ODETTE SONCK     
        uit Mere (bij Aalst).
                    

            Geboren te Mere op 15 april 1933 en overleden te Aalst in het Stedelijk Ziekenhuis, 
            na een heelkundige ingreep,op 12 december 1955...

Hoe het allemaal begon...
Begin 1981 kreeg ik de vraag(ten tijde van Radio Saturnus)of ik in het bezit was van 78-toerenplaten van Odette Sonck.
Voor mij(als 78-toerenplaten verzamelaar)totaal onbekend...en het verzoekje werd gewoon vergeten...
Januari 2004...ik krijg tijdens het Radio PROS Muziekmuseum een telefoontje van een zekere Arthur uit Erembodegem.
Of ik eens een 78-toerenplaat wil draaien van Odette Sonck...
Nu is het zo dat ik wekelijks een 3-tal echte 78-platen draai tijdens mijn radio programma via de lokale radio.
De naam van het radioprogramma noemt dan ook'Muziekmuseum'. 
Ik kwam zowaar te weten dat het een zangeresje was uit Mere...maar fonoplaten had ik er niet van!
Ik plaatste een oproep via radioactief.be én kreeg toch even later een eerste reactie.
Magde Meuleman uit Nieuwerkerken(Aalst)bezat één plaatopname op MP3...
De opname'Bimba Bella' van wijlen Odette Sonck werd mij meteen toegestuurd!
De verzoekplaat(vrij goed bewaarde opname trouwens)kon de ether in!
Ik kreeg verschillende reacties van luisteraars.Nu moet u weten dat wij daar in Mere 'trouwe luisteraars' hebben...
Ze vroegen om meer...
Maar ik wou uiteindelijk natuurlijk ook zelf,meer te weten te komen van dat zangeresje...
Uiteindelijk wou ik natuurlijk ook nog meer plaatopnamen!
En ik vond ze nog ook...via Radio PROS kwam ik in contact met iemand van 'The Swinging Jaguars'uit Ninove.
Gilbert(dacht ik) is ook verzamelaar van 78-toerenplaten en hij had ze...en zette ze voor mij digitaal om,op MP3.

                                       
                                      
                                     De prachtige familiefoto van wijlen Odette Sonck

Via via kwam ik te weten dat de zangeres op vrij jonge leeftijd overleden was.
Ik schakelde daarom een collega in(van op het werk)die woonachtig is in Mere...Marie-Jeanne Temmerman.
De juiste keuze blijkt...want Marie-Jeanne had vrij vlug iemand van de familie te pakken!
Deze mensen bezaten nog de enige 'echte' familiefoto van Odette(foto bovenaan)en stelden deze graag ter beschikking. 
Ze waren ook in het bezit van het doodsprentje en hadden bovendien nog wat oude krantenknipsels en zelfs...
een heus'Ons Volk'van 13 november 1952!
Odette Sonck heeft in haar (spijtig genoeg)korte bestaan op aarde maar 4 platen uitgebracht(8 opnamen dus).
Deze werden opgenomen/uitgebracht door DECCA op 78-toeren...alhoewel(lees verder)...

Op 22/12/05 ontving ik via e-mail van Etienne Martens alle platengegevens van Odette Sonck!
      Waarvoor dank en ik publiceer de volledige gegevens met véél plezier.

Plaat 1-78 toeren Decca nr. 21.803-In het Alpenparadijs en We gaan naar Zwitserland.
Plaat 2-78 toeren Decca nr. 22.017-Jij was de eerste en Eindeloos is de zee.
Plaat 3-78 toeren Decca nr. 22.230-Als ik van je scheiden moet en Het was in Monte Carlo.
Plaat 4-78 toeren Decca nr. 22.420-Bella Bimba en Jij bent een man geworden.

Op Decca LP 25 cm met nr. 123.221 verscheen ook op 33 toeren 'Als ik van je scheiden moet'.
Op Decca LP 25 cm met nr. 200.041 verscheen ook op 33 toeren 'Als ik van je scheiden moet'(titel LP Weekend).
Op Decca LP 25 cm met nr. 123.221 verscheen ook op 33 toeren 'Het was in Monte Carlo'.

