SIR ISAAC NEWTON
(4 jan 1643 NS-20 maart 1727)

Een studie naar zijn horoscoop

-door Raymond Boogmans -

Isaac Newton was ťťn van werelds grootste wis- en natuurkundigen: een man die de mechanica, wiskunde, astronomie en de optica als geen ander heeft onderzocht en er een nieuwe visie aan gaf. Hij werd het meest bekend door de algemene gravitatiewet.
De drie wetten van Newton voor de bewegingsleer zijn
1. Een lichaam in beweging blijft in beweging, een lichaam dat stilstaat blijft stilstaan.
2. Als een kracht (F) op een lichaam werkt, en de massa (M) verplaatst met een versnelling (A) dan is de formule           
F = M maal A  (dit is een verkorte versie van de universele gravitatiewet, bij de zwaartekracht gebruikt men g in plaats van de letter A   de formule wordt ook wel eens F = m . g      (het puntje tussen de m en g is het vermenigvuldiging teken in de wiskunde) en g = 9,81 m per seconde in het kwadraat.   Een leuke toepassing hiervan is dat een kg aardappelen een verschil in volume geeft aan de evenaar en op de noordpool. Daarom gaat men in de toekomst over van het mks (m-k-s stelsel naar een nieuw Internationaal Stelsel van Eenheden  het SI stelsel) het begrip kg zou moeten verdwijnen in de toekomst naar Newton
.1 Newton = 9,81 kg
Die 9,81 wordt dus aangepast naargelang de plaats op de wereldbol , evenaar of noordpool.    
3. Actie = Reactie.
Een algemene formule verwoorden ("DE UNIVERSELE GRAVITATIE WET") die de basis vormt voor de mechanica . Hiermee maakte hij geschiedenis ( in The Principia ) met de volgende formule: F = G  maal  (m1 *m2) delen door r in het kwadraat.   Twee hemellichamen oefenen een kracht uit op elkaar zodat zij hun plaats behouden in de ruimte. Het getal G is de universele gravitatie constante 6,67 * 10 tot de macht -11 meters tot de derde per kg per sec in het kwadraat
(de constante wordt ook het getal van Newton genoemd) -- een beetje uitleg staat op:  http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/history/newtongrav.html  

Newton is gekend onder iedereen die mechanica of fysica heeft gestudeerd.   In de Wiskunde heeft hij een formule neergepend onder de naam het binomium van Newton.   De integraal rekening en differentiaal rekening en reeksenontwikkeling heeft hij tegelijkertijd met andere Wiskundigen (Leibniz e.a.) uitgedokterd. Het morfogenetisch veld ...   Integraal , differentiaal en reeksen behoren tot een zeer belangrijke tak DE ANALYSE in de wiskunde.            

Een man die ons zonnestelsel nauwkeurig heeft doorgrond moet wel een bijzondere begaafdheid hebben van praktische doorzetting (Zon in Steenbok) en het talent van overwinnaar hebben.

De term overwinnaar komt duidelijk tot uiting in de maanfase bij zijn geboorte, die van de "Gibbous Moon" of van anderhalfvierkant naar de volle maan stand.

Isaac Newton is geboren op 4 januari 1643 (NS) om 01:02:00 (GMT) te Lincolnshire in Engeland (52N50 0W40) Asc 19.39 Weegschaal Bron Taeger.

Newton heeft een Ascendant Weegschaal, Maan in Kreeft met een Zon in Steenbok.

 • Asc weegschaal: hij gaat de omgeving tegemoet op een evenwichtige doch onafhankelijke (Venus in Waterman) wijze.
 • Het evenwicht van het universum was voor hem een uitdaging, met een Venus (Heer 1) halfvierkant zijn Zon (het centrum van ons planeten stelsel) met een behoefte tot structureren en harmoniseren (venus) van Kennis (zon in 3).

