohibitorum
  - Index expurgatorius librorum qui hoc seculo prodierunt, vel doctrinae non sanae erroribus inspersis, vel inutilis & offensivae maledicentiae fellibus permixtis, iuxta Sacri Concilii Tridentini Decretum: Philippi II. [...] iussu & auctoritate [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571
  - 4° : [16], 104, [4] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Arias Montanus, Benedictus (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1561; MACHIELS (1979) I-40; PP 1446- Exhibitions: A550 (1976) 488 [J. Roegiers]; COPPENS (1986) 116; ERASMUS (1969A) 62 - Not in: Adams; STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 544. - 5259 - (Catalogue) An. Index librorum prohibitorum
  - Index librorum prohibitorum cum regulis, confectis per patres à Tridentina synodo delectos, authoritate sanctiss. D.N. Pij IIII, pont. max. comprobatus
  - Liege: < Henricus Hovius > ; ( < Gualterus Morberius > ), 1568
  - 8° : 68, [4] p.
  Collaborators: Hovius, Henricus I (publisher); Morbiers, Walter (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1556; THEUX (1867) 3; THEUX (1867/R) 5-6; VERHELST (1997) 225 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 545. - 12319 - (Catalogue) An. Index librorum prohibitorum
  - Index librorum prohibitorum cum regulis, confectis per patres à Tridentina synodo delectos, authoritate sanctiss. D.N. Pij IIII, pont. max. comprobatus. Una cum iis qui mandato regiae catholicae maiestatis, & illustriss. ducis Albani, consiliique regii decreto prohibentur, suo quaeque loco & ordine repositis
  - Liege: < Gualterus Morberius > ; Other issue: < Henricus Hovius > ; ( < Gualterus Morberius > ), 1569
  - 8° : [64] f.
  Collaborators: Morbiers, Walter (printer); Hovius, Henricus I (publisher); Morbiers, Walter (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 3176; BT 1557; PEETERS 619; NB 16182; THEUX (1867/R) 7 [s.v. Philippi II] - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books (Hovius)
  See also: Government publications-1570 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 546. - 8291 - (Religion-Law) An. Instructio. Pro opportuniore directione tum publicationis, tum etiam executionis condonationis
  - Instructio. Pro opportuniore directione tum publicationis, tum etiam executionis condonationis generalis iam pridem ad intercessionem S. Mtis Catholicae, à Gregorio XIII, moderno Pontifice Maximo subditis harum Belgicarum ditionum tam his, qui impresentiarum, quam qui infra certum teminum ab eadem Mte sua praesigendem, deinceps adhuc recsipiscent, non minus paternè quam largiter et clementer concesse, operepraetium fuerit omnes et singulos earundem Ditiorum Rmos Archiepiscopos et Episcopos [...]
  - Brussels, 1574
  - 1° : [1] f.
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 547. - 9154 - (Religion-Patristic) Isidorus Hispalensis De officiis ecclesiasticis libri duo
  - Beati < Isidorus Hispalensis > quondam archiepiscopi De officiis ecclesiasticis libri duo ante annos D.CCCC. ab eo aediti, & nunc ex vetusto codice in lucem restituti
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > , 1564
  - 16° :
  Collaborators: Isidorus Hispalensis (author); Welleus, Hieronymus I (printer)
  Bibliography: BCNI 2880; BT 1578 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 548. - 2217 - (Religion-Patristic) Isidorus Hispalensis Sententiarum de summo bono libri III
  - S. < Isidorus Junior >, Hispalensis episcopi Sententiarum de summo bono lib. III ad veterum codicum fidem iam primum accurate restituti per < Hubertus Scuttepaeus >, canonicum reg. in Bethleem prope Lovanium. Ejusdem de contemtu mundi libellus. Sententiae tropologicae B. Nili episcopi & martyris antiquissimi auctae & restitutae. Index locupletissimus, tum capitum, tum materiarum de quibus per istum opus agitur
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1566
  - 12° : [12], 189, [15] f.
  Collaborators: Isidorus Hispalensis (author); Scutteputte, Hubert (editor); Nilus Ancyranus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 3014; BT 1579; NB 16279 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books; Google Books
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail

  J

 549. - 5438 - (Religion-Theology) Janssens, Cornelis I Biblia - Concordia Evangelica cum indicibus
  - Concordia Evangelica [...] cum tribus indicibus, & ejusdem concordiae ratione
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > ; ( Amatus calcographus [=Ameet Tavernier]), 1558
  - 12° : [60], 303, [9], [264] p.
  Collaborators: Janssens, Cornelis I (author); Bellerus, Johannes (seller); Tavernier, Ameet I (printer)
  Bibliography: BT 1587; 6058 - Not in: BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 550. - 8650 - (Religion-Theology) Janssens, Cornelis I Commentarii in Ecclesiasticum
  - Commentarii in Ecclesiasticum. In quibus hoc agitur, ut, quamplurimis locis suae integritati restitutis, vera lectio retineatur, & ut ex collatione facta cum originalibus Graecis, sententiarum sensus habeatur qui illis consentiat, aut quamproxime accedat. Authore < Cornelius Jansenius Hulstensis >, sacrae theologiae professore, primo episcopo Gandavensi. Accessit in eiusdem Corn. Jansenii Commentarios in Psalmos, Proverbia, & Ecclesiasticum, copiosissimus rerum ac verborum index
  - Louvain: < Petrus Zangrius Tiletanus > , 1569
  - 4° : [4], 346, [12] f.
  Collaborators: Janssens, Cornelis I (author); Zangrius, Petrus I (printer)
  Bibliography: Adams J-84; BT 1584; GUSTIN (1996) J-8; NB 16413; VERHELST (1997) 235 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 551. - 2287 - (Religion-Theology) Janssens, Cornelis I Commentariorum in suam concordiam ac totam historiam evangelicam (2 pts.)
  - < Cornelius Jansenius > episcopi Gandavensis Commentariorum in suam concordiam ac totam historiam evangelicam, partes IIII [...]
  Part 1: Quarum prima: praeter pueritiam Christi, continet acta eius a baptismo usque ad secundum pascha, acta scilicet unius anni & aliquot mensium
  - Louvain: < Petrus Zangrius Tiletanus > ; ( < Johannes Masius > ), 1572 (1571)
  - 2° : [40], 479 [=481], [3] p.
  Collaborators: Janssens, Cornelis I (author); Zangrius, Petrus I (publisher); Maes, Jan I (printer)
  Bibliography: BT 6054 - Not in: BB; MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Secunda: acta Christi a secundo pascha, usque ad tertium [...]. Tertia autem complectitur acta tertij anni praedicationis Christi usque ad resuscitationem Lazari. Quarta [...] ad passionem, resurrectionem & ascensionem Christi pertinent [...]
  - , (1571)
  - Pt. 02 : 2° : 650, [2] p.
 552. - 10222 - (Religion-Theology) Janssens, Cornelis I Commentariorum in suam concordiam ac totam historiam evangelicam (4 pts.)
  - < Cornelius Jansenius > episcopi Gandavensis Commentariorum in suam concordiam ac totam historiam evangelicam, partes IIII [...]
  - Louvain: < Petrus Zangrius Tiletanus > ; ( < Joannes Masius > ), 1571
  - 2° : [40], 231, [3] p.
  Collaborators: Janssens, Cornelis I (author); Zangrius, Petrus I (publisher/seller); Maes, Johannes II (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams J-86; BT 6054?; MACHIELS (1979) J-26; MATAGNE (1985) J-2 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; STCDutch
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Pars secunda, continens acta Christi, à secundo Paschate usque ad tertium, hoc est acta secundi anni praedicationis ejus [...]
  - Pt. 02 : 2° : 232-479, [3] p.
  - Part 3: Pars tertia, continens acta tertii anni Christi, usque ad resuscitationem Lazari [...]
  - Pt. 03 : 2° : 271, [3] p.
  - Part 4: Pars quarta et ultima, continens à resuscitatione Lazari, ea quae ad passionem & resurrectionem Christi pertinent [...]
  - Pt. 04 : 2° : 275-650, [2] p.
 553. - 3903 - (Religion-Theology) Janssens, Cornelis I In proverbia Salomonis accuratissima et doctissima commentaria
  - Commentaria in Proverbia Salomonis, in quibus vulgata nostra lectio sic tractatur ut & diligens fiat collatio cum originalibus, & literalis simul cum mystico sensus tradatur. Authore < Cornelius Jansenius Hulstensis >, sacrae theologiae Lovanii professore ordinario, ecclesiae collegiatae d. Jacobo decano, ac designato episcopo Gandensi
  - Louvain: < Johannes Bogardus > , 1568
  - 4° : [12], 553, [1] p.
  Collaborators: Janssens, Cornelis I (author); Bogaert, Johannes I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams J-83; BT 6053; GUSTIN (1996) J-7; MACHIELS (1979) J-29; NB 16412; VERHELST (1997) 234 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 554. - 2504 - (Religion-Theology) Janssens, Cornelis I Paraphrases in omnes psalmos davidicos cum argumentis eorum et annotationibus
  - Paraphrases in omnes psalmos Davidicos cum argumentis eorum et annotationibus [...]. Authore < Cornelius Jansenius Hulstensis >, sacrae theologiae professore, primo episcopo Gandavensi. Adjuncta est [...] similis paraphrasis in ea veteris Testamenti Cantica, quae per singulas serias Ecclesiasticus usus observat
  - Louvain: < Petrus Zangrius Tiletanus > , 1569; [1° ed.]
  - 4° : [8], 358, [2] f.
  Collaborators: Janssens, Cornelis I (author); Zangrius, Petrus I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams B-1452; BT 6059; GUSTIN (1996) J-10; MACHIELS (1979) J-31; NB 16414 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 555. - 3164 - (Religion-Law-Ghent) Janssens, Cornelis I Statuta et decreta dioecesis Gandavensis /*Gent, Bisdom
  - Statuta primae synodi dioecesis Gandavensis
  - Ghent: < Gislenus Manilius > ; [ < Petrus De Goesin > ], 1571 [= 1701 post]
  - 8° : 64 p.
  Collaborators: Janssens, Cornelis I (author); Manilius, Gislenus (printer); Goesin, Pieter-Francies II De (printer)
  Bibliography: BG 240note - Not in: Brunet
  ¶Edition: Large woodcut episcopal arms of Van der Noot on title: 18th c. reprint
  Copies: BE/BR-RA/2003/11/21-22 n° 0978 : Est. 60-100/€ 140
  Prov. J.F. Vandevelde; P.P.C. Lammens. Binding: Contemp. contemp. half calf.
 556. - 8542 - (Religion) Jean Beleth Rationale divinorum officiorum
  - Rationale divinorum officiorum. Opus annis abhinc ferè quadringentis conscripta, nunc demum opera < Cornelius Laurimannus Ultraiectinus > in lucem editum ac diligenter à mendis compluribus repurgatum
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1562
  - Sm-8° : [30], 360, [16] p.
  Collaborators: Jean Beleth (author); Laurimannus, Cornelius (editor); Bellerus, Johannes (printer)
  Bibliography: Adams B-469; BT 1597; KNAPEN (1986) G-48.02; STCDutch 20 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 557. - 7536 - (Religion-Patristic) Johannes Chrysostomos Ad populum Antiochenum homiliae (trsl.) /Brixius, Bernardus
  - Ad populum Antiochenum homiliae LXXX quarum argumenta paginis in sequentibus recensentur: nunc primum sub enchiridij forma aeditae; Adiecto rerum et sententiarum indice memorabili
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1552
  - 8° : [40], 727, [1] p.
  Collaborators: Brixius, Bernardus ()
  Bibliography: BT 6067; KNAPEN (1986) J-15 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 558. - 9221 - (Religion-Patristic) Johannes Chrysostomos Conciones in celebrioribus aliquot anni festivitatibus habitae
  - Conciones in celebrioribus aliquot anni festivitatibus habitae. Homiliae IX. de laudibus d. Pauli
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1553
  - 8° : 497 [= 499], [13] p.
  Collaborators: Johannes Chrysostomos (author); Steelsius, Joannes (printer)
  Bibliography: BT 1611; GUSTIN (1996) J-19; KNAPEN (1986) J-17 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 559. - 5592 - (Religion-Patristic) Johannes Chrysostomos De virginitate liber (trsl.) /Lievens, Jan
  - του εν αγιοισ [...] De virginitate liber, Graece & Latine nunc primum editus, interprete [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 8° : [8], 142, [2] p.
  Collaborators: Johannes Chrysostomos (author); Lievens, Jan (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-1561; BT 1613; GUSTIN (1996) J-28; MACHIELS (1979) J-103; STCDutch 108; PP 1469 - Not in: Brunet; BB; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 560. - 11235 - (Religion-Patristic) Johannes Chrysostomos De virginitate liber (trsl.) /Pogiani, Giulio
  - Sancti < Johannes Chrysostomus > De virginitate liber. A < Julius Pogianus > conversus
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; Other issue: < Antonius Tilenius > ; ( < Christophorus Plantinus > ), 1565 (Monday, 29 March 1565)
  - 16° : 233 [= 237], [19] p.
  Collaborators: Pogiani, Giulio (translator); Plantijn, Christoffel I (publisher); Johannes Chrysostomos (author); Thielens, Antheunis (publisher); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 561. - 386 - (Religion-Theology) Johannes Chrysostomos Enarratio in Esaiam prophetam (trsl.) /Tilmann o.cart., Godefroy
 562. - 3415 - (Religion-Patristic) Johannes Chrysostomos Enarrationes in s. Geneseos librum
  - Enarrationes, partium antehac, partim nunc primum traduitae et aeditae, in D. Pauli epistolas
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1556
  - Gr-8° :
  Collaborators: Johannes Chrysostomos (author); Steelsius, Joannes (printer)
  Bibliography: BT 1619 - Not in: BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: FR/P-RDN/2002/03/05-06 n° 164 : Est. 150/€ Unsold

 563. - 9220 - (Religion-Patristic) Johannes Chrysostomos Homiliae in aliquot veteris testamenti loca
  - Homiliae in aliquot veteris testamenti loca quorum elenchus sequenti pagina declaratur. Adiectus est index materiarum notabilium
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Van Grapheus > ), 1553
  - 8° : 300, [12] p.
  Collaborators: Johannes Chrysostomos (author); Steelsius, Joannes (publisher); Grapheus, Joannes (printer)
  Bibliography: BT 1622; KNAPEN (1986) J-17.01 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 564. - 9001 - (Religion-Bible) Johannes Chrysostomos In omnes d. Pauli epistolas commentarii (trsl.) /Müslin, Wolfgang
  - D. < Johannes Chrysostomus > archiepiscopi Constantinopolitani Enarrationes in divi Pauli epistolas, ad Timotheum II, Titum, Philomonem, & Hebraeos
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1556
  - Gr-8° : 269, [3] f.
  Collaborators: Johannes Chrysostomos (author); Steelsius, Joannes (printer); Müslin, Wolfgang (translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 6072 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 565. - 385 - (Religion) Johannes Chrysostomos Loci communes ad religionem & pietatem christianam pertinentes (trsl.) /Erasmus o.e.s.a., Desiderius
  - Loci communes ad religionem & pietatem Christianam pertinentes, variis [...] opusculis [...]
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1553
  - 8° : 740, [28] p.
  Collaborators: Johannes Chrysostomos (author); Steelsius, Joannes (printer); Erasmus o.e.s.a., Desiderius (translator); Brie, Germain de (translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1623 - Not in: Adams; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: BE/BR-HG/2001/02/03 n° 176 : Est. 15000-18000/BF. 30000 (€ 744)

  BE/BR-RA/2001/11/23-24 n° 0922 : Est. 8000-12000/BF. 12000 (€ 298)
  Bound with:
  UK/L-BBA/2003/10/02 n° 089 : Est. 100-150/£ ?

  Other copies: Info by E-mail
 566. - 10471 - (Science-Mathematics) Johannes de Sacrobosco Libellus de anni ratione: seu, ut vocatur vulgo, Computus ecclesiasticus
  - < Johannes de Sacrobosco > Libellus de anni ratione: seu, ut vocatur vulgo, Computus ecclesiasticus
  - Antwerp: < Johannes Richardus > , 1551
  - 4° : [44] f.
  Collaborators: Johannes de Sacrobosco (author); Richard, Jean (printer)
  Bibliography: BT 1633 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 567. - 10470 - (Science-Mathematics) Johannes de Sacrobosco Sphaera
  - Sphaera < Johannes de Sacrobosco >
  - Antwerp: < Johannes Richardus > , 1551
  - 4° : [40] f.
  Collaborators: Johannes de Sacrobosco (author); Richard, Jean (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: BT 1638 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 568. - 10230 - (Religion-Law) Johannes XXII papa Extravagantes
  - Extravagantes < Johannes XXII > pontificis maximi [...]
  - Antwerp: < Philippus Nutius > , 1572
  - 2° : 390 cls., [7] p.
  Collaborators: Johannes XXII papa (author); Nutius, Philippus (printer)
  Bibliography: Adams B-2447; BT 5491; STCDutch 178 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 569. - 6823 - (Antiquity) Josephus, Flavius Antiquitates Judaicae (trsl.) /An.
  - Los veynte libros de Flavio Josepho, delas antiguedades Judaycas, y su vida por el mismo escripta, con otro libro suyo del imperio dela razon, enel qual trata del martyrio de los Machabeos: todo nuevamente traduzido de Latin en Romance Castellano
  - Antwerp: Martin Nucio, 1554
  - 2° : [6], 412, [3] f.
  Collaborators: Josephus, Flavius (author); Nutius, Martinus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1649; PEETERS 636; STCDutch 109 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 570. - 7675 - (Antiquity) Josephus, Flavius Antiquitates Judaicae (trsl.) /An.
  - Los veynte libros de Flavio Josepho, delas antiguedades Judaycas, y su vida por el mismo escripta, con otro libro suyo del imperio dela razon, enel qual trata del martyrio de los Machabeos: todo nuevamente traduzido de Latin en Romance Castellano
  - Antwerp: Martin Nucio, 1554
  - 2° : [6], 312, [3] f.
  Collaborators: Josephus, Flavius (author); Nutius, Martinus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1649; PEETERS 636; STCDutch 109 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 571. - 657 - (Antiquity) Josephus, Flavius Antiquitates Judaicae (trsl.) /Winghe, Nicolaus van
  - Twintich boecken vanden ouden gheschiedenissen der Joden [...]
  - Antwerp: Symon Cock, 1553
  - 2° : [2], (218) f.
  Collaborators: Josephus, Flavius (author); Cock, Symon I (printer); Winghe, Nicolaus van (translator)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 1647; MACHIELS (1979) J-259; NB 17265; STCDutch 109 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-RA/2002/03/15-16 n° 1008 : Est. 4000-5000/€ Unsold
  Prov. fr. Alb. maes ord. fr. praed. Bound with:
  NL/DH-VS/2002/11/13-15 n° 1334 : Est. 3000/€ Unsold
  Bound with:
  NL/DH-VS/2003/06/18-20 n° 2119 : Est. 2000/€ 2000
  Condition: In a fine contemp. handcolouring. Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 572. - 7673 - (Antiquity) Josephus, Flavius Antiquitates Judaicae (trsl.) /Winghe, Nicolaus van
  - Twintich boecken vanden ouden gheschiedenissen der Joden [...]
  - Antwerp: Symon Cock, 1553
  - 2° : [2], (218) f.
  Collaborators: Josephus, Flavius (author); Cock, Symon I (printer); Winghe, Nicolaus van (translator)
  Bibliography: BT 1647; KNAPEN (1986) J-42.01; MACHIELS (1979) J-259; STCDutch 109 - Not in: Adams; Brunet; BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 573. - 1666 - (Antiquity) Josephus, Flavius Bellum Judaicum (trsl.) /Cordero y Oliver, Juan Martin
  - Los siete libros, los quales contienen las guerras de los Iudios, y la destrucion de Hierusalem y d'el templo: traduzidos agora nuevamente segun la verdad de la historia
  - Antwerp: Martin Nucio, 1557; [1° ed.]
  - Sm-8° : [16], 352 [= 348] f.
  Collaborators: Josephus, Flavius (author); Cordero y Oliver, Juan Martin (translator); Nutius, Martinus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams J-380; BT 1646; PEETERS 637; STCDutch 109 - Not in: MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 574. - 658 - (Antiquity) Josephus, Flavius Bellum Judaicum (trsl.) /Winghe, Nicolaus van
  - < Flavius Josephus > des vermaerden Joetschen historie scrivvers Seven boecken van die Joetsche oorloghe ende destructie van Jerusalem. UUten Griecxschen in Latijn, ende voorts wten Latine, nu eerst in Duytschen ghestelt, met een onderwijs van een Prologe, thoonende die nutticheyt deser historien. Ende nu anderwerf ghecorrigeert ende verbetert. Des selfs Josephi leven, by den selven ghescreven ende nu corts wten Griecxschen int claer ghecomen
  - Antwerp: Simon Cock, 1552 (Sunday, 18 May 1552)
  - 2° : [118] f.
  Collaborators: Josephus, Flavius (author); Cock, Symon I (printer); Winghe, Nicolaus van (translator)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 1644; MACHIELS (1979) J-258; NB 17264; STCDutch 109 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-RA/2002/03/15-16 n° 1008 : Est. 4000-5000/€ Unsold
  Prov. fr. Alb. maes ord. fr. praed. Bound with:
  NL/DH-VS/2002/11/13-15 n° 1334 : Est. 3000/€ Unsold
  Bound with:
  NL/DH-VS/2003/06/18-20 n° 2119 : Est. 2000/€ 2000
  Condition: In a fine contemp. handcolouring. Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 575. - 7674 - (Antiquity) Josephus, Flavius Bellum Judaicum (trsl.) /Winghe, Nicolaus van
  - < Flavius Josephus > des vermaerden Joetschen historie scrivvers Seven boecken van die Joetsche oorloghe ende destructie van Jerusalem. UUten Griecxschen in Latijn, ende voorts wten Latine, nu eerst in Duytschen ghestelt, met een onderwijs van een Prologe, thoonende die nutticheyt deser historien. Ende nu anderwerf ghecorrigeert ende verbetert. Des selfs Josephi leven, by den selven ghescreven ende nu corts wten Griecxschen int claer ghecomen
  - Antwerp: Symon Cock, 1552 (Sunday, 18 May 1552)
  - 2° : [118] f.
  Collaborators: Josephus, Flavius (author); Cock, Symon I (printer); Winghe, Nicolaus van (translator)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 1644; KNAPEN (1986) J-42; MACHIELS (1979) J-258; STCDutch 109 - Not in: Adams; Brunet; BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 576. - 11326 - (Antiquity) Josephus, Flavius Bellum Judaicum (trsl.) /Winghe, Nicolaus van
  - < Flavius Josephus > des vermaerden Joetschen historie scrivvers Seven boecken van die Joetsche oorloghe ende destructie van Jerusalem. UUten Griecxschen in Latijn, ende voorts wten Latine, nu eerst in Duytschen ghestelt, met een onderwijs van een Prologe, thoonende die nutticheyt deser historien. Ende nu anderwerf ghecorrigeert ende verbetert. Des selfs Josephi leven, by den selven ghescreven ende nu corts wten Griecxschen int claer ghecomen
  - Antwerp: Claes van den Wouwere, 1564 (Monday, 8 June 1564)
  - 2° : [112] f.
  Collaborators: Josephus, Flavius (author); Wouwere, Claes van den (printer); Winghe, Nicolaus van (translator)
  Illustrations: vignette on titlepage; title in border
  Bibliography: BT 6098; NB 17268; STCDutch 109 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 577. - 1055 - (Biography) Jovius, Paulus Elogia doctorum virorum
  - Elogia doctorum virorum ab avorum memoria publicatis ingenii monumentis illustrium. Authore < Paulus Jovius Novocomensis >, episcopo Nucerino. Praeter nova Joan. Latomi Bergani in singulos epigrammata: adiecimus ad priora Italicae editionis, illustrium aliquot poëtarum alia
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1557
  - Sm-8° : [16], 295, [9] p.
  Collaborators: Jovius, Paulus (author); Steenhouwer, Johannes (collaborator); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-647; BT 1652; GUSTIN (1996) J-63; NB 13381; STCDutch 86 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 578. - 12256 - (Biography) Jovius, Paulus [Life of Gonzalo de Cordoba] (trsl.) /Torrellas, Pedro Blas
  - Libro dela vida y chronica de Gonçalo Hernandes de Cordoba, llamado por sobrenombre el Gran Capitan. Por Pablo Jovio obispo de Nocera. Agora nuevamente traduzida en Romance Castellano por Pedro Blas Torrellas
  - Antwerp: Guillermo Simon; Other issue: < Gerardus Spelmannus > , 1555
  - 8° : 118, [10] f.
  Collaborators: Jovius, Paulus (author); Torrellas, Pedro Blas (translator); Simon, Guillaume (printer); Speelmans, Gérard (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1653 [Simon]; BT 8594 [Speelmans]; PEETERS 639-40; NB 13379-80 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books [Simon]; Google Books [Speelmans]
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 579. - 43 - (Religion-Law) Julius III papa Bulla
  - Bulla plenariae indulgentiae
  - Louvain: < Petrus Phalesius > , 1552
  - 4° :
  Collaborators: Phalesius, Petrus (printer); Julius III papa (author)
  Bibliography: STCDutch 179 cfr. - Not in: Adams; BT; BB; MACHIELS (1979)
  Copies: GE/KT-RS/2001/04/25-28 n° 0974 : Est. 2500/DM. 2500 (€ 1276)

