Het geslacht Both uit Sommelsdijk (2)

Met dank aan (voor verbeteringen en aanvullingen):

Generatie II

II-a

Pieter Bodt, geboren rond 1570.

Pieter is alleen bekend door de patroniem van hieronder vermeld kind.

Zijn kind(eren):

 1. Dirck Pieterszn Bodt, volgt onder III-a

Generatie III

III-a

Dirck Pieterszn Bodt, geboren rond 1600, overleden na 1666, zoon van Pieter Bodt (zie II-a).

Dirck is getrouwd met [Maatje?].

Onder de doopgetuigen wordt een zekere Dirck Pietersen Bodt vermeld. Hij is zeer waarschijnlijk dezelfde persoon als de vader van onderstaande zonen. Hij wordt ?nmaal samen vermeld met Susannetje Jans [Van Lith of Spanjaert].

Zijn dochter Maertje wordt alleen vermeld als doopgetuige met patroniem onder de kinderen van beide broers Pieter en Arij. Met het huwelijk wordt zij vermeld als Maetje Dircksdr van Dussen. Mogelijk is haar vader Dirck Pieterszn Bodt dezelfde persoon als de in Dussen vermelde Dirck

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Dirckszn Both, geboren rond 1630, volgt onder IV-a

 2. Arij Dirckzn Both, geboren rond 1630, volgt onder IV-b

 3. Maetje Dircksdr [Both], geboren te Dussen rond 1640, volgt onder IV-c

Generatie IV

IV-a

Pieter Dirckszn Both, geboren rond 1630, overleden voor 1671, zoon van Dirck [Pieterszn] Both (zie III-a).

Pieter is getrouwd met Lijntje Simonsdr. Lijntje is later getrouwd te Sommelsdijk op 7 maart 1671 met Jan Leendertszn van der Boom. Jan is eerder getrouwd geweest met Neeltge Claesdr. Jan is later getrouwd te Sommeldijk op 19 oktober 1674 met Marijen Fransdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Maetje Pietersdr Both, geboren te Werkendam rond 1650, volgt onder V-a

 2. Cornelis Pieterszn Both, volgt onder V-b

 3. Annetje Pietersdr Both, gedoopt te Sommelsdijk op 17 februari 1656.

 4. Dirck Pieterszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 11 maart 1657, volgt onder V-c

 5. Leendert, gedoopt te Sommelsdijk op 7 september 1664 (getuigen: Adriaen Thomasen [Doij] en Saertje Krijnsendr), jong overleden.

 6. Leendert Pieterszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 25 juli 1666 (getuigen: Hendrick Teunis Noorloos, Ariaen Thomassen Doij en Trijntje Theunis Noorloos).

  Leendert is getrouwd met Neeltje Jacobsdr.

IV-b

Arij Dirckzn Both, geboren rond 1630, zoon van Dirck Both (zie III-a).

Arij is getrouwd met Neeltje Jansdr Snel, dochter van Jan Snel.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirck Arienszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 29 augustus 1659 (getuigen: [grootvader] Dirck Pietersen [Both] en [tante] Martijntje Dircks [Both]), volgt onder V-d

 2. Leendert Both, gedoopt te Sommelsdijk op 18 april 1661 (getuigen: [grootvader] Jan Snel en Trijntje Marijnusdr [huisvrouw van Gerrit Willemszn?]).

 3. Thomas Arienszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 22 oktober 1662 (getuigen: Johannes Jacobsen van der Lith en Pietertje Jansdr Spaenjert), volgt onder V-e

 4. Frans Both, gedoopt te Sommelsdijk op 21 december 1664 (getuigen: [oom] Pieter Dircksen [Both] en Annetje Jans van der Lith).

 5. Maetje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 2 mei 1666 (getuigen: [grootvader] Dirck Pietersen Bodt en Susannetje Jansdr [van der Lith]), jong overleden.

 6. Maetje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 16 mei 1672 (getuigen: aangetrouwd [neef] Arjen Aersen Garegoet en [nicht] Majen Pieters [Both]).

