Vereniging van de Antwerpse Bibliofielen vzw
Vrijdagmarkt 22
2000 Antwerpen
Contact: p/a Museum Plantin-Moretus VERENIGING VAN DE ANTWERPSE BIBLIOFIELEN VZW
E-mail Website
Update: Monday, 23 October 2006


DE GULDEN PASSER
023: (1945) 024: (1946) 025:1-2 (1947) 025:3-4 (1947) 026:1-2 (1948) 026:3-4 (1948) 027: (1949) 027:1 (1949) 027:2-4 (1949) 028: (1950) 029: (1951-1952) 030: (1952) 031: (1953) 031:1-2 (1953) 031:3-4 (1953) 032: (1954) 032:3-4 (1954) 033: (1955) 033:1-2 (1955) 033:3-4 (1955) 034: (1956) 035: (1957) 036: (1958) 037: (1959) 038: (1960) 039: (1961) 039:1-2 (1961) 039:3-4 (1961) 040: (1962) 041: (1963) 042: (1964) 043:1 (1965) 043:2-4 (1965) 044: (1966) 045: (1967) 045-46: (1967-1968) 047: (1969) 048: (1970) 049: (1971) 050: (1972) 051: (1973) 052: (1974) 053: (1975) 054: (1976) 055: (1977) 056: (1978) 057: (1979) 058-59: (1980-1981) 060: (1982) 061-63: (1983-1985) 064: (1986) 065: (1987) 066-67 (1988-1989): (1989) 068: (1990) 069: (1991) 070: (1992) 071-72: (1993-94) 073: (1995) 074: (1996) 075: (1997) 076-77: (1998-1999) 078-79: (2001) 080: (2002) 081: (2003) 082: (2004) 083: (2005)
De Gulden Passer: 023 (1945)
- Prosper VERHEYDEN Paneelstempels met Sint-Pauluspenning op Brabantsche en Engelsche boekbanden: 1-17
- Henry L.V. de GROOTE Cornelius-Martinus Spanoghe (Doel, 30 Mei 1758 - St. Gillis Waas, 19 December 1829) (vervolg en slot van de bibliographie) II. Werken van Spanoghe: 19-79
- R. MERECY De Antwerpsche pers onder het "Vereenigd Koninkrijk": 81-125
- L. Le CLERCQ Sinte Romnouts legende (z.p. Thomas Vander Noot, z.j.): 127-147
- Gilbert DEGROOTE Pieter Joost de Borchgrave (1758-1819): 149-158
- Frank van den WIJNGAERT P.P. Rubens en Lucas Vorsterman. Een aanslag op het leven van den meester: 159-194
- Octaaf MUS Een onbekende boekbinder te Ieper op het einde der 16de eeuw: 195-196
- Octaaf MUS Een bijbel te Ieper in de 14de eeuw: 196-197
- H.F. BOUCHERY Latijnsche letterkunde in de middeleeuwen: 197-211
[Bibliografie - Bibliographie - Bibliography]
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
- Frank van den WIJNGAERT In Memoriam Prof. Dr. Arth. Cornette: 232-235
- Prosper VERHEYDEN Edmond Denie +14n December 1944: 237-242

De Gulden Passer: 024 (1946) Go Top
- R. De BOCK Een handel in pennen en papier te Antwerpen einde XVIIIe, begin XIXe eeuw: 1-18
- Prosper VERHEYDEN De paneelstempel Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn: 19-32
- Frank van den WIJNGAERT Antoon van Dyck en het Plantijnsche Huis: 33-40
- Jan BORMS De houtsneden uit "Vander dochtere van Syon" (Antwerpen, Gheraert Leeu 1492). Een leekebijdrage: 41-53
- van MIERLO Petrus Pictor, vagant of banneling?: 59-62
- B.A. VERMASEREN Een onbekende uitgave van een werkje van Franc. Costerus s.j.: 62-63
- Jan BORMS Errata en addenda bij Jos. H. Noens "Contributions à l'histoire de la gravure sur bois dans les Pays-Bas" (De Gulden Passer, VI, blz. 1 en vlgg.): 64-65
[Berichten - Notes - Notes]
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 025 (1947) 1-2 Go Top
- Ray NASH The Approach to Printing as an art in America: 1-21
- Jozef JENNES Hollandsche kunstinvloeden in Japan op het einde der XVIIIe eeuw: 22-33
- Frank van den WIJNGAERT De botanische teekeningen in het Museum Plantin-Moretus: 34-51
- M.A. NAUWELAERTS Bijdrage tot de bibliographie van Simon Verepaeus: 52-90
- Paul BERGMANS Musique d'un drame scolaire anversois de 1626: 91-95
- J. BORMS Leekebemerkingen bij "Die vij getiden op die passie ons heeren" (Antwerpen, Thomas vander Noot, omstr. 1505): 96-101
- A. Van ELSLANDER De fragmenten van de Istory van Troyen: 102-125
- Ed. FRISON Oorsprong, ontwikkeling en groei van de documentfotografie in dienst van het bibliotheekwezen: 126-134
[Berichten - Notes - Notes]
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 025 (1947) 3-4 Go Top
- O.F. BABLER Jan konupek, peintre-graveur tchèque: 169-185
- Frank van den WIJNGAERT De late Moretussen en de boekillustraties: 186-240
- J.-B. COLBERT DE BEAULIEU Les incunables des années 1500 et 1501, ou les imprimés antérieurs à la date du 11 avril 1501, nouveau style: 241-245
- Frederick R. GOFF Early Belgian Books in the Rosenwald Collection of the Library of Congress: 246-256
- Henry L.V. De GROOTE Een en ander over de Verdussens: 257-279
- Henri van CROMBRUGGEN Een onuitgegeven werk van Justus Lipsius De Magnitudine Hebraea: 280-285
- L. Le CLERCQ Legende des h. martelaers Sinte Rombouts (Brussel, Kon. Bibliotheek, hs. 15141): 286-291
- J.-G. De BROUWERE Le catalogue de l'hôpital d'Audenaerde en 1300: 292-296
- G.Jo. STEENBERGEN De auteur van de Antwerpse ommeganck-ordonantie anno 1566: 297-312
- Gilbert DEGROOTE Eduard de Dene als Villonisant: 313-343
[Berichten - Notes - Notes]
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 026 (1948) 1-2 Go Top
- Luc INDESTEGE Prosper Verheyden. In memoriam 1873-1948: 1-28
- José RUYSSCHAERT Autour des études de Juste Lipse sur Tacite. Examen de quelques éditions du XVIe siècle: 29-40
- G.W. OVINK Nederlandse drukletters uit de XXe eeuw: 41-52
- L. LANDSMAN Het mooie boek in de Sovjet Unie: 53-62
- Jan BORMS Jan van den Dale en "De wre vander doot". Lekebijdrage: 63-105
- P. De VROEDE Mogen de Mechelse kramers boeken verkopen?: 106-123
- J.G. STERCK De seyndbrieff van Thomas van Thielt (1567): 124-131
- S.M. BOUCHEREAUX A propos d'une reliure de Jean-Casimir. Iconographie et culte de la passion: 132-149
- Frank van den WIJNGAERT De late Moretussen en de boekillustratie (vervolg en slot): 150-205
[Berichten - Notes - Notes]
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 026 (1948) 3-4 Go Top
- R.L. PLANCKE Middeleeuwse inventarissen van Belgische kloosterbibliotheken: 237-252
- Am. DERMUL Vorsterman's Nieuw Testament van juli 1528: 253-261
- M.A. NAUWELAERTS De methodiek van het latijnse onderwijs in de 16de eeuw: 262-276
- A. SCHOUTEET Een onbekend dichtwerk van pater Seraphim De Vos: 277-282
[Berichten - Notes - Notes]
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 027 (1949) Go Top
- Prosper ARENDTS Pompa introitus Ferdinandi. Bijdrage tot de Rubens Bibliografie: 081-348

De Gulden Passer: 027 (1949) 1 Go Top
- Luc DEBAENE Rederijkers en prozaromans: 1-23
- R.L. PLANCKE Middeleeuwse handschrifteninventarissen: 24-35
- A. Van ELSLANDER & L. ROOSE Het handschrift der zogenaamde "Refreynen van C. Crul": 36-69
[Berichten - Notes - Notes]
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 027 (1949) 2-4 Go Top
- Prosper ARENTS Pompa Introitus Ferdinandi. Bijdrage tot de Rubensbibliografie: 81-347