 580. - 1339 - (Religion-Law) Julius III papa Bulla
  - Bulla reductionis generalis concilij ad civitatem Tridentinam. Cum monitione & requisitione praelatorum, ad illius prosecutionem
  - Louvain: < Servatius Sassenus > , Wednesday, 7 March 1551
  - 4° : [4] f.
  Collaborators: Julius III papa (author); Sassenus, Servatius I (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: BT 6101; MACHIELS (1979) J-270
  Copies: BE/BR-RA/2002/06/14-15 n° 0763 : Est. 400-500/€ 500

 581. - 11234 - (Religion-Law) Julius III papa Bulla
  - [1551/04/26] Bulla plenarii, iubilei et amplissimarum facultatum per s.d.n. papam [...] pro foelici & prospero successu generalis concilij, kalen. maij M.D.L.I. in civitate Tridenti reassumendi [...]
  - Louvain: < Antonius Maria Bergaigne > ; < Johannes Waen > ; < Martinus Rotarius > , [1551]
  - 4° : [4] f.
  Collaborators: Julius III papa (author); Bergaigne, Anthoni Marie (printer); Waen, Jan (publisher); Raeymaker, Maarten de (publisher)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: BT 8596; MACHIELS (1979) J-271; NB 17307 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 582. - 8973 - (Literature-Emblemata) Junius, Hadrianus Aenigmatum libellus
  - < Hadrianus Junius > medici Aenigmatum libellus, ad virum clarissimum Arnoldum Rosenbergum iurisconsultum
  Part : - < Hadrianus Junius > medici Emblemata, ad d. Arnoldum Cobelium. Eiusdem aenigmatum libellus, ad D. Arnoldum Rosenbergum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565
  - 8° : [8] f.
  Collaborators: Junius, Hadrianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: PP 1477
  Links: Google Books
  Subjects: Rosenberghe, Arnold
  See also: Literature-Emblemata-1565 [part]
  Copies: Info by E-mail
 583. - 4783 - (Literature-Emblemata) Junius, Hadrianus Emblemata (trsl.) /Gillis, Marcus Antonius
  - Emblemata < Adrianus Junius > medici. Overgheset in Nederlantsche tale deur M.A.G.
  - Antwerp: Christoffel Plantijn, 1575; [2° ed.]
  - 16° : 62, [2] p.
  Collaborators: Junius, Hadrianus (author); Gillis, Marcus Antonius (translator); Plantijn, Christoffel I (printer); Jansen Van Campen, Gerard (ill.-executor); Nicolai, Arnold (ill.-executor); Ballain, Geoffroy (ill.-designer); Huys, Pieter (ill.-designer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 58 pages with woodcut(s): 58 emblemata
  Bibliography: BT 1667; MACHIELS (1979) J-276; PP 1483 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Subjects: Cobel, Arnold
  Copies: Info by E-mail
 584. - 2900 - (Literature-Emblemata) Junius, Hadrianus Emblemata (trsl.) /Grévin, Jacques
  - Les emblèmes [...] faicts François & sommairement expliquez
  - Antwerp: Christophle Plantin, 1567
  - 16° : 78, [2] p.
  Collaborators: Junius, Hadrianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Grévin, Jacques (translator); Ballain, Geoffroy (ill.-designer); Huys, Pieter (ill.-designer); Nicolai, Arnold (ill.-executor); Jansen Van Campen, Gerard (ill.-executor)
  Bibliography: BT 6103; FUNCK (1925) 344; PP 1484 - Not in: BB; MACHIELS (1979); SORGELOOS (1990)
  Subjects: Cobel, Arnold
  Copies: Info by E-mail
 585. - 5703 - (Literature-Emblemata) Junius, Hadrianus Emblemata (trsl.) /Grévin, Jacques
  - Les emblèmes [...] faicts François & sommairement expliquez
  - Antwerp: Christofle Plantin, 1568; [2° ed.]
  - 16° : 78 p.
  Collaborators: Junius, Hadrianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Grévin, Jacques (translator); Jansen Van Campen, Gerard (ill.-executor); Nicolai, Arnold (ill.-executor); Ballain, Geoffroy (ill.-designer); Huys, Pieter (ill.-designer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 57 pages with woodcut(s): 57 emblemata
  Bibliography: Brunet 3: 0600 - Not in: Adams; BT; BB; MACHIELS (1979); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Subjects: Cobel, Arnold
  Copies: Info by E-mail
 586. - 6383 - (Literature-Emblemata) Junius, Hadrianus Emblemata (trsl.) /Grévin, Jacques
  - Les emblesmes du s. Adrien Le Jeune, medecin et historien des estats de Hollande. Faicts François & sommairement expliquez
  - Antwerp: Christophe Plantin, 1570
  - 16° : 78, [2] p.
  Collaborators: Junius, Hadrianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Grévin, Jacques (translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 57 pages with woodcut(s)
  Bibliography: STCDutch 110; PP 1486 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Subjects: Cobel, Arnold
  Copies: Info by E-mail
 587. - 11576 - (Literature-Emblemata) Junius, Hadrianus Emblemata (trsl.) /Grévin, Jacques
  - Les emblesmes du s. Adrien Le Jeune, medecin et historien des estats de Hollande. Faicts François & sommairement expliquez
  - Antwerp: Christophle Plantin, 1575
  - 32° : 78, [2] p.
  Collaborators: Junius, Hadrianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Grévin, Jacques (translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 57 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 6103; NB 17336; STCDutch 110; PP 1487 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Subjects: Cobel, Arnold
  Copies: Info by E-mail
 588. - 1604 - (Literature-Emblemata) Junius, Hadrianus Emblemata
  - < Hadrianus Junius > medici Emblemata, ad d. Arnoldum Cobelium. Eiusdem aenigmatum libellus, ad D. Arnoldum Rosenbergum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566; [2° ed.]
  - 8° : 134, [2] p.
  Collaborators: Junius, Hadrianus (author); Cobel, Arnold (dedicatee); Roosenberghe, Arnold (dedicatee); Plantijn, Christoffel I (printer); Nicolai, Arnold (ill.-executor); Jansen Van Campen, Gerard (ill.-executor); Ballain, Geoffroy (ill.-designer); Huys, Pieter (ill.-designer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 58 pages with woodcut(s): 58 emblemata
  Bibliography: Adams J-445; BT 1663; NB 17326; STCDutch 110; SORGELOOS (1990) 277; PP 1478 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Subjects: Cobel, Arnold
  Copies: GE/H-HN/2002/11/20-21 n° 457 : Est. 500/€ 400

  Other copies: Info by E-mail
 589. - 1791 - (Literature-Emblemata) Junius, Hadrianus Emblemata
  - < Hadrianus Junius > medici Emblemata, ad d. Arnoldum Cobelium. Eiusdem aenigmatum libellus, ad D. Arnoldum Rosenbergum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565 (Saturday, 15 May 1565); [1° ed.]
  - 8° : 149, [3] p.
  Collaborators: Junius, Hadrianus (author); Ballain, Geoffroy (ill.-designer); Huys, Pieter (ill.-designer); Nicolai, Arnold (ill.-executor); Jansen Van Campen, Gerard (ill.-executor); Cobel, Arnold (dedicatee); Roosenberghe, Arnold (dedicatee); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage; 56 pages with woodcut(s): 56 emblemata
  Bibliography: Adams J-444; BT 1662; FUNCK (1925) 344; NB 17325; STCDutch 110; SORGELOOS (1990) 274; PP 1476 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Subjects: Cobel, Arnold
  See also: Literature-Emblemata-1565 [part]
  Copies: GE/KT-RS/2002/10/15-18 n° 1167 : Est. 3500/€ Unsold
  Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 590. - 5172 - (Literature-Emblemata) Junius, Hadrianus Emblemata
  - < Hadrianus Junius > medici Emblemata. Eiusdem aenigmatum libellus
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 16° : 243 [= 143], [1] p.
  Collaborators: Junius, Hadrianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Jansen Van Campen, Gerard (ill.-executor); Nicolai, Arnold (ill.-executor); Ballain, Geoffroy (ill.-designer); Huys, Pieter (ill.-designer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 58 pages with woodcut(s): 58 emblemata
  Bibliography: Adams J-447; Brunet 3: 0600; BT 1665; NB 17334; STCDutch 110; PP 1480 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books [Bayerische Staatsbibliothek (Staatl. B. Regensbu
  Subjects: Cobel, Arnold
  Copies: Info by E-mail
 591. - 11105 - (Literature-Emblemata) Junius, Hadrianus Emblemata
  - < Hadrianus Junius > medici Emblemata. Eiusdem aenigmatum libellus
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569
  - 16° : 243 [= 143] p.
  Collaborators: Junius, Hadrianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 58 pages with woodcut(s): 58 emblemata
  Bibliography: Adams -446; Brunet 3: 0600; BT 1664; NB 17331; STCDutch 110; PP 1479 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Subjects: Cobel, Arnold
  Copies: Info by E-mail
 592. - 10484 - (Linguistics) Junius, Hadrianus Nomenclator, in quo propria nomina omnium rerum Gallica Belgicaque linguis explicantur
  - Nomenclator, omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans: < Hadrianus Junius > medico auctore
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567
  - 8° : [16], 570, [70] p.
  Collaborators: Junius, Hadrianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams J-449; Brunet 3: 0600; BT 1668; MACHIELS (1979) J-278; NB 17329; STCDutch 110; SORGELOOS (1990) 279; PP 1488A- Exhibitions: ROSSEM (2007B) 25 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 593. - 1798 - (Law) Justinianus Corpus iuris civilis
  - DN. < Justinianus > PP. A. Institutionum [iuris] libri IIII. Compositi per Tribonianum v: magnificum & exquaestorem sacri palatij, & Theophilum, & Dorotheum vv. illustres & antecessores
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 8° : 226, [6], 241-383, [1] p.
  Collaborators: Justinianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 5495; NB 17406; PP 1036 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author /
  Copies: GE/KT-RS/2002/10/15-18 n° 1295 : Est. 180/€ 250

