Titel lezingen: ( Politiek ) leiderschap vanuit historisch persepectief.
 
Hier kan u meer bijzonderheden vinden over het inhoudelijke aspect van de lezingen die Ingrid Baraitre geeft. Het is vanzelfsprekend dat bepaalde accenten na wederzijds overleg kunnen aangepast worden.
Deze website is natuurlijk slechts een eerste kennismaking met haar werk. Voor meer info en praktische regelingen betreffende een lezing mag u haar altijd contacteren.


Lijst publicaties Ingrid Baraitre:
Woonachtig te Lier.
Master Moderne Geschiedenis - KU Leuven.

Patton, een generaal in de Ardennen. Lannoo – Tielt, 2006. Vertaald: Patton, un général dans les Ardennes. Editions Luc Pire – Bruxelles, 2008.
Eisenhower en zijn generaals. Lannoo – Tielt, 2008. Franse vertaling is momenteel in voorbereiding bij de nieuwe uitgeverij van Luc Pire die reeds de Franstalige rechten opkocht.
Churchill. Zijn tocht met het noodlot. Lannoo – Tielt, 2009.
De Essentie: De tweede wereldoorlog. Luster – Antwerpen, 2010.
Churchill ter herinnering ( 1874 – 1965 ). Elsevier - Nederland, 2010.
Franklin Roosevelt. Wereldleider in oorlog en vrede. Davidsfonds – Leuven, 2011.


Lezingen: inhoud en persoonlijke aanpak.
De militaire en politieke hoofdrolspelers uit de 20ste eeuw komen aan bod met hun persoonlijkheden en karakters. Het is dus geen opeenvolging van feiten. De bedoeling van de lezing is om de hoofdrolspelers uit de boeken tot leven te laten komen.
Aan de hand van hun persoonlijkheid en activiteiten wordt aangetoond waarom zij juist in hun domein leidersfiguren waren en uitblonken. Er wordt antwoord gegeven op de vraag hoe ze zich recht hielden in erge crisissituaties en hoe ze oplossingen bedachten.
Ook aan Eleanor Roosevelt, de meest actieve First Lady ooit, wordt aandacht geschonken als zijnde één van de voorvechters voor gelijke burgerrechten en gelijke rechten tussen man en vrouw. Ook op haar domein was ze een leidersfiguur door haar activiteiten bij de UNO en als grondlegger van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ook haar rol als activiste voor de emancipatie van de vrouw wordt belicht. Dit alles in een omgeving die volledig door mannen gedomineerd werd.
De persoonlijke aanpak ligt in het feit dat gezocht wordt of leiderschap iets universeel is. Kunnen deze voorbeelden van leiderschap uit de 20ste eeuw ook nu toegepast worden? Op politiek vlak wordt bijvoorbeeld ingegaan op de vraag: “ Wat is het verschil tussen een staatsman en een politicus? ”


Email:
evens.baraitre@skynet.be