VERKIEZINGEN 15 MEI 2002 en 22 JANUARI 2003

Er zijn van die momenten in de geschiedenis dat je in eerste instantie denkt dat de overheid een astroloog in dienst zou moeten hebben, alleen om tot een betere timing te komen, want de verkiezingshoroscopen voor 15 mei bevestigen wat veel Nederlanders denken: dit gaat een zootje worden. Vlak voor de sluiting van de stembus gaat Mercurius retrograde lopen, hetgeen in het uiterste geval zelfs een HERstemming aan kan geven. Het is notabene hetzelfde fenomeen als bij de verkiezingen van Bush: toen Mercurius ook vlak voor de sluiting van de stembussen retrograde ging lopen, op de dag van de verkiezingen, en er hertellingen nodig waren. Heel Amerika was toen in rep en roer. Er zijn overigens wel meer correlaties tussen toestanden in Amerika en Nederland op dit moment, want de horoscoop van de aanslag op Pim Fortuyn heeft dezelfde ascendant (14+ Weegschaal) als de horoscoop van de aanslag op de Twin Towers op 11 september. Over die aanslag zelf meer in de weekahead van 10 mei, deze Special focust op de verkiezingen zelf. Ik had hem grotendeels geschreven vlak voor de moord op Pim Fortuyn als weekahead voor de komende week, en opeens veranderde de situatie dus compleet. De astrologie van de moordaanslag heeft opnieuw te maken met Pluto in Boogschutter, terwijl de verkiezingen zelf heel erg draaien om de enorme wending van de transit van Uranus op het MC van Nederland (al vaker aangekondigd in verschillende weekaheads - die inderdaad naar verwachting alles zou kunnen veranderen: dat was al eerder aangekondigd in deze weekaheads - maar Uranus blijft ook voor astrologen onverwacht werken, en wie gaat er nu uit van een moordaanslag : sterke visies roepen fanatici op, twee kanten van de keerzijde van Pluto in Boogschutter. (Zie weekahead no. 216 - "Pluto in het 9e huis")

We hebben het in verschillende weekahead's dus al over de transit van Uranus op het MC van de horoscoop van Nederland gehad , zelfs de verkiezingsuitslag al vastgesteld aan de hand van een niet helemaal te verantwoorden 'theorie' (zie weekahead nummer 209) :-) en nu zullen we eens kijken naar een aantal horoscopen, voor zover ik die heb. Vlak voor de sluiting van de stembussen gaat Mercurius (de planeet van communicatie, tellen, en stemmen...) retrograde lopen en die kondigt op zijn minst een heel gedoe en lange formatieperiode zoals ook al eerder aangekondigd in die weekahead nummer 209. Mercurius moet eerst weer recht gaan lopen voordat er zicht is op de dingen en dat is rond 8 juni. Men had wellicht beter met de verkiezingen kunnen wachten tot die datum (misschien gebeurt het alsnog, je weet het maar nooit in Uranus transit op het MC tijden)...

Ik heb de horoscopen van Ad Melkert & Pim Fortuyn en verder van geen enkele lijsttrekker. En de mogelijke horoscopen van de VVD, het CDA, de PVDA en die van D'66 en de LPF en verder ook nergens van. Maar laten we eens kijken wat die individueel allemaal vertellen op dit moment in de tijd.

Om te beginnen de horoscoop van Ad Melkert:


