Home

To English Version

Overzicht alle pagina's

VUURWERK EXPLOSIES

voor een aanvulling dd maart 2001 zie de engelse versie

Op 19 juli 1999 verkreeg een vuurwerkfabriek in Enschede vergunningen voor 14 containers met opslag voor vuurwerk. 19 juli 1999 was het begin van het Saturnus (consequenties) -Uranus (vrijheden) vierkant aan de hemel (een constellatie die eens in de ca. 45 jaar voorkomt). Dit Saturnus-Uranus vierkant bleef aan de hemel "staan" tot en met 13 mei 2000, toen dit vierkant voor de laatste keer exact was. Op die dag explodeerde deze vuurwerkfabriek met catastrofale gevolgen. Daar bleef het echter niet bij, binnen een week explodeerden er vervolgens een vuurwerkfabriek in Spanje (Valencia, 8 slachtoffers) , in North Dakota (Buffalo), in Italie (18 mei) en in Australie (20 mei)! Wereldwijd, overal op de aardbol, dezelfde uitwerkingen van een nogal heftig Saturnus-Uuranus vierkant, met tegelijkertijd een felle Mars-Pluto oppositie aan de hemel, waarbij Pluto anderhalfvierkant de Maansknopen stond (altijd een grote ingreep in het lot van mensen, een Pluto-Maansknoop aspect).

Het bleef niet bij vuurwerk alleen in deze week. In het begin van de maand mei had men op verschillende plekken in Amerika (Los Alamas, Florida en the Grand Canyon) met opzet brand veroorzaakt om wat aan de grond te doen hier en daar. Op een lanceerbasis in New Mexico brak er ook brand uit. Deze branden (Mars) raakten in deze week van 13-20 mei volledig uit controle (Pluto) en veroorzaakten de evacuatie van veel mensen.

Wat in de vredesnaam was er aan de hand? Dat kan geen toeval meer zijn, dat er in 1 week tijd 4 vuurwerkfabrieken, en 1 vuurwerkspektakel tot ontploffing kwam, en dat er tegelijkertijd allerlei bosbranden uit controle gingen. Mars stond oppositie Pluto aan de hemel, maar dat doetíe wel eens vaker. Mars stond nu oppositie Pluto aan de hemel in een situatie die nogal heftig was (de samenballing van planeten in Stier, het Saturnus-Uranus vierkant en Pluto anderhalfvierkant de Maansknopen, de"bestemming van de mensheid").

Vuur is nogal Boogschutterachtig en explosies zijn nogal Plutonisch. Maar als Mars in Tweelingen oppositie Pluto komt te staan in een tijd waaarin alle energie kosmisch versterkt wordt (de Stier opeenhoping) vlak voor een Volle Maan, die overigens precies op de Maan van de horoscoop van Nederland viel......) en Mars tegelijkertijd op 13 mei 2000 exact oppositie de Uranus van de horoscoop van Nederland komt, tijdens een laatste Saturnus-Uranis vierkant aan de hemel, die alle systemen en zekerheden overhoop kan gooien, gaat het kennelijk zo te keer, dat niemand zijn ogen daarmeer voor kan sluiten.

Al deze branden en vuurwerkexplosies zijn door de MENS GEMAAKTE SITUATIES. Vuurwerk wordt "voor ons plezier" afgestoken, het is een compleet ZINLOZE bezigheid. Boogschutter (waarin Pluto nu staat) gaat over zinvolheid! Wil Pluto in Boogschutter meer zinvolheid en visie, en zegt het dat we te ver gaan in het ons veroorloven van vrijheden als we innerlijk niet voldoende controle hebben?

De horoscoop van de explosie te Enschede op 13 mei 2000.

Men zegt dat de brandweer rond 15:00 uur aanwezig was bij de eerste brand die oversloeg op de vuurwerkfabriek. Ik heb een horoscoop gemaakt die iets eerder ligt, omdat het BEGIN van deze gebeurtenis (altijd het uitgangspunt voor horoscopen) wel iets eerder zal liggen, toen het vuur daadwerkelijk begon te smeulen. Om 14.55 uur bijvoorbeeld staat Pluto bijna op het IC, hetgeen een nogal waarschijnlijke situatie is gezien de verwoestende effecten op de omgeving. Maar nog een klein beetje eerder in de tijd, met een IC/MC as van 10 graden Tweelingen/Boogschutter geeft een horoscoop die wel heel erg sprekend is, zelfs al zou het Saturnus-Uranus vierkant en Pluto-Mars anderhalfvierkant de Maansknopen al voldoende aanwijzing zijn.

