SATURNUS
IN TWEELINGEN

Als Saturnus in een nieuw teken gaat lopen, verandert het TIJDSBEELD. Met Saturnus in Stier was produktie en het struktureren van je geldstromen belangrijk, met Saturnus in Tweelingen, is informatie, en het concentreren op studie (het aanleren van een nieuwe taal bijvoorbeeld) en het struktureren van communicatie belangrijk. De vorige keer dat Saturnus in Tweelingen liep was tussen juni 1971 en juli 1973. Voor mij was het de periode dat ik in Engeland was en dus Engels leerde: die hele cyclus (van wat er begon in de jaren ''71 - '73) is nu afgelopen, nu Saturnus opnieuw in Tweelingen komt, Engels kan ik ondertussen wel:-)

Het is altijd interessant om na te gaan wat er zo'n 30 jaar geleden gebeurde in je leven omdat die cyclus zich telkens na 30 jaar herhaalt op een nieuw niveau. Saturnus loopt nu weer in het teken Tweelingen van 10 augustus 2000 tot 16 oktober 2000, en vervolgens van 21 april 2001 tot begin juni 2003. De televisie reclame "I am Worth It" kan nu wel ophouden, want dat was het leerproces (onder meer) van Saturnus door het teken Stier: het aanleren van eigenwaarde, en dat ook echt voelen van binnenuit, zonder afhankelijk te zijn van wat anderen daar van vinden. Het leerproces van Saturnus in Tweelingen heeft alles te maken met communicatie en met studie. Op maatschappelijk gebied heeft Saturnus in Tweelingen te maken met het struktureren van alles wat met het verkeer (tolwegen!) en het email-, virtuele internet-, en GSM- verkeer te maken heeft. 

Saturnus geeft dus vorm en bouwt, Tweelingen is communicatie. Saturnus reguleert, en structureert, en Tweelingen is transport, en vervoer. De thema's zijn duidelijk: er zal het nodige gestruktureerd worden, er komen overal "tolwegen" - het vrije verkeer tussen landen werd overigens in de Saturnus-in-Tweelingen periode midden in WOII mooi aan banden gelegd...als je in het bovenstaande schema ziet dat Saturnus ook tussen 1942 en 1944 in Tweelingen liep.

In de uiterlijke wereld is Saturnus de overheid, die zich dus gaat bemoeien met Tweelingen-thema's, waarschijnlijk in de loop van de tijd ook met de vrije communicatie over het internet. In die zin is Saturnus een heel vervelende factor.

In de binnenwereld is Saturnus echter onze innerlijke overheid, onze innerlijke stem. Enerzijds kun je wat serieuzere communicatie verwachten, dan al dat inhoudsloze gechat wat je wel tegen kunt komen op het internet maar ook kunt beluisteren als mensen overal en links en rechts hun GSM gesprekken voeren, anderzijds wordt er echt vorm gegeven aan diepere gedachten in de periode van Saturnus in Tweelingen. Miscommunicatie in de buitenwereld zal sterker worden, in werkelijkheid zijn communicatieproblemen in de wereld aan de orde van de dag, maar ze zullen zichtbaarder worden in de Saturnus-in-Tweelingen periode en mensen zullen overal proberen nieuwe afspraken te maken, en vormen van communicatie te reguleren. Omdat op het spirituele pad de enige Saturnus die goed werkt een innerlijke Saturnus is waar je zelf verantwoordelijkheid voor je leven neemt, kan het leven voor sommigen ook wat stiller en "echter" worden, en een communicatie met je innerlijke zelf op gang brengen. En dat kan potentieel het geschenk zijn, maar zover is het nog lang niet. Zo lang Jupiter ook nog in Tweelingen loopt, is er alleen nog maar expansie van de contacten en de drukte in je leven. De Stilte zal nog steeds ver te zoeken zijn. In een interview zei Jack Kornfield iets heel boeiends in dit verband: ken jij mensen die sinds ze email en internet hebben, meer vrije tijd hebben gekregen?

De uiterlijke druk van communicatie zal alleen maar toenemen in de komende tijd, maar Saturnus in Tweelingen zal potentieel van binnenuit ook aan jou oplossingen brengen hoe hier mee om te gaan: door je eigen grenzen te stellen (zonder overigens schade aan te richten aan anderen, die er echt niets mee te maken hebben!) , en ze niet van buitenaf te laten opdringen.

 

CHTA- Joyce Hoen 2000