CHARLES LINDBERGH 
& ZIJN HOROSCOOP

 

-Dianna Lauwereijs-

 

-Hij werd opgevoed volgens de principes van onafhankelijkheid, non-conformisme, en het diepgewortelde uitgangspunt dat aan grootsheid het onvermijdelijke prijskaartje hing van het niet begrepen worden-

 

 

 

 

Charles was in de eerste plaats een bekwame vliegenier, hij werd in één klap beroemd, omdat hij als eerste een non-stop vlucht maakt over de Atlantische oceaan.

Lindbergh wordt verder erkend voor zijn werk in het ontdekken  en vastleggen van polaire vluchtroutes, vliegtechnieken op grote hoogte en het verbeteren van vliegtijden door het verminderen van het brandstofgebruik. Zijn vernieuwingen legden de basis voor het moderne intercontinentale luchtverkeer.

 

Charles Lindbergh is geboren op 04-02-1902 te Detroit  (CST), MI om 2.30 AM

Lindbergh heeft een Boogschutter Ascendant, Zon in Waterman en de Maan in Boogschutter.

 

Charles was een avontuurlijke en krachtige persoonlijkheid, een grote man met een innemende glimlach, steeds op zoek naar nieuwe verreikende doelstellingen en uitdagingen. (Boogschutterascendant), die hij vol vertrouwen en doelbewust aanging. (heer 1 Jupiter in Steenbok in 2).

Ook de Maan staat in Boogschutter in 1 conjunct Uranus en oppositie Neptunus, Charles heeft vanuit de basis een scherpe, diepgaande (Uranus oppositie Pluto) en onrustige geest en een eigenzinnig karakter (Uranus is heer 3). Charles was een inspirerende persoonlijkheid met wisselende doelstellingen. (Neptunus/Maan vierkant M.C.) hij voelde zich het beste thuis alleen op eenzame hoogtes, hij hield van vliegen omdat hij dan de vrijheid van de wind en de uitgestrektheid van de lucht voelde, en zoals hij het zelf verwoordde, “waren er tijden dat hij in een vliegtuig vloog , en op aarde neerkeek, dat hij het gevoel had dat hij zich onsterfelijk voelde als een God.”    

Charles had een sterke eigen wil (Zon driehoek Pluto), en hij stond open voor vernieuwingen.

Hij was een man van aktie en wetenschap. Hij bracht vele malen zijn eigen doelen met succes naar buiten. Hij voerde op revolutionaire manier zijn doelstellingen na. Kreeg daarbij ook regelmatig kritiek van de buitenwereld. Zon in Waterman anderhalfvierkant MC en Uranus als heerser oppositie Pluto in 7.

 

Mercurius (conjunct Venus) vierkant de Ascendant :

Charles correspondeerde rijkelijk gedurende zijn hele leven en hield vele dagboeken bij. Corresponderen was voor hem de manier om gedachten uit te wisselen met mensen van vele nationaliteiten, en om op een beroepsmatige manier op zijn levensvraagstukken in detail te kunnen gaan. (Mercurius heer 10 in 3)  Hij maakte zijn persoonlijke mening openbaar, (ook heer 3 in 1) en hij vond het zijn kostbaarste recht, dat hij kon zeggen wat hij dacht en te kunnen doen wat hem goed leek. Charles hield zich dan ook niet aan etiketten (Waterman op 3, Zon in Waterman). Hij publiceerde een vijftal boeken over zijn leven.

 

Charles wordt geboren in het huis van zijn oma in Detroit. Zijn vader (geboren in Zweden)  C.A. is een advocaat, en zijn moeder Evangeline  een lerares scheikunde, Zij is de tweede vrouw van C.A., en Charles heeft nog twee half-zussen (Eva en Lillian). Toen Charles vijf weken oud was, nam zijn moeder hem mee op zijn eerste reis van zo’n 1200 kilometer naar Little Falls. Mars loopt dan conjunct het I.C. (=Maan/Neptunus) Daar voegden ze zich bij C.A. (de vader van Charles) in het nieuwe huis aan de rivier aan de Missisipy.