  Maetje is getrouwd met Jacob Noortloos.

 7. Jan Arienszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 9 maart 1674, volgt onder V-f

  doopgetuigen: [oom] Jan Abrahamsen Trommel en Anneken Jans [van der Lith, echtgenote van Johannis Marijnuszn Breeman].

 8. Anneken Ariensdr Both, gedoopt te Sommelsdijk op 10 augustus 1676 (getuigen: [grootvader] Jan Snelsen en Lisebeth Jacobs), volgt onder V-g

 9. Pieter Arienszn Both, volgt onder V-g

IV-c

Maetje (Martijntje) Dircksdr [Both], geboren te Dussen rond 1640, dochter van Dirck Both (zie III-a).

Maetje is getrouwd te Sommelsdijk op 19 april 1670 met Jan Abrahamszn Trommel, overleden rond 1679, zoon van Jan Trommel. Jan is eerder getrouwd geweest met Hester Hendricksdr.

Bronvermeldingen:

 • 19-04-1670: Jan Abramse Trommel, weduwnaar van Hester Heijndericx, met Maertijntge Dirckx van Dussen, beijde wonend Sommelsdijk.

 • 09-03-1674: Jan Abrahamsen Trommel is doopgetuige voor Jan, kind van Arij Dirxen Bot en Neeljen Snels.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirckje Trommel, gedoopt te Sommelsdijk op 24 oktober 1671 (getuigen: [oom] Aren Dirxen Bott, [tante] Neeljen Jansen [Snel]).

 2. Jan Trommel, gedoopt te Sommelsdijk op 27 maart 1679 (getuigen: [oom] Pieter Abrahamsen [Trommel], [oom] Aren Dirxen [Both], [tante] Dijngena Abrahamsen [Trommel]. De vader is overleden).

Generatie V

V-a

Maetje Pietersdr Both, geboren te Werkendam rond 1650, dochter van Pieter Dirckszn Both (zie IV-a) en Lijntje Simonsdr.

Maetje is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 13 januari 1672 met Adriaan Arendszn Gaergoet, zoon van Arend Garegoet.

Bronvermeldingen:

 • 13 januari 1672: Adrian Garegoet, weduwnaar van Soetje Laeuwe, met Majen Pieters, jongedame van Werkendam, beijde wonende in de heerlijckh[eid] van Sommelsdijk getrout binnen Sommelsdijk.

 • 16 mei 1672: Majen, kind van Arij Dirxen Bot en Neeljen Snels; doopgetuigen: Arjen Aersen Garegoet en Majen Pieters.

 • 18 juli 1677: Lambrecht, kind van Berent Lambrechts en Mazrijen Dirx; doopgetuigen: Arjaen Garegoet en Majen Pieters.

Uit dit huwelijk:

 1. Saertje Garegoet, gedoopt te Sommelsdijk op 19 maart 1679 (getuigen: niet vermeld).

Maetje is getrouwd (2) te Sommelsdijk op 10 juni 1689 met Jacob Boutham.

Maetje is getrouwd (3) met Cornelis Gryp.

V-b

Cornelis Pieterszn Both, zoon van Pieter Dirckszn Both (zie IV-a) en Leentje Symons.

Cornelis is getrouwd (1) met Leuntje Hendrickdr.

Cornelis is getrouwd (2) met Lijsbeth Fransdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans Corneliszn Both, gedoopt te Dirksland op 13 maart 1695, volgt onder VI-a

V-c

Dirck Pieterszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 11 maart 1657, zoon van Pieter Dirckszn Both (zie IV-a) en Leentje Symons.

Dirck is getrouwd te Dirksland op 3 oktober 1688 met Arendje Paulusdr Crijne, dochter van Paulus Crijne.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Bot, gedoopt te Middelharnis op 21 november 1688.