  Other copies: Info by E-mail
 594. - 448 - (Law) Justinianus Corpus iuris civilis (12 pts.)
  - Ius civile manuscriptorum librorum ope, summa diligentia et integerrima fide infinitis locis emendatum, et perpetuis notis illustratum; < Ludovicus Russardus > i.c. antecessore in celeberrima Biturigum schola auctore: Consilio tamen & auctoritate Fran. Duareni i.c. qui summaria in Pandectas praescripsit, Novellasque constitutiones ad optimum Graecum exemplar collatas, antiquae integritati restituit. Cetera utraque praefatio te docebit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567
  - 8° : [72], 219, [5] p.
  Collaborators: Roussart, Louis (editor); Duaren, François (commentator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-2670; J-686; J-670; BT 724; PP 1034 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2001/11/23-24 n° 1106 : Est. 7000-9000/BF. Unsold
  Condition: Only pts I-II, bound in 1 vol.
  GE/M-HH/2002/05/14-16 n° 0167 : Est. 400/€ 700
  Condition: Only pts. 10 & 11.
  GE/P-PK/2002/02/01-02 n° 1136 : Est. 100/€ 220
  Condition: Only pts I-II bound in 1 vol.
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Digestorum seu Pandectarum pars secunda, a libro V. usque ad librum XII
  - Pt. 02 : 8° : 263, [1] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 3: Digestorum seu Pandectarum pars tertia, a libro XII. usque ad librum XX
  - Pt. 03 : 8° : 317, [3] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 4: Digestorum seu Pandectarum pars quarta, a libro XX. usque ad librum XXVIII
  - Pt. 04 : 8° : 344, [16] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 5: Digestorum seu Pandectarum pars quinta, a libro XXVIII. usque ad librum XXXVII
  - Pt. 05 : 8° : 557, [3] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 6: Digestorum seu Pandectarum pars sexta, a libro XXVIII. usque ad librum XLV
  - Pt. 06 : 8° : 523, [5] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 7: Digestorum seu Pandectarum pars septima, a libro XLV. usque ad finem L.
  - Pt. 07 : 8° : 460, [4] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 8: Codicis D.N. < Justinianus > sacratiss. principis PP. a. ex repetita praelectione, lib. XII. Ex codicis Theodosiani, & veterum exemplarium collatione innumeris mendis repurgati, & perpetuis notis illustrati, L. Russardo i.c. auctore
  - Pt. 08 : 8° : 603, [5] p.
  Collaborators: Justinianus (pt. 08: author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 9: Codicis D.N. < Justinianus > sacratiss. principis PP. a. ex repetita praelectione, lib. XII. Ex codicis Theodosiani, & veterum exemplarium collatione innumeris mendis repurgati, & perpetuis notis illustrati, L. Russardo i.c. auctore
  - Pt. 09 : 8° : 775, [1] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 10: Novellae constitutiones dn. < Justinianus > sacratissimi principis, versae quidem e Graeco in Latinum à Gregorio Haloandro: collatae vero nuper cum fidelissimo exemplari Scrimgeriano, & innumeris locis emendatae, ut perpetuae ad eas notae indicabunt: Francisco Duareno iurisconsultorum memoriae suae facile principe, auctore
  - Pt. 10 : 8° : 495, [9] p.
  Collaborators: Meltzer, Gregorius (pt. 10: translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 11: Institutionum dn. < Justinianus > sacratissimi principis pp. a Libri III. Ex manuscriptorum librorum, & Digestorum collatione castigati: et novis (sic enim vocant) summariis, perpetuisque notis illustrati, Ludovico Russardo i.c. antecessore in celeberrima Biturigum schola, auctore
  - Pt. 11 : 8° : 166, [2], 132, [4] p. 1 plate
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 12: Index rerum et verborum, quae in Pandectis tractantur, copiossimus
  - Pt. 12 : 8° : [128] f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
 595. - 1653 - (Law) Justinianus Corpus iuris civilis (2 pts.)
  - DN. < Petrus Sabbatius > PP. A. Institutionum [iuris] libri IIII. Compositi per Tribonianum v: magnificum & exquaestorem sacri palatij, & Theophilum, & Dorotheum vv. illustres & antecessores
  Part 1: Codex Iustinianus
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > (), 1566
  - 8° :
  Collaborators: Justinianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Roussart, Louis (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams J-642; BT 728
  ¶Notes on the author /
  Copies: UK/L-BBA/2002/09/12 n° 047 : Est. 180-220/£ 259 (€ 425)(pr. incl.)
  Condition: 2 pts in 1 vol. Bound with:
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° :
  ¶Notes on the author /
 596. - 10313 - (Law) Justinianus Corpus iuris civilis (2 pts.)
  - Institutionum sive Elementorum d. < Justinianus > sacratissimi principis libri IIII. Theophili Institutionib. et Digestis collari, et ad editionem < Gregorius Haloander >. Quae recens adiecimus, indicabit pagina sequens
  - Antwerp: < in aedibus viduae et haeredum Joannis Stelsii > , 1566
  - 12° : [14], 347, [31] p.
  Collaborators: Justinianus (author); Meltzer, Gregorius (editor); Ertborn, Anna van (printer); Bellerus, Petrus I (printer); Steelsius, Frans (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 5493; NB 17376 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 12° : 212 p.
  ¶Notes on the author /
 597. - 3252 - (Law) Justinianus Corpus iuris civilis (5 pts.)
  - Corpus iuris civilis
  Part 1: D.N. sacratissimi principis < Justinianus > PP. a iuris enucleati ex omni vetere jure collecti Digestorum seu pandectarum libri quinquaginta: cum brevissimis doctissimorum quorundam iurisconsultorum annotationibus in margine adscriptis, quibus plerique loci vel restituuntur, vel diligentius explicantur: Opera & diligentia < Ludovicus Charondas >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 2° : [36], 805, [3] p.
  Collaborators: Justinianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Caron, Louis Le (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 725; PP 1035/B.I-V
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Codicis D.N. < Justinianus > sacratiss. principis PP. aug. Repetitae praelectionis lib. XII. Permultis Graecis Latinisque constitutionibus, inscriptionibus, legum contrariarum & obscurarum interpretationibus, argumentis, sive summariis, ut vocant, praeter alias editiones aucto & locupletati, opera & diligentia < Ludovicus Charondas > iurisconsulti. Accesserunt Chronici canones, fasti regij & consulares usque ad Justiniani mortem ex optimis auctoribus collecti, < Antonius Contius > i.c. auctore
  - Pt. 02 : 2° : 494, [2] p.
  Collaborators: Conte, Antoine Le (pt. 02: translator); Caron, Louis Le (pt. 02: editor)
  ¶Notes on the author /
  - Part 3: Authenticae seu novellae constitutiones
  - Pt. 03 : 2° : 246, [2], 138, [2] p.
  Collaborators: Meltzer, Gregorius (pt. 03: translator)
  ¶Notes on the author /
  - Part 4: - < Justinianus > imperatoris Edicta. Item Justini, Tiberii, ac Leonis, aliorumque imperatorum constitutiones. Henrico Agylaeo, & Enimumdo Bonefidio i.c. interpretibus
  - Pt. 04 : 2° : 126 [= 122], [2] p.
  Collaborators: Agylaeus, Henricus (pt. 04: commentator)
  ¶Notes on the author /
  - Part 5: DN. < Justinianus > PP. A. Institutionum [iuris] libri IIII. Compositi per Tribonianum v: magnificum & exquaestorem sacri palatij, & Theophilum, & Dorotheum vv. illustres & antecessores
  - Pt. 05 : 2° :
  ¶Notes on the author /
 598. - 7160 - (Law) Justinianus Corpus iuris civilis (6 pts.)
  - Corpus iuris civilis
  Part 1: Digestum vetus, seu pandectarum juris civilis [...] ex pandectis Florentinis
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; Other issue: < Philippus Nutius > , 1575
  - 2° : [104] p., 2222, [2] cols.
  Collaborators: Justinianus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Nutius, Philippus (publisher)
  Bibliography: BT 725, 5495; STCDutch 178; SORGELOOS (1990) 200; PP 1035 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Infortiatum
  - (Antwerp): < Christophorus Plantinus > ; Other issue: < Philippus Nutius > ; ( < Johannes Withagius > )
  - Pt. 02 : 2° : [46] p., 2020 cols.
  Collaborators: Nutius, Philippus (pt. 02: publisher); Verwithagen, Jan I (pt. 02: printer)
  ¶Notes on the author /
  - Part 3: Digestum novum
  - Pt. 03 : 2° : [52] p., 1926, [2] cols.
  ¶Notes on the author /
  - Part 4: Codicis D.N. < Flavius Justinianus > sacratiss. principis PP. aug. Repetitae praelectionis lib. XII. Permultis Graecis Latinisque constitutionibus, inscriptionibus, legum contrariarum & obscurarum interpretationibus, argumentis, sive summariis, ut vocant, praeter alias editiones aucto & locupletati, opera & diligentia [...] iurisconsulti. Accesserunt Chronici canones, fasti regij & consulares usque ad Justiniani mortem ex optimis auctoribus collecti, [...] i.c. auctore
  - Pt. 04 : 2° : [64] p., 2136 cols., 20 f.
  ¶Notes on the author /
  - Part 5: Authenticae seu novellae constitutiones
  - Pt. 05 : 2° : 20 p., 324, [4], 642, [3] cols., [12] p., 190, [2] cols.
  ¶Notes on the author /
  - Part 6: Institutiones
  - Pt. 06 : 2° : [40] p., 576 cols.
  ¶Notes on the author /
 599. - 7906 - (Antiquity) Justinus, Marcus Junianius Historiarum ex Trogo Pompejo libri XLIV
  - Ex Trogi Pompeij historiis externis libri XLIII. Accessit, de vita et moribus omnium imperatorum S. Aurelio Victori addita epitome [...]
  - Antwerp: vidua Johannis Steelsii; Johannis Stelsii; (Ameet Tavernier), 1565
  - 8° : 487, [65] p.
  Collaborators: Justinus, Marcus Junianius (author); Aurelius Victor, Sextus (author); Ertborn, Anna van (publisher); Steelsius, Frans (publisher); Bellerus, Petrus I (publisher); Tavernier, Ameet I (printer)
  Bibliography: Adams J-734; BT 1677 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 600. - 9205 - (Antiquity) Justinus, Marcus Junianius Historiarum ex Trogo Pompejo libri XLIV
  - < Justinus > Ex Trogi Pompeii historia, libri XLIIII. Huic accessit commentariolus, qui praeterquam quod historiae brevitatem passim illustrat, multa insuper scitu non indigna addit. Item ex Sexto Aurelio Victore, De vita & moribus Romanorum imperatorum epitome
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Grapheus > ), 1552
  - 8° : [40], 507, [5] p.
  Collaborators: Justinus, Marcus Junianius (author); Pompeius Trogus (author); Aurelius Victor, Sextus (author); Steelsius, Joannes (publisher); [Grapheus, Joannes] (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 8598; MACHIELS (1979) J-348; STCDutch 200 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 601. - 8693 - (Antiquity) Juvenalis, Decimus Junius Satyrae
  - < Decimus Junius Juvenalis > Satyrarum libri V. A. Persii Flacci satyrarum liber I. < Theodorus Pulmannus > in eosdem annotationes
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565
  - 8° : 160 p.
  Collaborators: Juvenalis, Decimus Junius (author); Persius Flaccus, Aulus (author); Pulmannus, Theodorus (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams J-765; Brunet 3: 0630; BT 1683; MACHIELS (1979) J-362; STCDutch 110; PP 1493 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 602. - 12168 - (Antiquity) Juvenalis, Decimus Junius Satyrae
  - < Junius Juvenalis Aquinatis > Satyrae decem et sex. Annotatiunculis in marginibus breuis commentarij vice adiectis, elucidatae
  - (Antwerp: Johannes Gymnicus; Ae. D., 1552)
  - 8° : [60] f.
  Collaborators: Juvenalis, Decimus Junius (author); Gymnicus, Johannes II (seller); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Bibliography: BT 6112; MACHIELS (1979) J-360; NB 17451 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 603. - 10623 - (Antiquity) Juvenalis, Decimus Junius Satyrae (2 pts.)
  - Satyrae
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; < Joannes Latius > , 1557
  - 8° : 143, [1] p.
  Collaborators: Juvenalis, Decimus Junius (author); Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer)
  Bibliography: BT 8601 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Opera omnia
  - Antwerp: < Joannes Steelsius >
  - Pt. 02 : 8° :
  Collaborators: Persius Flaccus, Aulus (pt. 02: author); Steelsius, Joannes (pt. 02: printer)
  ¶Notes on the author / on the work /

  K

 604. - 2355 - (Religion-Law-!!!) Karl von Luxemburg Bulla Aurea
  - Bulla Aurea
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1566
  - 8° : 46, [2] p.
  Collaborators: Karl von Luxemburg (author); Silvius, Guillaume (printer)
  Bibliography: BT 1688 - Not in: Adams; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2003/03/21-22 n° 796 : Est. 400-500/€ 450


  L

 605. - 1145 - (Religion-Patristic) Lactantius Divinarum institutionum libri VII
  - < Lucius Coelius Lactantius Firmianus > Divinarum institutionum libri VII. De ira Dei, lib. I. De opificio, lib. I. Epitome in libros suos, liber acephalos [...] Omnia studio < Michaël Thomasius > emendata, cum notis eiusdem. Graecarum vocum Latina interpretatio. Index in Lactantium amplissimus
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1570
  - Sm-8° : [16], 560, [88] p.
  Collaborators: Lactantius (author); Thomasius, Michaël (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-30; BCNI 3236; BT 1746; GUSTIN (1996) L-6; MACHIELS (1979) L-14; MATAGNE (1985) L-4; NB 17770; STCDutch 112; SORGELOOS (1990) 282; PP 1502 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: NL/H-BK/2002/05/28-31 n° 3531 : Est. 200-300/€ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 606. - 5719 - (Religion-Patristic) Lactantius Divinarum institutionum libri VII
  - < L. Coelius Lactantius > Divinarum institutionum libri septem. Eiusdem, De ira Dei lib. I. De opificio Dei lib. I. Epitome in libros suos, liber acephalos. Phoenix. Carmen de dominica resurrectione. Cum indice rerum locupletissimo
  - Antwerp: < vidua Johannis Stelsii > ; < haeredes Johannis Stelsii > , 1570
  - 12° : 756, [56] p.
  Collaborators: Lactantius (author); Ertborn, Anna van (printer); Bellerus, Petrus I (printer); Steelsius, Frans (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-31; BT 6128; NB 17769; STCDutch 112 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 607. - 1754 - (Law) Lagus, Conradus Methodica juris traditio, seu ratio compendiaria annotata
  - Methodica Iuris [Juris] Traditio, Seu Ratio Compendiaria ad Veram Solidamque Iurisprud. Mirisice ad Omnes Libros Iuris: & DD. Recte Intelligendos Utilis. Hic, Propter que Liber Antea Legi Retabatur: Mendisq, que in priori Editione Comissa Suerant, Sublatis: Legibus Male Citatis Suis Locis Restitutis; Omnino Emaculatius Quam Antea Nunc Prodit in Lucem. Correctus Etiam Index Titulorum, qui Peruerso Ordine Collecti Suerant. Additusque Novus Rerum & Verborum, in Toto hoc Opere Maxime Memorabilium Index
  - Louvain: < Bartholomaeus Gravius > ; < Martinus Rotarius > , 1552
  - 8° : [32], 787, [1] p.
  Collaborators: Lagus, Conradus (author); Graeve, Bartholomaeus De (printer); Raeymaker, Maarten de (publisher)
  Bibliography: BT 8630; GUSTIN (1996) L-9; NB 17874 - Not in: BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: US/NY-S/2002/10/02 n° 201 : Est. 300-400/$ Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 608. - 8543 - (Biography-Art) Lampsonius, Dominicus Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies unacum elogiis
  - Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies. Eorum nempè qui vita functi hac praestantiss. arte immortalitatis nomen sibi compararunt. Unà cum doctiss. < Dominicus Lampsonius > huius artis peritissimi elogiis
  - Antwerp: Sub intersignio Quatuor Ventorum [=Volckxken Dierckx], 1572; [1° ed.]
  - 2° : [2] f. 23 plates
  Collaborators: Lampsonius, Dominicus (author); Dierckx, Volckxken (printer)
  Bibliography: Brunet 3: 0804; BB L-692 - Not in: Adams; BT; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the work /
  Copies: Info by E-mail
 609. - 1721 - (Religion-Law) Lancelottus, Joannes Paulus Institutionum iuris canonici libri IIII
  - Institutionum iuris canonici libri IIII
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566
  - 8° :
  Collaborators: Lancelottus, Joannes Paulus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-99; BT 1768; PP 1032
  Copies: UK/L-BBA/2002/09/12 n° 047 : Est. 180-220/£ 259 (€ 425)(pr. incl.)
  Bound with:
 610. - 5593 - (Religion) Lanspergius o.cart., Joannes Justus Divini amoris pharetra
  - Divini amoris pharetra variis orationibus ignitisque aspirationibus referta a [...] authore. Quae porro hic contineantur sequentes pagellae indicabunt
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Grapheus > ), 1557
  - 16° : [16], 319, [1] f.
  Collaborators: Lanspergius o.cart., Joannes Justus (auteur); Steelsius, Joannes (publisher); Grapheus, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 2603 - Not in: Adams; Brunet; BT; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 611. - 9621 - (Religion) Lanspergius o.cart., Joannes Justus Divini amoris pharetra
  - Divini amoris pharetra variis orationibus ignitisque aspirationibus referta a < Johannes Lanspergius > authore. Huic editioni accessit eiusdem authoris Jesu Christi ad animam fidelem alloquium. Cum indice satis copioso
  - Louvain: < Rutgerus Velpius > , 1572
  - 16° : [8], 471, [13] p.
  Collaborators: Lanspergius o.cart., Joannes Justus (author); Velpius, Rutger (printer)
  Illustrations: woodcut vignette on titlepage; title in border
  Bibliography: BCNI 3358; BT 6144; BT 6144 - Not in: Adams; Adams; Brunet; Brunet; KNAPEN (1986); KNAPEN (1986); BB; BB; MACHIELS (1979); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); MATAGNE (1985); STCDutch; STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 612. - 4503 - (Religion) Lanspergius o.cart., Joannes Justus In omnes dominicales epistolas & evangelia, paraphrases & exegetes Catholicae, adhibitis ad singulas (4 pts.)
  - In omnes dominicales epistolas & evangelia, paraphrases & exegetes Catholicae, adhibitis ad singulas dominicas concionibus singulis [...]
  - Antwerp: vidua Johannis Steelsii, 1570
  - 8° : [8], 240 f.
  Collaborators: Lanspergius o.cart., Joannes Justus (author); Ertborn, Anna van (printer); Bellerus, Petrus I (printer); Steelsius, Frans (printer)
  Bibliography: BT 1808 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 8° :
  ¶Notes on the author /
  - Pt. 03 : 8° :
  ¶Notes on the author /
  - Pt. 04 : 8° :
  ¶Notes on the author /
 613. - 1432 - (Religion-Devotion) Lanspergius o.cart., Joannes Justus In ortum, vitam, passionem & glorificationem Salvatoris Nostri, eiusque matris Mariae, meditationes
  - In ortum, vitam, passionem & glorificationem Salvatoris Nostri, eiusque matris Mariae, meditationes centum & quinquaginta, ex sacris bibliis concinnatae
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1552
  - 12° : [8], 216 f.
  Collaborators: Lanspergius o.cart., Joannes Justus (author); Steelsius, Joannes (printer)
  Bibliography: BT 6145 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: NL/H-BK/2003/12/09-12 n° 3787 : Est. 200-300/€ 200
  Prov. Bernardus Schipfort (?), 1563. Binding: Contemp. blind-tooled calf upper side with (partly faded) the figure of Mercurius with device below "DEI PLANET MERCURIUS".
  NL/U-JLB/2002/06/18-19 n° 0260 : Est. 110-130/€ 100

 614. - 10218 - (Religion) Lanspergius o.cart., Joannes Justus [Den seyndtbrief of toespraecke Jesu Christi tot sijnder devoter sielen] (trsl.) /Herlius Lumnius, Johannes
  - Den seyndtbrief oft toespraecke Jesu Christi tot sijnder devoter sielen: met veel andere schoone gebeden ende meditatien [...] Eerst ghemaeckt deur den eerweerdighen h. < Johannes Lanspergius > charthusian: ende nu uuten Latijne overgesedt in onse Nederlantsche sprake, deur b. < Johannes Herlius Lumnius >, boogaerde tot Antwerpen [...]
  - Antwerp: Peeter van Keerberghen; (Mattheus Van Roye), 1571 (Saturday, 18 September 1571)
  - 12° : [192] f.
  Collaborators: Lanspergius o.cart., Joannes Justus (author); Herlius Lumnius, Johannes (translator); Pauwijns, Elizabeth (publisher); Roye, Mattheus van (printer)
  Bibliography: BT 6147 - Not in: Adams; BCNI; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 615. - 4051 - (Biography-Heraldry) Lautens de Gand, Jean Jardin des armoiries contenant les armes de plusieurs nobles royaumes & maison de Germanie inférieur
  - Le jardin d'armoiries contenant les armes de plusieurs nobles royaumes & maisons de Germanie Inferieure: oeuvre autant nouveau, que proufitable à tous amateurs du noble exercice d'armes. Den boomgaert der wapenen, inhoudende de wapenen van vele edele huysen van dese Nederlanden, ende andere omliggende: wesende dit wercxken also nieu, als profijtelijck allen beminders van het edele exercitie van wapenen
  - Ghent: Gheraert Salenson, 1567; [1° ed.]
  - 8° : [192] f.
  Collaborators: Salenson, Gheeraert van (printer); Lautens de Gand, Jean (author)
  Illustrations: vignette on titlepage; pages with woodcut(s): coats of arms
  Bibliography: BT 1836; COURT (1960) 605; BG 170; MACHIELS (1979) L-104; MACHIELS (1994) 366; STCDutch 114- Exhibitions: GENT (1975A) 29 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 616. - 8161 - (History) Lazius, Wolfgangus Fragmenta quaedam Caroli Magni Imp. Rom. aliorumque incerti nominis de veteris ecclesiae ritibus
  - Fragmenta quaedam Caroli Magni Imp. Rom. aliorumque incerti nominis de veteris ecclesiae ritibus ac ceremoniis, à < Wolfgangus Lazius > Caes. historico eruta à tineis. Adiectum est perelegans opus Rabani Mauri archiespiscopi Moguntini, de virtutibus, vitiis ac ceremoniis eiusdem antiquae ecclesiae, ab eodem repertum
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1560
  - 8° : [2], 306 , [12] p.
  Collaborators: Lazius, Wolfgangus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams C-1344 [s.v. Charlemagne]; BT 1177; MATAGNE (1985) C-36; NB 18261; STCDutch 114 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979)
  Links: Google Books; Google Books; Google Books; Google Books
  Subjects: Charlemagne
  Copies: Info by E-mail
 617. - 7372 - Common Law / Mechelen
  - Leges municipales civium Mechliniensium, e lingua Theutonica Latinam translatae, interprete < Petrus Nannius Alcmarianus >, professore Latino
  - Louvain: < Martinus Rotarius > ; (Stephanus Gualtherus; Joannes Bathenius), 1552
  - 4° : [22], 118 f.
  Collaborators: Nannius, Petrus (translator); Raeymaker, Maarten de (publisher); Gualtherus, Stephanus (printer); Bathenius, Joannes (printer)
  Bibliography: Adams M-297; BT 1843; BBJ 121: Nannius n° 3; STCDutch 131 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 618. - 4351 - (Science-Medicine) Lemnius, Livinus De habitu et constitutione corporis libri duo
  - < Levinus Lemnius > medici Zirizaei De habitu et constitutione corporis, quam Greci 'krasim', triviales complexionem vocant, libri duo. Omnibus quibus secunda valetudo curae est, apprime necessarij, ex quibus cuique proclive erit corporis sui conditionem animique motius, ac totius conseruandae santitatis rationem adamusim cognoscere. Huic operi accessit rerum &verborum copiosissimus index
  - Antwerp: < Gulielmus Simon > , 1561
  - 8° : [8], 145, [13] f.
  Collaborators: Lemnius, Livinus (author); Simon, Guillaume (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-413; BT 1845; DURLING (1967A) 2765; MACHIELS (1979) L-144; NB 18858; STCDutch 115 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 619. - 44 - (Science-Occultism) Lemnius, Livinus De miraculis occultis naturae, libri IIII
  - De miraculis occultis naturae, libri IIII. Item de vita cum animi et corporis incolumitate recte instituenda liber unus. Illi quidem iam postremum emendati, & aliquot capitibus aucti, hic vero nunquam antehac editus. Auctore < Levinus Lemnius > medico Zirizaeo
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > / [Louvain]: [ < Johannes Masius > ], 1574 (Friday, 1 March 1574); [2° ed.]
  - 8° : [16], 566 [= 582], [34] p.
  Collaborators: Lemnius, Livinus (author); Plantijn, Christoffel I (publisher); Maes, Jan I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-418; BMN 2: 216; BT 6157; KNAPEN (1986) L-19; MACHIELS (1979) L-149; NB 18869; SORGELOOS (1990) 285; PP 1514 - Not in: Brunet; DURLING (1967A); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2003/06/13-14 n° 0815 : Est. 1000-1300/€ 1300

  GE/M-HH/2001/11/06-07 n° 0201 : Est. 1800/DM. 2000 (€ 1020)

  NL/A-VG/2002/12/17-18 n° 1140 : Est. 900-1000/€ Unsold

  NL/DH-VS/2001/06/13-15 n° 1372 : Est. 900/NGl. 500 (€ 223)

  NL/L-BN/2001/11/20-21 n° 1192 : Est. 500/NGl. 650 (€ 295)

  Other copies: Info by E-mail
 620. - 735 - (Science-Occultism) Lemnius, Livinus De miraculis occultis naturae, libri IIII
  - < Levinus Lemnius medicus Zirizaeus > Occulta naturae miracula, ac varia rerum documenta, probabili ratione atque artifici coniectura explicata [...]
  - Antwerp: < Guilielmus Simonis > ; ( < Christophorus Plantinus > ), 1567; [3° ed.]
  - 8° : [16], 473, [23] p.
  Collaborators: Lemnius, Livinus (author); Simon, Guillaume (publisher); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-416; BT 1850; NB 18862; STCDutch 115; SORGELOOS (1990) 284; PP 1513- Exhibitions: COCKX (1989) n° 51 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-HG/2001/12/01 n° 314 : Est. 20000-25000/BF. 26000 (€ 645)
  Prov. Van der Hoeven.
  Other copies: Info by E-mail
 621. - 2478 - (Science-Occultism) Lemnius, Livinus De miraculis occultis naturae, libri IIII
  - Occulta naturae miracula, ac varia rerum documenta, probabili ratione atque artifici coniectura explicata. Quibus praeter priores fusissime recognitos ac locupletatos, accesserunt libri duo novi, mira rerum ac sententiarum varietate exornati, qui studiosi avidoque lectori usui sunt futuri, & oblectamento. Elenchus opera, & capitum enumeratio, omnium gustum exhibebunt
  - Antwerp: < Gulielmus Simon > ; ( < Johannes Withagius > ), 1564
  - 8° : [16], 273, [21] p.
  Collaborators: Lemnius, Livinus (author); Simon, Guillaume (seller); Verwithagen, Jan I (printer)
  Bibliography: Brunet 3: 0972; BT 1849- Exhibitions: MATERIAE (1993) n° 047 [S. Vanden Broecke] - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: UK/L-BBA/2003/04/03 n° 453 : Est. 200-300/£ 306 (€ 478)(pr. incl.)

