SATURNUS VIERKANT URANUS

Uit de "Weekahead" van 14 november 1999

Nu Mercurius retrograde loopt is bezinning over de cyclus van Uranus en Saturnus misschien wel een goed idee. We bevinden ons midden in de fase van het eerste vierkant tussen Saturnus en Uranus sinds 1988. Dat vierkantsaspect herhaalt zich drie keer in de loop van 11 maanden: de eerste keer was op 18 juli 1999, vlak voor het moment dat JFK jr met zijn vliegtuig verongelukte. Het tweede vierkantsaspect is nu, op 14 november, en het laatste Uranus-Saturnus vierkant zal op 13 mei 2000 zijn.

De symboliek van de fase van Uranus vierkant Saturnus werkt dus bijna 10 maanden lang: de eerste 9 maanden zijn een soort van wordingsproces, en de laatste maanden ervan zullen we waarschijnlijk de vruchten ervan plukken. Maar WAT IS HET PROCES van Uranus in vierkantaspect met Saturnus eigenlijk, behalve alle aardbevingen (Saturnus/Uranus), het neerstorten (Saturnus) van vliegtuigen (Uranus) en heftige beroeringen (Uranus) in het weerspatroon? Deze beroeringen reflecteren net zo goed onze innerlijke veranderingsprocessen en vaak onze onzekerheid. Maar om de cyclus van Uranus-Saturnus werkelijk goed te begrijpen moeten we teruggaan naar het begin van de cyclus. Elk planetair paar (twee planeten die samen komen, gezien vanuit de aarde) is de start en onderdeel van een cyclus van energie. Elke cyclus van energie heeft een begin (de wortel, de conjunctie), een midden (3 of zelfs 7 fasen er tussenin) en een eind (het resultaat en de finale van een cyclus, waarna er een nieuwe begint). Meestal hebben we pas halverwege in de gaten waar het om gaat bij een bepaalde cyclus, als de twee planeten en in dit geval Uranus en Saturnus in oppositie staan. We bevinden ons nu in de fase van het eerste vierkant, dus dat is nog jaren van ons verwijderd. We bevinden ons in de fase van een vierkant die voor sommigen vol innerlijke stress is, maar in werkelijkheid ook gaat om "echte en concrete verwerkelijking" van iets.

Wat IS dat echter voor stress, en wat dient zich nu eens concreet te verwerkelijken? Veel duidingen zijn mogelijk, maar eentje die ik heel waardevol vindt, ontstaat door te kijken wat er nu eigenlijk gebeurde bij het begin van de cyclus toen Uranus en Saturnus conjunct stonden in 1988. De Uranus/Saturnus cyclus neemt ongeveer 45 jaar in beslag, de conjunctie voor 1988 was vroeg in de Tweede Wereldoorlog en was het begin van wat je de "koude oorlog" kunt noemen, die tot een hoogtepunt kwam tijdens de oppositie fase in het begin van de zestiger jaren, en eindigde toen de cyclus in 1988 eindigde. De nieuwe cyclus begon juist heel warm, warmte tussen mensen had plaatsgemaakt voor het overal vijanden zien. Zelfs het weer werd tropisch in die eerste jaren sinds 1988 en dat patroon herhaalde zich zelfs een beetje dit jaar en vermoedelijk ook volgend jaar, nu we in de volgende Uranus/Saturnus fase zitten.

Saturnus symboliseert dingen zoals verantwoordelijkheid, veiligheid, regels en regulatie, maar ook het geweten. Uranus daarentegen symboliseert dingen als vrijheid en individualisme. Wat er gebeurde voor heel veel mensen in Oost-Europa was dat de regels en reguleringen wegvielen sinds 1988, en dat de Autoriteiten Niet Langer de Bepalers van je leven waren. Er werd een heel nieuw idee geboren: dat mensen zelf verantwoordelijk waren voor hun leven en dit is volgens mij datgene wat er werkelijk gebeurde voor veel mensen sinds 1988. Ik woon niet in Oost-Europa en jullie waarschijnlijk ook niet als je dit leest, maar hier in West-Europa was hetzelfde aan de hand maar dan op een andere manier. In de eerste jaren na 1988 werden we hier op grote schaal geconfronteerd met onzekerheid, vooral wat betreft banen en de opverheid. Grenzen gingen open en zekerheden vielen weg. Het begin van een cyclus laat potentialiteit zien. Als het potentieel is dat we op een totaal nieuwe (Uranus) manier omgaan met verantwoordelijkheid (Saturnus), en als dat betekent dat dat we onze eigen verantwoordelijkheden kiezen (Uranus/Saturnus), en niet langer afhankelijk zijn van uiterlijk gezag, hoe veilig dat ook voelde, is dat de potentie van deze cyclus. Uiterlijke strukturen van veiligheid vielen weg, zodat nieuwe strukturen in vrijheid en vrijwilligheid van binnen uit opgebouwd konden worden.