De vijde plaatopname was in voorbereiding maar is nooit uitgebracht(misschien bestaat er wél ergens een matrijs van...).
Vandaar mijn verwarring waarschijnlijk,ik hoorde ooit van 10 opnamen...

Blijkbaar waren 'Als ik van je scheiden moet' en 'Het was in Monte Carlo'toch haar grootste successen!

Ik heb dus toch de 8 (uitgegeven) plaatopnamen in mijn bezit!

                                                
                                     Dit komt ergens uit 1953...ten tijde van Bimba Bella!
                                   Odette Sonck in volle actie samen met 'De Spelbrekers'!


Uit dagblad HET NIEUWSBLAD(1955)

ODETTE SONCK 
de bekende Charmezangeres is niet meer...

Op maandag 12 december jl(1955 n.v.d.r.)ontsliep in het stedelijk ziekenhuis te Aalst de gekende charmezangeres Odette Sonck
ten gevolge van een kortstondige ziekte.
In minder dan drie jaar tijd was deze geliefde zangeres niet minder dan 17 maal te gast in de feestzaal St-Clemens te Hoeilaart.
Ze trad de laatste maal te Hoeilaart op met de jongste winterkermis.
Reeds stond haar naam op het programma van 't groot reveillonbal dat ter gelegenheid van Nieuwjaar in de feestzaal Sint-Clemens
doorgaat.
Tijdens het seizoen 51-52 behaaldeze te Zaventem de prijs van de mooiste stem van België.Ze trad toen op met het gekende
orkest 'De Spelbrekers'.
Haar laatste successen op fonoplaten waren'Als in','Het was in Monte Carlo','Bella Bimba','Alpenparadijs','Jij was de eerste',
'Wij gaan naar Zwitserland','Eindeloos is de zee','Als ik van je scheiden moet'.
Het onverwacht en al te vroegtijdig heengaan van deze eenvoudige artieste bracht heel wat teleurstelling en medevoelen in de streek.
Haar gedachte zal ons nog lang bijblijven.


Ik ben ook in het bezit van het doodsprentje.Omdat de tekst nogal klein is om er een goede scan van te maken neem ik 
de tekst volledig over (ook met de bestaande schrijffouten)!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heer,ge had ons een dochter gegeven voor ons ge-                  Beminde Grootmoeder,thans ga ik u vervoegen in
luk.Ge vraagt ze terug,we staanze U af,zonder                    de hemel,waar we samen het eeuwig geluk en de eeu-
morren,doch met een zeer gebroken hart.                        wige rust zullen vinden.
                                   H.Ephrem.                   Heer,om haar jeugd en om het smartelijk verlies,
     Tot duurbaar en zalig aandenken van                       wees haar barmhartig.Schenk haar in de schoot van 
         Mejuffrouw Odette Sonck                          de goede dood,wat ze zo vroeg in het leven missen
              dochter van                                   moet.
    Mr Robert en Mw Leontine De Vos,                       Moeder Maria van Barmhartigheid,bid voor ons!
geboren te Mere op 15 April 1933 en na een kortston-
dige ziekte in den Heer ontslapen te Aalst
        op 12 december 1955
versterkt door de laatste H.H.Sacramenten                       Mr en Mw Robert SONCK-DE VOS,             
          _____________                                   Jonge Heer Marc SONCK,
 Nauwelijks is het graf van grootmoeder gesloten of               Mw Wed.Domien DE VOS-NEERINCKX,   
reeds moet er een nieuw geopend worden om het                 Mejuffer Paula SONCK,                       
jonge lijk van haar kleinkind te ontvangen!                        Mr en Mw Kamiel MINNAERT-SONCK,
O Heer,hard en pijnlijk zijn de slagen die Gij ons                   Mejuffer Julia SONCK, 
overzendt en diep schreit in ons de pijn van het af-                 Mijnheer Alfons SONCK,
scheid en toch buigen we ootmoedig het hoofd en                 Mr en Mw Theo DE LUYCK-SONCK en kind,
zeggen:Heer,Uw Wil,maar niet de onze geschiedde!               Mr en Mw Oscar COPPENS-DE VOS,kinderen en 
 Jong en levenslustig stond ze in het leven als de                           kleinkinderen,
zaaier in het morgenlicht,blij,hoopvol en jubelend                  Mr en Mw Remi DE SCHUTTER-DE VOS,kinderen
zong haar jeugdig hart een dank om het leven.Maar                       en kleinkinderen,
plots komtde ziekte die haar brak en neersloeg zoals               Mr en Mw Victor MAESSCHALCK-DE VOS en kind,
de storm een bloem.                                          Mr en Mw Frans DE VOS-DE MOOR en kinderen,      
 Teergeliefde ouders,broertje grootmoeder,tanten                 De familiën SONCK,DE VOS,RAES en NEERINCKX
en nonkels,mijn geluk was altijd uw enigste streven.
Troost u!Ik heb u allen hartelijk liefgehad,maar Je-
zus Liefde is groter,daarom hebt gij in uw grote                                                 BEDANKEN
droefheid met volle onderwerping mij aan God gege-
ven,en zie,in ZijnOneindige Goedheid geeft Hij U                  --------------------------------------------------------------------------------
honderdvoudig weer.Mijn afwezigheid is maar tijde-
lijk,altijd zal mijn ziel met u zijn en u blijven liefheb-                 Drukk.M.Redant-Van Laethem,Mere.
ben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een woorje nu over de begeleidingsgroep van Odette Sonck...'De Spelbrekers'
Dit artikel komt uit het wekelijkse tijdschrift ONS VOLK van 13 november 1952
                                         Jaargang XXXV.-Nr 46                        (letterlijke overname!)

