Uitgeverij Vantilt
  Postbus 1411
  6501 BK Nijmegen
  E-mail BioBibData
  Update: Thursday, 18 April 2013


  DE BOEKENWERELD
  021:2 (2005) 021:3 (2005) 021:4 (2005) 021:5 (2005) 022:1 (2005) 022:2 (2005) 022:3 (2006) 022:4 (2006) 022:5 (2006) 023:1 (2006) 023:2 (2006) 023:3 (2007) 023:4 (2007) 023:5 (2007) 024:1 (2007) 024:2 (2007) 024:3 (2008) 024:4 (2008) 024:5 (2008) 025:1 (2008) 025:2 (2008) 025:3 (2009) 025:4 (2009) 025:5 (2009) 026:1 (2009) 026:2 (2010) 026:3 (2010) 026:4 (2010) 026:5 (2010) 027:1 (2010) 027:2 (2010) 027:3 (2011) 027:4 (2011) 027:5 (2011) 028:1 (2011) 028:2 (2011) 028:3 (2012) 028:4 (2012) 028:5 (2012) 029:1 (2012) 029:2 (2013) 029:3 (2013)
  De Boekenwereld: 021 (2005) 2
  - Bernard van NOORDWIJK & Jan STORM VAN LEEUWEN Sloten en beslag op kerkboeken: 73-82
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 021 (2005) 3 Go Top
  - Paul DIJSTELBERGE De vorm: typografie in de Renaissance: 114-124
  - J.F. HEIJBROEK De verzameling van Simon Emmering: 125-143
  - Frans A. JANSSEN De boekenwereld rond 1820: 144-147
  - Paul van CAPELLEVEEN Over de toonbank. Bibliografische notities: 148-152
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 021 (2005) 4 Go Top
  - Yvette JANSEN Tekenend voor De Spaarnestad. In gesprek met twee voormalige illustratoren: 186-198
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs. Hoe ver?: 199-201
  - Gerard GROENEVELD Gentlemen prefer blondes ... Duitse pornopamfletten in oorlogspropaganda: 202-232
  - A.G. van der STEUR Een onbeschreven staat van het portret van Sasbout Vosmaer door Johannes Wierix: 233-234
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 021 (2005) 5 Go Top
  - Inge LEEMANS Spiegel der schoonste courtisanen. Van hoerengids via zedenleer tot persoonlijke afrekening: 266-282
  - Kees THOMASSEN Wil de ware Johan opstaan? De alba amicorum van Otto van Wijhe uit 1562-1574: 283-291
  - Jaap A.J. LIEVERSE De mooiste boekhandel ter wereld. Bij een bezoek aan Livrairia Lello & Irmao; een unieke kathedraal in Porto: 292-294
  - Paul van CAPELLEVEEN Over de toonbank (2): 295-299
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs. Waarom Gingerich?: 300-302
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 022 (2005) 1 Go Top
  - Paul van CAPELLEVEEN & Sophie HAM LUXE, de kunst van het Franse boek: 2
  - Paul van CAPELLEVEEN De Koopman Collectie in de Koninklijke Bibliotheek: 3-9
  - Clemens de WOLF Het Franse kunstenaarsboek in de twintigste eeuw, een beknopt overzicht. "Een livre d'artiste is niet hetzelfde als een artists' book": 10-18
  - Rob PERRÉE Livres d'artistes kent geen Nederlandse vertaling. Over boekprojecten tussen schrijvers en kunstenaars in Nederland en Frankrijk: 19-25
  - Paul van CAPELLEVEEN Zelf Koopman-boeken verzamelen: 26-31
  - Hans HAFKAMP Boekbespreking. "Gepaard en Ongepaard", een Nederlands livre d'artiste: 32-34
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs. Waarom Basbanes?: 35-38
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 022 (2005) 2 Go Top
  - J.F. HEIJBROEK & Andries F.J.M. MUNNICHS Dansen en Rhythmen. Een bundel prozagedichten met een band die de gemoederen in beweging bracht: 66-83
  - Ton CROISET VAN UCHELEN Ger Brouwer (1919-2005). Een persoonlijke herinnering aan een boekenvriend in de bibliotheek van de Vereeniging met de lange naam en de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek: 84-100
  - Piet VERKRUIJSSE Een heidens karwei of hoe stel ik een ideaal naslagwerk samen. 'Sub Rosa' van Arno van der Plank: 101-109
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs. George Abrams: 110-114
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 022 (2006) 3 Go Top
  List en bedrog. Over misleiding en verleiding in de boekenwereld: 137-281
  - Hans HAFKAMP & Lisa KUITERT Bedrog en misleiding, een woord vooraf: 139-141