 

Op 6 augustus 1905 brandt dit huis volledig af, vanaf dit moment ging het bergafwaarst met de relatie van zijn ouders, (transit Saturnus conjunct Venus in 3) en zijn vader gaat de politiek in. Hij wordt een congreslid in Washington en zijn vader verblijft daar ook het grootste deel van het jaar. Het huis in Little Falls wordt wel gedeeltelijk herbouwd, maar zijn moeder blijft zich een buitenstaander voelen in het kleine dorpje, want in tegenstelling tot de meeste vrouwen in het dorp is Evangeline een in een grote stad opgegroeide vrouw met een universitaire opleiding. (Maan in Boogschutter) 

 

Tussen zijn 4e en 8e levensjaar reisde Charles heel wat af met zijn moeder (grotendeels familiebezoeken)  en hij kreeg les van haar. Toen Charles 8 werd ging hij voor het eerst naar school. Zijn schooljaren waren heel erg rommelig, en doordat hij bijna elk jaar van school veranderde, ervaarde Charles school als gedwongen stil zitten in een vreemde ruimte, tussen vreemde kinderen en omringd door vreemde en onbekende gewoonten en gebruiken. Waterman op cusp 3, Uranus in Boogschutter in 1 conjunct de Maan.)  Tussendoor bezocht hij ook zijn vader in Washington. Zijn vader die bijna obsessief door zijn werk in beslag werd genomen, nam Charles mee naar zittingen van het Congres. Door deze bezoeken ontwikkelde Charles al op jonge leeftijd waardering voor het erfgoed van zijn land en voor cultuur.

 

In het voorjaar van 1916, toen Charles 14 was, haalde zijn vader hem van school in Washington om hem thuis te helpen met zijn campagne om zich kandidaat te stellen als lid van de senaat. Ze kochten een nieuwe auto, en Charles reed zijn vader over de toen nog ruwe wegen, en deelde pamfletten uit tijdens de bijeenkomsten op boerderijen waar C.A. sprak. Charles genoot van de gelegenheid om bij zijn vader te zijn en van het rijden. Hoewel Charles beweerde weinig interesse te hebben in zijn vaders toespraken, zal het hameren op thema’s als trusts, non-interventie en hoe de oorlogsverspilling (eerste wereldoorlog) van middelen ten goede kwam aan weinigen en ten koste ging van velen, zal zoals later blijkt zijn indrukken hebben achtergelaten op Charles.  T-Saturnus in 8 oppositie R-Saturnus.

 

Door zijn vrijwel geïsoleerde opvoeding, door zijn familie had Charles niet alleen een eenzame jeugd, met weinig vrienden, maar was het ook moeilijk voor Charles om in te zien dat zijn familieleden wel wat verschilden van andere mensen. (Vissen cusp 4, Heer Neptunus in Tweelingen oppositie maan  conjunct Uranus).

 

Hij werd opgevoed volgens de principes van onafhankelijkheid, non-conformisme, en het diepgewortelde uitgangspunt dat aan grootsheid het onvermijdelijke prijskaartje hing van het niet begrepen worden.

 

 

XXXXX

Op zijn achttiende gaat hij studeren aan de universiteit van Winconsin, hij volgt daar een opleiding tot ingenieur. Leeuw op 9, heer 9  in Waterman in 3

02-02-1922 – Twee dagen voor zijn twintigste verjaardag wordt hij van school

gestuurd, hij kan de discipline niet opbrengen ( T-Neptunus in 9 oppositie R-Zon in Waterman in 3) en, de verleiding om te leren vliegen was te groot .

Hij schrijft zich in bij de Nebraska Aircraft Corporation, waar hij elk technisch

detail van een vliegtuig wil leren kennen, (P-Maan conjunct M.C. in Maagd) en daar wil hij ook leren vliegen.( T-Uranus vierkant de Ascendant)

Hij wordt een showvlieger en een stuntvlieger (R-Uranus oppositie Pluto) .  