Als we dit potentieel overbrengen naar de huidige fase van het vierkant tussen Uranus en Saturnus zien we opnieuw bijna hetzelfde gebeuren voor heel veel mensen. Niet voor diegenen die op een creatieve manier bezig zijn vanuit hun eigen gevoel van wat ze te doen hebben. Maar voor die mensen die zich nu op een moment voelen aankomen waar ze "een keuze" moeten maken tussen het een of het ander. En bij die keuze gaat het om het kiezen voor vrijheid en je hart (Uranus), of voor zekerheid en veiligheid (Saturnus). Het VERSCHIL tussen de conjunctie en dit eerste vierkant is dat het hier niet langer om een geforceerde beslissing gaat die genomen wordt omdat bedrijven bijvoorbeeld allerlei mensen ontslaan of dat strukturen ophouden met werken, het gaat hem nu juist om iets wat we binnen in onszelf voelen! (We zijn een stapje verder gegroeid sinds het begin van 1988) . Dit is precies wat het eerste vierkant symboliseert: een innerlijke strijd, tussen twee dingen binnen in je zelf .

Sommigen van ons hebben banen die we niet leuk vinden maar hebben angst voor de onzekerheid als we gaan doen wat we werkelijk willen doen. En dit symboliseert wel zo'n beetje de stress die sommigen voelen. De cyclus is nu een stap verder dan in 1988: gaan we WERKELIJK in de stof brengen wat we aan de binnenkant voelen dat juist is? Durven we het nieuwe millennium in te gaan door bewust keuzes te maken en verantwoordelijkheid voor ons eigen leven te nemen, niet langer te leunen op schijnzekerheden die anderen ons geven, of kiezen we de veilige weg? Deze keuze is degene die de stress veroorzaakt. Het is niet langer een goed idee uiterlijke zekerheden te vertrouwen omdat het totale potentieel en doel van deze nieuwe Uranus/Saturnus cyclus die in 1988 begon, juist het omgekeerde is: te leren luisteren naar onze innerlijke stem, ons innerlijke weten.

Het is uitermate interessant te ontdekken dat Saturnus-achtige groeperingen in de samenleving veel meer vrijheid in hun leven hebben gekregen sinds 1988, terwijl omgekeerd, Uranus-achtige groeperingen (astrologen) voor een deel veel meer Saturnus uitgenodigd hebben in hun leven. Maar velen van hen nodigden "uiterlijke" Saturnus strukturen uit: zoals de poging instituten te creeeren waardoor astrologie gerespecteerd zou worden door de "buitenwereld". (Saturnus buiten jezelf). Dat is niet het potentieel van deze cyclus. Het potentieel is vrijheid van uiterlijke regels om de eenvoudige reden dat je in vrijheid en goede wil de boodschappen van je innerlijke geweten laat gelden, de werkelijke regels en reguleringen. Het is veel moeilijker, dat geef ik toe, want het is makkelijker te leven als je bevestiging van andere mensen krijgt, en niet zo makkelijk te leven in overeenstemming met je innerlijke gevoel van wat juist is, omdat we vaak veel strenger zijn voor ons zelf. Maar leven in de gevangenis van het telkens op zoek zijn naar bevestiging van anderen vervult niet en is het omgekeerde van werkelijke vrijheid: de vrijheid mee te gaan met je innerlijke gevoel van wat juist is, niet wat anderen je vertellen. En dit is het potentieel van Uranus/Saturnus, die nu vierkant staan. 70% van de mensen zal nieuwe strukturen scheppen simpelweg omdat dit ook een reflectie is van Uranus/Saturnus. Maar een aantal zullen het doel van deze cyclus vervullen. Het is je eigen keuze.

In The Practice of Astrology beschreef Dane Rudhyar hoe bepaalde transits aan de hemel voor sommige mensen heel perfect uitwerken en voor anderen niet. Over het algemeen namelijk zullen die mensen die in hun geboortehoroscoop OOK in een fase van de Uranus/Saturnus cyclus geboren zijn veel meer zichzelf zijn en zich beter voelen dan mensen die geen aspect tussen Uranus en Saturnus in hun eigen horoscoop hebben staan. De transits herhalen als het ware je geboortepotentieel op zulke momenten. Voor wat de Uranus-Saturnus cyclus betreft: als je geboren bent in de perioden rond: 1942, 1952,1965/66,1975/76 of 1988 (orb 9 maanden) is dit JOUW tijd: het is een tijd waarin je eigen geboortepatroon sterker tot uitdrukking kan komen!

Joyce Hoen DF Astrol S - 13 november 1999