De Maya dreamspell kalender - deel 3:

Boekbespreking: "Wat wisten de Maya's" - door Peter Toonen

 

Deze tekst werd uitgezonden in het programma Raya op 6 en 20 juni 1999,
op Q radio

Zoals de lucht de atmosfeer is van het lichaam
zo is de tijd de atmosfeer van de geest
Als de tijd waarin wij leven
bestaat uit onregelmatige maanden en dagen
gereguleerd door gemechaniseerde minuten en uren
dan wordt onze geest ook zo
een gemechaniseerde onregelmatigheid.
Omdat alles voortkomt uit de geest
is het niet verwonderlijk
dat de atmosfeer waarin wij leven
steeds vervuilder raakt
en de grote klacht is:
ik heb niet genoeg tijd.

Wie jouw tijd bezit,
bezit jouw geest.
Neem bezit van je eigen tijd
en je zult je eigen geest kennen.

Het citaat over het in bezit nemen van je eigen tijd is van Jose Arguelles, schrijver van onder meer "The Mayan Factor", en dit citaat werd vertaald door Peter Toonen, schrijver van "Wat wisten de Mayas". In deze 2e uitzending over de Mayakalender gaan we het over dit nederlandstalige boek hebben, waarin Peter Toonen veel van het oorspronkelijke materiaal van Arguelles, dat merkwaardig genoeg nooit in het Nederlands vertaald is, uitlegt.
De ondertiteling van het boek "Wat Wisten de Maya's", is heel treffend: Een nieuw licht op het transformatieproces van de aarde. Er gebeuren enorm veel dingen met ons bewustzijn sinds 1987. Astrologisch is het me zo klaar als een klontje maar wat wil het geval: in 1987 organiseerde Jose Arguelles de Harmonic Convergence in Amerika, hetgeen een enorme opening creeerde hier op de aarde voor bewustzijnsverruimende energieen, en dan bedoel ik geen drugs.
De Maya kalender, waarover Arguelles schreef in het Engels en Peter Toonen in het Nederlands biedt een struktuur die lijn brengt in dit transformatieproces, die het transformatieproces zelf op gang brengt. Er wordt gezegd, dat iedereen die met de Maya kalender werkt, meer en meer synchroniciteit in zijn of haar leven gaat ervaren. Het ervaren van synchroniciteit is het gevolg van een verhoogde frekwentie van je bewustzijn. Ik heb zelf ervaren dat het werken met de Maya kalender, ((ik doe het ongeveer een week of drie)) inderdaad synchorniciteit op synchroniciteit stapelt, en dat betekent dat deze kalender een bewustzijnsverhogende werking heeft op iedereen die twee minuten per dag de tijd heeft om er mee te werken.


Iedereen die bezig is met onderzoek naar de Maya kalender, kan niet om de figuur van Jose Arguelles heen, die de persoon is die de Maya kalender bijna op zijn eentje zoveel energie heeft ingeblazen en evenens de persoon is die bijna op zijn eentje verantwoordelijk was voor de enorm belangrijke Harmonic Convergence in Amerika in 1987. Peter Toonen schrijft in zijn boek Wat wisten de Maya's : Jose Arguelles werd vlak voor de oorlog geboren (om precies te zijn op 24 januari 1939) in Mexico als helft van een tweeling van een Mexicaanse vader en een Duits-Lutherse moeder, tweetalig en bicultureel opgegroeid in California in de Verenigde Staten. Hij heeft het vaak over de stelling dat tijd gelijkgesteld kan worden met kunst (een boeiend paradigma om over na te denken) , hij was dan ook kunsthistoricus en als zodanig verbonden aan verschillende Amerikaanse universiteiten. Hij is meer en meer bezig met het schrijven over de Mayakalender, als een kosmische opdracht om die weer een plaats te geven in de samenleving, op dezelfde manier als de opdracht van Peter Toonen om die Maya kalender onder de aandacht van Nederlanders te brengen. Want het is bijzonder zot dat het werk van Jose Arguelles, dat revolutionair, inspirerend en ongelooflijk bijzonder is, nog nooit in het Nederlands vertaald is, al kan ik het wel enigszins begrijpen want een vertaler zou van goede huize moeten komen: het boek is niet al te eenvoudig.
Terug naar wat Peter Toonen schrijft over Jose Arguelles:
Al in 1970 was hij de initiator van het Whole Earth Festival in Californie. Tegenwoordig reist hij de hele wereld door voor het opzetten en begeleiden van Aarde Healing Ceremonies en om te pleiten voor de wereldvrede door de invoering van de Tzolkin kalender.

De Tzolkin kalender is het heilige deel van de Maya kalender. Toen er onlangs een vredesconferentie was in Den Haag kwam Jose Arguelles, bij mijn weten voor het eerst, naar Nederland. Hij hield aan het eind daarvan ook een lezing voor geinteresseerden in de Maya kalender. Er werd geen enkele ruchtbaarheid aangegeven in de publieke pers en toch was het bomvol in de zaal. Q radio heeft een groot gedeelte van Jose Arguelles inspiraties op band opgenomen en dat gaan we uitzenden op 25 juli. Nu vraag je je misschien af, waarom pas op 25 juli?

