Het geslacht Bot(h) uit Noordeloos

Met dank aan (voor verbeteringen en aanvullingen):

Speciale dank voor Leendert van der Meer, met wie ik in het begin goed contact gehad heb en samen onze gegevens uitwisselden. En voor Bert Both, de eerste die een begin maakte met een verzamel-website voor alle stammen hier in Nederland, en nog steeds waardevol materiaal aanlevert. Beiden waren essentieel voor het tot stand komen van deze uitgebreide genealogie die zijn oorsprong vindt in Noordeloos.

Bronnen:

Aanvullende websites:

Inleiding (generatie I - VI)

Door ingenieur F.H.J. van Aesch (Gens Nostra 53, april/mei 1998, pagina 276-289)

In de kwartierstaat van mijn vrouw komt een Marrigje Both voor, geboren te Berkenwoude op 5 februari 1832. Verder teruggaand in de tijd blijkt haar familie via Stolwijk en Polsbroek afkomstig te zijn uit Noordeloos in de Alblasserwaard. De meeste 'Both'-en die nu leven in de Krimpenerwaard, blijken tot dezelfde familie te behoren.

In de Alblasserwaard komen naast de hierna te behandelen familie nog enkele andere families Both voor. In Ons Voorgeslacht, jaargang 1985, pagina 665 en verder behandelt B. de Keijzer een familie Both uit Streefkerk en Sliedrecht. In Ottoland komt ook een familie Both voor, waarin Joost en Godschalck gidsnamen zijn. Zij komen daar vanaf midden 16de eeuw voor als schout en gezworenen. Een in Hoornaar voorkomende familie Both blijkt via de vrouwslijn af te stammen van de te behandelen familie.

Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat er een relatie is tussen de families uit Ottoland en Noordeloos. Verder onderzoek zal dat dan moeten aantonen.

De bedoeling van deze publicatie is dn ook een bouwsteen aan te dragen voor dat verdergaande onderzoek: een mooie uitdaging voor Bothanica, Genealogische Vereniging van het geslacht Both!

Bij het onderzoek heb ik veel steun en positieve kritiek gehad van de heren L. M. van der Hoeven en H. M. Kuijpers, waarvoor mijn hartelijke dank. Bijzonder veel dank gaat uit naar de bewerkers van de archiefstukken van Noordeloos vůůr 1700, de heren A. I. Grabowsky, G. J. van Rookhuyzen, A. Verhoeff en boevengenoemde H. M. Kuijpers.

Inleiding (generatie VI-c - XIV)

Door H.E. Both-van Walsem, Oosterbeek, mei 1970.

Het wapen van deze Both-tak is bekend door overlevering. Mogelijk is de overlevering zo lang doorgegaan door de Hendrik Both traditie. Een stempel met het wapen vererfde in de Hendrik Both-lijn.

De Hendrik-generaties gingen ertoe over de oudste zoon Hendrik te noemen: Hendrik Both (1798-1859), Hendricus Both (1829-1892), Hendrik Both (1858-1939), Hendricus Leonard Johan Both (1943).

Om aan te tonen dat de stempel met het wapen een Hendrik toebehoorde veranderde de eerste Hendrik Both (dat nemen we ten minste aan) de rangschikking van de botvissen op het schild in 1-2 (dat wil zeggen ťťn zwemmend botvis boven en twee beneden) om in het onderste gedeelte van het schild de letters H.B. te kunnen plaatsen (de rangschikking op het schild werd dan 1-2-1 wat ook goed is).

Het wapen in de zegelring van H. J. Both werd in 1937 naar het wapen op het stempel gemaakt. De ongewone rangschikking der bot-vissen werd toen overgenomen, maar de letters H.B. niet.

Een lakafdruk van het wapen op de stempel, voorkomende op een brief van 8 augustus 1866 van Hendricus Both aan zijn zwager A. Wilhelm te Heusden is nog in het bezit van zijn nakomelingen. De stempel met het wapen is helaas verloren gegaan. Het vererfde de laatste maal in 1939 niet naar de oudste zoon in de linie, maar op een andere kleinzoon, Hendrik Both. Deze heeft de stempel bij een verhuizing in AustraliŽ verloren.

Dr. A. R. Kleyn, beheerder van het Historisch Genealogisch en Heraldisch Archief, gaf rond 1970 als mening dat de overlevering van het wapen, in deze tak, als veilig en juist beschouwd mag worden.

De Alblasserwaard

De Alblasserwaard is een landstreek gelegen in het zuiden van Zuid-Holland (Nederland) en ten oosten van Rotterdam. In het noorden wordt de Alblasserwaard begrensd door de rivier de Lek, in het zuiden door de rivier de Merwede en in het westen door de rivier de Noord. In het oosten vormen de Oude Zederik (in 1370 gegraven tussen Ameide en Meerkerk), het Merwedekanaal (een vergraving van het Zederikkanaal, dat een vergraving was van de rivier de Zederik) en de Linge de grens met de Vijfheerenlanden.

Pas na de voltooiing van de Oude Zederik was het gebied geheel door waterlopen omringd en werd daardoor een waard. Kort daarna kwam de naam "Alblasserwaard" in zwang. Daarvoor werd het grootste deel van het gebied aangeduid als het "Land tussen Lek en Merwede".

kaart van de Alblasserwaard rond 1300
De Alblasserwaard rond 1300. (http://www.nvwa.nl)

De geschiedenis van de Alblasserwaard begint na de laatste ijstijd zo'n 10.000 jaar geleden. Door de wind werden zandduinen opgeworpen die nu nog in het landschap zichtbaar zijn en donken worden genoemd. In het centrum van de Alblasserwaard zijn nog diverse donken zichtbaar. De Romeinse tijd was na de prehistorie de eerstvolgende periode waarin weer bewoning op vrij grote schaal in de Alblasserwaard voorkwam. Na de ontvolking rond het jaar 250 raakte de Alblasserwaard vanaf het jaar 1000 opnieuw permanent bewoond. De ontginning van de Alblasserwaard werd zeer waarschijnlijk voltooid in de vierde kwart van de 13e eeuw.

Bron: http://nl.wikipedia.org/

De Alblasserwaard omstreeks 1300
De Alblasserwaard omstreeks 1300. (http://historie-sliedrecht.nl)

Verkaveling

Bij de ontginning van het gebied rond de 12 en 13e eeuw is onder barre omstandigheden veel werk verzet. De grond die in eigendom was van met name de Hollandse adel werd uitgegeven in stukken van gelijke grootte, te beginnen vanuit een hoger gelegen strook. Op deze stroken werden de woningen en bedrijfsgebouwen opgetrokken. De uitgegeven stukken grond, ook wel slagen genoemd, werden omgeven door sloten om de ontwatering te bevorderen. Als de slagen te lang werden, groef men dwarsweteringen en zodra het aantal sloten heel groot werd, werden vlieten gegraven die ook evenwijdig met de percelen grond liepen. Het uitgeven van percelen van gelijke grootte gebeurde nauwgezet.

Deze ontwikkeling van bedrijven met lange smalle percelen veroorzaakte een verschil in de bedrijfsvoering per perceel. De gedeelten grenzend aan de bedrijven werden intensiever bemest dan de verder gelegen gedeelten. Met name voordat de kunst meststoffen waren geÔntroduceerd. Ook werden deze percelen intensiever beweid in verband met de gemakkelijke bereikbaarheid. Op deze verschillen in bedrijfsvoering reageerde ook de natuur. De ver van de bedrijven gelegen delen waren armer aan voedingsstoffen en werden vooral gehooid. Hierdoor ontstond er een levensgemeenschap die bij zonder soortenrijk was en daarom van grote natuurwaarde.

De Alblasserwaard 
			omstreeks 1500
De Alblasserwaard omstreeks 1500. (http://historie-sliedrecht.nl)

Generatie XIII

Tak 2

XIII-a

Sijtje Both, dienstbode, geboren te Oud-Beijerland op 27 juli 1872, overleden te Schiedam op 1 mei 1944, dochter van Paulus Both (zie XII-b) en Adriana van Zandvliet.

Sijtje is getrouwd te Oud-Beijerland op 16 november 1893 met Marinus Dekkers, bootwerker, geboren te Oud-Beijerland op 25 augustus 1869, overleden te Rotterdam op 30 december 1923, zoon van Lambertus Cornelis Dekkers en Jannigje Abbenbroek.

Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Cornelis Dekkers, geboren te Oud-Beijerland rond 1894.

  Lambertus is getrouwd te Rotterdam op 30 december 1914 met Catharina Moret, geboren te IJsselmonde rond 1897, dochter van Arie Cornelis Moret en Elizabeth Nuijs.

 2. Paulus Dekkers, geboren te Oud-Beijerland rond 1896.

  Paulus is getrouwd (1) te Rotterdam op 2 augustus 1916 met Petronella Maria Frederica Huizenaar, geboren te 's-Hertogenbosch rond 1898, dochter van Theodorus Wilhelmus Maria Huizenaar en Rosine Marie Klesmet.

  Paulis is getrouwd (2) te Rotterdam op 19 april 1922 met Elisabeth Maria Anna de Vos, geboren te Rotterdam rond 1896, dochter van Huibregt de Vos en Alberdina Maria Elizabeth van Dam.

 3. Jannigje Dekkers, geboren te Rotterdam rond 1901.

  Jannigje is getrouwd te Rotterdam op 19 november 1924 met Jan Willem de Bruijn, geboren te Rotterdam rond 1900, zoon van Eliza de Bruijn en Gijsberta Helena van Lith.

 4. Johanna Dekkers, geboren te Rotterdam rond 1904.

  Johanna is getrouwd te Rotterdam op 18 augustus 1926 met Engelbertus Petrus Janssen, geboren te Nijmegen rond 1894, zoon van Johannes Janssen en Petronella Hopman.

XIII-b

Bastiaan Both, fabrieksarbeider, monstersteker, geboren te Oud-Beijerland op 27 oktober 1873, overleden te Rotterdam op 19 november 1913, zoon van Paulus Both (zie XII-b) en Adriana van Zandvliet.

Bastiaan is getrouwd te Rotterdam op 17 mei 1899 met Anna Coert, geboren te Leeuwarden op 14 januari 1870, overleden te Rotterdam op 15 november 1914, dochter van Gijsbertus Coert en Sara Harmens Kempes.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Both, draaier, geboren te Rotterdam op 8 april 1900, overleden te Hellendoorn op 15 januari 1919.

 2. Sara Both, geboren te Rotterdam op 23 juli 1902.

  Sara is getrouwd te Rotterdam op 12 mei 1926 met Bastiaan de Wit, brievenbesteller, geboren op 16 maart 1902, zoon van Jacob Albert de Wit en Stijntje Kranenburg.

 3. Adriana Both, geboren te Rotterdam op 29 december 1905.

XIII-c

Arend Both, los werkman, fabrieksarbeider, geboren te Oud-Beijerland op 20 augustus 1887, zoon van Paulus Both (zie XII-b) en Adriana van Zandvliet.

Arend is getrouwd te Rotterdam op 8 mei 1912 met Martijntje Knop, geboren te Rotterdam op 11 februari 1888, dochter van Laurens Knop en Adriaantje Smit.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Both, geboren te Rotterdam op 21 januari 1913, volgt onder XIV-a

 2. Adriaantje Both, geboren te Rotterdam op 10 oktober 1914.

 3. Martina Both, geboren te Rotterdam op 1 juni 1924.

XIII-d

Johanna Both, geboren te Oud-Beijerland op 29 maart 1872, overleden aldaar op 22 juli 1946, dochtervan Bastiaan Both (zie XII-c) en Johanna Huisman.

Johanna is getrouwd te Oud-Beijerland op 17 mei 1894 met Wouter Lagerwerf, geboren te Oud-Beijerland op 21 september 1868, overleden aldaar op 19 december 1947, zoon van Pieter Lagerwerf en Lijntje van Pelt.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Lagerwerf, geboren te Oud-Beijerland rond 1995.

  Pieter is getrouwd te Oud-Beijerland op 10 maart 1921 met Johanna de Geus, geboren te Oud-Beijerland rond 1902, dochter van Johan Christiaan de Geus en Neeltje van der Schoor.

 2. Lijntje Lagerwerf, geboren te Oud-Beijerland rond 1898.

  Lijntje is getrouwd te Oud-Beijerland op 23 november 1916 met (en gescheiden te Rotterdam op 11 april 1927 van) Benjamin Kleiberg, geboren te Oud-Beijerland rond 1898, zoon van Teunis Kleiberg en Maggeltje van Hoffe.

XIII-e

Arie Both, werkman, geboren te Oud-Beijerland op 18 februari 1874, overleden te Rotterdam op 18 november 1932, zoon van Bastiaan Both (zie XII-c) en Johanna Huisman.

Arie is getrouwd (1) te Numansdorp op 12 mei 1899 met Elizabeth Duiven, geboren te Mijnsheerenland op 6 september 1870, overleden te Rotterdam op 17 augustus 1900, dochter van Dirk Duiven en Anna de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Both, geboren te Rotterdam op 3 juli 1900, gedoopt aldaar op 14 oktober 1900, overleden aldaar op 7 september 1901.

Arie is getrouwd (2) te Numansdorp op 1 januari 1902 met zijn schoonzus Lena Duiven, geboren te Mijnsheerenland op 28 februari 1873, overleden te Rotterdam op 25 april 1945, dochter van Dirk Duiven en Anna de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Both, geboren te Rotterdam op 26 januari 1903, volgt onder XIV-b

 2. Anna Both, geboren te Rotterdam op 8 december 1904, overleden op 22 juli 1997.

 3. Dirkje Both, geboren te Rotterdam op 20 november 1906, overleden aldaar op 9 december 1913.

XIII-f

Adrianus Both, geboren te Oud-Beijerland op 13 november 1892, overleden te Rotterdam op 30 december 1970, begraven aldaar op 4 januari 1971, zoon van Bastiaan Both (zie XII-c) en Johanna Huisman.

Adrianus is getrouwd te Oud-Beijerland op 21 augustus 1919 met Adriaantje de Ruiter, geboren te Klaaswaal op 2 februari 1895, overleden te Rotterdam op 9 juni 1985, begraven aldaar op 12 juni 1985, dochter van Jan de Ruiter en Pleuntje Maat.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 20 juli 1920, volgt onder XIV-c

 2. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 12 maart 1925.

  Jan is getrouwd met Mien Verstraeten.

Tak 3

XIII-g

Paulus Both, sigarenmaker, geboren te Oud-Beijerland op 23 augustus 1880, overleden aldaar op 25 februari 1939, zoon van Jan Both (zie XII-e) en Dingena Hoogmoed.

Paulus is getrouwd te Oud-Beijerland op 19 augustus 1915 met Trijntje de Bruijne, geboren te Oud-Beijerland op 4 januari 1892, overleden aldaar op 29 maart 1965, dochter van Jacobus de Bruijne en Cornelia Lang.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 12 juni 1916, volgt onder XIV-d

 2. Jacobus Both, geboren te Oud-Beijerland op 24 augustus 1917, overleden te Rotterdam op 21 augustus 2000, begraven te Oud-Beijerland op 25 augustus 2000.

  Jacobus is getrouwd te Zuid-Beijerland op 21 mei 1953 met Willempje van der Zijde, geboren te Zuid-Beijerland op 18 oktober 1918.

 3. Cornelis Both, geboren te Oud-Beijerland op 31 mei 1919, overleden aldaar op 22 maart 1920.

 4. Cornelis Johannes Both, geboren te Oud-Beijerland op 12 oktober 1924.

XIII-h

Cornelis Both, bloemistarbeider, tuinman, geboren te Oud-Beijerland op 20 november 1882, overleden te Hillegom op 24 september 1968, zoon van Jan Both (zie XII-e) en Dingena Hoogmoed.

Cornelis is getrouwd te Heinenoord op 4 mei 1906 met Cornelia Verschoor, geboren te Heinenoord op 21 januari 1884, overleden te Hillegom op 18 september 1958, dochter van Hendrik Gerrit Verschoor en Geertje Bijl.

Uit dit huwelijk:

 1. Dingena Both, geboren te Hillegom op 8 oktober 1906.

 2. Hendrik Gerrit Both, geboren te Hillegom op 21 oktober 1907.

 3. Geertje Both, geboren te Hillegom op 22 juli 1909.

 4. Jan Both, geboren te Hillegom op 24 september 1911, overleden aldaar op 25 november 1981, begraven aldaar op 30 november 1981.

  Jan is getrouwd te Hillegom op 16 oktober 1935 met Jansje Aangeenbrug, geboren te Hillegom op 11 april 1916, overleden te Sassenheim op 19 juni 1999, begraven te Hillegom op 23 juni 1999.

 5. Willempje Both, geboren te Hillegom op 23 mei 1913.

XIII-i

Adriana Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 januari 1895, overleden te Berkel en Roderijs op 21 februari 1993, begraven aldaar op 26 februari 1993, zoon van Adrianus Both (zie XII-f) en Neeltje Verbaas.

Adriana is getrouwd te Berkel en Rodenrijs op 21 november 1919 met Marinus Voshol, tuinarbeider, geboren te Poortvliet op 10 oktober 1895, overleden te Berkel en Rodenrijs op 12 mei 1983, zoon van Marinus Voshol en Naatje Koppenol.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Jorina Maaike Voshol, geboren te Berkel en Rodenrijs rond 1925, overleden aldaar op 12 december 1927.

 2. Paulus Voshol, geboren te Berkel en Rodenrijs rond 1927, overleden aldaar op 20 mei 1930.

 3. zoon Voshol, levenloos geboren te Berkel en Rodenrijs op 29 oktober 1928.

 4. Huibregt Voshol, geboren te Berkel en Rodenrijs op 14 december 1935, overleden aldaar op 17 december 1935.

XIII-j

Paulus Both, tuindersknecht, veilingknecht, emballagemeester bij de groentenveiling, geboren te Oud-Beijerland op 22 februari 1897, overleden te Rotterdam op 2 oktober 1977, zoon van Adrianus Both (zie XII-f) en Neeltje Verbaas.

Paulus is getrouwd te Overschie (Rotterdam) op 1 juli 1925 met Neeltje Cornelia van de Marel, geboren te Overschie (Rotterdam) op 18 februari 1900, overleden te Rotterdam op 2 oktober 1977, dochter van Arend van Marel en Saartje van Mannekes.

Uit dit huwelijk:

 1. Jorina Maaike Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 11 april 1926, volgt onder XIV-e

 2. Saartje Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 19 augustus 1927.

  Saartje is getrouwd te Berkel en Rodenrijs op 26 maart 1954 met Mattheus Johannes de Roos, instrumentmaker, geboren te Rozenburg op 30 november 1926, zoon van Jacobus de Roos en Maria Adriana Quak.

 3. Neeltje Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 10 februari 1929, overleden te Poortugaal op 21 augustus 1992.

  Neeltje is getrouwd te Berkel en Rodenrijs op 29 december 1959 met Johannes Groenenboom, geboren te Poortugaal op 10 mei 1924.

 4. Cornelia Jorina Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 24 februari 1931.

  Cornelia is getrouwd te Berkel en Rodenrijs op 17 september 1957 met Arie Huurman, bouwkundig opzichter, geboren te Bergschenhoek op 2 augustus 1928, zoon van Willem Huurman en Catharina Maria Maasland.

 5. Adrianus Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 3 augustus 1932, ongehuwd overleden te Hobart (TasmaniŽ) op 8 november 1995.

 6. Pietertje Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 8 januari 1934.

  Pietertje is getrouwd te Berkel en Rodenrijs op 22 april 1959 met Pieter Karel Voordendag, timmerman, geboren te Strijen op 16 maart 1931, zoon van Hendrik Voordendag en Anna de Heus.

 7. Arend Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 22 juni 1936, volgt onder XIV-f

 8. Euft Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 5 december 1937, volgt onder XIV-g

 9. Paulus Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 12 mei 1939, volgt onder XIV-h

 10. Simon Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 15 december 1941, volgt onder XIV-i

Tak 6

XIII-k

Pieter Both, bakker, geboren te Oud-Beijerland op 26 oktober 1871, overleden te Rotterdam op 14 mei 1940, zoon van Jan Both (zie XII-k) en Adriana Pietersdr Hoogenboom.

Pieter is getrouwd te Maasdam op 29 april 1897 met Willemijntje Elizabeth van Opdorp, geboren te Maasdam op 7 januari 1872, overleden te Rotterdam op 31 juli 1945, dochter van Pieter Eliza Hubregt van Opdorp en Grietje Roos.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren te Heerjansdam op 27 maart 1898, overleden te Rotterdam op 6 april 1986.

  Adriana is getrouwd te Rotterdam op 17 augustus 1921 met Matthijs Tronchet, huisschilder, geboren te Vianen op 5 november 1895, overleden te Rotterdam op 18 maart 1981, zoon van Gerrit Tronchet en Maria de Wit.

 2. Maria Both, winkeljuffrouw, geboren te Heerjansdam op 5 januari 1900, ongehuwd overleden te Rotterdam op 14 maart 1984, begraven aldaar (begraafplaats Oud-Kralingen) op 19 maart 1984.

 3. Hubregt Pieter Eliza Both, bakker, geboren te Heerjansdam op 6 augustus 1902, overleden te Rotterdam op 22 april 1985, begraven aldaar (beg.pl. Oud-Kralingen) op 25 april 1985.

  Hubregt is getrouwd te Rotterdam op 1 mei 1946 met Lena Johanna Verwer, geboren te Rotterdam op 15 januari 1899, overleden aldaar op 31 januari 1980, begraven aldaar (begraafplaats Oud-Kralingen) op 4 februari 1980.

 4. Hendrik Joseph Gerrit Both, geboren te Rotterdam op 5 oktober 1904, overleden aldaar op 28 juli 1905.

 5. Hendrika Josephina Geertruida Both, verpleegster, geboren te Rotterdam op 17 november 1906, overleden aldaar op 16 mei 2000, begraven aldaar (begraafplaats Oud-Kralingen) op 20 mei 2000.

  Hendrika is getrouwd te Rotterdam op 23 oktober 1935 met Jacob Bestebreurtje, opzichter-kleermaker, werkmeester in strafgevangenis, geboren te Rotterdam op 7 juni 1908, overleden aldaar op 13 oktober 1972, zoon van Maarten Bestebreurtje en Maria Cornelia van Nimwegen.

 6. Pieter Both, geboren te Rotterdam op 22 februari 1909, volgt onder XIV-j

 7. Grietje Both, geboren te Rotterdam op 25 december 1910, overleden aldaar op 13 januari 1952, begraven aldaar (begraafplaats Oud-Kralingen) op 17 januari 1952.

  Aangifte van de bevalling
  Aangifte van de bevalling vermeld in de krant.

  Bron: Dagblad "NCR" van 28 december 1910.

 8. Gerritje Both, geboren te Rotterdam in juni 1913.

 9. Willemina Elizabeth Both, verpleegster, geboren te Rotterdam op 6 juni 1914, overleden op 9 februari 1961.

XIII-l

Jenneke Both, geboren te Oud-Beijerland op 10 april 1863, overleden te Rotterdam op 14 juli 1944, dochter van Gerrit Both (zie XII-l) en Adriana Hoogwerf.

Jenneke is getrouwd te Spijkenisse op 10 mei 1888 met Arie Weij, arbeider, geboren op 13 september 1859, overleden te Rotterdam op 10 maart 1935, zoon van Teunis Weij en Wijntje van der Jagt.

Uit dit huwelijk:

 1. zoon Weij, levenloos geboren te Spijkenisse op 29 maart 1889.

 2. Teunis Weij, geboren te Spijkenisse op 18 mei 1890.

 3. Gerrit Adrianus Weij, geboren te Spijkenisse op 25 november 1892.

  Gerrit is getrouwd te Rotterdam op 15 december 1921 met Maria Magdalena van der Zwaan, geboren te Rotterdam rond 1891, dochter van Fredrik van der Zwaan en Johanna Roem.

 4. Adriana Wijntje Weij, geboren te Spijkenisse op 12 december 1894.

 5. Wijntje Weij, geboren te Spijkenisse op 14 juli 1896.

 6. Pieter Weij, geboren te Spijkenisse op 1 januari 1898, overleden aldaar op 27 maart 1900.

 7. zoon Weij, levenloos geboren te Spijkenisse op 17 april 1901.

XIII-m

Jannigje Both, geboren te Oud-Beijerland op 24 september 1864, overleden aldaar op 26 oktober 1896, dochter van Gerrit Both (zie XII-l) en Adriana Hoogwerf.

Jannigje is getrouwd te Oud-Beijerland op 15 januari 1885 met Jakob van Driel, koopman, geboren te Oud-Beijerland op 18 april 1851, overleden aldaar op 12 januari 1938, zoon van Jakob van Driel en Abigael van der Schoor.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van Driel, geboren te Oud-Beijerland rond 1886.

  Jacob is getrouwd te Nieuw-Beijerland op 23 mei 1912 met Anna Maria van Wijngaarden, geboren te Nieuw-Beijerland rond 1891, dochter van Pieter van Wijngaarden en Anna Goudsaard.

 2. Adriana van Driel, geboren te Oud-Beijerland rond 1887.

  Adriana is getrouwd te Oud-Beijerland op 14 mei 1909 met Joseph van der Berg, geboren te Oud-Beijerland rond 1884, zoon van Pieter van der Berg en Neeltje Lugtenburg.

 3. Pleuntje van Driel, geboren te Oud-Beijerland rond 1990.

  Pleuntje is getrouwd te Oud-Beijerland op 20 mei 1915 met Marinus Verhagen, geboren te Asten rond 1885, zoon van Antonie Johannes Verhagen en Maria de Rooij.

 4. Gerrit van Driel, geboren te Oud-Beijerland rond 1892.

  Gerrit is getrouwd te Heinenoord op 9 januari 1918 met Alsegonda Leeuwenburgh, geboren te Heinenoord rond 1892, dochter van Willem Leeuwenburgh en Willemijntje de Romph.

 5. Teuntje van Driel, geboren te Oud-Beijerland rond 1894.

  Pleuntje is getrouwd te Oud-Beijerland op 29 november 1917 met Lijsbert Rozendaal, geboren te Oud-Beijerland rond 1897, zoon van Paulus Rozendaal en Cornelia den Boer.

XIII-n

Pieter Both, griendwerker, metselaar, aannemer van bouwerken, geboren te Oud-Beijerland op 11 juni 1868, overleden te Vlaardingen op 14 mei 1941, begraven aldaar op 17 mei 1941, zoon van Gerrit Both (zie XII-l) en Adriana Hoogwerf.

Pieter is getrouwd te Oud-Beijerland op 16 mei 1890 met Pietje Bastiaantje Stolk, geboren te Oud-Beijerland op 7 december 1866, overleden te Vlaardingen op 28 oktober 1944, dochter van Arie Stolk en Bastiaantje Brussaard.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Both, geboren te Oud-Beijerland op 13 december 1890, volgt onder XIV-k

 2. Adriana Both, geboren te Oud-Beijerland op 2 januari 1892.

  Adriana is getrouwd te Vlaardingen op 23 oktober 1912 met Jacob Kalisvaart, geboren te Vlaardingen op 16 juni 1892, zoon van Maarten Kalisvaart en Klazina Maan.

 3. Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 27 mei 1893, volgt onder XIV-l

 4. Gerritje Both, geboren te Oud-Beijerland op 28 juni 1894.

  Gerritje is getrouwd te Vlaardingen op 8 augustus 1917 met Johannis Stolk, geboren te Oud-Beijerland op 24 juli 1893, zoon van Adrianus Stolk en Lena Quist.

 5. Bastiaantje Both, geboren te Brielle op 2 november 1895.

  Bastiaantje is getrouwd te Vlaardingen op 20 mei 1918 met Pieter Hendrik de Lange, geboren te Vlaardingen op 13 november 1892, zoon van Hendrikus Martinus de Lange en Dina Maatje Goemans.

 6. Jannetje Both, geboren te Brielle op 16 mei 1897, overleden te Vlaardingen op 13 maart 1960, begraven aldaar op 17 maart 1960.

  Jannetje is getrouwd te Vlaardingen op 3 november 1920 met Leendert Noordhoek, geboren te Vlaardingen op 30 december 1896, zoon van Leendert Noordhoek en Maria van der Windt.

 7. Willempje Both, geboren te Vlaardingen op 18 juni 1898, overleden aldaar op 22 maart 1899.

 8. Wilhelmina Both, geboren te Vlaardingen op 15 oktober 1899.

  Wilhelmina is getrouwd te Rotterdam op 21 november 1923 met Jan Reineris Postema, expediteur, geboren te Arnhem op 25 november 1899, zoon van Pieter Sijtze Postema en Johanna Jacoba van Veldhuizen.

 9. Jenneke Both, geboren te Vlaardingen op 9 april 1901, overleden aldaar op 14 maart 1902.

 10. Neeltje Both, geboren te Vlaardingen op 15 maart 1904, overleden aldaar op 19 september 1982.

  Neeltje is getrouwd te Vlaardingen op 21 december 1927 met (en gescheiden aldaar op 24 juli 1947 van) Abraham Zonne, kantoorbediende, procuratiehouder, directeur scheepsvaartmaatschappij, geboren te Vlaardingen op 5 mei 1903, overleden te Rotterdam op 14 maart 1981, zoon van Jan Zonne en Margaretha van Leeuwen.

 11. Pieter Both, geboren te Vlaardingen op 3 oktober 1905, volgt onder XIV-m

XIII-o

Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 26 maart 1870, overleden aldaar op 6 januari 1940, dochter van Gerrit Both (zie XII-l) en Adriana Hoogwerf.

Anna is getrouwd te Oud-Beijerland op 3 december 1891 met Gerrit Vermaas, landbouwersknecht, geboren te Mijnsheerenland op 5 februari 1869, overleden te Oud-Beijerland op 7 mei 1947, zoon van Leendert Vermaas en Dirksje Verzijl.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Vermaas, landbouwersknecht, geboren te Oud-Beijerland op 11 maart 1892, overleden te Numansdorp op 2 augustus 1982.

  Leendert is getrouwd te Klaaswaal op 27 april 1916 met Maria de Ruiter, geboren te Klaaswaal op 9 september 1894, overleden aldaar op 23 december 1980, dochter van Arie de Ruiter en Frija Ruighaver.

 2. Adriana Vermaas, geboren te Mijnsheerenland op 30 september 1893, overleden aldaar op 19 mei 1894.

 3. Gerrit Vermaas, geboren te Oud-Beijerland op 29 november 1894, overleden te Barendrecht op 1 november 1972.

  Gerrit is getrouwd te Oud-Beijerland op 25 april 1918 met Neeltje Kraak, geboren te Oud-Beijerland rond 1895, overleden te Barendrecht op 10 maart 1972, dochter van Jacob Kraak en Hijltje Goudswaard.

