EDELSTENEN

Tekst van de uitzending over Edelstenen bij Q-Radio: programma "Raya"
(elke zondag 07:00-09:00) , 1 november 1998

-door Joyce Hoen-

terug naar de CHTA astro site

 


Van alle informatie die over edelstenen is verschenen vind ik het werk "Verborgen krachten der edelstenen" van Mellie Uyldert, nog steeds het meest geinspireerde en bevlogen werk, een boek waar je hart voor edelstenen echt van opengaat, zelfs als je met je rationele geest denkt: stenen: wat moet ik daar nou mee. Volgens Mellie zijn er stenen die zien en stenen die horen, omdat stenen de zintuigen van de Aarde zijn. En de steen bijvoorbeeld die voor de Aarde hoort, kan door verwantschap ook het gehoor van de mens versterken. Daar komt de geneeskracht van de steen vandaan! (Voor haar boek over Edelstenen bij Proxis: KLIK HIER).

De 12 stenen die overeenkomen met de 12 dierenriemtekens en voor zover ik weet ook in de Bijbel genoemd werden op die manier, hebben volgens de antroposofie de volgende vermogens: de Chrysoliet is voor het gezichtsvermogen, het zien dus de Onyx voor het gehoor, en voor inspiratie. De Carneool voor de tastzin, het aanraken dus De topaas voor de smaak
De jaspis voor de reuk: iedereen die zijn reuk kwijt is zou een jaspis kunnen dragen! De smaragd is voor de motoriek. De beryll voor het verstand, voor het denken. De granaat voor het voorstellingsvermogen. De robijn voor je intuitie. De hyacinth voor geestelijk inzicht, spirituele bewustwording dus en de amethyst, de steen van het teken Vissen: voor naastenliefde.

Aan de basis van alle edelsteenvorming ligt het kiezelzuur -silicea. Vrijwel alle stenen bestaan uit kiezelzuur, en ontlenen daaraan hun doorzichtigheid of helderheid, en dat is in feite hetzelfde als hun lichtkracht. Het is gestold licht als het ware en het zijn gestolde oervormen. Zo heeft de mosagaat bijvoorbeeld nog het voorkomen van boom of mosvormen. En het gaat daarbij niet om de plant zelf maar om hun etherische patronen die in de steen zijn gestold. Wel is het opvallend dat in de mosagaat juist de stof magnesium voorkomt, de stof die nu nog steeds in elke groene plant in wisselwerking met het zonlicht het bladgroen doet ontstaan. Mos-agaat is eigenlijk hetzelfde als chalcedoon, en chalcedoon doet heel moederlijk aan, met haar melkwitte kleur. Zoals een boom jaarringen ontwikkelt, zo groeit ook een edelsteen in uiterst fijne lagen, heel geleidelijk. Chalcedoon bijvoorbeeld bestaat uit wel 6000 laagjes op 1 centimeter! De opaal is bijvoorbeeld nog helemaal niet zo verdicht: dat is nog zo'n waterige steen als het ware, dat hij op de duur zelfs uitdroogt en zijn glans verliest: een echte achterblijver in dat stollingsproces. Wij leven op aarde dus omringd door het versteende leven van oeroude tijden, de hele geschiedenig is nog om ons heen in verduurzaamde toestand en wij verbruiken haar vormen in alle stadia: het veen als turf, bruinkool en steenkool als brandstof, grafiet voor potlood, diamant als sieraard en voor boorpunten, aardolie en aardgas als brandstof: wij verbruiken de resten van onze voorgangers! En in al die resten zijn de stenen EDEL, die bestaan uit stof die door het licht veredeld is tot doorzichtigheid, gestold licht eenvoudigweg: lichtkracht is de kracht van de Bron zelf, van God als het ware. Ook een menszenziel wordt veredeld als hij het licht van de geest toelaat, daarom heet dat verlichting. En bij de krachten van het bergkristal dat met zijn punt omhoog wijst, kun je denken aan sterrenkrachten die op aarde zijn om ons aan te geven dat de hemelse krachten bij ons zijn.

