2000
per dierenriemteken

 

RAM STIER TWEELINGEN KREEFT LEEUW MAAGD
WEEGSCHAAL SCORPIO BOOGSCH. STEENBOK WATERM. VISSEN

 

INLEIDING over Zonneteken-astrologie

Professionele astrologen halen meestal hun neus op voor zogenaamde "zonne-teken" astrologie, omdat deze de astrologie vereenvoudigt tot slechts twaalf beelden, twaalf typen, en omdat iedereen weet dat het absurd is te veronderstellen dat elke "Waterman" hetzelfde meemaakt op hetzelfde moment in de tijd. In de loop van de tijd ben ik er zelf echter anders over gaan denken: de Zon is nu eenmaal het centrum van het Zonnestelsel en ook symbool voor het centrum binnen in ons zelf. Dat elk Sterrenbeeld (een foutieve benaming voor het zonneteken) gebruik maakt van nog legio andere factoren in de horoscoop om die Zonnekracht te verwezenlijken, doet niets af aan dat principe. Natuurlijk vertelt de individuele horoscoop, (en je deelt je horoscoop met niemand, wat dat betreft ben je werkelijk uniek, zoals weergegeven door de astrologie) je beter over hoe de Zonnekwaliteit het beste tot uiting komt: niet iedere Kreeft bijvoorbeeld houdt van kokkerellen of gezellig thuis blijven. Als je midden op de dag geboren bent en je bent een Kreeft, dan heb je de Zon in Kreeft "hoog" in de horoscoop staan (zoals de Zon ook hoog aan de hemel staat midden op de dag) en dat symboliseert dat jouw "familie"de grotere buitenwereld is: je hebt dan bijvoorbeeld belangstelling voor sociale strukturen of andere culturen: hun gewoonten: hetzelfde basisprincipe van Kreeft komt dan op een andere manier tot uiting. Natuurlijk is astrologie dus meer dan "zonne-tekens" (of "sterrenbeelden") alleen. Voor een werkelijke duiding van je horoscoop dien je ZELFS geen gebruik te maken van meestal vrij stompzinnige computerduidingen, waar je op bladzijde 1 het tegenovergestelde leest van bladzijde 2. Ga daarvoor gewoon naar een professionele astroloog met ervaring en iemand die je intuitief aanspreekt. Want ook astrologen verschillen in hun benaderingen. (De astrologie wordt immers door mensen geinterpreteerd, zoals de hele kosmos door mensen heen werkt, en de een zal een helderder spiegel voor de kosmische intenties zijn dan de ander, maar allen verwateren we de oorspronkelijke klanken van de kosmos in bepaalde mate, omdat we hogere frequentietrillingen nu eenmaal dor een meer verdichte struktuur, en dus een lagere frequentie, tot uitdrukking brengen). Desalniettemin en naarmate ik langer met astrologie bezig ben (25 jaar om precies te zijn), geloof ik dat als wij werkelijk onze Zonnekracht ook leven (op onze eigen manier), we creatiever zijn, en meer vreugde in het leven hebben. We "leven" onze planeten in de horoscoop niet altijd allemaal: een groot gedeelte daarvan vinden we geprojekteerd terug in de omgeving. We zijn niet altijd "van onszelf" en "vrij" om onszelf te zijn. En dat ware Zelf is wel degelijk de Zonnekwaliteit in de horoscoop. En dat betekent weer dat ik met veel meer overtuiging dan vroeger zonneteken-astrologie kan beoefenen. Maar nogmaals: het is heel goed mogelijk dat je jezelf niet in alles herkent, omdat je een individu bent, en niet hetzelfde leven leidt als al die talloze andere mensen op de wereld, waarmee je hetzelfde "sterrenbeeld" deelt.