12 februari 1956, Gouda, 6.30 vm

Dat hij een Steenbok Ascendant heeft, zal niemand verbazen, het past keurig bij zijn afgemeten en koel overkomende houding. Sinds mei 2000 is Ad Melkert in de "lift": vanaf dat moment steeg Saturnus vanaf een dieptepunt in zijn horoscoop weer omhoog. De belangrijkste astrologische energie van deze periode is de Saturnus-Pluto oppositie die direct op de Maansknopen van Ad Melkert staat: --met de transit van Pluto (macht) over zijn Boogschutter (politiek) Noordknoop (het pad van de toekomst) in het 11e huis (de groep), werd hij naar voren geschoven als lijsttrekker. Uitermate fascinerend in dit verband is de heerser van de Noordknoop: Jupiter die in Leeuw staat in het 8e huis (oppositie zijn Maan en conjunct Pluto zelf) - Overigens is het altijd oppassen geblazen met mensen met Pluto in het 8e huis, evolutionair gesproken zijn zij de mensen die geconfronteerd worden met de noodzaak op een juiste manier van macht gebruik te maken. Het is de kunst geen misbruik van macht te maken. Vaak zijn dergelijke mensen tamelijk naief, en schrikken zich te pletter als ze een staaltje van macht tegenkomen. Aan de ene kant bang voor macht, aan de andere kant er toe aangetrokken, wat typisch een 8e huis aangelegenheid is. Mensen met Pluto in 8 worden vaak getest : wat doen zij als ze in hun onmacht terechtkomen? Dat is de test op het ego. Maar afgezien daarvan is die Leeuw kwaliteit vandie Noordknoopheerser (die tot aktiviteit gebracht wordt door de transit van Pluto op de Noordknoop) zo interessant omdat al voor Fortuyn Ad Melkert de opdracht kreeg om wat "persoonlijker" te worden. Zo moest zijn hele familie er aan te pas komen in een p.r. filmpje, en zoals het een echte Waterman betaamt, dat ging knap onhandig. Jupiter conjunct Pluto in Leeuw in het 8e huis kan betekenen dat Melkert juist een bloedhekel heeft aan mensen die maar zo "ik" durven te zeggen, en die zichzelf ten tonele voeren. Hij kwam gewoon zijn schaduw (8e huis) tegen toen Fortuyn eenmaal op de proppen gekomen was, astrologisch is het zo te zien: uitgerekend Mars oppositie Zon van Pim Fortuyn (zie horoscoop hieronder) staat precies in 1 lijn met de Maan oppositie deze Jupiter/Pluto (sic!!)

Maar voor Ad Melkert's persoonlijke ontwikkeling is dit vanuit astrologisch standpunt inderdaad de evolutionaire bedoeling van de Pluto transit op zijn Noordknoop geweest: dat hij het persoonlijke niet langer ontkende en ook zelf meer 'ik' durft te zeggen. En dan doet iemand het voor, en Melkert schiet in zijn 2e huis gedrag, en durft het 8e nauwelijks aan (zo zitten wij allemaal in elkaar, daar niet van, maar het is wel de bedoeling minder een hekel te krijgen aan 8e huis kwaliteiten, wil je niet constant je schaduw tegenkomen en vijanden om je heen zien).

In ieder geval zal Ad Melkert na de zomer Saturnus transit door het 6e huis krijgen. Dat kan twee dingen betekenen: of hij raakt overwerkt, of hij zal een aantal nieuwe vaardigheden moeten gaan leren, die een deel van zijn arrogantie wat intomen en wat bescheidener maken (6e huis). Pas daarna is hij klaar voor een rol waarin hij beter met mensen om kan gaan (als Saturnus in het 7e huis loopt), en dat duurt nog een paar jaar...

De horoscoop van Pim Fortuyn:


19 februari 1948, 0.15 v.m. Velsen

Deze horoscoop klopt feilloos (de tijd schijnt uit het geboorteregister te komen) : op de dag van zijn overwinning in Rotterdam, waar alles in politiek opzicht Echt mee begon, stond de progressieve Ascendant precies driehoek Pluto in zijn horoscoop, op 13.24 Boogschutter: de graad waar het allemaal om gaat in deze Saturnus-Pluto tijden op 14 graden Boogschutter-Tweelingen, en .. de planeet waar het bij Fortuyn allemaal omdraait: Pluto in het 9e huis!

Fascinerend is het, dat Fortuyn geboren was met een Zon die precies op het MC van de horoscoop van Nederland staat. (Ad Melkert trouwens met zijn Maan conjunct het MC van Nederland). Beide heren hebben (hadden) het dan ook in zich om voortrekkersrollen te spelen. De een vanuit de Zon, de ander vanuit de Maan. En beide heren hebben (hadden) een heftige transit van Uranus op die posities (zoals Nederland in zijn geheel Uranus transit op het MC heeft op dit moment). Voor Fortuyn betekende het persoonlijk ook het overlijden van zijn vader (Uranus op de Zon). Meestal heeft iemand met Saturnus transit door het 8e huis niet veel te verwachten van hulp van anderen, hij zal de dingen dan ook echt alleen moeten doen. Pas als Saturnus in 9 loopt, kan iemand meer het gevoel krijgen dat de dingen eindelijk eens lopen. Het is dus niet moeilijk vast te stellen dat het klopt dat Fortuyn niet veel vertrouwen had in zijn lijst, want juist op samenwerking wordt je enorm getest met Saturnus in het 8e huis en op je zelf teruggegooid. Dat Fortuyn Saturnus transit door 8 had, gaf een heel moeilijke periode aan, (en opnieuw ook de confrontatie met de dood van zijn vader - 8e huis). Maar hij kwam tegelijkertijd op dit moment in het wereldje van macht en onmacht terecht en dat is hem noodlottig geworden.