 • Zon in Steenbok (in 3): hij was praktisch van kennis. Zijn spirituele ik (Zon) in 3 heeft hij werkelijk fenomenaal ontwikkeld wat kennis betreft.
 • Mercurius symboliseert zijn onderzoekende geest, zijn drang naar te weten, (Boogschutter, in het 3e huis van feiten te kennen), en staat in een belangrijk aspekt met Mars ( anderhalf vierkant orb 1.35) in Stier, wat ook het intellektueel doorzettingsvermogen (stier als vast teken) weergaf. Daarnaast staat Mercurius vierkant Saturnus in Vissen, hetgeen de behoefte aan kennis over het 'ongekende' kan weergeven, een naar de aarde brengen van kennis van bijna mystieke wetten. En het geheim te willen ontsluieren van de onzichtbare wetten : Pluto in Tweelingen (het teken van Mercurius) in 8 (geheimzinnig, gesloten).

 • Maan in Kreeft: bij dit laatste komt de Yin natuur van de Kreeft duidelijk naar voren. Daardoor had Isaac Newton de behoefte om een imago te verspreiden naar het buitenland (9) dat niet overeenkwam met de realiteit, hierdoor bevatten biografiŽn van Newton niet altijd de gehele waarheid. Newton wou ook naar voor komen als een echte leider met het overwinnaarstalent. Foute informatie kwamen o.a. uit de eerste hand van Mr. Stuckeley die Newton verafgoodde.
 • Newton had een Maan in Kreeft in nauw aspekt met Uranus in Schorpioen.

  Nonconformistisch (Uranus in 2) als hij was ontweek zijn familie (met een Steenbok op cusp 4). Alsook weigerde hij tot uitvoeren van Holy Orders omdat dit niet overeenkwam in zijn Maan gevoel (rebelse vijheidsdrang - Uranus in aspekt met Maan).

  De wereld van de techniek en hemellichamen (Uranus) doortastend (Schorpioen) in verbinding met de maan in Kreeft die een emotionele betrokkenheid wil.

  A.d.h.v. dit aspekt is het niet verwonderlijk dat I. Newton een zeer belangrijke aanvulling bracht door Mathematische methodes uit te dokteren om de juiste stand te bepalen van de sterren.

  Hierdoor heeft hij uitgebreid de optika bestudeerd en ontdekte de spiegeltelescoop, die hetendage nog steeds gebruikt wordt. Als eerste grote uitvinding van Isaac was de telescoop (in een gigantische betere uitvoering) met behulp van compound lenzen. Door de speciale spiegeltelescoop met compound lenzen was hij in staat om de wazige kleuren te neutraliseren. (wazigheid is ook Saturnus in Vissen, en daar meer kennis van krijgen: vierkant Mercurius in 3)

  Deze uitvinding droeg een belangrijk steentje bij voor de astronomie.

  De precessie van de equinox heeft hij ook intens bestudeerd. Heel waarschijnlijk was I. Newton ook geÔnteresseerd in Astrologie, maar hiervan is er geen sluitend bewijs van de gesloten man, wat begrijpelijk is van een man (met zon in Steenbok) met kreeft in 9 in de 17 de eeuw.

  De wet van de zwaartekracht of inertie in een formule gegoten bracht een waterdicht bewijs voor de eerdere formules van Kepler en Gallileo.

  Om de energieke impuls te bepalen, nemen we de voorgeboortelijke Nieuwe Maan en dit is 1 graad Steenbok , waardoor we in humanistisch standpunt een realiteit van Isaac Newton mogen waarnemen in de Astrologische Mandala van Dane Rudhyar.

  TEMIDDEN VAN DE VERZAMELDE STAMLEDEN DOET EEN INDIAANS OPPERHOOFD ZIJN RECHT OP DE MACHT GELDEN.Grondtoon: De macht en verantwoordelijkheid besloten in iedere aanspraak op leiderschap. Macht – verantwoordelijkheid – leiderschap zijn mooie treffende synoniemen voor Isaac Newton zijn ambitieus leven.