 

RAM

Als Ram heb je het niet altijd even makkelijk in deze Nederlandse cultuur, want van zoveel echte "Ram-kwaliteiten" wordt altijd gezegd: "dat doe je niet, hou je rustig, en pas je eens wat aan". En dat terwijl de Ram de initiatiefnemer/-neemster behoort te zijn, waarbij je je innerlijke vuur en enthousiasme ten volle tot uitdrukking zou moeten brengen, andere mensen meeslepend in je kielzog. Als je goed in je vel zat, heb je het afgelopen jaar (1999) wel een enorme impuls in die ware natuur van je gekregen, maar 2000 zal voor jou niet meevallen. Er staan zo ongelooflijk veel planeten in het teken Stier, precies het teken dat het "rustig aan wil doen", en die algehele tijdsimpuls zou je kunnen frustreren, omdat je geen stap verder komt. Stier vraagt om consolidatie van dingen, niet om nieuwe initiatieven. Soms kan dat natuurlijk ook geen kwaad, zelfs niet voor jou als Ram-wezen. Bekijk de positieve kant van de "vertraging" waar we in 2000 in gaan zitten (ongeveer vanaf Mei) : je ziet eindelijk echt, concreet, resultaat. Als je tussen 31 maart en 3 april geboren bent heb je een enorm evolutionair jaar: alles schiet voor jou wel vooruit, je kunt jezelf helemaal doorzetten. Perioden in 2000 waar mensen je enorm waarderen, en het leven "goed voelt" zijn 1 tot 24 januari, 6 april tot 1 mei (deze maand kan ook fantastisch zijn voor je relationele leven), 13 juli-6 augustus en 19 oktober tot 13 november. Heel aktieve perioden in 2000 zijn: 12 februari tot 23 maart en 1 augustus tot 17 september. De periode waar het beter is om even bij jezelf te blijven en niet overhaast te reageren ligt tussen: 16 juni en 1 augustus. Naar boven


 

STIER

Dit wordt "jouw" jaar Stier! "Iedereen" heeft het erover: begin mei zullen er een heleboel planeten tegelijk in het teken Stier staan, waardoor de kwaliteit van de tijd in het jaar 2000 heel sterk "Stier-gekleurd" zal zijn. Na alle hektiek en nieuwe initiatieven van de afgelopen jaren, wordt het voor de hele mensheid tijd om eens even te consolideren en weer op kwaliteit te letten, om weer eens wat in de "vertraging" te komen, en energie weer eens te verwerken, in plaats van almaar door te hollen. En dus kom jij in je element, want dit zijn jouw specifieke talenten en gaven voor andere mensen: je brengt rust overal waar je komt en let op de kwaliteit. Je bent een doorzetter, volhouder en iemand die resultaatgericht is, en daar zal het (mede) in 2000 om gaan. Je kunt je eigen natuur dus helemaal ten volle ontplooien in het komende jaar! Perioden die wat dat betreft helemaal optimaal voor je zijn, en waarin je echt resultaat ziet en waardering krijgt zijn: 24 januari-18 februari, 1 tot 25 mei, 6-31 augustus en 13 november tot 8 december. Perioden waar je energie hoog is, en het ook goed is om aktief te zijn: 23 maart tot 3 mei, en 17 september tot 4 november. Tussen 16 juni en 1 augustus kun je wat emotioneler zijn dan normaal en dat kan heel genezend zijn, omdat je als Stier ook vaak "verstopt" met je emoties. Het is voor deze periode wel aanbevolen alles rustig weer te durven loslaten wat je opgebouwd hebt, om gewoon wat ongehechter te worden. Goede kwaliteit blijft toch wel bestaan. Het is gewoon niet de bedoeling alles in eigendom te willen houden. Naar boven.


 