Wel, de Maya kalender is opgebouwd uit 13 maanden van 28 dagen. In tegenstelling tot onze kalender die 12 maanden kent, gaat de Maya kalender dus uit van de werkelijke hoeveelheid Maansomlopen per jaar, want dat zijn er 13 en die duren 28 dagen. Volgens de Maya is het getal 13 heilig, het vertelt je een ander ritme, meer op de natuur afgestemd, en alle dagen in het jaar worden ook nog eens doorgenummerd van 1 tot en met 13 en dan opnieuw. Als je 13 met 28 vermenigvuldigd kom je uit op 364. De Mayakalender is dus 1 dag korter dan de 365 dagen van onze normale kalender. De Maya kalender begint elk jaar op 26 juli, omdat op die datum de ster Sirius zojuist zo ongeveer voor de Zon is opgekomen aan de horizon op de breedte van de evenaar. 25 juli wordt De Dag Buiten de Tijd genoemd. Elk jaar van 364 dagen sluit af met een Dag Buiten de Tijd, een extra en speciale dag, een dag voor reflectie, of rituelen, om het oude jaar uit te luiden en het nieuwe Maya jaar in te luiden. Het is een heel heilige dag dus. Een dag waar je visioenen over het komende jaar kunt krijgen. 25 juli valt dit jaar op een zondag, dus een mooie gelegenheid om tegen die tijd jullie allemaal opnieuw te herinneren aan de Maya kalender, vlak voor het ingaan van het nieuwe Maya kalender jaar.


Er zijn een aantal sleutelgetallen waarop de Mayakalender is opgebouwd, de Tzolkin, de heilige kalender, is opgebouwd uit het getal 13 en 20. Een jaar duurt 13 manen. Een grote Maya periode die een Baktun genoemd wordt, bestaat uit 13 perioden van 144.000 jaar. Het gaat bij deze indelingen telkens om een soort van galaktische synchronisatiestraal - in astronomisch opzicht reist ons hele zonnestelsel om het centrum van de melkweg heen, en om het centrum van de sterrengroep de Pleiaden, en soms zijn we ermee gesynchorniseerd, en soms niet. Van elke 26000 jaar, (dat lijkt op het getal 13 maal 2), zijn we twee keer 2000 jaar lang, (en 2000 heeft weer het getal 20 in zich), binnen de kosmische stroom van de Pleiaden, en de rest zijn we eruit. Op dit moment in de tijd zijn we aan het synchroniseren met die straal. En dat betekent dat we weer informatie kunnen ontvangen van die sterrengroeperingen, en aangesloten kunnen worden op een soort galaktische federatie "in spirit".
Wat zich in het groot afspeelt speelt zich ook in het klein af, men noemt dat holografisch. De enorm grote verdeling van 13 perioden, herhaalt zich ook om de 13 dagen, heel in het klein dus. In de Tzolkin, de heilige Mayakalender, worden alle dagen telkens van 1 t/m 13 genummerd en dan weer opnieuw. Als je dat 20 keer achter elkaar doet, krijg je totaal 260 dagen, en die tijdseenheid heet de Tzolkin. In 1 zonnejaar komt een hele Tzolkin dus 1 keer voor en er blijven 105 dagen over. Het getal 105 is ook heel bijzonder , de verhouding van het getal 260 en 105 is precies de verhouding van de Gulden Snede. In ieder geval, die getallen 1 tot en met 13 hebben ook een kwalitatieve betekenis, ze worden in de Mayakalender de lunaire tonen genoemd. Elke dag heeft dus een andere kwalificatie.

Alle dagen hebben dus hun eigen lunaire toon, en maken elke dag geschikt voor andere energieen, een andere gerichtheid. De getallen vormen achter elkaar een soort van scheppingscyclus, telkens in 13 dagen: Vandaag, 6 juni is het een wat genoemd wordt SOLAIRE dag. De toon van vandaag is Solair. De 13 tonen en hun betekenis zijn als volgt:

1. De eerste lunaire toon heet MAGNETISCH en is het eerste stadium van een scheppingscyclus. Peter Toonen geeft als sleutelwoord voor dit getal : het VERENIGEN van intenties.

2. De tweede lunaire toon heet LUNAIR - en is het volgende stadium in de scheppingscyclus. Peter Toonen geeft voor dit getal het begrip: we POLARISEREN om te focussen.

3. De derde lunaire toon heet ELECTRISCH - , het gaat hier om het ACTIVIEREN van dienstbaarheid.

4. De vierde toon heet ZELFBESTAAND en dat is het VORM GEVEN en ONTWERPEN van onze acties.

5. De vijfde heet BOVENTOON en Peter Toonen noemt dit het RICHTEN van onze hulpbronnen.

6. De zesde toon wordt RITMISCH genoemd en dit betekent dat we beginnen dingen in EVENWICHT TE BRENGEN.

7. De zevende toon heet RESONEREND : we STEMMEN AF , we TUNEN IN als het ware.

8. De achtste toon heet GALAKTISCH en het sleutelwoord hiervoor is het HARMONISEREN van onze akties.

9. De 9e dag in een cyclus heet SOLAIR Het sleutelwoord hiervoor is: dat we onze intenties PULSEREN, REALISEREN

10 De 10e dag is PLANETAIR en dan gaat het om het PERFECTIONEREN van het evenwicht. Een dag van op orde brengen misschien wel, van perfectioneren dus.