  Other copies: Info by E-mail
 622. - 3902 - (Science-Occultism) Lemnius, Livinus De miraculis occultis naturae, libri IIII
  - < Levinus Lemnius > Occulta naturae miracula, ac varia rerum documenta, probabili ratione atque artifici coniectura explicata [...]
  - Ghent: < Gislenus Manilius > , 1572
  - 8° : [16], 473, [23] p.
  Collaborators: Lemnius, Livinus (author); Manilius, Gislenus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1851; DURLING (1967A) 2771; BG 249; MACHIELS (1979) L-148; MACHIELS (1994) 311-3 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 623. - 4350 - (Science-Occultism) Lemnius, Livinus De miraculis occultis naturae, libri IIII
  - Occulta naturae miracula, ac varia rerum documenta, probabili ratione atque artifici conjectura duobus libris explicata, quae studioso avidoque lectori non tam usui sunt futura, quam oblectamento. Elenchus operis, horum omnium gustum exhibebit
  - Antwerp: < Gulielmus Simon > , 1561
  - 8° : [16], 164 f.
  Collaborators: Lemnius, Livinus (author); Simon, Guillaume (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 8646; STCDutch 115 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 624. - 1037 - (Science-Botany) Lemnius, Livinus Herbarum atque arborum quae in bibliis passim obviae sunt explicatio
  - Similitudinum ac parabolarum quae in bibliis ex herbis atque arboribus desumuntur dilucida explicatio
  - Antwerp: < Gulielmus Simon > ; (Joannes Latius), 1569
  - 8° : [12], 134, [2] f.
  Collaborators: Lemnius, Livinus (author); Simon, Guillaume (seller); Saen, Elizabeth (printer)
  Illustrations: printer's mark
  Bibliography: BT 1854; STCDutch 115
  Copies: GE/KT-RS/2002/04/24-27 n° 1981 : Est. 600/€ 500

 625. - 8121 - (Science-Botany) Lemnius, Livinus Herbarum atque arborum quae in bibliis passim obviae sunt explicatio
  - Herbarum atque arborum quae in bibliis passim obviae sunt [...] explicatio
  - Antwerp: < Gulielmus Simon > ; (Hans de Laet), 1566
  - 8° : [12], 134, [2] f.
  Bibliography: Adams L-421; BT 1846- Exhibitions: NAVE (1993) n° 018 [J.Lemli]
  Copies: Info by E-mail
 626. - 4926 - (Science) Lemnius, Livinus Libelli tres, perelegantes ac festivi
  - Libelli tres, perelegantes ac festivi. Omnium artium liberalium candidatis apprime utiles, quorum titulos versa pagina commonstrabit
  - Antwerp: < Martinus Nutius > , 1554
  - 8° : 101, [1] f.
  Collaborators: Lemnius, Livinus (author); Nutius, Martinus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage, printer's mark (last leaf).
  Bibliography: Adams L-422; BT 1847; DURLING (1967A) 2764; STCDutch 115 - Not in: Brunet; BMN; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the work /
  Copies: Info by E-mail
 627. - 638 - (Topography-Africa) Leo Africanus Della descrittione dell'Africa (trsl.) /Florianus, Johannes
  - < Joannes Leo Africanus > De totius Africae descriptione, libri IX [...] recens in Latinam linguam conversi < Johannes Florianus > interprete
  - Antwerp: < Joannes Latius > , 1556; [1° ed.]
  - 8° : [16], 302, [2] f.
  Collaborators: Leo Africanus (author); Florianus, Johannes (translator); Laet, Hans de (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-480; Brunet 3: 0981; BT 1874; MACHIELS (1979) L-179; STCDutch 116 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-RA/2002/03/15-16 n° 0915 : Est. 3000-3500/€ 3000

  Other copies: Info by E-mail
 628. - 2913 - (Topography-Africa) Leo Africanus Della descrittione dell'Africa (trsl.) /Temporal, Jean
  - Historiale description de l'Afrique, tierce partie du monde, contenant les royaumes, regions, viles, citez, chateaus & forteresses, iles, fleuves, animaus, tant aquatiques, que terrestres, coutumes, loix, religion & façon de faire des habitans, avec pourtraits de leurs habis: ensemble autres choses memorables, & singulieres nouveautez: escrite de nôtre temps par Jean Leon African, premierement en langue Arabesque, puis en Toscane, & à present mise en François
  - Antwerp: Jean Bellère; Other issue: Christofle Plantin, 1556
  - 8° : [16], 412, [24] f.
  Collaborators: Leo Africanus (author); Bellerus, Johannes (publisher); Plantijn, Christoffel I (printer); Temporal, Jean (translator); Nicolai, Arnold (ill.-executor)
  Illustrations: 20 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Brunet 3: 0981; BT 1875; 6159; NB 18893-94; STCDutch 116; PP 1517 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 629. - 3228 - (Religion-Law) Leo I papa Epistolae decretales ac familiares
  - Epistolae decretales ac familiares, quae quidem hactenus reperiri potuerunt omnes. Altera iam vice summa cum providentia ad antiquissima exemplariae correctae
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > , 1566
  - 8° : [1], 188 [= 193], [1] f.
  Collaborators: Welleus, Hieronymus I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-450; BT 1871 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: GE/M-ZK/2003/10/28-30 n° 0279 : Est. 120/€ 300
  Binding: Ldr. des 18. Jhdts. Bound with: Religion-Patristic-1566
 630. - 7241 - (Religion-Law) Leo I papa Epistolae decretales ac familiares
  - D. < Leo Leo > papae, huius nominis primi, Epistolae decretales ac familiares, a mendis et maculis varijs nunc diligentius repurgatae per < canonici regulares sancti Martini oppidi & univers >
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > ; ( < Joannes Masius > ), 1575
  - 8° : 471 [= 371], [13] p.
  Collaborators: Leo I papa (author); canonici regulares sancti Martini oppidi & univers (editor); Welleus, Hieronymus I (publisher); Maes, Johannes II (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-451; BT 1869 [s.v. Opera]; KNAPEN (1986) L-20.01; NB 18900 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 631. - 7240 - (Religion) Leo I papa Opera omnia
  - Opera d. < Leo Magnus >, Romani pontificis, eius nominis primi, per canonicos regulares sancti Martini oppidi & universitatis Lovaniensis, ex manuscriptis codicibus emendata. Cum indicibus novis
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > ; ( < Joannes Masius > ), 1575
  - 8° : [16], 432, [48] p.
  Collaborators: Leo I papa (author); canonici regulares sancti Martini oppidi & univers (editor); Welleus, Hieronymus I (publisher); Maes, Johannes II (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1869 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 632. - 3227 - (Religion-Patristic) Leo I papa Sermones
  - Sermones & homiliae, quae quidem extant omnes. Altera iam vice summa cum diligentia ad antiquissima exemplaria omnia castigata, & aucta
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > , 1566
  - 8° : [10], 221 [= 222], [12] f.
  Collaborators: Welleus, Hieronymus I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-456; BT 1873 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: GE/M-ZK/2003/10/28-30 n° 0279 : Est. 120/€ 300
  Binding: Ldr. des 18. Jhdts. Bound with: Religion-Law-1566
 633. - 1202 - (Philology) Leopardus, Paulus Emendationum et miscellaneorum libri viginti
  - < Paulus Leopardus Isembergensis Furnius >, Emendationum et miscellaneorum libri viginti. In quibus plurima tam in Graecis quam Latinis auctoribus à nemine hactenus animadversa aut intellecta, explicantur & emendantur. Tomus prior, decem libros continens. Cum indice copiosissimo
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1568; [1° ed.]
  - Sm-4° : [12], 279, [11] p.
  Collaborators: Leopardus, Paulus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-515; BT 1877; MNE 1: 418; STCDutch 116; PP 1519 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: BE/BR-HG/2002/06/08 n° 430 : Est. 200-250/€ 1600
  Prov. Dullardi; H. Goudense et Amicorum.
  Other copies: Info by E-mail
 634. - 3914 - (Religion-Polemic) Leroy o.f.m., Pierre Discours familier en forme de dialogue (trsl.) /An.
  - Een ghemeen discours op die maniere van een disputatie, tusschen een Catholijcke ende een Calviniste, inhoudende vier groote secreten van het Sacrament des autaers
  - Antwerp: Peeter van Keerberghen, 1568
  - 8° : [224] f.
  Collaborators: Leroy o.f.m., Pierre (author); Keerberghen, Peeter van (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 8995; MACHIELS (1979) R-103; TROEYER (1969) 2: n° 328 - Not in: Adams; BCNI; STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 635. - 8554 - (Linguistics) Levita, Joannes Isaac Grammatica Hebraea
  - Grammatica Hebraea, absolutissima, in duos libros distincta, necnon in ordinem studiosis commodiorem digesta, ac plurimis in locis locupletata, authore < Johannes Isaacus >, amplissima senatus Coloniensis publico professore . - Editio quinta
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1570; 5° ed.
  - 4° : [8], 159, [1] p.
  Collaborators: Levita, Joannes Isaac (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: STCDutch 101; PP 1457 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 636. - 785 - (Religion-Theology) An. Lexicon Graecum, et institutiones linguae Graecae
  - Lexicon Graecum et institutiones linguae Graecae ad sacri Apparatus instructionem
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572
  - 2° : 24, 382, [2] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: PP 644.VI.1.A-B
  Links: Google Books (pt. 1: Lyon)
  See also: Linguistics-1571 [other part]; Lexicon-1572 [other part]; Linguistics-1572 [other part]; Religion-Bible-1573 [part]
  Copies: BE/BG-AC/2002/03/16 n° 633 : Est. 150-200/€ ?

  Other copies: Info by E-mail
 637. - 10978 - (Music-Songbook) An. Ecclesiasticarum cantionum (vulgo moteta vocant) (8 pts.)
  - Liber primus [...] Ecclesiasticarum cantionum (vulgo moteta vocant)
  - Antwerp: Tielman Susato, 1553
  - Obl.-4° :
  Collaborators: Susato, Tielman (printer)
  Bibliography: STCDutch 137 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
  - Pt. 08 : Obl.-4° :
 638. - 7129 - (Catalogue) An. Index librorum prohibitorum
  - Librorum prohibitorum index, ex mandato regiae catholicae maiestatis, & illustriss. ducis Albani, consiliisque regij decreto confectus, & editus
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569
  - 16° : [40] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 1558; PP 1440 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 639. - 2505 - (Religion-Polemic) Linden, Willem Vander Apologeticum ad Germanos, pro religionis catholicae pace (3 pts.)
  - Apologeticum ad Germanos, pro religionis catholicae pace, atque solida ecclesiarum in vero Christi Jesu evangelio concordantia. [...] Auctore reverendiss. d. < Wilhel. Damasus Lindanus Dordracenus >, ec. Ruremond. episcopo. [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1568; [1° ed.]
  - 4° : [64], 83, [1] p.
  Collaborators: Linden, Willem Vander (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-710; BT 1917; MACHIELS (1979) L-283; STCDutch 118; SORGELOOS (1990) 288; PP 1522 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books (pt. 1-2); Google Books (pt. 1-2); Google Books (pt. 3); Google Books (pt. 3)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - , 1569 (Saturday, 15 February 1569)
  - Pt. 02 : 4° : [48], 176, [3] p.
  Collaborators: Linden, Willem Vander (pt. 02: author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  - Part 3: Altera pars Apologetici ad Germanos, pro religionis catholicae pace atque solida ecclesiarum in vero Christi Jesu evangelio concordia [...]
  - , 1570
  - Pt. 03 : 4° : 417, [3] p.
  Collaborators: Linden, Willem Vander (pt. 03: author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
 640. - 1640 - (Religion-Literature) Linden, Willem Vander Psalterium Davidicum vetus
  - Psalterium Davidicum vetus, a sexcentis amplius scribarum mendis castigatum, argumentis Christum Iesum loquentibus, noua subinde ex Graeco versione, oratorio artificio, scholijsque geminis ornatum, & Paraphrasi passim in texto illustratum
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1568
  - 8° : [26], 322, [12] p.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 484; STCDutch 27
  Copies: BE/BR-MDW/2001/10/20 n° 367 : Est. 1500/BF. 3200 (€ 79)

  Other copies: Info by E-mail
 641. - 2353 - (Religion-Polemic) Linden, Willem Vander Tabulae grassantium passim haereseon anascevasticae, atque analyticae
  - In hoc libello contenta: Tabulae grassantium passim haereseôn anascevasticae, atque analyticae authore d. < Wilhelmus Lindanus Dordracenus >, doct. theologo atque Palatii Haghen, decano Quibus subtexitur sectae Lutheranae trimembris epitome, per Fridericum Staphylum, regis Rom. consiliarium
  - Antwerp: < Johannes Withagius > , 1562
  - 8° : [46], 26 f.
  Collaborators: Linden, Willem Vander (author); Staphylus, Fridericus (author); Verwithagen, Jan I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-728; BT 1923; MACHIELS (1979) L-303; STCDutch 118 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-RA/2003/03/21-22 n° 782 : Est. 250-350/€ Unsold

 642. - 8320 - (Religion-Polemic) Linden, Willem Vander [Een claer betooch vanden oorspronck der Lutherie] (trsl.) /Velde, Jacob Van de
  - Een claer betooch vanden oorspronck der Lutherie. Van die menichvuldicheyt der secten. Van die tweedrachticheytdie onder den sectarissen es. Van dis schade ende bloetstortijnghe die ter cause der secten is geschiet int christendom vanden jare duust vijf ert zeventhiene tot [...] duust vijf hondert zessentzestich. Eerst ghemaeckt in Latine bijden eerweerdighen vader in Gode heer Willem Verlinde bisschop van Ruremonde ende nu in ons Nederlandsche tale over ghestelt by b. Jacop Van Velde, prior vanden Augustijnen te Brugghe
  - Bruges: Pieter de Clerck, 1567
  - 8° : [36], 318 p.
  Collaborators: Linden, Willem Vander (author); Velde, Jacob Van de (translator); Clerck, Pieter de (printer)
  Bibliography: BT 1919; BG 1: p. 292; MACHIELS (1979) L-284 - Not in: Adams; BCNI; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 643. - 4507 - (Religion-Hagiography) Lippomanus, Aloysius Historiae de vitis sanctorum (2 pts.)
  - Historiae de vitis sanctorum
  - Louvain: Merten Verhasselt; Other issue: < Petrus Zangrius > ; Other issue: < Johannes Bogardus > ; (Reinerus Velpius), 1568
  - 2° : [36], 491, [1] p.
  Collaborators: Lippomanus, Aloysius (author); Verhasselt, Merten (publisher); Zangrius, Petrus I (publisher); Bogaert, Johannes I (seller); Velpius, Reinerus I (printer)
  Bibliography: - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 2° :
 644. - 4508 - (Religion-Hagiography) Lippomanus, Aloysius Historiae de vitis sanctorum (2 pts.)
  - Historiae de vitis sanctorum
  - Louvain: Merten Verhasselt; Other issue: < Petrus Tiletanus > , 1571
  - 2° : [36], 491, [1] p.
  Collaborators: Lippomanus, Aloysius (author); Verhasselt, Merten (publisher); Zangrius, Petrus I (publisher)
  Bibliography: - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 2° : [4], 479, [1] p.
 645. - 9009 - (Religion-Hagiography) Lippomanus, Aloysius Historiae de vitis sanctorum (2 pts.)
  - Historiae < Aloysius Lipomanus > episcopi Veronensis de vitis sanctorum [...]. Cum scholiis eiusdem, omnium modernorum haereticorum blasphemias ac deliramenta clare convincentibus [...]
  - Louvain: < Petrus Zangrius Tiletanus > ; Other issue: < Martinus Verhasselt > ; ( < Reynerus Velpius Dist. > ), 1564
  - 2° : [36], 498, [2] p.
  Collaborators: Lippomanus, Aloysius (author); Zangrius, Petrus I (publisher); Verhasselt, Merten (publisher); Velpius, Reinerus I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 2883; BT 8658; KNAPEN (1986) L-29; VERHELST (1997) 256 - Not in: Brunet; BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 2° : [4], 478, [2] p.
 646. - 11222 - (Religion-Hagiography) Lippomanus, Aloysius Historiae de vitis sanctorum (2 pts.)
  - Historiae de vitis sanctorum
  - Louvain: < Martinus Verhasselt > , 1572
  - 4° : [36], 491, [1] p.
  Collaborators: Lippomanus, Aloysius (author); Verhasselt, Merten (printer)
  Bibliography: BT 6177; NB 19235 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 4° : [4], 479, [1] p.
 647. - 6620 - (Antiquity) Lipsius, Justus Variarum lectionum
  - < Justus Lipsius > Variarum lectionum libri IIII ad illustrissimum et amplissimum Antonium Perrenotum, s.r.e. cardinalem
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569 (Sunday, 16 March 1569)
  - 8° : 198, [2] p.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-812; BT 1955; BB L-350; MACHIELS (1979) L-357; SORGELOOS (1990) 297; PP 1547- Exhibitions: DUSOIR (1997) 147 n° 1 [G. Tournoy] - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 648. - 71 - (Religion-Liturgy) An. Liturgiae, sive missae sanctorum patrum... De ritu missae et eucharistia
  - Liturgiae, sive missae sanctorum patrum: Jacobi Apostoli a fratris domini: Basilij Magni, è vetusto codice Latinae tralationis: Ioannis Chrysostomi, interprete Leone Thusco. De ritu missae et eucharistia: ex libris B. Dionisij Areopagitae: Justini Martyris: Gregorii Nysseni: Joannis Damasceni: Nicolai Methonensis: [...] Quibus accessit ad calcem e libris D. Ioannis Chrysostomi, locorum annotatio, & initio aliquot capita, unde liturgica comprobantur: auctore f. < Claudius de Sainctes >, theologo Parisiensi
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1562
  - 8° : 201, [3] f.
  Collaborators: Sainctes, Claude de (editor); Steelsius, Joannes (printer); Johannes Chrysostomos (author); Basilius Magnus (author); Gregorius van Nyssa (author); Johannes Damascenus (author); Johannes Bessarion (author)
  Illustrations: vignette on titlepage; printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-844; BT 4215; GUSTIN (1996) S-7; KNAPEN (1986) S-10; NB 27198; STCDutch 216 - Not in: Brunet; BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-RA/2001/06/15-16 n° 0751 : Est. 10000-14000/BF. Unsold

  Other copies: Info by E-mail
 649. - 1650 - (Religion-Liturgy) An. Liturgiae, sive missae sanctorum patrum... De ritu missae et eucharistia
  - Liturgiae, sive missae sanctorum patrum: Jacobi Apostoli a fratris domini: Basilij Magni, è vetusto codice Latinae tralationis: Ioannis Chrysostomi, interprete Leone Thusco. De ritu missae et eucharistia: ex libris B. Dionisij Areopagitae: Justini Martyris: Gregorii Nysseni: Joannis Damasceni: Nicolai Methonensis: [...] Quibus accessit ad calcem e libris D. Ioannis Chrysostomi, locorum annotatio, & initio aliquot capita, unde liturgica comprobantur: auctore f. < Claudius de Sainctes >, theologo Parisiensi
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1560
  - 8° : 210, [2] f.
  Collaborators: Basilius Magnus (author); Johannes Chrysostomos (author); Thuscus, Leo (translator); Dionysius Areopagita (author); Justinus Martyr (author); Gregorius van Nyssa (author); Johannes Damascenus (author); Nicolaus Methonensis (author); Samona (author); Germanus (author); Cabasilas, Nicolaus (author); Hervet, Gentien (translator); Maximus (translator); Johannes Bessarion (author); Proclus Constantinopolitanus (author); Sainctes, Claude de (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage, printer's mark
  Bibliography: Adams L-843; BCNI 2730; Brunet 5: 0032; BT 4214; MACHIELS (1979) L-364; STCDutch 120; SORGELOOS (1990) 309; PP 1573 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: BE/BR-LE/2002/09/07 n° 401 : Est. 150-200/€ ?