Het succes dat hij had komt mede doordat de Saturnus/Pluto oppositie van dit moment driehoek zijn radix Pluto in 9 staat: zijn eigen overtuigingen die wel degelijk power hebben (Pluto in 9) werden goed ontvangen. Iemand kan overigens alleen maar power hebben in zijn overtuigingen als hij ergens ook echt in gelooft, en ik denk dat dat het verschil was tussen Fortuyn en de andere politici: andere politici moesten hiun partijprogramma presenteren en kunnen niet van binnenuit een visie hebben. Als iemand zijn kennis buiten zichzelf weghaalt, dan valt zo iemand altijd door de mand, gevoelsmatig accepteren mensen het niet. Met Pluto in 9 kan iemand wel degelijk erg overtuigend zijn, omdat de kennis en overtuiging van diep binnenin komt, en niet van uit het hoofd geleerde boekjes of partijprogramma's. Voor de moordaanslag en de uitspraak van Harry Mens schreef ik: " Ik denk hoe dan ook dat het grootste probleem van de lijst Fortuyn is, dat Fortuyn in werkelijkheid niet kan rekenen op steun van anderen in zijn partij, want dat past niet bij de transit van Saturnus door 8, je kunt je niet verlaten op anderen op zo'n moment, je moet zelf verantwoordelijkheid nemen en alles zelf doen in zo'n periode. Dat past natuurlijk ook bij wat mensen in het algemeen denken over Fortuyn: "wat, als hij echt gaat regeren?, er is geen fatsoenlijke backup van zijn partijgenoten. " Nu wordt het bevestigd door zijn naaste vrienden. Vanaf nu is de horoscoop van Pim Fortuyn voor de verkiezingen niet meer het uitgangspunt voor de partij LPF maar de horoscoop van de LPF zelf. Opvallend is het dat er weinig kracht zit in de LPF als horoscoop, maar als je een composite maakt met Pim Fortuyn, de kracht er opeens wel was. Met Pim Fortuyn er niet bij, is de horoscoop van de LPF zelf dus opeens de graadmeter voor deze nieuwe politieke "protest' richting.

L.P.F. 14-2-2002, 09.45 vm Rotterdam

Ook zij hebben Pluto in 8 en Schorpioen op 8 en met een Ram Ascendant en Mars in 12 is er hier evenals bij Melkert eveneens sprake van een lichte naiviteit..... Mercurius in Waterman is de proteststem overigens. Saturnus in transit gaat in de komende tijd verder naar beneden in de horoscoop en zal over een jaar rond het dieptepunt zijn. Ze kunnen zichzelf echt beter opdoeken, want het is een aflopende zaak met deze horoscoop. Het enige wat er eventueel nog uit zou kunnen voortkomen is een totaal nieuwe partij over een jaar, nadat eerst alles afgehandeld is met betrekking tot het huidige gebeuren, wat een jaar in beslag kan nemen. Ze zijn voorlopig alleen met "opruimen" en afsluiten van een cyclus bezig...

Het CDA heeft binnenkort (na de zomer) Saturnus ook al door het 8e huis lopen. Vooropgesteld dat de horoscoop die ik heb van het CDA klopt. Ik vond hem in wat oude files, evenals die van de PVDA en de VVD en ik ben niet echt zeker van de geboortetijden:

De horoscoop van het CDA

11 oktober 1980, Den Bosch, 11.00 uur vm

Dat is niet zo gek, om een geboortehoroscoop te hebben met Jupiter conjunct het MC... maar het CDA heeft ook een heel strijdbare Mars in Schorpioen op de Ascendant, die ook een transit van Uranus vierkant erop ontvangt in de komende tijd. Merkwaardig is het stellium in Schorpioen in het 12e huis: op de achtergrond gebeurt daar het nodige wat met macht en onmacht te maken heeft, het kan echter ook wijzen op de coalitie destijds tussen verschillende partijen om hun religiositeit (12e huis? met een vraagteken omdat kerkelijke religie het 9e huis is, en innerlijke spiritualiteit het 12e huis...) als oerbron voor het CDA te maken, maar het kan ook betekenen dat er veel op de achtergrond gebeurt waar mensen geen weet van hebben. Macht en religiositeit kunnen hier met Schorpioen op 12 inderdaad door elkaar lopen. (Nogmaals, als de geboortetijd van 11.00 uur klopt). En als die klopt, dan staat het CDA een progressief MC conjunct de Zon te wachten naast een progressieve Maan conjunct Venus hetgeen zeer zeker geen slechte uitslag bij de verkiezingen hoeft op te leveren. De afgelopen jaren had het CDA Saturnus transit in het 7e huis, maar vanaf de zomer hebben ook zij Saturnus in het 8e huis. Dat kan ook twee dingen betekenen: totale omvormingen, maar ook geduvel als ze coalities gaan vormen met andere partijen: want daarop valt dus niet te rekenen, in zo'n periode.

 

De horoscoop van de VVD:

24 januari 1948, 12.00 uur, Den Haag (Den Haag is maar een gok. en 12.00 uur eigenlijk ook)

De VVD is geboren in hetzelfde jaar als Pim Fortuyn , zodat hun Pluto en Saturnus posities ongeveer gelijk staan, wat dierenriemteken betreft in ieder geval. Saturnus gaat nu huis 2 binnen, hetgeen een verscherping van de eigen normen en waarden aangeeft van de VVD: ze gaan meer en meer staan voor hun eigen normen en waarden in de komende tijd. Wat dat betekent voor de verkiezingsuitslag weet ik niet:-) Eigenlijk weet ik niet zeker of deze geboortetijd klopt. De VVD kan relatief sterk uit de bus komen maar zal over een jaar ook een richting inslaan van herbezinning en een oude cyclus opruimen: zij beginnen over 2 jaar pas weer uit de as omhoog te krabbelen.

 

De horoscoop van de PVDA:

9 februari 1946, Zwolle, 12.00 uur

Alweer een Waterman partij. Sommige partijen interpreteren Waterman als Vrijheid en Democratie, anderen als betweterigheid voor anderen: verander eerst je zelf voor dat je de wereld wilt veranderen, is soms wel een aardige voor Waterman. Met Steenbok op 8 en de Zuidknoop in Boogschutter in 7 komt dit betweterige wel erg naar voren, alhoewel ik opnieuw niet echt helemaal zeker ben van de geboortetijd. Als die wel zou kloppen, dan is het raak voor de PVDA, ze hebben de Saturnus-Pluto oppositie pal op de Ascendant-Descendant as staan met Saturnus boven op de descendant. In Rotterdam was het al raak: ze werden weggeveegd. Saturnus transit op de Ascendant betekent dat het tijd is voor een periode van inkeer, je zelf op jezelf te gaan bezinnen, en dat is zeker geen periode voor een enorm uiterlijk succes. Integendeel, de 14 jaren inkeer beginnen nu..

 

Tot slot de horoscoop van D'66, de enige waarvan ik zeker ben, maar die als partij op dit moment geen grote rol speelt. Dat kon na de zomer echter wel eens gaan veranderen:

D'66 heeft de afgelopen jaren had gewerkt in de bescheidenheid (transit Saturnus door het 6e huis) en mogelijk hun "ziekten" onder ogen gezien (waar het 6e huis ons wel eens mee wil confronteren). Vanaf de zomer of direct na de zomer zijn ze er klaar voor om een meer publieke rol te spelen. Nog niet met de huidige verkiezingen dus. Dat kan interessant zijn: eerst niet zo heel veel in de melk te brokkelen hebben, maar als het straks op coalities aankomt, vooral vanaf de zomer, opeens weer wel!

Tekenend vind ik de Zon in Weegschaal op het MC: het ad hoc beleid: nooit een echte uitspraak doen, maar altijd schipperen en de gulden middenweg proberen te vinden waar iedereen mee tevreden zou kunnen zijn, typisch een D'66 trekje. Ze hebben Jupiter oppositie de Zon van de VVD dus die twee partijen hebben wel wat met elkaar. Saturnus hebben ze bovenop de Mercurius (conjunct Zon) van Nederland staan. In feite hun Saturnus-Uranus oppositie. In wezen vernieuwingen van strukturen aangevend, maar dat Weegschaal MC....ze BLIJVEN vriendelijk...