TWEELINGEN

Ook de onrustige natuur van Tweelingen zal wat moeten wennen aan de "vertragingsakties" van alle planeten in het teken Stier dit jaar, maar misschien is het wel goed zo. Informatie "beklijft" misschien wat beter dan van hot naar her te gaan, zonder iets vast te houden. Tweelingen die tussen 1 en 4 juni geboren zijn zullen een enorm belangrijk jaar meemaken, met grote omwentelingen en veranderingen. Verzet je er niet tegen. En Tweelingen geboren tussen 24 en 27 mei kunnen enorm geinspireerd zijn, tot en met bijna helderziend toe. Je belangstelling voor metafysische dingen en voor spiritualiteit zal toenemen. Je kunt brainwave na brainwave hebben, en tegelijkertijd vraagt het jaar 2000 van je, je visioenen ook werkelijk te gronden, hetgeen niet makkelijk zal zijn voor jou. Dat wil zeggen: dat alles geldt voor het eerste halfjaar van 2000, want in de tweede helft van 2000 komt Jupiter in het teken Tweelingen terecht, en zul je succes na succes hebben, en je optimaal voelen. De kunst is je daar ook bewust van te zijn, en de kansen die je krijgt ook werkelijk te benutten. Uiteraard hebben die kansen te maken met de dingen waar jij goed in bent: netwerken, informatica, kontakten en ideeen uitwerken. De meest fantastische periode, ook wat de"Liefde" betreft, zal liggen tussen 31 augustus en 24 september. Maar ook tussen 18 februari en 13 maart voel je je gewaardeerd, tussen 25 mei en 18 juni apprecieer je zelfs ook wat meer concreter bezig zijn en resultaten zien, en tussen 8 en 31 december is je leven opwindend en leuk. Ga er verder maar van uit dat het tussen 3 mei en 16 juni enerzijds, en verder de hele maand november anderzijds, een drukte van belang zal zijn: je sociale agenda zal vol zitten, en al die kontakten stimuleren je enorm. Je werkt hard in die periode en blaakt van (mentale) energie. Tussen 16 juni en 1 augustus moet je een beetje oppassen met wat je zegt en schrijft, want de wereld reageert knap emotioneel tegen die tijd, en kan slecht tegen jouw rationele invalshoek op dat moment. Hou daar wat rekening mee in die periode. Naar boven.


KREEFT

Vooral de eerste helft van het jaar 2000 zal voor jou een heel goede periode zijn, Kreeft: vol warmte, gezelligheid en waardering voor "het goede van het leven". Richt je met hart en ziel op het kokkerellen, tuinieren, of op ecologische kwesties, als je oog gericht is op een groter geheel dan alleen je direkte omgeving. Het vrouwelijke element is sinds 1996 een beetje een ondergeschoven kindje geweest (evenals de aandacht voor de planeet Aarde, met al die "yange" planeten die het internet, het reizen, het aktief zijn, nieuwe dingen ondernemen, en het jezelf neerzetten in de buitenwereld, zo stimuleerden). Het wordt tijd voor weer meer respect en waardering voor vrouwelijke elementen, voor de waardering van het goede van de aarde, voor zorgzaamheid en emoties delen met elkaar. Daar komen jouw vermogens dus prima uit de verf! Stier en Kreeft houden samen de traditie hoog, vooral culturele tradities en familietradities. Perioden waar je aanwezigheid en werk enorm gewaardeerd worden, en mensen er blijk van geven ook van jou te houden, zijn: 13 maart tot 6 april en vooral 1 juni tot 13 juli. In de periode tussen 24 september en 19 oktober komen je sociale gaven en het uitwisselen van diepere gevoelens heel sterk naar voren. En ook al is het vakantie tegen die tijd: tussen 16 juni en 1 augustus ben je enorm aktief. De perioden waarin je overmatig emotioneel en makkelijk vanuit je lagere zelf kunt reageren en GEEN waardering daarvoor ontvangt van anderen liggen tussen 12 februari en 23 maart enerzijds, en 1 augustus en 17 september anderzijds. Naar boven.


 

LEEUW

Leeuwmensen zullen het jaar 2000 heel verschillend beginnen. De ene groep Leeuwen (geboren tussen 3 en 6 augustus) zullen heel sterk in hun kracht komen, een andere groep Leeuwen (geboren tussen 27 en 30 juli) zullen een steeds sterkere intuitie en spirituele kracht voelen, of, als je daar niets van merkt, heel sterk geconfronteerd worden met het dilemma "Ik-versus jezelf opofferen aan iets waarbij het Ik zich bijna lijkt op te offeren aan een groter geheel" (en dat is niet eenvoudig voor een Leeuw). Weer een andere groep: de Leeuwen geboren tussen 8 en 14 augustus worden steeds creatiever en willen hun leven vernieuwen en zelfstandiger worden: misschien begin je je eigen bedrijf, misschien wil je je vrijheid terug op een andere manier, of misschien bruis je gewoon van elektrische energie. Vrijwel alle Leeuwen, behalve zij die voor 3 augustus geboren zijn, zullen tevens enige frustratie op hun pad vinden, dat te maken heeft met dat alles minder snel gaat. dan je zou willen. Een afremmingsproces begint om alle kwaliteiten en nieuwe dingen wat beter te verwerken, wat beter te gronden en om goede fundamenten te scheppen voor de toekomst, drijfzand moet veranderen in stevigheid. De meest succesvolle Leeuwen, die daar nog het minste last van hebben, zijn zij die vanaf 20 augustus geboren zijn. Dat is dus een heel scala aan verschillende uitwerkingen voor iedereen die Leeuw is: afgezien van de rest van je horoscoop, ligt het er dus maar aan op welke datum je bent geboren. De perioden waarin je het meest geapprecieerd wordt en die ook het meest romantisch kunnen zijn (en dit geldt voor alle Leeuwen) zijn: 1 tot 24 januari, 6 april tot 1 mei, 13 juli tot 6 augustus en 19 oktober tot 13 november. Het aktiefst en meest vitaal voel je je tussen 12 februari en 23 maart, en 1 augustus en 17 september Perioden waar je het gevoel hebt dat je niet goed in je vel zit, vanwege tegenwerking of omdat je geen enkele aandacht krijgt liggen tussen 23 maart en 3 mei en 17 september en 4 november. .Naar boven.