De Gulden Passer: 028 (1950) Go Top
- O.F. BABLER Oldrich Menhart, Czech printer, type-designer and penman: 1-31
- A. De WILT De "Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu" van Alegambe-Bollandus: 32-43
- Konrad F. BAUER The John M. Wing Foundation on the history of printing: 44-56
- I.H. van EEGHEN De "Acta Sanctorum" en het drukken van katholieke boeken te Antwerpen en Amsterdam in de 17de eeuw: 049-58
- G. SCHMOOK XL jaar Antwerps maecenaat: 57-70
- S.M. BOUCHEREAUX Les beaux livres parisiens de Gilles Corrozet: 71-86
- H. de la FONTAINE VERWEY Frederik Corcellis, knecht van Laurens Jansz Coster of de gevolgen van een drukfout: 87-103
- M.A. NAUWELAERTS De geschriften van Joannes Nemius: 104-109
- Henri van CROMBRUGGEN Een brief van Andriaan Saravia over Lipsius en "Het huis der liefde": 110-117
- R. DEROLEZ De briefwisseling van de gebroeders Grimm. Bibliographische nota: 118-121
- P. DEKEYSER Galerij van recente grafische albums en jaarboeken van hier en elders: 132-136
- Gilbert DEGROOTE Erasmiana in het handschrift der zogenaamde "Refreynen van C. Crul": 137-140
[Berichten - Notes - Notes]
- P. ARENTS Pompa introitus Ferdinandi. Corrigenda: 147-148
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 029 (1951-1952) Go Top
- Tboeck vanden leven ons heeren Iesu Christi (Geeraert Leeu, Antwerpen 1487). Facsimile-druk van de houtsneden met een inleiding door Luc Indestege [= Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, tweede reeks nummer 3]: [XIV]+140

De Gulden Passer: 030 (1952) Go Top
- S.L. HARZ Jan van Krimpen (1892-1952): 1-16
- L. VOET Het museum Plantin-Moretus heropend: 17-23
- Massimo COLESANTI La data di composizione delle "Variae lectiones" di Giusto Lipse: 24-37
- H. DIRKX Over de eerste twee drukken van "Het wonderjaer" van Hendrik Conscience: 38-46
- H. VERVLIET Recente bibliografieën over de geschiedenis van de drukkunst: 47-51
- Hugo A.J. Van De PERRE De "architectuur" van het Engelse boek: 52-84
- C. De CLERCQ Corneille-François Nelis et Jean-Baptiste Bodoni: 85-110
- A. LOUIS Beschouwingen bij een ongekende brief van Rembertus Dodoens (1517-1585): 111-120
- M. LUWEL Twee achttiende-eeuwse Brugse auteurs in twistgeschrijf over de rederijkerskamers: 121-133
- Herwig OOMS Boeken omtrent het Jansenisme: 143-144
- P. De KEYSER Het goede en schenoe boek in Denemarken: 145-146
- P. De KEYSER Galerij van grafische uitgaven: 146-152
[Berichten - Notes - Notes]
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 031 (1953) Go Top
- Th. HOGERS JR. Een onjuiste reproduktie in een voortreffelijk boek:

De Gulden Passer: 031 (1953) 1-2 Go Top
- Léon VOET Abraham Verhoeven en de Antwerpsche pers. Beschouwingen rondom een recente tentoonstelling: 1-37
- H. DIRKX Bijdrage tot de bibliographie van de vroege drukken van Hendrik Conscience: 38-48
- I.H. Van EEGHEN De Acta Sanctorum en het drukken van katholieke boeken te Antwerpen en te Amsterdam in de 17de eeuw: 49-58
- PEETERS FONTAINAS Extrait des mémoires de Jean-Martin Cordero de Valence. Sa vie d'étudiant à Louvain, ses traductions espagnoles, ses éditions aux Pays-Bas: 59-87
- Jozef MULS Luc van Hoek, tekenaar: 88-110
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 031 (1953) 3-4 Go Top
- W.Gs. HELLINGA De codicologisch-bibliografische nalatenschap van Willem de Vreese: 133-144
- H. DIRKX De oorspronkelijke uitgave van "Vlaemsche dichtoefeningen" van Guido Gezelle: 145-148
- C. De CLERCQ Simon-Pierre Ernst et "L'art de vérifier les dates": 149-190
- Marie-Louise VERMEIREN La bible de Wenceslas du Musée Plantin-Moretus à Anvers: 191-229
- I. VERTESSEN Prospecties op het terrein van de bibliografie van de Antwerpse drukken: 230-241

De Gulden Passer: 032 (1954) Go Top
- In Memoriam Mario Battistini: 11-12
- Mario BATTISTINI Jean Michel Bruto, humaniste, historiographe, pédagogue au XVIe siècle (Notice biographique): 029-156

De Gulden Passer: 032 (1954) 3-4 Go Top
- C. TIHON Mario Battistini - Bibliographie: 13-28

De Gulden Passer: 033 (1955) Go Top
- V.L. SAULNIER L'humanisme français et Christophe Plantin: 180-207

De Gulden Passer: 033 (1955) 1-2 Go Top
- L. CEYSSENS Juan Martinez de Ripalda et le troisième volume de son "De ente supernaturali" (1648): 1-27
- Luc INDESTEGE Een band teruggevonden uit het bezit van de Anrtwerpse humanist Peter Gilis, en een Spes-band, door Marcus Fugger te Leuven in 1546 besteld, na vier eeuwen terug in de stad waar hij ontstond: 27-35
- Colin CLAIR A Secret of the Laurel-Tree unveiled. Another "rekenboeck" comes to light: 36-41
- H. DIRKX Bijdrage tot de bibliographie van de vroege drukken van Hendrik Conscience: 42-47
- C. De CLERCQ La "versio Belgica" de la bible du franciscain Guillaume Smits: 48-91
- L. ELAUT De laatste vroedvrouwencatechismus: 92-102
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 033 (1955) 3-4 Go Top
Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955. Internationaal congres voor boekdrukkunst en humanisme 4-10 september 1955. Mémorial des Journées Plantin - Memorial Volume of the Plantin-Celebration - Gedenkbuch der Plantin-Tage. Eerste deel: 145-268
- De Plantin-feesten 1555-1955 / Les fêtes plantiniennes 1555-1955: 145-162 / 163-179
- V.L. SAULNIER L'humanisme français et Christophe Plantin: 180-207
- M. DELCOURT L'humanisme aux Pays-Bas au temps de Plantin: 208-218
- Arnold BANK Calligraphy and its Influence in the Time of Plantin: 219-268

De Gulden Passer: 034 (1956) Go Top
Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955. Internationaal congres voor boekdrukkunst en humanisme 4-10 september 1955. Mémorial des Journées Plantin - Memorial Volume of the Plantin-Celebration - Gedenkbuch der Plantin-Tage: 3-261
- H. De la FONTAINE VERWEY Le livre au temps de Plantin: 5-19
- Aloys RUPPEL Die Bücherwelt des 16. Jahrhunderts und die Frankfurter Büchermessen: 20-39
- L. INDESTEGE De boekband in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 16de eeuw: 40-71
- L. VOET The Personality of Plantin: 73-87
- Maurice Van DURME Plantin, Granvelle et quelques documents inédits ou non-publiès dans la correspondance: 88-103
- Raymond De ROOVER The Business Organisation of the Plantin Press in the Setting of the 16th Century Antwerp: 104-120
- Harry CARTER Plantin's types and their makers: 121-143
- Ray NASH Plantin's illustrated Books: 144-156
- C. De CLERQ Les éditions bibliques, liturgiques et canoniques de Plantin: 157-192
- Carlo De CLERCQ Les éditions bibliques, liturgiques et canoniques de Plantin: 157-192
- Jacques GUIGNARD A propos des éditions françaises de Plantin: 193-237
- Suzanne CLERCX Les éditions musicales anversoises du XVIe siècle et leur rôle dans la vie musicale des Pays-Bas: 238-249
- J. Van KRIMPEN Plantin and our time: 250-259