  BE/BR-MDW/2001/10/20 n° 386 : Est. 8000/BF. 9000 (€ 223)

  Other copies: Info by E-mail
 650. - 7261 - (Antiquity) Livius, Titus Ab Urbe condita I, III, IV (trsl.) /Vega, Pedro de
  - Todas las decadas de Tito Livio Paduano, que hasta al presente se hallaron y fueron impressas en Latin, traduçidas en romançe Castellano, agora nuevamente reconosçidas y emendadas, y anadidas demas libros sobre la vieja translaçion, y añadidas de mas libros
  - Antwerp: Arnoldo Byrckmaño / (Cologne: Arnoldo Byrckmanno, 1553)
  - 2° : [4], (607) [= (610)], (85)-(103), [1] f.
  Bibliography: Brunet 3: 1113; PEETERS 704 [Type IV] - Not in: Adams; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 651. - 3130 - (Religion) Lombardus, Petrus Sententiarum libri IV
  - < Petrus Lombardus > episcopi Parisiensi Sententiarum libri IIII. Quibus autor ille in divinis scripturis exercitatissimus, universae theologiae summam, ex orthodoxorum patrum decretis atque sententiis, mirabili compendio & arte complexus est: ut iure optimo magister sententiarum meruerit cognominari. Per < Joannes Aleaume Parisien. > theologiae professorem, pristino suo nitori nunc primum vere restituti. [...] In hac . - secunda aeditione rursus ad vetustissima exemplaria collati, & summa doctorum virorum diligentia [...] ad primos fontes [...] restituti
  - Louvain: < Bartholomaeus Gravius > , 1552 (1553); 2° ed.
  - 4° : [16], 494, [16] p.
  Collaborators: Lombardus, Petrus (author); Graeve, Bartholomaeus De (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams P-908; BT 6545; MACHIELS (1979) P-274; VERHELST (1997) 308 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: BE/BR-RA/2003/11/21-22 n° 0883 : Est. 300-500/€ 260
  Binding: Later half calf.
  Other copies: Info by E-mail
 652. - 6131 - (Science-Medicine) Lommius, Jodocus De curandis febribus continuis liber
  - De curandis febribus continuis liber, in quattuor divisus sectiones, quarum singulae singulorum [...]
  - Antwerp: < Gulielmus Silvius > , 1563 (Saturday, 19 October 1563)
  - 12° : 66 f.
  Collaborators: Lommius, Jodocus (author); Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage, printer's mark (last leaf).
  Bibliography: Adams L-1430; BMN 188; BT 8670; NB 19491; STCDutch 124 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); OSLER (1929/R); WALLER
  Copies: Info by E-mail
 653. - 1764 - (Science-Medicine) Lommius, Jodocus Medicinalium observationum libri tres. Quibus notae morborum omnium, et quae de his possint haberi
  - Medicinalium observationum libri tres. Quibus notae morborum omnium, et quae de his possint haberi praesagia, indiciaque, proponuntur. Autore < Jodocus Lommius >. Ad applissimum ordinem senatorum resp. Bruxellana
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; Other issue: < Gulielmus Silvius > ; ( < Christophorus Plantinus > ), 1560 (Wednesday, 1 June 1560); [1° ed.]
  - 8° : [8], 129, [3] f.
  Collaborators: Lommius, Jodocus (author); Plantijn, Christoffel I (publisher); Silvius, Guillaume (publisher); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: DURLING (1967A) 2844; NB 19489-90- Exhibitions: COCKX (1989) 44 (Plantin); NAVE (1990D) 15 (Plantin) [L.V.] - Not in: Adams; Brunet; BMN; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); OSLER (1929/R); WALLER; SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books (Silvius)
  Copies: Info by E-mail
 654. - 8053 - (Science-Medicine) Lommius, Jodocus Medicinalium observationum libri tres. Quibus notae morborum omnium, et quae de his possint haberi
  - Medicinalium observationum libri tres. Quibus notae morborum omnium, et quae de his possint haberi praesagia, indiciaque, proponuntur. Autore < Jodocus Lommius Buranus >. Ad applissimum ordinem senatorum resp. Bruxellana
  - Antwerp: < Gulielmus Sylvius > ; ( < Christophorus Plantinus > ), 1566 (Wednesday, 1 June 1566)
  - 8° : [8], 129, [3] f.
  Collaborators: Lommius, Jodocus (author); Silvius, Guillaume (publisher); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 1987; DURLING (1967A) 2844; PP 1581B - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 655. - 11607 - (History-Mexico) López de Gómara, Francisco Historia de Mexico
  - Historia de Mexico, con el descubrimiento de la nueva España, conquistada por el muy illustre y valeroso principe don Fernando Cortes, marques del Valle, escrita por Francisco Lopez de Gomara, clerigo. [...]
  - Antwerp: Juan Bellero; Other issue: Juan Steelsio; (Juan Lacio), 1554
  - 8° : 349, [11] f.
  Collaborators: López de Gómara, Francisco (author); Bellerus, Johannes (publisher); Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer)
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  Bibliography: Brunet 2: 1655 [Steelsius]; BT 1991 [Steelsius]; MACHIELS (1979) L-441 [Steelsius]; PEETERS 715-II, 0716-II; NB 19516-17; STCDutch 124 [Bellerus; Steelsius] - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books (Steelsius)
  See also: History-1554 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 656. - 8846 - (History-Mexico) López de Gómara, Francisco La historia general de las Indias (2 pts.)
  - La historia general de las Indias, y todo lo acaescido enellas dende que se ganaron hasta agora y La conquista de Mexico y de la nueva España
  - Antwerp: Martin Nucio, 1554
  - 12° : 200 [= 300] f.
  Collaborators: Nutius, Martinus (printer); López de Gómara, Francisco (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 2: 1654; BT 1989; PEETERS 714; STCDutch 124 - Not in: Adams; COURT (1960); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: La historia general de las Indias, con todos los descubrimientos, y cosas notables que han acaescido enellas, dende que se ganaron hasta agora, escrita por Francisco López de Gómara, clerigo
  - Pt. 02 : 12° : 340 f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
 657. - 4241 - (Antiquity) Lucianos Samosatensis Toxare (trsl.) /Du Puy, Claude
  - Toxare ou de l'amitié, dialogue non moins profitable que joyeux traduit du grec Claude Du Puys Parisien , professeur de messieurs de Louvain, en lan langue Françoise, en ladite ville & université
  - Antwerp: Jan van Waesberge; (Ae. Diest), 1563
  - 8° : [48] f.
  Collaborators: Du Puy, Claude (translator); Waesberghe, Jan I van (publisher); Coppens van Diest, Gillis I (printer); Lucianos Samosatensis (author)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 6217 - Not in: Adams; Brunet; COURT (1960); KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 658. - 2220 - (Antiquity) Lucretius Carus, Titus De rerum natura libri VI
  - De rerum natura libri sex, mendis innumerabilibus liberati; & in pristinum paenè, veterum potissimè librorum ope ac fide, ab < Obertus Gifanius Buranus > iuris studioso, restituti. Quae praeterea ab eodem in hoc opere sint praestita, inversa pagina indicabit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566
  - 8° : [48], 477, [3] p.
  Collaborators: Lucretius Carus, Titus (author); Giphanius, Obertus (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-1664; Brunet 3: 1219; BT 2001; GORDON (1962) 85-86 n° 103; MACHIELS (1979) L-493; STCDutch 126; SORGELOOS (1990) 314; PP 1590 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author / on the work /
  ¶Edition: The same as the 1565-edition, with a change in the date on the title-page.
  Copies: GE/KT-RS/2003/05/06-10 n° 1410 : Est. 200/€ 450
  Condition: As "Leiden".
  UK/L-BBA/2003/01/16 n° 168 : Est. 100-150/£ 153 (€ 239)(pr. incl.)

  Other copies: Info by E-mail
 659. - 2732 - (Religion-Devotion) Lumnen, Jean-Frédéric van Van dleven der christeliicker maechden, vier dialogi, dat is, tsamenspreeckinghen van twee persoonen
  - Van dleven der christelijcker maechden, vier dialogi, dat is, tsamenspreeckinghen van twee persoonen: Ghemaeckt bij < Joannes Fredericus Lumnius > pastoor des begijnhofs T'antwerpen. Noch een boecxken vanden h. doctoor Ambrosius bisschop van Melanen, ghescreven aen een maghet die tot val ghecomen was, door den selven nu eerst in duytsch overghesedt [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; Hendrik Alsens (externe bron), 1571
  - Sm-8° : 333, [5] p.
  Collaborators: Lumnen, Jean-Frédéric van (author); Plantijn, Christoffel I (publisher); Alssens, Hendrik (printer)
  Bibliography: BT 2011; MACHIELS (1979) L-533; PP 1611 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: NL/DH-VS/2003/06/18-20 n° 2116 : Est. 1200/€ 4600
  Prov. Styn Ians. Binding: Contemp. Rare and fine contemporary Flemish binding.
  Other copies: Info by E-mail
 660. - 9277 - (Religion) Lutz, Reinhard Homiliae
  - Homiliae in evangelia, quae in dominicis & alijs festis diebus leguntur, per totum annum. Ex s. patribus, neotericisque orthodoxis scriptoribus, magno studio collectae, per < Reinhardus Lutz Erythropolitanus >
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1562
  - 12° : [6], 275 f.
  Collaborators: Lutz, Reinhard (author); Steelsius, Joannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 2784 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 661. - 9989 - (Religion) Lutz, Reinhard Homiliae
  - Homiliae in evangelia, quae in dominicis & alijs festis diebus leguntur, per totum annum. Ex s. patribus, neotericisque orthodoxis scriptoribus, magno studio collectae, per < Reinhardus Lutz Erythropolitanus >
  - Antwerp: < Joannes Latius > , 1559
  - 12° : [6], 275, [1] f.
  Collaborators: Lutz, Reinhard (author); Laet, Hans de (printer)
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 662. - 4782 - (Religion-Theology) Luyten, Henricus De nativitate domini nostri Jesu Christi ex secundo capite D. Lucae Evang. docta et pia explicatio
  - De nativitate domini nostri Jesu Christi ex secundo capite d. Lucae evang. docta et pia explicatio [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > ; < Antonius Tilenius > , Sunday, 10 January 1565
  - 8° : 64 p.
  Collaborators: Luyten, Henricus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Thielens, Antheunis (publisher)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-2093; BCNI 2951; BT 6267; PP 1615 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail

  M

 663. - 3614 - (Lexicon) Madoets, Andries Thesaurus Theutonicae linguae
  - Thesaurus Theutonicae linguae. Schat der Neder-duytscher spraken [...] vertaelt ende overgeset in 't Fransois ende Latijn. Thresor du langage Bas-alman, dict vulgairement Flameng, traduict en François & en Latin
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1573 (Monday, 29 January 1573)
  - 4° : [284] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Madoets, Andries (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage, printer's mark (last leaf r°).
  Bibliography: Adams P-1398; BT 4500; MACHIELS (1979) P-937; MATAGNE (1985) T-34; STCDutch 197; SORGELOOS (1990) 425; PP 2310- Exhibitions: ROSSEM (2007B) 24 - Not in: Brunet; COURT (1960); KNAPEN (1986); BB
  Copies: Info by E-mail
 664. - 6659 - (Religion-Devotion) Madridius s.j., Christophorus De frequenti usu eucharistiae (trsl.) /Calentijn, Peeter
  - Een boecxken van dickmael thoechweerdighe sacrament te nutten
  - Louvain: < Petrus Zangrius > , 1560
  - 8° : (62), [2] f.
  Collaborators: Madridius s.j., Christophorus (author); Zangrius, Petrus I (printer); Calentijn, Peeter (translator)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 1 page with woodcut(s)
  Bibliography: BCNI 2716; BT 2019 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 665. - 6044 - (Ceremonies & Feasts-Brussels) An. La magnifique et sumptueuse pompe funèbre faite aus obseques, Charles V
  - La magnifique et sumptueuse Pompe funèbre faite aus obseques, et funerailles du tresgrand, et tresvictorieus Empereur Charles Cinquième, celebrées en la vile [!] de Bruxelles le XXIX. iour du mois de decembre M.D.LVIII. par Philippes Roy catholique d'Espaigne son fils
  - Antwerp: Christofle Plantin, 1559
  - 2° : [9] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Cock, Hieronymus (ill.-designer); Doetechum, Joannes I van (ill.-executor); Doetechum, Lucas van (ill.-executor)
  Illustrations: Title in border; 33 pages with copper engraving(s)
  Bibliography: Brunet 4: 0146; BT 2021; MACHIELS (1979) K-241; PP 939A- Exhibitions: Carolus 231 - Not in: Adams; BB; STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Subjects: Charles V, emperor
  Copies: Info by E-mail
 666. - 2730 - (History-Sweden) Magnus, Olaus Historia de gentibus septentrionalibus libri XXII (trsl.) /An.
  - Histoire des pays septentrionaus [...] Traduite du latin de l'auteur en françois
  - Paris: Martin le Jeune /Other issue: Antwerp: Christofle Plantin / (Antwerp: Christofle Plantin), 1561 (Wednesday, 9 November 1560)
  - 8° : [8], 264 f.
  Collaborators: Magnus, Olaus (author); Jeune, Martin le (publisher); Plantijn, Christoffel I (publisher); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: PP 1812
  Copies: SW/S-SAV/2003/06/17 n° 6060 (Paris/Antwerp) : Est. 6000-8000/SKr. 16000 (€ 1758)

 667. - 490 - (History-Sweden) Magnus, Olaus Historia de gentibus septentrionalibus libri XXII
  - Historia de gentibus septentrionalibus authore < Olaus Magnus > Gotho, archiepiscopo Upsalensi, Suetiae & Gothiae primate. Sic in epitomen redacta, ut non minus clarè quam breviter quicquid apud Septentrionales scitu dignum est, complectatur
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1558
  - Sm-8° : [8], 194 [= 192] f.
  Collaborators: Magnus, Olaus (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Grapheus, Cornelius (editor); Nicolai, Arnold (ill.-executor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-143; Brunet 3: 1302; BT 2022; MACHIELS (1979) M-85; NB 20220; STCDutch 127; SORGELOOS (1990) 343; PP 1811- Exhibitions: COCKX (1989) 81 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: BE/BR-RA/2002/11/22-23 n° 0944 : Est. 2800-3200/€ 3000

  GE/K-VH/2001/09/21-22 n° 0255 : Est. 900/DM. 1000 (€ 510)

  GE/M-ZK/2003/05/06-07 n° 1535 : Est. 1400/€ 1300
  Lot: together with: 1 other
  GE/M-ZK/2003/05/06-07 n° 1536 : Est. 1400/€ 1200
  Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 668. - 2334 - (History-Sweden) Magnus, Olaus Historia de gentibus septentrionalibus libri XXII
  - Historia de gentibus septentrionalibus, auctore < Olaus Magnus >, Gotho, archiepiscopo Upsalensi, Suetiae & Gothiae primate. A < Cornelius Scribonius Grapheus >, praeclare urbi Antverpianae a secretis, sic in epitomen redacta, ut non minus clare quam breviter quicquid apud Septentrionales scitu dignum est complectatur
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1562; [2° ed.]
  - 8° : [8], 192 f.
  Collaborators: Magnus, Olaus (author); Grapheus, Cornelius (editor); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams L-144; Brunet 3: 1302; BT 2024; NB 20226; STCDutch 127; PP 1811note - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Links: Google Books
  Copies: GE/KT-RS/2003/05/06-10 n° 1417 : Est. 750/€ 750

  SW/S-SAV/2003/06/17 n° 6062 : Est. 5000-6000/SKr. 14000 (€ 1538)

  UK/L-BBA/2003/02/27 n° 270 : Est. 200-300/£ 423 (€ 661)(pr. incl.)

  Other copies: Info by E-mail
 669. - 4785 - (Antiquity) Maior, Georgius Sententiae veterum poetarum, per locos communes digestae
  - Sententiae veterum poetarum, per locos communes digestae, multo quam antehac auctiores, ac locupletiores. Sententiae singulis versibus contentae, ex diversis poëtis, pietatis studiose iuventuti accomodae. De poëtica virtute, libellus plane aureus, Antonio Mancinello authore
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1561
  - 16° : 105, [7] f.
  Collaborators: Maior, Georgius (author); Mancinellus, Antonius (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 6727; MACHIELS (1979) M-101; STCDutch 131; PP 1618 - Not in: Adams; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 670. - 5728 - (Antiquity) Maior, Georgius Sententiae veterum poetarum, per locos communes digestae
  - Sententiæ véterum poetarum per locos communes digestæ, [...] collectore, multo quam antehac auctiores ac locupletiores. [...] De poetica virtute, Libellus plane aureus Antonio Mancinello auctore
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1564
  - 16° : 203, [5] p.
  Collaborators: Maior, Georgius (author); Mancinellus, Antonius (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 6728; NATIONAL (1968) NM0137544; PP 1619 - Not in: Adams; Brunet; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 671. - 8230 - (Antiquity) Maior, Georgius Sententiae veterum poetarum, per locos communes digestae
  - Sententiae veterum poetarum, per locos communes digestae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , Sunday, 3 July 1566
  - 16° : [1]2-148 [= 144], [12] p.
  Collaborators: Maior, Georgius (author); Mancinellus, Antonius (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Giselinus, Victor (editor)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 4324; PP 1620 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 672. - 7339 - (Almanac) Malinaeus, Augustinus Almanack ende prognosticatie vanden jare ons heeren Jesu Christi
  - Almanack ende prognosticatie vanden jare ons heeren Jesu Christi 1572. Ghecalculeert op den meridiaen der stadt van Brussel door d. < Augustinus Malinaeus > doctoor ende ghesworen medecijn der stadt Brussel
  - Antwerp: Henrick vander Loe, [1571]
  - 16° : [36] f.
  Collaborators: Malinaeus, Augustinus (author); Loe, Hendrik II van der (printer)
  Illustrations: 2 pages with woodcut(s)
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 673. - 10454 - (Linguistics) Manutius, Aldus Epitome orthographiae
  - Epitomes orthographiae < Aldus Manutius > Paulli f. Aldi N. Compendiolum, ut, puerilibus scholis usui esse possit, confectum a < Petrus Hegelundus Danus >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1579
  - 8° : pp. 45+[3]
  Collaborators: Manutius, Aldus (author); Hegelundus, Petrus (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 6286; NB 20408; PP 1631 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  See also: Linguistics-1579 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 674. - 3705 - (Antiquity) Manutius, Aldus Scholia in C. Julium Caesarem
  - Scholia in C. Julium Caesarem
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574 (Thursday, 7 March 1574)
  - 8° : [32] f.
  Collaborators: Manutius, Aldus (author/dedicator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 527; MACHIELS (1979) C-13; PP 1632
  Subjects: Caesar, Caius Julius
  Copies: Info by E-mail
 675. - 699 - (History-Flanders) Marchant, Jacques De rebus Flandriae memorabilius
  - De rebus Flandriae memorabilibus liber singularis. Per < Jacobus Marchantius >. Ab eodem Flandriae Principes carmine descripti. Ad Lamorallum Principem Gaverae, comitem Egmondae, etc.
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567 (March 1567)
  - 8° : 86, [2] p.
  Collaborators: Marchant, Jacques (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-538; BT 2040; MACHIELS (1979) M-172; MATAGNE (1985) M-42; NB 20428; STCDutch 128; PP 1633- Exhibitions: HISTORIOGRAPHIE (1935) 76 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; SORGELOOS (1990)
  Copies: BE/BR-HG/2001/12/01 n° 102 : Est. 30000-35000/BF. 130000 (€ 3223)
  Prov. Aegid. Carol. Beijs [son in law of C. Plantin]. Bound with: 2 others
  NL/H-BK/2002/11/26-29 n° 3006 : Est. 700-900/€ 750
  Bound with: 1 other
  Other copies: Info by E-mail
 676. - 700 - (Humanism) Marchant, Jacques De rebus gestis à Flandriae comitibus, elegiarum liber unus
  - De rebus gestis à Flandriae comitibus, elegiarum liber unus
  - Louvain: Antonius Maria Bergaigne, 1557; [1° ed.]
  - 8° : [11], 63 [= 64], [5] p.
  Collaborators: Marchant, Jacques (author); Bergaigne, Anthoni Marie (seller)
  Bibliography: BT 8715 - Not in: Adams; BB; MACHIELS (1979)
  Copies: BE/BR-HG/2001/12/01 n° 102 : Est. 30000-35000/BF. 130000 (€ 3223)
  Prov. Aegid. Carol. Beijs [son in law of C. Plantin]. Bound with: 2 others
 677. - 3641 - (History-Thérouanne) Marchetus, Jacobus Basilicus De Morini quod Terouanam vocant, atque Hedini expugnatione, deque praelio apud Rentiacum
  - De Morini quod Terouanam vocant, atque Hedini expugnatione, deque praelio apud Rentiacum
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1555
  - Sm-8° : [16] f.
  Collaborators: Marchetus, Jacobus Basilicus (author); Bellerus, Johannes II (printer)
  Bibliography: BT 2042; STCDutch 102 - Not in: MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 678. - 9005 - (Literature) Marche, Olivier de La Le Chevalier délibéré (trsl.) /Acuña, Hernando de
  - El cavallero determinado traduzido de lengua Francesa en Castellana por don Hernando de Acuña, y dirigido al emperador don Carlos Quinto maximo rey de España nuestro señor
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; (Hans de Laet), 1553
  - 4° : 117, [1] f.
  Collaborators: Acuña, Hernando de (translator); Charles V, emperor (dedicatee); Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer); Marche, Olivier de La (author)
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage; 20 pages with woodcut(s)
  Bibliography: Brunet 3: 0782; BT 6132; PEETERS 660 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 679. - 2568 - (History-Belgium) Marche, Olivier de La Les mémoires
  - Les mémoires de messire Olivier de la Marche. Avec les annotations et corrections de I.L.D.G. Ce qui est davantage, en cette . - seconde édition, l'épistre aux lecteurs le declairera
  - Ghent: Gerard de Salenson; ( < Gislenus Manilius > ), 1567; 2° ed.
  - 4° : [32], 655, [1] p.
  Collaborators: Marche, Olivier de La (author); Lautens de Gand, Jean (editor); Salenson, Gheeraert van (seller); Manilius, Gislenus (printer)
  Illustrations: vignette on titlepage
  Bibliography: Brunet 3: 784; BT 1763; BG 227; MACHIELS (1979) L-35; STCDutch 112 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: FR/L-CSB/2003/05/15 n° 267 : Est. 150-300/€ 640
  Condition: Tp missing.
  Other copies: Info by E-mail
 680. - 4537 - (History-Belgium) Marche, Olivier de La Les mémoires
  - Les mémoires de messire Olivier de La Marche. Avec les annotations et corrections de I.L.D.G. Ce qui est davantage, en cette , l'épistre aux lecteurs le declairera
  - Ghent: Gerard de Salenson; ( < Gislenus Manilius > ), 1566; 2° ed.
  - 4° : [32], 655, [1] p.
  Collaborators: Marche, Olivier de La (author); Lautens de Gand, Jean (editor); Salenson, Gheeraert van (seller); Manilius, Gislenus (printer)
  Bibliography: BT 1762; BG 226; MACHIELS (1979) L-34; MACHIELS (1994) 287; STCDutch 112- Exhibitions: HISTORIOGRAPHIE (1935) 53 - Not in: Adams; BB
  Copies: Info by E-mail
 681. - 1125 - (Antiquity) Martialis, Marcus Valerius Opera omnia
  - M. Valerius Martialis Epigrammaton libri XII. Xeniorum liber I. Apophoretorum liber I. Omnia ad vetustiorum codicum fidem diligenter emendata, scholiis in margine illustrata, apposita etiam varietate lectionum: ac demum decem epigrammatis ex eodem vetusto codice suis locis adiectis, aucti, opera < Hadrianus Junius > medici
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1568 (December 1567)
  - 16° : 373, [7] p.
  Collaborators: Martialis, Marcus Valerius (author); Junius, Hadrianus (editor/dedicator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-709; Brunet 3: 1491; BT 2056; NB 20651; STCDutch 129; SORGELOOS (1990) 326; PP 1637 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: BE/BR-HG/2002/06/08 n° 433 : Est. 550-600/€ 750
  Prov. Pembroke Library?.
  US/NY-S/2002/04/25 n° 168 : Est. 300-500/$ 600 (€ 667)