11. De 11e dag is een SPECTRALE dag: een dag om onze emoties te BEVRIJDEN. Een dag van BEVRIJDING.

12. De 12e toon heet KRISTAL Dat betekent dat we onze vormen UITKRISTALLISEREN.

13. En de laatste toon tenslotte heet KOSMISCH : de klank is het TRANSCENDEREN van alles en verder gaan.
En dan begint de cyclus weer overnieuw te tellen van 1 tot en met 13.

Nu zijn de lunaire tonen niet de enige klanken van de Maya kalender, ze worden ook nog gecombineerd met 20 zonnezegels, die zich ook om de 20 dagen herhalen, zodat je uiteindelijk 260 verschillende soorten dagen hebt. Jouw geboortedag bepaalt min of meer de klank van jouzelf. En als bepaalde klanken zich herhalen, kun je ook verbanden zien tussen gebeurtenissen in de geschiedenis. Het zou eigenlijk mooi zijn als er een efemeride kwam voor de Maya kalender voor een langere tijdsperiode, om de synchroniciteit van gebeurtenissen te zien, om het weefgetouw en het patroon te zien. Ik hoorde van Peter Toonen dat 6 augustus 1945, de dag van de atoombom op Hiroshima, dezelfde klank had als de dag van de Harmonic Convergence in Augustus 1987. Het is ook niet voor niets dat de Harmonic Convergence gewerkt heeft als een atoombom op het bewustzijn. Maar dit keer omgekeerd: niet het principe van het vernietigen van de planeet, maar juist het helen van de planeet.


In 1991 verscheen Arguelles' speldoos de DREAMSPELL, de reis van het ruimteschip Aarde 2013. Hiermee kun je spelenderwijs in het dagelijks leven praktisch leren werken met de door Arguelles universeel gemaakte Tzolkin kalender. Een jaar later bracht Arguelles een nieuwe speldoos uit: de TELEKTONON. Daarmee kun je spelenderwijs dagelijks de relatie zien tussen de dag, de maan-en zonnekalender, de katuns en baktuns van de Maya, en dat alles gebaseerd opde zojuist ontcijferde profetieen van de Maya koning Pacal Votan.
Arguelles zegt: "een van de redenen dat ik mijn universitaire titel behaalde was, dat ik al een hele tijd wist dat ik een dekmantel nodig had, om niet te worden beschouwd als een mafkees. Toen ik vier was had ik mijn eerste visioen, dus ik wist al op jonge leeftijd dat er iets aparts met me aan de hand was. Reeds op jonge leeftijd ging ik het Tibetaans Buddhisme bestuderen. Zelfs met een universitaire titel bleek het zwaar te zijn om als visionair door het leven te gaan. Ik vond dat ik een hoop mededogen en spiritualiteit moest ontwikkelen. Anders zou ik verbitterd raken. Ik trainde mezelf om aanvallende reacties te kunnen weerstaan."
Peter Toonen schrijft verder: de eerste keer dat ik het boek van Arguelles, de Mayan Factor, las, dat was in 1990, kon ik er geen pap van maken. Ik vond het allemaal te weird, maar ook vaak te technisch. Arguelles is een filosofisch en visionair schrijver, die zich weet te bedienen van een soms heel geinspireerd taalgebruik, dan wel ellenlange volzinnen, en dan weer specifieke vaktaal. Het is ook niet mis wat hij verkondigt: de Maya's hebben met hun Tzolkin aan ons een kalender achtergelaten, die vele duizenden jaren geleden begint, tot op heden doorloopt, en nog steeds "werkt" en onze planeet laat afstemmen op haar plek in de Melkweg en de andere Dimensies.
Pas nadat Peter Toonen in 1994 enkele meditatietechnieken had geleerd, werd hem de volle omvang van het werk van Arguelles duidelijk en opeens las hij de Mayan Factor met veel plezier en stijgende verbazing in een ruk uit. Opeens vielen een heleboel onbekende puzzelstukken op zijn plek.


In het kort komt het verhaal van Arguelles, die als kunsthistoricus vooral geinteresseerd was in de spirituele geschiedenis van de mensheid en eerst jarenlang de I Tjing bestudeerde (die ook door Arguelles gekoppeld is aan de Maya kalender) om pas daarna weer terug te keren naar zijn Mexicaans-Amerikaanse wortels - hierop neer, zo schrijft Peter Toonen in zijn boek.

De menselijke geschiedenis werd gevormd door de tijd, ingekaderd in de Grote Maya cyclus die loopt van het jaar 3114 voor Christus tot 2012 na Christus- door een galaktische straal (dat is een lichtstraal vanuit de Melkweg) waar de zon en de aarde doorheen gaan. De cycli van de aardse beschavingen gaan volgens galaktische seizoenen die mathematisch en symbolisch zijn beschreven door de Maya's. We kunnen leren dat ieder persoon het vermogen heeft om op een directe manier -zowel via de zintuigen als elektromagnetisch - zich te verbinden met de energie-informatie van deze straal, die uitgezonden wordt vanuit het Galaktische Centrum.