Edelstenen kunnen een grote hulp betekenen bij ons spirituele leven. Daarom liggen ze ook vaak op altaren. Hun straling is zo zuiver, zo direkt, ze zijn boodschappers van de goden. Om op een edelsteen te mediteren, neem je het beste een kristal. Dat bewaar je in een kamertje dat je tot heiligdom ingericht hebt, en waar alleen jij komt, bijvoorbeeld een zolderkamertje, hoog boven het gewoel, met alleen een dakraam naar de wolken, vogels en sterren. Je legt de edelstenen of kristallen op fluweel en houdt ze schoon. Om te mediteren leg je een kristal of een stapeltje kristallen bij elkaar voor je, bij avond alleen door kaarsen verlicht. Als je bijvoorbeeld een bergkristal neemt, een gestold moment uit het bruisende leven van de bergbeek, en dit avond na avond voor je neer legt en tot je laat spreken, met steeds dezelfde tussenpozen van tijd, zul je steeds sterker verlangen naar die uren van openbaring. De zes vlakken van de bergkristal, twee maal drie, die samenkomen in een punt is een soort zuiging van de zes van de aarde naar de een van de geest. Drie yin en drie yang vlakken. Uit lange staaf kristallen spreekt het ontembare verlangen naar de geest. Of neem een granaatkristal in 12 of 24 vlakken, zoals een pyroop, almandien of spessartien. Rustend in zichzelf, afzijdig, beeld van het volmaakte. De rust die er van uitgaat, doet je tot je Zelf komen. Het fluoriet heeft een dubbele vierzijdige pyramide, en is veel aardser: laat het op je inwerken. Traditioneel worden voor meditatie het meest geschikt gevonden de amethyst, de toermalijn of de turkoois, en voor concentratie de Onyx.

Alle stenen hebben hun analogie in de menselijke ziel. Bij het DENKEN passen alle heldere, doorzichtige of vrijwel doorzichtige stenen, zoals de bergkristal, de diamant, de aquamarijn, en de smaragd. Bij het VOELEN, passen de doorschijnende niet doorzichtige stenen zoals rosekwarts, chalcedoon, de katoog en tijgeroog. Bij het WILLEN passen de ondoorschijnende compacte stenen zoals agaat, rukoois, lapiz lazuli, nefriet en jaspis. Het is duidelijk hoe het komt dat vroeger de geheel doorzichtige stenen het meest in trek waren als sieraden: toen waardeerde men de denkpool van de mens heel sterk. Op dit moment lijken de ondoorschijnende halfedelstenen het meest geliefd, de levenspool en het aardse leven die de meeste belangstelling krijgen . Edelstenen kunnen ook helpen tegen nare invloeden. Tegen ongeluk bijvoorbeeld gebruik je de toermalijn, karneool, onyx, amethyst of opaal. Tegen rusteloosheid en slapeloosheid bestrijk je het voorhoofd met amethyst, topaas, hyacinth of rhodoniet. Tegen bezetenheid kun je de chalcedoon gebruiken. Tegen depressie kun je ook de chalcedoon gebruiken, of de lapis lazuli of granaat. Bij heimwee past de chalcedoon, of het bergkristal. Bij pijn gebruik je de robijn of de sardonyx. Bij hoofdpijn bestrijk je de slapen met magnetiet. Bij bescherming op reis neem je stenen mee als de smaragd of toermalijn. Wat de stenen en je liefdesleven betreft: daarover zo meer.

Stenen en het liefdesleven dus. De steen voor binding in de liefde schijnt de blauwe saffier te zijn. Hij geeft trouw en aanhankelijkheid, op geheel natuurlijke wijze als hij uit liefde gegeven wordt aan de persoon w aarvan je houdt. Gaat een ander die steen dragen, dan wordt die aan de oorspronkelijke gever verbonden! De rosekwarts geeft een liefde die jonger en warmer is, maar wat minder duurzaam. De robijn geeft een gepassioneerde liefde. De donkerrode granaat geeft een meer verborgen, niet uitbundige maar wel diepe hartstochtelijke liefde, die echter wel door jaloezie om kan slaan in haat en de relatie kan verbreken: hier kun je het teken Schorpioen overigens in terugvinden. De carneool versterkt familiebanden. De amethyst begeleidt de liefde naar hogere spirituele energieen. De turkoois behoort bij spontane, romantische liefdesopwellingen en merkwaardige ontmoetingen met mensen die je kent uit vorige levens, jawel! En de chalcedoon tenslotte is geschikt voor platonische verhoudingen. Zo, dat weet je dan ook weer!