 

15 maart 1924 Charles  treedt  in dienst bij “the Army Air Service”, een opleidingsschool bij de luchtmacht .Voor het eerst in zijn leven leert hij voor een duidelijk doel (Transit Saturnus conjunct de R-Noordknoop), en leerde hij ook te studeren, als het onderwerp hem niet aansprak. Lindberghs denken werd beïnvloed door het militaire leven. Hij leerde er helder denken en ook zijn zinsopbouw werd scherper. Hij is geslaagd in 1925, was de beste van zijn klas, en wordt benoemd tot tweede luitenant  (transit Jupiter conjunct R-Saturnus in Steenbok in 2)

 

1925 – 1926 Charles gaat een jaar werken in de burgerluchtvaart als luchtpostpiloot.

 

In het voorjaar van 1926 is Charles toe aan een andere uitdaging dan het rondbrengen van luchtpost. (Transit Uranus conjunct het I.C.(=Maan/Neptunus) en hij droomt ervan om als eerste een non-stopvlucht te maken over de Atlantische oceaan . Het idee van een non-stopvlucht van New York naar Parijs was van een New Yorkse hoteleigenaar. In mei 1919 beloofde hij 25.000 dollar aan de eerste piloot die de vlucht zou wagen. In die tijd was het plan te gek voor woorden. De afstand was zo groot – 6000 kilometer – dat het vliegtuig onder de lading brandstof zou bezwijken. Het was een wonder als een toestel van de grond kwam. Verscheidene pogingen hadden dan ook een dodelijke afloop. Charles vond een paar lokale zakenmensen die de bouw van het vliegtuig “spirit of St. Louis”wilden realiseren. Het vliegtuig werd in twee maanden tijd gebouwd, en overal waar

ruimte was werd benzine opgeslagen. Lindbergh kon slechts naar links en rechts kijken, want voor hem was een benzinetank gebouwd.

 

Op de regenachtige morgen van 20 mei 1927 was Charles klaar voor de grote reis (T-Jupiter conjunct I.C. (=(Maan/Neptunus) en steeg hij op. Hij was tijdens deze vlucht volledig afgezonderd van de wereld. Lindbergh die de nacht ervoor niet geslapen had, vocht tegen de vermoeidheid, toen hij tussen New Foundland en Ierland ongezien boven de oceaan vloog. Hij was de eerste die zo alleen was geweest in de kosmos. Alleen verbonden met de planeet door de zwaartekracht die zijn toestel en hij nog 22 uur moest doorstaan. Toen zijn beproeving zo een 24 uur gaande was, ervaarde hij dat er dat er vaag omlijnde vormen, transparant bewegend, gewichtloos met hem meeliften in het vliegtuig. Volgens Charles waren deze verschijningen goedaardige etherische geesten en met menselijke stemmen, gaven zij hem belangrijke boodschappen die onbereikbaar waren in het gewone leven.(T-Saturnus in 12 conjunct de ascendant vierkant Mercurius in Vissen in 3). Charle gaf toe dat deze geestesverschijningen hem normaal gezien angst zouden hebben aangejaagd, maar hij was zo ver verwijderd van het aardse leven dat hij kende, dat hij het in deze omstandigheid had kunnen accepteren. Toen hij voor de Ierse kust visserschepen ontwaarde, wist hij dat hij gewonnen had. Op vliegveld Bourget bij Parijs land hij 33 en een half uur later. Lindbergh had zijn doel bereikt, en hij was ervan overtuigd, dat zijn vlucht de voorloper was van een vaste commerciële luchtdienst, die de continenten zou verenigen op een manier waarop ze nog nooit eerder verenigd zouden zijn.

