Reiki
Omhoog ] Omhoog ] Omhoog ]

 

Start

Ik ben Ann - gaŽl en ik doe een soort handoplegging die Reiki. Want reiki is een levensenergie die ons doet veranderen.

ik 3 jaar en ik een ongeluk gehad en mijn linker onderbeen was weg maar kan ik nu terug alles doen want ik ben 18 keren geopereert geweest . Maar dat was lang geleden,nu ben ik 32 jaar en miesschien wijs genoeg om te weten wat ik moet of nietdoen....

Ik zoek nu mensen die mij kan bijv. kan helpen aan deze project .dit gaat parapsychologie en reiki

Wat betekent reiki voor ons

reiki is voor mij , een verschijnsel van actieve liefde en harmonie ' en dat geeft een goed gevoel in ons.een geschenk die god heeft ons gegeven , ik zeg altijd in de naam vader en de zoon en de heillige geest.o god in mij zelf een verschijnsel voelen . Zoals eenvoud , een onmetelijke energie ,een verschijnsel van doorstroming van het goddelijke ' liefde geven aan men zelf of aan de andere personen die ik lief heb . O. ik denk dat ik gevoeler word met mijn lichaam en geest  want de stroming word groter en groter en ik voel mij intenser ................

Tatra - samenkomen in het hart

de yogi die , door het wekken van de energie , standvastig op de sprong van de tweevoudige beweging van emanatie en ons verschijnsel die weet hoe dat gaat.

Geheimen

Onszelf uiten is communiceren . Wanneer we een geheim waren , moeten we niet alleen goed opletten op wat ons over de lippen komt , maar ook op wat we misschien zouden kunnen zeggen met ons lichaam en onze ogen en gelaatsiutdrukking . We worden de waakzame controleur van ons eigen wezen - er eerder los vanstaand dan er deel van uitmakend . We zijn dan afgesneden van de spontane , stromende trilling die ware levendigheid kenmerkt . Veel kinderen gaan gebukt onder de last dingen geheim te moeten houden. Het sexueel misbruikte kind , door dreigementen tot stilzwijgen gebracht , moet met een slot op zijn vijfde chakra leven . 'ik vermoord je als je hier ooit iemand iets over vertelt , 'is een zin die maar al te veel slachtoffers van kindermisbruik in hun ziel gekerft hebben bestaan . Het vebod hebben dermate sterk verinnerlijkt , dat ze in volgeslagen paniek raken of zelfs door zelfmoordneigingen gegrepen worden wanneer ze dan eindelijk , tientallen jaren later , over de schanddaad naar buiten durven treden . Het jongetje dat te horen heeft gekregen dat het nooit over pappies drinken mag praten , moet een gezinsgeheim bewaren. Het kan niet ten volle in zijn waarheid leven . Wanneer in het gezin schaamte bestaat over iets wat intern bekend is , maar dat niet met buiten gedeeld kan worden - schaamte over geld , ziekte , geestesziekte , verslaving of misdaden - geldt de onuitgesproken regel dat je nooit over deze werkelijkheid mag praten met iemand vanbuiten het gezin . Het kind moet dan op zijn goede zijn voor de spontane expressie van zijn vijfde chakra en er goed op letten dat het niet praat over dingen die het misshien juist het meest dwarszitten . Dat kan ten grondslag liggen aan een levenslang patroon , dat vooral desastreuze gevolgen voor intieme relaties kan hebben . Maar er worden ook dingen voor kinderen geheimgehouden . ik ken iemand wiens moeder stief wanneer toen hij acht was , maar die had nooit over de redenen van haar dood mocht praten of zijn gevoelens erover laten blijken . Er werd doodgewoon nooit meer over gesproken . Een andere cliŽnt had een broer die zelfmooerd had gepleegd en de zinsleden was verboden zelfs maar zijn naam nog uit te spreken . Wanneer er overduidelijk problemen in het gezin bestaan , maar er niet openlijk over wordt gesproken , pikt het kind de onuitgesproken regel op dat er dingen zijn die je geheim moet houden . Dat maakt het voor hem onmogelijk om vragen over het probleem te stellen en moeilijk om later in zijn leven over andere problematischekwesties te praten . Hoewel gesproken taal zelfs al op jonge leeftijd geprogrammeerd wordt , wordt het gebruik van communicatie voor het oplossen van problemen heel de jeugd door gemodelleerd , in het bijzonder gedurende de ontwikkelingsstadia van de hogere chakra's . De sexualiteit is een ander veelvuldig verboden oderwerp . In een gzin waarin nooit over seks  wordt gesproken , beseft het rijpende kind dat het de eigen sexuele gevoelens volkomen verborgen moet houden . Aangezien sexualiteit en mastrubatie natuurlijk zijn in het leven van een opgroeiend ki!nd , moet het wel muren van schaamte - en schuldgevoelens opbouwen teneinde het geheim binnen te houden . Dat verdringt de sexualiteit naar het schaduwrijk . Als je je weinig op op je gemak voelt om er over sexuele kwesties te praten , vergroot dat het risico van ongewenste zwangerschappen , sexueel overdraagbare aandoeningen , verlammende verlegenheid , schaamte in allerlei vormen van afreagerend gedrag . geheimen werken onwetendheid in de hand . Ze verhinderen dat een onderwerp in het licht van het bewustzijn komt en er nieuwe informatie ter beschikking komt . Geheimen blokkeren de energiestroom door  het  vijfde chakra naar de hogere sferen van bewustzijn en zorgen ervoor dat herhalende en dwangmatige gedragspatronen instandgehouden blijven .