Arguelles verkreeg deze inzichten zowel door veelvuldig bezoek aan de Mexicaanse historische musea als onderzoek ter plekke bij de oude mayasteden. Maar wat hem voor mij des te betrouwbaarder maakt, zo gaat Peter Toonen verder , is dat hij de onderzoeksresultaten voortdurend combineerde met zijn intuitie en door in meditatie te luisteren naar wat zijn Hoger Zelf hem ingaf. Linker EN rechterhersenhelft wetenschap dus.

We vertelden je dat de 13 lunaire tonen elke dag verder gaan, maar ook de grote Maya periode van 3114 voor Christus tot 2012 (over 13 jaar!) wordt in 13 grotere Baktuns verdeeld, en elke lunaire toon op een bepaalde dag staat voor hetzelfde principe als de scheppingscyclus in de grotere geschiedenis.
Om het perspektief maar meteen heel wijd te maken: het begon allemaal met de 13e lunaire toon, die Baktun 0 genoemd wordt en de Baktun van het Sterrenplanten heet. In de periode tussen 3114 en 2718 voor Christus was er de binnenkomst van de Aarde in de Galaktische synchronisatie straal. Boven en Beneden Egypte werden in 3100 v Christus geconsolodeerd, er was de uitbreiding van Sumerie en de bouw van Stonehenge in deze periode.

De eerste Baktun, na de 0e of 13e , overeenkomend met de 1e lunaire toon die
MAGNETISCH heet en over het verenigen van intenties gaat, speelde van 2718 tot 2324 voor Christus.De vereniging van doelstellingen zorgde voor de activering van de Grote Piramide in Gizeh in die periode en het verankeren van het lichtlichaam van de aarde.

De tweede Baktun, de Baktun van het Wiel, speelde van 2324 tot 1930 voor Christus en komt overeen met de tweede lunaire toon van polarisering. In die periode werd Kreta gevestigd. (Onder meer)

De derde Baktun, de Baktun van de Gewijde Berg, overeenkomend met de lunaire toon ELEKTRISCH, het aktiveren van dienstbaarheid, is de periode in de geschiedenis tussen 1930 en 1530 voor Christus, de periode van de Vallei der Koningen in Egypte, en de vestiging van de Faraodyastie.

De vierde Baktun speelde tussen 1536 en 1141 voor Christus - de overeenkomende lunaire toon is ZELFBESTAAND en vormgevend, en in die periode was er de vestiging van de Chang dynastie en de verkondiging van de yin/yang doctrine en het patroon van de Chinese beschaving. En het begin van de Vedische cultuur in India.

De 5e Baktun overeenkomend met de 5e lunaire BOVENTOON, het richten van energie, is de periode van 1141 tot 747 voor Christus, en komt oveeen met de Babylonisch-Assyrische rijken.

De 6e Baktun is de Baktun van Geestelijke Leringen, de 6e lunaire toon is RITMISCH en brengt evenwicht, het is de periode van 747 tot 353 voor Christus, de periode van de eerste golf van Galaktische Mayas in Meso Amerika, het Perzische rijk, Pythagoras, Plato, de Buddha, Lao Tze, Confucius en de Vedische scholen.
Ik stel me zo voor dat elke dag dus een resonerende klank heeft met zo'n periode en dat jouw geboortedag ook bij een bepaalde periode hoort.....

De 7e Baktun van 358 v Chr tot 41 n Christus is de periode van Alexander de Grote, de opkomst van Rome, en uiteraard Jezus Christus. De lunaire 7e toon is RESONEREND, afstemmend op de kosmische orde, misschien inderdaad wel letterlijk afstemmen op het Christusbewustzijn.

De 8e Baktun speelde tussen 41 en 435 Na Christus en de 8e lunaire toon is GALAKTISCH en het harmoniseren van onze akties. Deze periode in de geschiedenis is de periode van de eerste leringen van Quetzalcoatl in de Maya cultruur, de Paaseilanden, uitbreiding en instorting van het Romeinse Rijk, de verspreiding van het Christendom (de Bijbel ontstond) .

De 9e Baktun , de solaire toon, speelde tussen 435 en 830 na Christus. Vandaag is het ook een solaire dag. Maar de grote geschiedenisperiode van de solaire toon is uitgerekend de Baktun van de Maya's van Pacal Votan, de grote culturele periode van de Mayas en de Maya kalender werd toen naar de mensheid gebracht. Dat is toch niet te geloven, dat uitgerekend vandaag, als we het over de Maya kalender hebben, overeenkomt met de Maya Baktun?

De 10e Baktun speelde van 830 tot 1224, en de lunaire toon die daarbij hoort is PLANETAIR en het gaat om PERFECTIONEREN. Deze 10e periode in de geschiedenis was de periode van de heilige oorlogen. De ineenstorting van de Klassieke Maya beschaving en de opkomst van de Ife in Nigeria, de kruistochten, de opkomst van de Tibetaanse beschaving, de drukpers en het buskruit.