 4. Dirksje Vermaas, geboren te Oud-Beijerland in 1896, overleden aldaar op 22 december 1896.

 5. Pieter Vermaas, geboren te Oud-Beijerland op 17 juni 1898, overleden aldaar op 7 september 1898.

 6. Adriana Vermaas, geboren te Oud-Beijerland op 13 augustus 1899, overleden aldaar op 5 maart 1985.

  Adriana is getrouwd te Piershil op 20 november 1919 met Leendert Snijders, geboren te Oud-Beijerland op 3 mei 1891, overleden aldaar op 17 mei 1976, zoon van Dirk Snijders en Geertrui Dubbeld.

 7. Dirk Vermaas, geboren te Oud-Beijerland op 25 november 1900, overleden te Rotterdam.

  Dirk is getrouwd te Oud-Beijerland met Anna Keizerwaard, geboren te Greup, overleden te Rotterdam, dochter van Klaas Keizerwaard.

 8. Jannigje Vermaas, geboren op 7 maart 1902, overleden te Rotterdam op 7 mei 1968.

  Jannigje is getrouwd te Oud-Beijerland met Goris Verbaas, geboren te Oud-Beijerland op 5 mei 1902, overleden te Rotterdam op 9 juli 1991, zoon van Frans Verbaas en Arendje Hoogwerf.

 9. Klaas Vermaas, geboren te Oud-Beijerland op 11 september 1903, overleden aldaar op 5 juli 1988.

  Klaas is getrouwd te Klaaswaal op 17 juni 1937 met Annigje van der Linden, geboren te Klaaswaal, overleden te Oud-Beijerland op 3 maart 1987, dochter van Jacob van der Linden en Maria Kruithof.

 10. Pieter Vermaas, geboren te Oud-Beijerland op 11 oktober 1904, overleden aldaar op 9 december 1996.

  Pieter is getrouwd te Oud-Beijerland op 16 mei 1929 met Heijltje Mourits, geboren te Oud-Beijerland op 14 maart 1905, overleden aldaar op 22 juni 1984, dochter van Eliza Mourits en Ingeltje Vermaas.

 11. Maaike Vermaas, geboren te Oud-Beijerland op 31 december 1905, overleden te Rotterdam op 14 januari 1990.

  Maaike is getrouwd te oud-Beijerland met Cornelis Groeneveld, geboren te Oud-Beijerland, overleden te Rotterdam in 1939.

 12. Paulus Vermaas, geboren te Oud-Beijerland op 21 april 1908, overleden aldaar op 1 april 1982.

  Paulus is getrouwd op 10 april 1940 met Dirksje Hendrika Besteman, geboren te 's-Gravendeel op 4 mei 1911, overleden te Oud-Beijerland op 26 maart 1998.

 13. Jan Vermaas, geboren te Spijkenisse in 1910, overleden aldaar op 16 maart 1910.

 14. Jan Vermaas, geboren te Oud-Beijerland op 11 november 1911, overleden aldaar op 25 september 1987.

  Jan is getrouwd te Oud-Beijerland met Lena Maria Noordermeer, geboren te Oud-Beijerland op 17 juli 1918, dochter van Krijn Noordermeer en Jannetje Boender.

XIII-p

Jan Both, los werkman, stoker, koopman, geboren te Oud-Beijerland op 26 februari 1872, overleden te Delft op 18 februari 1924, zoon van Gerrit Both (zie XII-l) en Adriana Hoogwerf.

Jan is getrouwd te Vlaardingen op 15 november 1899 met Adriaantje Gardenier, geboren te Spijkernisse op 9 mei 1875, overleden te Vlaardingen op 28 juli 1940, dochter van Hendrik Gardenier en Jacoba Kraak.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Both, geboren te Vlaardingen op 3 maart 1900, volgt onder XIV-n

 2. Jacoba Both, geboren te Vlaardingen op 8 februari 1902, overleden aldaar op 14 juli 1905.

 3. Adrianus Hendrikus Both, huisschilder, geboren te Vlaardingen op 30 maart 1904, overleden aldaar op 15 oktober 1985, begraven aldaar (begraafplaats Holy) op 19 oktober 1985.

  Adrianus is getrouwd te Vlaardingen op 27 augustus 1930 met Jannetje van Wezel, geboren te Vlaardingen op 30 december 1906, overleden aldaar op 22 november 2001, begraven aldaar (begraafplaats Holy) op 26 november 2001, dochter van Cornelis van Wezel en Jannetje van der Sluis.

 4. Jacoba Both, geboren te Vlaardingen op 12 augustus 1906, overleden aldaar op 24 april 1994, begraven aldaar (begraafplaats Holy) op 29 april 1994.

  Jacoba is getrouwd te Vlaardingen op 12 februari 1936 met Govert Sluijter, geboren te Vlaardingen op 15 november 1905, zoon van Abraham Sluijter en Trijntje Maan.

 5. Hendrika Both, strijkster, geboren te Vlaardingen op 4 november 1908.

 6. Reina Both, dienstbode, geboren te Vlaardingen op 4 mei 1914, overleden aldaar op 23 mei 1993, begraven aldaar (begraafplaats Emaus) op 27 mei 1993.

 7. Pieter Both, geboren te Vlaardingen op 3 juni 1916, overleden aldaar op 23 november 1918.

XIII-q

Paulus Both, goederenbesteller, koopman, geboren te Oud-Beijerland op 9 maart 1874, overleden te Brielle op 1 februari 1951, begraven aldaar op 5 februari 1951, zoon van Gerrit Both (zie XII-l) en Adriana Hoogwerf.

Paulus is getrouwd te Brielle op 23 februari 1898 met Janna Kruijne, geboren te Brielle op 3 mei 1876, overleden aldaar op 12 september 1954, begraven aldaar op 14 september 1954,, dochter van Adrianus Kruijne en Margrieta Maggeltje Dijkgraaf.

Uit dit huwelijk:

 1. Margrieta Maggeltje Both, geboren te Brielle op 18 september 1898, overleden te Vlaardingen op 14 december 1989.

  Margrieta is getrouwd te Brielle op 18 mei 1922 met Arie van Dijk, scheepstimmerman, geboren te Vlaardingen op 8 november 1897, overleden te Noordwolde op 31 augustus 1985, zoon van Lourens van Dijk (kuiper) en Maria van der Linden.

 2. Gerrit Both, bankwerker, goederenbesteller, geboren te Brielle op 18 september 1898, overleden te Oostvoorne op 13 april 1969, gecremeerd te 's-Gravenhage (crematorium Ockenburg) op 16 april 1969.

  Gerrit is getrouwd te Vlaardingen op 30 november 1921 met Adriana van Dijk, geboren te Vlaardingen op 3 juli 1896, overleden te Brielle op 11 januari 1985, begraven te Oostvoorne op 16 januari 1985, dochter van Lourens van Dijk (kuiper) en Maria van der Linden.

 3. Adrianus Both, geboren te Brielle op 24 mei 1900, overleden aldaar op 26 augutus 1900.

 4. Adrianus Both, geboren te Brielle op 15 november 1901, volgt onder XIV-o

 5. Pieter Both, geboren te Brielle op 8 december 1903, volgt onder XIV-p

 6. Arendje Both, geboren rond 1907.

  Arendje is getrouwd te Brielle op 22 december 1928 met Maarten Langendoen, kleemaker, geboren rond 1906, zoon van Abraham Langendoen (kleermaker) en Adriana Maria Romers.

XIII-r

Arie Both, geboren te Oud-Beijerland op 24 augustus 1877, zoon van Gerrit Both (zie XII-l) en Adriana Hoogwerf.

Arie is getrouwd te Brielle op 16 mei 1901 met Adriana Hokke, geboren rond 1877, dochter van Frans Hokke en Jannetje Schoute.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren rond 1902.

  Adriana is getrouwd (1) te Brielle op 13 mei 1924 met Johannes Leendert Wilmes, machinist, geboren rond 1901, overleden voor juni 1929, zoon van Willem Johannes Wilmes (machinist) en Cornelia de Geus.

  Adriana is getrouwd (2) te Brielle op 13 juni 1929 met Hendrik Jacobus Gijsbertus van Ockenburg, geboren rond 1896, zoon van Hendrik Wilhelmus van Ockenburg (kantoorbediende) en Clazina Flier. Hendrik is eerder getrouwd geweest met Cornelia Adriana Sturm, overleden voor juni 1929.

 2. Jannetje Both, geboren rond 1906.

  Jannetje is getrouwd te Brielle op 27 december 1929 met Arie Heijmans, geboren rond 1905, zoon van Hermanus Heijmans en Jannetje Brouwer.

XIII-s

Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 april 1866, gedoopt aldaar op 13 mei 1866, overleden te Rotterdam op 26 januari 1954, begraven aldaar op 30 januari 1954, dochter van Arie Both (zie XII-m) en Teuna Blom.

Anna is getrouwd te Oud-Beijerland op 13 december 1889 met Johannes van Beekum, geboren te Maassluis op 19 oktober 1866, overleden te Rotterdam op 29 oktober 1947, begraven aldaar, zoon van Willemina van Beekum.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Willem van Beekum, geboren te Maassluis in juni 1890, overleden te Maasland op 6 februari 1891.

 2. Arie Willem van Beekum, geboren te Maasland op 5 augustus 1891.

 3. Gerardus van Beekum, geboren rond 1896, overleden te Geervliet op 11 januari 1897.

 4. Gerardus van Beekum, geboren te Geervliet op 17 april 1897.

 5. Willemina van Beekum, geboren te Rotterdam op 10 augustus 1906, volgt onder XIV-q

XIII-t

Paulus Both, schipper, geboren te Oud-Beijerland op 4 mei 1869, gedoopt aldaar op 23 mei 1869, overleden te Rotterdam op 18 februari 1947, begraven aldaar (begraafplaats Crooswijk) op 21 februari 1947, zoon van Arie Both (zie XII-m) en Teuna Blom.

Paulus is getrouwd te Rhoon op 24 augustus 1893 met Cornelia Kouwenhoven, geboren te Poortugaal op 3 april 1875, overleden te Rotterdam op 14 januari 1955, begraven aldaar op 19 januari 1955, dochter van Arie Kouwenhoven en Elizabeth van Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuna Both, geboren te Oud-Beijerland op 21 februari 1894, overleden te Schiedam op 9 augustus 1981.

  Teuntje is getrouwd te Rotterdam op 19 april 1916 met Cornelis Waardenburg, metaalbewerker, vuurstoker, op sleepboot, waterstoker-winkelier, geboren te Oud-Beijerland op 10 mei 1893, overleden te Schiedam op 18 april 1964, zoon van Simon Waardenburg en Sijgje Brussaard.

 2. Arie Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 maart 1896, volgt onder XIV-q

 3. Elizabeth Both, geboren te Oud-Beijerland op 9 maart 1899, overleden te Rotterdam op 11 oktober 1978, begraven aldaar (begraafplaats Crooswijk) op 16 oktober 1978.

  Elizabeth is getrouwd te Rotterdam op 5 mei 1920 met Arie Leendert de Waard, ghoutbewerker, geboren te Rotterdam op 20 mei 1894, overleden te Sliedrecht op 21 februari 1988, zoon van Arie de Waard en Trijntje Romijn.

 4. Aria Pietertje Both, geboren te Oud-Beijerland op 10 oktober 1900, overleden te Heerjansdam op 30 januari 1997.

  Aria is getrouwd te Rotterdam op 29 januari 1919 met Pieter Kruijs, timmerman, geboren te Asperen op 1 januari 1895, overleden te Rotterdam op 31 juli 1981, zoon van Willem Kruijs (schipper) en Neeltje Drifte.

 5. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 21 november 1902, volgt onder XIV-r

 6. Dirk Both, geboren te Oud-Beijerland op 19 januari 1908, volgt onder XIV-s

XIII-u

Jan Both, broodbakker, geboren te Oud-Beijerland op 14 april 1876, gedoopt aldaar op 21 mei 1876, overleden aldaar op 21 juli 1954, begraven aldaar op 23 juli 1954, zoon van Arie Both (zie XII-m) en Teuna Blom.

Jan is getrouwd te Oud-Beijerland op 13 februari 1902 met Hendrika Baars, geboren te Oud-Beijerland op 16 augustus 1884, overleden te Rotterdam op 31 maart 1952, begraven aldaar op 3 april 1952, dochter van Jan Baars en Neeltje Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Both, geboren te Oud-Beijerland op 4 november 1902, gedoopt aldaar op 14 december 1902, overleden aldaar op 12 februari 1903.

 2. Neeltje Teuna Both, geboren te Oud-Beijerland op 23 november 1903, gedoopt aldaar op 24 januari 1904, overleden aldaar op 26 oktober 1951, begraven aldaar op 30 oktober 1951.

  Neeltje is getrouwd te Oud-Beijerland op 1 oktober 1931 met Cornelis Brussaard, geboren te Oud-Beijerland op 18 december 1901, overleden aldaar op 4 februari 1975, begraven aldaar op 7 februari 1975. Cornelis is later getrouwd te Oud-Beijerland op 23 juni 1954 met zijn schoonzus Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 20 juni 1912, gedoopt aldaar op 4 augustus 1912, dochter van Jan Both en Hendrika Baars.

 3. Teuna Both, geboren te Oud-Beijerland op 4 maart 1906, gedoopt aldaar op 22 april 1906, overleden aldaar op 27 juni 1993, begraven aldaar op 1 juli 1993.

 4. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 7 april 1908, gedoopt aldaar op 24 mei 1908, volgt onder XIV-t

 5. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 23 december 1910, gedoopt aldaar op 19 februari 1911, overleden aldaar op 30 maart 1911.

 6. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 20 juni 1912, gedoopt aldaar op 4 augustus 1912.

  Anna is getrouwd te Oud-Beijerland op 23 juni 1954 met haar zwager Cornelis Brussaard, geboren te Oud-Beijerland rond 18 december 1901, overleden aldaar op 4 februari 1975, begraven aldaar op 7 februari 1975. Cornelis is eerder getrouwd geweest te Oud-Beijerland op 1 oktober 1931 met Neeltje Teuna Both, geboren te Oud-Beijerland op 23 november 1903, gedoopt aldaar op 24 januari 1904, overleden aldaar op 26 oktober 1951, begraven aldaar op 30 oktober 1951, dochter van Jan Both en Hendrika Baars.

 7. Arie Both, geboren te Oud-Beijerland op 12 september 1914, gedoopt aldaar op 1 november 1914, overleden te Rotterdam op 24 januari 2000.

  Arie is getrouwd te Rotterdam op 23 januari 1952 met Heiltje Poot.

 8. Aart Both, geboren te Rotterdam op 11 januari 1923, gedoopt aldaar op 4 maart 1923, volgt onder XIV-u

XIII-v

Willemina Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 januari 1879, gedoopt aldaar op 23 maart 1879, overleden te Rotterdam op 23 juni 1958, dochter van Arie Both (zie XII-m) en Teuna Blom.

Willemina is getrouwd te Oud-Beijerland op 28 december 1900 met Bardeus Pors, geboren te Oud-Beijerland rond 1880, overleden te Rotterdam op 13 december 1953, zoon van Jan Pors en Treintje Beukelman.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuna Pors, geboren te Rotterdam rond 1903.

  Teuna is getrouwd te Rotterdam op 18 mei 1921 met Antonius Cornelis Been, geboren te Rotterdam op 1 maart 1884, erkend (door moeder) op 6 september 1897, zoon van Adriana Been.

XIII-w

Paulus Both, schilder, steenkolenhandelaar, geboren te Vlaardingen op 24 juni 1885, overleden te Rotterdam op 11 november 1978, zoon van Tijs Both (zie XII-n) en Maria Smit.

Paulus is getrouwd te Rotterdam op 20 november 1912 met Johanna Post, geboren te Vlaardingen op 5 september 1886, overleden te Rotterdam op 24 september 1979, begraven aldaar (Zuiderbegraafplaats) op 27 september, dochter van Leendert Post en Dina ter Laak.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Both, geboren te Vlaardingen op 2 november 1913.

 2. Leendert Both, geboren te Vlaardingen op 30 oktober 1914, volgt onder XIV-v

 3. Dina Both, geboren te Vlaardingen op 3 januari 1916.

 4. Tijs Both, geboren te Vlaardingen op 4 april 1917.

 5. Willem George Frederik Both, geboren te Vlaardingen op 10 maart 1919.

 6. kind Both, levenloos geboren te Vlaardingen op 1 maart 1920.

 7. Paulus Both, geboren te Vlaardingen op 25 december 1922.

 8. Johanna Both, geboren te Vlaardingen op 23 juli 1926.

Tak 7

XIII-x

Dirk Both, onderwijzer, geboren te Oud-Beijerland op 9 augustus 1878, overleden te Apeldoorn op 2 juni 1953, zoon van Arend Both (zie XII-s) en Johanna Klokkenburg.

Dirk is getrouwd te Oud-Beijerland op 11 mei 1904 met Krijntje Smit, geboren te Oud-Beijerland op 16 augustus 1879, overleden te Haarlem op 29 juli 1956, dochter van Gerrit Smit en Jaapje Blom.

Uit dit huwelijk:

 1. Arend Both, soldaat M.M.D. voor de KNIL, geboren te Barendrecht op 11 april 1905, overleden te Bangkok (Thailand) op 26 december 1945, begraven te Kanchanaburi (War Cemetery, vak 5, rij C, nummer 68; Thailand).

 2. Gerrit Elias Both, geboren te Barendrecht op 11 mei 1906.

 3. Johanna Both, geboren te Boskoop op 4 maart 1908, overleden aldaar op 5 mei 1913.

 4. Jacoba Both, geboren te Boskoop op 17 februari 1910.

 5. Dirk Both, geboren te Boskoop op 12 februari 1912.

 6. Johanna Both, geboren te Boskoop op 20 juni 1914.

 7. Maarten Both, geboren te Boskoop op 31 augustus 1918.

XIII-y

Arend Both, stuurman, geboren te Oud-Beijerland op 29 oktober 1884, overleden te Amsterdam op 6 oktober 1971, zoon van Jan Both (zie XII-t) en Maria Bokhove.

Arend is getrouwd te Amsterdam op 26 januari 1916 met Jannetje Tebbe, geboren te Nieuwer-Amstel op 31 mei 1891, overleden te Amsterdam op 22 maart 1961, dochter van Johan Daniel Tebbe en Akke Hartkamp.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Both, geboren te Amsterdam op 2 februari 1915.

  Maria is getrouwd op 6 april 1939 met J. M. de Wolff.

 2. Arendina Jeanette Both, geboren te Amsterdam op 3 september 1916, overleden aldaar op 5 september 1916.

 3. Arend Both, geboren te Amsterdam op 19 december 1917.

  Arend is getrouwd op 21 mei 1947 met M. E. Draayer.

XIII-z

Bastiaan Both, grienwerker, geboren te Oud-Beijerland op 17 juni 1889, overleden aldaar op 21 augustus 1971, begraven aldaar op 24 augustus 1971, zoon van Jan Both (zie XII-t) en Maria Bokhove.

Bastiaan is getrouwd te Oud-Beijerland op 29 november 1912 met Hillitje van den Berg, geboren te Oud-Beijerland op 8 augustus 1890, overleden aldaar op 15 november 1963, dochter van Pieter van den Berg en Neeltje Lugtenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 6 oktober 1913, volgt onder XIV-w

 2. Neeltje Both, geboren te Oud-Beijerland op 31 oktober 1914.

  Neeltje is getrouwd te Oud-Beijerland op 8 november 1945 met Otto de Rooij, bloemist, geboren te Capelle op 23 juni 1912, overleden te Sprang-Capelle op 23 juli 1973, zoon van Johannes Adrianus de Rooij en Adriana van Peer.

 3. Pieter Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 augustus 1916, overleden aldaar op 17 februari 1919.

 4. Maarten Both, geboren te Oud-Beijerland op 9 februari 1918, volgt onder XIV-x

 5. Pietje Both, geboren te Oud-Beijerland op 10 juli 1919.

  Pietje is getrouwd met Arie Simon in 't Veld, overleden te Westmaas op 21 juni 200, begraven aldaar op 26 juni 2000.

 6. Pieter Both, geboren te Oud-Beijerland op 10 februari 1921, overleden aldaar op 23 augustus 2002, begraven aldaar op 29 augustus 2002.

 7. Fija Maria Both, geboren te Oud-Beijerland op 29 maart 1922.

  Fija is getrouwd te Mijnsheerenland op 6 juni 1946 met Gerrit de Geus.

 8. Jacob Both, geboren te Oud-Beijerland op 30 juni 1923, volgt onder XIV-y

 9. Arend Both, geboren te Oud-Beijerland op 5 december 1924.

 10. Jozef Both, geboren te Oud-Beijerland op 24 mei 1926, volgt onder XIV-z

 11. Hendrik Both, geboren te Oud-Beijerland op 24 december 1927.

 12. Johannes Both, geboren te Oud-Beijerland op 15 meert 1929.

 13. Maria Both, geboren te Oud-Beijerland op 9 juni 1930.

 14. Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 8 oktober 1931.

 15. Joost Both, geboren te Oud-Beijerland op 5 juni 1933, volgt onder XIV-aa

 16. Leendert Both, geboren te Oud-Beijerland op 5 november 1934.

XIII-aa

Hendrik Both, rijksklerk Directe Belastingen, adjunct commies Directe Belastingen, geboren te Oud-Beijerland op 28 mei 1894, overleden te Rotterdam op 30 mei 1975, begraven aldaar (begraafplaats Oud-Kralingen) op 3 juni 1975, zoon van Jan Both (zie XII-t) en Maria Bokhove.

Hendrik is getrouwd te Rotterdam op 13 april 1927 met Cornelia Pieternella van Kogelenberg, geboren te Goes op 5 januari 1900, overleden te Rotterdam op 21 juni 1989, begraven aldaar (begraafplaats Oud-Kralingen) op 26 juni 1989.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anthonina Both, geboren te Rotterdam op 23 maart 1929.

  Maria is getrouwd op 9 oktober 1958 met J.C. Snijder.

 2. Anthonina Maria Both, geboren te Rotterdam op 21 april 1939.

  Anthonina is getrouwd op 18 juli 1963 met J.W.F. Zevenhuizen.

 3. Jan Both, geboren te Rotterdam op 5 maart 1944, volgt onder XIV-aa1

 4. Pieter Hendrik Both, geboren te Rotterdam op 5 maart 1943.

  Pieter is getrouwd te Bussum op 2 juni 1971 met J.H. Altena.

Tak 8

XIII-ab

Arie "Aai" Both, geboren te Hardinxveld op 16 april 1864, overleden aldaar op 2 september 1933, zoon van Pieter Both (zie XII-u) en Jannigje Peele.

Arie is getrouwd te Hardinxveld op 23 juni 1888 met Aagje den Breejen, geboren te Hardinxveld op 16 oktober 1868, overleden aldaar in 1917, dochter van Teunis den Breejen en Johanna Margrita de Vries.

Arie Both
Arie "Aai" Both (1864-1933)

Aagje den Breejen
Aagje den Breejen (1868-1917)

Vervolg van grootvader Cornelis Both

Jeugd in den Bout

Arie Both is dus van 16 april 1864. Zijn vader is Pieter Both, zijn moeder heet Jannigje Peele. Pieter woont vlakbij pa Cornelis, op nummer A 12. Arie is het tweede kind, maar het meisje dat hem voorafging is niet oud geworden.

2 augustus 1865 : droeve tijden voor vader Pieter en opa Cornelis: Antje, Cornelis' vrouw, over≠lijdt. Precies vier weken later wordt Cornelis 55. Hij zal zijn vrouw nog ruim 19 jaar overleven. Antje is "slechts" 48 geworden en laat een zoon van twee, en drie dochters van 9, 11 en 14 na. Die zullen wel voor de jongste Pieter hebben moeten zorgen. Ook zal de oudste zoon, Pieter, die een zoon van 1 heeft, namelijk Arie, zich wel met de opvoeding bemoeid hebben.

26 september 1866 : tweede zoon van Pieter. Deze broer van Arie heet naar opa Cornelis. Adriana van Meerendonk, geeft aan dat hij geboren is op woensdagmorgen om vijf uur.

14 maart 1867 : op donderdagmorgen 4 uur overlijdt de broer van vader Pieter, Izaak, 24 jaar oud. Hij woonde nog bij pa Cornelis op nummer 15a. Op de akte staat, vreemd genoeg, dat Cornelis het schrijven niet heeft geleerd. Hij heeft wel alle keren zijn handtekening gezet.

16 juli 1867 : net 3 maanden later weer een dode: Cornelis, broer van Arie, overlijdt, nauwelijks 10 maanden oud. Arie is dan 3 jaar en 3 maanden oud. Het is op een dinsdagochtend om 3 uur. Cornelis de Kok, 'bekende, oud eenenveertig jaren, van beroep timmerman' en 'Huibert van de Laar, bekende, oud achtendertig jaren, van beroep herbergier' geven het dezelfde dag nog aan. Ze wonen inmiddels op huis≠nummer 11, dus dat was vlakbij nummer 15a.

17 oktober 1868: Adriana van Meerendonk, ook bij 'deze bevalling tegenwoordig, oud negenen≠twintig jaren, verklaart, dat op vrijdag, den zestienden der maand oktober dezes jaars, des middags ten twaalf ure, te Hardinxveld is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Teunis den Breejen, schipper en diens huisvrouw, Jahanna Margieta de Vries, zonder beroep'. Zij zal de latere vrouw van Arie worden. Beiden ter wereld gebracht door dezelfde vroedvrouw.

6 december 1868 : Arie krijgt een zus, ze heet weer Antje. Ze wordt 's morgens om vijf uur geboren.

1 december 1869 : opa Cornelis staat ingeschreven op nummer A 47. Zijn beroepsom≠schrijving is arbeider. Hij zal er tot zijn dood blijven wonen. Zoon Pieter (1836), de vader van Arie, woont in de buurt, op nummer 29, evenals de andere zonen: zoon Cornelis (1845) woont op 20 en zoon Arie (1849) op nummer 45 (naast zijn vader dus)! Antje woont op A 54. Op 1880 blijkt Arie (1849) op huisnummer 53 te wonen.

25 maart 1872 : Arie krijgt weer een zus, Geertruida genaamd. Het is op zondagmorgen om 9 uur. Ze komt drie dagen na zijn negende verjaardag. De vernoeming is naar oma Gelderblom, de moeder van Jannigje Peele.

12 februari 1876 : weer een zus, Cornelia.

13 december 1878 : zus nummer 5, Jannigje. Het is op vrijdag de dertiende, op 10 uur in de morgen. De datum werpt zijn schaduw vooruit: ze zal twee maanden later, 6 februari 1879, weer overlijden, op donderdagmorgen om 6 uur. Vader Pieter, oud tweeenveertig jaren, van beroep arbeider en Teunis Willem van den Heuvel, oud drie en dertig jaren, van beroep visser, geven het aan op dezelfde dag. Ze wonen nog steeds op huisnummer 29.

7 maart 1879 : Oma Geertje Gelderblom overlijdt in Hardinxveld. Ze wordt bijna 80 jaar (79 jaar, 10 maanden en 11 dagen).

18 maart 1880 : zus nummer 6, Cornelia Pieternella, op een donderdagnacht om half twee. De kleermaker Teunis de Bie, oud ťťn en vijftig jaren en Leendert Muilwijk, oud tweeŽnveertig jaren, van beroep visser, geven het aan. De vernoeming van Cornelia is duidelijk. Misschien hoopten ze het noodlot te keren door Pieternella aan haar naam toe te voegen. Helaas: zij zal vier maanden later, 24 juli 1880, overlijden, op zaterdag om 10 uur in de ochtend. Arie is dan 16. Hij zal dat toch heel bewust hebben meegemaakt. Opa Cornelis Both, 'grootvader der overledene, oud zeventig jaren, van beroep arbeider' en de veldwachter Jan Dirk de Vries, oud zes en veertig jaren, geven het dezelfde dag nog aan. Zij is het vierde kind, de derde zus, die op jonge leven overlijdt. Het gezin bestaat dan uit 'slechts' Arie (16), Antje (11), Geertruida (8) en Cornelia (4). Van alle 8 kinderen tot dan toe is er slechts een jongen overgebleven. Gelukkig heeft Arie in de buurt een 'oom' wonen die bijna net zo oud is als hijzelf, namelijk Pieter.

7 maart 1882 : uiteindelijk komt er nog een jongen, Pieter Jan, op dinsdagmorgen om 3 uur. Vader Pieter geeft het zelf aan, op dezelfde dag. Jan Hendrik van Lopik, oud dertig jaren, van beroep arbeider, en Gijsbert Stasse, oud negenentwintig jaren, van beroep visser, wonende te Hardinxveld, zijn getuigen van de aangifte.

Arie is bijna 18 jaar oud als Pieter Jan wordt geboren. Vader Pieter is al 46, moeder 'Jaantje' is 42. De naam is een aardige combinatie van vader Pieter en moeder Jannigje. Deze combinatie zal wel succesvol blijken te zijn.

In 1883 wordt Arie ingeschreven in het inschrijvingsregister van de gemeente Hardinxveld voor de Militaite Dienstplicht. Bij de loting voor de lichting van 1884 krijgt hij het lotnummer 6. Op 15 mei 1884 wordt hij ingelijfd bij de marine als 'zeemilicien'.

15 maart 1885 : opa Cornelis overlijdt op zondagochtend 7 uur. Hij wordt 74 jaar, 6 maanden en 15 dagen. Arie is dan bijna 21 jaar oud. Zijn vader Pieter, de oudste zoon van Cornelis, visser van beroep en ook al weer 49, geeft het aan, samen met Gerrit den Breejen, een schipper van 55 jaar oud. Pieter meldt dat zijn vader geboren is in Gorinchem! Dat klopt dus niet, zo snel gaat die kennis verloren. Pieter weet wel te melden dat zijn eigen grootouders Pieter Both en Pietertje Nieuwpoort heetten. Hij was bijna 9 toen zijn opa overleed, dus dat kan best. Bovendien was zijn opa zijn naamgenoot. Zijn grootmoeder heeft hij nooit gekend.

Cornelis woonde nog steeds op nummer 47, hij staat nog ingeschreven als arbeider. Hij is bijna 20 jaar weduwe geweest. Zijn jongste zoon Pieter is 22. Omstreek dezelfde tijd, in 1885, wordt de spoordijk Dordrecht-Geldermalsen aangelegd, met de bijbehorende Parallelwegen.