  De planeet na de voorgeboortelijke Nieuwe Maan is de Zon (Heer 11) in Steenbok en voor de Nieuwe Maan is het Mercurius (Heer 9) in Boogschutter.

  Deze twee planeten vormen een zeer belangrijke plaats in zijn leven.

  Hierbij staat Heer 9 als meest harde aspekt vierkant met Saturnus in Vissen (met een orb van 1.01). Waar een interesse van de spiritualiteit uit blijkt: zijn studie van de bijbel. (Opnieuw: de studie van de mystiek, of onzichtbare wetten)

  En dit vinden we inderdaad in biografiŽn terug dat de bijbelstudie een zeer belangrijke plaats in zijn hart had. Het kon ook niet anders door de aanwezigheid van de oppositie van Neptunus (Heer 6) met Pluto (Heer 2). Transformatie in normen en waarden (2) dat zijn werk (6) ten goede kwam Door deze laatste aspekten komt ook Newton naar voor als alchemist bij uitstek.

  Na zijn overlijden kwam aan het licht uit zijn notities en persoonlijke bibliotheek dat de meest gerespecteerde wetenschapper meer tijd spendeerde aan alchemistisch onderzoek dan aan wetenschap. Dagelijks was Newton bezig met de bijbel te ontrafelen, de voorspellingen onderzoeken en op zoek naar verborgen geheimen(Mercurius vierkant Saturnus in Vissen en Pluto in 8 (beheerst door Mercurius)

  Als genie wordt aan Newton niet getwijfeld met zijn grootste werk "The Principia Mathematica" De echte biografie van Newton kwam naar boven in 1936 als een neurotisch obsessieve gedreven mysticus (Pluto in Tweelingen oppositie Neptunus). Na 1936 werden alle papieren van Newton met geen wetenschappelijke waarde vrijgegeven. Waardoor bewezen werd dat de biografische gegevens werden geÔdealiseerd.

  Isaac Newton is gekend bij iedereen als een man die verklaarde waarom een appel van een boom naar beneden valt.Namelijk door de zwaartekracht, deze kracht die lichamen onderling ondervinden hier op aarde.
  Zoals vele genieŽn zich laten inspireren door eenvoudige vraagstellingen . (voorbeeld de Eureka kreet van Archimedes)
  Zo heeft Isaac Newton zijn eenvoudige vraagstelling die de man (of vrouw) met de pet in de straat kan beroeren.
  Zo heeft hij een hele grote voldoening bereikt met een gibbous Maan Heer 10 (als een maatschappelijke doelstelling) in het 9 de Huis, naar de buitenwereld over grenzen heen.

  Zijn eerste jaar aan de universiteit diende hij zijn persoonlijkheid weg te cijferen door zijn anders geloof (als puritein ten opzicht van het Anglicanisme); zijn anders sexuele geaardheid en als "Sizar" (een beginnend student die begeleiding kreeg door een welgestelde oudere student) stond hij er ook alleen voor. Hij diende het eerste jaar een kamer van welgestelde studenten op te ruimen. Gelukkig voor Newton was de welgestelde student niet veel aanwezig en kon zich meer toespitsen op zijn studie.Hij kreeg zeer weinig steun van zijn moeder om naar de universiteit te gaan (Maan anderhalf vierkant Uranus). Moeder Hannah wou dat Newton de boerderij zou verzorgen.

