ZEVEN PLANETEN SAMEN OP EEN KLUITJE IN DE WEI

 

Na de eclips op 11 augustus 1999 was het volgende astrologische fenomeen de samenstand van een heleboel planeten in het teken Stier.. Eer werd me binnen drie dagen na de eclips, al informatie daarover gevraagd. Het schijnt dat sommige mensen (degenen die niet astrologisch onderlegd zijn) zich zorgen maken over zo'n samenkomst van veel planeten in 1 dierenriemteken, alsof er iets dreigends uitgaat van het feit dat planeten op 1 lijn zouden staan of bij elkaar in de buurt zouden komen. Op zich is het wel fenomenaal dat er zoveel planeten tegelijk in het teken Stier staan, maar ook weer niet zo bijzonder. Want in werkelijkheid is/was de meest bijzondere planetaire periode in onze recente geschiedenis namelijk van 1988-1993: achter elkaar begonnen er toen drie nieuwe planetaire cycli in de tijd (De conjunctie van Saturnus/Uranus in 1988, de conjunctie van Saturnus/Neptunus in 1989 en de conjunctie van Uranus/Neptunus in 1993). Die nieuwe cycli brachten een nieuwe wereld, die in de loop van de tientallen jaren daarna telkens op andere manieren zichtbaar zal worden.

Toen Uranus in Waterman kwam, (1996) en Neptunus vervolgens ook (1998), was alles wat met Waterman te maken heeft in de "mode" (Neptunus is het symbool voor wat mode is op een bepaald moment), en dat zijn computers, het internet, de ruimtevaart, de hele new age beweging en niet te vergeten de astrologie zelf. Er ontstond een ware hype op al die gebieden. En inderdaad zou die hype wel eens in conflict kunnen komen met meer Stier-achtige dingen (de natuur, ecologie, andere vormen van bankieren, geld, zekerheden, en simpel leven, waar Stier voor staat). Interessant is ook dat mei 2000 precies negen maanden na de zonsverduistering op 11 augustus 1999 is, en dat betekent dat het heel goed mogelijk is, dat de resultaten die in mei 2000 zichtbaar en concreet zullen zijn (Stier is een heel concreet dierenriemteken), hun oorsprong hadden in de kosmische energie die rond 11 augustus losgelaten werd, en allerlei potentieel nieuwe doorbraken en ideeen in onze geest binnenbrachten. (De meeste processen duren nu eenmaal negen maanden: van conceptie tot geboorte, ook nieuwe ideeen of plannen tot het moment van uitvoering).

 

Gegevens:

In bovenstaande tekening, een horoscoop van een moment vlak voor de Nieuwe Maan in Mei 2000 kun je zien dat Venus, Mercurius, de Maan, de Zon, Jupiter, Saturnus en Mars dus allemaal samenstaan in het teken Stier. De Nieuwe Maan in vindt overigens plaats op 4 mei (6:12 in de ochtend), maar tegen die tijd is de planeet Mars al in het teken Tweelingen gekomen. De periode begin Mei 2000 waar de meeste planeten in Stier staan ligt om precies te zijn tussen 3 mei 6:54 uur (dan komt de Maan in het teken Stier) en 3 mei om 21:18 uur (dan verlaat de planeet Mars het teken Stier). Venus komt overigens op 1 mei in Stier, (tot de 26e mei), Mercurius gaat 14 mei weer uit Stier, dus de hele maand Mei staan er hoe dan ook wel veel planeten in Stier.

Neptunus staat begin mei vierkant de eerste 3 faktoren (Venus, Mercurius en de Maan in het teken Stier) : hetgeen een spanning aangeeft tussen onvoorwaardelijke idealen (Neptunus) - maar ook tussen de computerhype, (Neptunus in Waterman) de astrologie-hype (Neptunus in Waterman) -- , en persoonlijke behoeften aan zekerheid (Stier). Of anders gezegd: tussen de "hemel" en de "ruimte" en de planeet Aarde zelf; en onze verdeling van aandacht jegens beide.

Uranus in Waterman staat vierkant de Jupiter/Saturnus conjunctie in het teken Stier: dat wijst op een creatieve spanning tussen vernieuwing en zekerheid. In de zestiger jaren stonden er trouwens een heleboel planeten tegelijk in het teken Waterman: het was toen (en in de Westerse wereld) dan ook een periode van onafhankelijkheid, vrijheid en rebellie, allemaal uitdrukkingen van het teken Waterman. En begin negentiger jaren stonden er een heleboel planeten tegelijk (5 stuks) in het teken Steenbok, dat met verantwoordelijkheid en strukturen te maken heeft. Het zelf nemen van verantwoordelijkheid omdat de strukturen van buitenaf niet meer functioneerden, was toen belangrijk. (In het Westen verloren mensen hun zekerheid in hun baan; de "oude orde" werkte niet meer).