Militaire dienst en huwelijk

Op 10 juni 1888, zondag, wordt het huwelijk aangekondigd op het gemeentehuis in Hardinxveld tussen Arie Both en Aagje den Breejen. Op 17 juni wordt dat nog eens overgedaan. Uiteindelijk trouwen beiden op 23 juni 1888. Het is dus zaterdag. Vader en moeder van Arie zijn aanwezig bij het huwelijk. Van Aagje is alleen haar moeder Johanna Margrieta de Vries aanwezig. Haar vader Teunis den Breejen is dan al overleden. Arie heeft toestemming gekregen om te trouwen op 9 juni 1888. Hij is dan nog steeds dienende. Op 6 juni heeft de ambtenaar ? het uittreksel uit de burgerlijke stand opgemaakt. Idem van Aagje den Breejen.

Ze gaan wonen in huis nummer 97. Dat Aagje met een dikke buik rondloopt (van minstens 5 maanden), moge blijken uit het feit dat op 20 augustus, nog geen 2 maanden later, Teunis wordt geboren. Hier heeft men later nooit over gesproken. Teunis wordt om 2 uur in de middag geboren. Arie Both, 24 jaar, arbeider, doet aangifte samen met Paulus Stasse (41 jaar, visser) en Alexander de Roon (?), 35 jaar, visser.

27 augustus 1888 (akte nummer 89) geeft Arie Both, visser, 24, al weer het overlijden aan van Teunis, 'oud geworden 7 dagen, gewoond hebbende in huis nummer 97.' Hij doet dat samen met Abraham de Haas, 53, arbeider.

Pieter Both wordt 17 maanden na het huwelijk (23 juni 1888) van Arie (Aai) Both (16 april 1864) en Aagje den Breejen (16 oktober 1868) geboren op 6 decem≠ber 1889, op vrijdagochtend om 10 uur. Het is de dag na Sinterklaas. Hij is op dezelfde dag jarig als tante Antje, een zus van vader Arie. Die is van 1868. Zijn sterrenbeeld is die van boogschutter.

De gezinskaart
Gezinskaart: Aai Both verhuist meerdere malen: Rivierdijk A41, A 67, A92, A87 en A94. Hij begint als visscher, wordt later "roeier van de waterstaat."

Zijn geboorteplaats is Hardinxveld, om precies te zijn in Den Bout, op nummer A 41. Den Bout is een deel van Boven-Hardinxveld, tussen Hardinxveld en Gorinchem. Daar zijn zijn ouders op 26 oktober 1889 gaan wonen. Vader Arie kwam van nummer A 97, woonde blijkbaar eerst in bij zijn vader en moeder. De huisjes in Den Bout waren destijds echte arbeiderswoningen, met genoeg ruimte eromheen om kippen en geiten te houden. Men had ook en moestuin waar van alles in stond.

Piet is het eerste kind. Vader Arie is 25 jaar oud als hij hem zelf aangeeft. Hij is dan nog vis≠ser van beroep. De getuigen van de aangifte zijn Pieter Pieterse, een 29-jarige broodbakker, en Pieter Cornelis den Breejen, visser. In het geboorteregister van dat jaar is Piet nummer 178.

Pieter Teunis verenigt de namen van beide opa's in zich: Pieter komt van zijn opa, Pieter Both. Zijn tweede naam komt van Teunis, de vader van Aagje. Opa Teunis den Breejen is een geboren Hardinxvelder. Hij komt uit een echt schippersgezin en zit zelf ook weer als schipper 'op het water'. Hij is van 26 oktober 1839.

Opa Pieter Both woont vlakbij (op nummer 97), ook in Den Bout en is visser, schipper en arbeider. Opa Piet is geen geboren Hardinxvelder. Hij komt uit het nabijgelegen Schelluinen. Hij is 53 jaar oud als Piet wordt geboren. Hij is jarig op 12 februari, van 1836. Piet is zijn eerste kleinzoon. Oma Jannigje Peele is 50. Zij is jarig op 9 augustus (van 1839). Het leuke is dat hun jongste kind, Pieter Jan, slechts 7 2 jaar scheelt met hun kleinzoon Piet. Die is jarig op 7 maart.

Wim de Jong: "Arie Both was een 'echte Both': rouw, een baasspeler, 'ik ben de baas', hij had een beetje een houding. Dat hadden alle Bothen. Hij was 'waker' bij Rijkswaterstaat, dat wil zeggen opzichter. Hij lette erop dat ze de schepen niet te vol laadden (bijvoorbeeld niet meer dan 100 ton) in de schuiten, niet boven een bepaalde streep. Soms werd hij wel omgekocht, werd er iets meer geladen. Piet was anders dan zijn familie, had geen air." Anderen noemen hem toch wel een beetje een bullebak, of in ieder geval een rechttoe rechtaan type.

In die tijd woonden verschillende families Both bij elkaar in de buurt. Zo vertelde Neeltje de Jong dat achter het huis waar Piet Both woonde ook een Dirk Both gewoond heeft, met min of meer dezelfde leeftijd als Piet (omstreeks 1890). Dat blijkt te kloppen: in het bevolkingsregister rond 1900 woont op A 80 (verandert in A73, 79 en 84) Arie Both uit 1849. Hij is hakker van beroep. Hij is een 13 jaar jongere broer van de vader van Arie, Pieter uit 1836. Arie uit 1864 moet dus oom zeggen tegen van Arie uit 1849 (zie ook kwartierstaat). Dat 15 jaar leeftijdsverschil gaat dat nog net. De Arie uit 1849 krijgt echter 23 dagen na geboorte van Piet, om precies te zijn op 29 december 1889, een zoon Dirk. Deze Dirk is jonger dan Piet, maar feitelijk een neef van vader Arie! Daar zullen weleens grapjes over gemaakt zijn. Ze wonen dichtbij elkaar (Arie woont uiteindelijk op nummer A94), moeten in dezelfde klas hebben gezeten bij meester De Man en zijn ongetwijfeld veel met elkaar opgetrokken. Het feit dat Neeltje zich dat bijna een eeuw later herinnert, zegt genoeg. Deze Dirk Both wordt volgens het bevolkingsregister schipper.

Woensdag 9 september 1891, als Piet bijna twee is, krijgt hij een broer, genaamd Teunis (Teun). Daarna zullen er nog 7 broers volgen; zondag 19 november 1893: Wouter (Wout), zou kolenhandelaar worden; zondag 23 juni 1895: Jan, baggerwerker; woensdag 14 oktober 1896: Arie, molenbaas; donderdag 3 maart 1898: Johan Marius (Jo), molenbaas; Zondag 23 december 1900: Aagje en Arie zijn 12 2 jaar getrouwd. Aagje heeft een dikke buik, zal twee weken later, op zondag 6 januari 1901, bevallen van Cornelis Pieter (Kees), hoepmaker; donderdag 28 augustus 1902: Bastiaan (Bas), hoepmaker, bloemist; zondag 15 oktober 1905: Christiaan (Chris), belastingambtenaar. Opvallend dat vier kinderen op zondag worden geboren.

Het leven in het gezin, met 9 jongens op een rij, zal geen sinecure geweest zijn, maar moeder Aagje laat er geen gras over groeien: alle jongens hebben een taak in het huishouden, de een moet aardappelen schillen, de andere kolen halen, etc. Als zij naar de markt gaat, doen de kinderen de was (ze laten die bleken op de bleekvelden). Als ze terugkomt, is de was gedaan. Ze verhuizen naar De Buurt, gaan wonen in een huis van Egas. Adriana is een tante van Arie Both, getrouwd met zijn oom Arie Both. Bij het overlijden van Aagje was ze aan de andere kant van de dijk, in de rivier, de was aan het spoelen. Dat gebeurde altijd op maandag. Toen ze terugkwam bleef ze plotsklaps dood in haar stoel. (volgens Aagje Both, volgens aan ander bleef ze ineens dood liggen toen ze in de keuken binnenkwam.)

Na de lagere school, dat moet rond 1902 geweest zijn, gaat Piet werken als hakker in de griend. In het bevol≠kingsregister van staat als beroep opgegeven "houthakker". Hij kapt het hout voor de hoepelindustrie.

Donderdag 31 augustus 1904: kinderfeest te Hardinxveld ter gelegenheid van koninginnedag. Aan de vliegerwedstrijd, mastklimmen, boegsprietlopen, draadjeknippen, turfrapen, hardlopen en zaklopen zal Piet wel niet meer hebben meegedaan. Of toch?

Woensdag 26 april 1905: een belangrijk drama in zijn jeugd is ongetwijfeld de zelfmoord van oma Jannigje Peele en dochter Cornelia. Piet is dan 15 jaar oud. (zie voor het hele verhaal het leven over Pieter Both, 1836) Bijna een half jaar daarna krijgt hij nog een broer, Chris Both.

Van Teus Both komt het volgende verhaal: 'Piet, Jan en Arie (drie broers dus) gingen ook stropen. Ze gingen dan afdrijven op het water. Op een keer kwam de waterpolitie langs. Die ging voor anker liggen. De broers lieten de netten los en gingen kwansuis steken. De losgelaten netten dreven tegen de politieboot aan. De politie haalde de netten op en hing die achter de boot. Daarna gingen ze aan wal en ze hingen de netten achter het politiebureau. 's Nachts haalden de broers de netten weer op. (netten waren toen een kostbaar bezit).'

In het bevolkingsregister rond 1900 woont op A 80 (verandert in A73, 79 en 84) een Arie Both van 1849. Hij is hakker van beroep. Hij is de zoon van Pieter uit 1836, oom van Arie. Hij moet Piet goed gekend hebben, want ze woonden vlakbij elkaar en de zoons zijn even oud. Wellicht dat hij in dezelfde ploeg als Piet zit en een oogje in het zeil hield als ze in de griend werkten.

Tekst en foto's: Bert Both

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Teunis Both, geboren te Hardinxveld op 6 december 1889, volgt onder XIV-ab

 2. Teunis Both, geboren te Hardinxveld op 9 oktober 1891, overleden aldaar in 1918.

  Teunis is getrouwd te Hardinxveld op 27 maart 1915 met Aagje de Ruijter, geboren te Hardinxveld op 28 juni 1891, dochter van Arie de Ruijter en Hendrika de Jong.

 3. Wouter Both, geboren te Hardinxveld op 19 november 1893, volgt onder XIV-ac

 4. Jan Both, geboren te Hardinxveld op 23 juni 1895, overleden aldaar op 13 augustus 1969.

  Jan is getrouwd te Hardinxveld op 17 december 1920 met Heiltje Vlot, geboren te Hardinxveld op 19 oktober 1895, dochter van Adrianus Cornelis Vlot en Adriana Kuil.

 5. Arie Both, geboren te Hardinxveld op 14 oktober 1896.

  Arie is getrouwd te Hardinxveld op 22 oktober 1920 met Adriana de Rover, geboren te Hardinxveld op 3 november 1895, dochter van Cornelis de Rover en Bastiaantje van der Plas.

 6. Johan Marinus Both, geboren te Hardinxveld op 3 maart 1898.

  Johan is getrouwd te Hardinxveld op 4 augustus 1922 met Arina Boxman, geboren te Hardinxveld op 2 mei 1898, dochter van Cornelis Boxman en Teuna Egas.

 7. Cornelis Pieter Both, geboren te Hardinxveld op 6 januari 1901, overleden aldaar op 23 juni 1975.

 8. Bastiaan Pieter Both, geboren te Hardinxveld op 28 augustus 1902, overleden aldaar in 1947.

 9. Christiaan Both, geboren te Hardinxveld op 15 oktober 1905, overleden aldaar in 1948.

XIII-ac

Antje Both, geboren te Hardinxveld op 6 december 1868, overleden aldaar op 28 mei 1928, dochter van Pieter Both (zie XII-u) en Jannigje Peele.

Antje is getrouwd te Hardinxveld op 23 december 1893 met Hendrik Cornelis Klop, visser, schipper, geboren te Hardinxveld op 28 februari 1868, overleden aldaar op 21 oktober 1938, zoon van Johannis Klop en Alida Grieta van der Mijl.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes "Hannes" Klop, geboren te Hardinxveld op 25 mei 1895.

 2. Jannigje Klop, geboren te Hardinxveld op 23 oktober 1897, overleden te Giessendam op 4 juli 1946.

  Jannigje is getrouwd (1) te Hardinxveld op 7 september 1923 met Arie Ritmeester, kantoorbedeinde, geboren te Hardinxveld op 1 oktober 1894, gedoopt aldaar op 3 december 1894, overleden te Rotterdam op 5 mei 1929, zoon van Pieter Ritmeester (kantoorbediende, schipper) en Adriana Vogel.

  Uit dit huwelijk: Antje, te Rotterdam op 15 januari 1926.

  Bron: Theo de Waard.

  Jannigje is getrouwd (2) te Hardinxveld op 21 juli 1933 met Jan Trapman, varkenskoopman, geboren te Giessendam op 4 juni 1892, overleden aldaar op 12 april 1975, zoon van Teunis Cornelis Trapman en Teuna Vonk. Jan is eerder getrouwd geweest met Eigje Korevaar, overleden te Giessendam op 1 februari 1927. Jan is later hertrouwd te Tienhoven op 30 april 1952 met Maria Bouter.

  Jan Trapman had uit zijn eerste huwelijk met Eigje vijf kinderen, allen geboren te Giessendam: Cornelis op 12 maart 1921, Arigje Bastiaantje op 27 augustus 1922, Teunis Cornelis op 27 augustus 1922, Teuna op 20 januari 1925 en Eigje Willempje op 31 januari 1927.

  Bron: Theo de Waard.

 3. Alida Grieta Klop, geboren te Hardinxveld op 21 februari 1900, overleden te Gorinchem op 10 november 1986, begraven te Boven-Hardinxveld (Algemene Begraafplaats, Tiendweg).

  Alida is getrouwd te Hardinxveld op 12 maart 1920 met Frederik Pieter Haeser, scheepsbouwer, ijzerwerker, geboren te Hardinxveld op 22 augustus 1897, overleden te Gorinchem op 10 januari 1981, begraven te Boven-Hardinxveld (Algemene Begraafplaats, Tiendweg), zoon van Petrus Antonie Haeser en Magcheltje Jacoba van der Hoff.

  Uit dit huwelijk: Anton Petrus op 29 augustus 1920 en Antje Hendrika op 12 april 1928.

  Bron: Theo de Waard.

 4. Pieter Klop, arbeider, visser, geboren te Hardinxveld op 9 juli 1902, overleden te Gorinchem op 13 december 1978, begraven te Hardinxveld-Giessendam (Begraafplaats Krommegat).

  Pieter is getrouwd te Hardinxveld op 21 augustus 1931 met Jannigje Jacoba Hoornaar, geboren te Hardinxveld op 11 december 1904, overleden te Hardinxveld-Giessendam op 16 mei 1982, begraven aldaar (Begraafplaats Krommegat) op 21 mei 1982, dochter van Hendrik Hoornaar en Neeltje Boon.

  Pieter woonde eerst aan de Rivierdijk A125 en later vanaf 24 januari 1968 aan de Paulus Potterstraat 31.

  Bron: Theo de Waard.

 5. Cornelia Geertruida Klop, geboren te Hardinxveld op 17 september 1905, overleden te Hardinxveld-Giessendam op 17 december 1979, begraven aldaar (Begraafplaats Krommegat).

  Cornelia is getrouwd te Hardinxveld op 8 februari 1935 met Huibert van Muilwijk, tuinder, betonwerker, geboren te Hardinxveld op 19 januari 1903, overleden te Gorinchem op 16 augustus 1978, begraven te Hardinxveld-Giessendam (Begraafplaats Krommegat), zoon van Huibert Adrianus Muilwijk en Jannigje Boom.

  Cornelia woonde in Hardinxveld aan de Sluisweg en later aan de Grensweg.

  Uit dit huwelijk, geboren te Hardinxveld: Antje Hendrika op 6 augustus 1939 en Huibert Adriaus op 22 februari 1944.

  Bron: Theo de Waard.

XIII-ad

Geertruida Both, geboren te Hardinxveld op 25 maart 1872, dochter van Pieter Both (zie XII-u) en Jannigje Peele.

Geertruida is getrouwd te Hardinxveld op 22 december 1894 met Huibert Teunis Blokland, geboren te Hardinxveld op 13 december 1864, zoon van Willem Blokland en Neeltje Groeneveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Blokland, geboren te Hardinxveld op 29 april 1895.

  Neeltje is getrouwd te Hardinxveld op 16 augustus 1918 met Gijsbert de Ruijter, geboren te Hardinxveld op 8 oktober 1893, zoon van Wouter de Ruijter en Willempje Adriana de Ruiter.

XIII-ad1

Pieter Both, ijzerwerker, hakker, fabrieksarbeider, geboren te Hardinxveld op 12 december 1881, overleden te Gorinchem op 21 juni 1941, zoon van Cornelis Both (zie XII-v) en Lijntje Swets.

Pieter is getrouwd te Hardinxveld op 8 oktober 1904 met Stijntje Helena Klop, geboren te Hardinxveld op 19 februari 1884, overleden aldaar op 26 april 1920, dochter van Gerrit Klop (visser) en Neeltje de Leng.

Pieter woonde aan de Rivierdijk A391 te Hardinxveld.

Bron: Theo de Waard.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijntje Both, geboren te Hardinxveld op 9 december 1904.

 2. Neeltje Both, geboren te Hardinxveld op 10 september 1906.

 3. Cornelia Both, geboren te Hardinxveld op 23 april 1908.

 4. Gerrit Both, geboren te Hardinxveld op 18 maart 1912.

 5. Stijntje Helena Both, geboren te Hardinxveld op 18 juni 1919.

XIII-ad2

Antje Both, geboren te Hardinxveld op 5 juni 1895, overleden te Gorinchem op 7 juni 1965, begraven te Hardinxveld-Giessendam (Begraafplaats Krommegat), dochter van Cornelis Both (zie XII-v) en Lijntje Swets.

Antje is getrouwd te Hardinxveld op 5 juni 1915 met Leendert Klop, loswerkman, visser, grondwerker in de wegenbouw bij de Zuidezee, rietbewerker bij de firma Dubbeldam te Schelluinen, geboren te Hardinxveld op 27 juni 1891, overleden te Hardinxveld-Giessendam op 7 januari 1974, begraven aldaar (Begraafplaats Krommegat), zoon van Leendert Klop (visser) en Elisabeth Klein.

Antje was haar laatste jaren geheel invalide door reuma.

Ze woonden aan de Rivierdijk A100 en later op nummer 77.

Bron: Theo de Waard.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijntje Klop, geboren te Hardinxveld op 9 januari 1916, overleden te Gorinchem op 15 februari 2000.

  Lijntje is getrouwd te Hardinxveld op 31 augustus 1940 met Hendrik Vink, geboren te Woudricham op 21 oktober 1914, overleden te orinchem op 12 januari 1971, zoon van Teunis Willem Vink (zandschipper) en Aaltje Pellicaan.

  Op 2 september 1940 verhuist het kersvere echtpaar naar Woudrichem.

  Uit dit huwelijk te Woudrichem geboren: Reunis Willem op 29 december 1942, Lena Antje op 14 oktober 1947, Hendrik op 23 november 1952 en Lijntje op 30 januari 1957.

  Bron: Theo de Waard.

 2. Leendert "Leen" Klop, rietsnijder, betonwerker, geboren te Hardinxveld op 13 december 1917, verdronken (samen met Arie van Houwelingen in de BOvem-Merwede) te Hardinxveld op 23 november 1944.

  Leendert is getrouwd te Hardinxveld op 13 april 1940 met Metje van Houwelingen, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 9 december 1919, overleden na 2001, dochter van Pieter van Houwelingen (seinwachter bij de NS) en Marrigje van Asperen. Metje is later hertrouwd met Bertus Kraaijveld.

  Hij woonde aan de Rivierdijk A100 en vanaf 20 april 1940 aan de Rivierdijk A244 te Hardinxveld.

  Bron: Theo de Waard.

 3. Elisabeth Klop, geboren te Hardinxveld op 21 april 1920, overleden aldaar op 5 december 1926.

 4. Cornelis Klop, geboren te Hardinxveld op 2 december 1921, overleden te Utrecht op 2 januari 1966.

  Cornelis is getrouwd te De Werken een Sleeuwijk op 22 juli 1949 met Dalia van Pelt, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 1 april 1924. Dalia is later hertrouwd met Govert van Tilburg/Tilborg. Dalia is later hertrouwd met Aart Verwaal.

 5. Gerrit Klop, geboren te Hardinxveld op 23 september 1923, overleden te Gorinchem op 13 maart 2003, gecremeerd te Dordrecht (Crematorium Essenhof) op 18 maart 2003.

  Gerrit is getrouwd te Gorinchem op 16 september 1950 met Antje Antonia "An" Kentie, geboren te Gorinchem op 22 mei 1927, dochter van Nicolaas Kentie en Anneke Kamerman.

  Zij woont in 2006 in de Piazza flat.

  Bron: Theo de Waard.

 6. Hendrik Klop, geboren te Hardinxveld op 3 januari 1926, overleden aldaar op 15 juli 1926.

 7. Hendrik Klop, geboren te Hardinxveld op 12 juli 1927.

  Hendrik is getrouwd te Giessendam op 3 april 1951 met Jacoba Berendina Vliegenthart, geboren te Rotterdam op 18 juli 1928, dochter van Nicolaas Vliegenthart en Wilhelmina Bastiaantje van Ieperen.

  Na hun huwelijk gaan ze in Giessendam wonen.

  Bron: Theo de Waard.

 8. Kors Adrianus Klop, geboren te Hardinxveld op 30 november 1929.

  Kors is getrouwd met Hendrika Eliza "Hennie" de Jong, geboren te Gorinchem.

 9. Elisabeth Klop, geboren te Hardinxveld op 23 maart 1932.

  Elisabeth is getruowd te Hardinxveld op 20 mei 1955 met A Overgaauw/strong>.

 10. Isaak Klop, geboren te Hardinxveld op 7 maart 1936.

  Isaak is getrouwd te Hardinxveld op 4 september 1964 met Piets Hoogendoorn, afkomstig van Giessenburg.

Tak 10

XIII-ae

Arie Jacobus Both, geboren te Goudriaan op 14 juli 1896, zoon van Matthijs Both (zie XII-ad) en Ariaantje Maat.

Arie is getrouwd te Lexmond op 1 juni 1922 met Cornelia Tukker, geboren te Lexmond op 8 januari 1896.

Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Both, geboren te Goudriaan op 23 april 1925, volgt onder XIV-ad

 2. Aagje Both, geboren op 11 februari 1930.

  Aagje is getrouwd op 23 december 1954 met Karel Hendrik van Vuuren, geboren te Goudriaan op 15 november 1924, overleden te Gorinchem op 2 juli 1982.

Tak 11

XIII-af

Matheus Marijnus Both, geboren te Breda, zoon van Johannes Both (zie XII-ae) en Maria van Nijnatten.

Matheus is getrouwd te Breda op 3 november 1887 met Gerarda Catharina Drohm, geboren te Grave, dochter van Hermanus Drohm en Johanna Allegonda Chamot.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Theodora Both, geboren te Breda op 11 oktober 1888.

  Maria is getrouwd te Breda op 23 september 1909 met Johannes Hermanus Drohm, geboren te Angerloo op 16 augustus 1889, zoon van Johannes Erhard Drohm en Maria Nagelie.

 2. Theodora Maria Johanna Both, geboren te Breda.

  Theodora is getrouwd te Breda op 4 oktober 1920 met Jozef Hendrik Mathieu Notermans, geboren te Maasbree, zoon van Pieter Hubert Notermans en Maria Hubertna Bollen.

XIII-ag

Christiaan Both, geboren te Breda, zoon van Johannes Both (zie XII-ae) en Maria van Nijnatten.

Christiaan is getrouwd te Breda op 20 januari 1890 met Anna Laurina Buijs, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Frederikus Antonius Buijs en Geertrui Cornelia van Drunen.

Uit dit huwelijk:

 1. Matheus Marinus Both, geboren te Breda.

  Matheus is getrouwd te Breda op 19 mei 1919 met Elisabeth Jacoba Jeanette Regli, geboren te Breda, dochter van Antonie Marie Lambert Regli en Elisabeth Maria van Iersel.

 2. Carolina Sophia Both, geboren te Breda.

  Carolina is getrouwd te Breda op 28 juli 1921 met Wilhelmus Adrianus Rijken, geboren te Princenhage, zoon van Johannes Rijken en Elisabeth Willemsen.

XIII-ah

Petrus Johannes Both, schoenmaker, lederhandelaar, geboren te Breda rond 1868, overleden te Arnhem op 6 maart 1942, zoon van Johannes Both (zie XII-ae) en Maria van Nijnatten.

Petrus is getrouwd (1) te Arnhem op 8 oktober 1890 met Wilhelmina Woutera Sanders, geboren te Arnhem rond 1869, overleden aldaar op 7 maart 1892, dochter van Christianus Sanders (arbeider) en Wilhelmina van Egeren.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Christianus Both, geboren te Arnhem in april 1891, overleden aldaar op 1 mei 1891.

Petrus is getrouwd (2) te Arnhem op 14 juni 1893 met Reintje Hulstein, geboren te Arnhem of Schaarsbergen rond 1860, overleden te Nijkerk op 20 oktober 1944, dochter van Geurt Hulstein (voerman) en Johanna Maria Peperkorl.

Uit dit huwelijk:

 1. Geurt Both, schoenmaker, geboren Hulstein, erkend bij huwelijk (1893), geboren te Arnhem rond 1893, overleden aldaar op 5 augustus 1950.

  Geurt is getrouwd te Arnhem op 29 september 1915 met Johanna Kleisma, geboren te Arnhem rond 1893, dochter van Ate Kleisma (letterzetter) en Aaltje Gerritsen.

 2. Johannes Petrus Both, schoenmaker, geboren te Arnhem rond 1896.

  Johannes is getrouwd te Arnhem op 18 januari 1922 met Johanna Maria Amelia Evers, geboren te Rotterdam rond 1895, dochter van Gerrit Jan Evers (arbeider) en Engelina Wilhelmina Moes.

 3. Gerrit Both, schoenmaker, geboren te Arnhem rond 1899.

  Gerrit is getrouwd te Arnhem op 4 februari 1920 met Johanna Petronella Snippe, geboren te Arnhem rond 1895, dochter van Andreas Leonardus Snippe en Aleida Johanna van Honk.

XIII-ai

Johanna Both, geboren te Breda op 21 juli 1869, zoon van Johannes Both (zie XII-ae) en Maria van Nijnatten.

Johanna is getrouwd te Breda op 23 november 1893 met Johannes Petrus Brouwer, geboren te Breda op 6 juni 1870, zoon van Antonius Brouwer en Johanna Bou.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Antonius Brouwer, geboren te Breda.

  Johannes is getrouwd te Breda op 16 mei 1918 met Dimphna Lips, geboren te Zevenbergen, dochter van Jacobus Lips en Adriana van Turnhout.

 2. Petrus Antonius Brouwer, geboren te Breda.

  Petrus is getrouwd te Breda op 4 februari 1918 met Johanna Antonia den Ridder, geboren te Terheijden, dochter van Petrus Josephus den Ridder en Adriana Wijgaarts.

 3. Maria Johanna Christina Brouwer, geboren te Breda.

  Maria is getrouwd te Breda op 18 december 1919 met Jacobus van Kempen, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Johannes van Kempen en Blondina Paulina Snoek.

XIII-aj

Cornelia Helena Both, geboren te Breda rond 1871, overleden te Arnhem op 11 februari 1914, dochter van Johannes Both (zie XII-ae) en Maria van Nijnatten.

Cornelia is getrouwd te Princenhage op 16 maart 1892 met Johannes Cornelis van Osta, smid, arbeider, geboren te Oud en Nieuw Gastel, zoon van Cornelis van Osta en Maria Janssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Wilhelmus van Osta, spoorwegconducteur, geboren te Princenhage rond 1894.

  Cornelis is getrouwd te Arnhem op 6 juli 1921 met Catharina Bernardina Rutjens, geboren te Zevenaar rond 1896, dochter van Carolus Ruthgerus Rutjens (landbouwer) en Elisabeth Aleida Berendsen.

 2. Maria Cornelia Johanna van Osta, geboren te Breda rond 1898.

  Maria is getrouwd te Arnhem op 22 februari 1922 met Jacobus Johannes Hoogveld, hulpbrievenbesteller, geboren te Westervoort rond 1899, zoon van Helena Hoogveld.

 3. Hendrika Cornelia van Osta, geboren te Arnhem in rond december 1903, overleden aldaar op 25 juli 1904.

 4. Johannes Cornelis van Osta, voeger, geboren te Arnhem rond 1907, overleden aldaar op 15 februari 1944.

  Johannes is getrouwd met Johanna Catharina Nesselaar.

XIII-ak

Maria Both, dienstbode, geboren te Breda rond 1872, overleden te Arnhem op 28 mei 1917, dochter van Johannes Both (zie XII-ae) en Maria van Nijnatten.

Maria is getrouwd te Arnhem op 8 augustus 1894 met Hermanus Petrus van Mullem, pakhuisknecht, groenten- en fruithandelaar, geboren te Heteren rond 1868, overleden na 28 mei 1917, zoon van Willem van Mullem (arbeider) en Catharina Hol.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Helena van Mullem, geboren te Arnhem rond 1895.

  Johanna is getrouwd te Arnhem op 3 augustus 1921 met Wilhelmus Theodorus Johannes Egging, handelsreiziger, geboren te Arnhem rond 1893, zoon van Gerhardus Egging (timmerman) en Johanna Jacomina Hendrina Reijers.

 2. Hermanus Theodorus van Mullem, fruithandelaar, geboren te Arnhem rond 1900.

  Hermanus is getrouwd te Renkum op 21 juni 1923 met Johanna Bongers, geboren te Oosterbeek rond 1900, dochter van Lambertus Bongers (timmerman) en Willemina Gerritsen.

XIII-al

Marinus Johannes Both, geboren te Breda op 24 januari 1873, zoon van Johannes Both (zie XII-ae) en Maria van Nijnatten.

Marinus is getrouwd te Breda op 25 februari 1895 met Petronella Johanna Bataille, geboren te Breda op 26 januari 1872, dochter van Johannes Rudolph Bataille en Johanna Snijders.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Hendrica Both, geboren te Breda.

