Oorsprong

 

De naam "Van Acoleyen" kwam oorspronkelijk in Malderen, Steenhuffel, maar ook in een aantal gemeenten in Klein-Brabant veel voor.

Het was eertijds een familie, van vader op zoon, van landbouwers en boomzagers.

In het woordenboek van "de familienamen in België en Noord-Frankrijk", samengesteld door Frans De Brabandere - uitgegeven door het gemeentekrediet, 1993, vindt men tal van namen die verwantschap hebben of afgeleid zijn van de naam "Van Acoleyen".

Van Ackeleyen - Van Acoley(e)en - Van Accoley(e)n - Van Akoleyen - Van Akoleijen - Van Aroleyen - Van Akelije(n) - Van Akeley(e)n - Haeckeleye - Haekelaeye - Hakelye - Ockeley(eij) - Okeley - Occolay - Ackeleye - Acoleye - Akelei (plantnaam).

Met het raadplegen van allerlei bronnen en gegevens is het mogelijk enig verwantschap van families te centraliseren.

Hedendaagse spreiding van de naam

Bij opzoekingen gedaan door dr. Ann Marynissen, telde men in 1990 269 personen in België met de naam "Van Acoleyen".

De meesten van hen wonen in Klein-Brabant, de streek waar de drie provincies samenkomen.

In Oost-Vlaanderen 105, provincie Antwerpen 83, Vlaams-Brabant 67, Brussel 7, West-Vlaanderen 6 en in de provincie Namen 1. Het betreft personen met de juiste schrijfwijze "Van Acoleyen". Hieronder zijn andere hedendaagse varianten niet gerekend, bv. Van Ackeleyen, -eijen, Acoleyn, Acoleyen, - eijen, - ijen, - yen, Accoleyn, Accoleyen, - yen, van Akoleyen, - eijen, Aroleyen, Akelije(n), Akeley(e)n.

De bevolkingsgegevens van 1998, die online te raadplegen zijn op de website www.familienaam.be, geven als resultaat 273 personen met de familienaam "Van Acoleyen".

 

Een gelijkaardige kaart, maar minder nauwkeurig, kan men ook opvragen bij Sopres.

 

Betekenis van de naam "VAN ACOLEYEN"

De “Akelei” is de naam van een ranonkelachtige sierplant met trechtervormige, gespoorde blauwe, gele of roze klokbloemen. In de middeleeuwen was deze bloem het symbool van ootmoed en liefde, vandaar dat de naam “Akelei” verkozen werd als naam van verschillende rederijkerskamers onder andere “de Witte Acoleyen” te Leiden.

Het woord "akelei" is afgeleid van het Latijnse woord "aquila" dat adelaar betekent.

 

 

Die naam gaf men ook aan plaatsnamen waar deze plant groeide, bv. in Antwerpen en in Brussel vinden we een Akeley- of Accolaystraat.

(zie: het Verklarend woordenboek van de familienamen in Belgie en Noord-Frankrijk van F. DE.BRABANDERE (Brussel, Gemeentekrediet, 1993), deel 1, blz. 55-56. Deze laatste vermeldt o.m. oude 14de-eeuwse naamgenoten in het Hageland, niet te betekenen dat de naam uitsluitend daar ontstond. We vinden bv. familie Arcolie (met varianten: Hercoliers, Herqueliers, Erckoels, ...) wiens naam ook wordt afgeleid van de "Akeley" (9). In Mechelen ontmoetten we A°1539 een "Jouffr. Jacqmijne van Acholey alias Verstraten.