De horoscoop van de sluiting van de stembus hebben we al eens laten zien (in weekahead no. 209) , maar de horoscoop van de OPENING van de stembussen op 15 mei is helemaal treffend. Ik keek op maandagochtend naar die horoscoop en schrok me een hoedje. Maandagavond werd Pim Fortuyn vermoord. Nu begrijp ik de horoscoop van de opening van de stembussen op 15 mei pas. :

De Saturnus-Pluto oppositie staat regelrecht op de horizon, conjunct de knopen-as. Deze verkiezingen staan werkelijk in het teken van de Saturnus-Pluto oppositie in Tweelingen en Boogschutter. Het thema is in dit geval met Pluto in het 7e huis gelijkwaardigheid : je uitspreken en luisteren, het thema van de huidige verkiezingen is daadwerkelijk dat de zittende overheid de burgers als niet gelijkwaardig heeft beschouwd. In het woord "populistisch" wat Pim Fortuyn verweten werd, proef ik terecht of onterecht al het denigrerende over wat men denkt over 'de stem van het volk". Alsof die niet iets is om voor volwaardig aan te zien.

De kiezers spreken zich dus uit op 15 mei. Maar of dat een hanteerbare uitslag gaat opleveren is zeer de vraag: Neptunus staat op het MC en dat geeft chaos en verwarring aan. Het bevestigt het retrograde lopen van Mercurius in de loop van de dag.

De graad op de Ascendant is de 16e graad van Tweelingen. De Symboliek (Mandala, Rudhyar) van die graad is treffend:

Het beeld is:"een activiste brengt hetgeen haar beweegt in een emotionele toespraak op dramatische wijze naar voren".

Grondtoon: "een hartstochtelijke reactie op een intens gevoelde nieuwe ervaring".

Rudhyar geeft er de volgende uitleg aan, en als je die leest in het kader van de verkiezingshoroscoop dan sta je verwonderd te kijken over hoe het weer mogelijk is dat zo'n horoscoop het feitelijke gebeuren weerspiegelt:

"Wat 'ontdekt' is moet niet alleen besproken en getoetst worden door een intellectuele uitwisseling van gedachten die de formulering van het ontdekte mogelijk maakt, maar het vraagt ook om een 'veruiterlijking'. Dat betekent het verkondigen ervan aan degenen die zich nog niet bewust zijn van de nieuwe ervaring. Men heeft publiek nodig en dit moet overtuigd worden; de inerte weerstand tegen verandering moet overwonnen worden. Dit vereist gewoonlijk een emotioneel ten tonele voeren van de zaken waar het om gaat.

Het gaat hier om een bewustzijn dat heftig bewogen is en tot aktie komt met middelen van geweld om op die wijze bekeerlingen te maken.

Met de openingshoroscoop begint de stem van het volk dus. De sluitingshoroscoop laat het resultaat zien:

Het lijkt een onmogelijke horoscoop, met alle planeten in het 8e huis. Het zal waaarschijnlijk wel simpelweg symboliseren dat de uitslag domweg gebaseerd is op de moord (8e huis) van Pim Fortuyn, vanwege zijn verbale vermogens (Tweelingen op 8). Ook hier spreken de symbolen op de Ascendant en het MC boekdelen:

De ascendant: 21e graad van Schorpioen:

"Gehoorzaam aan zijn geweten, weigert een soldaat bevelen op te volgen".

De grondtoon hiervan is: "de bereidheid de gevolgen onder ogen te zien van een weigering om de autoritaire patronen van een agressieve samenleving te volgen".

Wanneer iemand betrokken is bij activiteiten die traditioneel zijn in zijn cultuur, wordt hij dikwijls geconfronteerd met een conflict tussen zijn eigen, individuele waardebeleving (zijn geweten) en de eisen van de samenleving. Wij vinden hier het individu dat zijn eigen waarden bevestigt, hoewel hij de gevolgen van zijn besluit niet kan ontlopen. In zo'n geval moet hij rustig bereid zijn de consequenties onder ogen te zien, wat de prijs ook moge zijn.

De samenleving lijkt in deze situatie oppermachtig. Toch kan elk individu een staat van innerlijke vrijheid hebben, en bewijzen een 'individu' te zijn: zelfs in de gevangenis (het 8e huis). (Dat moet je symbolisch opvatten natuurlijk, maar het wijst op een besluit van de regering om de verkiezingen TOCH te laten doorgaan, en nu moeten ze de gevolgen ervan onder ogen zien).

