Index

Home to main site

Sitemap

ISAR Congres in Anaheim- okt. 2000

- Joyce Hoen-

 

Anaheim in Californie was de plaats waar begin oktober 600 astrologen bij elkaar kwamen en waar historische dingen voor de internationale astrologie plaatsvonden. ISAR, de Internationale Society for Astrological Research, is een astrologische organisatie die zich heel sterk bekommert om de professionalisering van de astrologie, maar vanuit een werkelijke betrokkenheid om het beroepsmatige leven van astrologen aan alle kanten te ondersteunen en waardigheid te verlenen. De meeste mensen die betrokken zijn bij de organisatie van ISAR, die dus in het bestuur zitten of anderszins bepaalde taken vervullen, waaronder ondergetekende, (ik verzorg de internationale wekelijks emailnieuwsbrief voor de leden), zijn bij ISAR betrokken geraakt omdat ze diep geraakt werden door het feit dat een groep astrologen zonder alleriei politiek gekonkel en gedoe met elkaar blijkt te kunnen samenwerken. Veel daarvan is te danken aan de huidige president, Ray Merriman, die op geniale wijze iedereen altijd weer weet te inspireren en het beste uit iedereen haalt. En ISAR trekt astrologen aan, die het meestal al lang 'gemaakt' hebben in de astrologie, dus niet in bestuursfuncties gaan zitten omdat ze zo nodig belangrijk moeten worden, maar juist vanuit de gedachte dat een bepaald percentage van hun tijd ook aan "community-service" gewijd mag worden.

Het is de eerste astrologische organisatie waar ik me helemaal bij thuis voel (alhoewel ik ook al jaren en jaren met plezier een (passief) lid ben van de Engelse Astrological Association) , ik ben niet zo'n verenigingsmens, en de meeste bestuursleden of functievervullers bij ISAR zeggen precies hetzelfde. Wat gebeurde er dan eigenlijk begin oktober in Anaheim? Er werd iets ogenschijnlijks heel saturnaals gedaan: er werd een begin gemaakt met een ethische code en er werden Certificates uitgereikt aan professionele astrologen -- ISAR is namelijk bezig de certificering van astrologen op zich te nemen, vanuit een ongelooflijke openheid voor alle input van alle astrologen overal. Drie uur lang ondergingen 250 topastrologen, ISAR leden en niet -ISAR leden, een soort ethische workshop, tijdens de Jupiter-Pluto oppositie, en het mooie was, dat er collectief een sfeer was van: dit gaan we positief inkleden, we gaan elkaar helpen met het goed voor elkaar te krijgen en niet muggeziften over kleinigheden. Het was een 'pro-astroloog' gebeuren, en iedereen voelde zich inderdaad deel van een enorme stroming richting onderlinge support en steun. Het proces is nog maar pas in gang gezet, er zullen ongetwijfeld nog vele gezichtspunten over ethische codes en dergelijke binnenkomen bij ISAR, want de gepresenteerde beginversie kon niet de instemming van iedereen verkrijgen (de mijne overigens ook niet.. maar goed, astrologen blijven een eigenwijs volkje natuurlijk:-) -- de wil om het zo te doen dat we er ons met z'n allen in kunnen vinden is er, en de sfeer was ondanks dit moeilijke onderwerp geweldig. De meeste bezoekers gingen op 'cloud 9' terug naar huis, zoals iemand het uitdrukte, vol hoop over de astrologische toekomst en verwarmd door de onderlinge support, waar ego gedoe geen plaats heeft, en er werkelijk het beste uit ons allemaal gehaald lijkt te worden. Een prachtige slotceremonie van Georgia Stathis aan het einde van het congres bracht bij een aantal van ons zelfs tranen teweeg..

Als je belangstelling hebt om ook lid te worden van ISAR, en email hebt, en Engels spreekt/leest: zou je hun website eens kunnen bezoeken: en eenmaal als lid met de wekelijkse nieuwsbrieven een gevoel te krijgen ook werkelijk bij een wereldwijde toekomst voor de astrologie te gaan horen!

Joyce Hoen, CAP (Certified Astrological Professional) Isar, DF Astrol S, (Diplom Faculty of Astrological Studies) en "Vice-President for the Netherlands" voor ISAR (oftewel in gewoon Nederlands: vertegenwoordiger voor ISAR in NL)