  - Marja SMOLENAARS De heren Inckenburgh en Inckhoven te Druckerdam: 142
  - Rietje Van VLIET Fopcatalogi en spookbibliotheken: 143-156
  - Piet VERKRUIJSSE Custodiaal geheimschrift: 157-158
  - Jos A.A.M. BIEMANS Imitatie, mystificatie, falsificatie? Over vervalsing, nep en echt bij middeleeuwse handschriften: 159-169
  - Lesley MONFILS Bilderdijk echt en onecht: 170
  - Adri MARKUS Anonieme indrukken: 171-186
  - J. KINGMA Het Betrugs-Lexicon van Georg P. Hönn (1721). Een staalkaart van bedriegers en bedrogenen in het boekenvak: 187-196
  - Jan BOS Boekwinkels in Weesp: 197
  - Marja SMOLENAARS Bestseller of winkeldochter?: 198
  - Willem van den BERG Van vervalser tot voorloper of hoe onecht toch echt kan zijn: 199-205
  - Marja SMOLENAARS Verzonnen: 206
  - A.G. van der STEUR 'Opgegraven' en 'opgeviste' boeken: 207-211
  - Marja SMOLENAARS Londen is Den Haag: 212
  - Hans HAFKAMP Max Beerbohm en Enoch Soames, verbeelding of werkelijkheid? Voorgeschiedenis, verdwijning en Nachleben van een fictieve poëet: 213-239
  - Erik GELEIJNS Pierre Paupie: 240
  - Hans RENDERS Periodieke vervalsingen: 241-245
  - Judith GROOTENDORST De doden schrijven voort: 246
  - Gerard GROENEVELD Hitlers dagboeken: 247-248
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs. Echt vals: 249-251
  - W. van den BERG Lezersbedrog: 251
  - Lisa KUITERT Hally Bota: 252
  - Ton CROISET VAN UCHELEN Facsimiles, vervalsingen en aangenaaide oren: 253-258
  - Jeffrey BOSCH Ex libris Boudewijn Büch: 259
  - Jan BOS Undercover: 260
  - Kees THOMASSEN List en bedrog in de moderne Nederlandse bibliofilie: 261-268
  - Lisa KUITERT De trukendoos van hedendaagse uitgevers. Faits divers: 269-272

  De Boekenwereld: 022 (2006) 4 Go Top
  - Piet BUIJNSTERS In memoriam Lambiek Coopmans (1955-2006): 290
  - Albert van der HEIDE In gesprek met dr. Adri K. Offenberg: 291-299
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs. Een voorwoord van Bodoni: 300-302
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 022 (2006) 5 Go Top
  - Karin HOOGLAND Advertenties en de commercialisering van het boekbedrijf in de negentiende eeuw: 346-357
  - Piet VERKRUIJSSE Kortetitelcatalogi of kortetitelbibliografieën? De STCV en de STCN onder de loep: 358-365
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs. Dé bibliotheek: 366-369
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 023 (2006) 1 Go Top
  - Jasper van PUTTEN 'Gy kunt hier, na uw zinlykheden, Uw leege uurtjes in besteeden'. Het inkleuren van boekillustraties als tijdverdrijf aan het begin van de achttiende eeuw: 2-10
  - Joan HEMELS Het feuilleton in de Duitse traditie van Bildung: 11-23
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs. Rehabilitatie van een verboden boek: 24-27
  - Frank PEETERS Uit de STCN. Proefnemingen van Fahrenheit: 28-29
  - Marja SMOLENAARS Uit de STCN. 'Te Morsselen gedouwd': de Utrechtse dom in puin, of: het verhaal achter een STCN-titel: 30-31
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 023 (2006) 2 Go Top
  - J.F. HEIJBROEK Van eenvoudige prentenkoopman tot gerenommeerde kunsthandelaar: Frans Buffa & Zonen in Amsterdam (ca. 1785-1951): 50-66
  - Arnold LUBBERS De Commissie van Voorlichting voor Leerboeken in 1940-1945: 67-80
  - Evert Paul VELTKAMP Een onbekende uitgave van Louis Couperus' De Ode: 81-83
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs: Memoires: 84-86
  - Edwin BLOEMSAAT Uit de STCN: Niet in de 'Typographia Batava' maar wel in de STCN: 87-88
  - Marja SMOLENAARS Uit de STCN: Een leesbibliotheek in Gorinchem voor 'Weldenkende menschen, en die een belang stellen in fraaye letteren': 88-90
  - Erik GELEIJNS Uit de STCN: Raadsels rond Robinson: 90-92
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 023 (2007) 3 Go Top
