Dao-de Jing

道德経

Unua parto: 道経 Dàojīng


Reiro al lingvo-elekto Reiro al la ĝenerala enirpaĝo
Piednoto: Se vi ne vidas la kromsignitajn latinajn literojn aŭ la ĉinan skribon... Kliku min!


  1. Vojebla vojo, maldaiŭra vojo
  2. Subiĉiele ĉiuj agnoskas belfaron bela
  3. Ne honoru gravulojn, regatoj ne disputos
  4. La Vojo ŝprucegas, kaj per iom da uzo ne elĉerpiĝos
  5. Ĉielter' indiferentas, tiel al ĉiuj estaĵoj kvazaŭ al pajlohundoj

Reiro al la supro Reiro al lingvo-elekto Reiro al la ĝenerala enirpaĝo


Piednoto:


Reiro al la supro Reiro al lingvo-elekto Reiro al la ĝenerala enirpaĝo