De Gulden Passer: 035 (1957) Go Top
- J. PEETERS-FONTAINAS L'officine Espagnole de Martin Nutius à Anvers: 1-106
- Nathalie Zemon DAVIS Christophe Plantin's Childhood at Saint Just: 107-120
- Luc INDESTEGE Een onbekende paneelstempel van de Antwerpse binder Jan van Wouw, alias Johannes de Wouda: 121-128
- L. ELAUT Een Plantin-uitgave van H. Ranzovius' hygiënisch traktaat: 129-138
- B.A. VERMASEREN De Antwerpse graveur Filips Galle en zijn kroniekje over de opstand (1579): 139-147
- C. De CLERCQ Deux bibliophiles: Corneille-François Nelis et Paul-Antoine Wins: 148-178
- H.D.L. VERVLIET De gedrukte overlevering van Seneca Pater: 179-222
- L. VOET Nieuwe repertoria voor de incunabelperiode: 223-225
- L. VOET Uit de wereld van de boekband: 226-226
- L. VOET Jonker Jan van der Noot, "Patritius" van Antwerpen: 226-228
- L. VOET De geschiedschrijving in de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw: 228-229
- L. VOET Uit de wereld van de periodieke pers: 229-232
- L. VOET Bibliografische sprokkelingen: 232-234
- L. VOET Asociación de Bibliófilos de Barcelona: 234-235
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 036 (1958) Go Top
- A. AMPE In Memoriam prof.dr. J. Van Mierlo, s.j. (1878-1958): 1-11
- In Memoriam Jan Borms: 13-14
- P.J.H. VERMEEREN In Memoriam Albert Boeckler: 15-18
- L. VOET Plantiniana 1943-58. Bibliografie betreffende Plantin, de Moretussen en het Museum Plantin-Moretus verschenen tussen 1943-1958: 19-42
- M.A. NAUWELAERTS De correspondentie van Simon Verepaeus met de Officina Plantiniana te Antwerpen: 43-58
- Harry CARTER A Message from Plantin to Guillaume Le Bé: 59-62
- B. Van 'T HOFF De oudste atlassen van de Nederlanden: een merkwaardige atlas van Mercator in het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch: 63-87
- I. VERTESSEN Een onuitgegeven gedicht van Christoffel Plantin in het album amicorum van Abraham Ortelius: 88-90
- B.A. VERMASEREN Gilb. Roy, alias Theophilus, auteur van de anonieme "Chronic. historie ..." of "Histoire des troubles ... des Pays-Bas" (1582): 91-111
- Sheila WILLIAMS Books printed by the Officina Plantiniana in Antwerp and Leyden in the travelling library of sir Julius Caesar: 112-119
- Colin CLAIR Plantiniana in the Brotherton Library University of Leeds: 120-121
- L. ELAUT Nog de vroedvrouwenkatechismus van F.D. Vandaele: 122-124
- C. De CLERCQ Jean et Jacques Taffin, Jean d'Arras et Christophe Plantin: 125-136
- C.A. ZAALBERG Een nootkreet: 137-138

De Gulden Passer: 037 (1959) Go Top
- Ger SCHMOOK In Memoriam prof. dr. Herman Bouchery 1912-1959: 1-8
- L. VYDT-DE BLED Prof dr. Herman Frederik Bouchery (1912-1959) Lijst van werken en bijdragen: 18
- St. HOOYBERGHS In Memoriam kan. J. Nieuwenhuyzen, o. praem.: 19-20
- Léon VOET Plantiniana 1943-1958. Bibliografie betreffende Plantin, de Moretussen en het Museum Plantin-Moretus verschenen tussen 1943-1958 (tweede deel): 21-73
- M. RISSELIN-STEENEBRUGEN Christophe Plantin, facteur en lingeries fines et en dentelles: 74-111
- Colin CLAIR Plantiniana in the Manuscript Department of the British Museum and at the Public Records Office: 112-121
- Ilse SCHUNKE Plantin und die niederländische Einbandkunst seiner Zeit: 122-141
- Léon VOET Plantin en de kring van Granvelle. Enkele nog onuitgegeven brieven en documenten: 142-169
- H.D.L. VERVLIET Typographica Plantiniana. I.- Ter inleiding: De studie van het zestiende-eeuwse letterbeeld en het geval van "La theologie germanicque" (Plantin, 1558): 170-178
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 038 (1960) Go Top
- Mike PARKER, K. MELIS & VERVLIET, H.D.L. Typographica Plantiniana. II. Early inventories of punches, matrices, and moulds, in the Plantin-Moretus Archives: 1-139
- A. De WILT Enkele leden van de familie Plantin en de annuntiaten: 140-150
- Henri Van CROMBRUGGEN De Nederlandse drukken van Lipsius' "De Constantia": 151-156
- Michel SPANNEUT Autour d'une bible flamande de Vorsterman (1528-1529): 157-177
- J. PEETERS-FONTAINAS Les éditions espagnoles du "Chevalier délibéré" d'Olivier de la Marche: 178-192
- Carlo De CLERCQ Oeuvres imprimées des minimes de la province belge: 193-210
- Bibliografie van de geschiedenis van het boek in België - Bibliographie de l'histoire du livre en Belgique 1959: 211-232
- Fritz BAYER Seltenes Forscher-Jubiläum. Professor Dr. Aloys Ruppel am 1. August vierzig Jahre Direktor des Mainzer Gutenberg-Museums: 233
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 039 (1961) Go Top
- E. ROOBAERT & A. MOERMAN Libraires et imprimeurs à Anvers du XVIe siècle.I. - Jean de Laet, imprimeur de la ville d'Anvers 1549-1566: 188-210

De Gulden Passer: 039 (1961) 1-2 Go Top
- Lode BAEKELMANS Aan mejuffer dr. M.E. Kronenberg: 1-2
- H. de la FONTAINE VERWEY Bij de tachtigste verjaardag van dr. M.E. Kronenberg: 3-16
- Mike PARKER, K. MELIS & VERVLIET, H.D.L. Typographica Plantiniana. III. Ameet Tavernier, punchcutter (ca. 1522-1570): 17-76
- M. RISSELIN-STEENEBRUGGEN Les débuts de l'industrie dentellière - Martine et Catherine Plantin: 77-124
- L. ELAUT Nog meer bibliografische kanttekeningen bij het enig bekende Nederlandse exemplaar van A. Vesalius 'Epitome' 1569: 125-138
- Carlo De CLERCQ Oeuvres imprimées des Minimes de la province belge: 139-187
- Luc INDESTEGE Opschriften in afzonderlijke letterstempels op Vlaamse boekbanden uit de vijftiende eeuw: 211-222
- Bibliografie van de geschiedenis van het boek in België - Bibliographie de l'histoire du livre en Belgique 1960*: 223-245
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
- H.D.L. VERVLIET Op zoek naar letterspecimens: een oproep: 249-250
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 039 (1961) 3-4 Go Top
Herman LIEBAERS Hzandschrift en druk. Lezingen gehouden in de Sectie Boek- en Bibliotheekwezen van het 24ste Filologencongres te Leuven (6-8 april 1961): 255-257
- J. DESCHAMPS De catalogus van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België: 258-273 (4-19)
- F. De VRIEZE De Nederlandse boek- en bibliotheekterminologie: 274-287 (20-33)
- H. De la FONTAINE VERWEY Typografische schrijfboeken. Een hoofdstuk uit de civilité-letter: 288-326 (34-72)
- H.D.L. VERVLIET Zestiende-eeuwse lettertypes: 327-338 (73-84)
- K.G. Van ACKER Viglius en de Librije van Sint-Baafs te Gent: 339-357 (85-103)
- L. VOET Lexicon der boekdrukkers en -verkopers in België (15e-16e eeuw): 358-366 (104-112)

De Gulden Passer: 040 (1962) Go Top
- L. VOET In Memoriam Frank van den Wijngaert: 1-11
- Ger SCHMOOK In Memoriam Irène Vertessen (Antwerpen: 25-2-1917 - 26-4-1962: 12-18
- M. BAELDE De toekenning van drukkersoctrooien door de Geheime Raad in de 16de eeuw: 19-58
- A. AMPE Kritisch onderzoek van de Hortulus Animae-drukken ten onzent: 59-95
- L. ELAUT Het kommentaar van Jacques Grévin op Vesalius' tekst in de Plantin-uitgaven van het 'Epitome': 96-104
- H.F. WIJNMAN De Antwerpse hervormingsgezinde drukker Mattheus Crom en zijn naaste omgeving: 105-124
- O. De NEVE Over een 'Vocabulaer' van de Brusselse schoolmeester Jan Berthout: 125-144
- O. De NEVE Een kleine mededeling omtrent Plantin's Thesaurus Theutonicae Linguae: 145-150
- Anne ROUZET Adresses d'imprimeurs, libraires et éditeurs belges des XVème et XVIème siècles: 151-207
- Bibliografie van de geschiedenis van het boek in België - Bibliographie de l'histoire du livre en Belgique 1961*: 208-228
- H.D.L. VERVLIET Een belangrijke publicatie voor de Nederlandse incunabelkunde: 229-233
- Marc LEFEVRE Note relative à la correspondance de Plantin: 234-235
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 041 (1963) Go Top
- M. LEFÈVRE Libraires belges en relations commerciales avec C. Plantin et J. Moretus: 001-47
- C. LEFÈVRE Chronologie des oeuvres de Pontus Heuterus: 128-160