  - Chris SCHRIKS Niet om de auteur, maar om het gedrukte boek. Uitgevers en hun kopijrecht: 114-135
  - Ewoud SANDERS De luchtbibliotheek. Hoe bouw je zelf een digitale bibliotheek? En wat kun je ermee?: 135-146
  - P.J. BUIJNSTERS De Pirckheimer-Gesellschaft 50 jaar: meer dan een jubileum: 147-150
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs: Peiresc: 151-153
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 023 (2007) 4 Go Top
  - Piet BUIJNSTERS In memoriam Ans van Pagée: 186-189
  - Presentatie "Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat": 190-192
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  - Marika KEBLUSEK Fictieve antiquaren. Verbeelding van het antiquariaat in boek en film: 195-206
  - Jan Just WITKAM De sluiting van Het Oosters Antiquariaat van Rijk Smitskamp: 207-214
  - Boris ROUSSEEUW "Ik vertrek nu!" Een persoonlijke geschiedenis van antiquariaat De Librije (1984-2006): 215-222
  - C.J. AARTS Berenjacht op Lepelenburg: 223-225
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs. Renouard - verzamelaar én antiquaar: 226-234
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 023 (2007) 5 Go Top
  - Corinna van SCHENDEL In memoriam Sjaak Hubregtse (1944-2007): 258-260
  - Eveline KOOLHAAS-GROSFELD Evert Maaskamp (1769-1834), koninklijk prenthandelaar van Lodewijk Napoleon: 261-275
  - Klaas HOOGENDOORN De werken van de meetkundige rekenmeester Sybrandt Hansz. Cardinael (1578-1647). Proeve van een bibliografie: 276-290
  - Heinz WALLISCH 'Communisme en pornografie gaan hand in hand'. Tsjang Wei Foe: de mystificatie en haar uitgever: 291-298
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs: Schrijven over grafisch ontwerp: 308-310
  - Paul van CAPELLEVEEN Over de toonbank (3): Afficheprotest: 311-312
  - Paul van CAPELLEVEEN Over de toonbank (3): De uitgaven van antiquariaat Willem Huijer: 313-317
  - Hubert VANDEWALLE Uit de STCN: Al is de diefstal nog zo snel ...: 318-320
  - Frank PEETERS Uit de STCN: Een catalogus van 1761: 320-321
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 024 (2007) 1 Go Top
  - Marja SMOLENAARS Anna E.C. Harvey-Simoni (1916-2007). Een herinnering aan een bijzonder mens: 2-4
  - Gwendolyn VERBRAAK William Tyndale en de illegale boekhandel. Een bibliografische zoektocht naar de drukkers van Tyndales Nieuwe Testamenten uit 1536: 5-17
  - Lisa KUITERT De uitgave van Het Achterhuis van Anne Frank: 18-27
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs: Het lange leven van de gothische letter: 28-33
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 024 (2007) 2 Go Top
  - Vincent van de VREDE "Als ik zo terugzie op mijn leven, ligt alles in het logische verlengde van elkaar'. Portret van antiquaar Louis Putman: 58-65
  - Janneke WEIJERMARS "Die Hansworstery was te zeer in het oog lopend om niet door alle verstandigen te worden afgekeurd". Brest van Kempen, een Hollandse boekhandelaar in Brussel 1821-1830: 66-88
  - Boris ROUSSEEUW "Eigenlijk was het maar een hobby". Het Antwerpse antiquariaat M.L. Vanherck (1970-1998): 89-94
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs: Newberry: 95-97
  - Lesley MONFILS Uit de STCN: Baatzuchtige of rechtschapen boekdrukkers? Herman Boerhaave en roofdrukken: 103-105
  - Marja SMOLENAARS Uit de STCN: De gevlekte neger van Hendrik Jan Beusekamp: 105-107
  - Judith GROOTENDORST Uit de STCN: Voltaire in Nederland: 107-109
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 024 (2008) 3 Go Top
  - Wiel KUSTERS 'Wel! en lees je graag in mij?' Pierre Kemp kleedt zijn boeken aan: 130-144
  - Theo GIELEN De nieuwe rijschool. Een beweegbaar prentenboek. Een bijzondere aanwinst voor de kinderboekencollectie van de KB: 145-158
  - Nel van DIJK In memoriam Hugo Verdaasdonk (1945-2007): 159-161
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs: Een drukker over correctie: 162-165