  Johanna is getrouwd te Breda op 10 februari 1921 met Antonie Jacobus Bogaard, geboren te Dussen, zoon van Pieter Antheunis Bogaard en Johanna Maria Demmers.

XIII-am

Pieter Both, timmerman, geboren te Nieuw-Lekkerland op 26 januari 1896, zoon van Jacob Both (zie XII-af) en Aagje Verkaik.

Pieter is getrouwd te Rotterdam op 12 maart 1924 met (en gescheiden aldaar op 19 maart 1931 van) Christina Klingens, naaister, geboren aldaar op 31 januari 1902, dochter van Cornelis Klingens en Vijgerina van der Kuij.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Rotterdam op 13 oktober 1926.

XIII-an

Jan Both, geboren te Oud Alblas op 14 november 1891, overleden te Alblasserdam op 16 juli 1970, zoon van Teunis Both (zie XII-ag) en Lijntje Hardam.

Jan is getrouwd te Brakel op 20 mei 1914 met Martijntje van Dalen, geboren te Brakel op 2 november 1891, overleden te Schoonhoven op 17 juli 1985.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Both, geboren te Oud Alblas op 17 augustus 1915, volgt onder XIV-ae

 2. Lijntje Alida Both, geboren te Oud Alblas op 12 oktober 1923.

  Lijntje is getrouwd te Oud Alblas op 15 november 1951 met Rokus Hendrik Maasland, geboren te Schoonhoven op 9 juli 1923.

 3. Alida Johanna Both, geboren te Oud Alblas op 13 mei 1929, overleden aldaar op 9 juli 1929.

XIII-ao

Leendert Both, geboren te Dordrecht op 9 november 1900, overleden te Alblasserdam, zoon van Teunis Both (zie XII-ag) en Maria de Kreij.

Leendert is getrouwd te Oud Alblas op 5 juli 1923 met A. van Hofwegen, geboren op 2 juli 1899, overleden te Alblasserdam in 1987.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Both, geboren te Alblasserdam op 25 mei 1924.

 2. Pieter Both, geboren te Alblasserdam op 17 september 1925, volgt onder XIV-af

 3. Trijntje Annigje Both, geboren te Alblasserdam op 17 september 1930.

 4. Beatrix Irene Both, geboren te Alblasserdam op 31 mei 1941.

XIII-ap

Teunis Both, geboren te Oud Alblas op 5 november 1901, overleden te Alblasserdam op 29 oktober 1931, zoon van Teunis Both (zie XII-ag) en Maria de Kreij.

Teunis is getrouwd te Alblasserdam op 29 oktober 1931 met Jenneke Christina Herlaar, geboren te Alblasserdam op 26 april 1911.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Johannes Both, geboren te Dordrecht op 10 september 1945.

XIII-aq

Jacob Both, geboren te Oud Alblas op 15 oktober 1904, overleden te Dordrecht op 20 februari 1980, zoon van Teunis Both (zie XII-ag) en Maria de Kreij.

Jacob is getrouwd te Alblasserdam op 27 november 1930 met Josina Johanna Gaal, geboren te Alblasserdam op 24 maart 1906.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Both, geboren te Dordrecht op 14 juni 1932.

XIII-ar

Marinus Both, geboren te Oud Alblas op 18 april 1908, overleden te Alblasserdam, zoon van Teunis Both (zie XII-ag) en Maria de Kreij.

Marinus is getrouwd te Alblasserdam op 22 oktober 1931 met Adriana Gaal, geboren op 30 oktober 1910. Adriana is later hertrouwd met [onbekend] Meedenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Both, geboren te Alblasserdam op 8 maart 1932.

 2. Johannes Both, geboren te Leiden op 19 september 1937.

Tak 14

XIII-as

Arie Bot, zoon van Cornelis Bot (zie XII-ai) en Aagje de Stigter.

Arie is getrouwd met N. den Toom.

Uit dit huwelijk:

 1. Cor Bot.

Tak 15

XIII-at

Balt Bot, landarbeider, timmerman, geboren te Bergambacht op 8 maart 1904, overleden aldaar op 27 maart 1974, zoon van Jan Bot (zie XII-ak) en Marrigje Kroone.

Balt is getrouwd te Bergambacht op 25 januari 1929 met Frieda Gezine Winter, geboren te Petersfehn (Duitsland) op 4 juni 1900.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes "Jan" Bot, geboren te Bergambacht op 3 juni 1929, volgt onder XIV-ag

 2. Anna Marrigje Bot, geboren te Bergambacht op 12 augustus 1930.

 3. Herman Antonie Bot, geboren te Bergambacht op 10 juli 1932.

 4. Hans Maarten Bot, geboren te Bergambacht op 15 mei 1934, volgt onder XIV-ah

 5. Marrigje Helene Bot, geboren te Bergambacht op 3 november 1942.

  Marrigje is getrouwd met J. Koolwijk.

XIII-au

Antonie Bot, timmerman, boerenwerkman, geboren te Bergambacht op 18 oktober 1906, overleden aldaar op 17 december 1984, zoon van Jan Bot (zie XII-ak) en Marrigje Kroone.

Antonie is getrouwd te Ammerstol op 23 december 1933 met Cornelia van Loon.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie Bot, geboren te Bergambacht op 7 januari 1937.

  Antonie is getrouwd te Zaandam op 18 augustus 1966 met K.M.L. Soeters.

 2. Marrigje Bot, geboren te Bergambacht op 24 juni 1946.

XIII-av

Cornelis Bot, visser, landarbeider, grondwerker, los werkman, geboren te Bergambacht op 22 maart 1909, overleden aldaar op 27 december 1988, zoon van Jan Bot (zie XII-ak) en Marrigje Kroone.

Cornelis is getrouwd te Ammerstol op 27 november 1937 met Adriana Cornelia van den Dool, geboren te Bergambacht op 7 mei 1911, overleden aldaar na 27 december 1988.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bot, geboren te Bergambacht op 8 mei 1938, volgt onder XIV-ai

 2. Cornelis Bot, geboren te Bergambacht op 5 juni 1945, volgt onder XIV-aj

XIII-aw

Piet Bot, timmerman, geboren te Bergambacht op 6 april 1915, overleden te Gouda op 22 april 1978, zoon van Jan Bot (zie XII-ak) en Marrigje Kroone.

Piet is getrouwd te Bergambacht op 20 juni 1946 met Janna Graafland, geboren te Bergambacht op 1 november 1919, overleden na 22 april 1978.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Bot, geboren te Bergambacht op 16 januari 1947.

  Marrigje is getrouwd op 25 september 1964 met A. Broere.

 2. Neeltje Bot, geboren te Bergambacht op 23 december 1950.

  Neeltje is getrouwd op 19 oktober 1972 met C. Rietvelt.

 3. Jan Henk Bot, geboren te Bergambacht op 31 juli 1955.

XIII-ax

Jan Bot, smid, geboren te Bergambacht op 16 juni 1916, overleden te Ammerstol op 23 juli 1967, begraven aldaar, zoon van Jan Bot (zie XII-ak) en Marrigje Kroone.

Jan is getrouwd te Ammerstol op 8 december 1938 met Cornelia Boer, geboren te Ammerstol op 20 november 1920, overleden aldaar op 20 april 2000, begraven aldaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Bot, geboren op 13 juni 1939.

  Margaretha is getrouwd met D. Bisschoff.

XIII-ay

Adrianus Bot, timmermansknecht, onbezoldigd rijksveldwachter, geboren te Bergambacht op 28 januari 1920, overleden te Hoorn op 8 november 1967, zoon van Jan Bot (zie XII-ak) en Marrigje Kroone.

Adrianus is getrouwd te Stolwijk op 26 augustus 1948 met Adriana Grietje Romeijn, geboren te Stolwijk op 22 oktober 1921, overleden te 's Gravenzande op 8 november 1967.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hendrik Bot, geboren te 's Gravenhage op 25 mei 1949.

 2. Neeltje Marrigje Bot, geboren te 's Gravenhage op 19 juni 1950.

XIII-az

Antonie Bot, klompenmaker, geboren te Willige Langerak op 13 juli 1918, overleden te Rotterdam op 10 april 1984, begraven te Willige Langerak op 14 april 1984, zoon van Pieter Bot (zie XII-am) en Hendrina van Bruggen.

Antonie is getrouwd (1) te Lopik op 28 april 1950 met Dirkje Ariana Houweling, dochter van Adrianus Houweling en Aartje Damsteeg.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Adrianus Bot, bouwkundige bij het Openluchtmuseum te Arnhem, geboren te Utrecht op 2 mei 1954.

  Pieter is getrouwd te Schoonhoven op 15 mei 1981 (ondertrouwd te Schoonhoven op 28 april 1981), voor de kerk (hervormd) te Willige Langerak op 15 mei 1981 met Geertrui Bartha van Bemmel, geboren te Willige Langerak op 28 april 1959, gedoopt (hervormd) aldaar op 17 mei 1959, dochter van Jacob van Bemmel en Jannigje Slob.

 2. Adrianus Bot, geboren te Utrecht op 6 februari 1956.

Antonie is getrouwd (2) met Jantje Boersma, dochter van Freerk Boersma en Dirkje Meurs.

Uit dit huwelijk:

 1. Freerk Bot, geboren te Willige Langerak op 18 februari 1962.

  Freerk is getrouwd met Dionisia Loria.

 2. Hendrina Dirkje Bot, geboren te Willige Langerak op 9 augustus 1963.

  Hendrina is getrouwd met Chris van Geest.

XIII-ba

Peter Bot, opperman, grondwerker, geboren te Willige Langerak op 19 augustus 1919, overleden te Schoonhoven op 14 maart 1967, begraven aldaar op 17 maart 1967, zoon van Pieter Bot (zie XII-am) en Hendrina van Bruggen.

Peter is getrouwd te Schoonhoven op 19 december 1945 met Geertruida Maria Stekelenburg.

Geertruida is later hertrouwd te Schoonhoven op 24 april 1969 met Jan den Braber, geboren te Jaarsveld op 21 juni 1932, zoon van Johannes den Braber en Eigje Kroeftum.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bot, geboren te Schoonhoven op 29 april 1946, gedoopt (katholiek), volgt onder XIV-ak

 2. Ria Bot, geboren te Schoonhoven op 22 september 1947, gedoopt (katholiek).

  Ria is getrouwd te Schoonhoven op 8 augustus 1968 met Teus van Dijk, gedoopt (hervormd) te Groot-Ammers.

 3. Hendrina Bot, geboren te Groot-Ammers op 5 mei 1949, gedoopt (katholiek).

 4. Nel Bot, geboren te Groot-Ammers op 2 maart 1951, gedoopt (katholiek).

  Nel is getrouwd te Groot-Ammers op 10 juli 1969 met Geurt van den Werken.

 5. Bastiaan Bot, geboren te Schoonhoven op 5 augustus 1952, gedoopt (katholiek), volgt onder XIV-al

 6. Henneke Bot, geboren te Schoonhoven op 7 juli 1954, gedoopt (katholiek).

  Henneke is getrouwd te Schoonhoven op 2 november 1976 met Henk Fase.

 7. Francina Bot, geboren te Schoonhoven op 25 november 1957.

  Henneke is getrouwd (1) te Schoonhoven op 7 juli 1978 met Hans van den Bos.

  Henneke is getrouwd (2) te Schoonhoven op 15 februari 1985 met Chris de Bruin.

 8. DaniŽl Bot, geboren te Schoonhoven op 23 oktober 1964, gedoopt (katholiek).

Tak 17

XIII-bb

Pieter Both, geboren te Zwijndrecht op 15 maart 1920, zoon van Pieter Both (zie XII-aq) en Engeltje van Eck.

Pieter is getrouwd te Braunsweig (Duitsland) op 1 mei 1945 met Ingeborg Lisbeth Anna Meyerding, geboren te Braunsweig (Duitsland) op 20 januari 1925.

Uit dit huwelijk:

 1. Hans Jurgen "Hans" Both.

 2. Peter Willem "Piet" Both.

 3. Annie Engeltje Both, geboren op 31 mei 1949.

  Annie is getrouwd te Dordrecht op 22 juni 1966 met J.C. Stolk.

 4. Robby "Rob" Both.

 5. Rudi "Ruud" Both.

 6. Gerhard "Gerard" Both.

 7. Jacob Both.

XIII-bc

Wilhelmus Gerardus Bot, geboren te Delft op 7 december 1923, overleden aldaar op 18 november 1987, zoon van Arie Bot (zie XII-ar) en Alida van Berkel.

Wilhelmus is getrouwd op 16 april 1948 met Catharina Willemina Alberts, geboren op 17 september 1929, overleden op 11 november 2000, dochter van Hermanus Gerardus Antonius Alberts en Paulina Maria van den Bos.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren op 26 mei 1949.

 2. Hermanus Gerardus Bot, geboren op 3 juni 1956, volgt onder XIV-am

 3. Catharina Wilhelmina Bot, geboren op 11 januari 1962.

Tak 19

XIII-bd

Jacobus Johannes Both, amanuensis (1914), beeldend kunstenaar, ambtenaar veeartsenijschool te Utrecht, geboren te Capelle op 5 juni 1885, overleden te Utrecht op 12 augustus 1957, begraven te Bilthoven (begraafplaats Dennerust) op 16 augustus 1957, zoon van Hendrikus Both (zie XII-au) en Johanna Geertruida van Son.

Jacobus is getrouwd te Arnhem op 14 oktober 1914 met Cornelia Gerhardina Wilhelmina Roozendaal, geboren te Arnhem op 14 april 1889, dochter van Nicolaas Adrianus Roozendaal (onderwijzer) en Gerhardina Hermina van Manen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Johanna Both, apothekersassistente, geboren te Utrecht op 12 juli 1916.

 2. Hendrik Nicolaas Both, geboren te Utrecht op 13 februari 1921.

XIII-be

Hendrik Adriaan Cornelis Both, bankwerker, instrumentenmaker, geboren te Capelle op 2 april 1888, zoon van Hendrikus Both (zie XII-au) en Johanna Geertruida van Son.

Hendrik is getrouwd te Utrecht op 21 september 1911 met Johanna Margaretha Kremer, geboren te Venlo op 15 augustus 1891, dochter van Hendrikus Kremer en Catharina Johanna Kolthoff.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Geertruida Both, geboren te Rotterdam op 21 juli 1912.

XIII-bf

Siegbertus Both, geboren te Capelle op 31 maart 1887, overleden te Utrecht op 1 juli 1936, zoon van Hendrikus Both (zie XII-au) en Johanna Geertruida van Son.

Siegbertus is getrouwd te Zeist op 9 februari 1911 met Betje van Noort, geboren te Utrecht rond 1885, dochter van Pieter van Noort en Gerritje van de Ridder.

Uit dit huwelijk:

 1. Siegbertus Both, geboren te Zeist op 6 augustus 1911.

 2. Gerard Pieter Both, geboren te Soerabaja (IndonesiŽ) op 20 maart 1915.

 3. Johan Hendrik Christiaan Both, geboren te Tjepoe (IndonesiŽ) op 18 oktober 1921, volgt onder XIV-an

XIII-bg

Gijsbertus Sibrecht Both, bakker, geboren te Besoijen op 13 juli 1898, overleden te Sprang-Capelle op 16 augustus 1948, zoon van Jacobus Both (zie XII-av) en Jacoba Maria Blok.

Gijsbertus is getrouwd te Sprang-Capelle op 13 augustus 1925 met Johanna Elisabeth Varossieau, geboren te Sprang op 26 april 1902, overleden te 's-Hertogenbosch op 8 mei 1947, dochter van Karel Johan Varossieau en Machieltje van Iersel.

Uit dit huwelijk:

 1. Karel Johan Both, geboren te Sprang-Capelle op 12 juni 1927.

 2. Jacoba Maria Both, geboren te Sprang-Capelle op 11 februari 1930.

 3. Jacobus Both, geboren te Sprang-Capelle op 29 mei 1934.

Tak 20

XIII-bh

Hendricus Leonardus Both, predikant, geboren te Besoijen op 28 februari 1884, overleden te Wolfheze op 25 juli 1962, begraven te Arnhem, zoon van Hendrik Both (zie XII-aw) en Johanna van der Hammen.

Hendricus is getrouwd (1) te Nijmegen op 23 april 1907 met Aaltina Hendrika Schuuring, geboren te Coevorden op 10 januari 1884, overleden te Arnhem op 27 april 1925, dochter van Johannes Evert Schuuring en Trijntje Hemmes.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Both, geboren te Andel op 28 mei 1908, overleden te Laren op 19 oktober 1987, begraven te Nijmegen op 23 oktober 1987.

  Johanna is getrouwd met Piet Hagenbeek.

 2. Truce Both, geboren op 6 maart 1910, overleden te Andel op 10 mei 1973, begraven te Amsterdam.

  Truce is getrouwd te Arnhem op 10 april 1935 met (ondertrouwd aldaar op 21 maart 1935 met) Adriaan Verwoerd, geboren te Sassenheim op 27 oktober 1908, gesneuveld te Nieuwer-Amstel op 24 februari 1945, begraven te Amsterdam op 2 maart 1945.

 3. Hendrik Johannes Both, geboren te Stratum op 3 augustus 1911, volgt onder XIV-ao

 4. Margaretha Both, geboren te Stratum op 4 oktober 1914, overleden te Hilversum op 28 oktober 1997, begraven aldaar op 3 november 1997.

  Margaretha is getrouwd met [onbekend].

Hendricus is getrouwd (2) te De Bilt op 12 april 1928 met Helena Johanna Beerhorst, geboren te Sassenheim op 30 november 1883, overleden te Arnhem op 9 juli 1937, dochter van Rolf Hendrik Beerhorst en Antje van der Horst.

XIII-bi

Leendert Hendrik Both, bakker, geboren te Besoijen op 28 juli 1885, overleden te Halsteren op 18 april 1969, zoon van Hendrik Both (zie XII-aw) en Johanna van der Hammen.

Leendert is getrouwd te Apeldoorn op 18 oktober 1921 met Jacomina Weverink, geboren te Apeldoorn op 24 januari 1893, overleden te Besoijen op 28 mei 1937, dochter van Christiaan Hendrik Weverink en Zwanetta Everdina Burlage.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Christiaan Both, geboren te Waalwijk op 19 september 1922, volgt onder XIV-ap

Tak 22

XIII-bj

Aart Both, agent van politie, geboren te Gouda op 11 februari 1878, zoon van Willem Both (zie XII-bc) en Elisabeth de Graaf.

Aart is getrouwd te Rotterdam op 27 november 1907 met Jaantje Johanna Catharina Koppers, geboren te Rotterdam op 27 januari 1886, dochter van Johannis Gerardus Koppers en Adriana Petronella Catharina Kloppert.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Adriana Both, geboren te Rotterdam op 22 mei 1908.

 2. Johannes Gerardus Both, geboren te Rotterdam op 29 december 1909, volgt onder XIV-aq

 3. Wilhelmina Both, geboren te Rotterdam op 26 oktober 1911.

 4. Adriana Petronella Both, geboren te Rotterdam op 13 maart 1919.

 5. Aartje Both, geboren te Rotterdam op 13 juli 1924.

XIII-bk

Nicolaas Both, geboren te Gouda op 13 april 1882, zoon van Willem Both (zie XII-bc) en Elisabeth de Graaf.

Nicolaas is getrouwd te Gouda op 18 september 1907 met Catharina Tijbout, geboren te Gouda op 9 juli 1883, dochter van Johannes Tijbout en Johanna Cornelia van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Gouda op 3 november 1903, volgt onder XIV-ar

Tak 26

XIII-bl

Jacob "Jaap" Both, ambtenaar, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 19 januari 1921, overleden te Bennekom op 1 november 1997, zoon van Jacob Both (zie XII-bj) en Cornelia de Jong.

Jacob is getrouwd te Haastrecht op 11 maart 1948 met Klazina Berdina "Ina" Verburg, geboren te Stolwijk op 4 februari 1925, overleden te Bennekom op 29 januari 1988, dochter van Jan Verburg en Christina van Dam.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jacob "Cor" Both, geboren te Huizen op 26 november 1950.

 2. Jan Christiaan "Christiaan" Both, geboren te Lisse op 18 januari 1953, volgt onder XIV-as

 3. Neeltje Cristina "Nelleke" Both, geboren te Lisse op 30 juli 1954.

  Zij heeft 2 zonen.

XIII-bm

Neeltje Both, geboren te Rotterdam op 5 november 1897, overleden te Leidschendam op 22 december 1958, dochter van Willem Both (zie XII-bk) en Jannigje Both.

Neeltje is getrouwd te Rotterdam op 21 juni 1916 met Marinus Cornelis Pleune, makelaar in onroerend goed, zakenman, procuratiehouder Fa Lekkerkerk, geboren te Rotterdam op 22 december 1896, overleden aldaar op 3 maart 1963, zoon van Marinus Cornelis Pleune en Catharina Jacoba Haak. Marinus is later getrouwd te Rotterdam op 4 februari 1959 met Catharina Maria Helena van der Kant, geboren te Rotterdam op 24 oktober 1914, overleden te Groningen op 1 februari 1998, begraven aldaar op 5 februari 1998, dochter van Johannes Franciscus Antonius van der Kant en Helena Apolonia Maria Gerlach.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Jacoba Jannigje Pleune, geboren te Rotterdam op 23 november 1916, overleden te Heemstede op 25 april 1995.

  Catharina is getrouwd te Haarlem op 8 mei 1941 met Willem Fredrik Misset, pianostemmer, geboren te Haarlem op 31 januari 1904, overleden te Heemstede op 15 augustus 1996, zoon van Willem Fredrik Misset en Jansje Otto.

 2. Willem Marinus Cornelis Pleune, geboren te Rotterdam op 6 mei 1920, volgt onder XIV-at

 3. Marinus Cornelis Pleune, filatelist en handelaar in postzegels, geboren te Rotterdam op 26 maart 1924, overleden aldaar op 15 februari 1998.

  Marinus is getrouwd te Rotterdam op 9 juni 1948 (1) met (en gescheiden aldaar in maart 1957 van) Johanna Cornelia Nobel, geboren op 9 juli 1928.

  Marinus is getrouwd te 's Gravenhage op 7 juli 1961 (2) met (en gescheiden te Rijssen op 1 juni 1988 van) Johanna den Aantrekker, geboren op 25 augustus 1938.

 4. Jannigje "Janny" Pleune, geboren te Rotterdam op 31 oktober 1926.

  Jannigje is getrouwd te 's Gravenhage op 11 juli 1951 met Leendert van der Meer, hoofd Bejaardenbeleid WVC, geboren te 's Gravenhage op 25 januari 1924, zoon van Dirk Pieter van der Meer (stucadoor) en Hendrika Philippina Gout.

XIII-bn

Leendert Both, havenarbeider, landarbeider, geboren te Rotterdam op 4 november 1898, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 20 juli 1976, zoon van Willem Both (zie XII-bk) en Jannigje Both.

Leendert is getrouwd (1) te Capelle aan de IJssel op 3 maart 1921 met Jacoba van Krimpen, geboren te Zevenhuizen op 1 april 1896, overleden te Capelle aan de IJssel op 25 december 1945.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 6 december 1921.

  Willem is getrouwd met D. de Rooy.

 2. Clazina Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 24 februari 1923.

  Clazina is getrouwd met G. van Buuren.

 3. Jannigje Both, geboren te Zevenhuizen op 11 april 1924.

  Jannigje is getrouwd te Capelle aan de IJssel op 11 januari 1945 met Willem Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 5 juli 1926, zoon van Willem Both (fabrieksarbeider) en Hendrika Christina Visser, volgt onder Sommelsdijk

 4. Cornelia Both, geboren te Zevenhuizen op 19 maart 1927.

  Cornelia is getrouwd met J.W. Bredius.

 5. Jacoba Both, geboren te Zevenhuizen op 26 augustus 1928.

  Jacoba is getrouwd met W. van der Griend.

 6. Leendert Both, geboren te Rotterdam op 4 maart 1930.

  Leendert is getrouwd met M. Docters van Leeuwen.

 7. Adriana Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 29 mei 1935.

  Adriana is getrouwd met P.A. Alphenaar.

Leendert is getrouwd (2) te Krimpen aan de IJssel op 1 februari 1947 met Trijntje Spek, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 4 juni 1902, overleden na 1976, dochter van Cornelis Spek en Neeltje Ment. Trijntje is eerder getrouwd geweest met J. van der Weide, overleden voor februari 1947.

XIII-bo

Arie Cornelis Both, betonwerker, nachtwaker, melkbezorger, geboren te Rotterdam op 30 april 1901, overleden aldaar op 20 januari 1968, zoon van Willem Both (zie XII-bk) en Jannigje Both.

Arie is getrouwd te Rotterdam op 13 september 1922 met Wilhelmina van den Berg, geboren te Rotterdam op 8 juni 1900, overleden aldaar rond 1980, dochter van Thomas van den Berg en Cornelia de Kiefte.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Both, geboren te Rotterdam op 10 augustus 1923, volgt onder XIV-at

 2. Thomas Both, geboren te Rotterdam op 22 november 1927, volgt onder XIV-au

XIII-bp

Willem Both, stoker/machinist, geboren te Rotterdam op 3 december 1903, overleden aldaar op 28 november 1971, zoon van Willem Both (zie XII-bk) en Jannigje Both.

Willem is getrouwd te Capelle aan de IJssel op 20 januari 1927 met Cornelia Maria Baas, geboren te Rotterdam op 18 juni 1905, overleden na 28 november 1971, begraven aldaar (begraafplaats Oud Kralingen), dochter van Huibert Baas en Cornelia Lems.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Both, geboren te Rotterdam op 30 juli 1927, overleden aldaar op 19 september 2003.

  Jannigje is getrouwd op 10 april 1957 met Gerrit Teunis Harreman, geboren te IJsselmonde op 3 juni 1930, zoon van Leendert Harreman en Pieternella Wielhouwer.

 2. Cornelia Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 9 januari 1929, overleden te Rotterdam op 3 mei 2004.

  Cornelia is getrouwd met Rombout Luijendijk, geboren te IJsselmonde op 16 juli 1926, overleden te Rotterdam op 4 april 2004, zoon van Adrianus Luijendijk en Janna Sintemaartensdijk.

 3. Wilhelmina Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 17 februari 1931, overleden aldaar op 17 februari 1931.

  Wilhelmina is getrouwd met Gerrit van Gameren, geboren te IJsselmonde op 22 februari 1930, zoon van Willem van Gameren en Johanna Sophia van Treur.

 4. Willem Both, geboren te Rotterdam op 6 september 1932, volgt onder XIV-av

 5. Anna Both, geboren te Rotterdam op 30 juni 1934.

  Anna is getrouwd te Krimpen aan de IJssel op 2 december 1955 met Adrianus Blok, geboren te Krimpen aan de Ijssel op 9 september 1928, overleden te Rotterdam op 19 september 1999, zoon van Marinus Blok en Saatje de Fouw.

 6. Huibert Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 28 augustus 1935, volgt onder XIV-aw

 7. Pietje Both, geboren te Rotterdam op 19 september 1936.

  Pietje is getrouwd met Harmen Joling, geboren te Krimpen aan de IJssel op 7 februari 1934, zoon van Gerrit Joling en Betje Gerrigje van der Flier.

 8. Gerda Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 6 januari 1938.

  Gerda is getrouwd met Karel van de Gruyter, geboren te Rotterdam op 5 juni 1934, zoon van Kasper van de Gruyter en aatje de Nooijer.

 9. Adriana Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 18 juli 1939.

  Adriana is getrouwd te Nieuwerkerk aan de IJssel op 12 juli 1961 met Maarten van Erkel, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 9 december 1935.

 10. Marie Both, geboren te Rotterdam op 8 november 1941.

  Marie is getrouwd met Cornelis Joling, geboren te Krimpen aan de IJssel op 14 januari 1939, zoon van Gerrit Joling en Betje Gerrigje van der Flier.

XIII-bq

Klaas Both, geboren te Rotterdam op 13 oktober 1911, overleden aldaar op 24 maart 2001, begraven aldaar (begraafplaats Oud Kralingen) op 29 maart 2001, zoon van Willem Both (zie XII-bk) en Jannigje Both.

Klaas is getrouwd te Rotterdam op 18 april 1945 met Dirkje "Dit" Mol, geboren te Rhenen op 6 februari 1925, dochter van Jacob Mol en Cornelia Mol.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia "Corrie" Both, geboren te Rotterdam op 7 september 1947.

  Cornelia is getrouwd met Johannes Sonneveldt, geboren te Rotterdam op 23 oktober 1944, zoon van Johan Sonneveldt en Theodora Christina Bernadetta Rossner.

 2. Jannigje Both, geboren te Rotterdam op 30 december 1949.

  Jannigje is getrouwd te Rotterdam op 16 oktober 1969 met (en gescheiden te Hendrik Ido Ambacht op 22 februari 1995 van) Johan Boom, geboren te Rotterdam op 11 maart 1949, zoon van Willem Mijnderd Boom en Neeltje Schipper.

 3. Willem Both, geboren te Rotterdam op 7 februari 1952, volgt onder XIV-ax

 4. Jacob "Jaap" Both, geboren te Rotterdam op 22 januari 1954, volgt onder XIV-ay

 5. Elisabeth Johanna "Elly" Both, geboren te Rotterdam op 30 september 1960.

  Elisabeth is getrouwd te Rotterdam op 19 september 1981 met Bernard Noordam, geboren te Rotterdam op 16 oktober 1956, zoon van Arie Noordam en Pieternella Kersten.

 6. Jan Both, geboren te Rotterdam op 1 oktober 1966, volgt onder XIV-az

XIII-br

Leendert Both, geboren te Berkenwoude op 4 januari 1914, zoon van Gerrit Both (zie XII-bl) en Gerrigje van den Heuvel.

Leendert is getrouwd op 24 december 1942 met Dirkje Deelen, geboren te Berkenwoude op 18 september 1919, dochter van Willem Deelen en Dirkje de Kruijf.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrigje Both, geboren op 21 maart 1944.

  Gerrigje is getrouwd te Berkenwoude op 28 september 1966 met Leo Cirk, geboren op 4 november 1939.

 2. Willem Both, geboren op 1 januari 1948, volgt onder XIV-ba

 3. Dirk Both, geboren op 7 april 1952, volgt onder XIV-bb

 4. Leentje Anna Cornelia Both, geboren op 5 augustus 1957.

  Leentje is getrouwd te Berkenwoude op 23 december 1975 met Koos de Bruin.

 5. Grietje Both, geboren op 30 januari 1960.

  Grietje is getrouwd op 2 mei 1980 (en voor de kerk te Bergambacht) met Pleun van Buren.