 2. Pieter Bot, gedoopt te Middelharnis op 29 oktober 1690.

 3. Leentje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 29 maart 1693.

 4. Paulus Both, gedoopt te Sommelsdijk op 17 mei 1699.

 5. Cornelia Both, gedoopt te Sommelsdijk op 21/27 augustus 1700.

V-d

Dirck Arienszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 29 augustus 1659, zoon van Arij Dirckzn Both (zie IV-b) en Neeltje Snelsdr.

Dirck is getrouwd met Neeltje Kempe.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 1 maart 1684.

 2. Arie Both, gedoopt te Sommeldsijk op 14 oktober 1685.

 3. Grietje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 1 juli 1688.

V-e

Thomas Both, gedoopt te Sommelsdijk op 22 oktober 1662, zoon van Arij Dirckzn Both (zie IV-b) en Neeltje Snelsdr.

Thomas is getrouwd met Willemijntje Jansdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 3 december 1684.

 2. Arie Both, gedoopt te Sommelsdijk op 21 juni 1685, jong overleden.

 3. Johannes Both, gedoopt te Sommelsdijk op 21 juli 1686.

 4. Arie Both, gedoopt te Sommelsdijk op 9 april 1688.

 5. Kornelia Both, gedoopt te Sommelsdijk op 19 oktober 1690.

V-f

Jan Ariens Both, gedoopt te Sommelsdijk op 9 maart 1674, begraven te Nieuwe-Tonge op 2 januari 1715, zoon van Arij Dirckzn Both (zie IV-b) en Neeltje Snelsdr.

Jan is getrouwd te Oude-Tonge op 26 mei 1696 met Grietje Jansdr Rijswijck.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Both, gedoopt te Nieuwe-Tonge op 8 juni 1698, jong overleden.

 2. Jan Both, gedoopt te Nieuwe-Tonge op 12 oktober 1699.

 3. Lena Both, gedoopt te Nieuwe-Tonge op 29 december 1701.

 4. Arie Both, gedoopt te Nieuwe-Tonge op 23 januari 1704.

 5. Neeltje Both, gedoopt te Nieuwe-Tonge op 28 augustus 1707.

V-g

Anneken Ariensdr Bot, gedoopt te Sommelsdijk op 10 augustus 1676, dochter van Arij Dirckzn Both (zie IV-b) en Neeltje Snelsdr.

Anneken is getrouwd op 1 mei 1695 met Jan Corstiaanszn van Putten, zoon van Corstiaan Gijsbertszn van Putten en Baartje Teunisdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Baartje van Putten, gedoopt te Dirksland op 3 juni 1696.

  Baartje is getrouwd te Dirksland op 4 mei 1732 met Cornelis Janszn Spoor, schepen te Sommelsdijk, gedoopt te Middelharnis op 24 april 1689, overleden in het jaar 1762, zoon van Jan Spoor. Cornelis is eerder getrouwd op 18 juni 1712 met Maria Cornelisdr Both, gedoopt te Sommelsdijk op 9 november 1692, overleden voor maart 1732, dochter van Cornelis Claeszn Both en Pieternel Ariensdr Mosselman, volgt onder Sommelsdijk1. Cornelis is later getrouwd op 31 augustus 1760 te Sommelsdijk met Lena Jansdr Sakkedrager, dochter van Jan Corneliszn Sakkedrager en Margriet Roelen Cavelaar. Lena is eerder getrouwd geweest met Nicolaas Willemszn Buth (zie Sommelsdijk3), gedoopt op 1 augustus 1698 te Sommelsdijk, overleden voor 1760, zoon van Willem Janszn Buth en Josina Wittekoek.