MAAGD

Het jaar 2000 zal een beetje dualistisch zijn voor jou Maagd: Enerzijds komen de planeten aan jouw wensen tegemoet van helderheid, duidelijkheid en alles eens even goed regelen, en anderzijds is er telkens verandering, vernieuwing en het gevoel toch geen grip op de dingen te hebben... Rara hoe kan dat, en sterker: wat moet je er mee? Nou, het is tamelijk eenvoudig: alles wat tot de materie en zichtbare werkelijkheid behoort, loopt perfekt, beter dan je ooit had gedacht. Zekerheid, helderheid, duidelijkheid en grip heb je op alle gebieden die met financien te maken hebben, en met betrekking tot andere fundamentele dingen van je leven. Verwarring echter ontstaat (mogelijkerwijze) in je discussies, kontakten, en de manier waarop je denkt dat de wereld in elkaar steekt: het lijkt telkens anders te zijn dan je had gedacht.. er wordt veel flexibiliteit van je gevraagd, en openheid wat al deze zaken betreffen: ga niet in de verdediging zitten, wees niet al te kritisch of te perfektionistich, geniet van wat bestaat en sta open voor nieuwe impulsen in je denkwereld! Dat zou het beste zijn voor het komende jaar. Perioden waarin mensen je erg waarderen: 24 januari-18 februari, 1 tot 25 mei, 13 november tot 8 december. En tussen 6 en 31 augustus is het romantisch hoogtij. Perioden van hard werk en een evenredige energie zijn: 23 maart-3 mei en 17 september- 4 november. Perioden waarin je wat minder na moet denken en meer moet doen liggen tussen: 12 februari en 23 maart, en 1 augustus en 17 september. Naar boven.


WEEGSCHAAL

Over het algemeen wordt 2000 een prima jaar voor je Weegschaal - wel vindt er met name gedurende de eerste helft van het jaar een proces plaats, dat je misschien wat moeilijk vindt, maar wel een heel mooi proces is: als Weegschaal heb je namelijk de neiging (als je tenminste ook echt relateert aan de "klassieke Weegschaal" eigenschappen) mensen om je heen nodig te hebben en niet alleen dat: je leven is ook te veel afgestemd op je sociale agenda en andere mensen. je ontleent er zelfs je gevoel van eigenwaarde aan. Het kan heel nuttig zijn om direkt vanaf het begin van 2000 mee te gaan in de toon die de planeten op dit moment zetten, en die te maken heeft met veel meer bij je zelf te blijven voor wat betreft je zelfrespect en waardering voor je zelf. Met andere woorden: hou op met je gevoel van waarde te ontlenen aan een ander, en accepteer je zelf nu eens echt, blijf wat dichter bij je zelf, ga wat minder uit, zoek het wat minder buiten jezelf, en leer je eigen talenten nu eens echt waarderen! Maak het leven knus, gezellig en met respect voor alles wat van de natuur is. Kunst is een perfekte uitdrukking dit jaar: geef dingen echt vorm, schilder, teken, of maak muziek. Dit kan dan een enorm artistiek jaar voor je worden! Perioden waarin het leven echt heel leuk en gezellig is liggen tussen 13 februari en 13 maart, tussen 25 mei en 18 juni, tussen 31 augustus en 24 september en tussen 8 en 31 december. Tussen 16 juni en 1 augustus spoort het allemaal niet zo in de buitenwereld: dan is aandacht voor je emotionele leven en je binnenwereld heel belangrijk. Ruim anders in die periode je huis eens een keer goed op, dat zou wel passen. Naar boven.