XIII-bs

Teunis Both, geboren te Berkenwoude op 8 juli 1916, zoon van Gerrit Both (zie XII-bl) en Gerrigje van den Heuvel.

Teunis is getrouwd te Zevenhuizen op 19 mei 1942 met Wilhelmina "Mien" Roos.

18 juni 1958: Vertrekken met het emigratieschip "Groote Beer" naar Canada.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrigje Both, geboren te Berkenwoude op 12 december 1943.

  Gerrigje is getrouwd te Apeldoorn op 6 augustus 1964 met Herman Wilbrink, slager, geboren te Apeldoorn op 29 september 1937.

 2. Klaas "Ken" Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 27 november 1947, volgt onder XIV-bc

 3. Jannigje Cornelia "Janneke" Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 9 oktober 1949.

  Jannigje is getrouwd te Chilliwick (Canada) op 4 juni 1979 met Hendrik Jansen, certificated general accounted, geboren te Wageningen op 24 maart 1950.

 4. Gerrit "Gary" Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 5 oktober 1954, volgt onder XIV-bd

XIII-bt

Jacob Both, geboren te Berkenwoude op 13 maart 1918, overleden op 7 maart 1998, begraven te Stolwijk (Algemene Begraafplaats), zoon van Gerrit Both (zie XII-bl) en Gerrigje van den Heuvel.

Jacob is getrouwd te Stolwijk op 6 april 1944 met Cornelia de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Both, geboren rond 1943, volgt onder XIV-be

 2. Cornelis Both, geboren op 2 september 1944, volgt onder XIV-bf

 3. Gerrigje Both, geboren op 16 oktober 1945.

 4. Maarten Jan Both, geboren op 8 november 1946, volgt onder XIV-bg

 5. Gerrit Both, geboren op 7 augustus 1947, volgt onder XIV-bh

 6. Neeltje Maria Both, geboren op 22 september 1951.

 7. Leendert Both, geboren op 30 maart 1953, volgt onder XIV-bi

 8. Cornelia Jannigje Both, geboren op 11 november 1957.

 9. Teunis Both, geboren op 9 april 1959, volgt onder XIV-bj

 10. Adam Both, volgt onder XIV-bk

XIII-bu

Willem Both, geboren te Berkenwoude op 11 maart 1928, zoon van Gerrit Both (zie XII-bl) en Gerrigje van den Heuvel.

Willem is getrouwd te Lekkerkerk op 15 november 1951 met K. van Herk.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Both, geboren op 10 april 1952, volgt onder XIV-bl

 2. Jannigje Maria Both, geboren op 10 september 1954.

 3. Gerrigje Both, geboren op 12 november 1955.

 4. Klaas Both, geboren op 11 januari 1961, volgt onder XIV-bm

 5. Cornelis Both, geboren op 21 december 1963, volgt onder XIV-bn

 6. Willem Both, geboren op 29 mei 1966.

 7. Adriaan Both, geboren op 5 november 1969, volgt onder XIV-bo

XIII-bv

Klazina Both, geboren te Polsbroek op 22 januari 1907, overleden te Nieuwegein op 22 maart 1993, dochter van Leendert Both (zie XII-bm) en Geertruida Oskam.

Klazina is getrouwd te Ouderkerk aan de IJssel op 13 januari 1932 met Jakob Markus, parlevinker en schipper, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 9 januari 1907, overleden te Nieuwegein op 7 januari 1992, zoon van Dirk Markus en Aagje Jacoba Suijker.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Markus, geboren te Moordrecht op 27 oktober 1932.

 2. Leendert Markus, geboren te Gouderak op 4 september 1935.

 3. Geertruida Markus, geboren te Gouderak op 5 december 1937.

 4. Jakob Markus, geboren te Gouderak op 10 januari 1941.

 5. Aagje Markus, geboren te Gouderak op 7 januari 1944.

 6. Adriana Markus, geboren te Gouderak op 16 mei 1945.

XIII-bw

Cornelis Both, meubelmaker, geboren te Haastrecht op 19 juni 1911, overleden te Amsterdam op 24 juni 1986, zoon van Leendert Both (zie XII-bm) en Geertruida Oskam.

Cornelis is getrouwd te Loenersloot op 8 april 1938 met Willemijntje Neeltje den Hertog, geboren te Loenersloot op 2 oktober 1914.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Both, geboren te Gouda op 29 januari 1940, volgt onder XIV-bo1

 2. Evert Both, geboren te Gouda op 6 juni 1942.

  Evert is getrouwd te Gouda op 15 juni 1966 met T. van Teeseling.

 3. Bastiaan Both, geboren te Gouda op 29 september 1945.

  Bastiaan is getrouwd te Maarssen op 9 augustus 1967 met W. Hoogenveen.

 4. Cornelis Both, geboren te Gouda op 6 november 1951.

  Cornelis is getrouwd te Gouda op 20 juni 1974 met A. W. Moen.

XIII-bx

Willem Sijbrand Both, geboren te Berkenwoude op 9 februari 1916, zoon van Klaas Both (zie XII-bn) en Mijntje Christina van Dam.

Willem is getrouwd met Jacoba Slingerland, geboren rond 1910, overleden te Stolwijk op 4 maart 1996.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Both.

 2. Jan Adrianus Both.

 3. Leendert Both.

 4. Cornelia Both.

 5. Willem Sijbrand Both.

XIII-by

Pieter Both, landarbeider, fabrieksarbeider, dakbedekker, geboren te Berkenwoude op 21 juni 1925, overleden te Gouda op 16 december 1980, zoon van Klaas Both (zie XII-bn) en Mijntje Christina van Dam.

Pieter is getrouwd te Berkenwoude op 19 februari 1953 met Adriana Both, geboren te Bergambacht op 13 februari 1922, overleden te Stolwijk op 1 februari 1995, begraven aldaar op 4 februari 1995, dochter van Jan Both (zie XII-cj) en Willemijntje Rijneveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Both, geboren te Stolwijk op 11 februari 1954.

 2. Jan Both, geboren te Stolwijk op 11 april 1955.

 3. Leendert Willem Both, geboren te Stolwijk op 20 januari 1957.

 4. Willem Meindert Both, geboren te Stolwijk op 30 november 1958.

 5. Willemijntje Christina Both, geboren te Stolwijk op 19 mei 1961.

Tak 28

XIII-bz

Hendrik Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel rond 1888, overleden te Gouda op 6 oktober 1941, zoon van Willem Both (zie XII-bp) en Antje Mudde.

Hendrik is getrouwd te Stolwijk op 21 maart 1917 met Sijgje Koolwijk, geboren te Stolwijk rond 1890, dochter van Simon Koolwijk en Aaltje Bergen.

Uit dit huwelijk:

 1. dochter Both, levenloos geboren te Stolwijk op 20 juli 1919.

Tak 29

XIII-ca

Gijsbert Both, leraar, geboren te Gouda op 3 januari 1908, overleden te Amersfoort op 9 augustus 1994, zoon van Pieter Marinus Both (zie XII-bt) en Cornelia Graafland.

Gijsbert is getrouwd te Schiedam op 16 september 1941 met Neeltje Petronella Palte, geboren te Schiedam op 4 augustus 1909, overleden te Amersfoort op 21 september 1994.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Wilhelmina Both, geboren te Schiedam op 6 juni 1942, overleden te Apeldoorn op 13 mei 1976.

 2. Martina Marina Both, geboren te Zuidlaren op 14 mei 1945.

  Martina is getrouwd met (en gescheiden in 1993 van) Arend Soeteman.

 3. Pieter Marinus Both, geboren te Amersfoort op 23 november 1949, volgt onder XIV-bp

Tak 30

XIII-cb

Pieter Klaas Both, vrachtrijder, geboren te Bergambacht op 7 april 1888, zoon van Gijsbert Both (zie XII-bu) en Lijntje Bode.

Pieter is getrouwd te Stolwijk op 12 juni 1913 met Adriana Slingerland, geboren te Lekkerkerk rond 1885, dochter van Marinus Slingerland en Henderina Verboom.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Lijntje Both, geboren te Berkenwoude rond 1914, overleden aldaar op 3 oktober 1920.

XIII-cc

Cornelis Adrianus Both, geboren te Stolwijk op 28 juli 1896, zoon van Marinus Both (zie XII-bv) en Lena Jongkind.

Cornelis is getrouwd te Bergambacht op 26 augustus 1921 met Maria van der Graaf, geboren te Bergambacht rond 1898, dochter van Arie de Graaf en Cornelia van Buren.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Both, geboren te Bergambacht op 1 februari 1922.

 2. Arie Both, geboren te Bergambacht op 9 september 1924, volgt onder XIV-bq

 3. Marinus Both, geboren te Bergambacht op 30 juli 1925.

 4. Cornelia Both, geboren te Vlaardingen op 11 juli 1932.

 5. Willem Cornelis Both, geboren te Rotterdam op 8 november 1934.

XIII-cd

Marinus Both, tuinman, schipper, geboren te Stolwijk op 13 februari 1900, zoon van Marinus Both (zie XII-bv) en Lena Jongkind.

Marinus is getrouwd te Stolwijk op 6 augustus 1920 met Geertruida van den Hoek, geboren te Putten rond 1898, dochter van Harmen van den Hoek en Aaltje van Dasselaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Both, geboren te Stolwijk op 12 november 1920.

 2. Margje Adriana Both, geboren te Bergambacht in maart 1932, overleden te Gouda op 30 augustus 1932.

Tak 32

XIII-ce

Cornelis Both, veehouder, geboren te Berkenwoude op 13 september 1915, overleden te gouda op 28 mei 1964, zoon van Cornelis Both (zie XII-by) en Adriana de Groot.

Cornelis is getrouwd te Lekkerkerk op 21 februari 1941 met Johanna van Herk, geboren te Lekkerkerk op 14 februari 1917, overleden te Berkenwoude op 12 juli 1990, dochter van Klaas van Herk en Jannigje Maria Slingerland.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren te berkenwoude op 10 september 1942.

  Adriana is getrouwd te Berkenwoude op 22 juli 1964 met Willem den Uijl, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 12 februari 1941.

 2. Klaas Both, geboren te Berkenwoude op 6 juli 1945.

  Klaas is getrouwd te Nieuw Lekkerland op 19 september 1974 met Annie Brand, geboren te Nieuw lekkeland op 13 november 1952.

 3. Cornelia Both, geboren te Berkenwoude op 28 febrauri 1951.

  Cornelia is getrouwd te Berkenwoude op 4 augustus 1971 met Cornelis Dekker, geboren te Stolwijk op 7 mei 1950.

 4. Jannigje Maria Both, geboren te Berkenwoude op 25 augustus 1955.

  Jannigje is getrouwd te Krimpen aan de Lek op 25 februari 1977 met Willem van Vliet, geboren te Lekkerkkerk op 25 juni 1954.

Tak 38

XIII-cf

Adrianus Jacobus Both, suikerbakker, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 30 mei 1911, overleden te Rotterdam op 27 maart 1977, begraven aldaar (begraafplaats Oud-Kralingen) op 31 maart 1977, zoon van Adrianus Both (zie XII-cd) en Gijsje Vogelaar.

Adrianus is getrouwd te Capelle aan de IJssel op 20 mei 1937 met Janna Marigje Hoogerwaard, geboren te Capelle aan de IJssel op 21 juni 1917, overleden te Rotterdam op 12 januari 2003, begraven aldaar (begraafplaats Oud-Kralingen) op 16 januari 2003.

Janna is eerder getrouwd geweest met C. Spek.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Anthonie Both, geboren te Rotterdam op 10 september 1937, volgt onder XIV-br

 2. Cornelis Both, geboren te Rotterdam op 25 augustus 1945.

  Cornelis is getrouwd met (en gescheiden van) L.H. Jonkman.

XIII-cg

Pieter Both, suikerbakker, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 8 juli 1913, overleden aldaar op 7 september 2002, gecremeerd te Capelle aan de IJssel (crematorium Schollevaar) op 12 september 2002, zoon van Adrianus Both (zie XII-cd) en Gijsje Vogelaar.

Pieter is getrouwd te Capella aan de IJssel op 24 februari 1944 met Johanna Holdermans, geboren te Nieuw-Lekkerland op 9 januari 1916, overleden te Nieuwerkerk aan de IJssel op 3 maart 1997.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 25 februari 1948.

Tak 49

XIII-ch

Adrianus Cornelis Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 30 april 1913, overleden te Rotterdam op 9 mei 1997, zoon van Adrianus Cornelis Both (zie XII-cl) en Neeltje Stofberg.

Adrianus is getrouwd te Overschie (Rotterdam) op 14 februari 1934 met Teuntje Krijntje Winterswijk, geboren te Schiebroek op 3 oktober 1914, overleden te Rotterdam op 8 juni 1997.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 8 augustus 1934.

  Neeltje is getrouwd te Hillegersberg (Rotterdam) op 29 juni 1956 met Gerard Dirk Netten, geboren te Vaals op 9 januari 1929.

 2. Adrianus Cornelis Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 8 februari 1936, volgt onder XIV-bs

 3. Bastiaantje Jannetje Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdem) op 7 juni 1938, overleden te Rotterdam op 9 juli 1945.

 4. Gijsbertus Jan Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 9 juni 1941, volgt onder XIV-bt

XIII-ci

Arie Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 21 maart 1923, zoon van Adrianus Cornelis Both (zie XII-cl) en Neeltje Stofberg.

Arie is getrouwd te Rotterdam op 2 mei 1951 met Elisabeth Janssen, geboren te Rotterdam op 2 december 1925.

Uit dit huwelijk:

 1. Ed Both, geboren te Rotterdam op 2 september 1953, volgt onder XIV-bu

 2. Aat Both, geboren te Rotterdam op 3 september 1956, volgt onder XIV-bv

 3. Elisabeth Both, geboren te Rotterdam op 17 juli 1960.

  Elisabeth is getrouwd met Fred van den Heuvel, geboren te Rotterdam op 11 november 1950.

XIII-cj

Willem Both, geboren te Moordrecht op 27 april 1907, overleden te Emerlo op 24 december 1982, zoon van Jan Both (zie XII-cm) en Jansje Graveland.

Willem is getrouwd te Utrecht op 8 november 1939 met Pietertje Neeltje Sterk.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Both, geboren te Middelharnis op 15 juli 1943, volgt onder XIV-bw

 2. Gerrit Peter Both, geboren te Middelharnis op 17 oktober 1946, volgt onder XIV-bx

 3. Pel Cornelus Wilhelmus Both, geboren te Middelharnis op 14 juli 1948, volgt onder XIV-by

XIII-ck

Willem Both, boomkweker, geboren te Lekkerkerk op 4 mei 1905, overleden te Reeuwijk op 27 juli 1989, zoon van Pieter Both (zie XII-cn) en Lijpje Berkouwer.

Willem is getrouwd te Zwammerdam op 18 februari 1932 met Annigje van der Laan, geboren te Gouda op 16 maart 1909, overleden te Reeuwijk op 23 november 1981.

Uit dit huwelijk:

 1. Hilletje Both, geboren te Zwammerdam op 16 april 1932.

  Hilletje is getrouwd te Reeuwijk op 7 juli 1954 met Arie Groenendijk, geboren te Reeuwijk op 23 november 1925.

 2. Elisabeth Hilletje Both, geboren te Zwammerdam op 7 april 1933.

  Elisabeth is getrouwd met Klaas Edelman, geboren te Zwammerdam op 9 februari 1931.

 3. Pieter Paulus Both, geboren te Zwammerdam op 29 januari 1935, volgt onder XIV-bz

XIII-cl

Dirk Both, boomkweker, geboren te Reeuwijk op 31 augustus 1909, zoon van Pieter Both (zie XII-cn) en Lijpje Berkouwer.

Dirk is getrouwd te Boskoop op 23 januari 1936 met Janna Kasius.

Het gezin emigreert in 1947 naar Southampton (Ontario, Canada).

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Boskoop op 11 november 1936, volgt onder XIV-ca

 2. Hendrik Both, geboren te Boskoop op 13 november 1938, volgt onder XIV-cb

 3. Dirk Both, geboren te Boskoop op 18 april 1946, volgt onder XIV-cc

XIII-cm

Gerard Both, chef platsoenendienst te 's-Gravenhage, geboren te Zwammerdam op 13 juli 1914, overleden te Rijswijk op 21 augustus 1987, zoon van Pieter Both (zie XII-cn) en Lijpje Berkouwer.

Gerard is getrouwd te Boskoop op 31 januari 1941 met Marie Boere, geboren te Boskoop op 25 juli 1911.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Both, geboren te Boskoop op 20 juli 1941.

  Elisabeth is getrouwd te 's Gravenhage op 16 mei 1969 met Reinder Drexhage, geboren te 's Gravenhage op 24 oktober 1943.

 2. Pauline Both, geboren te 's Gravenhage op 23 juli 1946.

  Pauline is getrouwd te 's Gravenhage op 2 juni 1967 met Otto Herman Tuurenhout, geboren te 's Gravenhage op 12 december 1944.

 3. Marianne Both, geboren te 's Gravenhage op 20 september 1947.

XIII-cn

Pieter Both, bomenzoeker (inkoper), afslager bij een notaris in Boskoop, geboren te Reeuwijk op 11 juli 1917, overleden te Boskoop op 15 september 1992, zoon van Pieter Both (zie XII-cn) en Lijpje Berkouwer.

Pieter is getrouwd te Reeuwijk op 12 januari 1940 met Mensje Schouten, geboren te Reeuwijk op 9 september 1917.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Antonia Both, geboren te Zwammerdam op 2 november 1941.

  Elisabeth is getrouwd te Boskoop op 19 december 1963 met Cornelis van Leeuwen, geboren te Boskoop op 22 maart 1940.

 2. Anthonia Johanna Both, geboren te Zwammerdam op 9 maart 1944.

  Anthonia is getrouwd met Willem van Vliet, geboren te Bergambacht op 29 juli 1936.

 3. Jannigje Aagje Both, geboren te Zwammerdam op 24 juli 1945.

  Jannigje is getrouwd te Boskoop op 27 april 1967 met Pieter Huizer, geboren te Leiden op 5 januari 1940.

 4. Pieter Both, geboren te Zwammerdam op 6 mei 1947, volgt onder XIV-cd

 5. Jan Both, geboren te Zwammerdam op 7 januari 1950.

 6. Aagje Adriana Both, geboren te Zwammerdam op 6 september 1952.

  Aagje is getrouwd te Boskoop op 13 februari 1975 met Johannes Slappendel, geboren te Boskoop op 14 februari 1948.

 7. Cornelia Both, geboren te Boskoop op 24 juli 1956.

  Cornelia is getrouwd te Boskoop op 3 december 1980 met Willem Niesing, geboren te Boskoop op 15 mei 1957, overleden aldaar op 10 maart 1996.

Generatie XIV

Tak 2

XIV-a

Paulus Both, kantoorbediende, geboren te Rotterdam op 21 januari 1913, overleden te Albrandswaard op 3 april 1989, zoon van Arend Both (zie XIII-c) en Martijntje Knop.

Paulus is getrouwd te Rotterdam op 19 december 1934 met Ingetje Johanna Izelaar, geboren te Rotterdam op 5 september 1916.

Uit dit huwelijk:

 1. Arend Both, geboren te Rotterdam op 23 juni 1935.

 2. Martina Both, geboren te Rotterdam op 19 oktober 1937.

  Martina is getrouwd te Rotterdam op 30 juli 1958 met W.J. Roest.

 3. Johanna Karin Both.

XIV-b

Bastiaan Both, adjunctcommies belastingdienst, geboren te Rotterdam op 26 januari 1903, overleden te Helledoorn op 11 januari 1983, begraven aldaar op 15 januari 1983, zoon van Arie Both (zie XIII-e) en Lena Duiven.

Bastiaan is getrouwd te Rotterdam op 2 augustus 1945 met Wilhelmina Aleida Tonia Veltkamp, geboren te Zevenaar op 20 juli 1915, overleden te Hellendoorn op 18 november 1973.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Both, geboren te Rotterdam op 30 juli 1946.

 2. Willem Dirk Both, geboren te Rotterdam op 25 juni 1948, volgt onder XV-a

XIV-c

Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 20 juli 1920, zoon van Adrianus Both (zie XIII-f) en Adriaantje de Ruiter.

Bastiaan is getrouwd te Rotterdam op 8 januari 1948 met Hendrika de Kiefte, geboren te Rotterdam op 2 december 1924.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Christina Regina Both, geboren te Rotterdam op 9 januari 1949, gedoopt aldaar op 13 maart 1949.

  Adriana is getrouwd te Rotterdam op 2 maart 1973 met Rob van den Houten.

 2. Gerrit Adrianus Both, geboren te Rotterdam op 7 juli 1950, gedoopt aldaar op 22 oktober 1950, volgt onder XV-b

 3. Hendrika Geertruida Both, geboren te Rotterdam op 22 november 1952, gedoopt aldaar op 12 juli 1953.

  Hendrika is getrouwd te Maassluis op 21 augustus 1974 met Jan van Gelderen.

 4. Bastiaan Both, geboren te Rotterdam op 6 november 1953, gedoopt aldaar op 11 juli 1954, volgt onder XV-c

Tak 3

XIV-d

Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 12 juni 1916, overleden te Rotterdam op 11 januari 1991, begraven aldaar op 16 januari 1991, zoon van Paulus Both (zie XIII-g) en Trijntje de Bruijne.

Jan is getrouwd te Rotterdam op 3 september 1942 met Jacoba Josina Elizabeth Vollaard, geboren te Rotterdam op 2 december 1921, dochter van Jan Vollaard en Maria Hendrina Margaretha Bakker.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 30 juni 1943, volgt onder XV-d

 2. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 16 augustus 1944, volgt onder XV-e

 3. Trijntje Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 augustus 1946.

  Trijntje is getrouwd met Jan Cornelis Koopman, geboren te Brouwershaven op 7 oktober 1942.

 4. Cornelis Both, geboren te Oud-Beijerland op 9 mei 1949, volgt onder XV-f

 5. Jacobus Both, geboren te Oud-Beijerland op 19 maart 1952, volgt onder XV-g

XIV-e

Jorina Maaike Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 11 april 1926, dochter van Paulus Both (zie XIII-j) en Neeltje Cornelia van de Marel.

Jorina is getrouwd te Berkel en Rodenrijs op 25 april 1951 met Willem Jongste, vrachtwagenchauffeur, geboren te Kethel op 17 december 1926, overleden te Spijkenisse op 15 juni 2004, zoon van Leendert Jongste en Sophia Pegels.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Abraham Jongste, geboren op 8 oktober 1952.

  Leendert is getrouwd op 4 oktober 1974 met HenriŽtte Sophia Jansson, geboren op 21 juli 1953.

 2. Paulus Adriaan Jongste, geboren op 14 september 1854.

  Paulus is getrouwd (1) op 13 juni 1975 met (en gescheiden in 1985 van) Geertruida Anna Voeren, geboren op 22 januari 1953.

  Paulus is getrouwd (2) met Eugenie Fabrie.

 3. Karel Anthonie Jongste, geboren op 8 april 1956.

  Karel is getrouwd op 19 mei 1982 met Anique Yvette Schellevis, geboren op 17 september 1961.

 4. Arend Jongste, geboren op 2 april 1962.

  Arend is getrouwd op 4 september 1987 met (en gescheiden in 2005 van) Ingid van Loon, geboren op 23 december 1967.

 5. Wilma Jorina Jongste, geboren op 14 maart 1964.

  Wilma is getrouwd op 2 oktober 1992 met Aad Zondervan, geboren op 30 mei 1951.

XIV-f

Arend Both, tuinder, geboren te Berkel en Rodenrijs op 22 juni 1936, zoon van Paulus Both (zie XIII-j) en Neeltje Cornelia van de Marel.

Arend is getrouwd te Berkel en Rodenrijs op 6 september 1967 met Adriana Kindt, geboren te Berkel en Rodenrijs op 12 februari 1947, dochter van Teunis Kindt en Marrigje Blok.

Uit dit huwelijk:

 1. Jeanette Margaretha Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 26 december 1968.

 2. Monique Gabrielle Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 29 september 1971.

 3. Eric Christiaan Both, geboren te Berkel en Rodenrijs op 30 oktober 1974.

XIV-g

Euft Both, timmerman, geboren te Berkel en Rodenrijs op 5 december 1937, zoon van Paulus Both (zie XIII-j) en Neeltje Cornelia van de Marel.

Euft is getrouwd te Rotterdam op 20 november 1968 met (en gescheiden aldaar op 30 januari 1986 van) Engelina Maria Poot, geboren te Rotterdam op 28 september 1942, docher van Leendert Poot en Alida van Mannekes.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Adrianus Both, geboren te Rotterdam op 13 september 1969, volgt onder XV-h

 2. Leendert Both, geboren te Rotterdam op 24 april 1972.

 3. Frederik Pieter Both, geboren te Rotterdam op 21 juli 1973.

XIV-h

Paulus Both, tuindersknecht, geboren te Berkel en Rodenrijs op 12 mei 1939, zoon van Paulus Both (zie XIII-j) en Neeltje Cornelia van de Marel.

Paulus is getrouwd met [onbekend].

 • 25 april 1959: Emigreert naar de Verenigde Staten.

Uit dit huwelijk:

 1. Pauline Both, geboren te Vancouver (Canada) op 18 februari 1973.

XIV-i

Simon Both, tuinder, maatschappelijk werker, pastoraal medewerker, geboren te Berkel en Rodenrijs op 15 december 1941, zoon van Paulus Both (zie XIII-j) en Neeltje Cornelia van de Marel.

Simon is getrouwd te Amsterdam op 29 maart 1972 met Wilhelmina Hendrika Stier, geboren te Amsterdam op 31 juli 1946.

Uit dit huwelijk:

 1. Marcus Johannis Both, georen te Utrecht op 13 oktober 1979.

 2. Mirjam Elisabeth Both, geboren te Utrecht op 7 februari 1982.

 3. Esther Deborah Both, geboren te Utrecht op 30 oktober 1984.

Tak 6

XIV-j

Pieter Both, psychiatrisch ziekenverpleger, maatschappelijk werker, geboren te Rotterdam op 22 februari 1909, overleden te Doesburg op 11 april 1989, gecremeerd te Arnhem (crematorium Moscowa) op 14 april 1989, zoon van Pieter Both (zie XIII-k) en Willemijntje Elizabeth van Opdorp.

Pieter is getrouwd met Pieternella Helena Vroomman, verpleegster, geboren te Rotterdam op 7 februari 1908, overleden te Doesburg op 27 februari 1988, gecremeerd te Dieren op 2 maart 1988, dochter van Pieter Vroomman en Helena Hoogendoorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Elizabeth Both, geboren te Malang (IndiŽ) op 5 juni 1941.

  Wilhelmina is getrouwd met Petrus Fredericus Maria Beersma, geboren te Heerlen op 18 november 1937.

XIV-k

Arie Both, aannemer, geboren te Oud-Beijerland op 13 december 1890, overleden te Bennebroek (Huize Vogelenzang) op 29 mei 1940, begraven aldaar op 1 juni 1940, zoon van Pieter Both (zie XIII-n) en Pietje Bastiaantje Stolk.

Arie is getrouwd te Vlaardingen op 11 april 1917 met Johanna Klazina Mooy, geboren te Vlaardingerambacht op 9 januari 1891, overleden te Schiedam op 5 oktober 1986, gecremeerd aldaar (crematorium Beukenhof) op 8 oktober 1986.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Vlaardingen op 11 mei 1918, volgt onder XV-i

XIV-l

Bastiaan Both, timmerman, geboren te Oud-Beijerland op 27 mei 1893, overleden te Schiedam op 10 juli 1975, zoon van Pieter Both (zie XIII-n) en Pietje Bastiaantje Stolk.

Bastiaan is getrouwd (1) te Vlaardingen op 18 maart 1915 met (en gescheiden aldaar op 26 oktober 1944 van) Petronella van der Schaft, geboren te Vlaardingen op 10 november 1894, overleden te Vlaardingen op 3 april 1973, dochter van Jeroen van der Schaft en Neeltje van der Vlis.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Vlaardingen op 26 mei 1915, volgt onder XV-j

Bastiaan is getrouwd (2) te Schiedam op 19 december 1944 met Maartje van Tol, geboren te Schiedam op 13 augustus 1913, overleden aldaar op 22 december 1991, gecremeerd aldaar (crematorium Beukenhof) op 27 december 1991.

XIV-m

Pieter Both, aannemer, geboren te Vlaardingen op 3 oktober 1905, overleden aldaar op 1 mei 1998, zoon van Pieter Both (zie XIII-n) en Pietje Bastiaantje Stolk.

Pieter is getrouwd te Vlaardingen op 26 maart 1931 met Neeltje Meulwijk, geboren te Vlaardingen op 24 juni 1908, dochter van Cornelis Meulwijk en Geertje Kalkman.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietje Bastiaantje Both, geboren te Rotterdam op 11 juni 1937.

 2. Geertje Cornelia Both, geboren te Rotterdam op 26 juni 1946.

XIV-n

Gerrit Both, bankwerker, smid, machinist, geboren te Vlaardingen op 3 maart 1900, zoon van Jan Both (zie XIII-p) en Adriaantje Gardenier.

Gerrit is getrouwd te Vlaardingen op 27 juli 1927 met Huigerina Johanna Paalvast, geboren te Vlaardingen op 2 september 1905, overleden aldaar op 9 juli 1989, begraven aldaar (begraafplaats Holy) op 14 juli 1989, dochter van Izašk Paalvast en Adriaantje Kwak.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Both, machinebankwerker, geboren te Vlaardingen op 19 november 1928, overleden aldaar op 3 september 1983, begraven aldaar (begraafplaats Holy) op 8 september 1983.

 2. Izašk Both, geboren te Vlaardingen op 30 april 1937, overleden aldaar op 23 december 2001, begraven aldaar (begraafplaats Holy) op 28 december 2001.

 3. Adriaantje Both, geboren te Vlaardingen op 11 januari 1939.

XIV-o

Adrianus Both, dekknecht, goederenbesteller, schipper (1952), geboren te Brielle op 15 november 1901, overleden op 26 juli 1976, zoon van Paulus Both (zie XIII-q) en janna Kruijne.

Adrianus is getrouwd (1) te Brielle op 21 juni 1923 met Sietje Postema, geboren te Brielle op 12 december 1904, overleden te Rotterdam op 17 juni 1935, dochter van Marcus Postema en Sietje Looij.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Both, geboren te Brielle op 5 november 1923, verdronken aldaar op 2 augustus 1928.