De 11e Baktun, overeenkomend met de 10e lunaire toon: de SPECTRAAL toon, de toon van bevrijden van emoties speelde in de geschiedenis tussen 1224 en 1618 en kenmerkte merkwaardig genoeg het omgekeerde van bevrijding, namelijk van de afsluiting van Tibet, de tijd van de reformatie en de verovering van Euroae van Inca en Azteken rijken. Het begin van de Europese kolonisatie. Heilige kennis werd verborgen in deze periode.

De 12e Baktun, overeenkomend met de 11e lunaire toon , KRISTAL of het uitkristalliseren van vormen, komt overeen met de periode van nu, van 1618 tot 2012, de opkomst van het materialisme, als je het over kristalliseren hebt, maar ook op een heel ander niveau, de opkomst van de kristallen zonne-technologie, en de periode waarin aan het eind ervan de galaktische synchronisatie heeft plaatsgevonden.


De naam Maya
In de Griekse mythologie was Maya 1 van de 7 sterren van de Pleiaden: de dochters uit het huwelijk tussen de twee Titanen Atals en Pleios.Zeus plaatste de Pleiaden aan de hemel als het Zevengesternte, achterin het sterrenbeeld Stier, zodat de Pleiaden niet achtervolgd zouden worden door Orion. Maya werd ook de moeder van de kosmische boodschapper Hermes. Maya is de helderste van de 7 sterren van de Pleiadengroep.
In het Sanskriet betekent Maya "oorsprong van de wereld" en ook "wereld van illusies". En Maya was niet alleen de naam van de moeder van de god Hermes, maar ook de naam van de moeder van de Boeddha. Het exacte midden van de huidige en laatste grote Maya cyclus was 550 voor Christus, en dat was precies het geboortejaar van de Boeddha.

Een aantal overleveringen van de Maya geven aan dat de Maya's zeggen dat hun goden afkomstig zijn van de pleiaden. De heilige kalender die de Maya's de wereld hebben nagelaten, draait dan ook helemaal op kosmische bewegingen van ons zonnestelsel rond de sterrengroep de Pleiaden.

Naast de 13 lunaire tonen gebruikt de heilige Maya kalender, de Tzolkin ook een reeks van 20, 20 zonnezegels geheten, en elk van die zonnezegels heeft 13 van die lunaire tonen. Dus zonnezegel 1 kent 13 dagen met 13 lunaire tonen, of differentiaties, en zonnezegel 2 ook. Zo ontstaat er een matrix van 260 dagen. Het lijkt op een omzettingstafel van galaktische tonen, vergelijkbaar met de periodieke tafel van de primaire chemische elementen. Deze omzettingsmatrix van 260 eenheden is dus de primaire matrix, het basisraamwerk, dat in en uit de galaktische kern, die de Maya's de Hunab Ku noemen, draait. We mogen dan ook veronderstellen dat op de een of andere manier deze pulserende matrix zal doordringen in en ten grondslag ligt aan alle aspecten van het galaktisch functioneren tot in alle verre uithoeken van de Melkweg. Je zou de Tzolkin de galaktische code kunnen noemen, vergelijkbaar met de I Tjing, die bestaat uit 8 x 8 = 64 hexagrammen, die de Genetische DNA code van de mens symboliseert. De twee codes zijn uiteraard complementair en je kunt ze ook met elkaar in verband brengen, zoals Jose Arguelles, de herontdekker van de Maya kalender, aangeeft.
De Tzolkin kalender bestaat dus uit 13 lunaire tonen en 20 zonnezegels. Peter Tonen schrijft dat Arguelles de 13 lunaire en pulserende tonen aktiverende kwaliteiten noemt en de 20 zonnezegels voedende en koesterende kwaliteiten toedicht. Het lijkt wel omgekeerd aan wat we in de normale astrologie onder lunair en solair verstaan, want het is bij ons juist de Maan die voedt en koestert en de Zon die aktiveert en prikkelt.
In ieder geval zou het mooi zijn als je er achter zou kunnen komen welk zonnezegel gold voor jouw geboortedag om achter de kwaliteit van jouw geboortedag te komen.