Het M.C. geeft het resultaat aan, de 12e graad van Maagd:

Er is sprake van de 'ontsluiering van mysterien' die lange tijd door geheimhouding beschermd werden.

Er zal dus vast nog het nodige aan het licht komen.

VERKIEZINGEN 22 JANUARI

De vorige 'verkiezingsspecial' over 15 mei, begon als volgt: "er zijn van die momenten in de geschiedenis dat je in eerste instantie denkt dat de overheid een astroloog in dienst zou moeten hebben, alleen om tot een betere timing te komen, want de verkiezingshoroscopen voor 15 mei bevestigen wat veel Nederlanders denken: dit gaat een zootje worden. Vlak voor de sluiting van de stembus gaat Mercurius retrograde lopen, hetgeen in het uiterste geval zelfs een HERstemming aan kan geven. "

Nu daar gaan we dan, met de 'herstemming' op 22 januari aanstaande, waarbij het zogenaamde toeval wil dat dit keer Mercurius reeds retrograde loopt (een 'her-stemming" en vlak na de verkiezingen diezelfde avond nog, Direct gaat lopen....... dus ook een totaal verrassende wending zal geven....

We hebben het in verschillende weekahead's al over de transit van Uranus op het MC van de horoscoop van Nederland gehad , (totale bestuursveranderingen, onder andere) en zelfs de verkiezingsuitslag begin november al vastgesteld aan de hand van een niet helemaal te verantwoorden 'theorie' (zie weekahead nummer 237) :-) - nu zullen we de horoscopen van de verschillende politieke partijen opnieuw eens onder de loep nemen.

Eerst maar eens even de 'boosdoener' volgens velen (de Uranus transit op de horoscoop van Nederland symboliserend), de LPF

L.P.F. 14-2-2002, 09.45 vm Rotterdam

Dat wat ik begin mei 2002 schreef eerst nog even: er is hier sprake van een lichte naiviteit..... Mercurius in Waterman is de proteststem overigens. Saturnus in transit gaat in de komende tijd verder naar beneden in de horoscoop en zal over een jaar rond het dieptepunt zijn. Ze kunnen zichzelf echt beter opdoeken, want het is een aflopende zaak met deze horoscoop. Het enige wat er eventueel nog uit zou kunnen voortkomen is een totaal nieuwe partij over een jaar, nadat eerst alles afgehandeld is met betrekking tot het huidige gebeuren, wat een jaar in beslag kan nemen. Ze zijn voorlopig alleen met "opruimen" en afsluiten van een cyclus bezig...

Ten tijde van de stembussluiting (de uitslag) staat het MC bovenop Saturnus (heer 10) van de LPF, verder staat de transit Mars aan het eind van het 12e huis, en dat alles duidt op een ongelooflijk verlies, waar ze pas na een paar dagen (als Mars over de Ascendant gaat komen) van herstellen wellicht door zichzelf op te doeken, of toch iets nieuws te formeren. Maar de transit Saturnus is nog niet helemaal op het laagste punt gekomen, dus het kan nog wel een tijdje nasudderen voor er een echt einde cq nieuw begin komt (en dat is voor de LPF eind 2003/januari 2004).


Over het CDA stond in de vorige verkiezingsspecial : Het CDA heeft binnenkort (na de zomer) Saturnus ook al door het 8e huis lopen.

De horoscoop van het CDA

11 oktober 1980, Den Bosch, 11.00 uur vm

En verder: het CDA staat een progressief MC conjunct de Zon te wachten naast een progressieve Maan conjunct Venus hetgeen zeer zeker geen slechte uitslag bij de verkiezingen hoeft op te leveren op 15 mei. De afgelopen jaren had het CDA Saturnus transit in het 7e huis, maar vanaf de zomer hebben ook zij Saturnus in het 8e huis. Dat kan ook twee dingen betekenen: totale omvormingen, maar ook geduvel als ze coalities gaan vormen met andere partijen: want daarop valt dus niet te rekenen, in zo'n periode. Nou dat is hen zelf in ieder geval gebleken, het kabinet Balkenende was maar een korte periode van regeren gegund met 'het geduvel met hun coalitiepartners'. Maar zal dat over zijn bij een eventueel volgend kabinet Balkenende? Nee dus, Saturnus transit blijft nog wel even in het 8e huis van het CDA staan........ dat is nog lang niet over... maar ze krijgen wel voldoende stemmen op 22 januari met de Maan conjunct Jupiter en nemen opnieuw de macht in handen (Saturnus conjunct cusp 8). Stond 2002 in het teken van Uranus transit vierkant de Maan en het MC van Nederland, 2003 staat in het teken van Uranus transit vierkant de Ascendant van het CDA: ondanks een nieuw kabinet Balkenende, staan er enorme veranderingen te wachten in 2003 voor die partij, met mogelijk interne scheuringen en een complete verandering van leiderschap.