  Other copies: Info by E-mail
 682. - 3671 - (History) Martinus Polonus Chronicon
  - < Martinus Polonus > archiepiscopi Consentini [...] Chronicon expeditissimum, ad fidem veterum manuscriptorum codicum emendatum & auctum. Opera < Suffridus Petri Leovardensis Frisius > v.i.c.
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574 (Saturday, 1 June 1574)
  - 8° : 452, [36] p.
  Collaborators: Martinus Polonus (author); Pieters, Suffridus (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-744; BT 2061; MACHIELS (1979) M-251; PP 1642 - Not in: KNAPEN (1986); BB; STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 683. - 12333 - (Linguistics) Masius, Andreas Grammatica linguae Syricae
  - Grammatica linguae Syricae, inventore atq. auctore < Andreas Masius >: opus novum, & a nostris hominibus adhuc non tractatum [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571
  - 2° : 59, [1] p.
  Collaborators: Masius, Andreas (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: PP 644.VI.3.A
  See also: Religion-Theology-1572 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 684. - 12334 - (Linguistics) Masius, Andreas Syrorum peculium hociest vocabula apud syrus scriptores
  - Syrorum peculium hociest vocabula apud syrus scriptores passim usurpata [...]. < Andreas Masius > sibi, suae memoriae iuvandae caussa colligebat
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1571
  - 2° : 54, [2] p.
  Collaborators: Masius, Andreas (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: PP 644.VI.2.A
  See also: Religion-Theology-1572 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 685. - 11473 - (Religion-Hagiography) Mauri o.f.m., Francesco Francisciados libri XIII
  - < Franciscus Maurus Hispellatis > Minoridae Francisciados libri XIII . - Nunc primum in lucem editi. Ad serenis. Cosmum Medicem Etruriae ducem
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572 (June 1572)
  - 8° : [16], 378, [6] p.
  Collaborators: Mauri o.f.m., Francesco (author); Medici, Cosimo de (dedicatee); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-922; BT 2070; MACHIELS (1979) M-321; STCDutch 131; TROEYER (1969) 2: 0901; PP 1657 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 686. - 6608 - (Religion) Mazolini o.p., Silvestro Sylvestrinae summae, quae summa summarum merito nuncupatur (2 pts.)
  - Sylvestrinae summae, quae summa summarum merito nuncupatur , ab reverendo patre < Sylvester Prieratus >, absolutissimo theologo, ex sacra praedicatorum familia, sacri palatii magistro dignissimo edita. Cum indice bipartito, qui, uti Summa, bipartitus est
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569
  - 2° : 509, [3] p.
  Collaborators: Mazolini o.p., Silvestro (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 6590; GUSTIN (1996) P-89; NB 20875; PP 2100 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Sylvestrinae summae, nitori suo restitutae, [...]. Ab reverendo patre < Sylvester Prieratus >. Cum argumentis huic postremae editioni additis, ac indice bipartito, qui, uti Summa, bipartitus est. Omnia, collatis veteribus exemplaribus, multo, quam antehac, castigatiora
  - Pt. 02 : 2° : 528, [4] p.
  Collaborators: Leest, Antoon van (pt. 02: ill.-executor)
  Illustrations: 4 pages with woodcut(s)
 687. - 6041 - (Linguistics) Meetkerke, Adolf van De veteri et recta pronuntiatione linguae Graecae commentarius
  - < Adolphus Mekerchus Brugensis > De veteri et recta pronuntiatione linguae Graecae commentarius. Quid sigillatim hoc libro tractetur epistolium ad lectorem indicabit. Accessit appendix de Graecorum accentibus, cum scholijs
  - Bruges: < Hubertus Goltzius > , 1565 (Sunday, 3 January 1565)
  - 8° : 172, [4] f.
  Collaborators: Meetkerke, Adolf van (author); Goltzius, Hubertus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage, printer's mark (last leaf).
  Bibliography: Adams M-1051; Brunet 6: 0645 [10646]; BT 2072; MACHIELS (1979) M-365; NB 20942; STCDutch 131- Exhibitions: LOUP (1983) 55 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 688. - 8363 - (Science-Medicine) Mena, Fernando de Methodus febrium omnium, et earum symptomatum curatoria
  - < Ferdinandus Mena >, doctoris et medici cubicularii Philippi regis Hispaniarum, regum omnium clarissimi, ac invictissimi, Complutensisque scholae primarii professoris. Methodus febrium omnium, et earum symptomatum curatoria; Hispaniae medicis potissimum ex usu. Accessit liber de septimestri partu, & de purgantibus medicinis, eodem & expositore et enarratore. Difficilia quae pulchra. [...]
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1568
  - 4° : [4], 13-167, [1], 110, [2] p.
  Collaborators: Mena, Fernando de (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-1236; BT 6300, 6301; STCDutch 132; PP 1660 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 689. - 8300 - (Literature) Mena, Juan de Las trezienteas
  - Las trezienteas d'el famosissimo poeta Juan de Mena, glosadas por Fernan Nuñez, comendador dela orden de Sanctiago. Otras XXIIII. Coplas fuyas con su glosa. La coronacion compuesta y glosada por el dicho Juan de Mena. Tratado de vicios y virtudes, con otras cartas y coplas, y canciones fuyas. todo con exquisita diligencia corregido, y emendado de infinitos errores, allende de otras qualquier impressiones: añadidas de nuevo dos tablas: una delas coplas, otra de las materias principales, ...]
  - Antwerp: Juan Steelsio; (Juan Lacio), 1552
  - 8° : [32], 830, [34] p.
  Collaborators: Mena, Juan de (author); Nuñez, Fernan (editor); Steelsius, Joannes (publisher); Laet, Hans de (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-1239; Brunet 3: 1613; BT 2081; MACHIELS (1979) M-400; PEETERS 773; NB 21054; STCDutch 132 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 690. - 1121 - (Literature) Mena, Juan de Todas las obras
  - Todas las obras del famosissimo poeta Juan de Mena con la glosa del comendador Fernan Nuñez sobre las trezientas: agora nuevamente corregidas y enmendadas
  - Antwerp: Martin Nucio, 1552
  - Sm-8° : 343, [1] f.
  Collaborators: Mena, Juan de (author); Nuñez, Fernan (editor); Nutius, Martinus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-1237; Brunet 3: 1613; BT 2080; PEETERS 774; STCDutch 132 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: US/NY-S/2001/12/06 n° 226 : Est. 300-500/$ 650 (€ 722)

 691. - 4933 - (Science-Mathematics) Mennher, Valentin Arithmetique seconde
  - Arithmetique seconde
  - (Antwerp: Jean Loë, Friday, 20 April 1556)
  - 8° : [184] f.
  Collaborators: Mennher, Valentin (author); Loe, Jan van der (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; pages with woodcut(s): 1 portrait
  Bibliography: BT 2085; BB M-175; MACHIELS (1979) M-409 - Not in: STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 692. - 2228 - (Science-Mathematics) Mennher, Valentin Practique des triangles, sphericques, des distances sur le globe, des horologes, umbres, & autres
  - Practique des triangles, sphericques, des distances sur le globe, des horologes, umbres, & autres ingenieuses & nouvelles questions mathematicques
  - Antwerp: (Gillis Copenius de Diest), 1564 (July 1564)
  - 8° : [76] f.
  Collaborators: Mennher, Valentin (author); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Illustrations: Title in border; pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 2089-90; BB M-181; MACHIELS (1979) M-411
  Copies: Info by E-mail
 693. - 3976 - (Religion) Mermans o.f.m., Arnold Theatrum conversionis gentium totius orbis sive, Chronologia de vocatione omnium populorum
  - Theatrum conversionis gentium totius orbis sive, Chronologia de vocatione omnium populorum, & propagatae per uniuersum orbem fidei, Christianaeque religionis descriptio
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1572; [1° ed.]
  - 8° : 192, [16] p.
  Collaborators: Mermans o.f.m., Arnold (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 2098; MACHIELS (1979) M-433; STCDutch 133; PP 1663
  Copies: Info by E-mail
 694. - 4787 - (Pedagogy-Schoolbook) Meurier, Gabriel Coniugaisons, règles, et instructions, mout propres et necessairement requises (2 pts.)
  - Coniugaisons, regles, et instructions, mout propres et necessairement requises, pour ceux qui desirent apprendre François, Italien, Espagnol, & Flamen: dont la plus part est mise par maniere d'interrogations & responses
  - Antwerp: Jean van Waesberghe, 1558
  - 4° : [4], 28 f.
  Collaborators: Meurier, Gabriel (author); Waesberghe, Jan I van (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage; 1 page with woodcut(s)
  Bibliography: Brunet 3: 1682; BT 2105; BB M-2; STCDutch 133 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Breve instruction contenante la maniere de bien prononcer & lire François, Italien, Espagnol, & Flamen. Korte instructie inhoudende de maniere om wel te prononceren ende te lesen Franschois, Italiaensch, Spaensch ende Nederduytsch
  - Pt. 02 : 4° : 29-44 f.
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
 695. - 3015 - (Lexicon) Meurier, Gabriel Dictionaire François-Flameng [...]
  - Dictionaire François-Flameng [...]
  - Antwerp: Jan van Waesberge, 1574
  - 8° : [248] f.
  Collaborators: Meurier, Gabriel (author); Waesberghe, Jan I van (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 8742; MACHIELS (1979) M-459 - Not in: BB
  Copies: GE/P-PK/2003/10/10-11 n° 2537 : Est. 45/€ 30
  Condition: Incomplete. Prov. P. Tengnagel. Binding: Unbound.
 696. - 11176 - (Lexicon) Meurier, Gabriel Dictionaire François-Flameng [...]
  - Dictionaire Flamen-Francois mis en lumière par Gabriel Meurier. Reveu, corrigé & augmenté nouvellement par le mesme
  - Antwerp: Jan Waesberghe, 1571
  - 8° : [128] f.
  Collaborators: Meurier, Gabriel (author); Waesberghe, Jan I van (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 2112; NB 21245 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 697. - 11177 - (Lexicon) Meurier, Gabriel Dictionaire François-Flameng [...]
  - Vocabulaire Francois-Flameng, tresutile pour tous [...] par m. Gabriel Meurier
  - Antwerp: Jan Waesberghe, 1570
  - 8° : [248] f.
  Collaborators: Meurier, Gabriel (author); Waesberghe, Jan I van (printer)
  Bibliography: BT 2112; NB 21244 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 698. - 3977 - (Literature) Mexía, Pedro de Coloquios o dialogos
  - Coloquios o dialogos compuestos [...], en los quales se disputan y tratan varias y diuersas cosas de mucha erudicion y doctrina. Al illustrissimo señor don Perafan de Ribera marques de Tarifa
  - Antwerp: Martin Nucio, 1561
  - 8° : 165, [3] f.
  Collaborators: Mexía, Pedro de (author); Ribera, Perafan de (dedicatee); Borrewater, Marie (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 2113; PEETERS 782; STCDutch 133 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 699. - 827 - (History-Flanders) Meyere, Jacob de Flandricarum rerum annales
  - Commentarii sive annales rerum Flandricarum libri septendecim Autore < Jacobus Meyerus Baliolanus >. Opus novum & nunquam antea typis evulgatum, cum indice rerum & materiarum copiosissimo
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > ; ( < Joannes Grapheus > ), 1561; [2° ed.]
  - 4° : [18], 374 f.
  Collaborators: Meyere, Jacob de (author); Steelsius, Joannes (publisher); Grapheus, Joannes (printer); Meyere, Antoine de (editor)
  Illustrations: Title in border, printer's mark
  Bibliography: Adams M-1390; Brunet 3: 1690 [25075]; BT 2118; MACHIELS (1979) M-468; MATAGNE (1985) M-83; NB 21309; STCDutch 134; VERHELST (1997) 277- Exhibitions: HISTORIOGRAPHIE (1935) 66 - Not in: KNAPEN (1986); BB
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: BE/BR-HG/2002/06/08 n° 201 : Est. 150-200/€ 165
  Prov. J. Ant. Breynaert 1809; M. de Kneerk, 1561.
  BE/BR-HG/2002/06/08 n° 202 : Est. 250-300/€ 140

  BE/BR-RA/2003/06/13-14 n° 0791 : Est. 700-1000/€ 600
  Binding: Contemp. panel binding; the central panel stamps represent Iustitia (front cover) and Lucretia (lower cover), the smaller ones i.a. King David.
  BE/A-VB/2002/06/19 n° 1485 : Est. 750-1000/€ 600

  BE/BG-AC/2001/04/14 n° 775 : Est. 8000-10000/BF. 8000 (€ 198)

  Other copies: Info by E-mail
 700. - 3672 - (Antiquity) Mirandula, Octavianus Illustrium poetarum flores
  - Illustrium Poetarum Flores. [...] collecti et in loco communes digesti, locupletati, ac summa diligentia castigati. Cum Indice
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1563
  - 12° : 687, [9] p.
  Collaborators: Mirandula, Octavianus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Bibliography: BT 1550; NATIONAL (1968) NM 0632162 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 701. - 3753 - (Antiquity) Mirandula, Octavianus Illustrium poetarum flores
  - Illustrium poetarum flores
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1568
  - 8° : [20], 586, [2] p.
  Collaborators: Mirandula, Octavianus (author); Pulmannus, Theodorus (editor); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Title in border
  Bibliography: BT 6028 - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 702. - 10579 - (Religion-Liturgy) An. Missale
  - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti concilij Tridentini restitutum, Pii V. pont. Max. jussu editum
  - Antwerp: < Plantinus > , 1572
  - 2° : [60], 288, (200), 132, 99, [5] p. 2 plates
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 2129, 8756; PP 1677 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 703. - 8470 - (Religion-Liturgy) An. Missale (7 pts.)
  - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti concilij Tridentini restitutum, Pii V. pont. Max. jussu editum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1573
  - 4° : (46), [2], 319 [= 323] p.
  Collaborators: Borcht, Pieter van der (ill.-executor); Leest, Antoon van (ill.-executor); Nicolai, Arnold (ill.-executor); Muller, Cornelis Jansz (ill.-executor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: woodcut vignette on titlepage; 1 page with woodcut(s)
  Bibliography: Adams L-1143; BT 6329; 8758; PP 1682 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 4° : [1], (104) p.
  Illustrations: 16 pages with woodcut(s)
  - Pt. 03 : 4° : 160 p.
  Illustrations: 3 pages with woodcut(s)
  - , (Monday, 6 November 1578)
  - Pt. 04 : 4° : 102, [2] p.
  Illustrations: 17 pages with woodcut(s)
  - Pt. 05 : 4° : 42, [2] p.
  Illustrations: 9 pages with woodcut(s)
  - Pt. 06 : 4° : 15, [1] p.
  Illustrations: 1 page with woodcut(s)
  - Pt. 07 : 4° : 18, [2] p.
 704. - 1762 - (Science-Astronomy) Mizauld, Antoine Les ephemerides perpetuelles de l'air: par lesquelles on peut avoir vraie & asseurée cognoissance
  - Les ephemerides perpetuelles de l'air: par lesquelles on peut avoir vraie & asseurée cognoissance de toutz changementz de temps, en quelque pais & contrée qu'on soit
  - Antwerp: Christofle Plantin, 1556
  - 12° : [12], 234 f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Mizauld, Antoine (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 3: 1779; BT 2137; COURT (1960) 380; PP 1705 - Not in: Adams; DURLING (1967A); BB; MACHIELS (1979); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 705. - 7582 - (Almanac) Moerbeke, Peeter van Almanach ende prognosticatie vanden jare ons Heeren
  - Almanach ende prognosticatie vanden jare ons Heeren 1560
  - Ghent: Henrick van den Keere, [1559]
  - 1° : [1] f.
  Collaborators: Keere, Hendrik vanden (printer); Moerbeke, Peeter van (author)
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; COURT (1960); BG; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 706. - 58 - (Religion-Theology) Molanus, Johannes De picturis et imaginibus sacris
  - De picturis et imaginibus sacris liber unus, tractans de vitandis circa eas abusibus et de earundem significationibus. Authore < Johannes Molanus Lovaniensis >, sacrae theologiae licentiato et Lovanii ordinario professore. Eiusdem responsio quodlibetica ad tres quaestiones , quae versa pagina indicantur
  - Louvain: < Hieronymus Wellaeus > , 1570; [1° ed.]
  - 12° : 183, [21] f.
  Collaborators: Molanus, Johannes (author); Welleus, Hieronymus I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-1553; BT 2144; KNAPEN (1986) M-55; MACHIELS (1979) M-535; MATAGNE (1985) M-94; NB 21481; STCDutch 134 - Not in: Brunet; BB
  Links: Google Books
  Copies: GE/M-ZK/2001/05/08-11 n° 0271 : Est. 3500/DM. 2500 (€ 1271)