    Sommelsdijk1     Sommelsdijk2       Sommelsdijk3
  ____________________  ___________________   __________________
  Cornelis  Pieternel  Jan     Anneken   Willem  Josina
  Jans    Ariens   Corstiaans Ariens    Jans   -
  Both ..... Mosselman  vPutten ... Bot     Buth ... Wittekoek
     /             /           |
    /             /            |
  Maria    Cornelis  Baartje  Lena      Nicolaes
  Cornelis   Jans    Jans    Jans      Willems
  Both     Spoor    v Putten  Sakkedrager   Buth
   ^............^...........^..........^  ^..........^
          
 2. Korstiaan van Putten, gedoopt te Dirksland op 3 mei 1699.

 3. Katelijntje van Putten, gedoopt te Dirksland op 7 november 1701.

 4. Lijsbeth van Putten, gedoopt te Dirksland op 23 november 1704.

 5. Elisabeth van Putten, gedoopt te Dirksland op 28 mei 1706.

 6. Gijsbertje van Putten, gedoopt te Dirksland op 3 augustus 1710.

 7. Korstiaan van Putten, gedoopt te Dirksland op 7 oktober 1714.

V-h

Pieter Ariens Both, begraven te Sommelsdijk in 1703, zoon van Arij Dirckzn Both (zie IV-b) en Neeltje Snelsdr.

Pieter is getrouwd (1) met Cornelia Tonisdr.

Pieter is getrouwd (2) met Ariaantje Arendsdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Pietersdr Both, gedoopt te Sommelsdijk op 14 oktober 1694.

  Neeltje is getrouwd met Cornelis Hoogstraten.

 2. Maatje Pietersdr Both, gedoopt te Sommelsdijk op 20 september 1696.

  Maatje is getrouwd (1) met Hermannus Hendrikszn Besemer, zoon van Hendrick Besemer.

  Maatje is getrouwd (2) (ondertrouwd te Sommelsdijk op 25 april 1719) met Willem Pieterszn Speenies, zoon van Pieter Speenies.

 3. Arie Both, gedoopt te Sommelsdijk op 20 november 1700.

 4. Anna Pietersdr Both, gedoopt te Sommelsdijk op 17 augustus 1704.

  Anna is getrouwd (1) met Mattheus Korteweg, hondenslager, hulpkoster, gedoopt te Sommelsdijk op 2 september 1697, overleden in het najaar 1740.

  Anna is getrouwd (2) met Jan van Oostvoorn.

Generatie VI

VI-a

Frans Corneliszn Both, gedoopt te Dirksland op 13 maart 1695, overleden tussen 1728 en (waarschijnlijk vlak vóór) 1 januari 1733, zoon van Cornelis Pieterszn Both (zie V-b) en Lijsbeth Fransdr.

Frans is getrouwd te Dirksland op 30 april 1719 met Aagje Gerbrandsdr Breur, overleden na 1 januari 1733, dochter van Gerbrand Breur en [Lauwerijntje?].

Bronvermeldingen:

 • **-**-1726: In het gaarderboek van Dirksland wordt Laauwerijntje genoemd als kind van dit echtpaar, oud omtrent 4 jaar, gedagtekent op 2 maart.

 • **-**-1733: In het gaarderboek van Dirksland wordt Cornelis genoemd als kind van Aagje, weduwe van Frans, oud omtrent 5 jaar, gedagtekent op 1 januari.

Acte uit gaardeboek (1733)
Acte uit gaardeboek (1733).

Uit dit huwelijk:

 1. Lijsbeth Both, gedoopt te Dirksland op 1 januari 1720, jong overleden tussen 1722 en 1725.

 2. Laauwerijntje Both, geboren te Dirksland rond 1722, overleden na 2 maart 1726 en waarschijnlijk vóór 1 januari 1733.

 3. Lijsbeth Both, gedoopt te Dirksland op 7 januari 1725, jong overleden vóór 23 juli 1726.

 4. Lijsbeth Both, gedoopt te Dirksland op 23 juli 1726, waarschijnlijk overleden vóór 1 januari 1733.

 5. Cornelis Both, geboren te Melissant rond 1728, overleden te Dirksland op 9 mei 1769.

  Cornelis is getrouwd (1) te Dirksland op 9 november 1764 met Cornelia Koense.

  1766: Op 20 juni hebben Cornelis en Cornelia geen wettige erfgenamen.

  Cornelis is getrouwd (2) met Arendje van der Veer, lidmaat (1782).