In 2007 zijn er niet minder dan zeven werken geselecteerd en aangekocht geworden met geld uit het Fonds René Depret en geschonken aan het Stedelijk Museum van Leuven.

Onder een ruime belangstelling van de pers hebben de talrijk samengekomen leden en het bestuur van de Vrienden van de Leuvense Musea in de gotische zaal van het stadhuis op 27 oktober 2007 de door hun vereniging gefinancierde werken van artiesten van eigen bodem aan de Stad Leuven en haar Museum plechtig overgedragen.

Hierna een overzicht van de geschonken werken alsook een korte schets van de kunstenaars. In de Museumstrip nr. 4 van 2007 is een uitvoerig verslag van deze hoogdag voor het Leuvens cultureel patrimonium te lezen.


Fred Bellefroid (Zonhoven º1945) is een late roeping in de kunst, want hij studeerde eerst sociologie aan de K.U.Leuven (1965-1969). Van 1974 tot 1979 werd hij aan de Leuvense Academie opgeleid tot beeldhouwer en hij zou zijn loopbaan aan de universiteit doubleren met een kunstcarrière.
Bellefroid geraakte bekend door zijn Leuvense "Kotmadam".

Hij streeft naar beweging. Bij hem richt deze zich op de sport; getuigen hiervan zijn geïndividualiseerde sporttrofeeën, in het bijzonder die van de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste.

Uit zijn werk kozen de Vrienden "De Aanzet" (brons): een figuurtje met gespreide armen en verende knieën staat op een hoge zuil, klaar voor de sprong.
Kris Geniets komt uit Tielt in het Hageland, Zij kreeg haar vorming van Jos Vanbekbergen aan de Leuvense Academie en won in 1971 de driejaarlijkse Prijs Delaunois voor Schilderkunst.
Deze olieverfschilderes en aquarelliste werkte in Venetië. Aanvankelijk koos zij voor het intimistische stilleven, nu verkiest ze het landschap.
Zij werkt gedurende een deel van het jaar te Malaucène -aan de voet van de Mont Ventoux- en bezingt er de wereld van Pagnol, Giono, Daudet en Mistral.

De Vrienden verwierven van haar "Provence" (70 x 60 cm), een fauvistische olie op doek met de zo typische getormenteerde olijfbomen in lentebloei.
Paul Mariën (Elsene º1932) werd gevormd aan de Academies van Brussel en Etterbeek en was leerling van Jean Rancy en Léon Devos. Hij was van 1976 tot 1993 leraar aan de Leuvense Academie.

Zijn verstilde ingetogenheid en zijn hang naar het mysterieuze brachten hem tot de wereld van het magisch realisme en tot het mysterieuze stilleven.

De Vrienden kozen "De draak van Dreyfus", een paneel (olie op doek) dat alle ingrediënten bevat van zijn magisch-realistische verbeeldingswereld.

Paul Mariën heeft een persoonlijke webstek met heel wat foto's van zijn werken.
Klik hiernaast op www.paulmarien.be
Francis Méan (Luik º1952) kreeg zijn hogere opleiding aan Sint-Lucas te Luik. De prijs Philippe d'Arschot in 1977 was de start van zijn carrière. Te Leuven werd hij door de galerie Embryo gepromoot. Sindsdien trekt zijn loopbaan langs internationale paden: in België, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland, Canada, de States en het Groothertogdom Luxemburg. Heel wat weerklank vond zijn decoratie van het Sheraton in Malmö. Zijn kleurgrafiek is een vaste waarde op de internationale kunstbeurzen.
De Vrienden vonden dat zijn drieledige map met kleuretsen "Ecritures" uit 2003 in de Leuvense stedelijke collecties niet kon ontbreken.
Meer werken kunnen bekeken worden op de webpagina van Francis Méan. Klik hiervoor op www.mean.be
Sculpteur Willy Meysmans (Mechelen º1930) studeerde aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen en was er leerling van Olivier Strebelle. Te Leuven was hij leraar aan de Academie van 1964 tot 1995.
Vanaf ca. 1970 ruilde hij het carrara-marmer en zijn beitels voor kleimodellering en giet hij zijn ruiters, paarden, vrouwen en lopers in brons volgens de verlorenwastechniek.

Hij exposeerde in eigen land, in West-Europa en in Afrika. Bij ons geraakte hij bekend met zijn keramische sculptuur voor het Belgisch paviljoen op expo 58, met zijn Fiere Margriet, zijn rotondebrons te Rotselaar en zijn gerechtelijke beeldengroep in het Villerscollege.

Zijn retrospectieve kreeg hij te Mechelen in 2001.

Van hem kochten de Vrienden "Zegen", een brons dat representatief is voor zijn beste periode.
Willy Peeters (Turnhout º1957) heeft bij ons en in Nederland de publieke ruimte veroverd en hoeft nauwelijks nog introductie.
Zijn vorming genoot hij aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Brussel. Sinds 1983 werkt hij als zelfstandig kunstenaar en realiseert hij, volgens de verloren wastechniek, grote en kleine beelden en beeldengroepen, de laatste jaren hoe langer hoe meer gecombineerd met bewerkte stenen en rotsen. Ook wereldwijd verspreide "awards" voor organisaties staan op zijn palmares, evenals portretbustes (o.a. die van premier Marc Eyskens). In het Belgisch parlement bevindt zich nog ander werk van hem. Deze onderscheiding deelt hij met Mariën en Meysmans. Hij is in Leuven vooral bekend om zijn gouden "Meester Jan" boven op de Sint-Pieter, van de "Kanaalgravers" aan de Vaartkom, en van "de Overgang" in het Provinciaal Domein te Kessel-Lo.
De Vrienden vonden dat hij ook met een interieurbeeld in de stadscollecties moest aanwezig zijn en kozen "Een beetje terughoudend", een fraai voorbeeld van een bewegingsmomentopname. Meer werk van Peeters kan bekeken worden op zijn webstek.
Klik hiervoor op www.willy-peeters.com
Met dit werk "My kingdom for a horse" (kleurets) -een knipoog naar Shakespeare- typisch voor de intellectuele ironie waarmee hij zijn oeuvre weet te kruiden (LVB) toont Jos Van Moorhem (Leuven º1957) kracht en kwetsbaarheid waardoor er telkenmale een nieuwe of vernieuwde spanning ontstaat die zich reflecteert in een voortdurende strijd tussen expressie (de inhoud) en de materie (techniek) (Fremau).

Hij leerde etsen aan de Leuvense Academie, waar hij gevormd werd door Paul Van Eyck en ook lessen kreeg van Jiri Brazda uit het grafiekland Tsjechië. Deze laatste bracht hem technieken bij die bij ons ongebruikelijk waren.

Hij oefent zijn grafisch beroep uit voor de Leuvense Universitaire Ziekenhuizen, wat niet wegneemt dat hij zijn eigen artistieke creaties vrij regelmatig toont aan zijn ruime kring van belangstellenden. Hij is een uitermate knap technisch begaafd kunstenaar die telkens de grenzen van de etskunst weer verlegt.

Een e-mail aan de webmaster kan via webmaster@museumvriendenleuven.be