 

SCHORPIOEN

Aangezien het jaar 2000 een "Stier-kwaliteit" heeft en Stier het dierenriemteken is dat precies tegenover Schorpioen staat, zul je potentieel een enorme bewustwording door kunnen maken in dit jaar. Bewustwording ontstaat namelijk heel vaak door precies de tegenovergestelde energie van iets te ontmoeten, en jij ontmoet precies de tegenover gestelde energie van jouzelf: vaak weerspiegeld door mensen die op je pad komen, maar ook door omstandigheden. Stier vraagt om wat meer rust te nemen, om eens te genieten van wat is, in plaats van altijd dieper te zoeken naar wat nog niet zichtbaar is, maar wel zichtbaar moet worden. Als Schorpioen ben je niet zo'n held in het gewoon genieten van het leven en het leven te nemen zoals het komt, maar voor het evenwicht kan het beslist geen kwaad in het komende jaar. Een aantal van jullie zullen in dit jaar te maken krijgen met het fenomeen van "gesetteld" raken, en voor een aantal andere Schorpioenen, namelijk zij die werkzaam zijn op machtige posities binnen de economie, zal er een confrontatie komen met hoe je je financiele macht gebruikt. Je uitgaven worden groter dan je inkomsten in dat geval: je mag wat leren minderen. Omgekeerd: de Schorpioenen die te weinig inkomen hadden (Schorpioenen hebben de neiging om alles heel extreem te doen: of ze zijn erg rijk, of erg arm), zullen kansen genoeg krijgen om eens wat meer vertrouwen te krijgen en meer inkomsten te krijgen, spendeer er in dat laatste geval gewoon zorgvuldige aandacht aan. Schorpioenen die geboren zijn tussen 27 en 30 oktober doen er goed aan hun idealen te volgen, Schorpioenen die geboren zijn tussen 7 en 13 november zullen nogal wat doorbraken en veranderingen meemaken, die wat stressig kunnen zijn, maar ook heel vernieuwend en opwindend, je gaat je namelijk onafhankelijker en vrijer voelen. Perioden die erg plezierig zijn voor de liefde zijn 1 juni tot 13 juli, en 24 september tot 19 oktober. Ook 13 maart-6 april is een heel goede periode wat dat betreft, maar de kans is groot dat je dan een beetje door een roze bril kijkt (niet dat dat erg is, maar dan weet je vast dat eventuele ervaringen niet blijvend hoeven te zijn). Een onrustige periode kan 3 mei tot 16 juni zijn, en tussen 4 november en 2 december kun je je ei niet kwijt, want het is dan belangrijker om te denken aan goed overleg, en een goede harmonie en minder aan de kwaliteiten waar jij zo goed in bent: waarheid en echtheid, ook al is dat confronterend. Naar boven.


BOOGSCHUTTER

Er zijn twee soorten Boogschutters: de eigenwijze Boogschutters die altijd het laatste woord willen hebben en hun mening verkondigen, nog zoekend naar waarheid en werkelijkheid, maar ondertussen al aardig overtuigd lijkt, en de Boogschutter die wijsheid heeft en een mentor voor anderen is. Naar de eerste soort wordt niet veel geluisterd, alleen vliegen de vonken er soms af in verhitte discussies en het tweede slag Boogschutters heeft een evolutionair punt bereikt waar het teken Boogschutter eigenlijk voor bedoeld was. Met name de Boogschutters die geboren zijn tussen 3 en 6 december zullen in 2000 de kans krijgen van nivo 1 naar nivo 2 te evolueren. En die Boogschutters die nivo 2 al bereikt hadden zullen merken dat ze in 2000 enorm in hun power komen en dat mensen zich werkelijk wat aantrekken van wat je zegt! De in November geboren Boogschutters zullen enorm genieten van vrijheid, maar ook van de mogelijkheden die het Internet biedt. Jullie "trillen als het ware helemaal mee" op de patronen van 2000. It's your time of life! Voor ale Boogschutters geldt echter tegelijkertijd dat de hele eerste helft van het jaar 2000 ook vraagt dat je wat meer aandacht geeft aan de natuur. Reizen, wat voor sommige van jullie je lust en je leven is, dient nu niet alleen te gebeuren om mensen te ontmoeten, maar om de grootse stilte van de natuur te ontmoeten. Het jaar begint in ieder geval goed voor je, ook at de liefde betreft: de maand januari zul je waarschijnlijk fantastisch vinden. Ook de perioden tussen 6 april en 1 mei, tussen 13 juli en 6 augustus en tussen 19 oktober en 13 november zijn heel gunstig voor je. En deze laatstgenoemde periode opnieuw met betrekking tot je liefdesleven, dus als je er aan toe was, kon dit wel eens het jaar van De Liefde worden. Tijd voor de natuur, maar ook om dingen even te verwerken en niet steeds als een meteoor door te gaan is het tussen 23 maart en 3 mei. Tussen 13 september en 4 november is het tijd m je dienstbaar te maken en niet al te hoog van de toren te blazen. Daarentegen kan de wereld niet stuk voor je tussen 12 februari en 23 maart, en 1 augustus en 17 september: neem dan het initiatief en het voortouw maar. Naar boven.


