Methodes
Home Geschiedenis Leerlingen Methodes Werkpagina personeel Boekenweek

 

 

Hoe gaat men tewerk op Bekaf??

Een klas van twintig telt twintig verschillende leerlingen: elke leerling heeft zijn eigen aanleg en mogelijkheden. Een belangrijke doelstelling voor ons is ervoor zorgen dat elke leerling zich goed voelt op school en zich bijgevolg betrokken weet bij het klas- en schoolleven. We vinden het dus niet meer zo vanzelfsprekend dat elk kind op dezelfde manier en op hetzelfde ogenblik hetzelfde moet leren. We proberen met die verschillen tussen de kinderen rekening te houden. We trachten te "differentiëren" binnen de klas. Vanuit de zorgverbreding in onze school werken we aan een vernieuwde aanpak.

klas gerald.JPG (55011 bytes)

In samenwerking met de taakleerkracht werd: 

*In het eerste leerjaar gestart met hoekenwerk om het klassikaal onderricht te doorbreken en om de drempels van de derde kleiterklas naar het eerste leerjaar te verlagen. Tijdenskeuzeactiviteiten krijgen de leerlingen ruime kansen tot zelfontdekkend leren, tot leren door actief bezig zijn met zelfgekozen materiaal, opdrachtkaarten en instructieve spelen. Hoekenwerk biedt ruime kansen om gericht hulp te bieden aan leerlingen met specifieke leerproblemen en tot het realiseren van een haalbare vorm van binnenklasdifferentiatie.

*In verscheidene leerjaren werd gestart met contractwerk. De leerlingen werken in losser klasverband en op eigen tempo aan een opgelegde taak die binnen een afgebakende tijd moet afgewerkt worden.

*Dit leerjaar kozen we voor een nieuwe leesmethode "leeslijn". Met dit onderwijs-leerpakket kunnen we de verschillende groepen kinderen, naar behoefte, hulp en steun geven zodat ieder kind op eigen wijze en in eigen tempo een voor zichzelf optimale leesvaardigheid kan realiseren.

gerald helpt.JPG (57198 bytes)

Nog een voorbeeld van differentiatie zijn de leestrainingsmomenten van de leerlingen van de eerste klas in samenwerking met hun ouders en de leerkrachten. Deze leestrainingen worden ook doorgetrokken in het tweede leerjaar. Zelfs tot in onze zesde leerjaren wordt klasoverschrijdend getraind om het vereiste leesniveau te behalen. Deze projecten geven ons daarbij het gelukkig gevoel van de wezenlijke inbreng van de ouders te mogen ervaren. Ook het klimaat van wederzijds vertrouwen en waarderen tussen ouders en school wordt erdoor verhoogd. Ze hebben allebei immers van elkaar te leren. Het oudercomité werkt niet tevergeefs gedurende bijna 25 jaar in onze school.

 

Welke methodes gebruikt de school?

De methodes die de school gebruikt zijn zeer kindvriendelijk en laten toe dat een leerling op eigen tempo kan verder werken. We geven even een klein voorbeeld.

Rekenen                                                                                        

Voor het vak rekenen gebruikt men in heel onze lagere school de handboeken van Tal-rijk. Deze boeken werken zeer systematisch en hebben drie verschillende soorten oefeningen.

  1. Basisniveau: Deze oefeningen moeten gemaakt kunnen worden door alle leerlingen.

  2. Maantjes: Deze oefeningen zijn voor de leerlingen die iets sneller zijn.

  3. Sterretjes: Deze oefenigen zijn voor de leerlingen voor wie het van een leien dakje gaat.