  - Edwin BLOEMSAAT Uit de STCN: Hollander te bloot voor in de klas! Het verschil zit hem in de (on)zichtbare details: 166-167
  - Frank PEETERS Uit de STCN: Deken en diligentia: 168-169
  - Heleen van LOPIK Uit de STCN: Leidse drukken in de Stompwijkse kerk: 169-171
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  - Amsterdam wereldboekenstad 23 april 2008 - 22 april 2009: 175-179
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 024 (2008) 4 Go Top
  - Marrigje RIKKEN Vroege kleurendruk in Amsterdam. Een onbekend zeventiende-eeuws plaatwerk van Carel Allard: 202-226
  - Ad STIJNMAN Geschiedenis van de kleurendruk: 203
  - Ad STIJNMAN Techniek van de kleurendruk: 206
  - Hans van der HORST Onderzoek en restauratie: 211-212
  - Birgit REISSLAND, Luc MEGENS & KEULEN, Henk van Goud, kwik en lijnolie - een kijkje achter de schermen: 223-224
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs: De omvangrijkste handleiding voor de bibliofiel: 227-229
  - Edwin BLOEMSAAT Uit de STCN: De gouden kunst: 230-231
  - Henrike HÖVELMANN Uit de STCN: "Een zware en rampspedige brand": 232-233
  - Maria van den BROEK Uit de STCN: "Dat niet iedereen even geschikt was voor zulk een onderneming". Jan van Walré junior en De Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen: 234-235
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 024 (2008) 5 Go Top
  - Willem van den BERG De veilingcatalogus van een boekenfanaat: 266-286
  - Anne van BUUL "Scheppers van het schoone boek". De invloed van Engelse boekvernieuwingen op P.C. Boutens en andere bibliofiele uitgevers van het werk van Dante Gabriel Rossetti: 287-299
  - Anneleid SCHEPERS Uit de STCN: Jean Baptiste Nicolas Dusaulchoy: antiquaar in de achttiende eeuw: 300-302
  - Lotte WILMS Uit de STCN: "Een ridder ging ten boerenjagt, ha ha!": 302-305
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 025 (2008) 1 Go Top
  - Rietje van VLIET Felix Helvetia. Rudolf Hentzy (1731-1803) en zijn handel in Alpenprenten: 2-19
  - Adriaan van der WEEL In gesprek met Herman Pabbruwe, directeur van uitgeverij Brill: 20-29
  - Paul DIJSTELBERGE Een zegen voor de mensheid - en voor de schrijver natuurlijk. Simon de Vries (1624-1708) en de wereld van het boek: 31-40
  - Irna van der WEKKE Uit de STCN: Edel en voortreffelijk: 41-44
  - Henrike HÖVELMANN Uit de STCN: "Past op in 't doolen op dat gy niet stuyt". Vermaak voor de achttiende-eeuwse theeliefhebber: 44-46
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 025 (2008) 2 Go Top
  Zeerovers. Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep:

  - Voorwoord: 74
  - Hans RENDERS & Sjoerd Van FAASSEN "Wat was ik toen een groot denker, dacht ik". Uitgeverij Van Gennep en het uitgeefklimaat in de jaren zestig: 75-94
  - Emma PUNT & Priscilla RUIZEVELD DE WINTER "Het doek valt ...". De teloorgang van de linkse Boekhandel Van Gennep in een "links klimaat": 95-108
  - Anne FIRET & Agnes Van Der VEEN "Koop niet bij Van Gennep, Van Gennep is een sexist". De laatste maanden van 1976 - het conflict ontward: 109-122
  - Lieselot SCHUURMAN "Van Genneps postershop". De affiche als politiek middel in Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep: 123-136
  - Lisa KUITERT 'Wij wilden uit die stencilcultuur'. In gesprek met Sjef van de Wiel (uitgeverij SUN): 137-144
  - Erica PIERIK "Sex is completely dood". Het voortijdig einde van de zwarte seksserie bij Uitgeverij Van Gennep: 145-154
  - Sandra JEURISSEN & Marieke Van Der MAST Ik (Ali): links idealisme of commercie?: 155-162
  - Joyce KRAAIJEVELD De privébibliotheek van Rob van Gennep: 163-174
  - Joyce KRAAIJEVELD Fondslijst Uitgeverij Van Gennep 1994-1969: 175-194
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 025 (2009) 3 Go Top
