Bouwblokonderzoek Hoogstraat - Oude Koornmarkt -Reyndersstraat (met de Pelgrimsstraat): historische gegevens ancien régime

Ivan Derycke

Inleiding
Gebruikte afkortingen bij archiefstukken
Overzicht

Inleiding

Betreffende dit zeer interessante bouwblok dat sedert de jaren 1530 doorsneden wordt door de Pelgrimsstraat, is al heel wat onderzoek gebeurd en gepubliceerd[1]. Maar het onderzoek staat niet stil en regelmatig worden zaken bijgevonden. De hierbij horende bestanden geven een stand van zaken van de historische gegevens betreffende het ancien régime. In een enkel geval wordt ook recenter materiaal toegevoegd. Wat hier wordt aangedragen, bestaat uit zuivere beschrijvingen van eigenaars, bewoners en panden, zoals die in de akten voorkomen, met af en toe een beetje duiding. Het is ruw materiaal. Er werden zoveel mogelijk archivalische bronnen benut om meer te weten over de panden en de gebruikers.

Eens temeer wordt de gebruiker van dit materiaal verzocht uit respect voor het jarenlange zoekwerk van ondergetekende op een correcte wijze naar deze webpagina's te verwijzen wanneer het tot een publicatie komt. Uiteraard is het sterk aanbevolen dat men de gegevens ook nog grondig controleert. Men dient ook te beseffen dat de verhouding tussen het huidige pand met een bepaald huisnummer en de ligging van een pand in de middeleeuwen meestal niet met elkaar overeen komen. Delen van percelen worden verkocht, gronden herverkaveld. Men dient dus bijzonder voorzichtig te zijn met de interpretatie van de gegevens.

Mei 2009

Gebruikte afkortingen bij archiefstukken

Archief OCMW: Archief van het OCMW Antwerpen, nu geïntegreerd in het Felixarchief
RAA: Rijksarchief Antwerpen
SAA: Stadsarchief Antwerpen (Felixarchief)

Overzicht

Terug naar index

Straat Huisnummer en huisnaam
Hoogstraat 01 Cleyne Sint Franciscus
03 Kriekenboom
05 Bonten Hont
07-09 Grote en Kleine Baers
11 Fonteyne of Wyngaert
13 Paradys
15 Groote Gulden Schild
15A Wolsack en Gulden Osch
17 Schild van Mechelen
19 (Prins) Cardinael
19A Bont Calf
21 Bonte Coe
23 Lintworm
25 Walvisch
27 Halle van Nieuwkercken
29 Eenhoren
31 Groot Sarazijnshoofd
33 Cleyn Sarazijnshoofd
35 Halle van Armentières
37 Griffoen
Oude Koornmarkt 02 Grote Sint Franciscus
04 Sint Christoffel of Eland
06 Gulden Arent
08 Grote Jacht
10 Cleyn Jacht
12 Ackerman of Ploeghe
14-16 Rooden Schild
18-20 Gulden Bock
22 Witte Lelie
24 Gestreepten Esel
26 Cluyse (Oud Oosters huis)
28 Ooievaar
30 Pelgrim
32 Salvator
34 Kevie
36 Eemer
38-40 Grote en Cleyn Gans
42 Groenen Schild of Refter
44 Blomme
46 Witte Pluyme
48 Leeuwinne
50 (1) Roode Flessche
50 (2) Cleyn Vagevier
52 Groot Vagevier
54 Handvat
56 Wijngaert
58 Spiegel
60 Blauwe Voorschoot of Witte Sadel
62 Zwarte Ram
64 Beir
66 Tennen Pot
68-70 Hage
Pelgrimsstraat