De Gulden Passer: 042 (1964) Go Top
- A. GERLO La Correspondance inédite de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus: 005-232

De Gulden Passer: 043 (1965) 1 Go Top
L'Humanisme belge. Etat de la question, recherches, perspectives - Het Belgisch humanisme. Stand, onderzoekingen, vooruitzichten: 1-57
- Aloïs GERLO Discours d'ouverture: 2-8
- H.D.L. VERVLIET L'édition projetée de la correspondance de Juste Lipse: 9-16
- Marie-Thérèse LENGER La réédition de la "Bibliotheca Belgica" et la poursuite de l'édition princeps: 17-31
- Aloïs GERLO La traduction de l'Opus epistolarum Des. Erasmi: 32-40
- L.E. HALKIN L'édition critique des oeuvres d'Erasme. Problèmes de méthode: 41-43
- J. IJSEWIJN La philologie neo-latine dans le monde: 44-57

De Gulden Passer: 043 (1965) 2-4 Go Top
- Ger SCHMOOK In memoriam Berthe Van Regemoorter: 59-63
- Georges COLIN Une ode à Philippe II écrite, imprimée et reliée par Plantin: 64-90
- Carlo De CLERCQ Comment une biographie de Jeanne Neerinck fut écrite et ne parut point: 91-128
- Maurits De MEYER "Grosse court abbesse". Een Antwerpse satirische prent uit het midden van de 16de eeuw: 129-134
- R.H. TOUWAIDE Les éditions belges de la description des Pays-Bas par Lodovico Guicciardini. Analyse iconographique et typographique. Première partie: 135-148
- B. VERMASEREN Een 16de-eeuwse Spaanse aanhanger van de reformatie: Francisco de Enzinas: 149-165
- Joseph FABRI La correspondance de Pierre Pantin avec Balthazar Moretus (1607-1611): 166-248
- Howard J. SLENK Christopher Plantin and the States General: Some New Documents: 248-264
- Bibliographie de l'histoire du livre en Belgique - Bibliografie van de geschiedenis van het boek in België 1964: 265-289
- A. G[ERLO] & H.D.L. V[ERVLIET] La correspondance inédite de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus (Corrigenda): 290-291
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 044 (1966) Go Top
- J. VERHELST De Antwerpsche drukkerijen 1794-1914: 008-217

De Gulden Passer: 045 (1967) Go Top
- Abraham Ortelius Album Amicorum. Edition facsimile avec notes et traduction par Jean Puraye ...:

De Gulden Passer: 045-46 (1967-1968) Go Top
- J. PURAYE Abraham Ortelius. Album Amicorum: 125p.; 99p

De Gulden Passer: 047 (1969) Go Top
Jaargang, gewijd aan Erasmus (Nationale Erasmus-herdenking, ingericht door het Belgisch interuniversitair centrum voor geschiedenis van het humanisme, 1968): 1-259
- Aloïs GERLO Allocution d'accueil - Begroeting: 1-6
- Karel BLOCKX Een conflict tussen Erasmus en de Leuvense theologen in 1519: 7-30
- Gilbert DEGROOTE Erasmofilie te Antwerpen in de eerste helft van de zestiende eeuw: 31-51
- Marcelle DERWA Le dialogue pédagogique avant Erasme: 52-60
- Aloïs GERLO Erasme, homo Batavus: 61-80
- Léon-E. HALKIN Erasme et l'Europe: 81-101
- J. IJSEWIJN The Beginning of Humanistic Literature in Brabant: 102-112
- J.C. MARGOLIN L'inspiration érasmienne de Jacob Cats: 113-151
- M.A. NAUWELAERTS Erasme et Gand: 152-177
- Paul MESNARD Un brabançon qui n'a pas son égal en Europe: 178-186
- D.F.S. THOMSON Erasmus as a poet in the context of northern humanism: 187-210
- Imre TRENCSÉNYI-WALDAPFEL L'humanisme belge et l'humanisme hongrois liés par l'esprit d'Erasme: 211-224
- Irving L. ZUPNICK The influence of Erasmus' Enchiridion on Bruegel's Seven virtues: 225-235
- E.H. WATERBOLK Een Friese terminus? Een aspect van Erasmus' invloed in het noorden der Noordelijke Nederlanden: 236-259

De Gulden Passer: 048 (1970) Go Top
- Francine De NAVE De polemiek tussen J. Lipsius en D.V. Coornhert: hoofdoorzaak van Lipsius vertrek uit Leiden: 001-39
- R.H. TOUWAIDE Les éditions belges de la Description des Pays-Bas par Lodovico Guicciardini. Analyse iconographique et typographique. Deuxième partie: Première et deuxième éditions de la traduction française Silvius, Anvers, 1567 et 1568: 040-57
- R.H. TOUWAIDE Les éditions belges de la Description des Pays-Bas par Lodovico Guicciardini. Analyse iconographique et typographique. Troisième partie: Edition en italien Christophe Plantin, Anvers, 1581, in folio: 58-83
- F.J. DUBIEZ Verzamelde losse aantekeningen over oude boekbinders en boekbanden in de Nederlanden: 84-106
- Henry L.V. de GROOTE Drukte Willem Silvius te Antwerpen ca. 1565 "De maniere van bouckhouden ghemaect by Jan Wadington ende Noel N."? Werd het leerboek "L'art de l'arithmétique" van François de Berry uit Arras (ca. 1595) gedrukt?: 107-111
- Bibliographie de l'histoire du livre en Belgique - Bibliografie van de geschiedenis van het boek in België 1968-1969: 112-187

De Gulden Passer: 049 (1971) Go Top
- Nicole ROWAN Het rekwest en het privilegie betreffende het drukken van Justus de Harduwijns Goddelijcke lof-sanghen (1620) en Val ende opstandt vanden coninck ende prophete David (1620): 1-5
- Henry L.V. GROOTE De zestiende-eeuwse Nederlandse drukken over boekhouden en handelsrekenen hoofdzakelijk in betrekking met Antwerpen: 006-28
- R.H. TOUWAIDE Les éditions belges de la "Description des Pays-Bas" par Lodovico Guicciardini. Analyse iconographique et typographique. Quatrième partie: Edition en français, Christophe Plantin, Anvers 1582, Folio: 029-48
- R.H. TOUWAIDE Les éditions belges de la "Description des Pays-Bas" par Lodovico Guicciardini. Analyse iconographique et typographique. Cinquième partie: Edition en Italien, Christophe Plantin, Anvers 1588, Folio: 049-62
- B.A. VERMASEREN Onderzoek aangaande de religieus-ethische opvattingen der Antwerpse marranen: J. Cordero's Spaanse vertaling van Erasmus' Flores Senecae, opgedragen aan Mart. Lopez sr. 1555: 63-129
- F. CLAES Lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt tot 1600: 130-229
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 050 (1972) Go Top
- J. KLUYSKENS Twee zestiende-eeuwse werken, één verreikende strekking: Cassander en Lipsius: 1-10
- A. SCHOUTEET Jan van Hilten en andere onbekende Brugse drukkers uit de XVe en de eerste helft van de XVIe eeuw: 11-25
- B.A. VERMASEREN De Spaanse uitgaven op godsdienstig gebied van M. Nutius en J. Steelsius. Een voorlopige oriëntatie: 26-99
- Léopold DUPONT La bibliothèque de Torrentius: les livres d'un prélat humaniste du XVIe siècle sur l'empire Ottoman: 100-123
- R. LAUWAERT De handelsbedrijvigheid van de Officina Plantiniana op de Büchermessen te Frankfurt am Main in de XVIe eeuw: 124-180

De Gulden Passer: 051 (1973) Go Top
- F. CLAES Het Promptuariolum Latinae Linguae (1562) van Plantijn: 001-8
- Rudi A. RASCH Noord-Nederlandse muziekuitgaven met de Plantijnse notentypen: 9-18
- Nina CATACH & Jeanne GOLFAND L'orthographie Plantinienne: 019-69
- R. LAUWAERT De handelsbedrijvigheid van de Officina Plantiniana op de Büchermessen te Frankfurt am Main in de XVIe eeuw: 070-105