Angst

We bezitten een biologisch instinct om bij gevaar stil te zijn . Behalve dat we reageren door lichelijk te verstijven , houden we instictief onze adem in om zo stil mogelijk te zijn . Door het inhouden verstijft ook onze stem , want zonder adem toch kunnen we ons stemapparaat niet gebruiken . Hoe vaak gebeurt het bijvoorbeeld dat mensen met een nachtmerrie het willen uitschreeuwen , maar geen enkel geluid kunnen uibrengen ? Wanneer iemand in een chronische angsttoestand leeft , sluit zijn keelchakra zich . Niet alleen zijn bevreesd voor wat er zou gebeuren wanneer  we onze keel openen , maar de fysiologische ervaringvan angst zelf ook een blokkerend effect . We snakken naar adem ;we kunnen geen woord uitbrengen ook alzouden we het willen . We kunnen niet diep doorademen , het duizelt in ons , hoofd en we kunnen  niet meer denken . Echte communicatie onthult onze innerlijke toestand .  Wanneer we als kind woede of exenssieve kritiek over ons uitgestrot krijgen , lichaamlijk mishandeld , seskueel misbruikt of vernederd worden , ontwikkelen een agst om onszelf nog bloot te geven . We sluiten onszelf op in de gevangenis in veiligheid te zijn ,  met onze in onze spieren neergeslagen gewoontepatronen als de tralies  van onze cel . De cipier houdt vooral ons keelchakra nauwlettend in de gaten , want de stem binnenin verlangt er geheimelijk naar uit te breken . Een luidere breng ons tot stilzwijgen en onze stem wordt een fluisterstemmetje , welk patroon na verloop van tijd permanent in onze geest gegrift staat.