Als je edelstenen hebt, en je zou die eens willen reinigen en opnieuw willen opladen met kosmische krachten, kun je het volgende doen. Eerst neutraliseer je een steen als hij van een ander komt door de steen een etmaal in stromend water, natuurlijk het liefst een beekje, te leggen, of hem driemaal door een vlam te halen, een poosje in de aarde te begraven of een tijd in wierookgeur te hangen. De schone steen wordt dan op een linnen of natuurzijden doek gelegd op je eigen altaar, omringd door levende bloemen, rokende wierook en drie brandende waskaarsen. Je beschrijft dan een cirkel met je rechterhand om het altaar en sluit het geheel goed af. Daarna zing of citeer je een mantra, of zelfs een wens, tot drie keer toe. Boodschappen gericht tot engelen worden de eerste maal heel eventjes opgemerkt, de tweede maal aandachtig opgenomen en de derde maal uitgevoerd! Als afsluiting zeg je Om. Dan sluit je de cirkel opnieuw. Het spreekt vanzelf dat je zelf in een schone en lege toestand moet zijn, het liefst na een meditatie, om dit te voltrekken, en het beste is om zo'n ritueel bij nieuwe Maan te voltrekken, met planeetkrachten overeenkomstig de situatie van het moment. Je kunt op die manier zelfs een edelsteen met genezende krachten opladen, als je drie keer bidt tot Engelen voor die genezende krachten op de zojuist beschreven manier, en dan die steen geven aan de persoon waarvoor hij bedoeld is. Laten we een aantal stenen eens afzonderlijk bekijken.

BERGKRISTAL

Bergkristal dat onder andere lange tijd in de Zwitserse Alpen gevonden werd, wordt al eeuwen lang gebruikt voor sieraden en tegenwoordig ook voor optische instrumenten. In Noordierland en Schotland noemen de mensen Bergkristal ook wel Godstones (stenen van God), en men gaf ze de doden mee in het graf, wat trouwens de Amerikaanse Indianen ook doen. Omdat het bergkristal het goddelijk licht in zich draagt, trekt het de ziel naar het licht! Iedereen van jullie die wel eens het Tibetaanse Dodenboek heeft gelezen, heeft daarin kunnen lezen hoe de ziel het licht ontmoet en moet durven het licht in te gaan. Het bergkristal is helder als water en werd door vele oude volken ook als regenmaker gebruikt. Een boer begraaft dan bijvoorbeeld een stukje ervan in zijn akker. Chinezen gebruiken bergkristal zelfs om de dorst te lessen, op reis door een woestijn bijvoorbeeld namen ze een stukje op de tong! Een bergkristal die een tijdje door de zon beschenen is kan heel goed dienst doen voor genezing: je legt het bergkristal daarna op de eventuele zieke huid. Nog in 1750 kwam bergkristal in Europese apotheken voor! En als iemand ongeneeslijk ziek was, dan verdween het kristal, het verbruikte zijn kracht daaraan op. Dat hoor je wel meer: dat als edelstenen gebruikt worden bij genezing: de edelsteen zijn kracht weggeeft en daarna splijt, uiteenvalt, of zijn glans verliest. Als je bergkristal een poosje in water legt, wordt dat wa ter ook opgeladen met lichtkrachten en is het genezend water geworden. Als je dergeijke rituele handelingen uitvoert met een beetje respect voor de krachten van deze Moeder Aarde, dan werkt dat ook echt zo. In het algemeen kun je zeggen dat het bergkristal, dat immers uitloopt in driehoeken, de kracht van de licht-ether bevat en aantrekt, en de mens die het bij zich heeft, dus helpt om door het licht van het intuitieve inzicht de duisternis van onwetendheid te doordringen. En verder helpt het voor het ove rwinnen van angst, als je vluchtneigingen hebt, of vaak diarree of zo zelfs: je leert niet alles maar zo te laten lopen, maar je te concentreren op je taak. Astrologisch hoort het bergkristal bij de Zon en het teken Leeuw.

