Mia Patrin-Loĝio

Verkita en 1896 de Rudjardo Kipling (1865-1936)
Traduko: A. J. Mechelynck.


Ĉefpaĝo Enhavo
Estis Rundle, staciestro,
Kaj Beazeley, de l'fervojo,
Kaj Hackman, provizisto,
Kaj Donkin de l'karcero;
Kaj Blake, instrukt-serĝento,
Dufoje nia Mastro,
Kun la eŭrop-var-vendisto,
Olda Framjee Eduljee.

Ekstere: «Serĝent'! Sinjor'! Salut'! Salaam!»
Interne: «Frato», kio ne faras malbonon.
Ni renkontiĝis per nivelilo kaj disiĝis per ortilo,
Kaj mi estis subdiakono en mia patrin-loĝio!


Bola Nath, librotenisto,
Kaj Saul', Adena Judo,
Din Mohammed, desegnisto,
Ankaŭ en landmezurado;
Estis Babu Chuckerbutty
Ankaŭ Amir Singh, la Sikho,
Kaj Castro la riparisto,
La Romia katoliko !

La ornamoj ne tre belis,
En la olda, nuda Templo,
Sed ni konis la landmarkojn,
Kaj je har' ne deflankiĝis;
Kaj ĝin retrorigardante
Ofte mi tiel frapiĝas,
Senkreduloj ne ekzistas,
Krom se temus pri ni mem.

Ĉar monate, post laboro,
Ĉiuj ni fumante sidis,
(Ne aŭdacante bankedojn
Por ne rompi kast-regulojn),
Homo al hom' priparolis
Religion kaj alion,
Ĉiu pensojn rilatante
Al sia kutima Dio.

Tiel hom' al hom' parolis,
Kaj ne unu frat' moviĝis
Ĝis maten' vekis kukurojn
Kaj la fian febrobirdon;
Ni dirus, ke 'stas strange,
Veturante al la lit',
Dum Mohammed, Dio, Ŝiva
Gardovicis en la kap'.

Ofte por la Registaro
Tiu piedo vagadis,
Kaj salutis al frataroj
Oriente, Okcidente,
Laŭ ordonoj ricevitaj
De Kohat al Singapuro,
Sed, aĥ, ke mi ilin vidu,
Ree en mia Loĝio !

Mi ŝatus ilin revidi,
Miajn Fratojn nigrajn, brunajn,
Kun bonodoraj cigaroj
Dum laŭiras bruligisto;
Kaj la olda trinkaĵisto
Ronkas en apuda ejo
Kiel Mastro en bonstato
Ree en mia Loĝio !

Ekstere: «Serĝent'! Sinjor'! Salut'! Salaam!»
Interne: «Frato», kio ne faras malbonon.
Ni renkontiĝis per nivelilo kaj disiĝis per ortilo,
Kaj mi estis subdiakono en mia patrin-loĝio!Ĉefpaĝo Enhavo