  - Aernout BORMS Gambar Gambar. De Indische centsprenten uit Leiden: 202-214
  - Ruud PAESIE Den Nederlandtschen Bye-corf. Pamfletten tegen het Twaalfjarig Bestand met Spanje: 215-230
  - Jos DAMEN Waarom een prinses uit Zanzibar trouwde met een Duitse koopman. En hoe haar bibliotheek in Leiden terechtkwam: 231-236
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  - Nynke LEISTRA UIt de STCN: 'Al zou't op de ring van de hel gedrukt worden": 241-244
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 025 (2009) 4 Go Top
  - Co Van der ZWET Vals ingeburgerd. Uitgeversmaatschappij Oceanus 1941-1945: 274-92
  - Steven De JOODE Een vvonderlijck ende miraculeus ghewas. Een onbekende druk van Mattheus de Rissche uit 1586: 293-299
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  - Marja SMOLENAARS Uit de STCN: Een "Compagnie van boeck coopmanschap": Johannes Broedelet en Abraham Vandenhoeck: 311-313
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 025 (2009) 5 Go Top
  - J.F. HEIJBROEK Bij het overlijden van Lodewijk Houthakker (1926-2008): 339-350
  - Jan BOS Het einde van de STCN (1). De STCN en ... een korte schets van den opkomst, aanwas en voortgang der geleerdheid en drukkunst ...: 351-359
  - Paul DIJSTELBERGE Het einde van de STCN (2). Een toekomst voor de STCN: opmerkingen bij een afscheid: 360-370
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 026 (2009) 1 Go Top
  - Ser J.L. PROP Kees Rood en De Renildis Handpers: 3-20
  - Annemieke ARENDSEN "Een zo hoogst-zeldzaam feest". De tweede liefde van dr. A.M. Ledeboer (179-1887): 21-32
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  - Henrike HÖVELMANN Ingeprent. Vondsten uit "Het Prentenkabinet Online'. Waarom zijn sinaasappels eigenlijk oranje?: 45-47
  - Daniel HORST Ingeprent. Vondsten uit "Het Prentenkabinet Online'. Een nieuwjaarsprent uit 1708: 47-49
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 026 (2010) 2 Go Top
  - Anne S. TROELSTRA Waarheid en leugen in het natuurhistorisch reisverhaal: 66-76
  - Elsbeth KWANT Het laatste tijdschrift der dromers. De uitgave van De Beweging 1905-1919: 77-94
  - Bookbreathalyzer: 90
  - Menno Hertzbergerprijs 2009: 95-100
  - Victorine van Schaickprijs 2009: 99
  - Piet VERKRUIJSSE In den Hooghe. Boekhistorische argumenten voor kunsthistorische toeschrijvingen: 101-104
  - Een winterse Verdieping: 105
  - Angelique van den EERENBEEMD Ingeprent. Vondsten uit "Het Prentenkabinet Online': De verschillende gezichten van een allegorie: 106-111
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 026 (2010) 3 Go Top
  - Hans OLDEWARRIS "De architectuur wordt daarmede niet gebaat". Dr. Gustav Schueler en de "Bibliotheek voor de moderne Hollandsche architectuur": 130-168
  - Wigger BIERMA Alexander Verberne (1924-2009): 169-174
  - Cornelis Jan AARTS Archangelsk (1): 175-177
  [Berichten - Notes - Notes]
  - Henk SLECHTE Museumbespreking: Het Provinciaal Museum Félicien Rops in Namen: 179-187
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 026 (2010) 4 Go Top
  - Gerard Post van der MOLEN Oud goud. De 'Collectie Jan Zijlmans': een verzameling handverguldmaterialen van de firma 'Wed. P. Van Waesberge en Zoon': 203-220
  - Steven De JOODE Tussen wetenschap en verstrooiing. De Amsterdamse boekverkoper Nicolaas ten Hoorn (1674-1728) en Fontenelles "Reden-voeringe over verscheidene waerelden in 't geheel-al" (1702): 221-228
  - Paul van CAPELLEVEEN "Books will be books". Boekgeschiedenis in de wereld van Wikipedia: 229-238
  - Cornelis Jan AARTS Archangelsk (2): 239-242
  - R.G. FUKS-MANSGELD Boekbespreking: E. Cohen, S.L. Mintz & E.G.L. Schrijver (red.) A Journey through Jewish Worlds ...: 243-248
  [Berichten - Notes - Notes]
  - Marije JANSEN Ingeprent. Vondsten uit "Het Prentenkabinet Online": De roodharige barbaren in Japan: 251-254