BENELUX-CABARET
Wie de programma's van Radio- Luxemburg en andere zenders regelmatig beluistert,zal daarin regelmatig de stemmen horen
van'De Spelbrekers'en menig trouwe luisteraar zal zich hebben afgevraagd wie die Spelbrekers nu precies zijn.
Theo Rekkers en Huug Kok vormen samen dit poulair duo.Door oorlogstoestand gedwongen tewerkgesteld in Bremen,ontmoetten
ze elkaar begin 1943.
's Avonds in het'lager'vermaakten ze hun makkers met alle mogelijke bestaande en zelfgeschreven liedjes tot zij op een dag op het
denkbeeld kwamen samen te gaan zingen.
Dit lukte wonderwel,want het bleek dat het toeval hun stemmen als het ware voor elkaar geschapen had.
Hun optreden onder eigen kameraden werd een succes en al spoedig kwamen er aanvragen binnen uit andere'lagers'.
Zo werd in die moeilijke jaren de grondslag gelegd van een zang-duo dat verleden seizoen,daar waar werd opgetreden,
reeds een grote populariteit verwierf zowel in Nederland als in België.
Zij traden op voor Radio Hilversum,voor de Wereldomroep,voor het N.I.R.Brussel,Televisie Rijsel én Radio Luxemburg.
In 1947gingen zij succesvol op tournée in Indonesië.begin 1949 maakten zij hun eerste fonoplaten en het was toen dat hun werkterrein
zich begon uit te breiden naar België.
In 1950 vielen zij ons op en sedertdien traden zij regelmatig op in Belgische dorpen en steden.In oktober 1951 werkten zij voor de
Belgische soldaten in Duitsland.
Dan kwam November 1951:de stichting van het Benelux Cabaret waarin verder nog opgenomen zijnOdette Sonck(waar wij later
wel iets meer over vertellen);Nichols,een sneltekenende clown;'The Lucky Stars',een showorkest,en de twee Jantons,accordeon duo.
Wie de spelbrekers persoonlijk zag,zal zeker tot hun bewonderaars behoren.En voor wie ze nog niet persoonlijk zag optreden,
hebben wij een goede raad.Engageer ze zo vlug mogelijk.Vast en zeker zult U uw kliënteel er genoegen mee doen.
Het zijn twee keurige jongens met een zeer beschaafd repertoire,gans aangepast aan eigen publiek.


Wordt (eventueel)nog aangevuld!