 

Na de geslaagde recordpoging werd Lindbergh in New York als een grote held binnengehaald. Psychologen hadden er een verklaring voor. De jaren twintig waren een overspannen tijd, vol nieuwigheden en schandalen. Lindbergh was daarentegen bescheiden,

vastberaden, (Steenbok op 2, heer Saturnus in 2 in Steenbok) moedig en bovenal een pionier, de waarden waarin de Amerikaanse natie haar ontstaan te danken had, maar nu verloren leken. Lindbergh gaf het volk zijn waardigheid terug, en hij gaf de burgers moed. Hij ontving 3,5 miljoen brieven en 100.000 telegrammen.

 

Charles moest echter niets weten van al die “ poeha “ en gaat onverstoorbaar door op zijn kruistocht over de hele wereld om de luchtvaart te promoten. Charles werd de eerste luchtvaart ambassadeur.  Hij starte de Guggenheim Tour, op 20 juli 1927 te New York en zo komt hij in december 1927 in Mexico terecht, waar de Amerikaanse ambassadeur zijn landgenoot uitnodigt voor een kerstdiner. Daar ontmoet hij Anne Morrow  en de vonk springt over. Op 27 mei 1929 treed hij in het huwelijk. T-Saturnus conjunct de Maan oppositie Neptunus. Het is een hartstocht die in alle opzichten uniek is voor zijn tijd. Anne wordt

de eerste vrouwelijke piloot en ze wordt Charles zijn copiloot, navigator en radiotechnicus. (Maan/Neptunus vierkan het  M.C. ) en zij schrijft (bijna poëtische) verhalen over deze vluchten. ( heer 7- Mercurius conjunct Venus in Vissen in 3.)  De liefde van Charles en Anne kruist de hele wereld over en speelt zich voornamelijk af in de wolken. (heer 12 in 7) Het is de geboorte van de moderne luchtvaart die Charles en Anne in kaart brengen. Voor Charles en Anne is “ the sky is the limit “ 

 

 

1928 – Lindbergh wordt technisch adviseur voor een internationaal luchttransport bedrijf .

 

Eind 1930 is het niet alleen de druk van de roem – de overal aanwezige media en mensenmassa’s – waardoor Lindbergh zich op meer naar binnen gerichte activiteiten begon te richten, (1e Saturnus return), maar ook had zijn huwelijk veel te maken met het feit dat hij de luchtvaart, zoals hij zij, “van een eerste naar een tweede plaats schoof.” Hij begon aan een intellectuele reis van de biologie. (T-Neptunus oppositie R-Mercurius in Vissen in 3) .In zijn jeugd had Lindbergh er over gedacht om in de traditie van de familie van zijn moeders kant iets op medisch gebied te gaan doen, maar had zich toen laten overtuigen dat de eisen van de geneeskunde boven zijn intellectuele wensen en vermogens lag.

Als blijkt dat de schoonzus van Charles een hartkwaal heeft, en als de dokter haar verteld dat zij hieraan niet geopereerd kan worden, omdat tijdens de operatie haar hart dan stil moet staan, en zij daaraan zal overlijden, vindt Charles dat hij hier een oplossing voor moet vinden.

Tussen 1931 en 1935 ontwikkelde Charles een voorloper van het kunsthart ( een orgaaninfusieapparaat), hij ontwikkelde dit apparaat voor de Franse chirurg Alexis Carrel, die onderzoek deed en experimenteerde in het in leven houden van organen buiten het lichaam

 

Op 22 juni 1930 schenkt Anne het leven aan een gezonde zoon Charles Jr.

 

27 juli 1931, Voordat hij te zeer gebonden zou raken aan de baby en Anne te gehecht zou raken aan de baby plande Charles een reis die hen via het noorden van de Grote Oceaan naar Japan zou voeren. (T-Mars conjunct het M.C.)Ze deden Japan aan, en hielpen China (in september 1931), dat getroffen was door overstromingen van de rivier de  Jangstse, waardoor er vijftig miljoen mensen dakloos werden, ze verkenden met het vliegtuig het overstroomde gebied en brachten voedsel en medicijnen rond. Deze reis werd afgebroken begin oktober, toen Anne het bericht kreeg dat haar vader was overleden aan een hersenbloeding.