Balans

uiteraard is bij geen van beide uitersten sprake van een gezonde keelchakra . Een gezond keelchakra houdt in dat we de waarheid van onze eigen ervaring accuraat kunnen verwoorden , andermans waarheid opmerken en aannemen en het leven creatief en effectief benaderen . Met een evenwichtig vijfde chakra bezitten we goede communicatieve vaardigheden , zowel op het vlak van onze zelfexpressie als op dat van het effectief luisteren naar de anderen . Een goed luisteraar kan vragen stellen die informatie loskrijgen , van die informatie gebruikmaken en de ander laten weten dat hij gehoort en begrepen is . Met een gezond vijfde chakra is onze stem resonant en aangenaam om naar te luisteren en bezit een natuurlijk ritme met de gepaste tonaliteit en geluidsterkte . We kunnen naar gelang van de situatie onze stem vrheffen of stil zijn . in gesprekken bewaren we een balans tussen spreken en luisteren . Aangezien het vijfde chakra nauw met ritme is verbonden , bezitten we een goed gevoel voor timing en zijn sierlijk in onze activiteiten en lichaamsbewegingen . Ernegetisch stroomt de levensvibratie vrijelijk en levendig  door ons heen , zonder schokken of rukken en zonder zelfbewust of geagiteerd zijn . Niet in de laatste plaats leefd iemand met een vijfde chakra creatief . Hij is redelijk goed geindividueerd en is niet uit angst gebonden aan de gangbare manieren om dingen te doen . Naarmate de energie uit de lagere chakra's zich verplaats naar de hogere chakra's wordt de vorm minder belangrijk , terwijl intelligentie , bewustzijn en denkcapaciteit in belang toenemen . Overigens betekend creatief leven niet louter dat we op het vlak van de kunst actief zijn . Creatief leven doen we vanuit de atitude  open te staan voor alles wat mogelijk is . Dat de kwaliteit van iemands keelchakra kunnen we niet beoordelen op de grond van het feit of hij tekent , danst of of muziek maakt . We kunnen al dat soort dingen bij onszelf erin stampen en mechanisch uitvoeren , zonder ook een sprankje creativiteit . Met een gezond keelchakra werkt het progressieve geest daarentegen langs deze poort met de levensstroom van het lichaam om nieuwe manieren voor het benaderen van het leven te sceppen . dat kan bijvoorbeeld blijken uit de manier waarop we ons kleden , praten of variŽren in de route naar ons werk . Durven we creatief te zijn? Bezien we het leven als een schatkamer van oneindige mogelijkheden? gewoontedieren of leven we volslagen onbevangen en vrij in het moment? Dat kenmerkt ware creativiteit.

Onze mysterie van de liefde

Dat de ene mens van een moet houden , dat is misschien wel de moeilijkste taak die ons vertrouwd , de ultieme taak , de eindtoets , het werk waarvoor al het andere werkslecht voorbereiding is

Door de gouden vlammen van ons machtcentrum gedragen , komen we nu bij het hart van het chackrasysteem aan . Hier ligt , in een groene band , het midden van de regenboogbrug . Hier zijn we halverwege  onze reis . Net zoals de groene , groeiende planten die vanuit hun wortels in de aarde richting hemel opschieten , reiken ook wij in twee richtingen naar buiten -  door de manifestatiestroom diep in onszelf uit te stijgen . in het hartchackra komen deze stromen in volmaakt evenwicht in het centrum van ons wezen samen . Vanuit dit heilige centrum - het hart van het systeem - gaan we het mysterie van de liefde binnen .

De belangerijkste onderwerpen waarmee het hartchackra te maken hebben , zijn evenwicht , liefde en relaties . Evenwicht bergt ons in het middelpunt van waaruit we liefde kunnen we liefhebben , liefde ons relaties aangan en relaties bieden ons de kans het op zichzelf gerichte ego van de onderste ckackra's tot bewust zijn van het grotere rijk waarin zijn we ingebed in te wekken . De betovering van liefde stelt ons open voor de weg naar ruimer bewust zijn .  Wanneer we verliefd worden , hebben ineens geen partnser meer , worden we uit onze egocentische gewoonten gehaald en zien we de wereld ineens heel anders .

Liefde doet onze starre opvattingen verdijnen en verandert  onze spychische structuur . Wanneer we verliefd worden .  zien  we de dingen met andere ogen - kleuren zijn dieper , plaatsen krijgen een nieuwe betekenis , van onze geliefde worden de interesses . Terwijl de liefde onze horizon verbreed , bregt ze ook een diepere verbinding met onszelf tot stand . Verliefd worden brengt ons in ons lichaam terug : verlangen brengt ons via onze behoeften met het fysieke zelf in contact .  Met een ander celebreren we de tempel van het lichaam te eren we onze lichaamlijkheid .  Terwijl we in onszelf de gaven naar boven halen die we met onze willen delen , worden we gedwongen onze diepste aard onder de ogen te zien en te ontwikkelen . De entimiteit van de liefde  legt de schaduw integreert deze tegelijktijd . Wanneer we een ander liefde's vol accepteren , kunnen de afgewezen delen van onze psyche tevooschijn komen. Relaties verschaffen niet alleen een kader waarin de schaduw wel te voorschijn moet komen , de intimiteit ervan nodigt ons er ook toe uit de ander deelgenoot te maken van die diepste , verborgen  delen van onszelf . 

Deze gunstige ontvast legt de fundamenten voor de zelfexpressie van chackra vijf , daar we