  GE/KT-RS/2003/10/21 n° 0366 : Est. 900/€ 600

  Other copies: Info by E-mail
 707. - 8501 - (Science-Botany) Monardes, Nicolaus Primera y segunda y tercera partes de la historia medicinal (trsl.) /Clusius, Carolus
  - De simplicibus medicamentis ex Occidentali India delatis, quorum in medicina usus est. Auctore d. < Nicolaus Monardes >, Hispalensi medico; interprete < Carolus Clusius Atrebatis >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574
  - 8° : 88, [8] p.
  Collaborators: Monardes, Nicolaus (author); Clusius, Carolus (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-1592; BT 2151; BB M-167; MACHIELS (1979) M-547; STCDutch 135; SORGELOOS (1990) 347; PP 1710- Exhibitions: NAVE (1993) n° 042 [H. Wille] - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 708. - 12291 - (Religion) Mont-Rocher, Guy de Manipulus curatorum
  - Manipulus curatorum. Libellus in quo necessaria officia eorum quibus animarum cura commissa est, compendio tractantur, autore < Guido de Monte Rocherii >. Olim ante ducentos annos editus: nunc collatis exemplaribus, multo quam antea castigatior. Accessit Joannis Viguerii opusculum, De consolatione agonizantium
  - Louvain: < Martinus Rotarius > , 1553
  - 8° : [1], 203, [4] f.
  Collaborators: Mont-Rocher, Guy de (author); Viguerius, Johannes (author); Raeymaker, Maarten de (printer)
  Bibliography: NB 21586 - Not in: Adams; Brunet; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 709. - 4095 - (Humanism) More, Thomas A Dialogue of Cumfort against Tributation
  - A dialogue of cumfort against tributation [...], which he wrote [...] an. 1534. and entitled thus: a dialogue of cumfort against tribulation, lade by an hungarian in latin, and translated out of latin into french, & out of french into english. Now newly set foorth, with many places restoed and corrected by conference of sundrie copies
  - Antwerp: < Joannes Foulerus > , 1573
  - Sm-8° : [12], 216 f.
  Collaborators: More, Thomas (author); Foulerus, Joannes (printer)
  Illustrations: 1 page with copper engraving(s): 1 portrait
  Bibliography: BT 6871; STCDutch 198 - Not in: MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 710. - 2231 - (Humanism) More, Thomas Opera omnia
  - Omnia, quae hucusque ad manus nostras pervenerunt, Latina opera; quorum aliqua nunc primum in lucem prodeunt, reliqua vero multo quam antea castigatiora
  - Louvain: < Petrus Zangrius Tiletanus > ; Other issue: < Johannes Bogardus > , 1566; [2° ed.]
  - 2° : [6], 136 f.
  Collaborators: More, Thomas (author); Zangrius, Petrus I (publisher); Bogaert, Johannes I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams M-1750, M-1751; Brunet 3: 1892-93; BT 4525, 6870; MACHIELS (1979) M-585; NB 21642-43; SHAABER (1975) M-213; STCDutch 198 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 711. - 10085 - (Humanism) More, Thomas Opera omnia
  - < Thomas Morus Anglus >, viri eruditionis pariter ac virtutis nomine clarissimi, angliacae olim cancellarii. quae hucusque ad manus nostras peruenerunt, Latina opera: quorum aliqua nunc primum in lucem prodeunt, reliqua vero multo quam antea castigatiora. Horum omnium elenchum pagina duodecima commonstrabit
  - Louvain: < Petrus Zangrius Tiletanus > ; Other issue: < Johannes Bogardus > , 1565
  - 4° : [6], 136 f.
  Collaborators: More, Thomas (author); Zangrius, Petrus I (printer); Bogaert, Johannes I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 3: 1892-93; MACHIELS (1979) M-585; NB 21640-41; STCDutch 197 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 712. - 8975 - (Antiquity) Moschus van Syracuse Idyllia (trsl.) /Meetkerke, Adolf van
  - Moschus tou Sikelou, kai Bionos Smyrnai[ou] Eidyllia. = < Moschus Siculus >, et Bionis Smyrnaei Idyllia, quae quidem exstant omnia, hactenus non edita. Accessit Phanoclis elegia, & alia Propertii. Omnia Latine tam soluta oratione quam carmine reddita, doctissimorumque virorum scholijs illustrata.
  - Bruges: < Hubertus Goltzius > , 1565 (March 1565)
  - 4° : 70 p.
  Collaborators: Moschus van Syracuse (author); Bion (author); Phanocles (author); Propertius, Sextus (author); Goltzius, Hubertus (printer); Meetkerke, Adolf van (translator)
  Bibliography: Brunet 1: 0949; BT 2165; GUSTIN (1996) M-67; MACHIELS (1979) M-610; NB 21698; STCDutch 136- Exhibitions: LOUP (1983) 44 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 713. - 10103 - (Lexicon) An. Les mots françois selon l'ordre des lettres
  - Les mots François selon l'ordre des lettres, ainsi qu'il les faut ecrire, tournez en Latin: augmentez de plusieurs dictions Françoises & Latines
  - Antwerp: Christofle Plantin, 1575
  - 8° : [92] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 6363; PP 2111 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  See also: Pedagogy-Schoolbook-1576 [other part]
  Copies: Info by E-mail
 714. - 5343 - (Law) Mudaeus, Gabriel Commentarii ad titulos Digestorum: pro socio, de contrahenda emptione et venditione (2 pts.)
  - Commentarii ad titulos digestorum: pro socio, de contrahenda emptione et venditione item de actioninus emptionis et venditionis, de pignoribus et hypothecis
  - Louvain: < Servatius Sassenus > ; G. Mudaei, 1563
  - 2° : [8], 81, [1] p.
  Collaborators: Mudaeus, Gabriel (author); Sassen, Servaas II van (printer); Mudaeus, Gabriel echtgen. (publisher); Mudaei, *erfgen. G. (publisher); Roelant, Jacob (editor)
  Bibliography: BT 2170; BBJ 120- Exhibitions: A550 (1976) 427 [G. Van Dievoet] - Not in: MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 2° : [2], 287, [1], 142, [36] p.

  N

 715. - 5921 - (Pedagogy-Schoolbook) An. Der natuere der dieren. La nature des animaux translate du Fransois en notre vulgaire langue
  - Der natuere der dieren wt den Francoyse in onse nederlandsche tale overgheset. [...]. Met haeren figueren naer dleven wtghestelt. La nature des animaux translate du Fransois en notre vulgaire langage [...] Avec leurs pourtrets & figures, au plus prez du naturel.
  - Antwerp: Jan Mollijns, [1561]
  - 4° : [44] f.
  Collaborators: Mollyns, Jan I (printer)
  Illustrations: 48 pages with woodcut(s)
  Bibliography: - Not in: Adams; Brunet; BT; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 716. - 8556 - (Lexicon) Nebrissensis, Aelius Antonius Lexicon hoc est dictionarium ex sermone latino in hispaniensem (3 pts.)
  - Dictionarium Latinohispanicum, et vice versa Hispanicolatinum, < Aelius Antonius Nebrissensis > interprete, nunc denuo ingenti vocum accessione locupletatum, pristinoque nitori sublata mendarum colluvie restitutum. Ad haec. Dictionarium propriorum nominum, ex probatissimis Graecae, & Latinae linguae autoribus, addita ad calcem neoterica locorum apellatione concinnatum
  - Antwerp: < Joannes Steelsius > , 1560
  - 4° : [208] f.
  Collaborators: Nebrissensis, Aelius Antonius (author); Steelsius, Joannes (publisher)
  Bibliography: BT 6380; PEETERS 827 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Dictionarium propriorum nominum, ex probatissim. Graecae & Latinae linguae authoribus, solerti cura ac studio concinnatum. Additae sunt ad calcem vulgares locorum appellationes, alphabetica serie vice versa digestae
  - Pt. 02 : 4° : [112] f.
  - Part 3: Dictionarium ex Hispaniensi n Latinum sermonem, < Aelius Antonius Nebrissensis > interprete, permultis nunc demum vocibus, locutionumque formulis locupletatum
  - (Antwerp: < Joannes Latius > )
  - Pt. 03 : 4° : [98] f.
  Collaborators: Laet, Hans de (pt. 03: printer)
 717. - 3407 - (Antiquity) Nemesius Peri physeos anthropou (trsl.) /Ellebaut, Nicaise
  - De natura hominis, lib. unus, nunc primum & in lucem editus, & Latine conversus a < Nicasius Ellebodius Casletanus >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565 (1564); [1° ed.]
  - 8° : 181, [11], 142, [2] p.
  Collaborators: Nemesius (author); Ellebaut, Nicaise (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams N-157; Brunet 4: 0037; BMN 112; BT 2197; DURLING (1967A) 3329; GUSTIN (1996) N-6; KNAPEN (1986) N-7; MACHIELS (1979) N-623; NB 22196; WALLER 6833; SCHULING (1967) 191; STCDutch 139; PP 1728 - Not in: BB; MATAGNE (1985); OSLER (1929/R); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 718. - 59 - (Antiquity) Nicander van Colophon Opera omnia (trsl.) /Grévin, Jacques
  - Les oeuvres de Nicandre medecin et poete Grec, traduictes en vers François. Ensemble, Deux livres des venins, ausquels il est amplement discouru des bestes venimeuses, theriaques, poisons & contrepoisons. Par Jacques Grévin de Clermont en Beauvaisis, medecin à Paris
  - Antwerp: Christophe Plantin, 1567
  - 4° : 90, [2] p.
  Collaborators: Nicander van Colophon (author); Grévin, Jacques (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams G-1245; Brunet 2: 1737; BT 1337; NB 22810; STCDutch 88; PP 1730 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: NL/DH-VS/2001/06/13-15 n° 1375 : Est. 1500/NGl. 2200 (€ 982)

  Other copies: Info by E-mail
 719. - 6808 - (Religion) Nicolaus de Hanapis Virtutum vitiorumque exempla, ex universae divinae scripturae promptuario desumpta (trsl.) /Tiron, Antoine
  - Le promtuaire des exemples des vertus et vices, recueilli de l'ancien & nouveau testament. Par reverend pere en dieu m. Nicolas Hanape, jadis patriarche de Jerusalem, traduit en François, par Antoine Tiron. Avec l'indice des chapitres& leix communs contenuz & traitez en iceluy
  - Antwerp: Jean Bellère, 1569
  - 8° : [24], 480 p.
  Collaborators: Nicolaus de Hanapis (author); Tiron, Antoine (translator); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 6387; MACHIELS (1979) H-20 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 720. - 1335 - (History-Brabant) An. Brabant; Kroniek
  - Die nieuwe chronycke van Brabandt oft tvervolch vande oude. Mitsgaders Vlaenderen, Hollandt en Zeelandt [...] beghinnende an. 1516 en[de] eyndende an. 1565 incluz [...]
  - Antwerp: Jan Mollyns / Brussels: Peeter van Hasselt / Amsterdam: Hendrik Aelbrechts, 1565; [2° ed.]
  - 2° : [4], 408, [2], 409-457 [= 455], [3] p. 1 plate
  Collaborators: Mollyns, Jan I (printer); Hasselt, Peeter van (seller); Aelbrechts, Hendrik (seller); Putte, Bernard van den (ill.-executor)
  Illustrations: printer's mark
  Bibliography: BT 2211, 8810; FUNCK (1925) 294; MACHIELS (1979) K-302; STCDutch 40- Exhibitions: DELSAERDT (2004E) 41 [P. Delsaerdt] - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  ¶Edition: Report of the history of the Netherlands and Europe from 1516 until 1565. Beautifully illustrated with a portrait of Charles V on the title-page and a view of the frozen Scheldt River at Antwerp with people skating and other. The map with the waterways between Antwerp and Brussels, the plate which is often missing, measures 194 by 1149 mm and might be attributed to Bernard van de Putte.
  Copies: BE/BR-RA/2002/06/14-15 n° 0720 : Est. 400-500/€ 350
  Condition: Incomplete: i.a. 432 pp. [+5 not identified ff.] and plate missing. Binding: Old calf. Bound with:
  GE/KT-RS/2003/05/06-10 n° 1434 : Est. 2500/€ 1850
  Binding: Contemp. vellum. Bound with:
  Other copies: Info by E-mail
 721. - 6393 - (Antiquity) Nonius Marcellus De proprietate latini sermonis
  - < Nonius Marcellus > De proprietate sermonum. Iam demum innumeris locis restitutus, multis locupletatus, ope vetustissimorum codicum, & industria < Hadrianus Junius > medici. Ad D. Maximilianum Imp. Additus est in calce Fulgentij Placiadae libellus De prisco sermone ab eodem repurgatus. Index vocabulorum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1565
  - 8° : [16], 592, [40] p.
  Collaborators: Nonius Marcellus (author); Junius, Hadrianus (editor); Fulgentius, Fabius Planciades (author); Habsburg, Maximilian von (dedicatee); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams N-327; Brunet 4: 0097; BT 2226; MACHIELS (1979) N-674; NB 22971; STCDutch 161; SORGELOOS (1990) 341; PP 1752A-B - Not in: KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 722. - 4081 - (Science-Mathematics) Nonius, Petrus Libro de algebra y geometria
  - Libro de algebra y geometria. Compuesto [...]
  - Antwerp: los herederos d'Arnoldo Birckman; Other issue: biuda de Iuan Stelsio; herederos de Iuan Stelsio, 1567
  - 8° : [16], 341 [= 339], [1] f.
  Collaborators: Nonius, Petrus (author); Birckman, Arnold II (printer); Birckman, Geoffroy (printer); Birckman, Johann I (printer); Ertborn, Anna van (printer); Bellerus, Petrus I (printer); Steelsius, Frans (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 4: 0140; PEETERS 844 (Steelsius); PEETERS 845 (Birckman) - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  Copies: Info by E-mail
 723. - 5342 - (Antiquity) Nonnus Dionysiaca
  - [Dionusiaka] Dionysiaca, nunc primum in lucem edita, ex Bibliotheca Ioannis Sambuci Pannonij. Cum lectionibus, & coniecturis < Gerartus Falkenburgius Noviomagus >, & Indice copioso.
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1569; [1° ed.]
  - 8° : [24], 899, [21] p.
  Collaborators: Nonnus (author); Sambucus, Johannes (collaborator); Falkenburg, Gerardus (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams N-331; Brunet 4: 0099; BT 2227; NB 22972-3; STCDutch 161; PP 1753 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 724. - 60 - (Science-Medicine) Nostradamus Le vray et parfait embellissement de la face & du corps, en son entier
  - Le vray et parfait embellissement de la face & conservation du corps, en son entier: contenant plusieurs receptes secretes & desirées non encores veues
  - [Antwerp]: [ < Christophorus Plantinus > ], [1557]
  - 8° : 80 f.
  Collaborators: Nostradamus (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: printer's mark
  Bibliography: Adams N-349; Brunet 4: 0107; BT 7729; STCDutch 161; VICAIRE (1890) 628; PP 1755 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  ¶Edition: One of the rare editions of Plantin, with no title-page.
  Copies: BE/BR-RA/2001/11/23-24 n° 1099 : Est. 160000-200000/BF. 520000 (€ 12890)

  GE/M-ZK/2001/05/08-11 n° 0674 : Est. 25000/DM. ?

  Other copies: Info by E-mail
 725. - 640 - (Religion-Theology) Novicampianus, Albertus Scopus Biblicus Veteris et Novi Testamenti, cum annotationibus summam doctrinae Christianae
  - Scopus biblicus veteris et novi testamenti, cum annotationibus summam doctrinae Christianae complectentibus. Authore < Albertus Novicampianus > [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1562
  - 12° : [24], 500, [28] p.
  Collaborators: Novicampianus, Albertus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 6414 - Not in: Adams; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2002/03/15-16 n° 0919 : Est. 250-350/€ Unsold

  NL/L-BN/2003/11/18-19 n° 1302 : Est. 250/€ 350

 726. - 6657 - (Religion-Theology) Novicampianus, Albertus Scopus Biblicus Veteris et Novi Testamenti, cum annotationibus summam doctrinae Christianae
  - Scopus biblicus veteris et novi testamenti, cum annotationibus summam doctrinae Christianae complectentibus. Authore < Albertus Novicampianus > [...]
  - Antwerp: < Johannes Bellerus > , 1559
  - 12° : [24], 403 [= 407], [25] p.
  Collaborators: Novicampianus, Albertus (author); Bellerus, Johannes (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 8842; NB 23030 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 727. - 2336 - (Religion-Bible) An. Biblia - Novum Testamentum
  - Novum domini nostri Jesu Christi testamentum Syriacae
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > (), 1575
  - 24° : 380, [20] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 520; DARLOW (1903/R) 8952; PP 668 - Not in: MACHIELS (1979)
  Copies: GE/B-JGH/2003/04/25-29 n° 2033 : Est. 100/€ 80
  Condition: pp. 263-266 missing. Lot: together with: 2 others
  SW/S-SAV/2003/03/10 n° 3042 : Est. 1000-1200/SKr. 1000 (€ 110)


  O

 728. - 7987 - (Religion-Liturgy) An. Officium
  - Officium Beatae Mariae Virginis, nuper reformatum, et Pii V Pont. Max. iussu editum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1573
  - 8° : 492, [4] p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer); Wierix, Hieronymus (ill.-executor); Borcht, Pieter van der (ill.-executor)
  Illustrations: 20 pages with copper engraving(s)
  Bibliography: BT 2241, 6428; FUNCK (1925) 331; PP 1770 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Edition: The copy for sale is exceptional as it has 20 copper engravings. According to Voet no copies of this issue are known; copies with woodcuts are in Antwerp MPM, Oxford BL and Tubingen UL.
  Copies: Info by E-mail
 729. - 1765 - (Religion-Liturgy) An. Officium (2 pts.)
  - Officium Beatae Mariae Virginis Pii V Pont. Max. iussu editum
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 8° : 475, [5] p., (other issue:) 388, [4] p.
  Collaborators: Borcht, Pieter van der (ill.-designer); Bruyn, Abraham de (ill.-executor); Wierix, Jan (ill.-executor); Huys, Pieter (ill.-executor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Bibliography: BT 2243; STCDutch 121; PP 1775-76 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: NL/DH-VS/2003/06/18-20 n° 2122 : Est. 1200/€ 1200
  Condition: Title missing. Prov. William Thomas Rabbits; Sir Anselm Guise.
  UK/L-BBA/2003/11/06-07 n° 479 : Est. 300-400/£ 380 (€ 594)(pr. incl.)
  Condition: Incomplete: lacking two leaves from first gathering. Binding: morocco 17th c. red morocco.
  Other copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Part 2: Hymni per totum annum
  - Pt. 02 : 8° : 70, [2] p.
  Illustrations: pages with copper engraving(s)
 730. - 63 - (Golden Fleece) An. Les ordonnances de l'ordre de la Toison d'or
  - Les ordonnances de l'ordre de la Toison d'or
  - [Antwerp]: [ < Christophorus Plantinus > ], [1566 ca. -1599 ca. ]
  - 4° : [50] f., (other issue:) [8], 63 p.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: 2 pages with copper engraving(s): 1 coat of arms
  Bibliography: Brunet 4: 211; BT 2257, 6445; PP 1017 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  ¶Edition: The printing history of this book is very complex, see PP1017.
  Copies: GE/KT-RS/2001/04/25-28 n° 0965 (63 p.) : Est. 1000/DM. 13000 (€ 6633)
  Condition: Printed on parchment. As "1566".
  Other copies: Info by E-mail
 731. - 7119 - (Economy) An. Muntordonnantie (trsl.)
  - [1548/07/17] Ordonnance, statut, & permission de l'impériale M. des espèces d'aur & d'argent, ayant cours au païs de par deça. Publiée l'an M.D.xlviij. Le xvij. de Iuillet
  - Ghent: Josse Lambert, 1552
  - 8° : [44] f.
  Collaborators: Lambrecht, Joos (printer)
  Bibliography: BT 2373; BG 94 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 732. - 7710 - (Economy) An. Muntordonnantie (trsl.)
  - Ordonnance provisionalle du roy nostre sire sur le faict & tollerance du pris & cours des monnoyes d'or & d'argent, ayants cours par tous les pays-bas de sa majesté
  - Antwerp: Christophle Plantin; Guillame van Parijs; (Gieles vanden Rade), 1575
  - 8° : 72 f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (publisher); Parijs, Guillaem van (publisher); Rade, Gillis vanden (printer)
  Illustrations: 388 pages with woodcut(s)
  Bibliography: BT 2678; BB 4: 0541, O-163; NB 24761; STCDutch 138?; PP 2012 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); SORGELOOS (1990)
  Copies: Info by E-mail
 733. - 6983 - (Economy) An. Muntordonnantie
  - [1575/06/22] Ordonnantie provisionnael ons heeren des conincx opt stuck ende tolerantie vanden prijs ende loop vande gouden ende silveren munte, cours ende ganck hebbende over al des c. maiesteyts landen van herwertsover
  - Antwerp: Christoffel Plantijn; Guillaem van Parijs; (Gillis vanden Rade), 1575
  - 8° : [72] f.
  Collaborators: Plantijn, Christoffel I (publisher); Parijs, Guillaem van (publisher); Rade, Gillis vanden (printer)
  Illustrations: woodcut vignette on titlepage with portrait
  Bibliography: BT 2680, 9547; BB O-165; MACHIELS (1979) P-536; NB 24763; SORGELOOS (1990) 374; PP 2010 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 734. - 11209 - (Law) An. Ordonnances, statuts, stile et manière de procéder /Philip II of Spain
  - [1559/08/08] Ordonnances, statuts, stil, et manière de proceder: Faictes, & decretées par le Roy nostre Sire, pour le grand Conseil de sa Majesté, le VIII. Jour d'Aougst, 1559. depuis publiées audict grand Conseil en plain consistoire, les XIX & XX jours de Decembre ensuyvant audict An LIX
  - Antwerp: Guillaume Sylvius, 1560
  - 4° : 58 f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: woodcut armorial vignette on titlepage
  Bibliography: BT 2436; NB 24308 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books
  Copies: Info by E-mail
 735. - 960 - (Religion-Law) An. Trente- concilie; Canones et Decreta sacrosancti oecumenici concilii Tridentini (trsl.)
  - Ordonnancien ende decreten vanden heylighen concilie generael ghehouden tot Trenten. Onder onsen alderheylichste vaders Paulus de III Julius de III en Pius de vierde paeusen van Roomen. Hier by is ghevoecht de confirmatie van desen concilie solemnelijck ghedaen by Pius de vierde, paeus van Roomen
  - Antwerp: Willem Silvius, 1570
  - 12° : 284 [= 286], [26] f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 2268; NB 29659 - Not in: Adams; BCNI; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: BE/BR-RA/2001/03/16-17 n° 812 : Est. 10000-12000/BF. 9000 (€ 223)