  De uitzonderlijke mentale (Mercurius) gedrevenheid (Pluto in Tweelingen) om de (idealistische Boogschutter) spiritualiteit (Neptunus) als alchemist (saturnus in vissen) bracht Newton ook tot een zenuwinzinking in 1675 tot 1679. Door een geÔsoleerd bestaan met zijn labo en de universiteit kwam in begin 1675 Saturnus-t de Descendant, die zijn verantwoordelijkheid tot samenwerking op proef stelde waarbij isolement ook zijn tol eiste.In 1675 maakte Saturnus ook een conjunctie met zijn Mars, en stond vierkant Neptunus aan de hemel (hetgeen een zwakte periode aan kan geven) met Mars er tegenover in Schorpioen (rond oktober/november)-

  Saturnus-t legde de Heer 7 onder spervuur, dat onherroepelijk gevolgen had op zijn mercuriaal talent (Heer 7 anderhalf vierkant mercurius met een orb 1.35) Deze depressie was ook een gevolg van zijn ervaringen tijdens de eerste levensjaren op deze wereld en de onderdrukking van zijn seksuele gevoelens. Na deze 5 depressieve jaren (1675-1679) kwam hij tot een socialere omgang toe met zijn persoonlijke omgeving in de universiteit, toen er een Saturnus-transit door 9 ging, waar hij tot dat moment nooit toegekomen was.

  Sat-t Mars (Heer 7 in 7) op 3 jarige leeftijd had eenzelfde transit als tijdens zijn depressie periode van 1675. Blijkbaar was de Nieuwe man van Hannah, zijn moeder, gedurende deze transit (1646) een onvergetelijke emotionele ervaring, daar zij hierdoor Isaac in de steek liet. . Op driejarige leeftijd hertrouwde zijn moeder Hannah met de 63 jarige predikant van North Witham.Hannah verliet haar zoon en liet de zorgen over aan zijn grootmoeder. Voor Isaac was dit een moeilijke ervaring met steenbok op het IC ( en Maan anderhalfvierkant Uranus in Schorpioen: de moeder die hem in de steek laat) Zijn natuurlijke vader overleed 3 maanden voor zijn geboorte. (Zon halfvierkant heer 8) De baby Isaac was voorbarig (prematuur) geboren en had een zeer zwakke gezondheid (Saturnus in 6 ). Hij was zo klein (Saturnus in Vissen) als een kleine vis dat hij in een "quart pot" kon

  Met de Maan (Heer 10) anderhalfvierkant Uranus (Heer 5) heeft dit toch een duidelijk beeld dat zijn moeder (maan) voor de rebelse vooruitstrevende vrijheid, voor een nieuw huwelijksleven had gekozen.

  Geen wonder dat zijn stiefvader overkwam als een beperking en te streng (Steenbok). Na het overlijden van zijn welvarende stiefvader heeft Isaac niks geŽrfd , (Uranus in Schorpioen conjunct cusp 2: doe het zelf maar) dit gaf dus ook zijn minder goede relatie weer met zijn vervangende vader.

  Met Zon in 3 komt Isaac later het beste tot uiting via communicatie en onderwijs (3) op een pragmatische wijze, wat treffend overeenkomt met zijn stiefvader de predikant.

  Enkele momenten uit de levensloop van Newton:

  1643 Geboorte op 4 januari (NS) natuurlijke vader overleed 3 maand voor Newton zijn geboorte

  1645 Sat-t desc Maart 45 (moeder Hannah met een nieuwe relatie)

  1646 Sat-t Mars-r (heer 7) Moeder Hannah hertrouwd en verliet Newton.

  1654 Pluto-t cusp 9 Hannah’s tweede man overleden en kwam terug bij Newton met 3 kinderen (11 jarige leeftijd)

  1656 Sat-t oppositie sat-r op 13 jarige leeftijd naar de Grammarschool en logeerde bij een apotheker (heer 4 in Vissen conjunct cusp 6)

  1660 Uranus-t Ic Newton moest de boederij runnen van zijn moeder.

  1663 Sat laatste vierkant (in huis 3) naar sat-r Newton op de universiteit

  1664 Newton kreeg een studiebeurs (Sat t Mercurius in huis 3: studie)

  1665 Sat-t de Zon-r en Venus-p gaat Retograde lopen op 6.07 Vissen. De pest was van Europa naar Cambridge getrokken. De universiteit sloot de deuren en Newton keerde terug naar huis en ontwikkelde de binominale stelling. Alsook de integrale en differentiale calculus. Een succesvolle periode.