 

In maart 1932 wordt hun zoontje Charles Jr. uit zijn wieg gestolen. (T-Pluto in Kreeft in 8 oppositie R-Saturnus en vierkant T-Uranus conjunct het vijfde huis) (Anne is dan 6 maanden zwanger van hun tweede kindje)  Het kindje bleek vermoord, en door de populariteit van Lindbergh werd dit een van meest besproken misdaden van de jaren dertig

 

9 juli 1933 De Lindberghs beginnen een vijf maanden durende reis naar Europa en Brazilië,

met een Lockheed Sirius. T- Saturnus conjunct de Zon in Waterman in 3. Charles bracht veel tijd door met inspecties van luchthavens en ontmoetingen met directeuren van  luchtvaartmaatschappijen, terwijl Anne genoot van haar rol als toerist.

 

Charles verhuisd (vlucht voor de media en de bedreigen van zijn tweede zoontje Jon) met zijn gezin naar Europa (21-12-1935). (P-Maan conjunct het I.C.,  T-Jupiter conjunct de Ascendant en T-Neptunus vierkant R-Pluto) Ze gaan wonen in Kent in Engeland, en leefden daar tijdens de opbloei van het fascisme. Lindberghs laatste wetenschappelijke werk omvatte een breed spectrum. Hij verbeterde zijn orgaaninfusieapparaat, hij bestudeerde infraroodstralen om een instrument te kunnen ontwikkelen om ze te kunnen projecteren en meten en hij verdiepte zich in de genetica. Door een toenemende interesse in immunologie bestudeerde hij gibbon’s en gorilla’s, wat hem bij teksten bracht over het dierenleven in Afrika, Zijn belangstelling voor de luchtvaart en de geneeskunde gecombineerd, correspondeerde Lindbergh met artsen, ziekenhuizen en overheidsinstellingen over de hele wereld omdat hij nadacht over het mogelijke inzetten van vliegtuigen bij bv. de sprinkhanen op de savane en de gele koorts in Entebbe. Door zijn oorspronkelijke werk met orgaaninfusie begon hij na te denken over een “kunstmatige winterslaap”, het verlagen van de ademhaling en hartslag van een dier om verschillende bewustzijnstoestanden te krijgen. Hij verdiepte zich in slaap, hypnose, anesthesie en zelfs Indiase mystiek en yogameditatie. T-Neptunus vierkant R-Pluto ??????

 

In mei 1936 gaat Lindbergh in op het voorstel van Major Truman ( een Amerikaanse beroepsofficier die afgestudeerd was aan Yale en geinteresseerd was in de Duitse geschiedenis. Deze man moest Washington op de hoogte houden van de groei van het Duitse leger, de ontwikkeling van nieuwe wapens en nieuwe gevechtstactieken) om een bezoek te brengen aan de Duitse vliegfabrieken, en de gevechtseenheden en bases te inspecteren. ( T-Uranus oppositie Noordknoop in Schorpioen in 11.)

 

28-juli-1936

Major Smith zorgt dat Lindbergh een uitnodiging krijgt om op 28 juli 1936 te gaan

lunchen met de Duitse Luchtmacht en Charles krijgt de kans om nazi-Goering te ontmoeten,

Hij was het hoofd van de Duitse luchtmacht. Hij was heel erg geïnteresseerd in Lindbergh,

om zijn faam, en zijn vliegvaardigheden en zijn Zweedse accent. Goering had een

grote affiniteit met Zweden. Goering heeft dan ook geen moeite om Lindbergh toestemming

te geven om de Duitse luchtmacht te gaan inspecteren.  (T-Saturnus conjunct het I.C.(=Maan/Neptunus)

 

18-oktober-1938

Als Charles tijdens zijn derde bezoek aan nazi-Duitsland een Duitse medaille van “eer” krijgt uitgereikt, ( T-Pluto oppositie Jupiter) kan hij in de ogen van het grote publiek geen goed meer doen. Wat men echter niet weet, is dat hij door de Amerikaanse regering gestuurd is om de Duitse luchtmacht te inspecteren. Trouw stuurt hij zijn rapporten met zijn bevindingen naar huis. Dankzij Lindbergh weet Amerika precies hoe sterk de vijandelijke luchtmacht is.