De Gulden Passer: 052 (1974) Go Top
Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst opgedragen aan prof. dr. Louis Lebeer ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Eerste deel - Contributions à l'histoire de l'art graphique dédiées au prof. dr. Louis Lebeer à l'occasion ...: 1-214
- Marie MAUQUOY-HENDRICKX Louis Lebeer: biografische schets: 3-5
- Marie MAUQUOY-HENDRICKX Louis Lebeer: esquisse biographique: 6-8
- Herman LIEBAERS Hulde aan Louis Lebeer: 9-11
- Herman LIEBAERS Hommage à Louis Lebeer: 12-14
- Ger SCHMOOK Enkele beschouwingen bij de loopbaan van Louis Lebeer: 15-18
- Ger SCHMOOK Quelques réflexions sur la carrière de Louis Lebeer: 19-22
- Jean ADHÉMAR Portrait et grimace: 23-25
- Frans BAUDOUIN Een thesisprent ontworpen door Abraham van Diepenbeeck en gegraveerd door Adrien Lommelin: 26-43
- Karel G. BOON Frans Crabbe en de monogrammist A.C.: 44-52
- Pierre COLMAN Henri-Joseph Godin, graveur liégeois (1747-1834): 53-66
- Paul CULOT Dessins et eaux-fortes de la suite des bacchanales de Jean-Honoré Fragonard: 67-78
- Elisabeth DHANENS Het ontwerp van Lieven Cruyl voor het hoogaltaar van [de] Sint-Baafskathedraal te Gent: 79-94
- Jozef DUVERGER Voorstellingen van Margaretha van Oostenrijk in tekeningen, prenten en boekillustratie: 95-114
- Jan Gerrit van GELDER De ongenoemde "inventor": 115-133
- L. VOET Dr. Luc Indestege: een onvoltooide bijdrage: 134-136
- Frans LEYTENS Kanttekeningen bij Delteil: "De Braekeleer": 137-150
- Lotti van LOOVEREN "Venationum novem archetypa", negen allegorische jachttaferelen door Otto van Veen: 151-175
- Marie MAUQUOY-HENDRICKX Une dernière hypothèse (?) au sujet de l'Ecce panis angelorum du couvent de Béthanie (Malines) portant le millésime 1467: 177-190
- Marie-Georges NICOLAS L'oeuvre d'Israël van Meckenem conservée à l'université de Liège: 191-214

De Gulden Passer: 053 (1975) Go Top
Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst opgedragen aan prof. dr. Louis Lebeer ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Tweede deel - Contributions à l'histoire de l'art graphique dédiées au prof. dr. Louis Lebeer à l'occasion ...: 213-453
- Lydia De PAUW-DE VEEN Archivalische gegevens over Volcxken Diercx, weduwe van Hieronymus Cock: 215-247
- Henri PAUWELS Naar aanleiding van een gravure van Quinten Metsys: 248-262
- Jean PURAYE A propos du recueil d'ornements de Charles Claesen: 263-267
- Iohan Quiryn van REGTEREN ALTENA Un incunable de la connaissance des graveurs et des monogrammes: 269-276
- Philippe ROBERTS-JONES Honoré Daumier et Louis Gallait: 277-288
- Eugène ROUIR Une lithographie non décrite d'Ossip Zadkine: 290-292
- Leon SMETS De invloed van de gravures uit Hartmann Schedel's Wereldkroniek op de miniatuurkunst; bijdrage tot de studie van de verluchte handschriftenlibrije van Rafaël Mercatel: 293-306
- Maurits SMEYERS De invloed der blokboekeditie van de Biblia pauperum op het getijdenboek van Maria van Vronensteyn: 307-325
- Jan-Karel STEPPE "De overgang van het mesdom van het oude verbond naar het nieuwe" Een Brussels wandtapijt uit de 16e eeuw ontstaan onder invloed van de Lutherse ikonografie en prentkunst: 326-259
- August TAEVERNIER Op bezoek bij dr Lebeer: 360-362
- Hélène VEROUGSTRAETE-MARCQ & Roger van SCHOUTE Le Speculum humanae salvotionis considéré dans ses rapports avec la Biblia pauperum et le Cantincum Canticorum: 363-379
- Léon VOET Kopergravure en houtsnede in de boekillustratie van het plantijnse huis in de tweede helft van de zestiende eeuw: 380-390
- Nicole WALCH Remarques sur l'emploi de quelques modèles italiens dans l'oeuvre gravé des frères Wierix: 391-401
- Wolfgang WEGNER Nachträge zu Gillis van Coninxloo: 402-408
- Roger-Armand WEIGERT Le commerce de la gravure en France au XVIIe siècle: les Tavernier: 409-440
- Leo WUYTS Lucas van Leydens "Melkmeid". Een proeve tot ikonologische interpretatie: 441-453

De Gulden Passer: 054 (1976) Go Top
- W. SCHRICKX John Fowler, English Printer and Bookseller in the Low Countries (1564-1579): 001-48
- Frans CLAES Supplement op de lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt tot 1600: 049-63
- Anna E.C. SIMONI A ghost no more: a contribution to the bibliography of Joannes David S.J.: 064-71
- J. SMITS Een dankbrief, 19 jaren na dato?: 072-76
- Pedro R. LEÓN Brief Notes on Some 16th Century Antwerp Printers with Special Reference to Jean Steelsius and his Hispanic Bibliography: 077-92
- J. KLUYSKENS Christoffel Plantin (1520-1589), toongever van Justus Lipsius (1547-1606): 093-107
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 055 (1977) Go Top
- Jean PEETERS-FONTAINAS (+) Supplément à la bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux 1965-1975. Mis au point par Anne-Marie Frédéric: 1-66
- Alda Bart ROSSEBASTIANO Antichi vocabolari plurilingui d'uso popolare. Parte I: La tradizione del 'Solenissimo vochabuolista': 67-152

De Gulden Passer: 056 (1978) Go Top
- G. PERSOONS De "Vereeniging der Antwerpsche bibliophielen" herdenkt zijn honderdjarig bestaan: 1-7
- L. VOET "Vereeniging der Antwerpsche bibliophielen" Honderd jaar 1877-1977: 8-20
- Chr.M.G. BERKVENS-STEVELINCK L'apport de Prosper Marchand au système des librairies de Paris: 21-63
- Chr.M.G. BERKVENS Prosper Marchand, "trait d'union" entre auteur et éditeur: 65-99
- L.Th. MAES Rubens in het kader van de Europese, de nationale en de Antwerpse rechtsgeschiedenis: 101-118
- Carlo de CLERCQ Cinquante ans d'activité scientifique: 119-136
- C. de CLERCQ François Sonnius controversiste et apologiste. Réédition peu connue d'une de ses oeuvres en 1750: 137-153
- C.L. HEESAKKERS Une lettre inconnue à Christophe Plantin (Leiden, Bibl. univ., ms. BPL 246): 155-162
- Elly COCKX-INDESTEGE In Memoriam Giovanni Mardersteig (Weimar 8 januari 1892 - Verona 27 december 1977): 163-167
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 057 (1979) Go Top
- Chr.M.G. BERKVENS-STEVELINCK La cabale de l'édition 1720 du Dictionnaire de Bayle: 1-61
- Alastair HAMILTON Seventeen letters from Hendrik Jansen van Barrefelt (Hiel) to Jan Moretus: 62-127
- F. CLAES Tweede supplement op de lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt tot 1600: 128-136
- H.Th. van VEEN Een kwestie van datering: 137-141
- Guido PERSOONS De genealogie van de Antwerpse toonkundige Hubertus Waelrant (1517-1595) - Zijn biografische data en de "Voces Belgicae": 142-163
- Margery CORBETT The frontispiece to "Imago militiae auspiciis Ambrosii Spinolae Belgicarum Copiarum ductoris stataria acie adunbrata" 1614: 164-169
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 058-59 (1980-1981) Go Top
- Léon VOET & Guido PERSOONS De emblemata van Joannes Sambucus uitgegeven door de Officina Plantiniana, deel 1: 5-112

De Gulden Passer: 060 (1982) Go Top
- Léon VOET & Guido PERSOONS De emblemata van Joannes Sambucus uitgegeven door de Officina Plantiniana, deel 2: 5-120