STEENBOK

Het jaar 2000 zal heel produktief voor jou als Steenbok-mens zijn, sterker nog: je zult je waarschijnlijk weer helemaal in je element voelen! Saturnus, de planeet die een nauwe relatie heeft met jouw Steenbok-zonneteken, staat praktisch de hele eerste helft van 2000 in een prachtige formatie: in het teken Stier, in een schitterende produktieve, succsevolle en resultaatgerichte verbinding met jouw Zon. Jouw pragmatisme, wens voor zekerheid, stabiliteit en werkelijk fundamenten leggen en vormgeven zullen voor de volle 100% tot uiting komen. Eindelijk zichtbaar resultaat dus! Perioden om je te binden aan een projekt of aan een ander peresoon voor wat de liefde betreft: 24 januari tot 18 februari, 1 tot 25 mei, en 13 november tot 8 december. In de maand Augustus kun je beter niet op vakantie gaan, want juist in die maand zal je dagelijks werk je enorm veel voldoening geven. En aangezien je van 17 september tot 4 november ook al met veel succes werkzaam bent, lijkt een "vakantie-advies" iets voor de periode mei/juni. Van 23 maart tot 3 mei, voor die tijd, is het even aanpoten geblazen, maar daar draai je je hand toch niet voor om. Naar boven.


 

WATERMAN

Als Waterman heb je de tijd van je leven nu de planeet Uranus (sinds 1996) ook in het teken Waterman staat- je eigen kwaliteiten die met onafhankelijkheid, vrijheid, uitvinden, vernieuwen, bewustworden en inzicht te maken hebben kunnen zich ten volle ontplooien: Uranus versnelt alle processen, en maakt je nu echt vrij. Dat geldt in 2000 specifiek voor Watermannen die geboren zijn tussen 4 en 9 februari (de eerder geboren Watermannen ondergingen dit proces van vrijmaken al, en de na 9 februari geboren Watermannen zijn vanaf 2001 en later aan de beurt. Als je tussen 23 en 27 januari geboren bent, zou je wel eens kunnen merken dat je bereid bent om in plaats van zo zelfstandig te zijn (hetgeen je al geworden was) nu weer heel sterk richting samenwerking gaat; andere Watermannen geboren in die periode ondergaan een enorme spirituele invloed in hun leven, die niet echt begrepen hoeft te worden door andere mensen. Watermannen geboren tussen 31 januari en 3 februari komen heel sterk op de voorgrond te staan dit jaar. Voor alle Waterman-geborenen geldt echter dat de eerste helft van het jaar 2000 geduld van je vraagt. Het is de bedoeling om niet alleen leuke nieuwe ideeen te hebben, maar ze nu ook eens grondig uit te voeren, ze te concretiseren met andere woorden. Dat kost tijd, en het kan je allemaal te langzaam gaan. Maar bedenk: dat als je het op je eigen manier zou doen, zonder die"vertraginsfaktor" , het allemaal lang zo grondig niet zou gebeuren en veel minder zoden aan de dijk zou zetten. Perioden in 2000 waarin je veel kontakten hebt tot en met potentiele geliefden toe, zijn 18 februari tot 13 maart, vervolgens 25 mei tot 18 juni, 31 augustus tot 24 september en vanaf 8 december. Tussen 17 september en 4 november is er op zijn gunstigst een tijdsperiode voor je aangebroken van reiniging en opruimen, of gewoon van hard werk, en wat minder gunstig: van nogal wat kritiek of gevit, waar je (terecht) niet zo goed tegen kunt. De laatste weken van het jaar zouden wel wat emotioneel kunnen zijn. Naar boven.


