Waarom klassieke astrologie?

De taak van de herontdekking van de "klassieke Astrologie" is tweevoudig:

we moeten niet alleen de technieken opnieuw leren ontdekken, maar ze dan ook proberen binnen een moderne context te plaatsen.

De intellectuele uitdaging van dit soort Astrologie is dus zeker niet het uitvinden van nieuwe begrippen, maar eerder nagaan of oude technieken "werken".

Wanneer we met de traditie willen werken moeten we eerst en vooral proberen ze te begrijpen om dan, waar het nodig is, eventueel deze traditie verbeteren. We mogen dus, in geen geval, omgekeerd te werk gaan en proberen de traditie te verbeteren vooraleer ze te begrijpen en we mogen evenmin de fout maken ze slaafs te volgen.


De bron en stamboom van deze oude technieken is heel interessant en essentieel, maar we moeten die technieken testen en proberen te begrijpen waarom zoveel systemen eigenlijk verloren gegaan zijn.

Ik wil er trouwens ook onmiddellijk op wijzen dat Astrologie geen vast gevroren anachronisme is en dat er ook plaats is voor vernieuwing, maar het moet een vernieuwing zijn die helder en duidelijk is en die haar tweeduizend jaar oude ervaring niet verloochent!

Astrologie leeft en ik geloof dat de studie van de klassieke begrippen IEDERE benadering van Astrologie, hetzij psychologische of bewustwordingsastrologie, kan en zal verbeteren.

Naast de bekwaamheid om beter te leren voorspellen, opent de klassieke en dan vooral de specifieke Middeleeuwse astrologie deuren, naar een beter begrip van de Westerse (Rozenkruisers en Kabbala) mystiek en naar Alchemie en Magie.

Jungiaanse astrologen gebruiken ook wel de woordenschat van deze occulte vaardigheden maar ze doen dit enkel om het feit te verdoezelen dat dit soort Astrologie niet meer en niet minder is dan psychologie.

Astrologie is totaal iets anders dan psychologie; de ware Astrologie vertelt ons op een echte bovennatuurlijke manier hoe en wanneer de gebeurtenissen in het leven zullen plaatsvinden, zoals echte Alchemie de ontwikkelingen behandelt waardoor iets gecreëerd wordt in deze fysische wereld.

Praktische Alchemie is Aardse Astrologie. Klassieke en vooral Middeleeuwse Astrologie kan ons aantonen hoe praktische Alchemie werkt want de betekenis van de planeten, tekens enz... zijn onaangetast gebleven door de 19e en 20ste eeuwse vervormingen zoals psychologie, Idealistische Filosofie en New-Age bewegingen.

Een juiste benadering hiervan blijft echter moeilijk zolang de geest van de astrologiebeoefenaar overladen blijkt met naar zichzelf verwijzende Jungiaanse herinneringen, dromen en beschouwingen.

De Klassieke Astrologie leert ons de objectieve werkelijkheid van het leven in herinnering te houden en tezelfdertijd het bestaan van superieure innerlijke krachten te accepteren.

Terwijl de gebeurtenissen in het leven door de uitwerking van astrologische krachten objectief zijn en plaats vinden op de periodes aangegeven in de horoscoop zullen we bemerken dat deze "objectieve tijden" hun eigen karakteristieke innerlijke geest hebben. Wanneer we onze zintuigen afdoend in handen hebben, kunnen we de objectieve realiteit waaraan we het hoofd moeten bieden beter begrijpen en misschien tot op een bepaald punt wijzigen.

Deze vorm van Magie hangt af van het feit in welke mate we de "tekenen van de tijd" kunnen aflezen. Middeleeuwse Astrologie heeft hiervoor de technieken in tegenstelling tot onze moderne benadering die, niettegenstaande haar pretenties, sterk in gebreke blijft in het maken van juiste voorspellingen voorwaarts en achterwaarts!

Dank zij zijn nauwkeurige ontledingsmethodes en zijn betrouwbare voorspellingstechnieken, bewijst de Klassieke Astrologie de tastbare, concrete werkelijkheid van een individuele en collectieve lotsbestemming.

Het inzicht in de realiteit van deze lotsbestemming leidt onvermijdelijk naar een zoektocht tot vrijheid.

Deze zoektocht is echter nodeloos of zijn invloed van zuiver amateuristische aard, zolang de misleide mens blijft geloven dat hij reeds vrij is en volledige controle heeft over zijn eigen leven.

Klassieke Astrologie toont onze gebondenheid aan een lotsbestemming door een nauwkeurige beschrijving te geven van voorspoedige tijden en tegenslagen. Door op deze periodes een precieze timing te plaatsen, leren we dat er krachten zijn waarover we geen enkele controle hebben.

Pas na deze les in bescheidenheid geleerd te hebben zijn we in staat om de wijsheid van de Oude Rozenkruisers, van de Griekse filosofen en van de Kabbalisten tot ons te nemen en te begrijpen.

Zo worden we Mens in de echte zin van het woord en zodoende kunnen we de weg naar God vinden.

Moderne Astrologie beweert dit te doen via New-Age benaderingen maar jammer genoeg is hetgeen aangeleerd wordt niets anders dan een verkapte vorm van psychologie. Zo worden hun ingewijden volledig misleid in een Astrologie die op haar best niets meer dan een psychologische waarde heeft en waarvan de redenering in het ergste geval egoïstisch en misleidend is!

Klassieke Astrologie behandelt de objectieve realiteit van het leven, dit in scherpe tegenstelling tot de moderne subjectieve benadering die stelt dat men is wat men is, maar men tezelfdertijd kan zijn wat men maar wil zijn!

Beoefenaars van deze kunst zijn er het sprekend bewijs van dat Klassieke Astrologie absoluut geen voorhistorisch monster is maar een opwindende voorspellende wetenschap. Hij die zich ernstig op het pad van de Middel-eeuwse Astrologie begeeft zal ontdekken dat deze Astrologie niet alleen zijn beloftes houdt maar leidt naar nog grootsere voordelen voor zijn beoefenaars. We moeten dan ook uit niet alleen de technieken bestuderen maar vooral de logica en de filosofische voedingsbodem die er achter schuilt, in overweging te nemen.

Ieder ogenblik in ons leven is heilig en ieder moment heeft zijn betekenis. We slagen zelden dit te beseffen maar op een moment van crisis weten we het dan wel!

Horoscopen worden verweven met ons bestaan wanneer we met de kosmos op één lijn komen te staan. Er zijn, zoals Robert Schmidt, de stichter van Project Hindsight het zegt, inderdaad keuzes in ons leven, maar er is ook, en vooral, het Lot van onze KOSMISCHE ZIEL.

Start

Naar boven Home pagina

Laatste aanpassing:

01-06-2020