 2. Sietje Both, geboren te Brielle op 23 november 1926, overleden te Oostburg op 14 juni 1952, begraven te Brielle op 17 juni 1952.

  Sietje is getrouwd met Pieter DaniŽl van der Werf, geboren te Oosterland op 5 juli 1920, overleden aldaar op 24 maart 1959.

  Bekendmaking in de krant

Adrianus is getrouwd (2) te Brielle op 16 maart 1937 met Anna Annetje van de Blom, geboren op 28 augustus 1910, overleden te Bruinisse op 7 maart 2001.

Uit dit huwelijk:

 1. Janna Both, geboren te Brielle op 6 juli 1937, volgt onder XV-j1

 2. Hendrina Johanna Both, geboren te Bruinisse op 28 maart 1947.

  Hendrina is getrouwd te Bruinisse op 12 juni 1970 met Johannes van der Welle, geboren op 17 juni 1946.

XIV-p

Pieter Both, slager, geboren te Brielle op 8 december 1903, overleden te Rotterdam op 13 januari 1974, begraven te Oostvoorne op 17 januari 1974, zoon van Paulus Both (zie XIII-q) en Janna Kruijne.

Pieter is getrouwd op 4 juli 1928 met Lijntje Cornelia Susanne Bronder, geboren te Oostvoorne op 5 november 1907, overleden te Rotterdam op 23 januari 1984, begraven te Oostvoorne op 27 januari 1984.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Both, slager, keurmeester, geboren te Brielle op 2 september 1928, overleden te Amsterdam op 26 oktober 1992.

  Paulus is getrouwd te Brielle op 21 maart 1952 met Willemina Bouman, geboren te Brielle op 4 april 1932, overleden te Amsterdam op 2 april 1998.

 2. Susanne Leentje Both, geboren te Brielle op 26 februari 1934, overleden aldaar op 20 februari 1998, begraven aldaar op 24 februari 1998.

  Susanne is getrouwd te Brielle op 31 mei 1955 met Jan Meiburg, geboren te Zuidland op 10 januari 1934.

 3. Pieter Both, geboren te Brielle op 6 juli 1937, volgt onder XV-k

XIV-q

Arie Both, vuurstoker, stoker GEB, controleur hogedrukinstallaties GEB, geboren te Oud-Beijerland op 17 maart 1896, overleden te Rotterdam op 21 december 1983, zoon van Paulus Both (zie XIII-t) en Kornelia Kouwenhoven.

Arie is getrouwd (1) te Rotterdam op 14 augustus 1918 met Cornelia Allegonda van 't Zelfde, geboren te Schiedam op 5 december 1896, overleden te Rotterdam op 12 augustus 1930,, dochter van Dammis van 't Zelfde (bierbrouwersknecht) en Aleida Warnawa.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Both, geboren te Rotterdam op 19 januari 1920, ongehuwd overleden aldaar op 23 november 2002.

 2. Dammis Both, geboren te Rotterdam op 11 mei 1925, ongehuwd overleden op 6 augustus 1953, begraven aldaar (begraafplaats Crooswijk) op 11 augustus 1953.

Arie is getrouwd (2) te Rotterdam met (en gescheiden aldaar op 17 februari 1947 van) zijn nicht Willemina van Beekum, geboren te Rotterdam op 10 augustus 1906, overleden te aldaar op 12 augustus 1992, begraven aldaar op 15 augustus 1992, dochter van Johannes van Beekum (zie XIII-s) en Anna Both. Willemina is later hetrouwd met Leendert Verhoef.

Arie is getrouwd (3) te Rotterdam op 16 juni 1948 met Grietje Lezer, geboren te Rotterdam op 13 augustus 1904, overleden aldaar op 17 mei 2000, dochter van Hendrik Lezer en Janna Muilwijk. Grietje is eerder getrouwd geweest met Pieter Cornelis van Hattum.

XIV-r

Jan Both, bakker, vuurstoker, machinist-vakman GEB, geboren te Oud-Beijerland op 21 november 1902, overleden te Rotterdam op 31 januari 18976, zoon van Paulus Both (zie XIII-t) en Kornelia Kouwenhoven.

Jan is getrouwd te Rotterdam op 20 februari 1929 met Bernardina Francisca Lodewica Haakmeester, geboren te Rotterdam op 22 augustus 1903, overleden aldaar op 1 mei 1981, dochter van Johannes Haakmeester en Lena van der Heiden.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Both, geboren te Rotterdam op 25 september 1929.

  Cornelia is getrouwd met T. Okkerse.

XIV-s

Dirk Both, metselaar-opperman, geboren te Oud-Beijerland op 19 januari 1908, overleden te Delft op 14 augustus 1966, begraven te Rotterdam (begraafplaats Crooswijk) op 17 augustus 1966, zoon van Paulus Both (zie XIII-t) en Kornelia Kouwenhoven.

Dirk is getrouwd te Rotterdam op 12 juni 1929 met Clazina Petronella Breur, geboren te Rotterdam op 9 februari 1908, overleden te Rotterdam op 15 december 1976, dochter van Michiel Johannes Breur en Anna Maria Uhlenhap.

Uit dit huwelijk:

 1. Poulus Both, geboren te Rotterdam op 6 november 1929, volgt onder XV-l

 2. Hermanus Both, geboren te Oostvoorne op 31 augustus 1934.

  Hermanus is getrouwd te Rotterdam op 2 december 1953 met M.C. van Etten.

XIV-t

Jan Both, broodbakker, geboren te Oud-Beijerland op 7 april 1908, gedoopt aldaar op 24 mei 1908, overleden te Capelle aan de IJssel (verpleeghuis Meerhorst) op 10 november 1986, begraven te Rotterdam (begraafplaats Crooswijk) op 14 november 1986, zoon van Jan Both (zie XIII-u) en Hendrika Baars.

Jan is getrouwd te Oud-Beijerland op 14 september 1933 met Elizabeth Schippers, geboren te Oud-Beijerland op 16 november 1905, gedoopt aldaar op 17 december 1905, overleden te Rotterdam op 13 september 1998, begraven aldaar op 18 september 1998, dochter van Arie Schippers en Teuna Hoogwerf.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 26 april 1935.

  Jan is getrouwd te Rotterdam op 22 augustus 1963 met Helena Francina Punt, geboren te Rotterdam op 29 oktober 1940, dochter van Aart Punt en Francina Helena Schouten.

 2. Arie Both, ambtenaar belastingdienst, geboren te Oud-Beijerland op 10 november 1937, gedoopt aldaar op 9 januari 1938.

  Arie is getrouwd te Rotterdam op 18 januari 1973 met Jacoba Johanna van Peer, geboren te Rotterdam op 25 mei 1934, gedoopt aldaar op 29 juli 1934, dochter van Marynus van Peer en Bertha Wilhelmina van Drongelen.

 3. Hendrikus Both, geboren te Oud-Beijerland op 1 oktober 1944.

  Hendrikus is getrouwd te Gorinchem op 1 oktober 1970 met Hendrika Margaretha de With, geboren te Leerdam op 26 augustus 1943, dochter van Gerrit Peter de With en Aantje Elizabeth de Groot.

XIV-u

Aart Both, geboren te Rotterdam op 11 januari 1923, gedoopt aldaar op 4 maart 1923, zoon van Jan Both (zie XIII-u) en Hendrika Baars.

Aart is getrouwd te Westmaas op 6 februari 1946 met Adriana Hensen, geboren te Westmaas op 30 maart 1923, dochter van Lammert Hensen en Jaapje van Etten.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Jaapje Both, geboren te Oud-Beijerland op 11 juni 1947.

  Hendrika is getrouwd (1) te Haarlem op 23 december 1970 met (en gescheiden van) Freek Goos, geboren te 's-Gravenhage op 13 oktober 1945.

  Hendrika is getrouwd (2) te Huizen op 20 januari 1989 met Klaas Sijl, geboren rond 1936, overleden te Huizen op 11 januari 1996, begraven aldaar op 16 januari 1996.

  Hendrika is getrouwd (3) te Huizen op 13 juni 2000 met Ton Calis.

 2. Lammert Jan Both, geboren te Utrecht op 28 mei 1954, volgt onder XV-m

XIV-v

Leendert Both, winkelchef manufacturen, wachtmeester, adjunct commies politie, geboren te Vlaardingen op 30 oktober 1914, overleden te Haarlem op 12 december 1989, begraven te Heemstede op 15 december 1989, zoon van Paulus Both (zie XIII-w) en Johanna Post.

Leendert is getrouwd te Heemstede op 6 april 1944 met Cornelia Anna Vellekoop, geboren te Haarlem op 18 april 1915.

Uit dit huwelijk:

 1. Robert Both, geboren te Haarlem op 6 februari 1945.

  Robert is getrouwd op 13 mei 1969 met Anne Zoeteman.

 2. Paula Both, geboren te Haarlem op 21 juli 1947.

  Paula is getrouwd op 14 juli 1970 met Louis van Liere.

 3. Cornelia Both, geboren te Haarlem op 20 juni 1949.

  Cornelia is getrouwd op 6 december 1972 met Herman van Musscher.

 4. Marcel Both, geboren te Haarlem op 6 april 1957.

  Marcel is getrouwd te Heemstede op 1 oktober 1980 met Ursula Trossen.

 5. Eric Both, geboren te Velsen op 8 oktober 1959.

  Eric is getrouwd op 15 ugustus 1979 met Rita d'Laene.

Tak 7

XIV-w

Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 6 oktober 1913, overleden te Almkerk op 2 november 2002, begraven aldaar op 6 november 2002, zoon van Bastiaan Both (zie XIII-z) en Hilletje van den Berg.

Jan is getrouwd (1) op 13 oktober 1938 met Christina Goudswaard, overleden te Bergchsenhoek op 16 december 1980, begraven te Overschie (Rotterdam, begraafplaats Hofwijk) op 20 december 1980.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 16 augustus 1939, volgt onder XV-n

 2. Jan Maarten Pieter Both, geboren te Oud-Beijerland op 12 februari 1944, gedoopt aldaar op 27 februari 1944, volgt onder XV-o

 3. Hilletje Pieternella Christina Both, geboren te Oud-Beijerland op 24 juni 1945.

  Hilletje is getrouwd te Rotterdam op 21 november 1962 met Jacob Koppenaal, geboren te Rotterdam op 10 april 1943, zoon van Cornelis Leendert Koppenaal en Cornelia Edelschaap.

 4. Petronella Maartje Both, geboren te Oud-Beijerland op 14 februari 1947.

  Petronella is getrouwd te Rotterdam op 16 juni 1971 met Jan Qualm, geboren te Rotterdam op 9 mei 1947, zoon van Willem Cornelis Qualm en Geertruida Hendrika Kuiper.

 5. Jozef Arie Both, geboren te Oud-Beijerland op 12 maart 1948, volgt onder XV-p

 6. Pieter Hendrik Both, geboren te Rotterdam op 28 mei 1950, volgt onder XV-q

 7. Christina Maria Both, geboren te Rotterdam op 12 mei 1953.

  Christina is getrouwd op 29 mei 1974 met Leo Pieter van der Noll, geboren te Rotterdam op 21 mei 1952, overleden te Ammerszoden op 5 mei 1980, zoon van Leo van der Noll en Lidia Groenendijk.

 8. Arie Maarten Pieter Both, geboren te Rotterdam op 11 februari 1958, volgt onder XV-r

Jan heeft (2) een relatie met Toos Foekema-Melis.

XIV-x

Maarten Both, los arbeider, fabrieksarbeider, tuider, vishandelaar, cafetariahouder, geboren te Oud-Beijerland op 9 februari 1918, overleden te Rotterdam op 1 september 1987, zoon van Bastiaan Both (zie XIII-z) en Hilletje van den Berg.

Maarten is getrouwd te Mijnsheerenland op 14 maart 1945 met Johanna Adriana Vunderik, geboren te Puttershoek op 8 januari 1916.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Maarten Both, geboren te Mijnsheerenland op 3 januari 1946, volgt onder XV-s

 2. Leendert Adriaan Both, geboren te Mijnsheerenland op 17 januari 1947, volgt onder XV-t

 3. Hilletje "Hill" Both, geboren te Mijnsheerenland op 14 april 1948, volgt onder XV-u

 4. Willem Frederik Both, geboren te Mijnsheerenland op 14 april 1948, volgt onder XV-v

 5. Jan Both, geboren te Rotterdam op 12 september 1950, volgt onder XV-w

 6. Willemina "Will" Both, geboren te Rotterdam op 22 november 1953, volgt onder XV-x

XIV-y

Jacob Both, lanarbeider, bakker, geboren te Oud-Beijerland op 30 juni 1923, overleden aldaar op 21 april 1988, begraven aldaar op 25 april 1988, zoon van Bastiaan Both (zie XIII-z) en Hilletje van den Berg.

Jacob is getrouwd te Oud-beijerland op 4 december 1947 met Aagje van Halen, geboren te Alblasserdam op 11 februari 1923.

Uit dit huwelijk:

 1. Kuiniertje Both, geboren te Rotterdam op 14 juli 1948.

 2. Hilletje Both, geboren te Rotterdam op 27 oktober 1949.

  Hilletje is getrouwd op 6 oktober 1971 met W. de Waard.

 3. Maria Both, geboren te Rotterdam op 21 juli 1951.

  Maria is getrouwd op 18 april 1972 met J. H. de Bruyn.

 4. Bastiaan Both, geboren te Rotterdam op 24 februari 1954.

 5. Johannes Both, geboren te Rotterdam op 4 mei 1957, overleden aldaar op 22 september 1957.

 6. Johanna Both, geboren te Rotterdam op 6 juli 1959.

XIV-z

Jozef Both, melkhandelaar, geboren te Oud-Beijerland op 24 mei 1926, overleden te Haamstede op 31 maart 2002, begraven te Oud-Beijerland op 5 april 2002, zoon van Bastiaan Both (zie XIII-z) en Hilletje van den Berg.

Jozef is getrouwd op 15 maart 1951 met Maria van Dam, geboren te Oud-Beijerland op 16 november 1928, dochter van Johannes Wilhelmus van Dam en Margaretha Elisabeth Biesheuvel.

Uit dit huwelijk:

 1. Hilletje Both, geboren te Oud-Beijerland op 6 januari 1952.

  Hilletje is getrouwd te Oud-Beijerland op 6 juli 1971 met Jan Pieter van Bennekom, accountant, geboren op 25 augustus 1950, zoon van Pieter van Bennekom en Clasina van de Wetering enieur

 2. Margaretha Elizabeth Both, geboren te Oud-Beijerland op 5 januari 1956.

  Margaretha is getrouwd te Oud-Beijerland op 10 mei 1977 met Leo Romers, geboren te Sliedrecht op 19 augustus 1956.

 3. Josefine Maria Both, geboren te Oud-Beijerland op 14 juli 1961.

  Josefine is getrouwd te Oud-Beijerland op 4 november 1980 met Jan van der Does, administratief medewerker, geboren te Heerjansdam op 8 februari 1960.

 4. Johannes Wilhelmus Both, leraar wiskunde, directeur circus 'Rotjeknor", geboren te Oud-Beijerland op 6 oktober 1963.

  Johannes heeft een relatie met Eveline Los, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 25 maart 1963.

 5. Diane Both, geboren te Oud-Beijerland op 6 juni 1966.

  Diane is getrouwd (1) te Oud-Beijerland op 16 oktober 1987 met (en gescheiden op 16 oktober 1991 van) Robert van den Berg, zoon van Leendert van den Berg en Nel Weeda.

  Diane is getrouwd (2) te Oud-Beijerland op 16 juli 1996 met Koen Schipper, geboren op 7 december 1966, zoon van Koen Schipper en Aaltje Visser.

XIV-aa

Joost Both, metselaar, geboren te Oud-Beijerland op 5 juni 1933, zoon van Bastiaan Both (zie XIII-z) en Hilletje van den Berg.

Joost is getrouwd te Oud-Beijerland op 19 oktober 1960 met (ondertrouwd aldaar op 5 oktober 1960 met) Klara Anna Maria Doolaard, geboren te Oud-Beijerland op 1 juli 1938, dochter van Pleun Doolaard en Jannetje van Driel.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Leendert Both, geboren te Oud-Beijerland op 25 september 1961, volgt onder XV-y

 2. Janette Marianne Both, administratief medewerkster, geboren te Oud-Beijerland op 11 april 1963.

  Janette is getrouwd te Oud-Beijerland op 17 oktober 1986 met Benno Zijderveld, bedrijfsleider, geboren te Rotterdam op 25 april 1964.

 3. Pleun Hilbert Both, geboren te Oud-Beijerland op 19 juli 1964, volgt onder XV-z

 4. Karin Josette Both, zelfstandig ondernemer, geboren te Oud-Beijerland op 2 juni 1967.

  Karin is getrouwd te Oud-Beijerland op 11 oktober 1996 met Arjan Koffijberg, gemeenteambtenaar, geboren te 's-Gravenhage op 31 juli 1968, zoon van Herman Koffijberg en Maria den Tuinder.

 5. Mirjam Elizabeth Both, administratief medewerkster, geboren te Oud-Beijerland op 21 maart 1971.

  Mirjam is getrouwd te Oud-Beijerland op 23 mei 1997 met Edwin van der Meijden, sociaal medewerker, geboren te Oud-Beijerland op 24 november 1971, zoon van Leendert van der Meijden en Wilhelmina Havelaar.

 6. Vincent Albert Both, storemanager, geboren te Oud-Beijerland op 16 mei 1973.

  Vincent is getrouwd te Oud-Beijerland op 22 november 1996 met (en gescheiden aldaar in juli 2002 van) Maria Leentje Veerman, geboren te Strijen op 31 juli 1973.

XIV-aa1

Jan Both, geboren te Rotterdam op 5 maart 1944, zoon van Hendrik Both (zie XIII-aa) en Cornelia Pieternella van Kogelenberg.

Jan is getrouwd op 28 augustus 1970 met Johanna Gerharda "Hanneke" van der Jagt.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Both, geboren te Westmaas op 14 juni 1971.

 2. Johan Willem "Hans" Both, geboren te Westmaas op 13 juli 1972, volgt onder XV-z1

 3. Cornelis Pieter "Pieter" Both, geboren te Westmaas op 4 maart 1974, volgt onder XV-z2

 4. Jantina "Tineke" Both, geboren te Westmaas op 25 november 1975, volgt onder XV-z3

 5. Anthonia "Nienke" Both, geboren te Westmaas op 24 oktober 1976, volgt onder XV-z4

 6. Willemina Arina "Willemien" Both, geboren te Barendrecht op 15 februari 1978, volgt onder XV-z5

 7. Johanna Gerharda "Anne" Both, geboren te Barendecht op 30 oktober 1979, volgt onder XV-z6

 8. Bastiaan Both, geboren te Barendrecht op 8 april 1980.

 9. Maria "Maaike" Both, geboren te Rotterdam op 9 februari 1983.

  Maria is getrouwd te Barendrecht op 9 september 2005 met Abraham "Ham" van den Berg, geboren te Rotterdam op 26 april 1980, zoon van Peter Johannes "Peter" van den Berg en Adriana Maria "Ria" Ridderhof.

 10. Geessien "Geke" Both, geboren te Rotterdam op 20 september 1984.

Tak 8

XIV-ab

Pieter Teunis Both, geboren te Hardinxveld op 6 december 1889, overleden te Utrecht op 7 juni 1954, zoon van Arie Both (zie XIII-ab) en Aagjen den Breejen.

Pieter is getrouwd te Hardinxveld op 6 juli 1917 met Huibertje Teuna de Jong, geboren te Hardinxveld op 18 maart 1893, overleden te Dordrecht [in 1988?], dochter van Dirk Pieter de Jong en Pietertje de Boon.

Geboorteakte van Pieter Teunis Both
Geboorteakte van Pieter Teunis Both

Uit dit huwelijk:

 1. Aagje Both, geboren te Hardinxveld op 8 december 1919.

 2. Dirk Pieter Both, geboren te Hardinxveld op 25 maart 1922.

 3. Arie Both, geboren te Hardinxveld op 13 maart 1926.

 4. Pieter Teunis Both, geboren te Hardinxveld op 28 augustus 1928, volgt onder XV-aa

XIV-ac

Wouter Both, geboren te Hardinxveld op 19 november 1893, overleden aldaar op 13 maart 1967, zoon van Arie Both (zie XIII-ab) en Aagjen den Breejen.

Wouter is getrouwd te Hr 1917 met Jannetje Boeren, geboren te Hardinxveld op 17 oktober 1894, dochter van Nicolaas Adrianus Boeren en Maartje Swets.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Both, geboren te Hardinxveld rond 1918, volgt onder XV-aa1

 2. Nico Both, geboren te Hardinxveld rond 1927, overleden op 23 maart 2006, volgt onder XV-aa2

 3. Maarten Both, geboren te Hardinxveld op 23 december 1936, volgt onder XV-ab

Tak 10

XIV-ad

Matthijs Both, geboren te Goudriaan op 23 april 1925, zoon van Arie Jacobus Both (zie XIII-ae) en Cornelia Tukker.

Matthijs is getrouwd op 22 oktober 1953 met Lijsje Terlouw, geboren te Goudriaan op 5 november 1931, overleden op 27 juli 1986.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Aantje Both, geboren te Goudriaan op 12 augustus 1955.

  Cornelia is getrouwd te Goudriaan op 5 oktober 1973 met Gerard Arie Verrips, geboren te Ottoland op 7 april 1953.

 2. Aantje Hendrika Jeanette Both, geboren te Goudriaan op 24 augustus 1957.

  Aantje is getrouwd te Goudriaan op 10 oktober 1975 met Bastiaan Cornelis Vonk, geboren te Gorinchem op 5 november 1954.

 3. Jacqueline Both, geboren te Gorinchem op 19 juni 1960.

  Jacqueline is getrouwd te Ermelo op 16 april 1982 met Hans van der Werff, geboren te Zeist op 9 juni 1954.

 4. Adriaantje Louise Charlotte Both, geboren te Goudriaan op 10 december 1965.

  Adriaantje is getrouwd te Bleskensgraaf op 25 oktober 1991 met Pieter Kamsteeg, geboren te Hardinxveld op 9 juni 1954.

Tak 11

XIV-ae

Teunis Both, geboren te Oud Alblas op 17 augustus 1915, overleden te Dordrecht op 6 augustus 1987, zoon van Jan Both (zie XIII-an) en Martijntje van Dalen.

Teunis is getrouwd te Alblasserdam op 9 september 1936 met Hendrika Catharina Verkerk, geboren te Alblasserdam op 19 april 1913, dochter van Evert Adrianus Verkerk en Bastiaantje Cornelia de Kok.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Both, geboren te Alblasserdam op 14 januari 1937, volgt onder XV-ac

 2. Bastiaantje Cornelia Both, geboren te Alblasserdam op 7 oktober 1938.

  Bastiaantje is getrouwd met Nicolaas Kusters, geboren te Alblasserdam op 15 december 1930.

 3. Martine Both, geboren te Alblasserdam op 11 juni 1943.

  Martine is getrouwd te Alblasserdam met Marinus Eegdeman, geboren te Gouderak op 7 oktober 1935.

 4. Evert Adrianus Both, geboren te Alblasserdam op 22 mei 1947, volgt onder XV-ad

XIV-af

Pieter Both, geboren te Alblasserdam op 17 september 1925, zoon van Leendert Both (zie XIII-ao) en A. van Hofwegen.

Pieter is getrouwd met Adriana Gelderblom, geboren te Alblasserdam op 19 maart 1927.

Uit dit huwelijk:

 1. Leo Both, geboren op 7 november 1952.

 2. Paul Mijndert Both, geboren op 11 maart 1955.

 3. Annemiek Christina Both, geboren op 17 maart 1960.

 4. Adreas Petrus Both, geboren op 1 maart 1965.

Tak 15

XIV-ag

Johannes "Jan" Bot, geboren te Bergambacht op 3 juni 1929, overleden te Gouda op 10 juni 1979, zoon van Balt Bot (zie XIII-at) en Frieda Gezine Winter.

Johannes is getrouwd te Nieuwerkerk aan de IJssel op 14 juni 1955 met Aafje Adriana de Bruin, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 17 maart 1929, overleden te Bergambacht op 10 juni 1979.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Baltus Bot, geboren te Bergambacht op 1 februari 1962.

XIV-ah

Hans Maarten Bot, geboren te Bergambacht op 15 mei 1934, overleden te Rotterdam op 1 juni 1985, zoon van Balt Bot (zie XIII-at) en Frieda Gezine Winter.

Hans is getrouwd te Bergambacht op 12 februari 1960 met Lena de Jong, geboren te Bergambacht op 18 maart 1939, overleden te Rotterdam na 1 juni 1985.

Uit dit huwelijk:

 1. Hans Bot, geboren te Bergambacht op 3 juli 1960.

 2. Celia Frieda Bot, geboren te Bergambacht op 16 oktober 1961.

  Celia is getrouwd op 8 april 1983 met J. Kooiman.

 3. Baltus Sander Bot, geboren te Bergambacht op 9 september 1964.

 4. Sander Jan Bot, geboren te Bergambacht op 10 september 1975.

XIV-ai

Jan Bot, bouwvakker, geboren te Bergambacht op 8 mei 1938, overleden aldaar op 26 juli 2004, zoon van Cornelis Bot (zie XIII-av) en Adriana Cornelia van den Dool.

Jan is getrouwd op 6 mei 1977 met Maria Verhoeven, geboren te Gouda op 16 september 1958, dochter van Jan Cornelis Verhoeven en Maria Both.

Uit dit huwelijk:

 1. Martin Bot, geboren te Gouda op 19 september 1980.

  Martin is getrouwd te Bergambacht op 27 mei 2005 met Johanna Christina Oskam, geboren te IJsselstein op 15 februari 1985, dochter van Hendrik Oskam en Wilhelmina Cornelia de Wit.

 2. Kees Bot, volgt onder XV-ae

XIV-aj

Cornelis Bot, geboren te Bergambacht op 5 juni 1945, zoon van Cornelis Bot (zie XIII-av) en Adriana Cornelia van den Dool.

Cornelis is getrouwd op 17 oktober 1969 met Johanna Margaretha Borst, geboren te Schoonhoven op 2 maart 1949.

Uit dit huwelijk:

 1. Claudia Bot, geboren te Bergambacht op 19 maart 1970.

  Claudia is getrouwd te Bergambacht op 18 juni 1993 met Cornelis Zanen, geboren te Bergambacht op 10 januari 1964.

 2. Mathilda Bot, geboren op 9 april 1974.

XIV-ak

Pieter Bot, timmerman, geboren te Schoonhoven op 29 april 1946, gedoopt (katholiek), zoon van Peter Bot (zie XIII-ba) en Geertruida Maria Stekelenburg.

Pieter is getrouwd te Ammerstol op 1 november 1968 met Ienskje Akker.

Uit dit huwelijk:

 1. Sandra Bot, geboren te Ammerstol op 13 november 1969.

 2. Peter Bot, geboren te Ammerstol op 14 april 1972.

 3. Stefan Bot, geboren te Ammerstol op 22 augustus 1978.

XIV-al

Bastiaan Bot, geboren te Schoonhoven op 5 augustus 1952, gedoopt (katholiek), zoon van Peter Bot (zie XIII-ba) en Geertruida Maria Stekelenburg.

Bastiaan is getrouwd te Schoonhoven op 6 september 1974 met Marry Verdouw, geboren te Schoonhoven op 29 maart 1955.

Uit dit huwelijk:

 1. Edwin Bot, geboren te Schoonhoven op 31 oktober 1979.

 2. Miranda Bot, geboren te Schoonhoven op 26 juni 1982.

 3. Patricia Bot, geboren te Schoonhoven op 3 juli 1983.

 4. Jeroen Bot, geboren te Schoonhoven op 10 mei 1992.

Tak 17

XIV-am

Hermanus Gerardus Bot, geboren op 3 juni 1956, zoon van Wilhelmus Gerardus Bot (zie XIII-bc) en Catharina Willemina Alberts.

Hermanus is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Nigel Bot.

 2. Chelsey Bot.

Tak 19

XIV-an

Johan Hendrik Christiaan Both, geboren te Tjepoe (IndonesiŽ) op 18 oktober 1921, zoon van Siegbertus Both (zie XIII-bf) en Betje van Noort.

Johan is getrouwd met Maria Johanna Louw.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Both, geboren op 20 juni 1952.

 2. Marcelle Babette Both, geboren op 3 oktober 1955.

 3. Christiaan Andries Both, geboren op 15 april 1958, volgt onder XV-af

 4. Schalk Willem Both, geboren op 2 juli 1966.

Tak 20

XIV-ao

Hendrik Johannes Both, geboren te Stratum op 3 augustus 1911, overleden te Oosterbeek op 1 juni 1981, begraven aldaar op 5 juni 1981, zoon van Hendricus Leonardus Both (zie XIII-bh) en Aaltina Hendrika Schuuring.

Hendrik is getrouwd te Arnhem op 12 december 1939 met HenriŽtte Elizabeth van Walsem, geboren te Buitenzorg (Java) op 4 februari 1916, overleden te Oosterbeek op 1 januari 1985, begraven aldaar op 4 januari 1985, dochter van Johan Martin van Walsem en Albertine Johanna Coops.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Leonard Johan Both, geboren te Leeuwarden op 9 februari 1943, volgt onder XV-ag

 2. Martine Johanna Both, geboren te Arnhem op 10 november 1952.

  Martine is getrouwd op 3 mei 1995 met Johannes Gerardus Wilhelmus Peperkamp, geboren te Nieuwer-Amstel op 8 november 1958.

XIV-ap

Hendrik Christiaan Both, geboren te Waalwijk op 19 september 1922, overleden te Halsteren op 16 november 1975, zoon van Leendert Hendrik Both (zie XIII-bi) en Jacomina Weverink.

Hendrik is getrouwd te Nijmegen op 27 april 1950 met Charlotte Marie Claase, geboren te Nijmegen op 8 december 1923, dochter van Johannes Bernadus Maria Claase en Maria Elisabeth Helena de Regt.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Leendert Johannes Both, geboren te Emmen op 24 augustus 1951.

 2. Bernard Peter Both, geboren te Gladstone (Queensland, AustraliŽ) op 1 juni 1953.

  Bernard is getrouwd te Oosterhout op 24 juni 1978 met Cissie KŁhr.