De Gulden Passer: 061-63 (1983-1985) Go Top
Francine de NAVE (red.) Liber amicorum Leon Voet: XVIII+651
- Herman LIEBAERS Een beschouwing over het beroep van conservator: 3-5
- Francine de NAVE Conservator Leon Voet: een bio-bibliografische schets: 6-36
- R. BREUGELMANS Twee veilingen van boeken uit het bezit der Raphelengii: 39-47
- Frans CLAES Plantijn als uitgever van woordenboeken: 49-67
- J.M. DUVOSQUEL Une édition plantinienne retrouvée: la traduction neérlandaise des "Mémoires" de Philippe de Commynes par Cornelis Kiliaam [sic]: 69-75
- D. GROSHEIDE Twee protestantiserende werken door Plantin in 1558 gedrukt: L' A.B.C. ou Instruction chrestienne en Instruction chrestienne par F.J. Pierre Ravillian: 77-95
- Alistair HAMILTON The victims of Progress: the Raphelingius Arabic Type and Bewell's Arabic Lexicon: 97-108
- Jean HOYOUX Les relations entre Christophe Plantin et Torrentius, évêque d'Anvers: 109-115
- Denis PALLIER La firme plantinienne et le marché français pendant la Ligue: les voyages du libraire Théodore Rinsart en France (1591-1596): 117-135
- Peter AMELUNG Ein unbekannter antwerpener Ablassbrief des frühen 16. Jahrhunderts in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart: 139-146
- J. ANDRIESSEN Het onverwachte belang van een zeventiende-eeuwse Antwerpse druk: 147-152
- F. BAUDIN Caractères de civilité et de civilisation: 153-168
- Lode van den BRANDEN Archiefstukken betreffende het Antwerpse boekwezen in de 15de en 16de eeuw: 169-186
- Severin CORSTEN Kölner Drucker und Verleger in Antwerpen (15. und 16. Jahrhundert): 189-203
- A. DEROLEZ De oudste uitgaven van Gilbert Burnets Letters: 205-219
- Geneviève GLORIEUX Quelques éditions pirates publiées à Bruxelles pendant la Ligue: 221-239
- Albert LABARRE Les imprimeurs et libraires de Douai aux XVIe et XVIIe siècles: 241-260
- Louis LEBEER Een en ander betreffende Jan Mollijns, voornamelijk in verband met zijn boek "Dit is die afcoemste en de Genalogie der Hertogen en Hertoginnen van Brabant": 261-272
- Jeroom MACHIELS Een Petrarca-druk van Albert Pafraet: 273-283
- C. MATHEEUSSEN De omstreden datering van een Leuvense Martens-druk: J.L. Vives' Opuscula varia: 285-300
- P.N.G. PESCH Het Nederlandse volksboek van "Merlijn": bron, drukker en datering: 303-328
- K. PORTEMAN "'T is al goet wat cunste doet". Beschouwingen bij een drukkersmerk van de gebroeders Van de Venne: 329-345
- Willem SCHRICKX Een brief van de drukker Rutger Velpius uit 1582: 347-351
- Anna E.C. SIMONI Poems, Pictures and the Press. Observations on some Abraham Verhoeven Newletters (1620-1621): 353-374
- Ludo SIMONS Enkele filologische beschouwingen bij het eerste te Antwerpen gedrukte boek: 375-379
- Gerard van THIENEN Een onbekende druk met een onbekend adres van Henrick Pieterszoon die Lettersnider in Antwerpen: 381-388
- B.A. VERMASEREN Antwerpen en Deventer. Het lot van twee drukwerken (1566/7) van Simon Steenbergen te Deventer bestemd voor Antwerpen: 389-402
- Lisette DANCKAERT een kaart van het Antwerpse door Pieter Verbist. Een voorbeeld van lokale cartografie en historische actualiteit in de 17de eeuw: 405-416
- A. DEWITTE Abraham Ortelius en Bonaventura Vulcanius (1574-1598): 417-427
- J. KLUYSKENS De klassieke oudheid, propadeuse van het christendom: het streven van Justus Lipsius (1547-1606): 429-440
- G. PERSOONS Een Antwerpse autografe brief van Petrus Kaerius over zijn kaartboek van de Nederlandse provinciën 1617. Germania Inferior: 441-446
- Anne ROUZET Une lettre inédite de Jacques de Pamele à l'imprimeur Jean Bogard: 447-459
- A. De SMET De plaats van Jacob van Deventer in de cartografie van de 16de eeuw: 461-482
- F. BAUDOUIN Het epitaaf van Jan Gevaerts: een prent van Adriaan Lommelin, naar Pieter Paul Rubens of naar Erasmus Quellin?: 485-504
- Elly COCKX-INDESTEGE "Hugo Favolius ludebat": woord en beeld op Vlaamse prenten uit de 16de en 17de eeuw: 505-517
- Walter COUVREUR Galle en Hoefnagels plattegronden en de Antwerpse verdedigingswerken van september 1577 tot februari 1581: 519-545
- R.-A. D'HULST "De Koning drinkt", een tekening gekopieerd naar Jordaens, in het Stedelijk Prentenkabinet te Antwerpen: 547-555
- M. MAUQUOY-HENDRICKX Les dernières oeuvres datées de Jean Wierix: 557-559
- A.K.L. THIJS Notities voor een studie van de Antwerpse 17de-eeuwse suffragia: 561-594
- Carl Van de VELDE "Et mundus eum non cognovit". De monogrammist T.G.: 595-612
- Hans VLIEGHE Over de betekenis van een verloren Rubenstekening: 613-627
- Nicole WALCH Deux eaux-fortes anonymes en relation avec le tableau d'Otto Van Veen "Le Christ mort soutenu par un ange": 629-643

De Gulden Passer: 064 (1986) Go Top
- L. VOET In Memoriam Ger Schmook: 6-13
- Bert CARDON Jean Miélot als ontwerper van verluchte handschriften: de Miroir de la salvation humaine uit 1449 in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel: 15-46
- B.A. VERMASEREN Verzoek van L. Guicciardini aan de magistraat van Gent: 47-48
- Lavern John WAGNER Some considerations on Plantin's printing of de La Hèle's octo missae: 049-59
- Katlijne van der STIGHELEN Anna Maria van Schurman (1607-1678) als kalligrafe: 61-82
- Rudolf De SMET "Epistolae Tullianae": brieven van Hadriaan Beverland (1650-1716) (I): 83-124
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 065 (1987) Go Top
- A. SCHOUTEET Weinig of niet bekende drukkers van Brugge uit de 16de en het eerste kwart van de 17de eeuw: 005-41
- Loek GEERAEDTS Enkele kanttekeningen bij "De Stove" van Jan van den Dale: 043-53
- Frans CLAES Schooluitgaven van de 'Nomenclator' van Hadrianus Junius?: 055-63
- Margit TOTH L'oeuvre d'un jésuite flamand en hongrois au début du XVIIe siècle: 065-69
- Rudolf De SMET Epistolae Tullianae: brieven van Hadriaan Beverland (1650-1716) (II): 071-102
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