  De terugkeer naar zijn thuis zal een aanzienlijke veranderende kontakt niveau voor Isaac zijn ervaringsniveau gehad hebben door de Retro Venus-p.

  1667 Uranus-t cusp 5 Terugkeer naar de Universiteit

  1668 (25 jaar) Aangesteld als Fellow of the Trinity College - (Saturnus- t in 4: een nieuwe cyclus is begonnen....)

  1669 Nept-t Ic (Nept als Heer 6 en de nieuwe Saturnuscyclus zet door: aangesteld tot Lucasian Professor in Cambridge

  1627 Sat- Return Publicatie van "New Theory of light and colours" (Saturnus in Vissen, vierkant Merc in Boogschutter)

  1674 Sat-t descendant :Newton onderdrukt seksuele gevoelens en heeft geen relaties met vrouwen. (Zoals zijn moeder een relatie had de keer ervoor dat Saturnus op de Descendant stond)

  1675 Sat-t Mars-r Een vijfjarige periode van depressiviteit volgt (de vorige keer verliet zijn moeder hem op dit moment)

  1679 Sat-t de Maan-r Zijn moeder overleden op 4 juni

  1684 Publikatie "On the motion of bodies in orbit" transit Pluto driehoek Saturnus

  1687 Sat-t Asc Tweede individuele cyclus met als kroontje op zijn levenswerk de Principia op een leeftijd van 44.

  1696 Op 53 jaar Warden aan de Munt in London (Saturnus wederom conj het IC)

  1697 Op 54 jaar Master aan de Munt

  1701 Tweede Sat Return

  1703 Uranus-t de Mc alsook Mercurius-p naar Ram geeft een promotie in die periode van President van de Royal Society

  1704 Publicatie van "Opticks verklaringen van de interferentieringen" -Uranus-t Mc in februari en mei 1704

  1705 Sat-t Mars-r tot Ridder gekroond

  Bijzonder is ook te vermelden dat deze transit in de vorige saturnus cycli zeer nefast waren voor Newton in ervaring. Blijkbaar door heroriŽntering naar de bijbel studie in zijn derde cyclus gaf dit in 1705 een positiever ervaren.Het Saturnus gebeuren werd voor hem transparant.

  1706 Nept-t de descendant.In overeenstemming met de derde cyclus van Saturnus begon Newton theologie in de diepte uit te dokteren alsook het chronologiseren van de oude geschiedenis van de bijbel.

  1726 Derde uitgave van de Principia en Theologie studie. Met een Zon-p naar Ram in 1718 en Uranus-t de ascendant is het blijkbaar mogelijk om de Principia van een derde uitgave te voorzien. Saturnus opnieuw conj het IC.

  20 Maart 1727 Overleden. Uranus exact oppositie cusp 8.

  NB: Nick Kollerstrom vermeldt in "The Astrological Journal: (Vol 44, 2002 in zijn artikel" Newton, Halley and Uranus) nog hoe het heel uitzonderlijk was om zo oud als 84 te worden in de tijd van Newton. Maar keurig volgens de omloopbaan van Uranus, overleed Newton op 84-jarige leeftijd, de Uranus factor (genialiteit, uitvindingen, wiskunde, astronomie) heel duidelijk symboliserend, net zoals bijvoorbeeld de ontdekker van Uranus zelf 84 jaar werd (Herschel)

  Bron: Isaac Newton "The last sorcerer" (Engelstalig) door Michael White.

  Raymond Boogmans, Belgie, is emailcursist van het CHTA, en met Mars/Uranus (techniek) rond de Ascendant vindt hij vooral de technische invalshoek van de astrologie, die hem heel gemakkelijk afgaat, heel boeiend.

  ***