Wat weet je over de anatomie? 15 leerkrachten gespreid over gans Europa stellen u in verschillende talen, interactieve activiteiten voor over het skelet, de ogen, de schedel, het verteringsapparaat, het ademhalingsstelsel en de huid. Door de verschillende “spel- mogelijkheden” wordt het leren van het menselijk lichaam een plezier voor iedereen. In de verschillende “spel-mogelijkheden”  kunnen leerlingen hun kennis over de anatomie testen en bijwerken met behulp van “sleep en val” handelingen. Eveneens is er een werkboek beschikbaar om een geschreven versie bij te houden.

Er zijn twee doelstellingen binnen dit project. Ten eerste, het aanbieden van een aantrekkelijke manier van leren aan de leerlingen, ouders en leerkrachten. De aangeboden manier van werken is verschillend maar complementair aan de  “klassieke” manier van werken binnen het klaslokaal. Ten tweede het samenstellen van een netwerk van “interactieve en enthousiaste” leerkrachten en ouders die willen bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe leermogelijkheden. Zoals je kan zien op deze website is onze uitdaging “samen leren zonder grenzen !” En we doen het !

Learning together !