DE AMETHYST

Een van de meest populaire stenen onder de huidige bevolking is de Amethyst. Deze wordt vaak in verbinding gebracht met bijzondere intuitieve en helderziende gaven, behorend bij het 6e en 7e chakra, het allerhoogste dus, maar Mellie Uyldert geeft een heel andere, er overigens niet eens zo zeer afwijkende verklaring voor de populariteit van de amethyst: Wij trekken aan wat bij ons hoort en de vibraties van de Amethyst horen bij het Vissentijdperk, de Amethyst is een Vissensteen. Het is de steen van het Christelijk geloof, en zelfs als je denkt dat je atheistisch bent en zo, toch zijn wij allmaal ingebed in een christelijke cultuur sinds de afgelopen 2000 eeuwen. De amethyst bevindt zich trouwens ook in de pauselijke Vissersring.. En naarmate onze cultuur zich meer en meer richtte op het materiele, en minder en minder op het geestelijke, is de waarde van de amethyst aanzienlijk in prijs gedaald: we kunnen er erg goedkoop aan komen tegenwoordig! We zullen straks eens kijken welke steen er zou kunnen passen bij het Watermantijdperk, qua kleur zou dat de Turkoois wel eens kunnen zijn. De Amethyst echter is licht of donker violet. Het is een heel oude edelsteen in die zin, dat hij ontstaan is toen de gesteenten van de aardkorst nog minder vast en verstard waren: de kosmische krachten die de heldere kleuren te weeg brengen, konden zich toen nog beter in metalen en gesteenten uitleven; naarmate het plantenrijk zich verder ontwikkelde worden de gesteenten te levenloos om de kosmische kleuren nog werkelijk tot bloei te brenge n. Bij de amethyst is opvallend dat de paarse kleur, te danken aan mangaan, aan de kop van de kristallen het sterkst is. De zuiltjes van de kristallen blijven en komen ook weinig tot ontwikkeling, men ziet eigenlijk alleen kristalkopjes naast elkaar, althan s bij de kleinere, die zich afzetten binnen een soort van moedergesteente van chalcedoon of agaat. Klooft men zo'n lelijke zwarte steen, dan blijkt de holte binnenin soms geheel met amethyst kristallen bekleed te zijn. Van die hele grote gekloofde stenen zie je soms wel eens exemplaren in stenen winkels, te koop voor 750 of 1000 gulden! Die grote exemplaren zijn dus nog niet zo goedkoop, maar een klein stuk edelsteen met dezelfde krachten: het lijkt alsof God of de Kosmos zijn of haar geschenken bijna gratis wegggeeft!! Maar aan de andere kant: we weten het dus niet op waarde te schatten: op Groenland bijvoorbeeld vindt men blauwachtige amethyst die men tegenwoordig vergruizeld en als glinsterend grind op toegangspaden gebruikt..een duidelijk beeld van de neergang van de mens van het middeleeuwse geestelijke verlangen naar het zich tevreden stellen met lichamelijk genot en comfort.

De amethyst bevat mangaan en het is deze stof die aanzet tot scheppend denken, vandaar dat deze steen ook veel gebruik wordt bij meditatie, en verder voor geestelijke reiniging en spirituele ontwikkeling. De kleur violet stemt ernstig, en v ormt als het ware de Brug over het Niets, van aarde naar hemel, en wist je dat de latijnse naam voor alcohol methyl is, en dat anti-alcohol a-methyl is, hetgeen nogal lijkt op Amethyst? Alcholisme past trouwens ook sterk bij het teken Vissen en dus bij de Amethyst en daarom is de amethyst ook hier erg goed voor. Voor dat doel draag je de amethyst op je navel. De amethyst gaat verder de verstrooidheid van het teken Vissen tegen, het geeft echt helderheid in toekomstvoorspelling en droomuitlegging, deemoe d, mensenliefde, van die echt Christelijke eigenschappen!. En geef je een amethyst aan een vriend, die hem dan vervolgens kwijtraakt, dan gaat die vriendschap ook uit!! De Amethyst trekt verder ook het Recht aan de drager: in China verhuurt men amethysten aan mensen die in een proces verwikkeld zijn: dus als jij in een rechtszaak verwikkeld bent: draag een amethyst! En als je in de gevangenis bent en je draagt een amethyst bij je, dan voel je je alsof je in de frisse lucht bent. De amethyst richt je geest namelijk op de oneindigheid en al zit je lichamelijk tussen stenen muren, je beseft toch het onmetelijke heelal om je heen te hebben! De amethyst bevordert ook de visvangst, nog zo'n leuk weetje, en het helpt bij slapeloosheid: strijk de amethyst een paar keer over je slapen. De amethyst geneest ook onreinheden van de huis, je legt een amethyst in heet kokend water, en wat jezelf met de druppels die zich aan het deksel vormen. En de Amethyst brengt geluk in de liefde.