Met het IC op 10 graden Boogschutter komt de halfsom MAAN/URANUS (plotselinge veranderingen van de woonomstandigheden) en de halfsom MARS/PLUTO precies boven dit IC te staan. De situatie wordt zo wel heel beeldend weergegeven. Mars beheerst het 8e huis.

Pluto staat anderhalfvierkant met de Noordelijke Maansknoop en weet je wat het symbool was voor deze graad 26+ Kreeft? (Astrologische Mandala, Rudhyar).

"EEN GEWELDDADIGE STORM IN EEN CANYON GEVULD MET DURE HUIZEN. "

(Ik vertaal het woord Canyon expres niet omdat er ook in The Grand Canyon een enorme brand was).

Sleutel: een confrontatie met een sociale uitbarsting die eist dat we statische normen en waarden opnieuw bezien.

De diepere implicaties van deze scene zijn dat de socioculturele elite altijd zijn positie en veiligheid uitgedaagd kan zien door krachten buiten hun controle, zelfs als men succes heeft zichzelf te beschermen voor de vernietiging. Het individu kan mogelijk niet rekenen op de standaarden en normen die verworven zijn door middel van zijn opvoeding en door een relatief beschermd en rijk leven. Hij moet de situatie tegemoet gaan treden, en wellicht een metamorfose ondergaan als resultaat van de crisis die hij nu kan accepteren als een persoonlijke uitdaging. De uitdaging ligt in het tegemoet treden van de crisissituatie die tot stand kwam door onbeheersbare karmische krachten, en die uiteindelijk toch tot een succesvolle catharsis kunnen leiden.

De explosie bij Buffalo:

Deze explosie vond plaats op 16 mei, drie dagen later, om 16:22 pm GMT, te Fargo (vlak bij Buffalo, North Dakota). Het ging ook om een explosie in een vuurwerkfabriek, en opnieuw zien we hier de nadruk van de Maansknopen: die exact vierkant het MC staan en een MC/IC as dus eveneens in verbinding met Pluto. Saturnus- tijdens dit vierkant van Saturnus-Uranus, is de heerser van de Zuidknoop.

Vuurwerkexplosie op een school:

Inmiddels was de Noordelijke Maansknoop veranderd van symbool: 25+ graden Kreeft gaat over een omgeving waar mensen zich bezig houden "met de verbetering van de geest en met intellectuele dingen". Op 20 mei, toen de oppositie tussen Mars en Pluto exact was, nog steeds in feilloze verbinding met de Maansknopen-as, kwam de oppositie tussen Mars en Pluto heel dicht bij Mercurius aan (scholen), en ontplofte er een vuurwerk op een school: (19.30 uur pl.tijd)

WERPEN ECLIPSEN SOMS HUN SCHADUWEN VOORUIT?

Op 16 juli aanstaande hebben we een MAANSVERDUISTERING op 25 graden Kreeft/Steenbok en dan staat Mars zelf op in de buurt van de Maansverduistering en Pluto staat er helemaal exact mee in aspect. De Maansknopen as staat dan voor Brisbane eveneens precies op de IC/MC as.

Zo zijn er nog wel meer relaties te leggen, ook met de Zonsverduisteringshoroscoop twee weken later , bijvoorbeeld voor Buffalo (Pluto exact op het MC) , en in alle gevallen lijkt de verbinding tussen Pluto en de Maansknopen naar voren te komen. De maansverduisteringshoroscoop voor Valencia laat weer heel sterk de Uranus-Saturnus verbinding zien die speelde op 13 mei 2000 evenals voor Fargo.

Pluto in verbinding met de Maansknopen laat wel vaker een ingreep van het lot zien op zowel collectieve schaal als individueel. Niet altijd zo verwoestend, maar wel vaak heftig. Pluto's functie in de astrologie is overigens regeneratie na degeneratie. Dat wil zeggen dat er een totaal nieuwe opbouw komt van datgene wat verwoest is . Pluto zelf is van de ziel, de ziel kan nooit verwoest worden, maar zijn instrumenten wel (zoals het lichaam).