T-Mercurius vierkant Jupiter

 

Als Charles bij terugkomst in Amerika, vlak voordat de tweede wereldoorlog uitbreekt,

nog wat onhandige uitspraken doet over het feit dat Amerika zich niet zou moeten mengen in wat volgens hem een “typisch Europese oorlog” zou worden, wordt hij met de nek nagekeken.

T-Saturnus vierkant Saturnus  In deze tijd pleitte hij voor een neutraliteit voor de VS in de oorlog. Hij hield vele toespraken.  Hij was onbedoeld het symbool geworden van het anti-semitisme, en werd gezien als de leider ervan. Transit Neptunus conjunct het M.C. Hij werd van “staatsheld nr. 1 , staatsvijand nr. 1” van Amerika,

 

Wegens zijn toespraken van voor de oorlog, wilde president Roosevelt hem niet toelaten tot de strijdkrachten, toen de oorlog uitbrak. Maar Lindbergh vond in september 1942 een andere manier om het land te dienen. Hij werd een menselijk proefkonijn bij het testen van hoogte-effecten in de Mayo Clinic. T-Neptunus vierkant R-Neptunus en R-Uranus (hiermee kon hij weer luchtmacht en geneeskunde combineren)

In 1944 krijgt hij het voor elkaar om als adviseur voor vliegtuigbouwers en voor de regering te gaan werken (T-Uranus conjunct het I.C.)  en vloog hij missies over de Grote Oceaan en gevechtsvluchten in de Pacific.

Deze gevechtsvluchten fascineerde Charles heel erg, maar ook hield hij hier gruwelijke oorlogsherinneringen van vernietiging, verwonding en de dood aan over.( T-Saturnus conjunct R-Pluto en oppositie R-Uranus)

 

Na de oorlog kreeg werd hij vertegenwoordiger van vliegactiviteiten. (Zon in Waterman in 3) Hij zat in verschillende nationale en internationale comitès, inclusief het National Advisory Committee for Aeronautics, in de Verenigde Staten.

Lindbergh had altijd een scherpzinnige en vooruitziende blik getoond, en het werk van Robert Goddard (en zijn raket onderzoek) altijd gesteund. Na de eerste atoombom die viel op Hyroshima, werd Lindbergh gevraagd zitting te nemen in een commissie (S.A.C) die zich bezig hield met een aantal nieuwe vraagstukken van het nieuwe atoomtijdperk. (T-Pluto in 9 oppositie Zon in Waterman in 3)

Lindbergh was 6 jaar lid van wetenschappelijke commissies die opdracht hadden balistische projectielen te ontwikkelen. Deze luchtvaartcommissies hielden Lindbergh op pad, van

ontmoetingen met hogere luchtmachtfuntionarissen in het Pentagon tot gesprekken met funtionarissen van vliegtuigfabrieken.

 

In 1948 publiceert hij de 1e druk van het boek “Flight and life”.

De kern van het boek gaat over zijn opvatting dat “de kwaliteit van een beschaving wordt bepaald door evenwicht tussen lichaam, verstand en geest van de mensen, gemeten op een schaal die meer goddelijk dan menselijk is”. Het boek werd een echte bestseller.  Tienduizenden mensen die het boek lazen, hadden hun geloof in Charles hersteld (T-Pluto in 9 oppositie R-Zon).