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]

  De Boekenwereld: 026 (2010) 5 Go Top
  - Nick Ter WAL "Wanneer het genoeg is? Ja, eigenlijk nooit" In gesprek met antiquaar Wilma Schuhmacher: 267-274
  - Kevin ABSILLIS, Steven Van IMPE, Goran PROOT, Stijn van ROSSEM, Janneke WEIJERMARS & WILDE, Maartje De Thalassa! Thalassa? De laaglandse boekgeschiedenis en haar zee van mogelijkheden: 275-279
  - John LANDWEHR Ontluikende beweegbare boeken voor jong en oud. Prentenboeken in beweging (II): 280-283
  - Arnold LUBBERS Lezen in Leens tussen 1815 en 1830. Over boeken en hun lezers tussen verlichting en vaderlandsliefde: 284-298
  - Cornelis Jan AARTS Archangelsk (3): 299-301
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  - J. VANDOMMELE Ingeprent. Vondsten uit "Het Prentenkabinet Online": Voor aap gehouden. Peeter van der Borchts "singerie"-serie als parodie op het menselijk bedrijf: 309-311
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 027 (2010) 1 Go Top
  - Henk SLECHTE De Lambeth Palace Library: 3-12
  - Louis SAALMINK & Jeannette KOK "Zie daar eenige kleine gedigten". Een bijzondere uitgave van Hieronymus van Alphens "Kleine gedigten voor kinderen": 13-22
  - Anton GERITS "Mijnheer Nijhoff en ik houden niet van frisse lucht!" Leerjaren van Wouter Nijhoff Pzn en H.E. Kern: 23-35
  - Frans A. JANSSEN Gevechten in de leeuwenkuil. Scholenstrijd in de boekwetenschap: 36-39
  - Femke FEENSTRA & Floor SCHRIJVERS "Penny, het werk voor de Volksgezondheid is, volgens mij, het mooiste werk dat een vrouw doen kan". Het succes van de verpleegsterboeken in de Sterserie van Hollandia: 40-49
  [Berichten - Notes - Notes]
  - Cornelis Jan AARTS Archangelsk (4): 51-53
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 027 (2010) 2 Go Top
  - Thijs WESTSTRATE Ruime spatie en benarde komma. Het impressum als hulpmiddel bij boekhistorisch onderzoek: 67-72
  - Henk SLECHTE Tien eeuwen topstukken. De rijkdom van Deventer boekenstad. Tentoonstellingsbespreking: 73-85
  - 'En wiens theorie gebruikt u daarbij als model?': 86-95
  - John LANDWEHR Ontluikende beweegbare boeken voor jong en oud (3). Prentenboeken in beweging: 96-102
  - Edwin BLOEMSAAT Veilingverslag Adams, 2 oktober 2010: 103-106
  - Cornelis Jan AARTS Archangelsk (5). Elssnot: 107-110
  - Lisette SULENTA Ingeprent. Vondsten uit "Het Prentenkabinet Online": Wacht u voer die katzen ...! Waarschuwing en moraal in een prent van Pieter van der Heyden: 113-116
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 027 (2011) 3 Go Top
  - Frans A. JANSSEN Speelalfabetten: 131-142
  - Piet BUIJNSTERS In memoriam Bob Loose. Königsberg, 29 mei 1932 - Scheveningen, 2 januari 1011: 143-144
  - Nick Ter WAL 'Boeken passen gewoon niet meer in het plaatje'. In gesprek met antiquaar Michel de Vries: 145-151
  - Cornelis Jan AARTS Archangelsk (6): Boekmaat: 153-157
  [Berichten - Notes - Notes]
  - Anton GERITS In memoriam Bob de Graaf. Antiquaar, uitgever en bibliograaf (1927-2011): 159-160
  - Judith van AMELSVOORT Ingeprent. Vondsten uit 'Het Prentenkabinet Online': Een menuet op een waaierprent: 161-164
  - John THOLEN Ibu dan anak: moeder en kind als bedrijfsstrategie. De Indonesische periode van uitgeverij W. van Hoeve: 165-173
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 027 (2011) 4 Go Top
  - Reinjan MULDER John James Audubons The Birds of America. Hoe Teylers Museum aan het duurste boek ter wereld kwam: 194-205
  - Nico BOERMA Jongens wilje vreugd vermeeren, Wilt in deze Prent studeeren. Het ontstaan van de Nederlandse kinderprent: 206-214
  - Jacques POISSONNIER Een kastje met bier of vijf boordjes. De bibliotheek van mr. Johannes Egberts Risseeuw (1798-1869), advocaat en amateurhistoricus in Zeeland: 215-234
  - Henk SLECHTE De bibliotheek van het Nijsinghhuis: 235-239