DE 20 ZONNEZEGELS
Er zijn 20 zonnezegels, waarvan er 5 reeksen zijn van de vier elementen.
De eerste serie van 4 zonnezegels begint met het element Aarde, en heet de Draak. Daar hoort de betekenis bij van "het plaatsen van het morfogenetisch patroon". Dingen voor het eerst in de stof brengen zou je kunnen zeggen, het eerste teken van het Aarde element. Het 2e zonnezegel is de Wind en hoort bij het element lucht: en het betekent het ontvangen van inspiratie. Het 3e zonnezegel heet Nacht, het is van het element water, en het gaat om het ontvangen van inwijding. Het 4e zonnezegel is het Zaad, het hoort bij het element vuur dat in de Maya kalender de vervulling betekent, en het Zaad staat voor het bepalen van het dagelijks leven.
Als je zo kijkt naar deze vier betekenissen, van kun je er een soort van logische volgorde in terugvinden, een volgorde die je dan ook terug kunt vinden in grotere perioden dan slechts 1 dag, en die de loop van de geschiedenis van de mensheid bepaalt, of liever gezegd: ook de zonnezegels bepalen een soort van grondtoon voor bepaalde perioden in de geschiedenis.
Het tweede zonnezegel dat tot het Aarde element behoort, zonnezegel nummer 5, is de Slang, Chicchan in de Maya taal, en hier wordt het morfogenetisch patroon een tweede natuur. Het 6e symbool heeft de prachtige naam van Wereld-overbrugger, waarbij het kenmerk van openbaring hoort, het is een Lucht-zegel. Boeiend is de overeenkomst tussen het eerste lucht-zegel, de wind, die met inspiratie te maken heeft, en het 2e luchtzegel, de Wereld-overbrugger, die met openbaring te maken heeft.
Het volgende zegel, nummer 7 is weer een water-element zegel, het symbool is Hand, Manik in Maya taal, en het gaat hier in het voorzien van nieuwe vaardigheden. Het 8e zegel is de Ster, Lamat in Mayataal, en nu zijn de dingen gerealiseerd als kosmische wetten. Het is een vuurzegel, een zegel van vervulling.
Dan komen we bij de derde serie van 4 zonnezegels: het 9e zegel, element Aarde, wat altijd op het begin van iets duidt, is de Maan, en het symboliseert het begin van het principe van communicatie. In de westerse astrologie is de Maan misschien wel van het element Water op zich, maar de Man symboliseert ook tegelijkertijd letterlijk de Aarde, als een soort spiegel van de aarde, en in de westerse astrologie symboliseert de Maan het geheugen, en voor communicatie heb je geheugen nodig.
Het 10e zegel, dat weet tot het element lucht behoort is de Hond, en de karakteristiek is dat het morfogenetisch patroon nu gevestigd wordt als sociaal principe. Het 11e zegel, water, is de Aap, die de bedrieger, en de magier symboliseert, en het werk hier is dat het morfogenetische patroon nu in de kunst tot uitdrukking gebracht wordt en visie geeft. Het 12e zegel is weer een vuurzegel, en is de Mens, de vervulling dus weer, en nu is het basispatroon geheel het patroon van de menselijke aard geworden.
De volgende serie begint opnieuw met een Aarde element zegel, nummer 13, en dat is de Hemel-Wandelaar, hetgeen het principe van groei van hogere krachten symboliseert en de verbinding tussen hemel en aarde tot stand brengt.
Zegel nummer 14 is de Tovenaar, het behoort tot het luchtelement, er is een begin van transcendentie van de bestaande principes. Het 15e water-zegel is de Adelaar, en hier worden de hogere principes onderwezen. Het 16e zegel heet de Krijger, Kosmische kracht is zijn symbool.
De laatste serie van 4 zonnezegels begint met het aardezegel nummer 17, dat nu ook de Aarde heet, en het topunt van Macht symboliseert in dit stadium van de Maya kalender volgorde.
Het 18e luchtzegel is de Spiegel, dat zichzelf nabootst en soms zelfs vernietigt.
het 19e zegel is het element water, het heet Cauac in Maya taal en dat betekent de Storm, die alles transformeert. Het laatste zonnezegel tenslotte is de Zon zelf, en die completeert de transformatie, tot potentiele totale verlichting.
Eerder gingen we door de menselijke geschiedenis heen volgens de 13 lunaire tonen, nu volgt datzelfde volgens de cyclus van de 20 zonnezegels. Een zonnezegel kan wel op een bepaalde dag gelden, maar kan ook een periode van 20 jaar beslaan.
Die perioden van de Maya cyclus zijn volgens heel kosmische ritmen ingedeeld: een periode van 360 dagen, hetgeen de cirkel moet voorstellen, heet 1 tun. Als je dat met 20 vermenigvuldigt kom je op een periode van 7200 dagen uit, dat heet een Katun, en als je dat met 20 vermenigvuldigt komt je op een periode van 144.000 dagen uit, en dat heet een Baktun.
De huidige periode, die de Baktun van de transformatie van de Materie heet, kun je dus weer opdelen in perioden van 20 Katuns ook volgens die 20 zonnezegels.
Laten we de kenmerken van de 20 zonnezegels geplaatst in deze tijdsperiode eens nader bekijken om te kijken of dat klopt met onze geschiedenis.
En opnieuw zou het wel eens zo kunnen zijn, dat als je je eigen zonnezegel weet, je een bepaalde overeenkomst voelt met die bepaalde periode in de geschiedenis die bij dat zonnezegel hoort, alsof je er een vorig leven in gespendeerd hebt. Tenminste, dat zou mij niet verbazen.


1618-1638 - eerste Zonnezegel - de Draak (Rode Resonante Draak)
Een krachtig samenballen van energie past bij het principe van de draak, want de draak plaatst het morfogenetische patroon. In deze periode vinden we in de geschiedenis het plaatsen van de filosofische patronen van Rene Descartes: k denk, dus ik besta in 1618, alsmede Kepler's Harmonica Mundi in 1619, Francis Bacon's Novum Organum in 1620 en Galileo's verhandeling over twee werelden in 1632. Tenslotte was er in 1638 Descartes'verhandeling over methodes in 1638. In deze periode van 20 jaar vinden we dus heel bepalende gedachten strukturen die de wetenschap voor lange tijd daarna zouden gaan bepalen. Bovendien werd de rekenlineaal uitgevonden in 1632 en het telraam door Blaise Pascal in 1637.