Bedacht ik net, vanwege de kleur van de turkoois, dat de Turkoois wel eens bij het watermantijdperk kon horen, er is nog een steen die daar bij past, en misschien nog wel beter ook: dat is de Aquamarijn, die ook bij het teken Aquarius (Waterman dus) past. Aquamarijn betekent zeewater, en de groen blauwe kleur ervan doet daar ook aan den ken, maar het is ook de kleur van het teken Waterman. De Aquamarijn is volkomen doorzicht en geeft in geslepen toestanden de meest wonderbaarlijke lichteffekten. Het is de steen van zieners en mystici en van de zuivere ziel, die alles intuitief weet en aa nvoelt. Het geeft mentale helderziendheid, alwetendheid bijna. En ook is deze steen goed voor de ogen, men droeg er zelfs brillen van. En nu weet ik welke steen ik eens op de kop moet gaan tikken, want we leven tegenwoordig echt in een brillentijdperk, ik ben daar geen uitzondering op. Het gaat om het Zien, het zien van de waarheid... De aquamarijn kun je het beste dragen aan een halssnoer, zodat hij in het hartkuiltje hangt, en het hart en de zonnevlecht beinvloedt. Het hartchakra is inderdaad ook een energie die past bij het Watermantijdperk, en daarvoor moet de zonnevlecht misschien wel getransformeerd worden en gezuiverd van allerlei kwaadheid dat er nog zit. De Aquamarijn geeft liefde, warmte, en beschermt onschuld en reinheid. En het helpt tegen zenuwpijnen van allerlei soort, en oogkwalen dus. Laten we zo meteen eens kijken naar de Turkoois en of deze steen soms ook bij het Watermantijdperk zou kunnen passen of dat het toch de Aquamarijn moet zijn!

DE TURKOOIS

De hemelsblauwe of groenblauwe turkoois is een zachte steen, en de geltoestand van de levende stof die overgegaan is naar de kristal toestand vertegenwoordigt de periode uit de wordingsgeschiedenis van de aarde, waarin de mineralen nog week en veel meer levens waren. In de turkoois is dus om zo te zeggen nog meer leven dan in de harde stenen. Egyptenaren verzamelden reeds turkoois 4000 jaar voor onze jaartelling: en mogelijk dat de Turkoois de vorige incarnatie symboliseert van veel mensen die op dit moment bezig zijn het watermantijdperk in te luiden: mensen die eerder in Atlantis leefden. Ik verzin het ter plekke, maar zo komt het me voor. De Turkoois is erg gevoelig als steen en moet goed beschermd worden tegen zonlicht, hitte, zweet, vet, parfum, vuil, zeep en scherpe vloeistoffen. Hij verkleurt ook sterk bij ziekte en gevaar, en dan wordt het g roenblauw bijvoorbeeld bij lever patienten dof geel. Wordt de drager door ongeluk bedreigd, dan trekt deze steen het ongeluk van de drager af, neemt de schadelijke trillingen als het ware over, en gaat dan zelf kapot. Omdat turkoois geldt als een steen die de boze blik afweert, hangt men kinderen vaak een snoer turkooizen om de hals. De turkoois was ook de heilige steen ten tijde van Zarathustra bij de Perzen en in het Oosten geldt hij als beschermer van ruiter en paard. Ook kan deze steen heel goed dienst doen voor meditatie. De turkoois is een steen die overigens gegeven moet worden, niet gekocht.... dus als je hem koopt, doe dat dan voor een ander!

 

DE TOERMALIJN

De volgende steen die boeiend is om aandacht aan te schenken is de Toermalijn, omdat deze veel gebruikt wordt om de schadelijke stralingen van computerschermen te dempen. De Toermalijn is een heel merkwaardige steen, die in versc hillende kleuren voorkomt op zijn weg van de duisternis naar het licht. In het begin van de 18e eeuw brachten de Hollanders de toermalijn van Ceylon mee, waar hij toeramali werd genoemd. Hij kwam ons namelijk van pas bij het schoonmaken van onze Goudse pij pen: door wrijven met wol of zijde of door verwarming wordt de toermalijn namelijk elektrisch, aan het uiteinde met de vele vlakjes wordt hij positief geladen, en aan het andere eind negatief elektrisch. Daardoor kon men er de as uit de pijp mee aantrekken! De Toermalijn herbergt heel veel krachten: de verstarrende kracht van het kruis, de lichtkracht van het drietallige, de warmtekracht van de rondingen, de elektrische kracht en de omhoog strevende krachten. Die laatste kracht kan men gebruiken voor klei ne kinderen, die bij het leren lopen erg veel vallen: hang ze dan een toermalijn in een wollen zakje om de hals. En verder verschijnen ALLE kleuren in de toermalijn. Toermalijnen die van zwart naar rood opstegen, gebruikte men in de middeleeuwen graag als meditatiesteen, de rozekruisers en alchemisten noemden hem de Christus steen, als symbool voor het opstijgen uit de duisternis van de stof door de veelkleurigheid van de ziel naar het roserood van de hoogste liefde. De toermalijn is een zonnesten die insp iratie, gunsten en vriendschap aantrekt, zelfvertrouwen en levensvreugde geeft. Hij overwint de Saturnus krachten als het ware door de Zon. Dus iedereen met een aspect tussen Saturnus en de Zon... of een Zon in het teken Steenbok, een toermalijn zou je wel eens heel erg kunnen helpen!