De Gulden Passer: 066-67 (1988-1989) (1989) Go Top
Marcus de SCHEPPER & Francine de NAVE (eds.) Ex officina Plantiniana. Studia in memoriam Christophori Plantini (ca. 1520-1589): 001-692
- Léon VOET Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589). Een synthese: 15-45
- M. SOMERS De Plantijnstudies van Max Rooses: 45-53
- Karel BOSTOEN Christoffel Plantijn en Jan van Hout in 1583-1585: opmerkingen naar aanleiding van hun vriendschap?: 61-85
- Chris L. HEESAKKERS Zeven albumbijdragen van Plantijn: 87-106
- Dirk SACRÉ Een vergeten brief aan Plantin. Fr. Cicereius over P. Manutius: 107-120
- Paul VALKEMA BLOUW Plantin's betrekkingen met Hendrik Niclaes: 121-158
- R. BREUGELMANS Twee anonieme Leidse Plantijndrukken uit 1584: 163-170
- C. COPPENS Een kijk op het woord; De titelbladen van Plantins bijbels. Een iconografische verkenning: 171-213
- Geneviève GLORIEUX Bandeaux et fleurons chez C. Plantin: 213-236
- Erwin VERZANDVOORT Over de door Plantijn gedrukte uitgaven van Reynaert de Vos: 237-252
- W. WATERSCHOOT De kopij van J.B. Houwaerts Pegasides Pleyn: 253-268
- Chris COPPENS Plantins fondscatalogus uit 1567: 275-301
- Guido PERSOONS De Antwerpse zending boeken naar de beurs van Frankfurt uit 1567: 301-305
- Bert Van SELM De fondscatalogus van Christoffel Plantijn uit 1570: 305-325
- Georges COLIN Le Compas d'Or sur les reliures: 325-336
- Johan HANSELAER De prijs van antieke teksten gedrukt door Plantijn: 337-348
- G. JANSSENS Plantijndrukken in de Henegouwse boekhandel in 1569: 349-381
- Nati KRIVATSKY Plantin books in sir Edward Dering's library: 381-391
- Kees van den OORD Nederlandse boekhandelaren in de grootboeken van de Officina Plantiniana 1566-89: 391-399
- Frans M.A. ROBBEN De relaties van Christoffel Plantijn met de boekhandel in Spanje. Een voorlopige inventaris: 399-418
- J. van ROEY Het boekbedrijf te Antwerpen in 1584-1585: 419-433
- J. ANDRIESSEN Johannes Fredericus Lumnius en zijn Evangelica Strena (1568): 439-442
- Frans CLAES Kiliaan als lexicograaf in de Officina Plantiniana: 443-454
- Elly COCKX-INDESTEGE Vesaliana Plantiniana. De drukken van Valverde en Van Mauden en hun exemplaren in Belgische collecties. Bijdrage tot een "Belgian Census" van H. Cushings Bibliografie van Vesalius: 455-479
- Jean-Pierre TRICOT Originele tekeningen van Valverde. Vesalius en Valverde: 481-489
- M. MUND-DOPCHIE Les éditions plantinniennes des tragiques grecs par G. Canterus: 491-505
- Andries WELKENHUYSEN Plantijns drukken van de "Testamenten der XII patriarchen" (1561, 1564, 1566) en hun "boekhistorische context: 505-515
- Francine De NAVE Franciscus I Raphelengius (1539-1597), grondlegger van de Arabische studiën in de Nederlanden: 523-553
- Alastair HAMILTON "Nam tirones sumus". Franciscus Raphelengius' Lexicon Arabico-Latinum (Leiden 1613): 557-589
- A. DEWITTE Bonaventura Vulcanius en de Officina Plantiniana (1573-1600): 591-597
- Hubert MEEUS Zacharias Heyns, een leerjongen van Jan Moretus: 599-612
- Guido PERSOONS Joannes I Bogardus, Jean II Bogard en Pierre Bogard als muziekdrukkers te Douai van 1574 tot 1633 en hun betrekkingen met de Officina Plantiniana: 613-666
[Index]

De Gulden Passer: 068 (1990) Go Top
- Lode van den BRANDEN Drukkersoctrooien toegekend door de Raad van Brabant tot 1600: 5-88
- Chris COPPENS "Vita mortalium vigilia": aantekeningen rond Viglius en het boek: 90-104
- Alastair HAMILTON Franciscus Raphelengius: the Hebraist and his manuscripts: 105-117
- Dermot MCGUINNE The "Louvain Irish" printing type: 113-138
- Rudolf de SMET Epistolae Tullianae Brieven van Hadriaan Beverland (1650-1716) (III): 139-167
- J. van ROEY In Memoriam H.L.V. de Groote: 169-171
- Marcus de SCHEPPER Bibliografie van H.L.V. de Groote: 173-189
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
[Index]

De Gulden Passer: 069 (1991) Go Top
- Ben A.J. WASSER Die Peregrinatie van Iherusalem: pelgrimsverslagen van Nederlandse Jerusalemgangers in de 15e, 16e en 17e eeuw: ontstaan en ontwikkeling: 5-72
- B.A. VERMASEREN Geschiedenis en bibliografie: de te Vianen gedrukte "Concordantie" tussen Lutheranen en Calvinisten te Antwerpen (dec. 1566): 73-132
- Christopher L.C.E. WITCOMBE Christopher Plantin's papal privileges: documents in the Vatican archives: 133-145
- Karel BOSTOEN De wetenschappelijke grondslag van de Nederlandse cultuurpolitiek: taal en letteren rondom Plantijn: 147-170
- Dirk SACRÉ Over Petrus Daems' "Encomiasticum solitudinis cartusianae" (Antwerpen, 1613): 171-179
- Jan MATERNÉ Archivering rond de eeuwwisseling: de vroegste inventarisatie van het Plantijns archief (1876-1926): 181-199
- Elly COCKX-INDESTEGE In Memoriam Herman de la Fontaine Verwey (30.12.1903 - 17.12.1989): 201-207
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
[Index]

De Gulden Passer: 070 (1992) Go Top
- Christian COPPENS Sixteenth-century octavo publishers' catalogues mainly from the Omont collection: 5-61
- W.L. BRAEKMAN Fragment van een Delftse éénblad-almanak voor 1532: 63-67
- Ernest STEVELINCK Qui peut avoir traduit en anglais le premier livre de comptabilité paru en français: 69-85
- Paul VALKEMA BLOUW De Antwerpse jaren van Niclaes Mollijns, 1579-86: 87-115
- Frans CLAES De Leuvense drukkersfamilie De Zangere (16de-18de eeuw): 117-128
- Raf van LAERE Gesigneerde ornamenten en aanverwante houtsneden in Luikse drukken uit de 17de en 18de eeuw: 129-212
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
[Index]

De Gulden Passer: 071-72 (1993-94) Go Top
- Frans M.A. ROBBEN Jan Poelman, boekverkoper en vertegenwoordiger van de firma Plantin- Moretus in Salamanca 1579-1607. Con un resumen español: 7-368

De Gulden Passer: 073 (1995) Go Top
- Paul VALKEMA BLOUW Geheime activiteiten van Plantin 1555-1583: 5-36
- Alison ADAMS Jacques Grévin et sa traduction française des Emblemata d'Hadrianus Junius: 37-66
- Dirk IMHOF Plantin's 1574 "Missale romanum" in octavo: new finding's on the occasion of a new acquisition by the Plantin-Moretus Museum: 67-82
- Ad MESKENS De prijs van de wetenschap: enkele prijzen van wiskundige en andere wetenschappelijke boeken in Plantijnse archivalia: 83-106
- Hubert MEEUS Zacharias Heyns. Een 'drucker' die nooit drukte: 107-127
- Marie-Thérèse ISAAC L'hommage d'Antoine Sanderus (1586-1664) à la ville de Gand: 129-153
- Wim NYS Joannes Claudius de Cock als ontwerper van boekillustraties. Een overzicht: 155-186
- Daniel DROIXHE Composition n'est pas raison? Une contrefaçon liégeoise de la Théorie de l'impôt de Mirabeau (1761): 187-210
- Marcus de SCHEPPER Beknopt overzicht van F. Robben's documentatie over Jan Poelman in Salamanca, berustend in het Museum Plantin-Moretus (Antwerpen): 211-214
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
[Index]

De Gulden Passer: 074 (1996) Go Top
Marcus de SCHEPPER & Francine de NAVE (red.) Ex Officina Plantiniana Moretorum. Studies over het drukkersgeslacht Moretus: 1-481
- L. VOET Het geslacht Moretus en de Plantijnse Drukkerij: 9-32
- Inge SCHOUPS Archieven van de familie Moretus bewaard op het Stadsarchief Antwerpen: 33-40
- P.G. HOFTIJZER De houding van de Moretussen en de Van Ravelingen tegenover het Plantijnse erfgoed: 41-58
- Dirk SACRÉ Balthasar Moretus' Conanima poetica (1588-1592): 59-110
- J. de LANDTSHEER Balthasar Moretus's sojourn in Louvain: 111-130
- Frans BAUDOUIN Balthasar I Moretus, "gheeestelyck vader", en zijn verwanten, begunstigers van de Antwerpse Annuntiaten: 131-156
- Noël GOLVERS The XVIIIth-century Jesuit mission in China and its "Antwerp connections" (I). The Moretus family (1660-1700): 157-188
- Karel DEGRYSE Het fortuin van de Moretussen (17de-18de eeuw): 189-202
- Jan PARMENTIER De Deense investeringen van de Moretusfamilie tijdens de 18de eeuw: 203-214
- Guido PERSOONS De portretten van het drukkersgeslacht Moretus: 215-248
- Francine de NAVE De Moretussen en de Antwerpse boekgeschiedenis van de 17de en 18de eeuw: 249-306
- Hans van de VENNE Cornelius Schonaeus Goudanus en zijn contacten met het Antwerpse boekbedrijf, inzonderheid de Officina Plantiniana 1568/69-1610: 307-342
- Hubert MEEUS Jan Moretus en de Noordnederlandse boekhandel 1590-1610: 343-369
- Chris COPPENS Titelblad als brief: Jan Paets aan Jan Moretus, 1600: 371-376
- Marcus de SCHEPPER Acroamata nuptialia (1645): een typografisch epithalamium voor Balthasar II Moretus en Anna Goos: 377-402
- Toon van HOUDT The making of a Jesuit author. Leonardus Lessius (1554-1623) and his printers: 403-438
- Gilbert TOURNOY Bouwstenen voor een nieuwe Verepaeusbibliografie: 439-450
- Werner WATERSCHOOT Emblemataliteratuur uit de Officina Plantiniana in de zeventiende eeuw: 451-468
[Index]