  - Cornelis Jan AARTS Archangelsk (7): Boeklui. Ronald Breugelmans (1943-2010) en Lizanne Breugelmans-de Boer (1944-2010) - Jaap Buijs - A.C. Baantjer (1923-2010) - Jan Bouman (1947-2010): 240-244
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 027 (2011) 5 Go Top
  - Peter J. TOMSON Boeken vertellen een verhaal. Het patriottisch engagement van Cornelis van Foreest (1756-1825): 258-273
  - Evelien De WILDE "Werckers den boosheyt" Een allegorische prentenserie van Peeter van der Borcht ter illustratie van een moraalreligieuze propagandatekst uit katholieke hoek: 274-292
  - Frans A. JANSSEN Auteurs willen proeven lezen! Van Erasmus tot Multatuli: 293-305
  - Hans PEETERS Van oude boeken en dingen die voorbij gaan. Reactie op boekbespreking: 307-310
  - Rianneke JELLES Ingeprent. Vondsten uit "Het Prentenkabinet Online": Cornelis van Noorde en de Heilige Barbara van Jan van Eyck: 311-314
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 028 (2011) 1 Go Top
  - Ingeborg VERHEUL "Het bruist hier van de plannen" In gesprek met Maartje de Haan over de toekomst van Museum Meermanno: 3-15
  - Frits MULDER Favorieten in Museum Meermanno - Adriaan Koerbagh: Een Ligt schijnende in duijstere plaetsen (1668): 16-17
  - Henk van BUUL Favorieten in Museum Meermanno - Chris Lebeau: Ex libris Johan Tuyt (1924): 17-18
  - Jos van HEEL Favorieten in Museum Meermanno - Nicolaus van Lyra: Postilla super totam Bibliam (1472): 18-19
  - Edwin BLOEMSAAT "Collection de musique pour le violon" Bladmuziek in Museum Meermanno: 20-26
  - Helleke van den BRABER Wat wil de mecenas? Historische weldoeners als rolmodel: 27-29
  - Cornelis Jan AARTS Archangelsk (8): Raamrijm: 31-32
  - Henk SLECHTE De bibliotheek van Voltaire in Sint-Petersburg: 33-40
  - Sarah BROEKHOVEN Ingeprent. Vondsten uit "Het Prentenkabinet Online": Hebzucht, dwaasheid en tragiek: 41-46
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 028 (2011) 2 Go Top
  - Lisa KUITERT Hollanderhaat? Boekenzendingen naar Zuid-Afrika in de negentiende eeuw: 66-75
  - Hans OLDEWARRIS Weten en kunnen. Een reeks populaire wetenschappelijke utgaven voor de grote massa: 76-107
  - Cornelis Jan AARTS Archangelsk (9): De boekenminnaar: 109-12
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  - Anneke VRIJDAG Ingeprent. Vondsten uit "Het Prentenkabinet Online": Paaien en promoveren: 121-123
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 028 (2012) 3 Go Top
  - Lisa KUITERT De Boekenfluisteraar - Inleiding: 130-33
  - Nico LAAN De eerste poort - Over uitgeverijen en agentschappen: 134-138
  - Irene KUNST & Emmely SIEBRECHT "Sekere mate van sukses" - Henk Prins en de Literatuur van de Lae Lande: 139-145
  - Elco LENSTRA & Deru SCHELHAAS "In elk geval wil ik dat u het doet" - Henk Prins en Heinrich Böll: 146-53
  - Sabine JANSEN & Lisa KUITERT Het Internationaal Literatuur Bureau - In gesprek met literair agent Menno Kohn: 154-158
  - Maaike KOEKENBIER & Roel JANSEN Vernieuwing bij De Arbeiderspers - Henk Prins en Martin Ros: bondgenoten: 159-164
  - Martin ROS Zo ging het toen - Naschrift: 165-67
  - Willem DIELEMAN All rights reserved - Henk Prins in onderhandeling mret Véra Nobokov: 168-176
  [Berichten - Notes - Notes]
  - Mette De JONGE & Sophie KOK Staphorst in de subtropen - Henk Prins en de omstreden reis van W.F. Hermans naar Zuid-Afrika: 178-185
  - Margriet GRITTER & Martijn KAMPHORST Is pornografie schaddelijk? Henk Prins en NVSH: 186-191
  - Cornelis Jan AARTS Archangelsk (10): Grafsteen: 193-195
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 028 (2012) 4 Go Top
  - Elsbeth KWANT Tauchnitz Edition: 210-215
  - Louis SAALMINK Voor burgers en buitenlui, voor jongens en meisjes: de oude klassieken voor 'n kwartje. Het volksboek in de negentiende eeuw: 216-230
  - Paul DIJSTELBERGE In memoriam Piet Verkruijsse (1943-2012): 231-32