In mei 2000 zal er dus een "Stier" klank zijn. Aandacht voor de natuur, de ecologie, maar ook de financiele markten dus. Sommigen zullen op de "ik-toer" gaan en hun eigen bezit voorop stellen. Anderen zullen idealistischer zijn, en alleen deze laatsten zullen het spanningsveld tussen Neptunus en de persoonlijke planeten in het teken Stier positief beleven. En wat de geldmarkten betreft: de Euro als 1 munt in Europa, en het internationale geldverkeer (samenwerking wat geld betreft) is ook een uitdrukking van deze samenkomst van planeten in het teken van het geld: het teken Stier.

De Jupiter/Saturnus conjunctie in Stier.

De eens in de 20 jaar voorkomende Jupiter/Saturnus conjunctie zal in Stier plaatsvinden op 28 mei om 18:04 s'avonds en een nieuwe cyclus inluiden van economische en strukturele maatregelen, zowel in ons eigen leven (fusies, verbindingen, verhuizingen, nieuwe plannen en nieuwe dingen die georganiseerd worden en in de stof gebracht worden), als collectief. Er wordt, las ik opeens, nu al gesproken over grote fusies tussen banken (Italie) en dat is precies wat je kunt verwachten als planeten "fuseren" in het teken van de geldstromen op de wereld (Stier).

Psychologisch gezien staat Stier voor zelfrespect en zelfwaardering. Het is heel interessant dat velen van ons uiterlijke zekerheden nodig hebben voor ons zelfrespect. We denken dat als we rijk zijn, we respectabel zijn, liever gezegd, dat we wat "waard" zijn. Stier heeft te maken met Waarden en Normen. En in psychologisch opzicht met waardering voor onszelf. Met Saturnus en Jupiter in het teken Ram de afgelopen jaren, was het - opnieuw in psychologisch opzicht - heel interessant te merken dat heel veel mensen zich assertiever durfden op te stellen, als het ware in relatie met de ander hun zelfrespect bevochten (en in vele gevallen terecht). Op een niet psychologisch vlak werkte Ram uit als een enorme ondermingslust en enorme bouwplannen. Wat Nederland betrof leek het wel alsof elke straat in elke stad opgebroken werd om nieuwe dingen te bouwen. Stier is het volgende teken, het is een consolideren van normen en waarden. Het is niet langer het bevechten van je zelfrespect in relatie met de ander, maar het ook werkelijk te voelen. Aangezien iedereen van ons diep aan de binnenkant een heel zuiver dieper (hoger) Zelf heeft, is het niet meer dan logisch dat we diep aan de binnenkant van ons zelf respect voor deze kwaliteit hebben. We zijn zelfs beledigend naar de kosmos toe als we dat niet zouden voelen. Aangezien we aan de buitenkant echter ook kleren dragen (persoonlijkheden tentoonstellen), die uit het ego voortkomen: uit angst voor onzekerheid, waardoor we hebberig worden, en denken dat "dingen van ons " zijn, is er soms ook iets mis met dat gevoel van zelfwaardering, en hebben we het tijdelijk nodig werkelijke waardering en zelfrespect af te dwingen door machtsvertoon (Schorpioen er tegenover) of bezit (Stier).

Als we onze eigen zuivere kern niet waarderen, doen we dat ook niet bij anderen. Instellingen die de inherente menselijke waardigheid niet hoog houden, zoals bij voorbeeld het GAK of andere zogenaamde sociale instellingen, die geld fourneren, of banken jegens mensen die geen geld hebben, waar mensen onheus behandeld kunnen worden of op zijn zachtst gezegd, zonder al te veel respect, kunnen behoorlijk wat karma op hun pad verwachten. In dat opzicht klopt het wel weer dat astrologische (en kosmische) energie altijd en per definitie dualistisch uitwerkt hier op de aarde. Je kunt niet van te voren zeggen hoe een planetaire energie uitwerkt: hoe iedereen er mee omgaat... Je kunt echter wel proberen de hoogste potentie te realiseren van de bedoeling van een energie. De hoogste potentie van Stier is eenvoud, respect voor de natuur, respect voor je eigen lichaam, respect voor je eigen waarden en normen.
Het hele geldstelsel valt inderdaad onder het teken Stier, evenals het belastingstelsel. In dit verband is het interessant om te weten dat de horoscoop van Nederland de Maan in het teken Stier heeft staan, in het 11e huis: collectieve (11e huis) zekerheid (Stier) voor de groep. Ook het belastingstelsel heeft ergens aan te werken, en is dat al aan het doen: meer respect voor mensen. Saturnus zal over de Maan van Nederland transitteren en voor bewustwording zorgen. Jupiter komt er trouwens ook overheen.

Wat ook nieuw zal zijn, in de toekomst, (relatief nieuw dan), is dat Jupiter in het vervolg EERST zal komen en DAN Saturnus. Tot eind mei 2000 leefden we een langere tijd in een situatie waar we EERST aan het werk gingen (Saturnus) om daarna resultaten te zien (Jupiter). Het grote verschil na eind mei is dat we voorlopig EERST gaan profiteren (Jupiter) om daarna te gaan betalen. (Saturnus). We kunnen ons vanaf 2e helft volgend jaar makkelijker in de schulden steken, met grotere gevolgen, zowel collectief als individueel, dus let gewoon een beetje op.

(C) Joyce Hoen DF Astrol S