 3. Leendert Johannes Both, geboren te Nijmegen op 28 april 1955.

 4. Boudewijn Stephanes Both, geboren te Nijmegen op 29 maart 1959.

Tak 22

XIV-aq

Johannes Gerardus Both, geboren te Rotterdam op 29 december 1909, overleden in 1996, zoon van Aart Both (zie XIII-bj) en Jaantje Johanna Catharina Koppers.

schilderij "Maasbrug" door Johannes Gerardus Both
"Maasbrug"

schilderij "Vluchtelingen" door Johannes Gerardus Both
"Vluchtelingen"

schilderij "Bombardement" door Johannes Gerardus Both
"Bombardement"

Johannes (Gerardus) Both werd geboren op 29 december 1909 te Rotterdam. Hij volgde daar de Avondacademie voor Beeldende Kunsten, waar hij in 1927 eindexamen deed. (Voor zijn eindexamenwerkstuk kreeg hij een 10!) Tussen zijn 18e en 30e jaar werkte hij als zelfstandig reclametekenaar en maakte onder andere folders en advertenties. In 1937 huwde hij en kreeg spoedig twee zonen. De zorg voor zijn gezin deed Both in 1939 kiezen voor een carriŤre bij de Gemeente Technische Dienst van Rotterdam. Hij doorliep hier de rangen van opzichter (1939), 1e tekenaar (1946), hoofdtekenaar (1960) tot technisch ambtenaar B (1964), dit laatste op grond van "zijn tekentechnische en artistieke kwaliteiten". Zijn werk bestond uit het vervaardigen van tekeningen, kaarten, grafieken, maquettes, panelen. Tevens ontwierp hij folders, omslagen, kaartjes en materiaal voor exposities in binnen- en buitenland.

Indrukwekkender is echter het werk dat hij in zijn vrije tijd maakte. De stad Rotterdam en het dorp Rhoon (waar het gezin Both vanaf 1938 tot de bevrijding verbleef) vormden vaak een inspiratie: hij maakte vele stads- en dorpsgezichten en legde in later werk ook het Rotterdamse straatbeeld vast. Ook werden zijn familieleden herhaaldelijk door hem geportretteerd.

Het waren echter vooral de verwoesting van Rotterdam, de daarop volgende oorlogsjaren en de hongerwinter die een belangrijk stempel op zijn werk drukten. Zo tekende hij de Rotterdamse Maasbruggen tijdens mei 1940, een man en vrouw tijdens een luchtaanval, de dagelijkse praktijken in Nederland bij gaarkeukens, de noodzaak van het houtsprokkelen en de vele evacuťís en 'displaced persons', die hun weg naar huis zochten meteen na de bevrijdingenieur

Johannes gebruikte vanwege de schaarste in de oorlogstijd vooral houtskool, potlood en krijt. In voor- en naoorlogs werk wendde hij zich ook tot olieverf, linodruk, houtskool, Oost-Indische inkt, en gemengde technieken.

Tot aan het einde van zijn leven bleef hij een actief kunstenaar die bij zijn dood een omvangrijke collectie naliet welke zich moeilijk onder ťťn noemer laat vangen.

Tekst en foto's: bevrijdingsmuseum.nl

Johannes is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. zoon Both.

 2. zoon Both.

XIV-ar

Pieter Both, verkeersvlieger KLM, majoor-vlieger, geboren te Gouda op 3 november 1903, overleden te Hillegom op 14 februari 1988, zoon van Nicolaas Both (zie XIII-bk) en Catharina Tijbout.

Pieter is getrouwd te Den Helder op 4 november 1926 met Antje Marsman, geboren te Zwartsluis op 4 april 1905, overleden te Heemstede op 1 oktober 1987.

Luchthaven Schiphol
Luchthaven Schiphol: de nieuwe KLM-lijn Amsterdam-Mexico City; passagiers gaan aan boord. (1953)

Uit dit huwelijk:

 1. Anny Catharina Maria Both, geboren te Soest op 5 mei 1927.

  Anny is getrouwd op 30 mei 1952 met J. Meijer.

 2. Jan Both, geboren te Amsterdam op 31 december 1928.

  Jan is getrouwd te Hilversum op 22 september 1956 met A. M. Schopman.

Tak 26

XIV-as

Jan Christiaan "Christiaan" Both, geboren te Lisse op 18 januari 1953, zoon van Jacob "Jaap" Both (zie XIII-bl) en Klazina Berdina "Ina" Verburg.

Jan is getrouwd te Uithoorn op 13 april 1973 met (en gescheiden voor 1990 van) Martina "Marjo" Merkx.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Both, geboren te Wageningen op 29 september 1980.

XIV-at

Willem Marinus Cornelis Pleune, eigenaar zoneweringsbedrijf, geboren te Rotterdam op 6 mei 1920, overleden aldaar op 21 november 1996, zoon van Marinus Cornelis Pleune (makelaar in onroerend goed, zakenman en procuratiehouder Fa Lekkerkerk) en Neeltje Both (zie XIII-bm).

Willem is getrouwd te Rotterdam op 17 maart 1943 met zijn nicht Jannigje Both, geboren te Rotterdam op 10 augustus 1923, dochter van Arie Cornelis Both (zie XIII-bo) en Wilhelmina van den Berg.

Uit dit huwelijk:

 1. Mieke Pleune, geboren te Rotterdam op 24 mei 1945.

  Mieke is getrouwd te Rotterdam met Frans Paling, monteur centrale verwarmingenieur

 2. Cock Pleune, examinator rijvaardigheidsbewijzen, geboren te Rotterdam op 6 juli 1946.

  Cock is getrouwd te Rotterdam op 21 maart 1969 met (en gescheiden te Rotterdam op 8 februari 1978 van) Marianna Doeve, geboren te Middelburg op 8 september 1946.

 3. Tom Pleune, eigenaar zaak bloemsierkunst, geboren te Rotterdam op 7 mei 1948.

 4. Tineke Pleune, maatschappelijk werkster, geboren te Rotterdam op 10 maart 1951.

XIV-au

Thomas Both, agent van politie, geboren te Rotterdam op 22 november 1927, zoon van Arie Cornelis Both (zie XIII-bo) en Wilhelmina van den Berg.

Thomas is getrouwd te Rotterdam op 29 april 1953 met Agnes Stoelinga, geboren rond 1930, overleden te Rotterdam rond 1990.

Uit dit huwelijk:

 1. Aukje Both, geboren te Rotterdam op 23 april 1955.

 2. Arie Cornelis Both, geboren te Rotterdam op 2 maart 1957.

 3. Ineke Both, geboren te Rotterdam op 8 februari 1961.

XIV-av

Willem Both, tuinder, geboren te Capelle aan de IJssel op 6 september 1932, zoon van Willem Both (zie XIII-bp) en Cornelia Maria Baas.

Willem is getrouwd met Jacoba Johanna Stubbe, geboren te Zevenhuizen op 23 april 1933, dochter van Hermanus Stubbe en Johanna van der Reijden.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Both, geboren te Rotterdam op 6 januari 1958, volgt onder XV-ah

 2. Willem Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 26 augustus 1962.

  Willem is getrouwd te Rotterdam op 4 september 2003 met Jantine Tjeerdsma, geboren te Capelle aan de IJssel op 5 februari 1962.

 3. Johanna Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 23 september 1964.

  Johanna is getrouwd te Capelle aan de IJssel op 19 november 1982 met Cornelis van der Gaag, geboren te Capelle aan de IJssel op 20 oktober 1960, zoon van Cornelis van der Gaag en Cornelia de Groot.

 4. Cornelis Marinus Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 30 september 1966.

 5. Jacobus "Jaco" Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 10 november 1971, volgt onder XV-ai

XIV-aw

Huibert Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 28 augustus 1935, zoon van Willem Both (zie XIII-bp) en Cornelia Maria Baas.

Huibert is getrouwd te Rotterdam op 16 november 1960 met Elisabeth Verhoef, geboren te Rotterdam op 20 december 1934, dochter van Johannis Verhoef en Lysje Bijl.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Both, geboren te Rotterdam op 27 november 1963.

  Johannes is getrouwd met Jacqueline Gillis, geboren te Rijen op 29 november 1961.

XIV-ax

Willem Both, geboren te Rotterdam op 7 februari 1952, zoon van Klaas Both (zie XIII-bq) en Dirkje "Dit" Mol.

Willem is getrouwd te Rotterdam op 7 november 1973 met Johanna van der Berg, geboren te Rotterdam op 4 december 1953, dochter van Albert van der Berg en Johanna Pietertje van Halem.

Uit dit huwelijk:

 1. Jodie Both, geboren te Rotterdam op 28 september 1974.

 2. Hester Both, geboren te Rotterdam op 12 november 1976.

 3. Sandra Both, geboren te Rotterdam op 12 november 1976.

 4. Marjolein Both, geboren te Rotterdam op 18 mei 1983.

XIV-ay

Jacob "Jaap" Both, geboren te Rotterdam op 22 januari 1954, zoon van Klaas Both (zie XIII-bq) en Dirkje "Dit" Mol.

Jacob is getrouwd te Rotterdam op 14 november 1975 met Cornelia Jacoba Blanker, geboren te Rotterdam op 10 december 1950, dochter van Corneles Blanker en Cornelia Elisabeth Ockerloen.

Uit dit huwelijk:

 1. Erwin Both, geboren te Rotterdam op 26 mei 1977.

 2. Maurice Both, geboren te Rotterdam op 6 juni 1981.

XIV-az

Jan Both, geboren te Rotterdam op 1 oktober 1966, zoon van Klaas Both (zie XIII-bq) en Dirkje "Dit" Mol.

Jan is getrouwd te Rotterdam op 19 september 1981 met Cornelia Margaretha "Lia" Verduijn, geboren te Spijkernisse op 2 maart 1964, dochter van Jan Cornelis Verduijn en Leentje van Biert.

Uit dit huwelijk:

 1. Ditmar Both, geboren te Spijkernisse op 13 november 1989.

 2. Jan Cornelis Both, geboren te Spijkernisse op 21 februari 1993.

XIV-ba

Willem Both, geboren op 1 januari 1948, zoon van Leendert Both (zie XIII-br) en Dirkje Deelen.

Willem is getrouwd te Gouderak op 31 januari 1968 met Marjan Ali van der Vlist.

Uit dit huwelijk:

 1. Lavinia Dirkje Both, geboren op 5 juli 1968, volgt onder XV-aj

 2. Callista Both, geboren op 20 juni 1970, volgt onder XV-ak

XIV-bb

Dirk Both, geboren op 7 april 1952, zoon van Leendert Both (zie XIII-br) en Dirkje Deelen.

Dirk is getrouwd (1) met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Erwin Job Leendert Both, geboren op 11 februari 1984.

 2. Jolanda Marieke Diana Both, geboren op 16 mei 1985.

 3. Richard Dirk Both, geboren op 2 april 1991.

Dirk is getrouwd (2) te Stolwijk op 7 februari 1974 met Pia Smit.

XIV-bc

Klaas "Ken" Both, dairy farmer (melkveehouder), geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 27 november 1947, zoon van Teunis Both (zie XIII-bs) en Wilhelmina "Mien" Roos.

Klaas is getrouwd te Chilliwick (Canada) op 8 oktober 1971 met Margaret Johanna "Marg" Engelsman, geboren te Langly (Canada) op 13 maart 1950.

Uit dit huwelijk:

 1. Colin James Both, geboren te Chilliwick (Canada) op 15 oktober 1972.

 2. Catherine Wilma "Cathy" Both, geboren te Chilliwick (Canada) op 13 mei 1974.

  Catherine is getrouwd te Chilliwick (Canada) op 9 juli 1993 met John van der Waal.

 3. Trevor Timothy Both, geboren te Chilliwick (Canada) op 16 augustus 1977, volgt onder XV-al

 4. Bryan Jonathan Both, geboren te Chilliwick (Canada) op 19 januari 1985.

XIV-bd

Gerrit "Gary" Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 5 oktober 1954, zoon van Teunis Both (zie XIII-bs) en Wilhelmina "Mien" Roos.

Gerrit is getrouwd te Chilliwick (Canada) op 30 april 1976 met Jane "Still" Iris, geboren te Winnipeg (Manitoba) (Canada) op 20 april 1955.

Uit dit huwelijk:

 1. Timothy Teunis "Tim" Both, geboren te Chilliwick (Canada) op 5 januari 1977.

 2. Richard Francis "Rick" Both, geboren te Chilliwick (Canada) op 29 mei 1978, volgt onder XV-am

 3. Sherry Ann Both, geboren te Chilliwick (Canada) op 23 maart 1981.

 4. Bradley Gerrit "Brad" Both, geboren te Chilliwick (Canada) op 15 april 1983.

 5. Jeffrey James Both, geboren te Chilliwick (Canada) op 21 april 1986.

XIV-be

Jacob Both, geboren rond 1943, zoon van Jacob Both (zie XIII-bt) en Cornelia de Jong.

Jacob is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Both, geboren op 5 januari 1976.

 2. Jaap Both, geboren op 4 juli 1979.

XIV-bf

Cornelis Both, geboren op 2 september 1944, zoon van Jacob Both (zie XIII-bt) en Cornelia de Jong.

Cornelis is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Both, geboren op 12 december 1966.

 2. Maarten Jan Both, geboren op 25 februari 1974.

 3. Andrea Carolina Both.

XIV-bg

Maarten Jan Both, geboren op 8 november 1946, zoon van Jacob Both (zie XIII-bt) en Cornelia de Jong.

Maarten is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Both, geboren op 7 oktober 1965.

 2. Maarten Jan Both, geboren op 8 november 1971.

 3. Marina Martha Both, geboren op 7 januari 1976.

XIV-bh

Gerrit Both, tuinder, melkhandelaar te Stolwijk, gemeenteraadslid en voorzitter van CDA Stolwijk, geboren op 7 augustus 1947, zoon van Jacob Both (zie XIII-bt) en Cornelia de Jong.

Gerrit is getrouwd met Cornelia de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Annigje Neeltje Both, geboren op 10 februari 1970.

 2. Cornelia Crista Both, geboren op 24 januari 1972.

 3. Alexander Both, geboren op 25 december 1974.

 4. Gerrit Pieter Both, geboren op 5 september 1978.

XIV-bi

Leendert Both, geboren op 30 maart 1953, zoon van Jacob Both (zie XIII-bt) en Cornelia de Jong.

Leendert is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Stefan Both, geboren op 3 mei 1978.

 2. Tim Both, geboren op 1 november 1989.

 3. Jeroen Both, geboren op 9 december 1992.

XIV-bj

Teunis Both, geboren op 9 april 1959, zoon van Jacob Both (zie XIII-bt) en Cornelia de Jong.

Teunis is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Kevin Both, geboren op 2 augustus 1986.

 2. Sebastiaan Both, geboren op 11 september 1989.

 3. Christiaan Both, geboren op 15 april 1993.

XIV-bk

Adam Both, zoon van Jacob Both (zie XIII-bt) en Cornelia de Jong.

Adam is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Anika Both, geboren op 22 november 1978.

 2. Marsja Both, geboren op 12 mei 1981.

 3. Esther Both, geboren op 11 juni 1985.

XIV-bl

Gerrit Both, geboren op 10 april 1952, zoon van Willem Both (zie XIII-bu) en K. van Herk.

Gerrit is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Ivonne Both, geboren op 20 mei 1976.

 2. Wendy Both, geboren op 3 september 1986.

 3. Monique Both.

XIV-bm

Klaas Both, geboren op 11 januari 1961, zoon van Willem Both (zie XIII-bu) en K. van Herk.

Klaas is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Willem Both, geboren op 5 februari 1987.

 2. Niels Both, geboren op 27 april 1988.

XIV-bn

Cornelis Both, geboren op 21 december 1963, zoon van Willem Both (zie XIII-bu) en K. van Herk.

Cornelis is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Neeltje Both.

 2. Willem Cornelis Both.

 3. Klaasje Caroline Both.

XIV-bo

Adriaan Both, geboren op 5 november 1969, zoon van Willem Both (zie XIII-bu) en K. van Herk.

Adriaan is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Pieter Both, geboren op 28 maart 1991.

 2. Anna Cornelia Klaasje Both, geboren op 3 februari 1994.

XIV-bo1

Leendert Both, geboren te Gouda op 29 januari 1940, zoon van Cornelis Both (zie XIII-bw) en Willemijntje Neeltje den Hertog.

Leendert is getrouwd te Bruinisse op 6 december 1957 met Dirkje Lena Bal, geboren rond 1942, dochter van Simon Bal en M.A. van Gilst.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Simon Both, geboren te Zierikzee op 6 februari 1958.

Tak 29

XIV-bp

Pieter Marinus Both, geboren te Amersfoort op 23 november 1949, zoon van Gijsbert Both (zie XIII-ca) en Neeltje Petronella Palte.

Pieter is getrouwd in augustus 1980 met Joke van der Heide, geboren op 24 januari 1958, overleden te Eindhoven op 1 juli 2003, dochter van Evert van der Heide en Lidi Ruiter.

Uit dit huwelijk:

 1. Marieke Both, geboren op 25 augustus 1984.

 2. Saskia Dorien Both, geboren op 23 februari 1987.

Tak 30

XIV-bq

Arie Both, geboren te Bergambacht op 9 september 1924, zoon van Cornelis Adrianus Both (zie XIII-cc) en Maria van der Graaf.

Arie is getrouwd met Jaantje Noorlander, geboren op 12 februari 1924.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Both, geboren op 22 augustus 1950.

  Grietje is getrouwd te Rotterdam op 24 december 1969 met Gerrit Albert Jan de Oude, geboren te Rotterdam op 27 juni 1947.

Tak 38

XIV-br

Adrianus Anthonie Both, geboren te Rotterdam op 10 september 1937, zoon van Adrianus Jacobus Both (zie XIII-cf) en Janna Marigje Hoogerwaard.

Adrianus is getrouwd te Rotterdam op 26 juli 1962 met Johanna Boer, geboren te Rotterdam op 17 januari 1938, dochter van Marinus Boer en Catharina van den Dorpel.

Uit dit huwelijk:

 1. Erika Both, geboren te Rotterdam op 6 september 1963.

Tak 49

XIV-bs

Adrianus Cornelis Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 8 februari 1936, overleden te Elgin (Canada) op 10 juni 1998, zoon van Adrianus Cornelis Both (zie XIII-ch) en Teuntje Krijntje Winterswijk.

Adrianus is getrouwd te Berkel en Rodenrijs op 21 juni 1960 met Jannie Olree, geboren te Berkel en Rodenrijs op 11 juli 1939.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Both, geboren te Rotterdam op 20 mei 1961, volgt onder XV-an

 2. Petronella Both, geboren te Bergschenhoek op 10 april 1965.

  Petronella is getrouwd (1) te Moncton (Canada) op 30 augustus 1987 met Larry Steeves.

  Petronella is getrouwd (2) te Riverside (Canada) op 5 augustus 1992 met James Butland, geboren te Albert (Canada) op 10 februari 1950.

XIV-bt

Gijsbertus Jan Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 9 juni 1941, zoon van Adrianus Cornelis Both (zie XIII-ch) en Teuntje Krijntje Winterswijk.

Gijsbertus is getrouwd te Hillegersberg (Rotterdam) op 14 april 1963 met Lia Muijsson, geboren te Rotterdam op 9 april 1943, dochter van Paulus Muijsson en Elisabeth Walvis.

Uit dit huwelijk:

 1. Saskya Ursula Both, geboren te Roosendaal op 6 januari 1966.

 2. Suzanne Elisabeth Both, geboren te Roosendaal op 20 april 1969.

 3. Marc Alexander Both, geboren te Roosendaal op 24 oktober 1973.

XIV-bu

Ed Both, geboren te Rotterdam op 2 september 1953, zoon van Arie Both (zie XIII-ci) en Elisabeth Janssen.

Ed is getrouwd (1) te Rotterdam op 7 oktober 1976 met Annelies Rovers, geboren te Rotterdam op 16 oktober 1951.

Uit dit huwelijk:

 1. Marjolein Both, geboren te Vlaardingen op 26 november 1978.

Ed is getrouwd (2) te (Zwitserland) op 11 februari 1983 met Johanna Kraayeveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Both, geboren te (Zwitserland) op 29 december 1983.

 2. Femmie Both, geboren te (Zwitserland) op 7 februari 1987.

 3. Wouter Both, geboren te (Zwitserland) op 5 augustus 1988.

XIV-bv

Aat Both, geboren te Rotterdam op 3 september 1956, zoon van Arie Both (zie XIII-ci) en Elisabeth Janssen.

Aat is getrouwd te Berkel en Rodenrijs op 9 mei 1980 met Marieke Alblas, geboren te Rotterdam op 17 februari 1958.

Uit dit huwelijk:

 1. Milou Both, geboren te Ridderkerk op 10 december 1984.

 2. Ernst Both, geboren te Ridderkerk op 8 februari 1989.

 3. Barend Both, geboren te Ridderkerk op 1 september 1992.

XIV-bw

Jan Both, arts, geboren te Middelharnis op 15 juli 1943, zoon van Willem Both (zie XIII-cj) en Pietertje Neeltje Sterk.

Jan is getrouwd te Vlaardingen op 29 december 1967 met Adriana Margaretha Polderman.

Uit dit huwelijk:

 1. Norbert Victor Both, geboren te Kasupe (Malawi) op 22 september 1970.

 2. Sacha Denise Both, geboren te Kasupe (Malawi) op 11 april 1973.

XIV-bx

Gerrit Peter Both, geboren te Middelharnis op 17 oktober 1946, zoon van Willem Both (zie XIII-cj) en Pietertje Neeltje Sterk.

Gerrit is getrouwd te Utrecht op 5 maart 1970 met Berta Rosenberg, geboren te Helmond op 2 mei 1946.

Uit dit huwelijk:

 1. Ellen Both, geboren te Utrecht op 9 juli 1971.

 2. Sandra Both, geboren te Amsterdam op 14 december 1973.

XIV-by

Pel Cornelus Wilhelmus Both, geboren te Middelharnis op 14 juli 1948, zoon van Willem Both (zie XIII-cj) en Pietertje Neeltje Sterk.

Pel is getrouwd op 12 juni 1973 met Cornelia Kooyman, geboren op 19 april 1950.

Uit dit huwelijk:

 1. Koen Both, geboren te Rotterdam op 17 maart 1976.

 2. Camiel Both, geboren te Poortugaal op 23 augustus 1978.

 3. Willem Both, geboren te Enschede op 14 april 1989.

XIV-bz

Pieter Paulus Both, geboren te Zwammerdam op 29 januari 1935, zoon van Willem Both (zie XIII-ck) en Annigje van der Laan.

Pieter is getrouwd te Zwammerdam op 29 januari 1960 met Janke Annigje de Gier, geboren te Gouda op 27 oktober 1938.

Uit dit huwelijk:

 1. Petra Both, geboren te Gouda op 14 maart 1962.

  Petra is getrouwd te Leidschendam op 27 augustus 1982 met Alexander de Raadt, geboren te Rotterdam op 21 maart 1955.

 2. Poula Both, geboren te Gouda op 18 januari 1967.

  Poula is getrouwd te Leidschendam op 17 juni 1987 met Henricus Dominicus Maria de Beer, geboren te 's Gravenhage op 28 december 1958.

XIV-ca

Pieter Both, geboren te Boskoop op 11 november 1936, zoon van Dirk Both (zie XIII-cl) en Janna Kasius.

Pieter is getrouwd te Owen Sound (Canada) op 25 augustus 1967 met Eleanor Ball, geboren te Owen Sound (Canada) op 28 oktober 1949.

Uit dit huwelijk:

 1. Douglas Both, geboren te Southampton (Canada) op 8 januari 1969.

  Douglas is getrouwd te Owen Sound (Canada) op 29 augustus 1992 met Lois Wilson, geboren te Meaford (Canada) op 13 januari 1971.

 2. Dennis Both, geboren te Southampton (Canada) op 19 maart 1971, volgt onder XV-ao

 3. Derek Both, geboren te Mindemoya (Canada) op 24 september 1975, volgt onder XV-ap

XIV-cb

Hendrik Both, geboren te Boskoop op 13 november 1938, zoon van Dirk Both (zie XIII-cl) en Janna Kasius.

Hendrik is getrouwd te Owen Sound (Canada) op 8 september 1962 met Geraldine van Sligtenhorst, geboren te Kootwijkerbroek op 5 december 1938.

Uit dit huwelijk:

 1. Daniel Richard Both, geboren te Owen Sound (Canada) op 22 maart 1965, volgt onder XV-aq

 2. Denise Janet Both, geboren te Hamilton (Canada) op 20 juni 1968.

 3. Matthew Edward Both, geboren te Hamilton (Canada) op 15 maart 1971.

  Matthew is getrouwd te Toronto (Canada) op 6 juni 1998 met Yung Ju Huang, geboren te (Canada rond 1970.

 4. Ruthanne Leah Both, geboren te Hamilton (Canada) op 27 december 1974.

  Ruthanne is getrouwd te Niagra On The Lake (Canada) op 5 oktober 1996 met Brian Edward Bergman, geboren te (Canada) rond 1970.

XIV-cc

Dirk Both, geboren te Boskoop op 18 april 1946, zoon van Dirk Both (zie XIII-cl) en Janna Kasius.

Dirk is getrouwd te Owen Sound (Canada) op 4 september 1971 met Mary Bergstra, geboren te Markdale (Canada) op 6 februari 1950.

Uit dit huwelijk:

 1. Marianne Both, geboren te (HaÔti) op 30 oktober 1980.

 2. Suzanne Both, geboren te (HaÔti) op 30 oktober 1980.

 3. Jared Both, geboren te Miami (Verenigde Staten) op 25 juli 1985.

 4. Aaron Both, geboren te Owen Sound (Canada) op 15 mei 1987.

 5. Willem Both, geboren te Owen Sound (Canada) op 10 juni 1989.

  Willem is getrouwd met [onbekend].

XIV-cd

Pieter Both, geboren te Zwammerdam op 6 mei 1947, zoon van Pieter Both (zie XIII-cn) en Mensje Schouten.

Pieter is getrouwd te Boskoop op 21 december 1970 met Adriana Gemma Maria Nieuwesteeg, geboren te Boskoop op 10 mei 1952.

Uit dit huwelijk:

 1. Fiemke Both, geboren te Alphen aan de Rijn op 29 december 1980.

  Fiemke is getrouwd te Den Haag op 29 juni 2004 met Pieter Hendrik Griffioen, geboren te Culemborg op 7 januari 1978.

 2. Jorre Both, geboren te Boskoop op 27 februari 1985.

Generatie XV

Tak 2

XV-a

Willem Dirk Both, geboren te Rotterdam op 25 juni 1948, zoon van Bastiaan Both (zie XIV-b) en Wilhelmina Aleida Tonia Veltkamp.

Willem is getrouwd te Drunen op 29 december 1983 met Anja Spee, geboren te Drunen op 15 april 1957.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Johanna Luisa Both.

 2. Inge Maria Both, geboren op 4 juli 1987.

 3. Eline Marion Both, geboren op 5 mei 1990.

 4. Annet Suzanne Both, geboren op 15 april 1992.

XV-b

Gerrit Adrianus Both, geboren te Rotterdam op 7 juli 1950, gedoopt aldaar op 22 oktober 1950, zoon van Bastiaan Both (zie XIV-c) en Hendrika de Kiefte.

Gerrit is getrouwd te Rotterdam op 3 december 1971 met Constance Sloot.

Uit dit huwelijk:

 1. Berbera Both, geboren te Rotterdam op 22 februari 1976.

XV-c

Bastiaan Both, geboren te Rotterdam op 6 november 1953, gedoopt aldaar op 11 juli 1954, zoon van Bastiaan Both (zie XIV-c) en Hendrika de Kiefte.

Bastiaan is getrouwd te Barendrecht op 8 juni 1990 met Jolanda de Galan.

Uit dit huwelijk:

 1. Joeri Both, geboren te Barendrecht op 12 september 1990.

 2. Nick Both, geboren te Barendrecht op 26 januari 1993.

Tak 3

XV-d

Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 30 juni 1943, zoon van Jan Both (zie XIV-d) en Jacoba Josina Elizabeth Vollaard.

Paulus is getrouwd op 1 oktober 1965 met Dicky de Jong, geboren op 30 mei 1944.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Both, geboren op 15 oktober 1966, volgt onder XVI-a

XV-e

Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 16 augustus 1944, zoon van Jan Both (zie XIV-d) en Jacoba Josina Elizabeth Vollaard.

Jan is getrouwd met Maria Cornelia Ridderhof, geboren op 23 augustus 1945.

Uit dit huwelijk:

 1. John Both, geboren op 20 maart 1965.

  John is getrouwd op 2 augustus 2000 met Martine Cornelia Ineke Cornu, geboren te Rotterdam op 27 april 1954.

 2. Angelique Yvonne Both, geboren op 23 oktober 1968.

  Angelique is getrouwd te Rotterdam op 8 mei 1995 met Tino Janssen, geboren te Rotterdam op 26 augustus 1970.

XV-f

Cornelis Both, geboren te Oud-Beijerland op 9 mei 1949, overleden op 7 juni 1993, begraven te Oud-Beijerland op 11 juni 1993, zoon van Jan Both (zie XIV-d) en Jacoba Josina Elizabeth Vollaard.

Cornelis is getrouwd (1) met Sijgje Neeltje Klazina Vermaas, geboren op 8 mei 1952, dochter van Jacob Pieter Vermaas en Klazina Kooyman.

Cornelis is getrouwd (2) op 9 juli 1984 met Gertrudie Hillegonda Maria van der Hoeven, geboren te Maasland op 19 februari 1863.

Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Jacoba Hillegonda Maria Both, geboren op 18 december 1984.

 2. Chester Corne Both, geboren op 27 januari 1986.

XV-g

Jacobus Both, geboren te Oud-Beijerland op 19 maart 1952, zoon van Jan Both (zie XIV-d) en Jacoba Josina Elizabeth Vollaard.

Jacobus is getrouwd op 7 december 1973 met Maaike Wilhelmina van Driel, geboren te Zui-Beijerland op 20 maart 1954.

Uit dit huwelijk:

 1. Edwin Jacobus Both, geboren te Oud-Beijerland op 8 mei 1976.

  Edwin is getrouwd op 26 mei 2000 met Diana Marye Jansma, geboren op 12 augustus 1975.

 2. Jerry Wiliam Both, geboren op 23 december 1978.

XV-h

Paulus Adrianus Both, geboren te Rotterdam op 13 september 1969, zoon van Euft Both (zie XIV-g) en Engelina Maria Poot.

Paulus is getrouwd te Jakarta (IndonesiŽ) op 25 juni 1999 met Rachma Watti Gin, geboren te Jakarta (IndonesiŽ) op 25 juni 1971.