  Other copies: Info by E-mail
 736. - 4415 - (Religion-Law) An. Trente- concilie; Canones et Decreta sacrosancti oecumenici concilii Tridentini (trsl.)
  - Ordonnancien ende decreten vanden heylighen concilie generael ghehouden tot Trenten. Onder onsen alderheylichste vaders Paulus de III Julius de III en Pius de vierde paeusen van Roomen. Hier by is ghevoecht de confirmatie van desen concilie solemnelijck ghedaen by Pius de vierde, paeus van Roomen
  - Antwerp: Willem Silvius; Other issue: Emanuel Philips Tronesius, 1565
  - 8° : (286), [2] f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer); Trognesius, Emanuel Philippus (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BCNI 2155; NB 29644-45 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Copies: Info by E-mail
 737. - 10028 - (Religion-Law) An. Trente- concilie; Canones et Decreta sacrosancti oecumenici concilii Tridentini (trsl.)
  - Ordonnancien ende decreten vanden heylighen concilie generael ghehouden tot Trenten. Onder onsen alderheylichste vaders Paulus de III Julius de III en Pius de vierde paeusen van Roomen. Hier by is ghevoecht de confirmatie van desen concilie solemnelijck ghedaen by Pius de vierde, paeus van Roomen
  - Antwerp: Willem Silvius, 1565
  - 12° : 284 [= 281], [29] f.
  Collaborators: Silvius, Guillaume (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 2267; MACHIELS (1979) C-590; NB 29644 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985); STCDutch
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: Info by E-mail
 738. - 65 - (Science-Botany) Orta, Garcia de Colóquios dos simpres e drogas da India (trsl.) /Clusius, Carolus
  - Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia: ante biennium quidem Lusitanica lingua per dialogos conscripta, d < Garcia ab Horto >, proregis Indiae medico, autore. Nunc vero primum Latina facta, & in epitomen contracta a < Carolus Clusius Atrebatis >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567; [1° ed.]
  - 8° : 250, [14] p.
  Collaborators: Orta, Garcia de (author); Clusius, Carolus (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams O-319; Brunet 4: 241 [7384]; BT 2274; DURLING (1967A) 3414; BB O-5; MACHIELS (1979) O-104; MATAGNE (1985) H-71; NB 23196; STCDutch 162; PP 1838- Exhibitions: NAVE (1993) n° 041 [H.Wille] - Not in: KNAPEN (1986); SORGELOOS (1990)
  Links: Google Books [Gent]; Google Books [Munchen]; Google Books [Gent]
  Copies: GE/KT-RS/2001/04/25-28 n° 1151 : Est. 3000/DM. 3200 (€ 1633)

  GE/KT-RS/2003/05/06-10 n° 1450 : Est. 5000/€ 4000
  Bound with: 1 other
  US/NY-S/2002/10/02 n° 410 : Est. 2000-3000/$ 3200 (€ 3491)

  Other copies: Info by E-mail
 739. - 10583 - (Science-Botany) Orta, Garcia de Colóquios dos simpres e drogas da India (trsl.) /Clusius, Carolus
  - Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia: primum quidem Lusitanica lingua per dialogos conscripta, d. < Garcia ab Horto >, proregis Indiae medico, autore. Nunc vero Latino sermone in epitomen contracta et iconibus ad vivum expressis locupletioribusque annotatiunculis illustrata a < Carolus Clusius Atrebatis >
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1574
  - 8° : 227, [5] p.
  Collaborators: Orta, Garcia de (author); Clusius, Carolus (translator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams O-320; Brunet 2: 0241; BT 2275; BB O-6; MATAGNE (1985) H-72; STCDutch 162; SORGELOOS (1990) 346; PP 1839- Exhibitions: NAVE (1993) n° 043 [E. Otte] - Not in: KNAPEN (1986); MACHIELS (1979)
  Copies: Info by E-mail
 740. - 1116 - (Topography-Atlas) Ortelius, Abrahamus Additamentum theatri orbis terrarum (trsl.)
  - Ein Zusatz bei dass Theatrum, oder Schawplatz des Ertbodems
  - Antwerp, 1573; [1° ed.]
  - 2° : [1] f. 16 plates
  Collaborators: Ortelius, Abrahamus (author)
  Illustrations: copper engraving(s) on 16 plates: maps/views
  Bibliography: BT 2280; KOEMAN (1967) Ort.06
  ¶Notes on the author / on the translator/adaptor
  Copies: GE/H-HN/2002/05/22-23 n° 171 : Est. 35000/€ 60000
  Bound with:
 741. - 6045 - (Antiquity) Ortelius, Abrahamus Deorum dearumque capita
  - Deorum dearumque capita ex vetustis numismatibus in gratiam antiquitatis studiosorum effigiata et edita. Ex musaeo < Abrahamus Ortelius >
  - Antwerp: < Philippus Gallaeus > , 1573
  - 4° : [60] f.
  Illustrations: Title in border; 54 pages with copper engraving(s)
  Bibliography: Adams O-325; Brunet 4: 0242; BT 2285; DEKESEL (1997) 677 n° O5; BB O-206; NB 23213; STCDutch 162- Exhibitions: IMHOF (1998A) 91 n° 35 - Not in: KNAPEN (1986); MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 742. - 3755 - (Topography) Ortelius, Abrahamus Theatrum orbis terrarum (trsl.)
  - Theatrum oder Schawplatz des erdbodems, die Landttafell der gantzen weldt, mit sambt der selben kurtze erklarung zu sehen ist
  - (Antwerp: < Abrahamus Ortelius > ; Gielis von Diest, 1572); [1° ed.]
  - 2° : [6], [3] f. 53 plates
  Collaborators: Ortelius, Abrahamus (author); Ortelius, Abrahamus (publisher); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Illustrations: Engraved titlepage; copper engraving(s) on 53 plates: 53 maps/views
  Bibliography: BT 2304; KOEMAN (1967) Ort.05; STCDutch 163; VERHELST (1997) 292 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author / on the work / on the translator/adaptor
  Copies: Info by E-mail
 743. - 4348 - (Topography) Ortelius, Abrahamus Theatrum orbis terrarum (trsl.)
  - Theatre de l'univers, contenant les cartes, de tout le monde, avec une brieve declaration d'icelles
  - (Antwerp: < Abrahamus Ortelius > ; Gillis de Diest, 1572)
  - 2° : [6], [4] f. 53 plates
  Collaborators: Ortelius, Abrahamus (author); Ortelius, Abrahamus (publisher); Coppens van Diest, Gillis I (printer)
  Illustrations: copper engraving(s) on 53 plates: 53 maps/views
  Bibliography: KOEMAN (1967) Ort.04; STCDutch 163 - Not in: BT; MACHIELS (1979)
  ¶Notes on the author / on the work / on the translator/adaptor
  Copies: Info by E-mail
 744. - 1114 - (Topography) Ortelius, Abrahamus Theatrum orbis terrarum (trsl.) /Heyns, Pieter
  - Theatre, oft toonneel des aerdt-bodems: waer inne te siene sijn de landt-tafelen van de geheele werelt: met een corte verclaringhe der selver
  - (Antwerp: Gillis van Diest; < Abrahamus Ortelius > , 1571)
  - 2° : [8] f. 53 plates
  Collaborators: Ortelius, Abrahamus (author); Coppens van Diest, Gillis I (printer); Ortelius, Abrahamus (publisher); Heyns, Pieter (translator)
  Illustrations: Engraved titlepage; copper engraving(s) on 53 plates: maps/views
  Bibliography: BT 2307; KOEMAN (1967) Ort.03; STCDutch 163- Exhibitions: IMHOF (1998A) 34-35 n° 3; STOCK (1993) 160 [D. Imhof] - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: GE/H-HN/2002/05/22-23 n° 171 : Est. 35000/€ 60000
  Condition: In all: 1 engraved title-page, 1 portrait and 116 maps; 8 textll. and 1 blank. Bound with:
 745. - 7205 - (Topography) Ortelius, Abrahamus Theatrum orbis terrarum (trsl.) /Heyns, Pieter
  - Theatre, oft toonneel des aerdt-bodems: waer inne te siene sijn de landt-tafelen van de geheele werelt: met een corte verclaringhe der selver
  - (Antwerp: Gielis van Diest, 1571) [= 1573]
  - 2° : [6], [69], [3] f. 69 plates
  Collaborators: Coppens van Diest, Gillis I (printer); Ortelius, Abrahamus (author); Ortelius, Abrahamus (author); Heyns, Pieter (translator)
  Illustrations: copper engraving(s) on 69 plates: 69 maps/views
  Bibliography: Brunet 4: 0242; KOEMAN (1967) Ort.10; STCDutch 163 - Not in: Adams; BT; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 746. - 1187 - (Topography) Ortelius, Abrahamus Theatrum orbis terrarum
  - Theatrum orbis terrarum. Opus nunc denuo ab ipso auctore recognitum, multisque locis castigatum, et quamplurimis novis tabulis atque commentariis auctum
  - (Antwerp: Aegidius Radaeus Gandensis, 1575); [4° ed.]
  - 2° : [12], [48] f. 70 plates
  Collaborators: Ortelius, Abrahamus (author); Rade, Gillis vanden (printer)
  Illustrations: copper engraving(s) on 70 plates: 70 maps/views
  Bibliography: Adams O-335; BT 8866; KOEMAN (1967) Ort.13- Exhibitions: IMHOF (1998A) 38-39 n° 6
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: BE/BR-HG/2002/06/08 n° 303 : Est. 12000-14000/€ 43000
  Condition: Incomplete: 66 of 70 maps; 44 maps added.
  Other copies: Info by E-mail
 747. - 2237 - (Topography) Ortelius, Abrahamus Theatrum orbis terrarum
  - Theatrum orbis terrarum
  - (Antwerp: < Abrahamus Ortelius > ; < Aegidius Coppenius Diesthensis > , 1571)
  - 2° : [8], [31] f. 53 plates
  Collaborators: Ortelius, Abrahamus (author)
  Illustrations: copper engraving(s) on 53 plates: 53 maps/views
  Bibliography: BT 2298; KOEMAN (1967) Ort.02; STCDutch 162 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 748. - 5922 - (Topography) Ortelius, Abrahamus Theatrum orbis terrarum
  - Theatrum orbis terrarum. Opus nunc denuo ab ipso auctore recognitum, multisque locis castigatum, et quamplurimis novis tabulis atque commentariis auctum
  - (Antwerp: Anthonis van Diest Coppens; < Abrahamus Ortelius > , 1573)
  - 2° : [10], [48] f. 70 plates
  Collaborators: Ortelius, Abrahamus (author); Coppens van Diest, Anthonis (printer); Ortelius, Abrahamus (publisher)
  Illustrations: Engraved titlepage; copper engraving(s) on 70 plates: 70 maps/views
  Bibliography: Adams O-333; ARENTS (2001) E38; Brunet 4: 0242; BT 2299; KOEMAN (1967) Ort.09; STCDutch 162- Exhibitions: IMHOF (1998A) 35-36 n° 4; SCHEPPER (2004) 58 - Not in: BB; MACHIELS (1979)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 749. - 8124 - (Topography) Ortelius, Abrahamus Theatrum orbis terrarum
  - Theatrum orbis terrarum. Opus nunc denuo ab ipso auctore recognitum, multisque locis castigatum, et quamplurimis novis tabulis atque commentariis auctum
  - Antwerp: Anthonis van Diest Coppens; < Abrahamus Ortelius > , 1574
  - 2° : [10], [48] f. 70 plates
  Collaborators: Ortelius, Abrahamus (author); Coppens van Diest, Anthonis (printer); Ortelius, Abrahamus (publisher)
  Illustrations: copper engraving(s) on 70 plates: 70 maps/views
  Bibliography: Adams O-334; BT 2300; KOEMAN (1967) Ort.12- Exhibitions: IMHOF (1998A) 37-38 n° 5
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 750. - 11887 - (Topography) Ortelius, Abrahamus Theatrum orbis terrarum
  - Theatrum orbis terrarum
  - [Antwerp]: ( < Abrahamus Ortelius > ; < Aegidius Copenius Diesthemius > , Wednesday, 20 May 1570)
  - 2° : [8], [30] f. 53 plates
  Illustrations: Engraved titlepage; copper engraving(s) on 53 plates: 60 maps/views
  Bibliography: Adams O-331; Brunet 4: 0242; CARTER (1967) n° 091; BT 2296, 2297: zonder Falkenburgius als medewerker; KOEMAN (1967) Ort.01B; NB 23202, 23205- Exhibitions: IMHOF (1998A) 33 n° 2 - Not in: KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 751. - 685 - (History-Flanders) Oudegherst, Pieter Annales de Flandres
  - Les chroniques et annales de Flandres: contenant les heroïcques et tresvictorieux exploicts des forestiers, & comtes de Flandres, & les singularités & choses mémorables advenues audict Flandres, depuis l'an [...] VIc/. & xx. jusques à l'an M.CCCC.LXXVI. Nouvvellement composees & mises en lumière par Pierre d' Oudegherst docteur és Loix, natif de la ville de Lille. Soli deo sit honor semper & gloria
  - Antwerp: Christofle Plantin; (Jehan Withage), 1571; [1° ed.]
  - 4° : [8], 340, [12] f.
  Collaborators: Oudegherst, Pieter (author); Plantijn, Christoffel I (publisher); Verwithagen, Jan I (printer); Oudegherst, Jan (author)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Brunet 6: 1409 [25078]; BT 2314; MACHIELS (1979) O-123; NB 23327; STCDutch 126; SORGELOOS (1990) 348; PP 1841- Exhibitions: HISTORIOGRAPHIE (1935) 85 - Not in: Adams; KNAPEN (1986); BB; MATAGNE (1985)
  Links: Google Books; Google Books
  Copies: BE/BR-HG/2001/12/01 n° 062 : Est. 20000-25000/BF. 19000 (€ 471)

  BE/A-VB/2002/06/19 n° 1486 : Est. 500-600/€ 450

  FR/R-MD/2003/11/29 n° 388 : Est. 210/€ ?
  Prov. Croquez-Ringuer (ex libris). Binding: reliure plein veau d'époque.
  NL/DH-VS/2003/06/18-20 n° 2123 : Est. 700/€ 2100
  Prov. Comte d'Aallenes.
  Other copies: Info by E-mail
 752. - 6253 - (Antiquity) Ovidius Naso, Publius Fastorum libri VI
  - < Publius Ovidius Naso > Fastorum lib. VI. Tristium lib. V. De Ponto lib. IIII. In Ibim. Ad Liviam. Quid in singulis praestitum sit, ex sequenti pagina intelliges
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 16° : 461, [3] p.
  Collaborators: Ovidius Naso, Publius (author); Plantijn, Christoffel I (printer); Giselinus, Victor (editor)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams O-446; PP 1850 - Not in: Brunet; BT; BB; MACHIELS (1979); STCDutch
  ¶Notes on the author /
  Copies: Info by E-mail
 753. - 7671 - (Antiquity) Ovidius Naso, Publius Fastorum libri VI
  - < Publius Ovidius Naso > Fastorum lib. VI. Tristium lib. V. De Ponto lib. IIII. In Ibim. Ad Liviam. Quid in singulis praestitum sit, ex sequenti pagina intelliges
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1567
  - 16° : 176 p.
  Collaborators: Ovidius Naso, Publius (author); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: Adams O-440; BT 3908; PP 1846 - Not in: Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author /
  See also: Antiquity-1566 [part]
  Copies: Info by E-mail
 754. - 3311 - (Antiquity) Ovidius Naso, Publius Heroidum Epistolae
  - < Publius Ovidius Naso > Heroidum epistolae. Amorum libri III. De arte amandi libri III. De remedio amoris libri II. Aliaque huius generis, qua sequens pagella indicabit. Omnia ex accuratiss. < Andreas Naugerius > castigatione. Guidonis Morilloni argumenta in epistolas
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 16° : 357, [3] p.
  Collaborators: Ovidius Naso, Publius (author); Naugerius, Andreas (editor); Morillon, Guy (collaborator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 6471; PP 1851 - Not in: MACHIELS (1979)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: NL/H-BK/2003/12/09-12 n° 3486 : Est. 100-150/€ 200
  Binding: Contemp. blind-tooled calf.
 755. - 6947 - (Antiquity) Ovidius Naso, Publius Heroidum Epistolae
  - < Publius Ovidius Naso > Heroidum epistolae. Amorum libri III. De arte amandi libri III. De remedio amoris libri II. Aliaque huius generis, qua sequens pagella indicabit. Omnia ex accuratiss. < Andreas Navigerius > castigatione. Guidonis Morilloni argumenta in epistolas
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1566
  - 16° : 357, [3] p.
  Collaborators: Ovidius Naso, Publius (author)
  Bibliography: BT 3910; NB 23420; PP 1848 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 756. - 4687 - (Antiquity) Ovidius Naso, Publius Metamorphoses
  - Metamorphoseon, libri XV. In singulas quasque fabulas Lact. Placidi argumenta. Cum scholijs & indice
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1561 (1560)
  - 16° : 1-216, [8] f.
  Collaborators: Ovidius Naso, Publius (author); Lactantius, Placidus (collaborator); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 6476; STCDutch 164; SORGELOOS (1990) 349; VOET (1969) 2: 159; PP 1842 - Not in: MACHIELS (1979)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
 757. - 7884 - (Antiquity) Ovidius Naso, Publius Metamorphoses (2 pts.)
 758. - 10620 - (Antiquity) Ovidius Naso, Publius Metamorphoses (3 pts.)
  - < Publius Ovidius Naso > Metamorphoseon libri XV ab < Andreas Naugerius > castigati & Vict. Giselini scholiis illustrati. Reliqua proximè sequens pagella indicabit
  - Antwerp: < Christophorus Plantinus > , 1575
  - 16° : 449, [53] p.
  Collaborators: Ovidius Naso, Publius (author); Naugerius, Andreas (editor); Giselinus, Victor (editor); Plantijn, Christoffel I (printer)
  Illustrations: Title in border; printer's mark on titlepage
  Bibliography: BT 3912; BT 6471; NB 23432; PP 1849 - Not in: Adams; Brunet; KNAPEN (1986); BB; MACHIELS (1979); MATAGNE (1985); STCDutch; SORGELOOS (1990)
  ¶Notes on the author / on the work /
  Copies: Info by E-mail
  OTHER PARTS
  - Pt. 02 : 16° :
  Illustrations: Printer's mark on titlepage
  ¶Notes on the author /
  - Pt. 03 : 16° :
  ¶Notes on the author /
 759. - 7672 - (Antiquity) Ovidius Naso, Publius Tristia
  - < Publius Ovidius Naso > Tristium lib. V. Ex accurat