 

In 1953 publiceert hij het boek “The spirit of St. Louis, een uitgebreid verslag van zijn solo

vlucht over de oceaan. Een paar maanden voor de publikatie van zijn boek, werkte Charles heel hard aan de drukproeven en met de nodige precisie. Voor Charles was elk detail van het boek zo belangrijk alsof het een onderdeel van zijn vliegtuig was. Ondanks al het gepruts had het boek zijn magie niet verloren. (Maagd op het M.C., heer Mercurius in Vissen in 3).

 

Charles die ooit de technologie had aanbeden, geloofde nu dat “een te grote nadruk op de wetenschap het karakter van de mens verzwakt en het wezenlijke evenwicht van het leven verstoort.”(2e saturnus return)  Hij stelde zich open voor de natuur, en haalde daar nieuwe inspiratie uit. Transit Jupiter conjunct het I.C.=( Maan/Neptunus)

Volgens Charles lag de vrijheid in de wildernis en niet in de beschaving. (transit Neptunus conjunct cusp 12).Vanaf dat moment zou Lindbergh al zijn reizen wijden aan zijn groeiende obsessie met de overleving van de planeet en deze reizen zouden hem naar steeds primitievere gebieden brengen. Hij raakte betrokken bij het milieu en de inheemse bevolkingsgroepen.  Hij leefde o.a. bij de primitieve Masai in Afrika en streed voor de walvissen.

Op zijn 70e sprong hij nog uit een vliegtuig in de Philipijnen en ontdekte de Tasaday (een stam van holbewoners) op de Filippijnen. (transit Pluto conjunct het M.C.) Hij bracht de laatste jaren van zijn leven door in Hawai.

Hij overleed aan kanker op 26 augustus 1974.

 

Charles zijn biografie verteld het verhaal van een man die met een grote gedrevenheid het leven aanging en geen onderscheid toepaste of hij nu de Atlantische Oceaan overstak, of

-dat hij een van zijn boeken aan het schrijven was. Charles was ook een schrijver, correspondeerde zijn hele leven met heel veel mensen van alle nationaliteiten.  (Mercurius in Vissen in 3 vierkant de Ascendant in Boogschutter). Charles heeft zowat alle landen van de wereld aangedaan en werd door vele hoogwaardeheidsbekleders over de hele wereld uitgenodigd, voor een audiensie, waar hij op een natuurlijke manier mee omging. (Jupiter in Steenbok in 2). Hij  kreeg in totaal 6 kinderen met zijn vrouw Anne, maar het huwelijk was geen sprookjeshuwelijk , zoals vele mensen dachten. Charles was bijna altijd van huis. En hij liet zijn gezin talloze malen verhuizen, over de gehele wereld.  Als hij thuis was, leed hij volgens zijn vrouw aan een dwangmatige uiterlijke orde, als compensatie voor zijn innerlijke wanorde. (heer 8 Kreeft in 1) en (Maagd cups 10, heer in 3 in Vissen).    

 

Op 2 augustus 2003 wordt bekend dat Charles er bijna twee decennia lang een dubbelleven op na heeft gehouden. (Neptunus heer 4 in Tweelingen in 7 oppositie Maan)  In 1957 leerde Charles de 24-jaar jongere Brigitte Hessheimer kennen, (transit Saturnus conjunct de Ascendant) Hun relatie duurde tot Lindbergh´s dood in 1974, zonder dat zijn echtgenote Anne daar iets van lijkt te hebben geweten.

Lindberghs Duitse kinderen - Dyrk, Astrid en David - kenden hun vader lange tijd slechts onder het pseudoniem (Mercurius in Vissen in 3) Careau Kent. In hun geboorteaktes, van 1958 tot 1967 staat telkens “vader onbekend”.

De kinderen hadden al een vermoeden dat Careau een anderen naam moest hebben en wellicht beroemd was. Astrid ontdekte pas als volwassene op de zolder van haar inmiddels overleden moeder meer dan 100 brieven, getekend met “C”, waarin wordt gerept over “onze” kinderen. Grafologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de brieven van de hand van Lindbergh zijn.

 

Een boek van A. Scott Berg ,en het boek heet "Lindbergh" en de andere bron is het internet-))