VISSEN

Vooral de eerste helft van 2000 zal potentieel een heel plezierige periode zijn voor jou, met name omdat je vrij gemakkelijk concrete resultaten kunt zien van je idealen. het stroomt vanzelf, als je er nu voor gaat ze in de stof te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor je zelf, je eigen leven en idealen ( en wat minder voor anderen, of nog erger: helemaal geen verantwoordelijkheid nemen ). Het jaar 2000 zal je visies concreter en daadwerkelijker laten ervaren dan welk jaar dan ook. Als je geboren bent tussen 1 en 5 maart wordt dit een indringend jaar voor je: er wordt meer helderheid van je gevraagd, en dingen die niet klopten worden doorgeprikt. Je kunt je er niet tegen verzetten, het gebeurt een beetje vanzelf. Als Vis is de kans trouwens ook groot dat je al weer een tijdje merkt (sinds ongeveer 1997-1998) dat je inderdaad al veel helderder bent, wat meer afstand kunt nemen en niet meer zo beinvloed wordt door omgevingsfaktoren. Bewustwording is wel degelijk jouw grote thema in deze jaren: je ondergaat, zogezegd, een nogal unieke "update" van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk (dat alleen voor jouw dierenriemteken geldt op dit moment) - : het slachtoffergdrag en volgzame gedoe van de Vissen is min of meer voorbij, je schat je zelf op meer waarde in (en terecht), en individualiseert je nogal. Daarbij kun je erg vernieuwend voor de omgeving zijn. Klassiek romantische perioden zijn voor jou in 2000: tussen 13 maart en 6 april - tussen 1 juni en 13 juli en tussen 24 september en 19 oktober. het is erg onrustig tussen 3 mei en 16 juni , en tussen 1 augustus en 17 september wordt je mogeljk een beetje ondergesneeuwd door andere mensen. (Een mooie test, of je de volgzame Vis uit het Vissentijdperk wilt blijven of de visionaire Vis van het Watermantijdperk kunt zijn, dat zich niet stoort aan het haantjesgedrag van sommige mannen in je omgeving. (Want dat zijn de mensen die je anders een beetje ondersneeuwen in deze periode.) Naar boven.

Geinteresseerd in de beschrijvingen van 1999? klik HIER.

Wil je meer weten over astrologie? Je kunt natuurlijk een emailcursus astrologie beginnen bij het CHTA. Klik HIER voor meer informatie. Maar als je liever een eerste cursusboek wilt bestellen: Ga dan naar de pagina Readers.

Welke tekens passen bij elkaar?
Tussen tekens van hetzelfde element bestaat een natuurlijke affiniteit, evenals tussen tekens van dezelfde polariteit. De rood gekleurde tekens in het schema bovenaan (Naar boven) behoren tot het vuurelement, en zijn "yang" gerichte tekens. De geelgekleurde tekens zijn eveneens "yang"gericht, en behoren tot het element Lucht. Lucht stimuleert Vuur. De Groen gekleurde tekens in het schema bovenaan behoren tot het element Aarde en zijn "yin" gerichte tekens. De blauwe tekens zijn eveneens "yin" en behoren tot het element Water. Water en Aarde zijn heel vruchtbaar samen.

Je eigen horoscoop:

Gevorderde cursisten van het CHTA maken onder toezicht KORTE schriftelijke betaalbare horoscopen: fl. 50,00 inclusief BTW en exclusief porto (fl. 3,20). De horoscopen omvatten een tekening en maximaal 3 pagina's tekst (1,5 regel afstand). Wil je zo'n duiding ontvangen, email dan je eventuele vraag, en je exacte geboortegegevens (plaats, datum en zo nauwkeurig mogelijke geboortetijd), en maak fl. 53,20 over op de postgiro van het CHTA 7546160. Je kunt je horoscoop dan met 1, maximaal 2 weken thuis verwachten.


(c) CHTA 1999/2000

Terug naar de index van deze site
Naar de voorspellingen voor 1999
Naar de voorspellingen voor 2001
Naar de officiele astro-site v.h. CHTA