Met oprechte dank aan de familie van Odette die mij het materiaal ter beschikking stelde en ook toelating gaf tot publicatie ter 
nagedachtenis aan Odette.
Ook een oprecht dankwoordje aan Marie-Jeanne Temmerman uit Mere.
Zonder haar hulp was deze bladzijde echt niet mogelijk geweest!
Wie eventueel nog foto's en ander materiaal heeft van dit jong zangtallent(van toen)...en het bovendien wil ter beschikking stellen...
Laat het mij gewoon weten,alvast dank bij voorbaat.
Tenslotte nog dit...
Wie graag de opname'Bimba Bella'wil hebben(op MP3-data),wel dat kan!
Gewoon ter nagedachtenis van Odette, voldoe ik graag aan uw wensen.
Stuur mij een e-mailtje met een kleine motivatie,dat volstaat(ga naar home).

    
Begin juli 2004 ontving ik van een collega radio DJ van een lokale radio in Middelkerke(naam is mij onttsnapt)de vraag of ik hen wou
'Als ik van je scheiden moet'van Odette Sonck kon bezorgen.Dat was daar namelijk een verzoekplaat in een ochtendprogramma.
Ook aan die wens werd voldaan.

    
Eind augustus 2004 kreeg ik de vraag van een Vlaming die woont in Spanje om de plaat'Als ik van je scheiden moet'van Odette Sonck
door te sturen.Ook aan die wens werd voldaan!

    

Tot mijn grote verbazing kreeg ik een e-mailtje op zondag 26 september 2004 van Guido Lenaers die woont in Landen(een gemeente 
tussen Tienen en Sint-Truiden).Hij gaf mij schriftelijke toestemming van/tot publicatie.
Hij schrijft:
Geachte Heer,
In 1954 was ik zo gelukkig een kortstondige relatie met Odette Sonck te mogen beleven.Ook nadien bleven we nog goed contact
houden.Echter haar heengaan maakte een abrupt einde aan al het goede dat Odette uitstraalde.
Met weemoed denk ik vaak terug aan die tijd samen met haar.het enige wat me echter rest van die tijd zijn een aantal foto's die
ze me ooit gaf.Nu vernam ik via uw site dat u in het bezit zou zijn van een aantal MP3 versies van nummers van haar.Zou het mogelijk zijn
mij deze te bezorgen?Vooral aan het nummer'Als ik van je scheiden moet'heb ik mooie herinneringen.Als het mogelijk zou zijn mij dit
nummer te bezorgen?Elk ander nummer van Odette zou ook al een waar geschenk zijn,zodat ik op een nostalgische avond niet enkel
van haar foto's kan genieten,maar er ook nog eens haar zoetgevooisde stem kan horen.
Er kwam nog een tweede reactie van Dr.Lenaers...
Beste Jean-Pierre,
Natuurlijk mag u mijn reactie op uw site zetten.Ik zal hierbij een foto van Odette inscannen en u opsturen.
Eéntje met een boodschap voor mij en haar handtekening.Hebt u nog andere nummers van haar die u mij zou kunnen doorsturen?
Dan zou ik deze ook graag ontvangen....enz.
Geachte heer Lenaers aan uw wens werd inmiddels voldaan en ik wens u véél luistergenot!
Hopelijk kan u mij nog een paar foto's bezorgen die ik dan ook nog kan plaatsen op deze site!
Hieronder vindt u trouwens de foto met het handschrift van Odette,wat hem zeer bijzonder maakt!

    

Ik kreeg ook een e-mail van Dr.Etienne Martens met mooie aanvullingen.deze publiceerde ik meteen bovenaan.
Beste,
Met plezier heb ik uw site over Odette Sonck gelezen.
Ze heeft slechts 4 platen uitgebracht....enz.
Op de site is er iemand die de titel'Neem mij met je mee matroosje'aanbrengt.
Ik denk dat hij verwart met haar tweede plaat 'Eindeloos is de zee'waarin het trefraintje begint met 'Neem mij met je mee'.
enz.
Groetjes.
Geachte heer Martens,
Bedankt voor uw prachtinbreng(aanvullingen/verbeteringen) dat ik met plezier gebruikte om een mooie update te doen!
Niets is mooier dan iets te kunnen vervolledigen.

                                

Wie had in die tijd (1955)ooit gedacht dat dit jonge zangeresje,bijna 50 jaar na haar overlijden...nog wereldwijd bekend
zou (kunnen)worden via het moderne medium...het internet?
    


                                                                        vervolg