Uit dit huwelijk:

 1. Vivian Kurnia Both, geboren te Rotterdam op 25 juli 2001.

Tak 6

XV-i

Pieter Both, uitvoerder bouwbedrijf, geboren te Vlaardingen op 11 mei 1918, overleden te Gouda op 2 oktober 1992, zoon van Arie Both (zie XIV-k) en Johanna Klazina Mooy.

Pieter is getrouwd met Anthonia Helderop, geboren op 15 augustus 1927, overleden te Voorthuizen op 29 juli 1999, begraven aldaar (begraafplaats Diepenbosch) op 3 augsutus 1999.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Pieter Both, geboren te Schiedam op 4 juli 1947.

XV-j

Pieter Both, winkelier in huishoudelijke artikelen, geboren te Vlaardingen op 26 mei 1915, overleden aldaar op 7 februari 2005, zoon van Bastiaan Both (zie XIV-l) en Petronella van der Schaft.

Pieter is getrouwd te Vlaardingen op 31 mei 1945 met Hendrika Emma van der Schee, geboren te Vlaardingen op 13 mei 1918, dochter van Wijnand van der Schee en Emma IJdo.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Pieter Both, geboren te Vlaardingen op 20 juni 1947.

 2. Emma Wilhelmina Both, geboren te Vlaardingen op 14 januari 1949.

  Wilhelmina is getrouwd te Vlaardingen op 6 april 1971 met Abraham van der Schalk.

 3. Wijnand Jeroen Both, geboren te Vlaardingen op 17 mei 1952, volgt onder XVI-b

 4. Petronella Hendrika Both, geboren te Vlaardingen op 1 augustus 1958.

  Petronella is getrouwd te Vlaardingen op 29 januari 1980 met Adelbert Wilhelmus Antonie Valentijn Schreuder.

XV-j1

Janna Both, geboren te Brielle op 6 juli 1937, dochter van Adrianus Both (zie XIV-o) en Anna van der Blom.

Janna is getrouwd te Bruinisse op 15 januari 1957 met Antonie Leendert Ista, geboren te Oosterland op 14 februari 1935.

Uit dit huwelijk:

 1. Adianus Ista, geboren te Oosterland in januari 1960.

 2. Jannetje Ista, geboren te Arnemuiden in december 1962.

XV-k

Pieter Both, kok, geboren te Brielle op 6 juli 1937, zoon van Pieter Both (zie XIV-p) en Lijntje Cornelia Susanne Bronder.

Pieter is getrouwd te [Rotterdam?] op 3 februari 1959 met Wilhelmina Krabbenbos, geboren te [Rotterdam?] op 29 augustus 1938.

Uit dit huwelijk:

 1. Roelof Pieter Both, geboren te Rotterdam op 27 september 1959, volgt onder XVI-c

 2. Ingrid Both, geboren te Rotterdam op 13 juli 1964.

  Ingrid is getrouwd te Rotterdam op 12 december 1986 met Peter Verhoeckx.

XV-l

Poulus Both, geboren te Rotterdam op 6 november 1929, overleden te Capelle aan de IJssel op 6 december 1996, begraven te Rotterdam (begraafplaats Oud-Kralingen) op 11 december 1996, zoon van Dirk Both (zie XIV-s) en Clazina Petronella Breur.

Paulus is getrouwd (1) te Rotterdam op 17 december 1952 met (en gescheiden aldaar op 25 oktober 1966 van) Jeanne Maria van Enkhuijzen, geboren te Amsterdam op 17 juni 1928.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Both, geboren te Rotterdam op 28 juni 1954.

 2. Hendrik Poulus Both, geboren te Rotterdam op 9 augustus 1958.

 3. Monique Both, geboren te Rotterdam op 3 juni 1966.

Paulus is getrouwd (2) te Rotterdam op 15 december 1967 met Isabella Aaltje van Tol, geboren te Rotterdam op 15 december 1921.

XV-m

Lammert Jan Both, geboren te Utrecht op 28 mei 1954, overleden te Huizen op 23 september 2003, gecremeerd te Bilthoven (crematorium Den en Rust) op 27 september 2003, zoon van Aart Both (zie XIV-u) en Adriana Hensen.

Lammert is getrouwd (1) te Haarlem op 11 december 1979 met (en gescheiden aldaar op 31 augustus 1982 van) JuliŽtte van Sint Maartensdijk, geboren te Amsterdam op 7 januari 1959.

Lammert is getrouwd (2) te Heemstede op 20 april 1988 met Elisabeth Jacoba Maria Schoonens, geboren te 's-Gravenhage op 27 september 1962.

Uit dit huwelijk:

 1. Lissa Both, geboren te Heemstede op 29 september 1988.

 2. Koen Both, geboren te Haarlem op 15 november 1991.

 3. Anne Both, geboren te Blaricum op 21 oktober 1994.

Tak 7

XV-n

Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 16 augustus 1939, zoon van Jan Both (zie XIV-w) en Christina Goudswaard.

Bastiaan is getrouwd te Rotterdam op 14 maart 1962 met Janny van Herk, geboren te Berkel en Rodenrijs op 7 januari 1942, dochter van Cornelis van Herk en Petronella Winterswijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Both, geboren te Rotterdam op 26 januari 1963, volgt onder XVI-d

 2. Cornelis Both, geboren te Rotterdam op 20 september 1966, volgt onder XVI-e

 3. Marcel Both, geboren te Rotterdam op 3 februari 1970.

XV-o

Jan Maarten Pieter Both, geboren te Oud-Beijerland op 12 februari 1944, gedoopt aldaar op 27 februari 1944, zoon van Jan Both (zie XIV-w) en Christina Goudswaard.

Jan is getrouwd te Rotterdam op 29 juni 1966 met Alida Gerredina Nicolaas, geboren te Rotterdam op 12 juli 1945, overleden aldaar op 30 mei 1996, dochter van Daniel Nicolaas en Gerredina Klapwijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicole Both, geboren te Rotterdam op 26 september 1967, gedoopt aldaar op 7 januari 1968.

  Nicole is getrouwd te Rotterdam op 24 september 1993 met Frank Huisman, gedoopt aldaar op 20 januari 1966.

 2. Steven Vincent Both, geboren te Rotterdam op 23 juli 1969.

XV-p

Jozef Arie Both, geboren te Oud-Beijerland op 12 maart 1948, zoon van Jan Both (zie XIV-w) en Christina Goudswaard.

Jozef is getrouwd te Rotterdam op 3 november 1971 met Dina Snijders, geboren te Rotterdam op 23 februari 1949, dochter van Gerrit Snijders en Jasperina Willempje den Engelsman.

Uit dit huwelijk:

 1. Daphne Both, geboren te Rotterdam op 17 december 1974.

  Daphne is getrouwd te Gouda op 25 juni 1998 met Albert Johan Dijkstra, geboren te Den Helder op 10 april 1969, zoon van Albert Johan Dijkstra en Chatina Booij.

 2. Matthia Both, geboren te Gouda op 7 mei 1987.

 3. Jasper Both, geboren te Gouda op 16 juni 1991.

XV-q

Pieter Hendrik Both, geboren te Rotterdam op 28 mei 1950, zoon van Jan Both (zie XIV-w) en Christina Goudswaard.

Pieter is getrouwd te Rotterdam op 26 mei 1971 met Cornelia Hendrika Bastiaanse, geboren te Zierikzee op 27 april 1951, dochter van Nicolaas Bastiaanse en Elisabeth van Burg.

Uit dit huwelijk:

 1. Raymond Both, geboren te Rotterdam op 3 mei 1973.

 2. Dennis Both, geboren te Rotterdam op 4 oktober 1977.

XV-r

Arie Maarten Pieter Both, geboren te Rotterdam op 11 februari 1958, zoon van Jan Both (zie XIV-w) en Christina Goudswaard.

Arie is getrouwd te Rotterdam met Katrin Mecke, geboren te Braunschweig (Duitsland) op 26 september 1960, dochter van JŁrgen Alfred Walter Mecke en Elisabeth TŲnnies.

Uit dit huwelijk:

 1. Sabine Both, geboren te Rotterdam op 13 december 1982.

 2. Stephanie Both, geboren te Rhenen op 10 oktober 1985.

XV-s

Bastiaan Maarten Both, geboren te Mijnsheerenland op 3 januari 1946, overleden in maart 2006, zoon van Maarten Both (zie XIV-x) en Johanna Adriana Vunderik.

Bastiaan is getrouwd te Rhoon op 26 oktober 1966 met K.W. Ketting enieur

Uit dit huwelijk:

 1. Walter Both.

 2. Tamara Both.

XV-t

Leendert Adriaan Both, geboren te Mijnsheerenland op 17 januari 1947, zoon van Maarten Both (zie XIV-x) en Johanna Adriana Vunderik.

Leendert is getrouwd op 3 april 1975 met C. de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Simone Both.

XV-u

Hilletje "Hill" Both, geboren te Mijnsheerenland op 14 april 1948, dochter van Maarten Both (zie XIV-x) en Johanna Adriana Vunderik.

Hilletje is getrouwd te Rotterdam op 29 maart 1967 met H.J. Lamers.

Uit dit huwelijk:

 1. Sandra Lamers.

 2. Anja Lamers.

XV-v

Willem Frederik Both, geboren te Mijnsheerenland op 14 april 1948, zoon van Maarten Both (zie XIV-x) en Johanna Adriana Vunderik.

Willem is Getrouwd met M.J. Koster.

Uit dit huwelijk:

 1. Michel Both.

 2. Natasja Both.

XV-w

Jan Both, geboren te Rotterdam op 12 september 1950, zoon van Maarten Both (zie XIV-x) en Johanna Adriana Vunderik.

Jan is getrouwd te Heenvliet op 20 juli 1972 met Dina Rozendaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Melanie Both.

 2. Bianca Both.

XV-x

Willemina "Will" Both, geboren te Rotterdam op 22 november 1953, overleden op 16 februari 1993, begraven te Spijkernisse op 19 februari 1993, dochter van Maarten Both (zie XIV-x) en Johanna Adriana Vunderik.

Willemina is getrouwd met M. Siraa.

Uit dit huwelijk:

 1. Diana Siraa.

 2. Nathalie Siraa.

XV-y

Bastiaan Leendert Both, politieambtenaar, geboren te Oud-Beijerland op 25 september 1961, zoon van Joost Both (zie XIV-aa) en Klara Anna Maria Doolaard.

Bastiaan is getrouwd te Oud-Beijerland op 14 juni 1991 met Jeanette van Bokhoven.

Uit dit huwelijk:

 1. Charlotte Jeanette Both, geboren te Dordrecht op 4 april 1997.

XV-z

Pleun Hilbert Both, bedrijfsleider, geboren te Oud-Beijerland op 19 juli 1964, zoon van J oost Both (zie XIV-aa) en Klara Anna Maria Doolaard.

Pleun is getrouwd te Oud-Beijerland op 1 september 1990 met Carin Leemberg, geboren op 18 augustus 1963, overleden te Putten op 30 juni 1996.

Uit dit huwelijk:

 1. Joost Johannes Bartele Both, geboren te Rotterdam op 30 oktober 1991.

 2. Carolyn Cornelia Both, geboren te Dordrecht op 28 januari 1994.

XV-z1

Johan Willem "Hans" Both, geboren te Westmaas op 13 juli 1972, zoon van Jan Both (zie XIV-aa1) en Johanna Gerharda "Hanneke" van der Jagt.

Johan is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 25 juni 1999 met Gerda Douma, geboren te Bellville (Zuid-Afrika) op 27 december 1974, dochter van Johannes Douma en Geertje Schuring.

Uit dit huwelijk:

 1. Sophie Johanna "Sophie" Both, geboren te 's-Hertogenbosch op 20 april 2001.

 2. Lucas Jan "Jan" Both, geboren te 's-Hertogenbosch op 17 april 2003.

 3. Nina Dieuwke "Nina" Both, geboren te Kampen op 19 september 2006.

XV-z2

Cornelis Pieter "Pieter" Both, geboren te Westmaas op 4 maart 1974, zoon van Jan Both (zie XIV-aa1) en Johanna Gerharda "Hanneke" van der Jagt.

Cornelis is getrouwd te Kampen op 10 oktober 1997 met Roelfin Dorothea "Rolinda" Mewe, geboren op 11 juli 1974, dochter van Jos Mewe en Gea Kamminga.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Rachel "Rachel" Both, geboren te Zwole op 20 februari 2002.

 2. Abram Hendrik Jan "Bram" Both, geboren te Westenholte op 17 november 2003.

 3. David Roland Christiaan "David" Both, geboren te Meppel op 12 maart 2006.

XV-z3

Jantina "Tineke" Both, geboren te Westmaas op 25 november 1975, dochter van Jan Both (zie XIV-aa1) en Johanna Gerharda "Hanneke" van der Jagt.

Jantina is getrouwd te Rotterdam op 26 november 1998 met Johannes Martin "Hans" Koevoet, geboren te Monster op 2 oktober 1970, zoon van Cees Koevoet en Mats Luijendijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Alexander Johannes "Sander" Koevoet, geboren te Ede op 12 december 1999.

 2. Marian Elizabeth "Marlise" Koevoet, geboren te Ede op 15 mei 2002.

 3. Eva Christine "Eveline" Koevoet, geboren te Ede op 2 juni 2005.

XV-z4

Anthonia "Nienke" Both, geboren te Westmaas op 24 oktober 1976, dochter van Jan Both (zie XIV-aa1) en Johanna Gerharda "Hanneke" van der Jagt.

Anthonia is getrouwd te Barendrecht op 3 mei 2002 met Eric Johannes Pieter "Eric-Jan" Dregmans, geboren te Middelburg op 19 maart 1978, zoon van Adriaan Dregmans en Getrude Bettina van Veen.

Uit dit huwelijk:

 1. Thijs Johannes "Thijs" Dregmans, geboren te Rotterdam op 28 oktober 2003.

 2. Johanna Anthonia "Jolien" Dregmans, geboren te Rotterdam op 4 mei 2005.

XV-z5

Willemina Arina "Willemien" Both, geboren te Barendrecht op 15 februari 1978, dochter van Jan Both (zie XIV-aa1) en Johanna Gerharda "Hanneke" van der Jagt.

Willemina is getrouwd te Oud-Beijerland op 26 oktober 1999 met Arnoud Jan "Arnoud" Malenstein, geboren te Bunschoten op 4 april 1977, zoon van Eduard Malenstein en Hendrika Evelina Beekhuis.

Uit dit huwelijk:

 1. Linde Eileen "Eileen" Malenstein, geboren te IJsselmuiden op 20 augustus 2001.

 2. Olaf Christiaan "Olaf" Malenstein, geboren te Grafhorst op 27 mei 2005.

XV-z6

Johanna Gerharda "Anne" Both, geboren te Barendecht op 30 oktober 1979, dochter van Jan Both (zie XIV-aa1) en Johanna Gerharda "Hanneke" van der Jagt.

Johanna is getrouwd te Monster op 28 mei 2004 met Johannes Herman "Jos" Koevoet, geboren te Monster op 20 januari 1977, zoon van Henny en Prijna Koevoet.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Koevoet, geboren te Delft op 11 december 2007.

Tak 8

XV-aa

Pieter Teunis Both, geboren te Hardinxveld op 28 augustus 1928, zoon van Pieter Teunis Both (zie XIV-ab) en Huibertje Teuna de Jong.

Pieter is getrouwd te Gorinchem op 20 maart 1952 met Gerritje Gijsberta Biemans, geboren te Rotterdam op 11 januari 1929.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Teunis Both, geboren te Gorinchem op 21 oktober 1952.

 2. Adriana Both, geboren te Gorinchem op 12 februari 1954.

 3. Huibert Teunis Both, geboren te Gorinchem op 26 juli 1955, volgt onder XVI-f

 4. Willem Both, geboren te Gorinchem, overleden aldaar.

XV-aa1

Arie Both, geboren te Hardinxveld rond 1918, overleden op 29 juni 1978, zoon van Wouter Both (zie XIV-ac) en Jannetje Boeren.

Arie is getrouwd met Marie.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannie Both.

 2. Wout Both.

 3. Jaap Both.

 4. Gert Both.

 5. Anneke Both.

 6. Corrie Both.

XV-aa2

Nico Both, geboren te Hardinxveld rond 1927, overleden op 23 maart 2006, zoon van Wouter Both (zie XIV-ac) en Jannetje Boeren.

Nico is getrouwd met Emma Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Wout Both.

 2. Anneke Both.

XV-ab

Maarten Both, geboren te Hardinxveld op 23 december 1936, zoon van Wouter Both (zie XIV-ac) en Jannetje Boeren.

Maarten is getrouwd met Alie Biesheuvel.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Both, geboren te Hardinxveld op 12 februari 1955, volgt onder XVI-g

 2. Jos Both, geboren te Hardinxveld op 17 augustus 1959, volgt onder XVI-h

 3. Wout Both, geboren te Hardinxveld op 14 oktober 1962, volgt onder XVI-i

 4. Martin Both, geboren te Hardinxveld op 3 mei 1969, volgt onder XVI-j

Tak 11

XV-ac

Jan Both, geboren te Alblasserdam op 14 januari 1937, zoon van Teunis Both (zie XIV-ae) en Hendrika Catharina Verkerk.

Jan is getrouwd te Zevenbergen op 20 november 1962 met Tanneke Barel, geboren te Alblasserdam op 31 oktober 1939.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Elisabeth Both, geboren te Zevenbergen op 6 september 1960.

  Adriana is getrouwd te Dordrecht op 25 juni 1987 met Jaap de Bruin.

 2. Teunis Hendrik Catharinus Both, geboren te Dordrecht op 19 december 1963, volgt onder XVI-k

XV-ad

Evert Adrianus Both, geboren te Alblasserdam op 22 mei 1947, zoon van Teunis Both (zie XIV-ae) en Hendrika Catharina Verkerk.

Evert is getrouwd (1) te Alblasserdam op 27 december 1973 met Zwaantje Gringhuis, overleden te Alblasserdam op 26 oktober 1977.

Uit dit huwelijk:

 1. Liselotte Both, geboren op 18 februari 1977.

Evert is getrouwd (2) te Dordrecht op 11 januari 1980 met Anneke van Dijk, geboren te Dordrecht op 3 augustus 1958.

Uit dit huwelijk:

 1. Joeri Both, geboren te Alblasserdam op 7 september 1982.

Tak 15

XV-ae

Kees Bot, zoon van Jan Bot (zie XIV-ai) en Maria Verhoeven.

Kees is getrouwd met Joke Borst.

Uit dit huwelijk:

 1. Claudia Bot.

 2. Kees Bot.

 3. Mathilda Bot.

Tak 19

XV-af

Christiaan Andries Both, geboren op 15 april 1958, zoon van Johan Hendrik Christiaan Both (zie XIV-an) en Maria Johanna Louw.

Christiaan is getrouwd op 31 december 1982 met Karin Muller.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Hendrik Christiaan Both, geboren op 29 mei 1991.

 2. Karissa Both, geboren op 20 november 1992.

 3. Andries Pieter Both, geboren op 25 juli 1994.

Tak 20

XV-ag

Hendrik Leonard Johan Both, geboren te Leeuwarden op 9 februari 1943, zoon van Hendrik Johannes Both (zie XIV-ao) en HenriŽtte Elizabeth van Walsum.

Hendrik is getrouwd te Oosterbeek met Anja Bauer-van der Pol.

Uit dit huwelijk:

 1. Anne Lucia Geetruida Both, geboren op 2 mei 1972.

  Anne is getrouwd met Daan van der Hoeven.

 2. Martin Henry Both, geboren op 23 oktober 1973.

 3. Louise Roberta Both, geboren op 11 maart 1977.

Tak 26

XV-ah

Hermanus Both, geboren te Rotterdam op 6 januari 1958, zoon van Willem Both (zie XIV-av) en Jacoba Johanna Stubbe.

Hermanus is getrouwd te Capelle aan de IJssel op 3 mei 1982 met Brenda Heins, geboren te Rotterdam op 1 mei 1964.

Uit dit huwelijk:

 1. Serena Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 9 december 1983.

 2. Melvin Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 30 september 1986.

XV-ai

Jacobus "Jaco" Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 10 november 1971, zoon van Willem Both (zie XIV-av) en Jacoba Johanna Subbe.

Jacobus heeft een relatie vanaf november 2003 met Aaltje Klazina Vlasblom, geboren te Schiedam op 10 oktober 1972, dochter van Cornelis Vlasblom en Wilhelmina den Hertog.

Uit deze relatie:

 1. Karin Both, geboren te Schiedam op 10 oktober 1972.

XV-aj

Lavinia Dirkje Both, geboren op 5 juli 1968, dochter van Willem Both (zie XIV-ba) en Marjan Ali van der Vlist.

Lavinia had een relatie met M. Hoppezak, geboren te Rotterdam op 2 februari 1967.

Uit deze relatie:

 1. Ronald Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 11 juni 1995.

 2. Cedric Both, geboren te Rotterdam op 22 augustus 1997.

Lavinia heeft een relatie met Frank Dulles, geboren te Rotterdam op 6 december 1967.

Uit deze relatie:

 1. Julia Dullens, geboren te Capelle aan de IJssel op 24 februari 2005.

XV-ak

Callista Both, geboren op 20 juni 1970, dochter van Willem Both (zie XIV-ba) en Marjan Ali van der Vlist.

Callista is getrouwd te Barbados op 12 oktober 1999 met Jan de Kok, geboren op 8 maart 1967.

Foto van Amel Marijn de Kok
Amel

Foto van Peppijn Jan de Kok
Pepijn

Foto van het gezin de Kok-Both
Het gezin de Kok-Both

Uit dit huwelijk:

 1. Amel Marijn de Kok, geboren op 10 maart 2000.

 2. Pepijn Jan de Kok, geboren op 4 februari 2002.

XV-al

Trevor Timothy Both, horticultural technician, geboren te Chilliwick (Canada) op 16 augustus 1977, zoon van Klaas "Ken" Both (zie XIV-bc) en Margaret Johanna "Marg" Engelsman.

Trevor is getrouwd te Chilliwick (Canada) op 13 april 1996 met Monica Lora, geboren te Drumgheller (Canada) op 1 oktober 1977.

Uit dit huwelijk:

 1. Jordan Trevor Both, geboren te Chilliwick (Canada) op 6 september 1996.

XV-am

Richard Francis "Rick" Both, truck driver, geboren te Chilliwick (Canada) op 29 mei 1978, zoon van Gerrit "Gary" Both (zie XIV-bd) en Jane "Still" Iris.

Richard is getrouwd te Chilliwick (Canada) op 30 maart 1996 met Michelle Laura Oddy, geboren te Victoria (Canada) op 3 september 1976.

Uit dit huwelijk:

 1. Zachary Jonathon Both, geboren te Chilliwick Canada) op 4 juni 1996.

Tak 49

XV-an

Adrianus Cornelis Both, geboren te Rotterdam op 20 mei 1961, zoon van Adrianus Cornelis Both (zie XIV-bs) en Jannie Olree.

Adrianus is getrouwd te Elgin (Canada) op 22 september 1984 met Leta Ann Cambell, geboren te Edmonton (Canada) op 2 april 1965, dochter van Peter William Campbell en Shirley Maud Cosman.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Both, geboren te Moncton (Canada) op 20 oktober 1985.

 2. Sally Ann Marie Both, geboren te Moncton (Canada) op 3 juli 1987.

 3. Kyle David Both, geboren te Moncton (Canada) op 25 januari 1989.

 4. Samantha Margaret Both, geboren te Moncton (Canada) op 15 november 1990.

 5. Trevor Thomas Both, geboren te Moncton (Canada) op 27 januari 1993.

XV-ao

Dennis Both, geboren te Southampton (Canada) op 19 maart 1971, zoon van Pieter Both (zie XIV-ca) en Eleanor Ball.

Dennis is gehuwd met Michelle Anderson, geboren te Wiarton (Canada) op 30 januari 1975.

Uit dit huwelijk:

 1. Brennan Both, geboren te Owen Sound (Canada) op 26 augustus 1996.

 2. Trenten Richard Shay Both, geboren te Owen Sound (Canada) op 21 oktober 1998.

XV-ap

Derek Both, geboren te Mindemoya (Canada) op 24 september 1975, zoon van Pieter Both (zie XIV-ca) en Eleanor Ball.

Derek is getrouwd te Swallow Lake (Canada) op 12 oktober 1996 met Amanda Moore, geboren te Owen Sound (Canada) op 22 mei 1976.

Uit dit huwelijk:

 1. Dillon Both, geboren te Owen Sound (Canada) op 20 april 1997.

XV-aq

Daniel Richard Both, geboren te Owen Sound (Canada) op 22 maart 1965, zoon van Hendrik Both (zie XIV-cb) en Geraldine van Sligtenhorst.

Daniel is getrouwd te Smithville (Canada) op 22 juli 1989 met Alison Ruth McDoudal, geboren te (Canada) op 13 augustus 1966.

Uit dit huwelijk:

 1. Mark Hendrik Both, geboren te Hamilton (Canada) op 1 oktober 1992.

 2. Marie Ruth Both, geboren te Hamilton (Canada) op 6 januari 1994.

Generatie XVI

Tak 3

XVI-a

Jan Both, geboren op 15 oktober 1966, zoon van Paulus Both (zie XV-d) en Dicky de Jong.

Jan is getrouwd met Jacoline Bontenbal, geboren te Velsen op 1 oktober 1965.

Uit dit huwelijk:

 1. Tessa Both, geboren te Rotterdam op 28 maart 1991.

 2. Alex Both, geboren te Rotterdam op 9 juni 1994.

Tak 6

XVI-b

Wijnand Jeroen Both, geboren te Vlaardingen op 17 mei 1952, zoon van Pieter Both (zie XV-j) en Hendrika Emma van der Schee.

Wijnand is getrouwd te Schiedam op 25 februari 1976 met Henny Vreugdenhil, geboren aldaar op 8 augustus 1954, dochter van Marinus Cornelis Vreugdenhil en Johanna Groeneweg.

Uit dit huwelijk:

 1. Marjolijn Both, geboren te Rotterdam op 17 augustus 1984.

 2. Christiaan Wijnand Both, geboren te Rotterdam op 6 mei 1988.

XVI-c

Roelof Pieter Both, geboren te Rotterdam op 27 september 1959, zoon van Pieter Both (zie XV-k) en Wilhelmina Krabbenbos.

Roelof is getrouwd op 24 mei 1991 met Louise Francisca Bloemendaal, geboren op 24 juli 1968.

Uit dit huwelijk:

 1. Jeffrey Both, geboren te Rotterdam op 4 december 1993.

 2. Maxim Both, geboren te Rotterdam op 24 juni 1995.

Tak 7

XVI-d

Jan Both, geboren te Rotterdam op 26 januari 1963, zoon van Bastiaan Both (zie XV-n) en Janny van Herk.

Jan is getrouwd te Rotterdam op 27 augustus 1987 met (ondertrouwd aldaar met) Josephina Wilhelmina Pors, geboren te Spijkernisse op 10 augustus 1965.

Uit dit huweljk:

 1. Kim Elyse Both, geboren te Rotterdam op 9 januari 1989.

 2. Stephan Sebastiaan Both, geboren te Barendrecht op 14 februari 1991.

 3. Remco Both, geboren te Zwijdrecht op 17 januari 1993.

XVI-e

Cornelis Both, geboren te Rotterdam op 20 september 1966, zoon van Bastiaan Both (zie XV-n) en Janny van Herk.

Cornelis is getrouwd te Barendrecht op 25 september 1992 met Lena Maia Heyboer, geboren te Rotterdam op 14 juli 1967, dochter van Krijn Heyboer en Pieternella Hermans.

Uit dit huwelijk:

 1. Sascha Both, geboren te Rotterdam.

 2. Marcel Both, geboren te Rotterdam.

Tak 8

XVI-f

Huibert Teunis Both, geboren te Gorinchem op 26 juli 1955, zoon van Pieter Teunis Both (zie XV-aa) en Gerritje Gijsberta Biemans.

Huibert is getrouwd te Gouda op 31 januari 1984 met Maria Wilhelmina Stolwijk, geboren te Zeist op 10 september 1948.

Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Huibert Both, geboren te Gouda op 15 april 1984.

 2. Irene Maria Both, geboren te Gouda op 4 augustus 1997.

XVI-g

Jannetje Both, geboren te Hardinxveld op 12 februari 1955, dochter van Maarten Both (zie XV-ab) en Alie Biesheuvel.

Jannetje is getrouwd met (en gescheiden van) Sjaak Versteeg.

Uit dit huwelijk:

 1. Michel Versteeg, geboren op 27 juli 1975.

 2. Erwin Versteeg, geboren op 18 augustus 1978.

XVI-h

Jos Both, geboren te Hardinxveld op 17 augustus 1959, zoon van Maarten Both (zie XV-ab) en Alie Biesheuvel.

Jos is getrouwd met Willy Scholten, geboren te Leiden.

Uit dit huwelijk:

 1. Renť Both, geboren te Gorinchem op 1 december 1981.

 2. Sachja Both, geboren te Gorinchem op 6 oktober 1987.

XVI-i

Wout Both, geboren te Hardinxveld op 14 oktober 1962, zoon van Maarten Both (zie XV-ab) en Alie Biesheuvel.

Wout is getrouwd met Tineke Bor.

Uit dit huwelijk:

 1. Sandra Both, geboren te Gorinchem op 26 februari 1989.

 2. Brian Both, geboren te Hardinxveld op 7 februari 1991.

 3. Angela Both, geboren te Hardinxveld op 12 mei 1993.

XVI-j

Martin Both, geboren te Hardinxveld op 4 mei 1969, zoon van Maarten Both (zie XV-ab) en Alie Biesheuvel.

Martin is getrouwd met GabriÍlla de Clerck.

Uit dit huwelijk:

 1. Channah Both, geboren op 29 oktober 1997.

 2. YaÔrah Both, geboren op 22 november 2000.

 3. Jahdoh Both, geboren op 21 januari 2005.

 4. Mearah Both, geboren op 23 juli 2007.

Tak 11

XVI-k

Teunis Hendrik Catharinus Both, geboren te Dordrecht op 19 december 1963, zoon van Jan Both (zie XV-ac) en Tanneke Barel.

Teunis is getrouwd te Dordrecht op 30 augustus 1990 met Tiny Boudina Attema.

Uit dit huwelijk:

 1. Simone Lisanne Both, geboren te Dordrecht op 28 januari 1994.

 2. Thomas Christiaan Both, geboren te Dordrecht op 19 april 1997.