Van 1638-1658 is de periode van het 2e zonnezegel: de periode van de Witte Galaktische Wind. De Wind is het principe van ontvangen van inspiratie. Behalve allerlei politieke situaties wordt er in deze periode een boek geschreven,vanuit de pen van Thomas Hobbes, dat over het natuurlijke egoisme van de mens gaat. Het heet Leviathan en dit boek legt een onmisbaar fundament voor het kapitalisme, dat overigens het kenmerk is van deze hele grote Cyclus waar we nu mee bezig zijn.

Van 1658-1677 is de periode van het 3e zonnezegel, de Blauwe Solaire Nacht. De nacht is het principe van Ontvangen van Inwijding. En het is via het genie van isaac Newton dat het nieuwe veld zijn volledige inwijding ontvangt. Zijn wet van de zwaartekracht stamt uit 1664 -1666, en het is heel boeiend om je te realiseren dat nu, nu we bijna aan het einde van deze periode zijn, de NASA de zwaartekracht van de planeten gebruikt om dieper de ruimte in te gaan. In 1675, vlak voor deze 3e zonnezegel periode, wordt het Greenwich Observatorium ingewijd, en dat betekent dat de ruimtelijke indeling van de aarde en de tijdzonen later met behulp daarvan worden vastgesteld. Inwijding in tijd en ruimte en zwaartekracht dus, in deze periode.

Van 1677-1697 is de periode van het Gele Planetaire Zaad. Deze symboliek duidt op een vervulling van al die ritmes en het tot onderdeel maken van het dagelijks leven. Het wetenschappelijk materialisme is nu echt het fundament geworden, en leiden tegen 1696 tot de uitvinding van de stoommachine.

Van 1697-1717 is de periode van de Rode Spectrale Slang. De Slang betekent dat de patronen die gevestigd zijn nu een tweede instinctieve natuur worden, ze worden bijna onbewust. De patronen gaan dus steeds dieper het bewustzijn in zou je kunnen zeggen. De Maya's hebben hun werk gedaan, zou je kunnen zeggen, de laatste feodale Mayas in Centraal Amerika worden in deze periode onderworpen, evenals trouwens vele andere volken vanwege een verder gaande kolonialisatie.

Van 1717-1736 is de periode van de Witte Kristallen Wereldoverbrugger. De Wereldoverbrugger betekent openbaring. Denkers als Voltaire en Benjamin Franklin zijn de eerste exponenten van wat later de periode van de Verlichting genoemd zal worden Benjamin Franklin wordt de eerste Grootmeester van de Orde van de Vrijmetselaars in 1733.

Van 1736-1756 is de periode van de Blauwe Kosmische Hand. Het gaat hier om nieuwe vaardigheden. De textiel technologie en steenkoolmijnen komen goed op gang. In frankrijk wordt de Grote Encyclopedie gepubliceerd.

Van 1756-1776 is de periode van de Gele Magnetische Ster. De realisaties zijn nu kosmische wetten aan het worden.De nieuwe industralisatie vraagt nu ook om nieuwe politiek-economische strukturen. In 1776 is er de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten.

De volgende periode is van 1776-1796 en is de 9e periode van de Rode Lunaire Maan. Hier gaat het om het principe van Communicatie. En jawel, het dagblad Times beleeft haar eerste druk in 1788, en zette daarmee de norm voor communicatie. De planeet Uranus wordt overigens ook in deze periode ontdekt, en er zijn behoorlijk wat revoluties tegelijkertijd. Zoals de Franse revolutie.

De 10e periode tussen 1796 en 1815 is de periode van de Witte Elektrische Hond. De Hond betekent in Maya symboliek dat een bepaald morfogenetisch patroon nu een sociaal principe wordt. In sociaal opzicht is er steeds meer sprake van democratie, maar in Europa hebben we Napoleon aan het werk.

De 11e periode tussen 1815 en 1835 is de periode van de Blauwe Zelfbestaande Aap. Een periode van magie maar ook een periode waarin de nieuwe principes in de kunst doordringen. Kunstenaars als Goya, William Blake, Beethoven en Goethe zijn nog steeds bepalend, zelfs vandaag de dag nog!

Dan komt de 12e periode tussen 1835 en 1855, met het 12e zonnezegel: de Gele Boventoon Mens. Het is een periode van vervulling volgens de maya symboliek en het morfogenetische patroon is nu de basis van de menselijke aard geworden. Onvermijdelijk zelfs. In 1851 wordt de eerste Wereldtentoonstelling in London geopend, die de climax van al de technische verworvenheden van de laatste tijd laat zien.

De 13e periode tussen 1855 en 1874 wordt beheerst door de Rode Ritmische Hemelwandelaar. De Hemelwandelaar brengt een verbinding tussen aarde en hemel. Onder Koningin Victoria krijgt Engeland controle over India en vele Engelsen ontdekken langzaam de spirituele principes van India. Darwin zegeviert in deze periode ook met zijn Origin of the Species trouwens, in 1859.