DE LAPIS LAZULI

De Lapis Lazuli is mijn lievelingssteen alhoewel ik hem misschien moet gaan inruilen tegen de Aquamarijn, temeer daar ik mijn steen kwijt ben... deze hemelsblauwe steen behoort ook tot de heilige stenen, de oude Egyptische priesters noemden hem de steen van de Hemel. De Lapis Lazuli komt voor in de landen met de oudste culturen, zoals het oude Egypte en het oude Mexico. De blauwe kleur is een soort hemelse zwavel die in het lemurische tijdperk, dat het tijdperk voor Atlantis was, nog in de atmosfeer was. De Lapis Lazuli is een lievelingssteen van koningen en keizers door de eeuwen heen geweest, Catharine II liet in haar paleis in Zarskoje-Selo zelfs een hele muur bekleden met Lapis en barnsteen. Het is een steen van de Zon in verbinding met Jupiter, tegengesteld dus aan onze vorige steen, de Toermalijn. Lapis versterkt de wil, en het is ook een uitgesproken vriendschapssteen en bevorderlijk voor sociaal werk in het algemeen. Lapis helpt tegen depressies, Verwarmd leg je de steen op zwellingen en pijnlijke zenuwen. In een ring gezet, geeft de Lapis gezond bloed en een opgewekte stemming alsmede een diepe gezonde slaap, waar je nog nauwelijks uit wakker schijnt te worden. Kleine kinderen hing men vroeger de Lapis om de hals om ze wat meer zelfvertrouwen te geven, waar Jupiter inderdaad voor staat. In oude tijden was lapis een heel kostbare steen, die toen overigens saffier genoemd werd. Een echte koningssteen, denk ik zo als ik deze informatie bij elkaar optel. Zo ziet hij er eigenlijk ook wel uit met zijn prachtige kobaltblauwe kleur.

DE BLOEDKORAAL

Zijn de meeste edelstenen erg goedkoop geworden, de bloedkoraal is juist onbetaalbaar geworden. Vroeger zag men veel mensen met kettingen van 4 strengen bloedkoraal om de hals en dit was nog lange tijd gewoonte bij boerenfamilies, ook in ons land. Ik vind ze vreselijk, misschien vanwege die ouderwetse uitstraling die ze voor mij hebben. De prachtige koralen die riffen vormen op de bodem van de warme zeeen, in Polynesie, bij Japan en in de Middellandse zee, zijn door heel kleine diertjes opgebouwd als hun woning. Koraal bestaat uit calcium carbonaat in de vorm van calciet, vermengd met wat magnesium carbonaat en organische stof. Het rode bloedkoraal wordt het meest verwerkt in sierraden. Als je zo'n bloedkoralen snoer om je had, en dat koraal werd bleek, dus de rode kracht ging er een betje uit, dan was dat overigens een belangrijk teken dat je wel eens last zou k unnen hebben van bloedarmoede: en de koraal hielp je dan daarbij, door de zwakte tot zich te nemen, zodat jij verder kon. In die zin is de koraal enorm sterk en geneeskrachtig, en hoort bij de planeet Mars, die ook een beetje roodachtig is in vergelijking met de andere planeten. Dus iedereen die gebrek aan Mars kracht heeft, zou misschien het bloedkoralen snoer van je grootmoeder eens uit de kast kunnen halen!


TERUG NAAR DE CHTA-ASTRO SITE

TERUG NAAR DE INDEXPAGINA VAN ALLE RADIO-WORKSHOP CASSETTES

(c) CHTA 1998/9