Opmerking: de toekenningen aan de pare zijde zijn gedeeltelijk hypothetisch
01 Sint Pieter
02 Sint Marten
03 Sint Jan de Evangelist
04 Zie Ooievaar, Oude Koornmarkt 28
05 Sint Jacob de Mindere
06 Zie Ooievaar, Oude Koornmarkt 28
07 Sint Andries
08 Zie Ooievaar, Oude Koornmarkt 28
09 Sint Pauwels
10 Zie Ooievaar, Oude Koornmarkt 28
11 Sint Jacob de Meerdere
12 Grauwen Valck
13 Sint Philips
14 Wilden Kemel
15 Sint Mattheeus
16 Gulden Cam
17 Sint Simon
18 Turckyen
19 Sint Berthelmeeus
20 Turckyen (2)?
21 (1) Sint Thomas
21 (2) Sint Matthijs
22 Pakhuis van de Cluyse, Oude Koornmarkt 26 en
mogelijk achterhuis van het Groot Sarazijnshoofd, Hoogstraat 31
23 Cleynen Spiegel
24 Zie Groot Sarazijnshoofd, Hoogstraat 31
25 Witten Engel
26 Zie Groot Sarazijnshoofd, Hoogstraat 31
27 Groenen Hoet
28 Zie Mostaertmolen Reyndersstraat 23
30 Zie Halle van Armentières, Hoogstraat 35
32 Zie Halle van Armentières, Hoogstraat 35
Reyndersstraat 01: Zie Griffoen, Hoogstraat 37
03 Blauwe Haen
05 Sint Christoffel
07 Schilt van Keulen
09 Gulden Keersvorm
11-13 Roosboom
15 Witte Roose
17 Gulden Roose
19 Roode Roose
21 Blauw Hinne
23 Mostaertmolen
25-27 Wapen van Leyden
29 Gulden Vlies
31 Cop
33 Swert Peerdeken
35 Wit Peerdeken
37 Gulden Hert
39 (1) Appelhage
39 (2) Doerenhage
41 Witten Hert in den Hage
43 (1) Peerhage
43 (2) Groote Hage
45 Witten Hert
47 Mispelhage
49
51 Crieckhage
53 Roosehage
55 Donderbusse

 

[1] We geven hier enkel de publicaties van archiefonderzoek: I. DERYCKE, ‘Niet zomaar een herberg: de Grote Gans op de Oude Koornmarkt 38 van de XIVde eeuw tot nu’, in: Cornelis Floris, Jaarboek 1992, p. 105-117; I. DERYCKE, ‘De Kevie, Oude Koornmarkt 34, en haar afgesplitste buurman De Salvator, Oude Koornmarkt 32: de historische gegevens tot aan het einde van het ancien régime’, in: Cornelis Floris, Jaarboek 1993, p. 56-63;  I. DERYCKE, ‘De glans van een pand.  De herberg ‘De Spiegel’, Oude Koornmarkt 58 en zijn achterhuizen de ‘Cleynen Spiegel’, de ‘Witten Engel’ en de  ‘Groenen Hoet’, Pelgrimsstraat 23-27, tijdens het ancien régime’, in:  Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, Bulletin, 1994 3/4, p. 1-63; P. MACLOT, ‘Archiefonderzoek’, in: Den Gulden Greffoen, de renovatie van een 500 jaar oud pand = Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, jg. 1983, nr. 6, p. 2 - 25; G. DEGUELDRE, ‘Wat archieven zeggen... Historische gegevens over de huizen 'Wolsack', 'Gulden Osch' en 'Schilt van Mechelen' (Hoogstraat 15A - 17)’, in: Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, jg. 1984, nr. 4, p. 32 - 47; I. DERYCKE, ‘Het ontstaan van de Pelgrimsstraat’, in: Cornelis Floris,Jaarboek 1992, p. 83-101; I. DERYCKE, ‘Historische gegevens over de twaalf apostelen’, in: : Cornelis Floris, Jaarboek 1993, p. 83-116;  I. DERYCKE, ‘Textielbaronnen in de Hoogstraat’, in: Cornelis Floris, jaarboek 1995, p. 41-61; I. DERYCKE, ‘Geschiedenis van de Halle van Armentières, Hoogstraat 35, in:  J. VANDERHAEGHE en M. VAN DE CRUYS (red.), Gens Brabantica, jaarboek 1996, p. 149-162; I. DERYCKE, ‘Het Groot Sarazijnshoofd, Hoogstraat 31, tijdens het ancien régime: de historische gegevens’, J. VEECMAN (red.), Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg (BRABOM), nr. 1, Antwerpen, 1996, p. 39-46.