De Gulden Passer: 075 (1997) Go Top
- Pierre DELSAERDT & Dries VANYSACKER Repertorium van Antwerpse boekenveilingen 1750-1800: 5-120
- Michel OOSTERBOSCH Duizend brevieren en diurnalen. Een drukkerscontract met Dirk Martens uit 1507: 121-139
- Alison ADAMS Jacques Grévin and his translation of Sambucus' Emblemata: 139-182
- Alfons K.L. THIJS De Mechelse boekdrukkerij P.J. Hanicq als uitgeefster van populair beeldmateriaal (1817-1855): 183-238
- Alfons K.L. THIJS Hernieuwde belangstelling voor het oude sierpapier. Naar aanleiding van de publicatie "Sierpapier & marmering": 239-250
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
[Index]

De Gulden Passer: 076-77 (1998-1999) Go Top
- Hendrik D.L. VERVLIET Roman types by Robert Granjon: 5-76
- Paul VALKEMA BLOUW Anonieme drukken van Gillis van den Rade (Antwerpen 1577-1585): 077-94
- Ad MESKENS Liaisons dangereuses: Peter Heyns en Abraham Ortelius: 95-108
- Jeanine de LANDTSHEER "Bij de dood van een kind": Justus Lipsius aan Martine Plantijn: 109-125
- Guido PERSOONS Lettergieter Franchois II Guyot (1545-c. 1612) en muzieknoten voor Bogardus- en Phalesius-drukken: 127-154
- Dirk SACRÉ Acroamata nuptialia (1645) voor Balthasar II Moretus en Anna Goos: Jacobus Caterus s.j. in plaats van Casperius Gevartius?: 155-174
- Dirk SACRÉ Verdere bibliografische sprokkelingen met betrekking tot de dichter Sidronius Hosschius s.j. (1596-1653): 175-181
- Goran PROOT Het toneel van de Antwerpse augustijnen (1671-1783): 183-294
- Mieke PAULISSEN Ferdinand Crollen, boekbinder en drukker (1833-1897). Een genealogisch onderzoek: 295-331
- C. COPPENS The Plantin Moretus Archives: an index to Jan Denucé's inventory of 1926: 333-360
- Jan van der STOCK Fluiten in het donker. Toespraak van J.v.d.S bij de voorstelling van zijn boek Printing Images in Antwerp. The Introduction of Printmaking in a City. Fifteenth Century to 1585 Antwerpen, 29 oktober 1998, Museum Plantin Moretus: 361-369
- Guido PERSOONS In Memoriam em. prof. dr. Walter ridder Couvreur: 371-373
- Guido PERSOONS In Memoriam em. prof. dr. Willem Schrickx: 375-376
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
[Index]

De Gulden Passer: 078-79 (2001) Go Top
- Prosper ARENTS De Bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens: een reconstructie'. Bewerking: Frans Baudouin, Lia Baudouin, Elly Cockx-Indestege, Jacques De Bie & Marcus de Schepper. Eindredactie: Alfons K.L. Thijs: 7-387

De Gulden Passer: 080 (2002) Go Top
- Francine de NAVE In memoriam Leon Voet: 1-7
- Gay Van der MEER Het album amicorum van Aegidius Anselmo, kleinzoon van de Antwerpse reder Gillis Hooftman: 9-38
- Jeanine De LANDTSHEER Benito Arias Montano and his friends from his Antwerp sojourn: 39-62
- Antonio Dávila PÉREZ El epistolario de Benito Arias Montano. Catálogo provisional: 63-129
- Claude SORGELOOS "Praesim ut prosim": Les livres de Guillaume-Philippe de Herzelles (1684-1744), abbé de Sainte-Gertrude à Louvain, évêque d'Anvers, et la vente Guillaume-Antoine-Joseph de Bezerra en 1750: 131-181
- Dominique BOUGÉ-GRANDON From Antwerp to Lyons: The Making of a Bookseller's Vocation. François de los Rios 1727-1820: 183-199
- Johan HANSELAER BelEdiMar: een website voor Belgische drukken van vóór 1801: 201-211
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
[Index]

De Gulden Passer: 081 (2003) Go Top
- Elly COCKX-INDESTEGE Classica et humanistica: een Belgische incunabelcollectie uit de twintigste eeuw: 1-113
- H.D.L. VERVLIET Simon de Colines, punchcutter 1518-1546: 115-169
- Renaud ADAM "Sum Petri Aegidii". Kanttekeningen bij een recent opgedoken boek uit de bibliotheek van Pieter Gillis (1486-1533): 171-181
- Jeanine De LANDTSHEER Voor Vorst en Vaderland: Justus Lipsius op zijn sterfbed: 183-200
- Stijn van ROSSEM, Goran PROOT & DELSAERDT, Pierre De Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV): de bibliografie van het zeventiende-eeuwse boek in Vlaanderen: 201-217
- Dirk IMHOF Aanwinsten van het Museum Plantin Moretus in 2002: 219-222
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
[Index]
[Auteurs - Authors]

De Gulden Passer: 082 (2004) Go Top
- Jeanine De LANDTSHEER & Marcus de SCHEPPER De bibliotheek van Laevinius Torrentius, tweede bisschop van Antwerpen (1525-1595): 7-88
- Wim FRANÇOIS The alleged Bible translator Pieter Schuddematte, beheaded in Antwerp (1547): 89-94
- Michel VERWEIJ Lipsiana Bruxellensia. Nieuw ontdekte brieven en teruggevonden originelen van Justus Lipsius in de Koninklijke Bibliotheek van België: 95-101
- Dirk SACRÉ Lucas Holstenius (1596-1661) en een vacature voor de betrekking van corrector in de Officina Plantiniana (1625-1626): 103-113
- Prosper ARENTS Aankopen bij Balthasar Moretus voor de bibliotheek van Albert Rubens (1628-1650): 115-160
- Elly COCKX-INDESTEGE De band beware het boek. Uit de briefwisseling van Prosper Verheyden met Berthe van Regemorter: 161-177
- Francine de NAVE Het persoonlijk archief van ereconservator Leon Voet in het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet te Antwerpen. Inventaris van de documenten in 2003 overgedragen door zijn weduwe mevrouw Jenny Voet-Grisolle: 179-196
- Dirk IMHOF Aanwinsten van de oude bibliotheek van het Museum Plantin-Moretus in 2003: 197-200
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
[Index]
[Auteurs - Authors]

De Gulden Passer: 083 (2005) Go Top
- Francine de NAVE Het Complex Woning-Ateliers-Museum Plantin-Moretus UNESCO-werelderfgoed!: VII-VIII
- Hendrik D.L. VERVLIET Early sixteenth-century Parisian Roman types: 1-88
- Steven GYSENS & Jeanine De LANDTSHEER Autor quem tantopere quaerebam ... Johannes Livineius as a student of Athenaeus' Deipnosophistae: 89-106
- Chris COPPENS Plantijns fondscatalogus uit 1572 compleet: 107-115
- Jason HARRIS Het Album Amicorum van Abraham Ortelius: codicologie en verzameling: 117-135
- Prosper ARENTS Leerboeken voor Pieter Pauwel Rubens? Aankopen bij de Officina Plantiniana in 1585-1590 door Rumoldus Verdonck, magister van Rubens: 137-147
- Dirk IMHOF De Spaanse koopman Luys Perez als financier van Jan Moretus' uitgaven van Benedictus Arias Montanus: 149-155
- Dirk SACRÉ & Jeanine De LANDTSHEER Schrijvers, drukkers en hun deadlines. Een nieuwe brief van Balthasar Moretus aan Justus Lipsius (1605): 157-173
- Stijn van ROSSEM Drukkersbelangen en politiek verlangen. Hieronymus II Verdussen en de controle op de productie van almanakken in Antwerpen, 1626-1642: 175-199
- Noël GOLVERS De jezuïetenmissie in China (17de-18de eeuw). (Ook) een kwestie van Westerse boeken en bibliotheken: 201-221
- Dirk IMHOF Aanwinsten van het Museum PLantin-Moretus in 2004: 223-226
- Anton van der LEM Recente publicaties van de Universiteitsbibliotheek Leiden: 227
[Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
[Index]
[Auteurs - Authors]
Go Top
Go to Home Page