< Terug naar 'Roosevelt'

Franklin Roosevelt Wereldleider in oorlog en vrede. Davidsfonds - Juli 2011: Patrick Vandendaele

Weinig mensen hebben zoveel invloed gehad in hun machtspositie als deze president gedurende de Twintigste Eeuw, die wel degelijk gekend en bekend staat, doorheen de materie die we op school aangereikt krijgen en de fragmenten van documentaires die het hebben over de akkoorden van Yalta. Maar heel veel meer kennen de meesten onder ons wel niet over deze uitzonderlijke figuur... De bijzonder rijke en leesbare biografie van deze President van de Verenigde Staten van Amerika, brengt een veel ruimer beeld over het leven, het doen en het laten van deze man, die getekend door een aantal gezondheidsproblemen, er toch wel in slaagde om zijn land en de wereld door een zeer moeilijke periode te loodsen... Het is een historische figuur, die ook viert termijnen als president werd vernoemd, en die wel degelijk op een zeer indrukwekkende wijze zijn stempel wist te plaatsen op de geschiedenis. Het is daarom ook zeer leuk om het verhaal op een grondige en erudiete wijze onder ogen te krijgen, en eigenlijk een zeer boeiende bladzijde van de geschiedenis van de Twintigste Eeuw op zo'n toegankelijke wijze en vlot leesbare manier onder ogen te krijgen. Het is een geschiedkundig werk, maar toegankelijk gehouden voor eenieder die interesse heeft voor dit genre werken, en waarbij de vlotheid en de helderheid niet ten koste gaat van de ernst van het verhaal. Deze auteur behoort voor ons tot de beste auteurs op het gebied van erudiete en toegankelijke biografieën en historische duidingen... Subliem werk. Misschien waren meer illustraties wel een welkome verluchting geweest van dit knappe verhaal.