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  - Alexandra NAGEL Uitgever Julius Spier en Iris-Verlag: 237-251
  - Lotte JAEGER Ingeprent. Vondsten uit "Het Prentenkabinet Online": Gevleugelde overwinning: 252-256
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 028 (2012) 5 Go Top
  - Ruud VEEN "Al die aanvragen om kosteloze vertalingen" De vliegende start van Louis Couperus in Duitsland: 274-287
  - Anton GERITS Een EEG-plan uit 1713: 288-291
  - Henk SLECHTE De Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften in Görlitz. Een Duitse bibliotheek met een boeiend Nederlands accent: 292-301
  - Marta BIGUS Een toekomst voor de boekwetenschap. Verslag van een expert meeting: 302-307
  - Cornelis Jan AARTS Archangelsk (11) De boekenminnar: 308-310
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Berichten - Notes - Notes]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 029 (2012) 1 Go Top
  - Marrigje RIKKEN Ten geleide [Veranderlijke dieren van Conrad Gessner]: 2-4
  - Florike EGMOND & Paul J. SMITH Conrad Gessner. Inleiding: 5-8
  - Florike EGMOND Herontdekt. Diertekeningen uit de zestiende-eeuwse verzamelingen van Conrad Gessner en Felix Platter: 9-20
  - Marrigje RIKKEN Conrad Gessners motieven in Antwerpen. Een debat in beelden: 21-32
  - Paul J. SMITH Een veranderlijk dier. De kameleon tussen natuurlijke historie en emblematiek: 33-43
  - Karel ENENKEL Mengwezens. Hybridisatie in vroegmoderne zoölogische werken: 44-51
  - Cornelis Jan AARTS Archangelsk (12). Over het geluk Gerrit Komrij te hebben gekend: 53-63
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 029 (2013) 2 Go Top
  - Jeannette HOLLAAR Richard Pafraet: 74-84
  - Piet J. BUIJNSTERS Honnęteté en discretie als hoogste norm. De Brusselse antiquaar-veilinghouder Paul van der Perre (1895-1970): 85-92
  - Henk SLECHTE Jagen op boeken over olifanten. In gesprek met verzamelaar Harre Harrenstein: 93-100
  - W.P. GERRITSEN Tien kilo suiker voor een gedicht. De ontstaansgeschiedenis van de rijmprent "De Eenhoorn" (1944): 101-108
  - Cornelis Jan AARTS Archangelesk (13): Erfgoed: 109-114
  - Manon van der MULLEN Ingeprent: Jan Weissenbruch in Rembrandt, sa vie et ses oeuvres: 115-119
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  De Boekenwereld: 029 (2013) 3 Go Top
  -
  Vrouwen en boeken
  :
  - Twee van 1001: 4-7
  - Jos van WATERSCHOOT 'Vrouwen zijn niet allemaal even belangrijk, hoogstens allemaal interessant'. Interview met Els Kloek en Anna de Haas samenstelsters van 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis: 8-13
  - Marja SMOLENAARS Gildezusters en andere vrouwen in het boekenvak: 14-21
  - Anna de HAAS Anna en Fopje Folkema, prentenmaaksters in de achttiende eeuw: 22-27
  - Jos van GRIEKEN Volcxken Diericx, prentenuitgeefster in zestiende-eeuws Antwerpen: 28-31
  - Sophie REINDERS Als liefde met liefde beloond mag zijn. Sporen van vergeten vrouwen in vrouwenalba amicorum (ca. 1570-1620): 32-37
  - Jaap VERSTEEGH 'Geen fusie, maar invasie!' Debora Duyvis en de strijd tussen de beroeposverenigingen van grafische kunstenaars 1945-1950: 38-45
  - Ingeborg VERHEUL 'Er ligt een schat aan de voet van de Munttoren'. De bibliotheek en archiefcollectie van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in Amsterdam: 46-53
  - Ben BOS De vrouw in het grafisch ontwerpen: 54-61
  - Annette PORTEGIES Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw en vice versa: 62-63
  - Menno Hertzbergerprijs 2012: 64-67
  - Frans A. JANSSEN Letterspijs: Ijdelheid? Zelfbewustzijn!: 68-71
  - Cornelis Jan AARTS Archangelesk (14): Slotvoogd: 72-77
  - Bubb KUYPER In memoriam Ab van der Steur (1938-2012): 78-81
  [Boekbesprekingen - Comptes rendus - Reviews]
  [Agenda - Calendrier - Calendar]
  [Auteurs - Authors]

  Go Top
  Go to Home Page