De periode tussen 1874 en 1894 wordt beheersd door de Witte Resonante Tovenaar. De Tovenaar is in de Maya symboliek het principe van het transcenderen van de bestaande principes. Als je dus zo over de hele lijn kijkt, zie je dat de principes langzaam eerst tot een tweede instinctieve natuur worden, ze zakken als het ware het bewustzijn in, vervolgens wordt er een link gelegd met de hemel, tijdens de Hemelwandelaar periode, en dan ontstaat het transcenderen, het bewustzijn richt zich omhoog. Wat gebeurde er tussen 1874 en 1894 wat dit betreft? Een heleboel, Blavatsky 's Geheime Leer die de basis vormt voor al het esoterische weten in het westen, wordt gepubliceerd in 1888. Het is de periode van Ramakrishna,en vlak na deze periode worden mensen als Krishnamurtien Yogananda geboren.

Tussen 1894 en 1914 is de periode van het 15e zonnezegel, de Blauwe Galaktische Adelaar , en dit symboliseert een periode van onderwijs in de hogere principes. Nou, denk maar aan Vivekananda die sprak tijdens het Parlement van Wereldreligies in Chicago en Amerika prompt veroverde met zijn Vedanta leer.

Tussen 1914 en 1933 is de periode van de Gele Galaktische Krijger. Symbolisch staat de Krijger voor Kosmische Kracht,.De eerste atoomtheorieen werden ontwikkeld evenals de Geigerteller. In 1927 wordt notabene de Big Bang theorie ontwikkeld, als we spreken over Kosmische Kracht. Maar nog meer bizar is de ontdekking van de planeet Pluto, in 1930, die in de westerse astrologie de Oerkracht, de Atoomkracht, symboliseert. Het lijkt er wel op, alsof telkens aan het eind van zo;n 20 jarige periode de symboliek van de Maya zonnezegels echt tot uiting komt.

Tussen 1933 en 1953 is de periode van de Rode Planetaire Aarde.
We beginnen nu een laatste periode van 4 zonnezegels. De Aarde staat voor het toppunt van macht. Nou dat hebben we geweten met de tweede wereldoorlog en het principe van de strijd om de opperbeheersing van de wereld. En de ontdekking van de waterstofbom en de atoombom in 1946 op Japan.

De periode tussen 1953 en 1972, de periode waarin veel van jullie geboren zijn, is de periode van de Witte Spectrale Spiegel. Vandaag is dus ook een Witte Spiegeldag. Alleen is het geen spectrale spiegeldag, spectraal is de lunaire toon. De Spiegel betekent nabootsing. En soms zelfs vernietiging van bestaande patronen. Dit was wel de periode van de grootste revoluties onder jongeren, met name in de zestiger jaren.

De volgende periode hebben we net achter ons, het is de periode tussen 1972 en 1992, de periode van de Blauwe Kristallen Storm. Ik herinner me dat we in 1972 letterlijk behoorlijk wat stormen hadden hier in West Europa trouwens, maar Storm betekent in Maya symboliek dat alles getransformeerd wordt. Nou, daar hoeven we ook niet lang over na te denken, wie heeft niet het gevoel in de 80er jaren een enorme transformatie te hebben doorgemaakt toen Pluto in Schorpioen stond?

Dan zijn we nu aangekomen bij de periode tussen 1992-2012, de laatste periode van deze Maya cyclus. Completering van de zelftransformatie is het symbool van de Gele Kosmische Zon. Verlichting zelfs. En over verlichting gesproken: stseeds meer en meer mensen zijn op het spirituele pad. De cirkel is rond. We begonnen met een materialisme, dat eindigt in spiritualiteit. We zien wel, grappig genoeg, dat spiritualiteit een heel materialistische ondertoon heeft op dit moment. Wat ik heel bijzonder vindt, is dat de oorspronkelijke ontdekker en inspirator van deze Maya Dreamspell kalender, Jose Arguelles, zelf geheel en al zonder bezit leeft.
Je kunt zeggen wat je wilt, maar deze Maya symboliek in perioden van 20 jaar is wel degelijk als ondertoon te merken, met name in het GEESTELIJK leven van de mensen. Veel minder in het politieke leven, met enkele uitzonderingen, zoals de stichting van Amerika, Napoleon en de tweede wereldoorlog. Al de kleine burgeroorlogjes overal links en rechts zijn minder interessant voor de sleutel van wat er werkelijk gebeurt, dan geestelijke impulsen, boeken die geschreven zijn, hoe ons denken bepaald wordt.

Dit was maar zo een greep (een heel klein greepje) uit "Wat Wisten de Maya's", van Peter Toonen. Ik raad je het boek van harte aan. Uitgeverij: Petiet. Tiel 1997, ISBN: 90-75636-14-8 Je kunt het hier online bestellen bij Proxis in Belgie. Klik HIER

Joyce Hoen 6 en 20 juni 1999

naar pagina 1 : inleiding over de Maya kalender (eerste uitzending Q radio)
naar
pagina 2: de Maya Dreamspellkalender