Jan Peter Balkenende (7 mei 1956 , 11.37 vm Kapelle) heeft Mars t tegenover Jupiter staan (de 'succesformule') en Jupiter opnieuw dicht tegen de Ascendant aan. In de loop van de tijd krijgt hij nogmaals Saturnus transit op Venus, de vorige keer kondigde hij de val van het kabinet daarmee aan. De volgende keer dat deze transit plaats vindt is op 31 mei 2003.


De horoscoop van de VVD:

24 januari 1948, 12.00 uur, Den Haag (Den Haag is maar een gok. en 12.00 uur eigenlijk ook)

Jupiter transit staat conjunct Pluto en Pluto transit staat conjunct Jupiter! Dat is een heel sterke succescombinatie! Maar Saturnus transit staat ook opnieuw conjunct Uranus hetgeen spanningen op kan leveren met betrekking tot de eigen normen en waarden.

 

De horoscoop van de PVDA:

9 februari 1946, Zwolle, 12.00 uur

De enige transit die de PVDA op 22 januari heeft is Saturnus driehoek Venus: matig dus...

 

Tot slot de horoscoop van D'66

In de vorige verkiezingsspecial schreef ik:

Vanaf de zomer of direct na de zomer zijn ze er klaar voor om een meer publieke rol te spelen. Nog niet met de huidige verkiezingen dus. Dat kan interessant zijn: eerst niet zo heel veel in de melk te brokkelen hebben, maar als het straks op coalities aankomt, vooral vanaf de zomer, opeens weer wel!

Terwijl ik dit schrijf (13 november 2002) lijkt het er niet op dat D66 veel stemmen gaat halen volgens de opiniepeilingen. Maar hoe staat het met de transits van D'66 op 22 januari? nou, niet best... Saturnus is eerlijk gezegd nog steeds niet over de Descendant heen (die nodig is voor het spelen van een publieke rol als coalitiepartner) vanwege het feit dat hij na de zomer weer veel verder retrograde is gaan lopen, en in januari is D'66 dus nog steeds uit het zicht. Bovendien gaat Neptunus conjunct de Maan lopen (verlies), en transit Mars conjunct cusp 11 (vierkant zichzelf, evenals Saturnus die vierkant zichzelf gaat lopen). Dat wordt wonden likken.

Met de horoscoop van de stembusopening begint de stem van het volk. De horoscoop van de sluiting van de stembus laat het resultaat zien:

De Ascendant staat op de 14e graad Maagd, waarvan de symboliek is: terugkeer naar het verleden, terugkeer naar de wortels.

Het MC op de 9e graad Tweelingen: De strijdlustige houding van de mens, verovering. Eerlijk gezegd: da zou wel eens kunnen zijn waar het toekomstige kabinet zich mee bezig moet houden, het wereldtoneel kon nog wel eens wat strijd laten zien in 2003. Mars, de planeet die in oude tijden de planeet van de 'oorlog' genoemd werd, staat dichter bij de aarde dan ooit. Klaarblijkelijk heeft Mars in geen 76000 jaar (sic!) zo dicht bij de Aarde gestaan als in 2003. Het schijnt een spectaculair schouwspel te worden: die rode planeet zo zichtbaar, en groter dan ooit, steeds helderder (tot het maximum in augustus 2003) , maar iets wat zo dicht bij de aarde komt, komt ook in het bewustzijn van de mens. Toch ziet deze horoscoop er niet zo beroerd uit als de vorige, en zal er vast wel een kabinet komen dat nu echt aan het werk gaat, zijn verantwoordelijkheid neemt, (Saturnus in 10), maar opnieuw net doet of ze de waarheid in pacht heeft en vermoedelijk niet erg goed luistert. Als vanouds dus :-) Maar dan anders...

 


Voor de horoscoop van Nederland: zie deze pagina.


(c) Joyce Hoen DF Astrol S-eind april/beg mei 2002

Terug naar de astrologiesite

Index van deze archiefsite